Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Afgelopen uur
 2. Vandaag
 3. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Ervaringswerkers in de GGZ hebben programmeurs nodig, om een aantal scripts te schrijven. Bizar misschien? Staat dat ook niet ergens bij de wetskringen van Dooyeweerd? Heel interessant is het, in combinatie met wat systeemwetenschappers ons laten weten. Misschien dat straks angst voor vrijheid een doorn in het oog wordt van veel pioniers en ervaringswerkers in de GGZ, dit in weerwil van het advies loslaten dat vandaag het ultieme credo lijkt binnen onze samenleving. Metadenkend stemt het beslist tot diepgaander reflectie waarna snel duidelijk wordt waarom het simpelweg een doorn in het oog is, die angst voor vrijheid. En zo gaat het met communicatie, nu hebben we alles gezegd maar eigenlijk ook niets, wat rest is wat vandaag binnen de GGZ open dialoog genoemd wordt. Tussen theorie en praktijk zit echter een hemelsbreed verschil, om niet te zeggen veel angst die ook het OPS-lijderschap voedt door het contrast tussen wat is en wat zou kunnen zijn. Derhalve, er valt veel hoop te koesteren, zij het met een kanttekening, plotsklaps zal immers misschien niets meer mogelijk blijken.
 4. Plume

  Laatste dagen - Openbaring

  Dus volgens jouw geloof is liefde onchristelijk en niet toegestaan. De wetenschap is hierin dan meer met Christus dan de leer van het wachttorengenootschap. Kijk maar. Liefde, endorfines en kracht Liefde maakt gezond, liefde heelt en liefde laat leven. Er zit een genezende kracht in liefde, en er worden door liefde véél endorfines aangemaakt! Endorfines zijn héél welkom en zorgen voor het geluksgevoel. Mensen die liefde en verbondenheid ervaren, letterlijk gezonder blijven en genezen eerder. Het voelen van oprechte betrokkenheid, en het meevoelen met je partner werkt al enorm helend. Liefde werkt niet alleen genezend op emotioneel gebied, maar ook lichamelijk. Liefde maakt endorfines aan Betrokkenheid, meevoelen, empathie en liefde betekenen dat je je op een positieve manier met de ander verbind. Je laat binnenkomen wat de ander doormaakt en met je deelt. Hierdoor voel je je begrepen en erkend, en dat is één van de belangrijkste menselijke behoeftes: acceptatie en erkenning. Jarenlang het gevoel hebben dat je niet geaccepteerd wordt (afwijzing) en niet erkend wordt levert frustraties op en maakt dat je lichamelijk minder goed functioneert. De positieve eigenschappen van liefde, zorgt voor de aanmaak van endorfines. Dit zijn belangrijke boodschapper stoffen (elke emotie die je voelt, maakt 'boodschapper' stoffen aan). Endorfines worden aangemaakt wanneer je je gelukkig, tevreden, liefdevol en geliefd voelt. Endorfines bevestigen of versterken het geluksgevoel en dragen het rond in het hele organisme. De endorfines, waarvoor liefde verantwoordelijk is, zijn goed voor je weerstand en genezingsproces. Maar ook maakt liefde fenylethylamine aan. Deze stof zit ook in chocola. Mensen worden depressief bij een gebrek aan fenylethylamine. Het is een natuurlijke drug die dezelfde werking teweegbrengt als amfetamine. De natuurlijke drug zweept je op, maakt je koortsachtig en euforisch. Hechting De mate waarin je in staat bent om een relatie met een partner aan te gaan en te onderhouden, de mate waarin je kan meevoelen en begrip op kan brengen voor je partner is afhankelijk van de manier waarop je in je jonge kindjaren gehecht bent aan je ouders (hechtingsstijl). Als je partner ergens mee zit, help het je relatie enorm als je er echt aandacht voor hebt. Want tussen de woorden door kun je veel meer horen (aanvoelen). Van vrouwen is bekend dat ze geen oplossingen willen, maar dat ze gewoon gehoord willen worden in hun probleem. Wanneer dat gebeurt voelen vrouwen zich al een stuk beter, en kunnen ze vaak zelf met de oplossing komen. Baby's die niet liefdevol worden geknuffeld groeien minder goed Mannen die hun partner een kus geven als ze naar werk gaan, leven gemiddeld vijf jaar langer Bejaarde mannen leven korter, als hun partner is overleden dan leeftijdsgenoten die nog met hun partner samen zijn. Liefde doet leven. Liefde is gezond, tonen ook onderzoeken aan Liefde geneest Dat liefde geneest en gezond maakt bleek uit een onderzoek onder vrouwen met borstkanker. Alle vrouwen kregen medische behandeling en begeleiding, maar de helft van de groep zat wekelijks in een supportgroep waar ze over hun ziekte konden praten. De vrouwen uit deze groep bleken minder angst te hebben, waren minder depressief, hadden minder pijn en last van bijwerkingen. Liefde heelt en heeft veel positieve effecten. Betere gezondheid Uit een ander onderzoek kwam naar voren dat mannen met hart- en vaatziekten 50% minder ziektesymptomen hadden, wanneer ze wederzijdse liefde met hun partner ervaarden. Hoe meer risicofactoren er voor die mannen waren (zoals stress, cholesterol of een hoge bloeddruk, hoe groter de beschermende en positieve werking van de liefde. Het onderzoek werd gehouden bij verschillende dorpsgemeenten in Amerika. Eén dorp sprong er in positieve zin uit. Daar kwamen veel minder hart- en vaatziekten voor, terwijl de bewoners er ongezondere eetgewoonten op nahielden, rookten en dronken. Het bleek om een Italiaanse kolonie te gaan waar het sociale leven en de familie een belangrijke plaats innamen en men lief en leed deelde. Emotionele steun en verbondenheid is cruciaal voor de gezondheid. Liefde maakt krachtig In een ander onderzoek werd aan vrijwilligers gevraagd terug te denken aan een moment waarop ze behoorlijk boos waren. Het terugdenken daaraan veroorzaakte instabiliteit in hun hartritme, en het deed een aanslag op het immuunsysteem. Dit negatieve effect bleef zes uur aanhouden. Maar het terugdenken aan liefde bracht binnen een paar minuten het lichaam weer op de regel. https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/36318-liefde-endorfines-en-kracht.html Lucas 6:35 “Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.” 1 Korintiërs 13:13 “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” 1 Johannes 4:7 “Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.” Galaten 5:6 “In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.” 1 Petrus 4:8 “Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.” 1 Johannes 4:19 “Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.” Romeinen 13:10 “De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.” Psalm 31:23 “In mijn angst had ik gezegd: ‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’ maar u hebt mijn smeekbede gehoord toen ik u om hulp riep.” Romeinen 5:5 “Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.” Kolossenzen 3:1 “Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.” Spreuken 20:28 “Liefde en trouw beschermen de koning, liefde schraagt zijn troon.” 1 Johannes 4:18 “De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.” Johannes 13:34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
 5. Kaasjeskruid

  Laatste dagen - Openbaring

  Welke Jezus? Die vrouw met snor /baard op die afbeelding van jou?
 6. Plume

  Laatste dagen - Openbaring

  Er is niets magisch aan, gewoon wetenschap. Als een middeleeuwer ineens in onze tijd zou zijn en een computer zou zien zou hij het magie noemen. Jouw reactie is onchristelijk sjako. Zeer onchristelijk. Je maakt zo een farce van het christendom. De liefde zet je weg als onchristelijk, de wetenschap zet je weg als onchristelijk. En dat alleen maar omdat jouw persoonlijke interpretatie die je ontleent aan het wachttorengenootschap niet strookt met die van een ander. Jouw eigen reacties zijn onchristelijk. Liefde is genezend voor de ziel en ook voor het lichaam. Liefdevolle aanraking doet bijvoorbeeld de bloeddruk dalen. Allemaal bewezen. En laat nou het onderwijs van Jezus over liefde gaan.
 7. sjako

  Laatste dagen - Openbaring

  In deze rubriek is een onchristelijke redenatie niet toegestaan. Eigenlijk op het hele forum niet.
 8. Plume

  Laatste dagen - Openbaring

  Ter illustratie
 9. Noel2

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Ik ambieer wel de rol van ervaringswerker, maar denk dat ik menselijk een te koud persoon ben. Dus beter maar blijven programmeren.
 10. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Angst is een slechte raadgever, je kan het als cliché inzetten om er snel vanaf te zijn. Ja, begrijpelijk is het, het is immers nooit een pretje om geconfronteerd te worden met onheilspellend nieuws, liever niet. Meer dan wellicht zal je dan ook elk gesprek met een doorwinterde OPS-lijder willen mijden, ze zitten boordevol hoop en verbindende ideeën, tegelijk extreem realistisch door hun angsten diep in de ogen te hebben gekeken. Geen pretje, volledig onderbouwd door het prachtige studiewerk van de GGZ, een voetnoot. Wees bedachtzaam, het is eenvoudiger dan je nu misschien wil denken, of nog nooit aan gedacht hebt. Ervaringswerker in de GGZ, het is iets aparts, tenzij er al eens naar klanten wil geluisterd worden in een sfeer van milde overreding, respect, openheid en wederzijds begrip, geen garantie.
 11. Plume

  Laatste dagen - Openbaring

  Dat men zou gaan zingen is natuurlijk flauwekul. Openbaringsliteratuur in de Bijbel is een en al symboliek. Waar het in mijn optiek over gaat is om geluidsfrequenties die worden verhoogd in een mens die met liefde gevuld, vervuld, wordt. Trillingen zijn de grondslag van alle materie. Het “zingen” en het geluid van de 7 trompetten in Openbaring is symbolisch voor verhoging van de trillingsfrequentie. Daar had de toenmalige mens nog geen kaas van gegeten en door kennis te verpakken in scheppingsmythen bijvoorbeeld maar ook in mystieke teksten zoals de Openbaringsliteratuur in de Bijbel, kunnen mensen van alle tijden er “iets” van begrijpen. Leg maar eens aan een middeleeuwer uit wat een internetmodem is bijvoorbeeld. Of een WiFi verbinding. Dat kan hij niet begrijpen. Om nog iets van de betekenis over te brengen zul je dat in taal moeten verpakken die past bij wat de leefomgeving van die middeleeuwer. Alles, wat bestaat, is trilling In de antieke wereld formuleerde Hermes Trismegistos het al zo. Een bijzondere trilling ontspringt aan het hart. Zij kan helen en ons leven op een werkelijk wondervolle manier veranderen. Het hart heeft een hogere invloed op de toestand van alle overige organen en lichaamsfuncties. De trillingen die het hart uitzendt, beïnvloeden onze lichamelijke gezondheid, ons emotioneel welbevinden, onze belevenissen in het algemeen menselijke, en ook onze spirituele ervaringen. De verborgen substantie die dit alles stuurt, zijn onzichtbare trillingen die wij zelf permanent produceren en in de ruimte uitzenden. Trillingen bepalen onze wereld en vormen en veranderen materie. Alles wat bestaat, levende wezens zoals ook schijnbaar levenloze dingen zoals de tafel waaraan je zit, zenden trillingen de ruimte in. Want alle materie bestaat in zijn kleinste eenheden uiteindelijk uit trillingen die zich op natuurlijke wijze in de ruimte uitbreiden, net zoals golven zich naar buiten voortplanten wanneer men een steen in een kalme vijver werpt. Trillingen zijn de basisgrondslag der materie, evenals die van ons lichaam. Zoals de nieuwste onderzoekingen laten zien, produceert ons brein bij zijn arbeid – bijvoorbeeld bij het denken – elektromagnetische trillingen die aan de oppervlakte van het hoofd meetbaar zijn en zich van daaruit in de omgeving uitbreiden. Nog voor onze trillingen andere levende wezens bereiken, werken ze in op ons eigen lichaam. Elke gedachte die we denken, elk gevoel verandert ogenblikkelijk de frequentie van onze lichaamcellen – hetzij positief of negatief. Zijn onze gedachten en de daartoe behorende emoties van constructieve aard, dan staat ons daarmee een ongelofelijk werkzaam instrument ter beschikking, om onze gezondheid duurzaam te verbeteren. Doch sterker nog dan de gedachten is de kracht van het hart. De wetenschappers van het californische “Heart Math Institute” hebben het hart en de energieën die het voortbrengt, gedurende vele jaren zeer precies onderzocht. Daarbij deden ze de ongelofelijke ontdekking dat het elektromagnetische veld van het hart vijfduizend maal meer energie uitzendt als die bij het denken ontstaat. Het energieveld van het hart is met speciale toestellen te meten en kan een doorsnede van verscheidene meters omvatten. Het bestaan van het hart-energieveld is misschien ook wel de reden waarom we ons in de onmiddellijke nabijheid van mensen die werkelijk in hart en nieren ergens voor staan, zo prettig voelen; we baden als het ware in hun harten-energie en veroorzaken daardoor zelf trillingen met een hogere frequentie, wat ons welbevingen merkbaar verbetert. De Amerikaanse auteur en wetenschapper, Drunvalo Melchizedek stelt dat liefde, door een open hart uitgestraald, exact dìe trilling teweegbrengt waarop materie reageert. Ontbrekende liefde zou de oorzaak zijn van alle ziekten, want liefde zou materie en daarmee onze lichaamscellen ordenend beïnvloeden en zo de weg naar gezondheid en heling effenen. Geest en Hart voor Liefde openen Drunvalo Melchizedek onderzocht in de tachtiger jaren van de vorige eeuw met zijn team het frequentiespectrum van door verscheidene helers tijdens hun werkzaamheid uitgestraalde energieën. Zij ontdekten dat alle helers op het moment dat zij heling verstrekten, hun volledige concentratie gericht was op een zeker energiecentrum in hun lichaam; het boven het borstbeen gelegen (universele) hartchakra. Dit energiecentrum is in geactiveerde toestand blijkbaar met het talent verbonden om onvoorwaardelijke liefde uit te stralen. Deze liefde zou het zijn die de door ziekte gewijzigde materie bij de patiënt weer in balans brengt en zo de heling in werking zet. Liefde, compassie en medeleven gelden tot de hoogste ‘frequenties’ waarin een menselijk wezen kan vibreren. Deze hebben het vermogen om lichaam, geest en ziel te helen. Wanneer men geest en hart voor de liefde opent, begint de universele goddelijke energie ongehinderd door de mens te vloeien. Ieder mens is van nature met deze kracht verbonden. Toch kunnen negatieve gedachten en gevoelen zoals angst, twijfel, schuldgevoel, haat en egoïsme deze energiestroom blokkeren en zo alle mogelijke gezondheids-, emotionele- of spirituele problemen tevoorschijn roepen. Gelukt het echter om ons met deze innerlijke energiebron te verbinden, dan staan ons praktisch oneindige kracht reserves ter beschikking. Ook daarom benadrukken vele wijze leraren, dat het belangrijk is om opnieuw in harmonisch akkoord te komen met de kosmische goddelijke energie. Dat is mogelijk door meditatie of gebed, maar ook wanneer we ons hart verder openen en onze medeschepsels op deze planeet met medegevoel en opmerkzaamheid tegemoet treden. De frequentie der liefde is de hoogste ons ter beschikking staande energievorm en tegelijkertijd de grootste katalysator voor de ontvouwing van ons onbegrensde scheppingspotentiaal. Wij zijn hier om onze hoogste Zijnstoestand te (be)leven. De angst heeft ervoor gezorgd dat de wereld in de toestand is, zoals ze is. Liefde heeft de kracht ons zelf en de wereld te veranderen. Dat is onze keuze. Bron
 12. Robert Frans

  Laatste dagen - Openbaring

  Tja, laat God nu net inderdaad Mens te zijn geworden.
 13. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Ik zou het ook wel eens willen meemaken, een doorwinterde OPS-lijder die vrijwel continu integer en openlijk kwetsbaar om hulp smeekt op basis van z’n bevindingen die hij graag voorlegt aan de GGZ ter verificatie, omdat het ook belangrijk kan zijn voor veel meer lotgenoten, denkt hij. Maar misschien ook niet, de angst bekruipt me nu al van hoe overweldigend de uitkomst daarvan kan zijn, zelfs al heb ik eerlijk gezegd geen flauw idee waar het nu precies over gaat. Daarenboven, ik hou me veel liever bezig met derde orde impulsen, paradigmashifts en co-creatieve samenwerking, dat lijkt me ook wel interessant te gaan worden, hartverwarmend en mondiaal verbindend. Ja, spannend is het, hoop doet leven, in diep verdriet, randje doodsangst en ondraaglijke hartenpijn, wees voorzichtig.
 14. Robert Frans

  ASMR

  Had zelf begrepen dat ASMR beslist geen erotische lading heeft voor verreweg de meeste 'gebruikers.' Het is voor hen gewoon een mijns inziens vrij onschuldig stuk ontspanning en fluisterende stemmen zijn daarin voor de meesten schijnbaar de beste triggers. Vandaar dus de vele fluisterfilmpjes. Hoewel het begrijpelijk kan zijn om seksuele associaties te hebben bij een (mooie) vrouw die zacht in je oor fluistert, wil dat niet zeggen dat het ook de intentie heeft, laat staan dat iedereen die associaties heeft. Vaak kan gefluister ook gewoon gefluister zijn en dergelijke associaties kunnen daarnaast erg cultureel bepaald zijn. Mijns inziens gaat het daarom ook te ver om makers van zulke filmpjes te betichten van prostitutie, louter op basis van eigen gevoelens of gedachten die je bij zulke filmpjes hebt. ASMR lijkt een nogal vreemde manier van doen te zijn en veel wetenschappelijk onderzoek erover bestaat (nog) niet, maar niet alles wat vreemd is hoeft mijns inziens meteen kwalijk te zijn en ook niet seksueel van aard. En als ASMR-fans werkelijk die sensaties zo ervaren als ze omschrijven, en ik zie geen reden om ze van leugens te betichten daarin, dan is dat alleen maar prima voor hen. Ze doen er verder niemand kwaad mee en hebben er dan gewoon een wat eigenaardige vorm van ontspanning erbij.
 15. sjako

  Laatste dagen - Openbaring

  In de hemel hebben ze ook een lichaam, ook al is die anders dan op aarde. En soms gaat het idd om aardse heiligen die hun Koning toezingen. Maar het kan dus alle twee.
 16. Bastiaan73

  ASMR

  Mooi en bijzonder dat een atheïst Jezus beter begrijpt dan een griezel van een 'christen' die meent te mogen oordelen.
 17. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Ken je dat, lachend ten onder? Het is humor gebruiken om iets ernstig te willen zeggen en iedereen lacht zich een breuk zonder zich bewust te worden van dat wat op een ludieke manier attent op gemaakt wil worden, het soort van aparte humor als expressie van iets heel anders dat veel diepere gronden kent. Alle gekheid op een stokje, een aantal ervaringswerkers zijn nu op het idee gekomen om het General Migration Pact te koppelen aan de General Problem Solver van Herbert Simon, voor in het geval dat we onderweg het Noorden zouden kwijtraken.
 18. Mullog

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Bedoel je hiermee de specifieke INRI bij Jezus of dat men bij alle executies een toepasselijke tekst op het kruis timmerde? Ik vind jouw argument overigens beter dan dat van Martin omdat je volgens mij niet zomaar kunt stellen dat de evangelies onafhankelijk van elkaar zijn. Als Markus de bron is dan is de titulus potentieel ook van de categorie kopieerwerk. De historische Jezus is een wat abstract begrip voor mij (wat een beetje vreemd mag klinken ). De Egyptische profeet bevestigd voor mij een stukje inhoud aan iets wat de historische Jezus mee heeft helpen opbouwen (de gebeurtenissen op de Olijfberg). Ik zie de historische Jezus als een soort van mozaïek dat wordt opgebouwd door acties en gebeurtenissen die, voor zover ze echt hebben kunnen gebeuren, niet noodzakelijkerwijs door één man zijn verricht. Maar dat kun je alleen zo stellen als je zeker weet dat de schrijver van Handelingen niet bekend was met Josephus. En dat is dan iets waarbij ik op de specialisten vertrouw dat daar een aan zekerheid grenzende uitspraak over gedaan kan worden. Daar zijn wel bronnen voor omdat dat de maan van kaas is in een aantal fabels voor komt. Maar met wetenschap heeft dat niks te maken, daar heb je gelijk in.
 19. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Akelig is het, spreken over donkere nachten van de ziel en zuiveringen wekt vaak een sfeer die ook kan leiden tot verwoestende uitwassen, het komt in vele vormen. Lees hierin het element van de omgekeerde effectiviteit waar een aantal ervaringswerkers de GGZ op attent tracht te maken, of hoe goede en integere intenties nu net uitlokken wat je wenst te vermijden. Kortom, het is een ding om het te willen hebben over derde orde impulsen en paradigmashifts, het is een ander om alle aspecten daarvan in beschouwing te nemen. En hoe we dat weten is principieel verbluffend eenvoudig, simpelweg door een aantal ervaringsgerichte oefeningen en dan te observeren wat er precies gebeurt, iedereen kan dat. Ik meen echter dat dit het werk en de verantwoordelijkheid is van GGZ-experten, niet van psychisch kwetsbare mensen die zich op dit eigenste moment misschien in het midden van een dergelijk transformatieproces bevinden, wat allerminst een pretje is. Ik durf het eerlijk gezegd in een persoonlijk contact al lang niet meer vragen, daarom hier in de wellicht ijdele hoop dat er toch iets uit de bus komt, het is van harte gedeeld en ter preventie van toestanden waarvan ik denk dat niemand op zit te wachten, mijn mening. Het alternatief lijkt me om niet meer te spreken over derde orde impulsen, dat zou de congruentie kunnen bevorderen en het gevoel van misleiding een andere wending geven, hiermee niet zeggend dat er dan ook een beter inhoudelijk begrip omtrent diverse stoornissen kan ontstaan, een ander debat. Kortom, eenvoud is toch minder makkelijk dan het lijkt, ondanks de vanzelfsprekendheid zelve, achteraf. Ik begin te denken dat je echt blind bent, ik bedoel dan, echt blind.
 20. Dat beloof ik

  ASMR

  Opmerkelijk, ik ken alleen verhalen waarin hij ze onvoorwaardelijk accepteert. Neem bv Lukas 7. Daarin komt ze aan het voeteneinde staan, wast zijn voeten met haar tranen, kust zijn voeten, droogt ze met haar haar en wrijft ze ook nog eens in met lekkere olie. Dat moet er toch hebben uitgezien zoals het filmpje hierboven. Tsja, dat was bepaald niet de reactie die in Lukas 7 staat. .... Nou gezien wat ik hier boven schreef zou ik daar erg voorzichtig mee zijn als ik jou was.
 21. Mullog

  Laatste dagen - Openbaring

  Er zit wel een serieuze vraagstelling in mijn grap. Zingen is een nogal stoffelijke bezigheid. Geluid verplaatst zich door een stoffelijk medium, veronderstelt stembanden om te zingen en oren om te horen. Het maakt van het tafereel een nogal aardse scene en brengt God terug tot een fysiek persoon. Precies zoals de bedenkers ervan het waarschijnlijk voor zich zagen. Een koning, toegezongen door zijn onderdanen.
 22. Fundamenteel

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Je vraagt helemaal geen deskundig onderzoek aan. Dat is nu net het hele probleem. Het is als ik die ganse dag vanop mijn luie zetel zou klagen dat ik honger heb omdat ik de moed niet vind te winkelen en eten te maken. De enige die zichzelf begrenst ben jij.
 23. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Just forget it. Elaboratie en empathie, het is beperkt tot de psychische draagkracht van ieder van ons, het bewaken van onze grenzen is dan ook geen achteloos advies. Langs de andere kant heb je introspectie en het verleggen van onze grenzen, het verruimen van onze visie om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan de nobele intenties van de GGZ. Het wekt warme gevoelens op aangezien het de voorbode lijkt te zijn van een menswaardiger wereld, met aangepaste normen, waarden en bijhorende ethiek. Ben het volkomen eens met alles, tot elaboratie en empathie een nachtmerrie wordt en iedereen denkt dat je een monster bent, omdat je iets heel eenvoudigs wou zeggen en de GGZ integer om een deskundig onderzoek vraagt, nogmaals.
 24. Fundamenteel

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Waar kunnen daklozen terecht? Waar kunnen alleenstaande moeders terechts? Alleenstaande ouders algemeen? Het systeem omvolkt u. Daar moet je dus al zeker uw soelaas niet zoeken. In de privé vind je wel gelijkgezinden...
 25. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Einstein adviseerde om eerst het spel of het systeem te leren begrijpen en het dan slimmer te spelen, zo komen we vingervlug tot de speltheorie. Maar hoe zit het vanuit deze benadering dan met de GGZ? Is de GGZ zich wel bewust van wat een aantal ervaringswerkers tracht te zeggen? Kortom, heeft het eigenlijk wel zin om aan je herstel te werken wanneer blijkt dat je hiermee ook je doodsvonnis tekent? Begrijpen GGZ-experten dan wel wat hier ten gronde mee bedoeld wordt? Of anders, ligt in de potentiële overweldiging van een inhoudelijke boodschap ook niet het stigma besloten, zij het onbewust in de vorm van een reeks spontane afweermechanismen die ingebakken zitten in de menselijke psyche? Ik smeek om hulp in een sfeer van milde overreding, nogmaals, ondraaglijk de last. Waar kan je dan nog terecht? Wat is je intentie eigenlijk met deze uitspraak?
 26. Fundamenteel

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Uw economie is mijn islam.
 27. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Volharden in omdenken leidt spontaan tot inzichten waarvan je aanvankelijk misschien denkt dat het om te lachen is, en het is pas wanneer we hierover doordenken dat je hart sneller begint te kloppen. Ondanks begrijpelijk en logisch te verklaren, ik ben door ervaring wel de mening toegedaan dat dit soort hersteloefeningen best met professionele begeleiding kunnen aangevat worden. De hartenpijn, het verdriet, de onmacht, de angst en de eenzaamheid liggen dan ook besloten in het innerlijke weten, met in het kielzog de onmogelijkheid om een en ander tot expressie te brengen, slikken en verdringen tot suïcide volgt. Niemand zal begrepen hebben waarom, ondanks alles.
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid