Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Afgelopen uur
 2. Dat beloof ik

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Correctie van hierboven: ik bedoelde te zeggen: ''Ik ben echter overtuigd dat de Schepper niet iets ouds inruilt voor iets nieuws. Hij staat boven de tijd. '' Maar hij spreekt zichzelf wel ernstig tegen. Zo staat er : (Deuteronomium 24:16) De vaders zullen niet gedood worden voor de kinderen, en de kinderen zullen niet gedood worden voor de vaders; een ieder zal om zijn zonde gedood worden. Terwijl in Exodus 20:5 het tegenovergestelde zegt: Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten.
 3. Dat beloof ik

  fine tuning universum

  Je bedoelt met 1 en 2 evolutie en creatie? Cees Dekker gelooft net zoals ik in creatie. En, om duidelijk op het onderwerp van deze discussie terug te komen, dus duidelijk niet in het Darwinistische waanbeeld van blinde en toevallige ontwikkelingen. Nee, dat bedoel ik niet met 1 en 2. Het is nu wel duidelijk dat je de vraag structureel ontloopt. Erg jammer. De vraag was simpel en duidelijk. Voor de 3e keer dan: Maar je gaat er niet op in, dat is wel duidelijk. Een ander behandelen zoals je zelf wil worden behandeld, dat zijn voor jou kennelijk ook alleen maar woorden waar je geen inhoud aan geeft.
 4. Shalom-al-Israel

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Door Yeshua (Jezus) is alles geschapen wat er is, kijk maar bijvoorbeeld in Kol. 1:16-17: ''Want door Hem (gaat over Yeshua) zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;'' en dit wordt ook bevestigd in Joh. 1: 1-3, 14. Als alles door Hem is geschapen, dan is de wetgeving op de Sinaï er ook door Hem. Waarom zou hij dan Zijn eigen wetten veranderen (bijv. Sjabbat naar zondag of spijswetten afschaffen), en dat terwijl Gods Wet volmaakt is, volgens Ps. 19:8 en Rom. 7:12, 22. Nee, als Hij al zou besluiten om Zijn geboden te veranderen of af te schaffen, dan zou Hij dat volgens Zijn Eigen Woord moeten voor-aankondigen door de profeten; Amos 3:7: ''Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.'' Nee, Yeshua heeft niets veranderd aan de geboden, dat lezen we overduidelijk in Mat. 5: 17-20: ''Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.''
 5. Vandaag
 6. Shalom-al-Israel

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Correctie van hierboven: ik bedoelde te zeggen: ''Ik ben echter overtuigd dat de Schepper niet iets ouds inruilt voor iets nieuws. Hij staat boven de tijd. ''
 7. Willempie

  fine tuning universum

  Je bedoelt met 1 en 2 evolutie en creatie? Cees Dekker gelooft net zoals ik in creatie. En, om duidelijk op het onderwerp van deze discussie terug te komen, dus duidelijk niet in het Darwinistische waanbeeld van blinde en toevallige ontwikkelingen.
 8. Dat beloof ik

  fine tuning universum

  Het is heel simpel, 1 van de 2 klopt niet/. Je hoefde alleen maar aan te geven welke, en wat het dan wel was. Daar draai je voortdurend omheen.
 9. Willempie

  fine tuning universum

  Ik weet het niet dus dat zal je zelf moeten proberen uit te vogelen. Misschien valt er wel helemaal niets uit te vogelen en bestaat het "probleem " alleen in jouw bevooroordeelde gedachtegoed.
 10. Dat beloof ik

  fine tuning universum

  En waarom niet, waar zit ik er naast ?
 11. Dolce Vita

  Met welke doel ben je op aarde?

  Je bent op aarde om te worden wie je al was voordat je werd. Restauratie van de Oorspronkelijke Toestand.
 12. Willempie

  fine tuning universum

  Je hebt geen gelijk want wij hebben geen verschillend beeld van God.
 13. Dat beloof ik

  fine tuning universum

  Dat zei je al, en je vroeg me dat te onderbouwen. Dat deed ik dus: Nu dan, daar je reactie op aub. Heb ik gelijk, dan hebben jullie een verschillend beeld van God.
 14. Willempie

  fine tuning universum

  Nee. Dat klopt dus niet. Wij dienen dezelfde God. En waarom jij denkt dat Cees Dekker en ik een ander godsbeeld zouden hebben, heb je eigenlijk nog steeds niet uitgelegd.
 15. Dat beloof ik

  fine tuning universum

  Het is misschien moeilijk voor je te begrijpen maar Cees Dekker en ik zijn broers. We weten het allebei niet allemaal precies maar we weten wel dat we gered zijn door Jezus, de Zoon van God. We weten ook allebei dat alles ontstaat door het Woord van God. En wat jou betreft hopen wij allebei dat je jouw ziel niet zover hebt laten afdwalen dat er geen terugkeer meer mogelijk is. Dat punt bestaat, weet je. We mogen God dan danken als we niet zo erg intelligent zijn want dat kan er ons van weerhouden om dat punt van "no return" te bereiken. Je wilde me begrijpen en vroeg me iets te onderbouwen. Dat deed ik, ik legde uit waarom ik dacht dat Dekker en jij een ander godsbeeld hebben. Het zou dan mooit zijn als je daar op in gaat en aangeeft of het klopt. Dat doe je niet, je begint over iets totaal anders, nl. dat jullie broers zijn. Leuk, maar heeft helemaal niets te doen met waar we het over hadden.
 16. Willempie

  fine tuning universum

  Het is misschien moeilijk voor je te begrijpen maar Cees Dekker en ik zijn broers. We weten het allebei niet allemaal precies maar we weten wel dat we gered zijn door Jezus, de Zoon van God. We weten ook allebei dat alles ontstaat door het Woord van God. En wat jou betreft hopen wij allebei dat je jouw ziel niet zover hebt laten afdwalen dat er geen terugkeer meer mogelijk is. Dat punt bestaat, weet je. We mogen God dan danken als we niet zo erg intelligent zijn want dat kan ons er van weerhouden om dat punt van "no return" te bereiken. Hoe meer God je heeft gegeven hoe meer Hij van je verwacht. Als je het kruis en de onschuldige Mens daarop doelbewust vertrapt ben je verloren. Dan is er geen weg terug.
 17. Dat beloof ik

  fine tuning universum

  Dekker weet dat de evolutie een feit is, maar denkt dat God daar een sturende hand in heeft. Volgens mij ga jij uit van de Genesis 1. Ik kan er naast zitten wat jou betreft, dan hoor ik dat graag.
 18. Dolce Vita

  Wetteloosheid

  Heilige Geometrie. De Flower Of Life. Kruis en Cirkel. Van 1 minuut 35 tot 2 minuut 35 zie je de zeven cirkels.
 19. Willempie

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Nee! Maar wij maken uiteindelijk allemaal een keuze. Indien dit niet voor of tegen God is, is het voor of tegen vriendelijke mensen waarmee je gewoon jezelf kan zijn. En daarna voor goed of kwaad. En daarna voor God of de tegenstander.
 20. Willempie

  fine tuning universum

  Hoe kom je toch tot dit soort onjuiste conclusies? Kun je dit onderbouwen alsjeblieft? Ik probeer je te begrijpen maar je maakt het niet gemakkelijk. Of misschien juist wel.
 21. TTC

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Is de duivel dan al diegenen die dat niet zouden doen? Beetje angstwekkend als dat zo moest zijn.
 22. Thinkfree

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Wet van christus is de wet van liefde, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Bij grondig onderzoek verwijst dat weer heen naar de 10 geboden. Eens, behalve de sabbat heeft andere invulling gekregen. Daarom zijn die regels ook verwerkt in de Wet van de Christus. Het is niet mogelijk 1 titel uit het grote gebod te veranderen, het is nog lichter dat hemel en aarde vergaan. Eens, wat overblijft is de wet der liefde (10 geboden) Dat is de geestelijke rust in christus, doet niets af van het liefdes gebod. Zou ook krom zijn verwachting van de grote sabbat, deze niet te houden in verwachting tot.
 23. thom

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Nee, volgens Paulus zijn we een grotere rust ingegaan. De grote Sabbatsdag staat op het punt om aan te breken. Als je daarmee het 1000 jarig rijk bedoelt, 1000 jaar als een volgende dag. Dat zou dan wel de 8e dag worden, omdat de 7 volbracht/voleindigd is. Oftewel een nieuwe dag die aanbreekt van een nieuwe schepping.
 24. sjako

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Volgens Galaten staan we onder de Wet van de Christus. Dat zijn alle geboden die Jezus direct, of via de Heilige Geest ons gegeven heeft. We hebben natuurlijk wel leefregels. We zijn niet wetteloos. Het grote verschil is dat we op basis van Zijn loskoopoffer vergeving kunnen krijgen. Maar dan moeten we berouw hebben van onze zonden en geloven in Jezus loskoopoffer. Eens, behalve de sabbat heeft andere invulling gekregen. Daarom zijn die regels ook verwerkt in de Wet van de Christus. Zoals gezegd zijn veel wetten hetzelfde als de Mozaische Wet, maar de Oude Wet is niet meer geldig wat betreft spijswetten, feestdagen etc. Kortom de ceremoniële wet is niet meer geldig. Anders zouden we ook nog moeten offeren. Maar dat is niet meer nodig want Jezus is voor ons geofferd. Ook is de tempel met zijn hele systeem niet meer nodig. We hebben een Hogepriester, Jezus. Nee, volgens Paulus zijn we een grotere rust ingegaan. De grote Sabbatsdag staat op het punt om aan te breken.
 25. thom

  Wat de Bijbel afgoderij noemt

  Het is de rustdag van de schepping op die dag schiep God niets. 1-6 zijn dagen van de schepping de zevende dag valt daar niet onder. lijkt alles behalve een rust periodde Alles nadert zijn eind, maar de sabbatdag wordt tot in eeuwigheid geleefd. Is inderdaad geen rustperiode. Dat zet aan tot denken niet? Als de sabbatdag geheiligd is, is alles wat op die dag heilig gemaakt wordt van eeuwigheidswaarde. Dat lichtje heb je goed geplaatst.
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid