Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Vandaag
 2. Dat beloof ik

  Verkiezingen 2017

  Ik heb die sympathie nooit gehad. Toeval bestaat niet binnen de politiek, en als de twee belangrijkste figuren van een politieke partij allebei lid van van dezelfde piepkleine religieuze groepering, dan is dat geen toeval. Ze kunnen dan wel braaf verklaren dat ze hun geloof en politieke koers strikt gescheiden houden, maar dan staan ze te liegen. In de politiek geen enkel probleem, maar in hun religie wel. Het kán ook domweg niet: in de politiek iets doen dat in strijd is met je geloof. En als je beweert dat het wel kan, dan is je geloof niets waard. Dat laatste is bij Thieme niet het geval; We kunnen er van uit gaan dat haar geloof wél wat waard is en dus zal ze politiek niets doen dat volgens haar geloof niet kan. Bijgevolg zijn politiek en geloof bij haar onverbrekelijk verbonden. De PvdD is na oprichting snel omgevormd tot de politieke tak van een religieuze splintergroepering (een paar duizend leden tellen de 7edags-adventisten). Bij die politieke tak hebben zich allerlei mensen aangesloten die niets met die kerk te maken willen hebben en die in eerste instantie die scheiding politiek/religie hebben geslikt. Die mensen komen er nu achter dat de woorden die in het partijprogramma staan in de praktijk anders worden uitgelegd door Thieme en Koffeman. Dat gaat schuren en dan haakt men af. Merel van Kooten is echte niet eerste die afhaakt en zal ook niet de laatste zijn. Bij de oprichting van de partij speelde dit ook al. In den beginne was Maarten 't Hart lijstduwer, maar die haakte snel af toen hij er achter kwam waarom Thieme geen vlees at: ze dacht dat Adam en Eva écht hadden bestaan en dat die pas vlees waren gaan eten na de zondeval. Wat betreft de vergelijking met de SGP, die is terecht. In veel opzichten zijn zda-ers veel rechtlijniger dan de SGP. Er zou een journalist moeten zijn die de moed heeft om Thieme vragen te stellen als "Wat gebeurt er volgens U met de uw partijgenoten en PvdD stemmers na de dood?" Als dat gebeurt, blijven er alleen nog een handjevol zda-ers over die op haar stemmen bij de eerstvolgende verkiezingen en dan is het gedaan met de PvdD.
 3. TTC

  Eindtijd

  Volgens sommigen wordt wijsheid verkregen door ervaring, anderen beweren dat nu net onervaren mensen (kinderen) over wijsheid beschikken. Er schuilt een logica in, als ideologische systemen betekenen dat we in onwetendheid ondergedompeld worden, dan is het zich onttrekken hieraan alsof we terug kinds worden. Op deze manier (her)ontdekken we ook onze kinderlijke creativiteit maar dat is misschien niet naar de zin van zij die onwetend of cultureel geconditioneerd ‘het systeem’ verdedigen. Het is ook op deze manier dat er heel wat interculturele spanningsvelden ontstaan, net zoals derde orde veranderingen aan de basis helemaal niet zo moeilijk zijn. Er zijn ook hardleerse koppige kinderen, zij vragen zich ten diepste af wat volwassenen bezield om systemen te onderhouden waarin de logica verdwenen is, denkend en voelend.
 4. Gisteren
 5. Mullog

  Verkiezingen 2017

  Wat vinden de PvdD stemmers van deze ontwikkelingen? Als dat het geval is dan is het een soort van diervriendelijke variatie op de SGP. Ik ben geen stemmer op de PvdD (ook niet SGP, maar dat zal geen verassing zijn ) maar heb/had wel enige sympathie. Ik weet niet of dat zal blijven als het putdeksel verder omhoog zou komen.
 6. Robert Frans

  Verkiezingen 2017

  Ik ben geen PvdD-stemmer en weet niet in hoeverre het verhaal juist is. Zo staat op de website van de PvdD dat zij bij zowel euthanasie als abortus wél voor keuzevrijheid is en is de werkdruk bij vrijwel alle fracties volgens mij moordend hoog, met een stevig kader dat de koers uitstippelt en handhaagt. Volgens mij heeft dat niets te maken met wel of niet vrouwonvriendelijk zijn (alsof het dan wél manvriendelijk zou zijn...), maar gewoon met wat zo'n zware topfunctie nu eenmaal inherent van je vraagt qua energie, verantwoordelijkheid en ook inschikkelijkheid. Je bestiert nu eenmaal niet de plaatselijke speeltuin, zeg maar. Maar ik heb wel het idee dat de PvdD steeds radicaler veganistisch aan het worden is in haar doen en laten. Dat fatsoenlijke zorg voor dierenwelzijn voor haar niet meer voldoende is, maar dat zij uiteindelijk wil dat álle gebruik van dieren verboden wordt, ook daar waar dieren er helemaal niet onder lijden. Vond ik de partij eerst nog wel sympathiek, met een aantal terechte punten, nu volgt zij steeds meer een ideologie na die in haar visie op mens en dier niet consistent is en daarom niet waar kan zijn en die ook voor de gemiddelde mens niet aanvaardbaar is en ook lang niet altijd zo gezond als beweerd.
 7. TTC

  Eindtijd

  Het idee van een Jubeljaar mag dan misschien wel warme gevoelens opwekken, wie hierover doordenkt zal toch bijna van staal mogen zijn om er niet onder te bezwijken. Immers, nuchter bekeken leven we in een wereld waarin om de 50 jaar een reset had kunnen plaatsvinden, omgerekend over een periode van pakweg 2000 jaar zouden we dat inmiddels al 40 keer verzuimd hebben. Dit is toch niet niks wanneer we oog krijgen voor het gerelateerde collectieve lijden doorheen de geschiedenis, zelfs amper bevattelijk en onwaarschijnlijk voor wie het aandacht schenkt. Vandaag komen dezelfde ideeën echter in andere woorden terug, in zekere zin veel eenvoudiger realiseerbaar aangezien alle financiële transacties volledig elektronisch verlopen. Daarom, bij geloof verzet bergen denk ik niet zozeer aan de Alpen maar aan virtuele getallen in rasters die we van plaats kunnen verwisselen, iets dat een aantal vervolgens wellicht een derde orde verandering wil noemen maar eigenlijk al zo oud is als de straat. Nee, het hebben van empathisch vermogen is daarom geen pretje, nog minder wanneer experten je steeds wandelen sturen wanneer je om co-creatieve hulp vraagt. Maar wie weet, als liefde mag gedijen dan is er veel mogelijk, zij het door velen misschien als onrealistisch gepercipieerd waardoor niets mogelijk blijkt. Maar hoe leg je deze eenvoud uit zonder dat je emoties en hart beroerd raken?
 8. Thorgrem

  Verkiezingen 2017

  Inmiddels gaat er een beerput open nu Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten uit de PvdD is gestapt. https://www.ad.nl/politiek/cultuur-binnen-partij-voor-de-dieren-verziekt~abdc5bf8/ Wat vinden de PvdD stemmers van deze ontwikkelingen?
 9. Mullog

  Profeten

  Zou ik ook doen als ik de bijbel was 😈
 10. sjako

  Profeten

  Dus is de Bijbel niet compleet en niet alles is al gezegd? De Bijbel waarschuwt hiervoor! Ook al is het een engel die een ander evangelie brengt, geloof hem niet.
 11. Dolce Vita

  Muziek topic

 12. TTC

  Eindtijd

  En wellicht gaan die tweelingzielen hetzelfde vertellen dan wat een aantal hier krachtdadig bestrijdt, nochtans is de bijbel het boek dat ze volgen.
 13. sjako

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Nee hoor, ze hadden het niet hoeven zeggen. Vrije keuze. Dan denk je dat verkeerd. Dit is wat de Statenvertaling zegt: 30 Toen was Ik een 63Voedsterling bij Hem en Ik was 64dagelijks Zijn 65vermakingen, ite allen tijde voor Zijn aangezicht spelende, 63 Te weten die bij zijn voedster gedurig is. Alzo is de eeuwige Zone Gods, de zelfstandige Wijsheid des Vaders, van eeuwigheid onafscheidelijk bij Hem geweest, gelijk geschreven is Joh. 1:1: het Woord was bij God. Insgelijks Joh. 17:5: verklaar Mij met de klaarheid die Ik bij U had eer de wereld was. Doch het woord kan ook genomen worden voor dengene die zelf voedt, zijnde de overzetting aldus gesteld: En Ik ben bij Hem voedende, dat is, onderhoudende en regerende alle dingen, en voornamelijk Zijn kerk door Zijn Geest en Woord opkwekende en voedende. 64 Hebr. dag dag; dat is, dagelijks, altijd. Zie Gen. 39 op vers 10, en onder, vers 34. 65 Hiermede wordt door een figuurlijke manier van spreken te kennen gegeven de grote aangenaamheid van den Zone Gods bij Zijn Vader. Zie Matth. 3:17. Joh. 5:20; 8:29. Anders: en Ik ben een dagelijkse vermaking; te weten den schepselen door Mijn algemene en bijzondere weldaden. i Joh. 5:17. 31 66Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn 67met der mensen kinderen. 66 Te weten, doordat Zij Zich zeer wonderbaar en menigerlei vertoont in aller schepselen onderhouding en regering. 67 Te weten om die goed te doen, ten aanzien van het tegenwoordige en toekomende leven. Dat is een kwestie van inzicht en andere teksten die hier wat over vertellen vergelijken.
 14. thom

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Dat klopt,! Laat het even rusten deze conclusie, en tot je doordringen. Een verbond kan daarom ook niet door één partij worden opgelegd. Dat is dan geen verbond, maar een dictaat. Het is als verzoenen. Omdat de Zoon zich toonbaar heeft gemaakt door de Christus, en voor de mensheid duidelijk is geworden, dat God in ons is.
 15. Dat beloof ik

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Dat schreef ik bovenaan in hetzelfde antwoord waaruit je dit citaat hebt gehaald.
 16. Dat beloof ik

  Profeten

  Hij maakt gebruik van notities. Wat is jouw probleem? Mag of kan dat niet? Bullshit. Als je 20 seconden film hebt gekeken, zie je dat de speech VAN A TOT Z wordt voorgelezen. Nog altijd (ook hier) geen antwoord op mijn vraag: Houdt jouw beeld van een profeet in dat hij alles van een blaadje moet voorlezen ? Maar inmiddels is het ook hier wel duidelijk dat je ook hier geen antwoord wil geven op een ook hier simpele vraag.
 17. thom

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Dat wel een verbond worden genoemd, maar het is dus een dictaat. Waarom vind je dat, als blijkt uit die tekst, dat de mens zelf, in het hart, de verbinding aan kan gaan; de Tempel in zichzelf bewust wordt, ipv een uitwendige tempeldienst. Verbond als verbinden. Dat is de ware Religie; her-verbinden.
 18. Dat beloof ik

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Dat is ook niet gebeurd. Het oude verbond is bekrachtigd door Mozes en het hele volk. Ja , Mozes riep de oudsten bij elkaar en deelde alles mee wat hem was opgedragen. Het volk riep als door één mond "We doen alles wat U zegt". (Exodus 19) Dictaat dus. Alle kerken, zover ik weet, zijn het er over eens dat het Jezus is. 'Voor zover jij weet' zijn alle kerken het er over eens dat het Jezus is. Voor zover ik weet denken alleen de Jehova Getuigen dat. De kern van de wet is liefde. De wet van de Christus is de liefdeswet. De wet van de Christus omvat dus op een volmaakte manier de wet, maar niet op een wettische manier maar in je hart. Daarbij wordt je ook geholpen door de heilige Geest. Allemaal leuk, maar het staat er niet. Er staat wel "Denk niet, dat ik gekomen ben om de wet af te schaffen".
 19. Dolce Vita

  Muziek topic

 20. Dolce Vita

  Eindtijd

  144.000 tweelingzielen en hun gevolg (zij die Hem in hen ontvangen hebben).
 21. Dolce Vita

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  En wie zijn nou de werkelijke gekken, dat zijn de lieden die alles demoniseren. Zij verafgoden zelf hun eigen leer. Dát is afgoderij. En zo zal men het Koninkrijk niet vinden. En waarom niet, because we're living in a world of fools, breaking us down. Het Koninkrijk is op aarde en de mensen zien het niet (Thomasevangelie). Waarheid.
 22. Dolce Vita

  Muziek topic

 23. Dolce Vita

  Wetteloosheid

  Oh, maar Ik heb allang een Psychiater hoor. Ik hoop voor jou dat je er ook Zo Één zult krijgen. De Kinderen van Het Koninkrijk bevinden zich ook onder de psychiaters. Je ontvangt er eentje die bij je past. Het Licht heeft onder ons gewoond en wij hebben het wel herkend. Coïncidentia Oppositorum. Halleluja. Dat klopt.
 24. Dolce Vita

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Mooi verwoord zeg TTC. Dienovereenkomstig: Jezus zei: Laat hij die zoekt voortgaan met zoeken totdat hij vindt en wanneer hij vindt zal hij geschokt zijn en geschokt zijnde zal hij zich verwonderen en hij zal koning zijn over het Al. En als koning zal hij zijn rust hervinden. Thomas Evangelie (citaat van Thom geleend die het al eerder plaatste) Allemaal gewoon IN deze aardse werkelijkheid aanwezig.
 25. Dolce Vita

  Wetteloosheid

  Heilig: 1) Deugdzaam 2) Dierbaar 3) Gecanoniseerd 4) Geestelijk volmaakt 5) Gelovig 6) Gemeend 7) Gewijd 😎 Glorierijk 9) Godsdienstig 10) Hemelsgezind 11) Onaanraakbaar 12) Onaantastbaar 13) Onzondig 14) Sacraal 15) Sacrosanct 16) Sanctus 17) Serieus 18) Vereerd 19) Verheerlijkt 20) Verheven 21) Vroom 22) Wild 23) Woedend 24) Zalig
 26. TTC

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Een aantal stelt dat perceptie belangrijk is, of de wijze hoe we naar iets kijken kan een wereld van verschil betekenen. Een perceptieverschuiving kan ook als schokkend ervaren worden voor wie plots iets ziet dat er eigenlijk altijd al was maar eerder niet opgevallen is, dit kan zelfs het ongeloof tarten en tot intense twijfel leiden. Nog erger wordt het wanneer anderen dat helemaal niet blijken te zien, zelfs niet wanneer je het kristalhelder presenteert. Op deze manier ontstaat het vermoeden dat psychische blindheid wel degelijk bestaat, als informatie die niet gevat kan worden zonder zelf ook doorheen dezelfde perceptieverschuiving te gaan. Naargelang het inhoudelijke kan dit leiden tot werkelijk tragische absurde situaties, zeker wanneer beide (of meerdere) partijen zich niet bewust zijn van wat er werkelijk aan de hand is. En zo kom je ook tot even absurde dialogen, als mensen die zeggen dat je dingen ziet die er niet zijn maar niet zien wat anderen zien, alsof het leven een illusoire goochelshow zou zijn.
 27. sjako

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Alle kerken, zover ik weet, zijn het er over eens dat het Jezus is. In de statenvertaling bijv staat Meesterwerker ook met een hoofdletter geschreven en ook het commentaar bij de tekst zegt dat het om Jezus gaat. Dat is ook niet gebeurd. Het oude verbond is bekrachtigd door Mozes en het hele volk. Het Nieuwe Verbond is bekrachtigd door Jezus en door het geloof in Jezus loskoopoffer. Door geloof te stellen in Jezus bekrachtig je als het ware voor jezelf het verbond met God en Jezus. Nee dus, want het is aan jou om geloof te stellen in Jezus en om Zijn loskoopoffer aan te nemen. Het is een vrije gave van God en het is aan jou om het aan te nemen. Het is wel zo dat je eenmaal stappen zet naar God dat Hij je tot Zich gaat trekken. Een mens heeft een vrije wil gekregen. Het is essentieel dat we die hebben anders waren we robots en God zou geen weerwoord tegen satan kunnen hebben. Mensen kiezen onvoorwaardelijk voor God. De kern van de wet is liefde. De wet van de Christus is de liefdeswet. De wet van de Christus omvat dus op een volmaakte manier de wet, maar niet op een wettische manier maar in je hart. Daarbij wordt je ook geholpen door de heilige Geest.
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid