Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Gisteren
 2. Niemand staat neutraal in het leven. Er is maar één optie mogelijk: God. Kies je niet voor Hem, dan blijf je waar je staat: tegen Hem.
 3. Ik dacht ook altijd zo, waarom moet ik kiezen als ik niet wíl kiezen. Dat is toch niet rechtvaardig. Totdat het geloof in mij ´bewoog´. Ik kan het niet anders omschrijven, maar het geloof ´riep´ mij. Toen pas kon ik kiezen omdat er iets met mij gebeurde wat ik nooit daarvoor heb ervaren, ondanks een zeer ´gedwongen gelovige jeugd´. Er kwam een werkelijk beleven van wat er nu bedoeld wordt met al die teksten oa in de Bijbel. Ik schrijf dan ook altijd over het geloof, als het geloof VAN Jezus Christus, omdat de discussies over geloven bijna altijd gaan over aannames van dogma´s, en deze belijden. En na zo´n innerlijke ervaring, dan pas ga je werkelijk zoeken, wat het geloof inhoudt. En begrijp je ook het kiezen tussen het volgen of het afkeren. Hoe kan je je inderdaad afkeren als je niet weet waarvan. Misschien off-topic, maar ik ram het er maar even door dan..
 4. Het feit dat Jehovah alles mooi heeft gemaakt. Dat we lekker eten hebben, dat onze planeet precies op de goede afstand van onze ster staat zodat we comfortabel klimaat hebben, dat we mogen genieten van de seizoenen, de schoonheid van de natuur en zo kan ik nog wel even door gaan. Nu is het allemaal niet in evenwicht, maar als Gods Koninkrijk op deze aarde wordt gevestigd zal alles weer in evenwicht komen Wij mensen hebben zelfbewustzijn. Iets dat geen enkel dier heeft. Wij kunnen heel gedetailleerd met elkaar communiceren en ook met engelen en de Heilige Geest. Wij kunnen begrijpen wat God van ons verlangt, waarom Jezus naar deze wereld gekomen is, het bewustzijn dat we zondig zijn en dat we daarom bij God in het krijt staan. Dat Jezus voor ons is gestorven voor die zonden zodat wij straks eeuwig mogen leven zoals God het bedoelt heeft. En dit zijn maar een paar voorbeelden.
 5. Vertel dan maar eens hoe jij die liefde in Gods schepping ziet, het alleen maar roepen is geen voorbeeld. Ook je tweede voorbeeld is geen voorbeeld als je er niet bij verteld wat die ' geestelijke zaken ' zijn.
 6. Wat ik ook probeer is om te laten zien waar Gods liefde in bestaat. Je ziet Gods liefde bijv in de schepping. Nog een mooi voorbeeld is dat wij mensen naar naar Gods beeld en gelijkenis zijn gemaakt. Wij zijn in staat lief te hebben. We kunnen geestelijke zaken begrijpen. Mooiste voorbeeld is natuurlijk dat Hij zijn eigen Zoon heeft gegeven. Zijn rechtvaardigheid blijkt dan weer dat Hij alleen onderdanen wilt hebben die Zijn souvereiniteit erkennen en liefhebben. Gods liefde en souvereiniteit staat ver boven welke mens dan ook. Als wij van God houden en leren kennen gaan we ook steeds meer op Hem lijken, in die zin dat we het goede liefhebben en ook niet tegen onrechtvaardigheid kunnen.
 7. Thoms overwegingen > Ik ben

  Zo denk ik er ook over.
 8. Thoms overwegingen > Ik ben

  Mooie oplossing, het voorkomt zo het langs elkaar heen gaan praten of twee afzonderlijke discussielijnen volgen.
 9. Dus je hebt niet echt iets om te delen of iets zinnigs, zeg dan gewoon niets.
 10. Ik denk dat het topic je allemaal een beetje ontgaat kaasjes maar dat geeft voor de rest niets. Het originele standpunt dat ik maakte was dat G-d handelt uit/voor de rechtvaardigheid over liefde. Wetten en rechtsbepaling is een heel andere discussie maar is het niet als je het uit handen geeft en je terug trekt is een inkoppertje voor een onderdrukker of tiran, of wurgbeleid. G-d haat dat juist, ook de medeplichtigheid of goedkeuring - Jesaja 30(-12) bijvoorbeeld
 11. Door mijn bril geef ik het onrecht juist uit handen en maak ik mij niet meer druk om straffen. Scheelt overigens ook een heleboel schade en blauwe knokkels.
 12. Ja Jesaja 43. Maar goed, ik zei niet dat men het recht hoort te hebben als individuen elkaar af te slachten als men onrecht ervaart. Het hele topic juist is de eerlijkheid en rechtvaardigheid. Zonder dat je het doorhebt, door mijn lenzen dan - ben je juist onrecht aan het verdedigen
 13. Wat jammer dat je het NT niet erkent en Jezus niet als Verlosser aanvaart. In het OT was Israël afhankelijk van eerst verplichtingen inlossen, dan pas volgde het ontvangen van de zegen van God. De wet stond voorop m.a.g. wettisch handelen. In contrast met deze gang van zaken staat de genade van het NT, waar eerst zegen wordt gegeven door God en de mens uit dankbaarheid zijn plicht doet. We zijn van doe en leef naar leef en doe gegaan! Dat de overheid het recht heeft om het zwaard te hanteren geeft ons nog niet het recht om dit in eigen handen te nemen. God heeft expliciet dit zwaard aan de overheid alleen toebedeeld.
 14. We leven nog steeds in een oog om oog samenleving, zo werkt het rechtssysteem eenmaal - doe je iets verkeerd krijg je een straf opgelegd. In Matthijs 5:38 wordt ook niet daartegenin gegaan maar alleen hoe ermee om te gaan (je andere wang aanbieden). Andermaal Thora zegt bijvoorbeeld dat als jij in je boosheid iemand zijn tand eruit slaat dat je hem voor de rest niks anders qua straf opzegt of najaagt op te zeggen, maar de actie van je boosheid is de, zijn, rechtvaardiging; maar in deze vorm hebben we het eerder over losse wet(ten) en het gerecht in het algemeen niet gerechtigheid als karaktereigenschap van. Ontfermen en liefde is altijd goed, kan moeilijk fout zijn, en vergeven ook, maar het hoeft niet rechtvaardig te zijn; als iemand - iemand vermoord, en jij als rechter vergeeft het hem, of legt een hele lage straf op, de familie van het slachtoffer zal het als onrecht zien. Recht is sowieso al los van het topic een andere discussie als rechtvaardigheid. Recht is ook één van de allereerste geboden die de mensheid gegeven is; dat men het recht zoekt.
 15. Thoms overwegingen > Ik ben

  Mooi zo. Hier ligt de nadruk toch meer op een gnostische benadering. Het nieuwe topic heeft de focus op de algemeen aanvaarde Bijbel.
 16. Thoms overwegingen > Ik ben

  Goed zo. Opgelost.
 17. Thoms overwegingen > Ik ben

  moderatie: Er is een nieuw topic Liefde en rechtvaardigheid, wat hebben ze met elkaar te maken? gestart door Sjako. Hij stelt voor dat er wellicht wat berichten daar naartoe verplaatst kunnen worden. Thom ervaart hier geen off-topic bezig zijn en dus ook niet de behoefte dat er iets aan berichten uit dit topic wordt geschoven, lijkt me. Ik laat het momenteel zoals het is. Er zijn nu twee topics maar dat lijkt me niet erg; ze kunnen gewoon naast elkaar lopen. De focus en invalshoek zal wat (gaan) verschillen, maar dat is geen probleem. De ene forummer zal zich wat meer thuis voelen in het ene topic, een andere forummer in het andere topic. Mocht iemand in het geheel toch een probleem ervaren dan kan dat altijd even aangekaart worden in b.v. een feedback.
 18. Wegkijken ben ik het ook niet mee eens, echter wat je nu ventileert is OT denken. We hebben nu als voorbeeld de barmhartige Samaritaan, deze werd niet boos maar ontfermde zich. Oog om oog kan hard uitpakken.
 19. Thoms overwegingen > Ik ben

  Mooi gezegd zendeling. Betreft de ´ruis´, zou ook dat diepere betekenis kunnen krijgen naarmate de kennis toeneemt.
 20. Daarom vind ik het ook zo leuk en leerzaam om van een Joodse gelovige te horen hoe hij hier over denkt. Joden leggen veel meer de nadruk op rechtvaardigheid. Christenen leggen de nadruk weer op liefde. Maar het één kan niet zonder het ander. Het is niet zo dat alles zomaar onder de mantel der liefde gedaan wordt. God veranderd niet, dus vind Hij rechtvaardigheid in mijn ogen net zo belangrijk. Het is denk ik een onderwerp waar een heleboel mensen mee zitten.
 21. Er bestaat ook zoiets als liefde voor rechtvaardigheid. En haat tegen onrecht. Misschien wordt er in een aantal christelijke kringen wel eens teveel de nadruk gelegd op liefde zonder rechtvaardigheid. Indien dat zo zou zijn kan ik me goed voorstellen dat joodse gelovigen daar wat vreemd tegenaan kijken. En dan ben ik het me ze eens. Dan mogen christenen best wel eens wat bozer worden over onrecht i.p.v. er weg van te kijken. Ik vul nu een hoop in maar mogelijk is dit wat er door @nikie90 wordt bedoeld. De Bijbelse profeten konden ontzettend boos worden. Ze waren niet altijd zo lief. En God kan zo vertoornd raken dat hij hele gebieden en massa's mensen vernietigt, uit liefde voor rechtvaardigheid en haat tegen onrecht, zou je kunnen zeggen.
 22. Rechtvaardigheid en liefde lijken soms in tegenspraak met elkaar. Duidelijk is dat God rechtvaardig is omdat Hij heilig is. Duidelijk is dan ook dat God de maatstaf is voor rechtvaardigheid. Wanneer is een mens rechtvaardig? Dat zijn mensen die onberispelijk wandelen met God en Zijn geboden en wettelijke vereisten zoals je dat kan zien in Lukas 1:6. Maar mensen kunnen nooit volmaakt rechtvaardig zijn. Daarvoor was een zoenoffer nodig dat alleen een volmaakt mens kon brengen. Gods Zoon is zelf naar de aarde gekomen om dit zoenoffer te brengen. Hoe mooi! Gods rechtvaardigheid veranderd ook niet. Daarom wordt God ook wel de Rots genoemd. In Deuteronomium 32:4 wordt Hij de Rots genoemd en dat al Zijn wegen rechtvaardigheid zijn. Een God van trouw (liefde), onder onrecht (liefde) rechtvaardig en oprecht is Hij. Job verklaart in Job 34:10 het is ondenkbaar dat de ware God slechte dingen doet, dat de Almachtige onrecht doet. Kan ook niet want God IS liefde. Als Israël het verkeerde pad opging bracht Zijn liefde Hem ertoe profeten te sturen om te waarschuwen. Hij is benaderbaar en Hij luistert. Hij wilde Nineve vernietigen, maar door verandering van de mensen daar na een waarschuwing bedacht Hij zich en deed het niet. Toen Hij Kaïn wegstuurde nadat hij zijn broer Abel had gedood zorgde Hij er wel voor dat hem niks overkwam. Hij bleef dus onder bescherming van God.
 23. Thoms overwegingen > Ik ben

  Ik zie dat ook zo, het moet hier en nu in dit leven gebeuren (of in een later leven, maar dat is een andere discussie) en kan alleen via het 'zelf', dat overigens niet van ons is, maar als het ware te leen tijdens ons korte leven. Jezus heeft het via zijn leringen onderwezen (in Q-lite) en via zijn daden voorgeleefd. Er zit wel een hoop "ruis" in het Nieuwe Testament, van apocalyptische visioenen tot beloftes doen die niet waargemaakt kunnen worden, maar de kern is inderdaad dat historische leven van Jezus en zijn onderwijs in de mystieke levenswijze die uitmondt in de universele Liefde waarbij de begrenzingen van het individuele bewustzijn vervagen, uitmondend in de Heilige Geest oftewel de Heerschappij ("koninkrijk") van God.
 24. Thoms overwegingen > Ik ben

  Je hebt gelijk, daarom een nieuw topic hierover. Met de nadruk op hier. Jullie kwamen tot de kern van het topic.
 25. Thoms overwegingen > Ik ben

  Bijzonder..
 1. Meer activiteit laden
×