Spring naar bijdragen

Ursa

Members
 • Aantal bijdragen

  7210
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Ursa geplaatst

 1. Ursa

  Vragen Islam?

  Welkom (terug) Muslimah, Ik hoop dat we hier tot een mooi geloofsgesprek kunnen komen. Om eerlijk te zijn heb ik daar mijn twijfels bij, aangezien je ISIS verdedigt. Nu zal wat onze media ons voorschotelen (dat zijn overigens niet alleen de Amerikaanse media, ook Nederlandse kranten en omroepen) niet 100% waar zijn. Bij hen kan ik echter wel de bronnen controleren. Een bron als 'een vriendin van een vriendin' is niet echt betrouwbaar helaas... Heb je zelf betere bronnen? Geen propaganda AUB. Dat is niet waar. Het kan zijn dat Mohammed in contact is geweest met een bepaalde christelijke sekte die niet in de Drie-eenheid geloofde en die deze bespotte. Het overgrote deel van het christendom hing de Triniteit aan. Rijst bij mij wel de vraag: hoe kan zo'n fout in de Koran terechtkomen? De Koran is toch het onfeilbare woord van Allah? Kan deze dan woorden van de misleide mens Mohammed bevatten?
 2. Ursa

  Ik ben vandaag blij met...

  Van harte!
 3. Ursa

  Jehova's vs Christenen

  Hoe weet jij dat je aan de juiste kant staat? Nee hoor. Het is Gods plan geweest dat Jezus zou sterven voor onze zonden. Jezus spreekt hier meerdere keren over met Zijn discipelen, lang voordat Hij gekruisigd werd. Ook Paulus spreekt van dit groot geheimenis. De Satan? Slechts een hulpmiddel. Het Sanhedrin? Verblind. Pilatus? Als Jezus wilde stonden er legioenen engelen klaar om Hem te bevrijden. Satan gaat inderdaad wanhopig rond. Want als er een wedstrijd was heeft hij al bij voorbaat verloren. Hij probeert nu zoveel mogelijk mensen mee te sleuren de afgrond in. Soms. Ik weet dat er een hoop christenen zijn die het een stuk zwaarder hebben dan ik. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, India, China, Indonesië en Noord-Korea. Wat ik heb meegemaakt is uiteraard peanuts. Toch zijn er ook hier mensen die je minder serieus zullen nemen, die je zullen honen of uitschelden. Ik dacht dat genade onvoorwaardelijk was?
 4. Ursa

  Korte vragen Geloof Algemeen

  Dit gaat over omgang met mensen die bewust de zonde opzoeken. Dat je daar niet in meegaat of mee omgaat als men je probeert te verleiden tot kwade dingen. Ik denk dat het per situatie kan verschillen wie je tot kwaad verleidt. Soms ben je het zelf... We moeten ook omkijken naar zondaars en ze niet uit de weg gaan. Maar dat is iets anders dan meedoen met de zonde of met spotternij die nergens toe leidt.
 5. Ursa

  Jehova's vs Christenen

  Heftig, ZENODotus. Ik ben blij dat wat je hebt doorgemaakt niet je je geloof in God gekost heeft. Ik hoop dat je inmiddels de dingen weer een beetje op de rails hebt. Ga je zelf ook naar een kerk? Wat heeft je er uiteindelijk van overtuigd de JG's achter je te laten?
 6. Ursa

  [Speltopic] Associeren

  Meh
 7. Ursa

  Er zijn zoveel verschillende christelijke stromingen...

  Tja, sommige spelers en ploegen hebben nu eenmaal andere opvattingen over wat de regels zijn dan andere. Wat je nodig hebt is een autoriteit die uitlegt wat de regels zijn. Het regelboek zelf laat nog veel ruimte over, getuige het feit dat bijna iedere speler het weer anders uitlegt. Er zal dus echt een instantie moeten zijn die de regels van het spel goed kan uitleggen....
 8. Ursa

  Streaming vieringen

  Wij maken gebruik van de zgn. 'kerktelefoon'. Ook wordt de dienst live gestreamd (alleen geluid). Soms ook beeld, maar dat vereist een camera-installatie (dat hebben we niet standaard). Het streamen gaat via http://www.kerkomroep.nl/#startpagina.php Je zou daar even kunnen kijken hoe ze het aanpakken.
 9. Ursa

  [speltopic] Of... Of...

  Kameleon, stoere Friese jongens. PC of Mac?
 10. Ursa

  christenen zijn moeilijk met daten

  Ja, dat bedoel ik ook. Maar ik proef bij christenen nog wel eens dat ze of a) meer verwachten van hun partner dan nodig in het kader van respect of hun geloofsopvatting(en) superieur achten aan die van hun partner. In zo'n geval kun je beter een partner zoeken die er hetzelfde over denkt.
 11. Ursa

  christenen zijn moeilijk met daten

  Welkom op Credible, Anna en ZENODotus! Op basis van wat ik hier op Credible voorbij heb zien komen zou ik een relatie tussen een christen en een niet-christen afraden. Het brengt een hoop moeite met zich mee en je kunt het geloof niet samen delen. Het kan echter wel, als je beide respect voor elkaars overtuiging hebt. Dat is een noodzakelijke basis, wil een relatie kans van slagen hebben. Volgens mij bestaan er onder christenen nog wel eens misverstanden over wat respect inhoudt. De basis is gelijkwaardigheid. Hij/zij hoeft dus niet mee naar de kerk, te bidden of wat dan ook. Als hij/zij maar wel respect heeft voor je overtuiging want dat is onderdeel van respect hebben voor jou.
 12. Ursa

  [Speltopic] Associeren

  Lange vent
 13. Ursa

  [Speltopic] Associeren

  Take a break!
 14. Ursa

  Korte vragen Geloof Algemeen

  Meer stof voor een topic dan een korte vraag.
 15. Ursa

  sperma donor

  Wat Étoile zegt. Wat ik me ook afvraag: moet het per se de broer zijn? Kunnen de dames niet langs bij de spermabank? Het is in ieder geval niet zo dat als hij geen zwemmetjes afstaat zijn schoonzus nooit zwanger kan worden. Praten inderdaad... je moet het er 100% mee eens zijn dat 'Henkie' het oudere kind is van jullie (mogelijke) kinderen. Het kan een hele leuke situatie opleveren natuurlijk, of een hele awkward situatie. Jij bent in eerste zin vriendin van hem, en niet per se verbonden met zijn zus en diens vrouw. Ik zou het overigens niet op het christelijke argument gooien. JIJ hebt er problemen mee, persoonlijk. Daar zou ik het bij houden.
 16. Ursa

  Er zijn zoveel verschillende christelijke stromingen...

  1. Ik geloof dat de kerk van Christus een geestelijk Lichaam is; niet (te) vatten in een denominatie of iets anders wat mensen bedacht hebben. In elke kerk zijn oprechte christenen, naamchristenen etc. De Herder kent Zijn schapen. 2. Ik zal dus niet zo gauw een kerk afschrijven; ik kijk eerder naar de persoonlijke gelovige. 3. Wat betekent het als mijn kerk het fout heeft? Mij gaat het dan vooral om de leer, de praktijk is sowieso gebrekkig. Een verkeerde leer kan ook verkeerde gevolgen hebben. Als mensen worden grootgebracht met prediking en een geloof dat bestaat uit angst voor God of juist gearriveerdheid, dan gaan er dingen mis. Het is erg triest als door de kerk mensen hun geloof in God kwijtraken (overigens gebeurt dit vaker door de praxis dan door de leer an sich). Als de identiteit van de kerk die 'meer gelijk' heeft vergelijkbaar is met de mijne, dan maak ik me er minder zorgen over. Als mijn kerk fout zit, kan ik nog wel een goede christen zijn in een foute kerk. Als er echter te veel dingen zijn in leer en uitvoering daarvan die niet stroken met het Evangelie, dan is het (uiteindelijk) zaak een andere kerk te zoeken. Dit kan ook verlossend werken als blijven een eindeloos gevecht is. Dan is het soms beter voor beide partijen. 4. Ik vind wel dat ik een goede reden moet hebben, en maak me ook zorgen over het oordeel dat ik over mijn kerkgenoten zou uitspreken als ik voor een andere kerk zou kiezen (zeker als die erg anders is dan mijn eigen kerk). 5. Als mens heb je namelijk ook een roeping in je gemeente. Ook als jou dingen niet aanstaan kun je nog wel je best doen om het goede te doen voor je broers en zussen.
 17. Ursa

  [Speltopic] Associeren

  Grafiek.
 18. Ursa

  Wie is God en wie is de Duivel? En wie is de 'bad guy'?

  Ik volg je niet helemaal, Rutgerza. Je kunt wel zeggen dat God recht heeft te beschikken over Zijn schepping en daarmee over de levens van mensen. Dat schuurt echter met het idee 'goed'. De vraag gaat daarom meer uit naar een definitie van 'wat is goed'. Bij jou lees ik meer de definitie van 'wat God doet is goed'. Je hebt ook de definitie 'God doet wat goed is', waarbij het goede als een 'losstaande' definitie wordt gezien. Beide zijn echter absolute standaarden. Waarschijnlijk verschillen de meningen over wat 'goed' is. Bij Humanist en Lock&Stock denk ik aan 'goed is als er geen of weinig mensen omkomen'. Een definitie vanuit de TS zou mooi zijn. Ik denk zelf dat wij wel eens een ander idee hebben van wat goed is dan God zelf. Dat ons idee van goed tezeer gericht is op onszelf en ons lijfsbehoud. Maar ik ben benieuwd naar jullie ideeën.
 19. Ursa

  [speltopic] Of... Of...

  Ondanks dat ik zelf de beamer bedien ben ik stiekem toch van het liedbundel. Vlees of vis?
 20. Ursa

  Samenwonen heeft iets vrijblijvends

  Ik ken ook iemand die nooit officieel heeft samengewoond met haar vriend voor haar huwelijk. Echter, ze zagen elkaar bijna dagelijks en overnachtten ook vaak bij elkaar. Wat is dan nog het verschil? Geef die mensen gewoon de ruimte om in één huis te wonen.
 21. Ursa

  Metalcafé

  Je moet even de s uit https weghalen denk ik.
 22. Ursa

  Wie is God en wie is de Duivel? En wie is de 'bad guy'?

  Interessante opmerking. Kan je hem ook omdraaien? Het goede dat in mij zit komt uit mezelf (d.w.z. daar heb ik geen god voor nodig) En indien dat niet kan, waarom niet? Ik denk dat aanleg tot goed en kwaad in de mens zelf liggen. Maar door het beetje goed dat ik doe kan ik mezelf niet redden. Daarvoor heb ik 100% Gods genade nodig. Wij mensen kunnen best wat bereiken aan goede en mooie dingen. Tegelijk zijn zelfs de mooiste dingen op deze aarde gecorrumpeerd. Jaloezie, geldzucht, corruptie... niets wat mensen doen is perfect.
 23. Ursa

  Samenwonen heeft iets vrijblijvends

  Hmm, complex onderwerp. Als ik dit zo lees: Zou je dan in zo'n situatie niet kunnen zeggen: je mag best samenwonen? En ik snap dat het huwelijk dan een goede garantie is om rare dingen te voorkomen. Slechts samenwonen als een soort van 'test' zou ik ook afkeuren. Je moet ook niet te snel gaan samenwonen, op een gegeven moment ben je er misschien aan toe.
 24. Ursa

  Wie is God en wie is de Duivel? En wie is de 'bad guy'?

  Volgens mij ga je richting de misvatting dat God en de duivel gelijk zouden zijn. De duivel is een schepsel; een engel. Hij is dus niet vergelijkbaar met God. De voornaamste bron daarvoor is de Bijbel. In de Bijbel vind je een aantal dingen terug over de duivel. Wat ik wel interessant zou vinden is te verkennen wie de duivel is en wat hij kan en niet kan. Zo zei laatst iemand tegen mij dat de duivel geen gedachten kan lezen. Is dat ook zo, of..? In het Bijbelboek Job is de duivel de aanklager in het hof van God. Dat geeft aan dat hij ook een bepaalde functie heeft gehad: die van het benoemen en aanklagen van de wandaden van het mensenras tegenover God. Ook zijn er christenen die de duivel veel macht geven. Ik niet. Voor mij heeft de duivel amper een rol van betekenis. Het slechte dat in mij zit komt uit mezelf (d.w.z. daar heb ik geen duivel voor nodig). Ik denk dat als je de duivel 'de' bad guy noemt je hem te veel eer geeft. Ja hij is er wel maar wij zijn degenen die echt afstand hebben genomen van God. Wij zijn de 'bad guys' die Jezus aan het kruis genageld hebben. En juist naar ons komt God toe. Bron daarvoor is de Bijbel, of: omdat God het zegt. Nu zul je wellicht denken: 'ja God die poetst z'n eigen straatje schoon en wijst naar de duivel'. Sommigen zien de duivel als een sympathieke rebel tegen Gods orde en strenge overheersing. Niets is minder waar! De duivel verzet zich tegen de orde van het heelal. Hij was geschapen om te dienen, maar wilde heersen. Hij verzette zich tegen het idee dat hij mensen zou moeten dienen. Door zijn eigen hoogmoed kwam hij ten val. Hoogmoed, een zonde die we maar al te goed kennen. In ons hartje zijn we toch graag onze eigen god...
 25. Ursa

  Wie is Michaël

  Ik vraag me af in hoeverre jouw definitie gedeeld wordt door je eigen kerkgenootschap. Op basis van eigen ervaringen ging ik er vanuit dat de ZDA zich konden vinden in het 'dogma' zoals beschreven in de belijdenissen en beleden door katholieke en protestantse kerken.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid