Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Afgelopen uur
 2. Thinkfree

  Genesis 2:17

  @Kaasjeskruid Ja er zitten meer lagen in die tekst want, de onrechtvaardigen worden vaak vergeleken met beesten. Die tekst zegt gewoon dat rechtvaardigen naar God gaan en onrechtvaardigen de hel, gelijk na het uitblazen van de laatste adem.
 3. Kaasjeskruid

  Genesis 2:17

  In de NWV staat deze tekst als volgt: 21 Wie weet of de geest van de mensenzonen opstijgt naar boven en of de geest van de dieren neerwaarts daalt naar de aarde? Geniepig en ogenschijnlijk kleine verandering, maar maakt een wereld van verschil. Verderop in Prediker staat nog meer over deze kwestie: En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. (Pred.12:7, SV) Duidelijke taal van Salomo.
 4. Thinkfree

  Genesis 2:17

  Ja, het stoffelijke zeker. In het geestelijke is er onderscheidt Prediker 3 20 Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof. 21 Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?
 5. Werkelijk, het is amper geloofwaardig voor wie het z’n gerichte aandacht schenkt, er getuige van zijn hoe een systeem heel onze realiteit kan vervormen en tot expressie gebracht wordt door een manier van spreken die onbewust ook beïnvloedingswaan kan induceren. Zie het als een premisse, onderzoek het grondig en er schiet spontaan een lans in je hart, om vervolgens als een dwaas te blijven hangen door herstel ernstig te nemen, hoop doet bloeden.
 6. TTC

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Verschillende wereldbeelden, de diepe verankering laat niet toe om het ruimere perspectief te bevatten waardoor er dan ook geen redelijk debat mogelijk is.
 7. Vandaag
 8. Bastiaan73

  Muziek topic

  'Kaasjesbruid'. Hier heb je alvast een indruk hoe het er ongeveer uit zal zien 😄
 9. Kaasjeskruid

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Context bepaalt alles en die mis je blijkbaar.
 10. Bastiaan73

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Prediker 3: 18 Ik zeide bij mijzelf: Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn. Toch knap dan dat mensen de grootste vervuilers op deze planeet zijn. Duivenpoep: Menselijke vervuiling:
 11. Kaasjeskruid

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Een mens is geen dier en de grootste ruimte bevindt zich nog altijd tussen de oren. Daar komt ook het idee vandaan van de overbevolking. Als levend wezen maakt de mens nog geen 0.1% procent uit van alle aanwezige levende wezens. Veel plezier met het op je hoofd laten schijten.
 12. sjako

  Genesis 2:17

  Je kan er voor kiezen het niet te doen of wel. Als je het niet doet moet je dealen met de gevolgen.
 13. Bastiaan73

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Er bestaat ook een soort die in zeer te grote getale bezit neemt van de Aarde en deze uitput, vervuilt en eigenlijk gewoon naar de klote helpt: de mens. Duiven kunnen er ook niks aan doen dat door de zwaartekracht hun ontlasting niet omhoog maar omlaag valt.
 14. TTC

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Een bot ja, het zou goed staan bij de rest van de robotten. Fascinerend om zien is hoe de geest zich kan verankeren aan dat wat het voor zichzelf in het leven roept, en dan verloren loopt zonder ooit op het idee te komen dat het misschien wel eens totaal anders zou kunnen zijn. Maar die diepgang is niet het doel van een aantal, zelfs niet op een christelijk forum dat we als ernstig beschouwen omwille van het menselijke lijden. Net zoals versteende zielen zich kunnen gaan groeperen, maar al te vaak het eigen groeipotentieel blokkerend en hiermee ook alles in duisternis omhullend.
 15. Kaasjeskruid

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Allemaal prima, maar ook duiven kunnen ongedierte worden door in groten getale bezit te nemen van plekken te dicht op mensen.
 16. TTC

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Dat is je standaard antwoord, en al de rest te simpel. Nee, diepgaander ontleden is wellicht niet christelijk, zo blijft de ziel zichzelf verstenen om vanuit die hoedanigheid op aparte manieren om hulp te schreeuwen, door destructie.
 17. Bastiaan73

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  In het citaat dat ik typte staat een begrijpelijke tekst. In jouw reactie staat zoals gewoonlijk cryptisch koeterwaals.
 18. nikie90

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Soms denk ik dat TTC een bot is
 19. TTC

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Het staat in het citaat dat je aanbrengt, of post je dingen die je zelf niet begrijpt misschien? Kan natuurlijk, zielen groeien middels voortschrijdend inzicht, het is nog iets anders om er op een sociaal aangepaste manier mee om te gaan, wat voor een aantal een onmogelijke opdracht lijkt.
 20. Bastiaan73

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Ik kan er wederom geen touw aan vastknopen TTC.
 21. TTC

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Kaderen is het toverwoord en rationaliseren een psychisch afweermechanisme, alsof psychisch lijden wordt opgelost door er een doctoraat over te schrijven? De realiteit is voor velen anders, het zijn de onbewuste afweermechanismen die nu net het pijnlijke stigma vormen, zelfs wanneer je je herstel ernstig hebt genomen en in alle integriteit diverse inzichten deelt tot nader onderzoek. Kaderen kan iedereen, zelfs waarom het allemaal zo’n pijn doet, steeds indringender.
 22. Bastiaan73

  Muziek topic

  'Kaasjesbruid'.
 23. Bastiaan73

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  En ik zal die wegjagen, indien nodig me hond erop afsturen. Strontbeesten en ziekteverwekkers zijn het in bijzijn van de mens. Citaat over een boekje met de titel 'De duif' : Het dier dat in dit boekje centraal staat, is de duif. De schrijver toont aan dat de eigenschappen van dit dier op allerlei manieren iets zeggen over de gelovigen in het algemeen en dé Gelovige (Jezus Christus) in het bijzonder. Hierdoor ontdekken we aan de hand van de Bijbel allerlei lessen die van groot belang zijn voor ons geloofsleven. Tevens groeit het besef dat de Schepper in de natuur op verborgen en tegelijk wonderlijke wijze Zijn plan bekendgemaakt heeft. Bron: https://www.everread.nl/morgenrood/6371/morgenroodreeks/6441/de-duif
 24. TTC

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Verbolgen bleef ik achter na al de labels die ik prompt op m’n bord kreeg en in de nasleep werd het nog erger, toen ik steeds beter het systeem kon leren kennen. Op deze manier werd het onderzoek dat hieraan voorafging bekrachtigd op een manier dat niet anders dan als weerzinwekkend kan beschreven worden, om redenen die we vanuit het verruimde perspectief als tragisch absurd kunnen benoemen. Kortom, de weg naar zelfrealisatie mag dan misschien wel verrijkende en bevrijdende inzichten opleveren, tegelijk wordt ook het haast onwaarschijnlijke menselijke lijden helder om ons vervolgens de vraag te stellen waartoe dit alles dient. En de hamvraag ten individuele titel, hoe gaan we hiermee om?
 25. TTC

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  De vraag is niet langer hoe lang je dit nog kan volhouden, de vraag is of je hier ook van kan herstellen. In het kielzog is de schade immens, zeker wanneer we dit naar een ruimere maatschappelijke context projecteren zoals we in het veel geschriften kunnen nalezen. Levensbeschouwelijk, in de zin van individuele bewustwording of het menselijke groeipotentieel, is het fascinerend om deze hoedanigheid als object te doorgronden en er gepast mee om te gaan, het is nog een heel andere zaak wanneer dit zich begint te clusteren tot grotere groepen waarbinnen verdrongen frustraties in georganiseerde vorm tot expressie gebracht worden. En hiermee wordt niet gezegd dat die frustraties niet terecht zouden zijn, het punt is dat in deze neerwaartse spiraal ook de overkoepelende waarheden of alternatieven buiten het collectieve aandachtsveld worden gehouden. De cognitie en omgevingsfactoren lijken hierin een sterke rol te spelen, daarom als des te pijnlijker en ongepast ervaren op een christelijk forum. Maar dat ontgaat de betrokkenen vaak volkomen, omdat de neerwaartse vijandelijke sfeer telkens opnieuw wordt geambieerd, als schijnbaar onvermijdelijk vanuit de angstschreeuw van de ziel die ingebed ligt in nog slechts duistere gedachten waarin we meegezogen worden. Alsof virussen virussen willen bestrijden maar geen idee hebben van het virus zelf, wat vanuit een ander perspectief niet enkel als uitermate dom lijkt, het is vanuit menselijk standpunt tragisch absurd en derhalve ook mensonterend, in een onverminderde reeks dan nog.
 26. TTC

  Moeten we bang zijn van het Coronavirus?

  Het grote voordeel van het panarchisme is dat alles mogelijk wordt, zo zouden we bijvoorbeeld door anders te gaan denken tot oplossingen kunnen komen die anders niet gezien worden, quasi letterlijk. En zo blijft ook alles, als eigen aan het panarchisme, netjes gescheiden zonder interferentie, een wereld met schuldenbergen, pensioen- en begrotingstekorten, en een wereld zonder. Het grote nadeel is echter wel dat het paard ook in het water kan vallen, het wordt dan pompen of verzuipen, teveel hoop en voor het mensenhart aanverwante neveneffecten, in verschrikking en verbijstering.
 27. TTC

  Off topics

  Dat is wat beperkte rationaliteit nu eenmaal stelt, het niet toelaten van die opties.
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid