Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Gisteren
 2. dingo

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Het is ook een beetje veel gevraagd om geschriften van meer dan 2000 jaar oud één op één zonder context naar de 21e eeuw te transporteren. Dat je doe met de Griekse literatuur en wijsheidsleer toch ook niet. Overigens weet jij als geen ander hoe de Joden zelf naar de teksten uit de T'NaCH kijken en daar hele filosofieën over hebben en zeker niet alles letterlijk nemen.
 3. Willempie

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Goed. Kunnen we dan toch die lijst analyseren zonder alles onder dezelfde noemer te scharen? Dan vind ik het wel interessant en de moeite waard om deze discussie voort te zetten.
 4. Chaim

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  In welke van die landen is de meerderheid niet godsdienstig? Alleen Noord Korea, waar de bevolking hun leider moet vereren.
 5. Willempie

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  En dat bestrijd ik dus omdat het gewoon niet waar is. Het zijn lang niet allemaal theïstische landen. Het zijn alleen de islamitische landen die je theïstisch kunt noemen. Alle andere landen niet. Voor zover ik het kan beoordelen althans. Het spijt me als het beledigend overkomt want zo bedoel ik het niet maar ik denk dat je veel te simplistisch denkt.
 6. Chaim

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Nee, in alle 70 landen van de lijst is de meerderheid theïstisch. De enige uitzondering betreft Noord Korea, waar men goddelijkheid aan hun leider toedicht.
 7. Willempie

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Is dat geen godsgeloof dan? Hetgeen volkomen correct is. Dat blijkt alleen maar indien je alles onder religie schaart, dus inclusief bijvoorbeeld atheïstisch socialisme. Dan zijn we toch snel uitgepraat? Dan hebben jij en anderen gewoon gelijk en kunnen we dit afsluiten. Want dan is de hele wereld religieus en kunnen we dus geen onderscheid maken of conclusies trekken.
 8. Chaim

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Nu hop je weer van godgeloof naar de islam. Het issue was dat er werd aangehaald dat gelovigen hun hielige Boek belangrijker vinden dan de liefde voor de homoseksuele medemens, waarop werd beweerd dat er genoeg niet-gelovige regimes zijn die homoseksualiteit ook als doodstraf waardig beschouwen, waarna jij een lijst postte waaruit blijkt dat alle landen waar homoseksualiteit als doodstraf waardig beschouwd wordt, landen zijn waar de meerderheid religieus is. Inderdaad: niet godsdienst, maar empathie is de sleutel van een gezonde moraal en een degelijke samenleving.
 9. Willempie

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Het is een feit dat een aanzienlijk deel van de landen op de lijst islamitisch is. Het is algemeen bekend dat de islamitische wetgeving niet bepaald vriendelijk voor homoseksuelen is. Het is ook een feit dat in alle Arabische en dus islamitische landen homoseks gewoon aan de orde van de dag is en gewoon openlijk wordt gepraktiseerd. Dit is een controverse die ik ook niet begrijp. Misschien zijn sommige van de landen "christelijk". Daar kunnen we lang over discussiëren maar Jezus leerde niet om mensen te vervolgen. In Afrika worden homoseksuelen altijd vervolgd en verworpen, ongeacht het geloof van de bevolking. Dan staan er ook landen op de lijst die noch islamitisch zijn noch christelijk. Dit alles zegt mij dat de oorzaak van het probleem niet in religie kan worden gevonden maar in het zondige en stenen hart van de mens. Het hart van de mens moet veranderen. Ons hart van steen moet worden veranderd in een hart van vlees.
 10. dingo

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  "Gelovig" zijn of een levensbeschouwing hebben zit bijzonder weinig verschil tussen. Constant afgeven op gelovigen is daarom ook geen argument in deze discussie en alleen maar afleidend van de vraag of er een universele moraal is en waar deze moraal op gebaseerd is.
 11. Chaim

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Onzin? Integendeel, het is juist veelzeggend dat van 70 van de 71 landen op de lijst van landen waar homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld en soms zelfs met de doodstraf wordt gestraft, de meerderheid van de bevolking godsdienstig is. ''Gelovig''? Nee, godsdienstig: ze geloven in een God. Dat betreft inderdaad ook Noord Korea in zoverre de bevolking goddelijkheid aan hun grote leider moet toedichten. Uiteraard 😉
 12. Willempie

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Vind je die lijst maar onzin dan? Zie verder mijn reactie aan Chaim. Niet-gelovige regimes bestaan niet? Indien dat de enige standaard is, is verdere discussie hierover dus volkomen zinloos. Dan heb je gewoon gelijk. Alle landen waar homovervolging plaatsvindt zijn "gelovig" en de landen waar dat niet het geval is eveneens. Wil je je hierover dus verder zinnig praten zul je enige nuance moeten aanbrengen.
 13. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  @Willempie Volg je het zelf allemaal nog wel? Ik ken ze niet. Noem eens een paar voorbeelden? https://winq.nl/articles/227514/in-welke-landen-is-homoseksualiteit-strafbaar/# En dan kom je weer met: Waarom kom je dan überhaupt met die lijst?
 14. Willempie

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Ook Noord Korea dus, althans volgens de maatstaf van ergens in geloven. Om een zinvolle discussie te kunnen voeren moeten we dus wel verschillen aanbrengen in waar de meerderheid van die mensen dan in gelooft. Anders komen we geen steek verder. Jij bent filoloog, als ik me het goed herinner. Vind je het dan niet onvergeeflijk als je niet bereid bent iets van C.S. Lewis te lezen, die in zijn boeken bij uitstek de menselijke moraal behandelt? Als geen ander? En hij leefde er ook nog eens consequent naar. Dat kan lang niet van alle wetenschappers worden gezegd die zich op dit terrein wagen.
 15. Chaim

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Op de dictatuur Noord Korea na, hebben al ze allemaal een gelovige meerderheid. Als gezegd, hoef je geen theïst te zijn om constructief samen te leven. Een empathisch mens heeft geen serie archaïsche boeken nodig om lief te hebben en affectief met anderen samen te leven.
 16. Willempie

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Dat is gewoon niet waar, dat ze (bijna) allemaal een godsdienstige meerderheid hebben. Ik heb voorgesteld de landen één voor één te analyseren, maar als geloof in wat dan ook de maatstaf is heeft dat natuurlijk geen enkele zin. Het overgrote deel van de mensheid gelooft namelijk ergens in. Dan zijn atheïstisch socialistische landen ook religieus. Dan houdt het gewoon op.
 17. Chaim

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Je komt zelf aanzetten met een lijst. Als vervolgens blijkt dat 70 van de 71 landen op de lijst die homofilie strafbaar stellen en daar soms zelfs de doodstraf voor geven, een godsdienstige meerderheid hebben, dan wijk je plots uit naar homohaat en nihilisme. Om constructief samen te leven, hoef je geen theïst te zijn. Een empathisch mens heeft geen serie archaïsche boeken nodig om lief te hebben en affectief met anderen samen te leven.
 18. Willempie

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Bijna alle mensen hebben een geloof. Of dat nu geloof is in voodoo of in animisme of in de miljarden hindoe goden of in de God van de Bijbel of die van Mohammed of in socialisme of in goddelijke mensen enzovoorts maakt dat volgens jouw redenering dan niet uit. Als dat de maatstaf is ben ik gewoon uitgepraat. Seculiere humanisten hebben ook een geloof of overtuiging. Anders waren ze geen humanist. Wat dan overblijft zijn de nihilisten, die volgens mij de enige atheïsten zijn die hun overtuiging consequent hebben doorgeredeneerd. Maar daar is ook geen heil van te verwachten. Niet als tegenhanger maar als voorbeeld van een seculier land waar de wetgeving homoseksuelen weliswaar beschermt maar het "potenrammen" eerder toeneemt dan afneemt. Dat geeft gewoon te denken. Dit is een zeer gewaagde uitspraak van je. Weet je toevallig ook hoe het daar in de praktijk werkelijk toegaat? En hoe zit het dan met het aantal gelovigen in die landen? En het feit dat de moraal in die landen bij uitstek voortkomt uit het christendom? Dit is gewoon een oprechte vraag en niet bedoeld als kritiek op jouw denkwereld. Zelf zou ik dan eerder Israël noemen en als goede tweede Estland.
 19. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Het 4D-brein maakt gebruik van verschillende competenties waarover we zelf beschikken of kunnen bundelen, toekomstgericht vertrekkend vanuit het hier en nu. Door te oefenen ontstaan er echter bizarre doch rationeel en logisch verklaarbare situaties, niet dat het 4D-brein iets nieuws zou zijn maar door een aantal denksporen te verleggen. Ja, dat wat iedereen kan maar misschien niet onmiddellijk aan denkt om diepgaander te exploreren, het resultaat ontnuchterend. Maar wees voorzichtig, het kan ook schokkend zijn, doch vanzelfsprekend.
 20. Plume

  Christenvervolging

  Kon het niet meer aanvullen met een toelichting, daarom met dit bericht. De film van doctor Wayne Dyer gaat over de paradigmashift die niet tot (christen, moslim, joden)vervolging leidt maar tot het zich realiseren van de vervulling van de belofte die ieder mens heeft gekregen in Christus.
 21. Chaim

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  De samenleving komt samen tot regels. Vroeger schiep de mens goden naar hun evenbeeld met regels die de wetten autoriteit gaven. Wrede goden bieden voordelen: hoe anders kon het volk Israël het land van de Kanaänieten overnemen? JHWH was het die gebood de Kanaänieten en hun steden te vernietigen zodat Israël er kon wonen. Hoe anders konden we een vrijbrief verkrijgen opponenten volledig en definitief uit te schakelen dan via een wrede God? Hoe konden we op een excuus leunen zo radicaal af te rekenen met de Amalekieten of met de Moabieten zonder toestemming van een wrede God? Slavernij werd getolereerd tijdens het kolonialisme en ook in de bijbel. En geheel in de stijl van de Inquisitie, de Kruistochten, het uitmoorden van de Amonieten, de Kana'anieten en Jericho, was God met ons. Goden zijn bijzonder nuttig als het aankomt op het vergoeilijken van menselijke wreedheid waarvoor anders geen ethisch excuus zou bestaan. Onstuitbare machtswellust heeft een excuus nodig en nu goden langzamerhand hun houdbaarheid hebben verloren, zullen andere middelen worden gehanteerd, zoals nationalisme. De levenskunst is in deze wereld samen integere, empathische mensen te zijn en daarvoor hoeft men geen theïst te zijn. Daardoor verandert de samenleving ten goede. En religie evolueert eveneens mee met de mens. Denk je dat JHWH uit de T'NaCH die homoseksualiteit afschuwelijk zegt te vinden, die het besnijden van kinderen had verplicht, die het stenigen van overspeligen beval, die de doodstraf voor het offeren voor een andere god voorschreef en eveneens de doodstraf afkondigde voor een rebels kind dat zich verzet tegen de ouders, die overspel en het sprokkelen van hout op Sjabbat beantwoordde met steniging, die het offeren van dieren had bevolen, die nadat David had besloten een volkstelling te houden, 70.000 Israelieten doodde; die het uitmoorden van de Amorieten en de Kana'anieten met hun zuigelingen, moeders en vaders toejuichte, die eenendertig steden zoals Jericho, Ai, Makkedah, Libnah, Lachisj, Eglon en Debir liet uitmoorden door de ''legers van JHWH'' waarbij elke man, vrouw , kind en zuigeling werd afgeslacht, nadat reeds ooit de vernietiging van vrijwel de gehele mensheid en miljarden dieren had plaatsgevonden,... denk je dat dit de God is die het homohuwelijk nu toejuicht? Dat mag men geloven, maar ik zie een duidelijke evolutie van een oude stamgod JHWH in een God die meer compatibel is met de veranderingen die de menselijke maatschappij heeft doorgemaakt.
 22. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  De technische fiche voor een paradigmashift kunnen systeemwetenschappers je heel geanimeerd meegeven, het wekt misschien zelfs warme gevoelens op maar dat wil niet zeggen dat er ook geen protest tegenin zal gebracht worden. En wie er totaal geen kennis over heeft kan er niet over oordelen, zich misschien zelfs de vraag stellen waar een aantal zich nu zo’n zorgen over maakt. Binnen het kader van de GGZ wordt het nog anders.
 23. Plume

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Nogmaals wat is de relatie van jouw reactie op mijn antwoord op de door Willempie gestelde onware inhoud? Er zijn christelijke instanties die er minder verkeerd mee omgaan dan andere christelijke instanties, maar homoseksuelen worden in en door het christendom wel gediscrimineerd. Praktiseren mag je niet en als iemand al wordt getolereerd dan toch wel zonder zichtbare partner. Christus heeft gezegd, heb uw naaste lief zoals uzelf. Dus iedereen die vindt dat deze mensen geen relatie mogen hebben met degene van wie ze houden, dan ook zelf zonder relatie blijven! Klinkt zo goed dit, maar hoor wat er werkelijk gezegd wordt: Een fantastische reactie van de leek die de priester durft te berispen. Christus nodigt uit en niet u! U moet daar niet tussen gaan staan! De uitkomst van het gesprek, vooral die zin rond 1min.14 is hilarisch gezien de coming out van alle bewust toegedekte schandalen. Henk Krol op 1 min.30 uitstekend gesproken.
 24. dingo

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Leg eens uit dat ieders eigen levensbeschouwelijke interpretatie van een paar miljoen mensen van de menselijke moraal beter is dan de door een paar miljoen mensen gedeelde moraal vanuit de interpretatie van een geloof.
 25. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Ik vrees soms dat de GGZ nog met een probleempje zit, het uit zich in het uitsluiten van dat waarvan men zegt het te willen insluiten. Technisch gezien gaat het om het toelaten van informatie dat simultaan ook het eigen referentiekader verruimd of hersteld, in de zin van terug in herinnering brengen van wat vergeten is geweest. Het onbegrip jegens diverse klanten schuilt dus niet in het ontbreken aan kennis of informatie maar in de cognitieve acceptatie en de deskundige verwerking hiervan. Maar of het nu de taak is van psychisch kwetsbare mensen om dat aan experten uit te leggen, twijfelachtig.
 26. Appie B

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Bijzonder! Je komt zelf met een lijst van 73 landen waar het geloof een belangrijke rol speelt in de samenleving/regering waar homo’s vervolgd worden, in gevangenis worden gesmeten of zelfs ter dood worden veroordeeld. Als ‘tegenhanger’ kom je met Nederland, waar het eerste homohuwelijk is voltrokken, waar homo’s niet vervolgd worden en waar ze alle rechten hebben die heteroseksuelen hebben. En dan kom jij met de conclusie dat “secularisatie niet de oplossing” is. Ja ook hier is er homogeweld en elk geval is er één teveel. Maar dat staat in schril contrast met jouw lijst van 73 landen. Secularisatie is ook niet meteen de oplossing, maar wel de voorwaarde. Alles beter dan ieder zijn eigen interpretatie van zijn eigen geloof. Kijk naar landen met een seculiere regering en waar religie geen issue is zoals de Noord-Europese landen zoals Denemarken, Noorwegen en Zweden.
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid