Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Vandaag
 2. Dat beloof ik

  De gave van het geloof.

  Maar dan zouden er geen andere geloven kunnen zijn. En die zijn er. Volop.
 3. Gisteren
 4. Kaasjeskruid

  De gave van het geloof.

  Wel, de Bijbel is af. Geschreven door mensen die God heeft aangesteld en geïnspireerd. Het lijkt me geen goede zaak dat nu elke gelovige als beunhaas zijn eigen vertaling erop los gaat laten
 5. Trajecto

  De gave van het geloof.

  In dit subforum is primair uitgangspunt de Schrift, oftewel de Bijbel. Daarnaast wordt als richtlijn hier aangenomen dat -- zoals in het mainstream christendom geldt -- het dogma van de Drie-eenheid juist is. Wil je onderzoeken aan de hand van Bijbelteksten of ook daar er onderbouwing voor dat dogma is, openlatend wat in jouw optiek de uitkomst gaat wezen, dan is dit geen geschikte plek. Antwoord op je tweede vraag: ja dat klopt.
 6. Trajecto

  Heilige Geest volgens het jodendom

  moderatie: Het topic is verplaatst. In dit topic gaat het er primair om hoe en wat de heilige geest was en is in het jodendom.
 7. Kaasjeskruid

  Heilige Geest volgens het jodendom

  In het Jodendom wordt God zelf er mee bedoeld en niet de Heilige Geest als apart te onderscheiden persoon van de Drie-Eenheid.
 8. Nicky O

  De gave van het geloof.

  In het Grieks staat er: .. aan ander echter geloof in dezelfde Geest. Dan gaat het denk ik om het geloven in de Geest, in de werken van de Geest en het geloof dat de Geest God is. Dan staat er dus niet : de gave van het geloof. https://www.scripture4all.org/pdf_interlinear/
 9. WdG

  De gave van het geloof.

  Er is een groot verschil tussen een geloofsbeleving en de gave van geloof. Met alle respect, maar wat jij beschrijft is niet de gave van geloof. De gave van geloof gaat bijna altijd samen met een andere gave, bijvoorbeeld de gave van genezing. Stel jij bent getuige van een ernstig ongeluk: jouw niet-gelovige buurman komt onder een auto en is zeer ernstig gewond. Hij dreigt te sterven. De hel wacht dan op deze man. Dan spreekt God tegen jou: "ga naar die man, bid voor hem, en hij zal genezen, en Mij aannemen". Alle omstandigheden lijken erop dat de man gaat sterven. Jouw verstand zegt "onmogelijk dat hij geneest", maar, God heeft gesproken. Je moet dit 100% zeker weten. In een dergelijke situatie zal je nooit in staat zijn het geloof op de brengen te bidden en te geloven dat er volledig herstel plaatsvindt. Daarom ontvang je een gave van geloof. Het gevolg is dan ook dat je niet kunt weigeren. Je gaat naar de man, je bidt, en hij geneest. Dat is het directe gevolg van de Heilige Geest, de Persoon de Heilige Geest in actie, werkend door jou.
 10. Dolce Vita

  Lukas 9:1

  Juist. En iemand die mediteert, (of yoga doet, of zentekeningen maakt) die wordt stil en ontspant zich, en kan zich van een grote zachtheid in het hart bewust worden en zo ook van die hogere natuur bewust worden. Die kan zich bovendien bewust worden van de geestelijke dimensie met daarin een onvoorstelbare liefde, die hem of haar de nieuwsgierigheid maar vooral de moed geeft om zich steeds verder uit te strekken naar God, die Liefde is. Het vertrouwen in God en de nieuwsgierigheid naar God, groeien, waardoor in veel gevallen (ik ben er meerdere tegengekomen die langs die weg christen werden, of terugkeerden tot het christelijk geloof dat zij verlaten hadden) de persoon door de Vader aan de voeten van de Zoon wordt gelegd. God is in de Stilte! Er moet éérst groot vertrouwen zijn in de Liefde van God, wil een mens tot bekering kunnen komen en door de Vader aan de voeten van de Zoon kunnen worden gelegd, waarna mensen werkelijk diepgaand hun zondetoestand kunnen inzien en belijden! Het demoniseren van meditatie, yoga en van de boeddhistische praktische levensbeschouwing (en andere dingen zoals mandala tekenen) vind ik dan ook des duivels. Ook al omvatten deze zaken de gehele waarheid niet, ze hebben velen wel tot de hele waarheid geleid. Zogenaamde christenen (zo ernstig vind ik het, want zij noemen kwaad wat goed is) die deze dingen blijven doen, die bombarderen de door Christus gevormde brug. Want de elementen die wel degelijk VAN Christus zijn in andere levensfilsosofieën worden door hen vernietigd. Voorts: mede door de secularisering maar ook door verschraling in het christendom zelf is de christelijke cultuur kwa praxis sterk verarmd. Contemplatie is, zeker in het protestantisme, een ondergeschoven kindje en wat rest is veelal een verstandsgeloof en cultuurchristendom. De boeddhistische filosofie geeft aan het Westen terug wat in het christendom min of meer verloren is gegaan. Christenen jachten en jagen net zo hard als seculieren. En sommige christenen hebben -zoals regelmatig op de fora blijkt - net zo'n kort lontje als sommige niet-gelovigen. Een van de grote zegeningen van een contemplatief leven is dat je leert om ruimte te maken en te houden tussen stimulus en respons, en binnen in die ruimte ontstaat dan keuze-vrijheid: de vrijheid om bewust te kiezen om te antwoorden op een situatie in plaats van te re-ageren, de vrijheid om bewust te kiezen hoe men antwoordt en dus niet meer geleid te worden door allerlei primaire instincten, emoties en gevoelens. Dat is hartstikke des Christus!! Innerlijke Stilte is een randvoorwaarde om überhaupt Gods Stem te kunnen verstaan. En alles wat die innerlijke stilte traint, aanraakt, in herinnering brengt, schraagt - hetzij yoga, hetzij meditatie, hetzij het hart van Boeddha's Leer - is dus goed. Wee hem die het goede kwaad noemt. Ik prijs dan ook de katholieke kloosters waar men Zenmeditatie aanbiedt. Het is op een Benedictijner abdij waar ik met deze meditatie kennismaakte. Menig explosief kort lontje ontwikkelde door te leren mediteren de vrijheid om te kiezen voor een liefdevol, vreedzaam antwoord in plaats van agressief te re-ageren uit de onderbuik. En wie het in zijn botte kop haalt dat te demoniseren, die is niet goed snik.
 11. Willempie

  Heilige Geest volgens het jodendom

  Toch niet. De beschrijving of naamgeving in de TeNach is uiteraard nu nog steeds geldig. De Here Jezus had het over dezelfde Geest als die bekend was in het Jodendom. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Jezus de schriften tegensprak en dat deed Hij dus ook niet.
 12. Willempie

  De gave van het geloof.

  Vrije keuze.
 13. Nicky O

  De gave van het geloof.

  Dank je wel Wat is volgens jou de gave van het geloof?
 14. Robert Frans

  De gave van het geloof.

  Ook dán wordt het brood zijn Lichaam en de wijn zijn Bloed. De Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus is niet afhankelijk van ons geloof, zelfs niet van die van de celebrerende priester. Het is een soevereine handeling van Christus zelf. Ook als iemand dus niet gelooft dat het gebeurt, gebeurt het toch. Je kunt dus niet zeggen dat het "voor jou" het Lichaam wordt en "voor hem" niet. Voor een íéder wordt het brood het Lichaam van Christus en een íéder ontvangt het Lichaam (en Bloed) bij het ter communie gaan, alleen zal niet een ieder het erkennen.
 15. Nicky O

  De gave van het geloof.

  Ik heb wekelijks een lichamelijke reactie tijdens de H. Mis. Iedere week heb ik een hevig verhoogde hartslag 5 minuten voordat ik de hosti ontvang, ik verheug me zo erg, mijn verlangen groeit met de minuut. Na het ontvangen van de hosti gebeurt er niets. Stil. En na een minuut of 2 verwarmt mijn hart, mijn borst en mijn keel en overweldigt me een gelukzalig gevoel van thuiskomen. Het is het hoogtepunt van de week. Geloof.
 16. Kaasjeskruid

  De gave van het geloof.

  Is ook zeker niet grappig bedoeld.
 17. Nicky O

  De gave van het geloof.

  Niet grappig
 18. Kaasjeskruid

  De gave van het geloof.

  Ik moet er niet aan denken om Jezus via het toilet te laten verdwijnen.
 19. Nicky O

  De gave van het geloof.

  Als je niet gelooft dat het Christus Zelf is wel ja.
 20. Kaasjeskruid

  De gave van het geloof.

  Nee, dat brood blijft gewoon brood en de wijn gewoon wijn.
 21. Nicky O

  De gave van het geloof.

  Ja
 22. Kaasjeskruid

  De gave van het geloof.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Transsubstantiatie
 23. Nicky O

  De gave van het geloof.

  Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.” Joh. 20-29
 24. sjako

  Heilige Geest volgens het jodendom

  Ik hou me anders precies aan het onderwerp. Ja, want het is Gods Geest. En wie is God volgens Jezus en Paulus? Romeinen 15:6 zodat jullie eensgezind en uit één mond eer geven aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. 1kor 8:6 in werkelijkheid is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem; en er is één Heer, Jezus Christus, door bemiddeling van wie alle dingen zijn en wij door bemiddeling van hem. Joh 6:27 Dat zal de Mensenzoon jullie geven, want op hem heeft de Vader, God zelf, zijn zegel van goedkeuring gedrukt.’ Nee hoor. De Joden zijn duizenden jaren het verbondsvolk van God geweest. Ze wisten heel goed wie ze aanbaden. Profeten hadden visioenen over God. Ze hadden het nooit over een twee of drieëenheid. Het Christendom is een vervolg op het Joodse geloof. Jezus was zelf Joods. Jezus is de beloofde Messias, alleen zagen ze dat niet. Paulus zag de Vader ook als de enige God en Jezus als Heer. Open je ogen eens. De Heilige Geest uit het OT is dezelfde als de HG uit het Nieuwe.
 25. Kaasjeskruid

  De gave van het geloof.

  Kannibaal.
 26. Nicky O

  De gave van het geloof.

  Mooi onderwerp.. Het doet mij denken aan de keer dat ik ineenkromp in de kerk. De priester sprak uit: 'Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.' Het werkelijk geloof dat de hosti het Lichaam van Christus is en het nederigste besef hoe klein en onwaardig ik ben om Jezus tot mij te nemen deed mij ineenkrimpen op dat moment. Het was alsof al het vlees uit mijn lichaam werd gezogen en alleen mijn vel op de grond bleef liggen. Zo nietig en zo klein en Zo Groot is Hij. Ik ontving de Genade, Zijn Liefde, zo krachtig, dat zal ik nooit vergeten...
 27. TTC

  Eindtijd

  Wachten op God, of tot ze je vrijlaten uit 3D.
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid