Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Afgelopen uur
 2. Kaasjeskruid

  Genesis 2:17

  Ik maak onderscheid tussen het dodenrijk (hades) en de hel (gehenna).
 3. Als steeds meer bewustwording inherent is aan het menselijke groeipotentieel dan kunnen we ons ook de vraag stellen van wat precies we ons bewust kunnen worden, zoals gesuggereerd door introspectie en herstelonderzoek. Het goede en het slechte nieuws, groei impliceert de verrijking van het individuele zelf maar krijgt hiermee ook te kampen met problemen die in de voorgaande stadia afwezig waren. Op deze manier kunnen we systemen onderzoeken en tot inzichten komen die we misschien amper voor mogelijk houden en door een meerderheid, zij het ondanks de principiële eenvoud, onbewust gevoed worden. En dat brengt niet de omgeving in een benarde positie dan wel zij die zich verrijkt hebben met deze kennis, met aansluitend de spontaan ethische reflex om aan deze situatie iets te verhelpen.
 4. Thinkfree

  Genesis 2:17

  Numeri 32 En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en allen mensen, die Korach toebehoorden, en al de have. 33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente.
 5. Bastiaan73

  Genesis 2:17

  In de Hebreeuwse grondtekst staat Prediker 3:21 zo: Bron: https://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/qoh3.pdf @Levi @Chaim @nikie90 hoe moeten we dit verstaan?
 6. Kaasjeskruid

  Genesis 2:17

  De hel is vooralsnog leeg m.i.
 7. Thinkfree

  Genesis 2:17

  Dat denk ik niet, er zijn op dit moment engelen(geesten) gebonden in hel wachtende het oordeel.
 8. Bastiaan73

  Genesis 2:17

  In de NBV staat het zo: Wie zal ooit weten of de adem van een mens naar boven opstijgt en die van een dier afdaalt - naar de aarde? En in de Naardense Bijbel: Wie kan beweren dat de adem van de zonen van de mens, dat die opstijgt naar boven,- en de adem van de dieren, dat die neerdaalt naar beneden, naar de aarde? Willibrordvertaling: En wie weet of de levensgeest van de mens omhoog gaat en die van het dier omlaag naar de aarde?
 9. Thinkfree

  Genesis 2:17

  Precies, alleen iets dat onrechtvaardig is keert niet weder tot God, maar stoot hij af indien men zijn offer en liefde nier aangenomen heeft in dit leven. Want vreest hem die macht heeft ziel en lichaam te verderven in hel.
 10. Kaasjeskruid

  Genesis 2:17

  Volgens mij komt ieder mens voor God te staan en gaat dus elke geest omhoog. Vervolgens wordt men van daaruit verwezen naar de hemel of de hel.
 11. Thinkfree

  Genesis 2:17

  @Kaasjeskruid Ja er zitten meer lagen in die tekst want, de onrechtvaardigen worden vaak vergeleken met beesten. Die tekst zegt gewoon dat rechtvaardigen naar God gaan en onrechtvaardigen de hel, gelijk na het uitblazen van de laatste adem.
 12. Kaasjeskruid

  Genesis 2:17

  In de NWV staat deze tekst als volgt: 21 Wie weet of de geest van de mensenzonen opstijgt naar boven en of de geest van de dieren neerwaarts daalt naar de aarde? Geniepig en ogenschijnlijk kleine verandering, maar maakt een wereld van verschil. Verderop in Prediker staat nog meer over deze kwestie: En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. (Pred.12:7, SV) Duidelijke taal van Salomo.
 13. Thinkfree

  Genesis 2:17

  Ja, het stoffelijke zeker. In het geestelijke is er onderscheidt Prediker 3 20 Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof. 21 Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?
 14. Werkelijk, het is amper geloofwaardig voor wie het z’n gerichte aandacht schenkt, er getuige van zijn hoe een systeem heel onze realiteit kan vervormen en tot expressie gebracht wordt door een manier van spreken die onbewust ook beïnvloedingswaan kan induceren. Zie het als een premisse, onderzoek het grondig en er schiet spontaan een lans in je hart, om vervolgens als een dwaas te blijven hangen door herstel ernstig te nemen, hoop doet bloeden.
 15. Vandaag
 16. TTC

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Verschillende wereldbeelden, de diepe verankering laat niet toe om het ruimere perspectief te bevatten waardoor er dan ook geen redelijk debat mogelijk is.
 17. Bastiaan73

  Muziek topic

  'Kaasjesbruid'. Hier heb je alvast een indruk hoe het er ongeveer uit zal zien 😄
 18. Kaasjeskruid

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Context bepaalt alles en die mis je blijkbaar.
 19. Bastiaan73

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Prediker 3: 18 Ik zeide bij mijzelf: Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn. Toch knap dan dat mensen de grootste vervuilers op deze planeet zijn. Duivenpoep: Menselijke vervuiling:
 20. Kaasjeskruid

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Een mens is geen dier en de grootste ruimte bevindt zich nog altijd tussen de oren. Daar komt ook het idee vandaan van de overbevolking. Als levend wezen maakt de mens nog geen 0.1% procent uit van alle aanwezige levende wezens. Veel plezier met het op je hoofd laten schijten.
 21. sjako

  Genesis 2:17

  Je kan er voor kiezen het niet te doen of wel. Als je het niet doet moet je dealen met de gevolgen.
 22. Bastiaan73

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Er bestaat ook een soort die in zeer te grote getale bezit neemt van de Aarde en deze uitput, vervuilt en eigenlijk gewoon naar de klote helpt: de mens. Duiven kunnen er ook niks aan doen dat door de zwaartekracht hun ontlasting niet omhoog maar omlaag valt.
 23. TTC

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Een bot ja, het zou goed staan bij de rest van de robotten. Fascinerend om zien is hoe de geest zich kan verankeren aan dat wat het voor zichzelf in het leven roept, en dan verloren loopt zonder ooit op het idee te komen dat het misschien wel eens totaal anders zou kunnen zijn. Maar die diepgang is niet het doel van een aantal, zelfs niet op een christelijk forum dat we als ernstig beschouwen omwille van het menselijke lijden. Net zoals versteende zielen zich kunnen gaan groeperen, maar al te vaak het eigen groeipotentieel blokkerend en hiermee ook alles in duisternis omhullend.
 24. Kaasjeskruid

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Allemaal prima, maar ook duiven kunnen ongedierte worden door in groten getale bezit te nemen van plekken te dicht op mensen.
 25. TTC

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Dat is je standaard antwoord, en al de rest te simpel. Nee, diepgaander ontleden is wellicht niet christelijk, zo blijft de ziel zichzelf verstenen om vanuit die hoedanigheid op aparte manieren om hulp te schreeuwen, door destructie.
 26. Bastiaan73

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  In het citaat dat ik typte staat een begrijpelijke tekst. In jouw reactie staat zoals gewoonlijk cryptisch koeterwaals.
 27. nikie90

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Soms denk ik dat TTC een bot is
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid