Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Vandaag
 2. Kaasjeskruid

  Waar is God ...

  Gods Geest legt de Bijbel uit. Geen Bijbel geen uitleg en een stille Geest...
 3. Bastiaan73

  Waar is God ...

  Welk Woord van God? Het geschreven of het vleesgeworden Woord? Volgens mij is het: Woord van God > Bijbel. Niet: Woord van God = Bijbel.
 4. Kaasjeskruid

  Discussie of twist?

  Het gaat dan ook niet om wat God wel of niet gaat doen, maar om middels het smeken, wat een vorm van bidden is, God laat merken dat je je afhankelijk weet van Hem.
 5. Kaasjeskruid

  Waar is God ...

  God heeft ervoor gekozen om dat praten via Zijn Woord te doen, ook wel Bijbel genoemd. Er is dus geen enkele sprake van beperking.
 6. Nicky O

  Waar is God ...

  Hij spreekt ook door Zijn Geest, maar deze zal altijd leiden naar Zijn Woord. Deze gaan samen. Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
 7. Nicky O

  Discussie of twist?

  Onze God is een levende God en Hij luistert naar onze gebeden. Lukas 11:9-13 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
 8. Bastiaan73

  Waar is God ...

  Als je de Bijbel dicht laat en meent zonder te kunnen, blijft God stil. Dan kan men roepen wat men wil als broeder of zuster, je kunt bidden tot je een ons weegt, je ogen uitkijken in de natuur, als dat niet wordt getoetst aan het Woord van God blijft God stil. Zonder de Bijbel open te doen is het onmogelijk God te leren kennen en om Hem te horen spreken. Indien iemand meent dat de Bijbel wel dicht kan blijven, beledigt deze God en geeft Hem geen respect. Het is als het hebben van een relatie met je vriend/vriendin waarbij de een zijn/haar oren dichtstopt als de ander begint te praten. Je kunt God natuurlijk geen beperking opleggen, alsof Hij alleen via de Bijbel zou kunnen 'spreken'. Als God buiten de Bijbel om zou willen spreken dan kan en doet Hij dat. 'Ja maar het moet wél getoetst worden aan de Bijbel!' Waar staat dat dan? 'In de Bijbel.'
 9. Bastiaan73

  Discussie of twist?

  Smeken om eigen zin door te drijven heeft geen enkele nut. Jij weet namelijk niet wat het beste is voor jou. Het gaat even over smeken om iets anders dan de eigen zin. Bijvoorbeeld: voorspoed voor iemand anders. Wat voor toegevoegde waarde heeft het om daarvoor te smeken? Als God voorspoed wil voor die iemand gebeurt het toch wel. Dan heeft menselijk smeken dus geen toegevoegde waarde. Als God géén voorspoed wil voor die iemand, heeft smeken om voorspoed voor die iemand ook geen zin, omdat het niet in overeenstemming is met Zijn wil. En het lijkt me sterk dat mensen Zijn wil kunnen beïnvloeden.
 10. Yoni

  Genesis 2:17

  Hoi Sjako, als God de mens in volmaaktheid, en daardoor dus onsterfelijk heeft geschapen, welk doel had de 2e boom dan, de boom des levens, waardoor ze eeuwig leven zouden krijgen als ze er van aten? Was er ook een onzichtbare komst?
 11. Kaasjeskruid

  Discussie of twist?

  Smeken om eigen zin door te drijven heeft geen enkele nut. Jij weet namelijk niet wat het beste is voor jou.
 12. Kaasjeskruid

  Waar is God ...

  Als je de Bijbel dicht laat en meent zonder te kunnen, blijft God stil. Dan kan men roepen wat men wil als broeder of zuster, je kunt bidden tot je een ons weegt, je ogen uitkijken in de natuur, als dat niet wordt getoetst aan het Woord van God blijft God stil. Zonder de Bijbel open te doen is het onmogelijk God te leren kennen en om Hem te horen spreken. Indien iemand meent dat de Bijbel wel dicht kan blijven, beledigt deze God en geeft Hem geen respect. Het is als het hebben van een relatie met je vriend/vriendin waarbij de een zijn/haar oren dichtstopt als de ander begint te praten.
 13. Lekker rustig topic zo.
 14. sjako

  Waar is God ...

  God spreekt door zijn woord de Bijbel, en niet te vergeten door Zijn Geest. Hij spreekt ook via je mede broeders en zusters, in je hart, in Zijn beloften, door de natuur. Hij laat je zien waarom dingen gaan zoals ze gaan. God is nooit stil.
 15. Fundamenteel

  Theologie, referentiekaders, dissonantie en trollen.

  Er is niets veranderd, gewoon beter voorbereiden. Venus vanavond gezien? Als je met een lens dieper gaat kijken en langer exposed komt er meer aan het licht dat het blote oog nooit kon zien.
 16. Bastiaan73

  Discussie of twist?

  Heeft smeken zin als God toch alleen gebeden verhoort die in overeenstemming zijn met Zijn wil?
 17. Dat ene stukje is dan al in orde, nu de GGZ nog. Vreemde periode eigenlijk, gelukkig was iedereen voldoende voorbereid en ingelicht.
 18. Fundamenteel

  Theologie, referentiekaders, dissonantie en trollen.

  Ik ga mijn hoofd er niet meer aan pijnigen. Door het oog van de lens, ik ga de woorden laten voor wat ze zijn en de beelden voor zich laten speken.
 19. Tijdens een lockdown kan je eens rustig de tijd nemen en nadenken over wat je mogelijks al allemaal gemist hebt, maar dat is een optie.
 20. Fundamenteel

  Theologie, referentiekaders, dissonantie en trollen.

  Ja, ik vind het het toch maar raar uitzien. Rijen tot buiten de parking om te kunnen winkelen... Lege verlaten streken... Tekorten die opstapelen. Mensen die voor niets vechten tot bloedens toe. Een smartphone filmt wel goed, soms moet je eens dieper van ver kunnen gaan De dingen die ik gezien heb....
 21. God is tijdloos, misschien volgende keer meer succes.
 22. Fundamenteel

  Theologie, referentiekaders, dissonantie en trollen.

  Hehehehe what if God was one of us..., just a stranger on a bus. Ik ga mij dat allemaal niet meer zo aantrekken, maar bekijken door het oog van de lens. Als objectieve waarnemer, vastleggen, samenplakken, uploaden.
 23. Nicky O

  Discussie of twist?

  Efeze 6:11-18 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
 24. Straks ga je nog beweren dat heel het leven een complot is, alsof we in een dramatische film zitten. Een romantische komedie op zoek naar onze grote liefde die God noemt, stel je voor.
 25. Fundamenteel

  Theologie, referentiekaders, dissonantie en trollen.

  I was wrong... Het is allemaal 1 complot. De sigaar is gezien.
 26. Het lukt allemaal niet zo bijster goed, zo gaat het nu eenmaal met paradigmashifts waar je onderhand alles van kent.
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid