Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Afgelopen uur
 2. Bastiaan73

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Dat is wat anders en een goede nuancering; die bereidheid.
 3. Kaasjeskruid

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Er kan ook niet vergeven worden zonder oprecht berouw. Wat van belang is, is dat de bereidheid om te vergeven altijd aanwezig behoort te zijn.
 4. Robert Frans

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Het is extra vreselijk, omdat Pasen juist ook voor deze gelovigen zo'n belangrijke, mooie feestdag is. Een beetje alsof op je verjaardag je dierbare overlijdt. Dat is altijd even verschrikkelijk natuurlijk, maar op je verjaardag is het wel heel bruut. Dat maakt deze aanslag daarom dus extra wrang, zéker ook omdat de kerken bomvol zaten en de terroristen dus extra veel slachtoffers konden maken daardoor. Ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om een dergelijk inlevingsvermogen te hebben. Ieder mens en elke cultuur of levensbeschouwing heeft zo diens belangrijke feesten en gebeurtenissen waarop zo'n aanslag dan des te harder aankomt. JG zijn daarbij ook echt niet het kwaad zelf, maar hoogstens ernstig dwalend als het om de christelijke leer gaat. Het zijn gewone mensen zoals jij en ik, met dezelfde empathische vermogens, die wat ik hier schrijf dus prima doorhebben en kunnen invoelen.
 5. Bastiaan73

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Ik liep laatst over een begraafplaats en er gebeurde niets onverwachts dus blijkbaar klopt je aanname dat ik niet God ben. Vergeving zonder dat er sprake is van iets van berouw/spijt is mijns inziens niets waard. Dat komt neer op een coverte vorm van arrogantie aan de kant van degene die zogenaamd vergeeft: "ik vergeef iedereen; wat ze me ook hebben aangedaan". Je uiting 'Je zou iedereen onvoorwaardelijk moeten vergeven' klinkt heel mooi maar komt op mij gekunsteld/aangeleerd over.
 6. Vandaag
 7. WdG

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Zo werkt het vaak bij mensen onder elkaar. Ik neem aan dat jij niet God bent, toch? Overigens vergeef ik mensen zonder een oprecht sorry. Je zou iedereen onvoorwaardelijk moeten vergeven.
 8. Bastiaan73

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Het gekke is dat ik als eenvoudig mens kan vergeven zonder dat er bloed moet vloeien. Een oprecht sorry en een eventuele knuffel zijn genoeg.
 9. WdG

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Er bestaan soetra's, zoals de Satyakaparivarta Soetra en de Suvarna Prabhasa Soetra, die geweld [tot op zekere hoogte] legitimeren. In laatstgenoemde lees je dat de koning geweld mag gebruiken. Maar, waarschijnlijk wist je dat wel? Inderdaad. God heeft Zijn Bloed gegeven voor ons!
 10. Bastiaan73

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Jehovah/Jahweh ziet graag bloed. Hij zal dus wel aan z'n trekken zijn gekomen vandaag, al valt het aantal doden volgens zijn standaard een beetje tegen. https://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2010/04/drunk-with-blood-gods-killings-in-bible.html
 11. Desid

  Dingen die Jezus af zou keuren.

  Het probleem met geschiedenis is dat je het niet kunt herhalen, je kunt er geen experimenten op uitoefenen. Het beste wat je dus kunt bereiken, is dat je een hypothese, die inderdaad kan starten als een uitgangspunt van onderzoek, voorziet van data (evidence). In het geval dat er enorm veel data is, of ruim voldoende betrouwbare data, ontstaat er een goed onderbouwde hypothese, en kun je inderdaad van feiten gaan spreken. Strikt theoretisch blijft het verleden zelf echter een veronderstelling. Het feit, dat die veronderstelling in veel gevallen volkomen vanzelfsprekend is, maakt het niet minder tot een veronderstelling. Precies. Maar dat herschrijven gebeurt om de haverklap. Vandaar dat geschiedkunde nodig is, anders gaan de gekkies met de geschiedenis aan de haal, wat je dan ook in dit topic ziet gebeuren. En inderdaad kun je strikt genomen niets zeker weten, maar in het alledaagse spraakgebruik kun je bij 80% zekerheid heus wel van de waarheid van iets uitgaan. Ik pas ze niet 'anders' toe, maar gewoon zoals het hoort. Het begrip hypothese fungeert tot op zekere hoogte op dezelfde manier als 'verklaring', of 'onderbouwde bewering over standen van zaken in het verleden'. Het punt waaruit deze discussie voortkomt, zijn de beweringen van DBI dat hypothesen niets voorstellen. Dat slaat dus nergens op, want hypothesen omvatten altijd harde data. En élke bewering is een hypothese, dus ook dat je niets over de leringen van Jezus kunt zeggen. Deze laatste hypothese/verklaring is slecht onderbouwd, omdat je dan slecht kunt verklaren hoe de data in o.a. de evangeliën zijn ontstaan. De meeste historici hebben een andere verklaring, namelijk dat Jezus een apocalyptische prediker was. Dit verklaart het beste het feit van de kruisiging in combinatie met o.a. de gegevens over de prediking van Jezus in de evv.
 12. WdG

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  M.a.w. als een dergelijke aanslag tijdens halloween zou plaatsvinden, zou je zeggen "het is vreselijk dat juist op halloween zo'n aanslag gepleegd wordt." Waar het me om gaat is dat jouw geloofsgenoot, @sjako beweert: Terwijl Jehovah's getuigen juist een afkeer hebben van het paasfeest. Het is immers volgens jullie geen Bijbels feest. De Bijbel waarschuwt volgens jullie dat de aanbidding van God niet samen kan gaan met tradities of gewoonten die hij afkeurt. God keurt Pasen volgens jullie af. Pasen is een heidens feest en iedereen die Gods goedkeuring wil, zal het vieren ervan vermijden (jw.org). Ik ben verbaasd m.b.t. het woordje "juist". Waarom is het vreselijk dat JUIST op Pasen zo'n aanslag gepleegd wordt?? Ten eerste vind ik het ALTIJD vreselijk en ten tweede keuren "jullie" Pasen af. Begrijp je mijn punt??
 13. Bastiaan73

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Toch bestaan er soetra’s die geweld tot op zekere hoogte legitimeren. Moet het wel uit compassie gebeuren... tja, ambivalent gebeuren hoor dat boeddhisme. Gelukkig is de bijbel(se god) niet ambivalent en niet multi-interpretabel en is er nooit iemand in de naam van de bijbelse god omgebracht en is het christendom één homogeen geheel. Dat scheelt dan weer. Kun je zo'n soetra benoemen?
 14. Robert Frans

  Abortusrecht = sterilisatieplicht

  Tja, dan doen duivelse advocaten nu eenmaal, vreemde vragen stellen. Serieus: de vraag klinkt vreemd, maar het vanzelfsprekende antwoord dat je erop geeft, komt wel voort uit een specifieke gedachtengang die niet overal zo wordt gedeeld. Je zegt dat je eigenaar bent van je lichaam, maar hoe precies dan? Je hebt het niet zelf verworven, daar je door je ouders verwekt bent. Zij hebben dat ook niet in opdracht van jouzelf gedaan, maar puur uit hun eigen wil (veronderstellende dat je door normale gemeenschap verwekt bent). Verder heb je bepaald niet alle controle over het lichaam. Wel enige natuurlijk, maar je bent voor veel dingen volstrekt afhankelijk van de natuur. Houdt je hart er plotseling mee op en er is geen hulp, dan zul je sterven en zul je daar niets tegen kunnen doen. Je lichaam is één machtig, kloppend mechanisme, bestaande uit ontelbaar veel duizelingwekkend complexe organen, delen en micro-organismen waar jij geen controle over hebt. Door jezelf het zelfbeschikkingsrecht te geven, zie je jezelf dus als autonoom individu. Maar hoe zit dat precies dan? Je staat immers nimmer op jezelf; je had al anderen nodig om verwekt te worden en je hebt anderen nodig om je leven vorm te geven, om je te voorzien in wat je nodig hebt om te overleven. Net zoals elk lichaamsdeel niet op zichzelf staat en het linkerbeen zich dus niet autonoom zou kunnen noemen, tenzij het geamputeerd is en daardoor ook meteen dood, zou je ook kunnen stellen dat jij als mens je niet helemaal autonoom van de menselijke gemeenschap zou kunnen noemen. Je bent dan ook niet alleen Dat beloof ik als persoon. Je bent ook een kind, een collega, een vriend, een partner wellicht, een medelid van één of andere vereniging, noem maar op. In het leven ben je héél veel en vrijwel altijd enkel in relatie tot anderen. En ook jij overlijdt uiteindelijk veel sneller als je echt helemaal los zou leven van de samenleving, nadat je eerst krankzinnig wordt van absolute eenzaamheid. Je zou dus net zo goed kunnen veronderstellen dat je (ook) van je ouders bent, je vrienden, je partner, de samenleving, etc. En als je bijvoorbeeld van mening bent dat ieder mens automatisch donor moet zijn, met mogelijkheid tot bezwaar, dan vind je dus dat het lichaam van een mens zonder bezwaar ook de samenleving toebehoort. Laat mij de vraag daarom concreter stellen: wie of wat zegt dat jij precies eigenaar bent van jezelf en hoever gaat dat eigenaarschap dan eigenlijk precies? En vanaf wannéér ben je dan eigendom van jezelf? Vanaf de conceptie, de geboorte of een bepaalde leeftijd? En hoe stel je die grenzen dan objectief vast?
 15. Kaasjeskruid

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Toch bestaan er soetra’s die geweld tot op zekere hoogte legitimeren. Moet het wel uit compassie gebeuren... tja, ambivalent gebeuren hoor dat boeddhisme.
 16. antoon

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Wij zullen anderen niet beletten hun feest te vieren en als er zoiets gebeurd voelen wij met hen mee.
 17. WdG

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Inderdaad vreselijk, maar wat heeft Pasen ermee te maken? Iedere Christen zou dit vreselijke heidense feest toch moeten mijden, volgens de Jehovah's getuigen? Volgens de Jehovah's getuigen waarschuwt de Bijbel dat de aanbidding van God niet kan samen gaan met het vieren van Pasen. Immers: Hoeveel aanslagen gebeuren tijdens Pasen? Vier jij Pasen?
 18. Bastiaan73

  Abortusrecht = sterilisatieplicht

  Als je me toestaat advocaat van de duivel te spelen, uit interesse voor je standpunten hierin: wie zegt dat, dat jij over je eigen leven gaat, dat jij dat zelfbeschikkingsrecht hebt? Ben je dan eigenaar van jouw leven en zo ja, welke onderbouwing heb je dan daarvoor? De vraag is niet aan mij gericht maar ik wil er toch graag een antwoord op geven. Ja; we hebben allemaal individueel zelfbeschikkingsrecht of zouden dat in elk geval moeten hebben. Niemand vraagt om het leven maar we krijgen het wel. Sommigen beschouwen het als een geschenk maar niet iedereen. Ik vind dat je daarom zelf mag bepalen wat je met je leven doet, zolang het niet in strijd is met de gulden regel c.q. zolang je daarmee niet de vrijheid van een ander in-/beperkt.
 19. Fundamenteel

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Verschrikkelijk tafereel. Ook in Europa. Afgelopen jaar honderdtallen kerken aangevallen, in Frankrijk alleen. Maar tegen gele hesjes durft de staat uitpakken natuurlijk. Invaliden, vrouwen, kinderen, geen onderscheid en los de matrak.
 20. antoon

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  De woede komt mijn neusgaten uit, woede ook tegen socialisten die het mogelijk hebben gemaakt dat er een scheve verhouding is hier in het westen met teveel Moslims, 40 jaar geleden waarschuwde ik en veel anderen al hiervoor, je kon het aanzien komen. aan de andere kant dan weer de 2 wereldoorlogen zijn in zich noemende Christelijke landen begonnen. We hebben Gods koninkrijk nodig
 21. Bastiaan73

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  In mijn optiek zijn dat dan geen echte boeddhisten. Als ik een fractie van de leer van de Boeddha goed heb begrepen zou hij geweld pertinent hebben afgekeurd aangezien geweld het lijden vermeerdert en niet vermindert.
 22. Fundamenteel

  Abortusrecht = sterilisatieplicht

  Maar als de foetus al echt ontwikkeld is, dan is dat toch niet haar lichaam? Dan is dat de vrucht van moeder en vader die op keer nog eens een individueel wezen is. Dit is toch geen leuterkoek redenatie? Zeggen dat je mag aborteren omdat de foetus niet kan antwoorden welk religie deze verkiest is pas leuterkoek praat. De vader wordt volledig weg gezet wanneer een vrouw abortus wil plegen. Bovendien gebeurt het veelal waar er al een lichaampje met reactievermogen is. Ergo dus ook reageert op pijn. Dat knippen ze levend in stukken om dan weg te zuigen he. Dit is toch nog niet waar het moet zijn, ethisch gezien dan. En Mullog, ga jij naar de kerk? De lokale dominee zou het echt wel oneens met u zijn. De gereformeerden zijn niet zo orthodox ingesteld. https://visie.eo.nl/2016/06/anticonceptie-breed-geaccepteerd-onder-christenen/
 23. Dat beloof ik

  Abortusrecht = sterilisatieplicht

  Dat is een vreemde vraag. Ik ben ook de eigenaar van mijn linkerbeen, van andere onderdelen van mijn lichaam en over mijn gehele lichaam.
 24. Kaasjeskruid

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Ook boeddhisten schuwen het gebruik van geweld niet. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/10/sri-lanka-laat-boeddhistische-haat-hoog-oplaaien-a1598855
 25. Bastiaan73

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Dat lijkt me stug. Volgens mij is National Thowheeth Jama'ath verantwoordelijk voor de aanslagen en dus zijn het moslims. Ik kan me ook weinig voorstellen bij boeddhisten die geweld gebruiken, dan zijn het geen echte boeddhisten. Dan zijn het hooguit boeddhisten in naam/etiket, zoals christenen op papier christen kunnen zijn omdat ze ooit gedoopt zijn en dus zo staan geregistreerd.
 26. Bastiaan73

  Dingen die Jezus af zou keuren.

  Zeker, dat legt Augustinus zo grandioos uit in Confessiones boek 11. Maar het getypte is dus een 'rest' uit het verleden. Het is niet het verleden zelf, want als ik het getypte van jou lees haal ik niet jouw typen terug, slechts het product. Je haalt inderdaad niet de handeling van het typen in de tijd terug maar wel het resultaat; de boodschap. Dat is dus de essentie, de inhoud en niet 'slechts' het product.
 27. Kaasjeskruid

  Enorme aanslag in Sri Lanca op kerken

  Door wie worden ze genoemd dan? Welk persbureau of krant heeft het over boeddhisten als mogelijke daders? Vreselijk zeker. Dat het juist met Pasen gebeurd verwondert mij dan weer niet.
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid