Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Afgelopen uur
 2. Bastiaan73

  Het kruis dragen (cartoon)

  "Leap of faith"
 3. TTC

  Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

  Hier doe ik al jaren onderzoek naar Dolce Vita, beter is te zeggen dat het onderzoek zichzelf geschreven heeft. Het is ook op deze manier dat we OPS-lijder kunnen worden, door het zien/ontdekken van onwaarheden en tot welke gevolgen ze in de toekomst kunnen leiden.
 4. TTC

  Het kruis dragen (cartoon)

  Dank, zegt veel. Er zijn er nog andere, maar misschien te eenvoudig om aan te denken.
 5. Vandaag
 6. Dat beloof ik

  Het kruis dragen (cartoon)

  Of achteraf zaken erbij fantaseren? Dat deed ze al ter plekke. Ze vertelde dat de oorlog over was en dat de Portugese soldaten naar huis zouden komen. Dat was niet zo en gebeurde pas een jaar later. Bespeur ik hier nu een serieuze katholieke man die hardop uitspreek dat hij het niet eens is met het oordeel van de Paus zelve in deze ? Kijk, als ik nu zou zeggen: "Luister Karol, die tekst van Lucia heeft het duidelijk over doodschieten van een bisschop in een witte jurk, een regen van kogels en pijlen en vele andere doden. Jij draagt een jurk, maar je bent Paus en je leeft nog, je bent 4 keer geraakt en verder heeft er niemand ook maar een schrammetje opgelopen". Maar van jou had ik dat niet verwacht.
 7. Lobke

  Het kruis dragen (cartoon)

  Ja, de ontbrekende. @Noel2, Bedankt voor het plaatsen.
 8. Bastiaan73

  Het kruis dragen (cartoon)

  😄 😉👍🏻 Of achteraf zaken erbij fantaseren?
 9. Dat beloof ik

  Het kruis dragen (cartoon)

  Fatima was het plaatsje waar het gebeurde. Lucia heet het meisje....... dat heb ik nog wel op mijn (niet katholieke) school gehad vroeger. Het valt te betwijfelen of ze het met haar beste wil heeft willen omschrijven. Schrijven heeft ze trouwens pas jaren later geleerd, en de ervaringen van Fatima is ze pas vanaf 1935 of 36 op gaan schrijven. Dat het diepe indruk heeft gemaakt is logisch. Als meisje van 10 door een menigte van 100.000 mensen op de schouders worden genomen is niet niks. Je zou er zomaar eens van buiten je schoenen kunnen gaan lopen. Aanvulling. Oeps, Bastiaan was me voor.
 10. Bastiaan73

  Het kruis dragen (cartoon)

  Fatima is de naam van het stadje. Het kind dat de visioenen had heette Lucia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucia_dos_Santos
 11. TTC

  Het kruis dragen (cartoon)

  Van zwarte gaten ken ik weinig tot niets, doch interessant om eens gelezen te hebben. Ik weet inmiddels wel dat je ze zowat overal kan vinden maar dan krijgen ze een andere naam, zoals begrotingstekorten. De relatie tussen het ene en het andere is nog interessanter, maar dat is, zoals meermaals gebleken, als spreken tot de leegte.
 12. Noel2

  Het kruis dragen (cartoon)

  Op zich is verlatingsangst, zoals bij 12 misschien de reden waarom we apocalyptische voorstellingen hebben. dat is angst voor vrijheid toch exact?
 13. TTC

  Het kruis dragen (cartoon)

  Zie je dat allemaal in die cartoon? Vind ik bijzonder, ben je in die kloof gaan kijken misschien?
 14. Dat beloof ik

  Het kruis dragen (cartoon)

  Mah, ik zou dat stuk uit het boek van Lucia in 1942, dat Maria haar het begin van een oorlog had voorspeld, geen profetie willen noemen.
 15. Robert Frans

  Het kruis dragen (cartoon)

  Tja, visioenen zijn altijd al vreemd en vaak moeilijk te omschrijven geweest. Ik bedoel, neem nu het uitgebreide visioen waar Ezechiël begint: wat ziet hij daar nu eigenlijk? Of het boek Openbaringen, dat één groot, soms bizar uitziend visioen is. Maar ook meer wetenschappelijke fenomenen als zwarte gaten zijn zeer moeilijk echt duidelijk te omschrijven, want wat zíjn het nou eigenlijk. En als een film als Interstellar dan zo'n zwart gat nauwkeurig weet uit te beelden, wat zíén we dan eigenlijk? Soms kunnen verschijningen of anderssoortige fenomenen heel moeilijk te omschrijven zijn, hoe goed je ook je best doet. Je hebt dan al volop specifieke achtergrondkennis nodig om te begrijpen wat je ziet, zoals bij dit zwarte gat. Net zoals je, om Ezechiël of Openbaringen (min of meer) te begrijpen, al veel kennis van de Schrift en het joodse en christelijke geloof uit die tijd moet hebben, evenals de omstandigheden waarin de christenen destijds leefden. Zonder die kennis blijft het een vreemd, schijnbaar nauwelijks kloppend verhaal. Nu weet ik niet wat Fatima precies gezien zou hebben, maar het lijkt erop dat ze met haar beste kunnen het heeft proberen te omschrijven. Het moet in elk geval diepe indruk op haar gemaakt hebben. Of het visioen echt is? Daar mag een ieder het zijne erover denken, daar dergelijke private visioenen geen deel uitmaken van de Openbaring. Sommige vooral traditionalistische gelovigen geloven er van harte in, anderen nemen het ter kennisgeving aan, weer andere gelovigen vinden het volstrekte onzin. Zelf behoor ik tot de tweede groep. Ik bedoel, ons bekeren, boete doen voor onze zonden en ons voorbereiden op Jezus' komst moeten we toch wel, met of zonder visioenen die daar nog een extra op wijzen. Hoewel ik dergelijke apocalyptische beelden vaak wel vrij episch vind om (voor me) te zien.
 16. Fundamenteel

  Game-topic

  Ik ben hier 👇 En ja je kan in dit universum overal naartoe vliegen aan warpspeed en kiezen waar je land. Kiezen waar je land....
 17. Dat beloof ik

  Het kruis dragen (cartoon)

  En dan komt er ook nog eens bij dat dit niet de tekst is van de 3e profetie van Fatima. Die is als volgt: http://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/de-boodschap-van-fatima/derde-geheim-fatima/ Ik moest hem even zoeken, want op rkdocumenten.nl is het echt lastig zoeken naar de tekst. Hoe hij uitgelegd moet worden, daar struikel je over. Je ziet dat dit een totaal andere tekst is dan het schrijfsel waar @Dolce Vita mee aan kwam. Ik weet niet hoe hij daar bij komt. Gezien de manier waarop hij schreeuwend en scheldend reageert als ik alleen maar simpel laat zien dat zijn schrijfsel niet klopt, vermoed ik dat het echt niet goed met hem gaat. Hopelijk kan hij er vandaag wat realistischer tegenaan kijken, in plaats van een toestand die een religieuze psychose doet vermoeden. Als je ziet wanneer deze 'geheimen' bekend zijn geworden, zie je onmiddellijk dat dit is. Ik bedoel: tijdens WO2 bekend maken dat je in 1917 hebt gehoord dat Rusland een gevaar zou worden en WO2 zou uitbreken... Kom op he, dat kan niet: achteraf beweren dat je het vooraf allemaal al wist. Als ik in dit zou gaan beweren dat ik 2006 van Jezus heb gehoord dat Donald Trump president zou worden, zo niemand mij serieus nemen, en terecht. Alhoewel, een paar leden van dit forum uitgezonderd wellicht... En hen zou ik dan een boek kunnen uitgeven waarmee geld kan worden verdiend. Aan de andere kant, zo laag ben ik niet. Wat zegt U? Heeft zuster Lucia dat wel gedaan? Je meent het....
 18. Bastiaan73

  Het kruis dragen (cartoon)

  Lamp is mooi; ik noem het voor mezelf liever een waakvlammetje.
 19. TTC

  Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

  Dat klopt als een bus Dolce Vita, je getuigt van een inzicht dat maar weinigen kunnen bevroeden. En sterker, ik ken mensen die ook zo zijn en net daarom steeds in problemen komen, die 'adoratie' die dan heel anders wordt ingevuld met een claim op de persoon. Ja, die houding krijg je na verloop van tijd, je wil wellicht wel helpen maar het lijkt alsof je in de woestijn predikt, niet? Het groene gras, zeg maar. Zeer pragmatisch inderdaad.
 20. Dat beloof ik

  Het kruis dragen (cartoon)

  En het was een Zware Psychose (de jouwe, zoals je schreef) waar dit uit voort vloeit. Een psychose is, zoals we weten, een toestand waarin je lijdt aan waan voorstellingen en dingen anders waarneemt dan ze werkelijk zijn.
 21. antoon

  Profeten extremisten?

  Graag zou ik zeer uitgebreid antwoorden, echter er staan dingen in de schrift waar we niet altijd meteen mee wegkomen of antwoord op weten, God heeft zijn woord laten optekenen, met een goede bedoeling, oa. staat er ook dat er t.z.t. nieuwe rollen geopend zullen worden, progressief geeft de schepper inlichtingen en meer inzicht, ook in wat er al geschreven staat door middel van de geest, dit naarmate ook hoe ver we in de eindtijd zijn. BV.dingen die Daniel toen niet begreep, maar wel op moest schrijven zijn ons in deze eindtijd ook duidelijker, ik denk dat veel van wat verzegeld was ons door middel van de geest nu ook ons duidelijker is, bv. over het beest dat was maar ook weer opstond, Volkerenbond/ Verenigde naties is tijdens de oorlog een lezing geweest waarbij de spreker de verzen aanhaalde en verkondigde dat er een nieuwe vereniging van naties zou ontstaan, ik claim niets maar het kan zijn dat de geest dat ingaf en dat er meer dingen zijn die verzegeld waren door de schepper nu aan zijn ware gelovigen ingegeven wordt. Ik bestudeer het gegeven waar je mee aankomt verder, het is ook geen onredelijke vraagstelling van je, hopelijk kom ik nog met een nog meer gespecificeerd antwoord. Nog even dit, Jezus had zijn boodschap letterlijk kunnen brengen, maar in plaats daarvan gebruikte hij veel illustraties, dit had een bedoeling, gelovigen zouden zijn woorden herkennen en begrijpen, starre ongelovigen niet, dit kan ook het geval zijn met verzegelen, gelovigen kunnen genoeg hebben met wat er al geschreven staat en zoals gezegd, de schepper geeft volgens mij steeds meer info, naarmate de eindtijd nadert.
 22. Gisteren
 23. Dolce Vita

  Het kruis dragen (cartoon)

  Dat is jouw goed recht. Jij bent je eigen individu en hebt je eigen kruis te dragen. Ik ben jou niet. De eerste twee profetieën van Fatima zijn allemaal uitgekomen. (o.a beide wereldoorlogen). En bijna alles wat ik zelf heb ontvangen aan openbaringservaringen ook. Ik heb dan ook nul reden om te twijfelen dat dat ook voor deze dingen geldt, die bovendien in de Heilige Schrift staan en ook door vele katholieke zieners (kloosterlingen) uit voorbije eeuwen zijn opgetekend. Hier laat ik het bij. Het zijn Sterke Benen (de Zijne, niet de mijne) Die het konden dragen. Waar het om gaat is dat men zich nog steeds bekeren kan. En dat wie reeds bekeerd is zijn lamp brandend houdt.
 24. Bastiaan73

  Het kruis dragen (cartoon)

  In het verhaal over de zondvloed kwam niet de gehele mensheid om; Noach en de andere zielen aan boord van de ark overleefden het volgens Genesis. Met alle respect: in mijn beleving is dat hele Fatima verhaal bijgeloof, zoals alle zogenaamde Mariaverschijningen. Not credible. Visioenen zijn volgens mij het gevolg van een soort kortsluitingen in de hersenen. Maar da's een andere discussie.
 25. Dolce Vita

  't Stamcafé; we praten over van alles!

  Ja. Net als dit, ook waanzinnig https://www.nu.nl/buitenland/5982186/rusland-stuurt-omstreden-drijvende-kerncentrale-noordelijke-ijszee-op.html En er zijn er vele meer in de maak.
 26. Dolce Vita

  Het kruis dragen (cartoon)

  Er wordt een visoen beschreven. Een beleving in de Geest dus van een wereldgebeurtenis. Het is een levendige beschrijving van het waargenomene. Je zoontje komt terug uit school en zegt: " iedereen schreeuwde". Denk je nu werkelijk dat alle 30 kinderen schreeuwden? Of dat een groot deel schreeuwde? In zijn beleving - de klas waarin ie zat - schreeuwde "iedereen". De profetieën van Fatima zijn in 1917 gegeven door de Heilige Maagd aan drie boerenkinderen, van 10, 9 en 7 jaar oud, Lucia dos Santos (10 jaar) en haar neefje en nichtje Francisco (9) en Jacinta Marto (7). Lucia, het laatst overgebleven kind (want Jacinta en Francisco stierven kort daarna, zoals de Heilige Maagd had voorzegd), begon op instructie van de Kerk met het opschrijven van de derde profetie in het jaar 1943. Sindsdien heeft het Vaticaan deze (grotendeels) achter slot en grendel gehouden. Maar Pater Pio leerde in de vroege zestiger jaren via zijn vriend Paus Johannes XXIII de inhoud van de derde profetie kennen en deze is opgenomen door Pater Ellerhorst in zijn boek. Mijn relatie tot de profetie: ik heb hetzelfde waargenomen in een zogenaamde psychose in 2006. Ik onderschrijf het dus. Overigens boeit het mij verder niet wat iemand ervan vindt, noch ga ik erover in discussie. Men kan er zijn voordeel mee doen, zijn kruis oppakken en zich overgeven aan God en zo kiezen voor een andere realiteit, of men kan het over de schouder gooien. Een en ander staat eveneens in de Heilige Schrift. Boek Openbaring. Dat is onjuist, want in de Zondvloed kwam de gehele mensheid om (en ook daar ga ik niet over in discussie, dat is letterlijk gebeurd, er kwam toen - zoals ik ook dat heb gezien, gehoord en beleefd, regen uit de hemel zowel als water uit de grond, de mensen verzopen in no time). En in de beschreven profetie lees je dat er nu mensen zullen zijn die het overleven. Precies zoals ook Openbaring beschrijft. Een en ander bestrijdt elkaar dus zeker niet.
 27. Thinkfree

  't Stamcafé; we praten over van alles!

  Waanzin
 28. Bastiaan73

  Het kruis dragen (cartoon)

  @Dolce Vita het is me even niet helemaal duidelijk wat de 'profetieën van Fatima' (wat die ook mogen betekenen) met 'het kruis dragen' te maken hebben. Maar goed; deze zin viel me op: Als dit uitkomt zal God Zich niet aan Zijn Woord hebben gehouden uit Genesis 9 (NBG51): Bovendien is het een tegenstrijdige zin. Als door hitte de wateren van de oceaan tot nevel worden (de oceanen verdampen dan dus), hoe kan men er dan in verdrinken? Hoeveel waarde hecht je aan die zogenaamde profetieën van Fatima?
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid