Spring naar bijdragen

Ursa

Members
 • Aantal bijdragen

  7210
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Ursa geplaatst

 1. Ursa

  Berichtgeving over HIV in Afrika

  Bovenste artikeltje begint met de C en onderste met de A. Bij herlezing: bovenste artikeltje begint met C en onderste met AB, waarbij C meer een noodoplossing is ('among women who engage in risky activity') De Hollanders zijn te zuur om op te merken dat ABC daadwerkelijk werkt.
 2. Ursa

  Theologische concepten Christendom

  Quote: Op maandag 21 juni 2010 11:38:13 schreef Foppe1986 het volgende: Dat er dus meerdere Godmens(en) waren, en dat de evangeliën dus niet uniek zijn. Ik kan er naast zitten, maar volgens mij is de christelijke Tweenaturenleer wel uniek: Jezus die en 100% God is en 100% mens. Een niet te vatten mysterie. Dat er in de geschiedenis genoeg menselijke (antropomorfe) goden, halfgoden, mensen met goddelijke inspiratie of wat niet al zijn geweest zal ik niet ontkennen. Quote: Niet, kijk eens verder terug alsjeblieft? Pas in 300 na Christus is het officieel geworden dat Jezus Gods Zoon, en zelf God was. Dat gebeurde ook nog onder bedreiging door de mensen van de keizer. Daarvoor kon je Jezus dus ook als Mystiek zien. Om je eigen argument om te draaien: er waren dus ook heel veel mensen die daadwerkelijk geloofden dat Jezus de Zoon van God is. Waar hebben ze dat vandaan dan? Dat iets 'officieel' wordt vastgelegd wil niet zeggen dat het daarvoor 'minder' aanwezig was - daarbij geef ik je mee dat de dogma's vooral werden vastgelegd omdat er groepen en mensen waren die er anders over dachten, zoals de Arianen. Quote: Die consensus kun je over twijfelen. Behalve de Christelijke geschriften zijn er nog wat mensen die er gewag van maken, maar die komt pas in 180 na Christus voor het eerst te sprake door een kerkvader, om te wijzen op het werkelijk bestaan van Jezus. Waarom zouden kerkvader daarvoor niet gewezen hebben om zulke geschriften? Misschien dat het eerder geen issue was of Jezus bestond? Ik geef toe, het is een gezagsargument (een drogreden) maar de opvatting als zou de persoon Jezus niet echt bestaan hebben is toch echt een marge-verschijnsel. 'De' historici zijn echt niet allemaal nette christenen, verre van dat. Jezus' bestaan ontkennen gaat serieuze wetenschappers echter te ver, wat ze ook van de persoon zelf mogen vinden. Quote: Licht van de Wereld is ook zo mooi. Want wat werd in de oudheid bedoeld met Licht der Wereld? De zon. Zoon van God, Zon van God. Zo zijn er nog meer dingen die laten zien dat de Zon ermee bedoeld werd. Opvallend zeg. Een woordspelletje. Als je je zou verdiepen in het Joodse begrip van het monotheïsme, zou je link wellicht minder snel leggen. Volgens de Joden is God de Schepper en dus niet te vereenzelvigen met de hemellichamen of natuurkrachten. Genoeg teksten die daar van spreken, dat God het heelal vormgeeft en stuurt. Lees Job 38 eens bijvoorbeeld: link Het Christendom claimt dat Jezus zelf ook God is, en dus niet een 'hoogste schepsel' of een mindere god. Nee, God Zelf. Quote: Vooralsnog ga ik uit van de eerste optie. Bijzonder. Waarom eigenlijk? Quote: Zo gaat het dus met mensen die dingen aan de kaak stellen. Luther werd eerst ook verguisd totdat hij volgers kreeg. Ongetwijfeld. Zelf ben ik blij dat de Waarheid van Paulus, Jezus Christus en die gekruisigd, de gnostische zelfverheffing overleefd heeft. Quote: Ik vind het juist andersom. Eerst luisterde ik naar prietpraat van dominees, en nu vind ik de onpersoonlijke God van de Mystiek en gnosis. De onnoembare, die door heel de Kosmos leeft. Die niet alleen de Aarde en de Hemel schiep maar alles. Planeten, zonnen, manen, sterren en daar is de Aarde een klein gedeelte van. Het mooie is juist dat die God wel een Persoon is! Johannes begint zijn Evangelie met 'In den beginne was het Woord'. Het Griekse woord vertaald met 'Woord' is hier Logos, was in principe meer betekent dan 'Woord' en bijv. ook 'kennis' betekent (logisch, -logie). Wie is de Logos? Jezus de Christus. Gelukkig is God geen onpersoonlijke kosmische kracht die wij in ons korte leventje kunnen pogen te benaderen. Quote: Je snapt niet WAAR en in welke omstandigheden het Christendom tot stand is gekomen. Rome, de smeltkroes van culturen, mystieke geloven. Het zal juist verbazen als Paulus niks van anderen heeft gekend. Hij komt uit Tarsus. En wat blijkt na onderzoek? Dat was een Mystiek centrum. Paulus schreef de eerste brieven, nog voor de evangelieen geschreven waren. Hij was dus de oprichter van het Christendom. En vermeld hij iets van een historische Jezus? Nee, hij vermeld een gekruisigde Christus die is opgestaan. Hij was gekruisigd samen met Christus. Niet hij sprak, maar Christus sprak in hem. Christus is in hem geopenbaard door God. Niet aan hem, maar in hem. Mystieker krijg je het niet hoor. Uh, dat is vooralsnog wat jij er van maakt. Waarom sprak hij van een gekruisigde Christus? Het boeit me overigens weinig of Tarsus een mystiek centrum was of niet. Paulus behoorde tot de Joodse subcultuur en was zelf een trotse Farizeeër, waarvan hij verschillende keren getuigt. Ik betwijfel of hij en zijn vrienden veel ophadden met de Griekse mystiek. Quote: Hij is naar de derde Hemel gegaan. Is dat zoals het orthodoxe geloof dat aangeeft? Dit is toch mystiek en gnosis? Geen idee eigenlijk. Quote: En hoe bedoel je dat het Christendom dingen veranderd heeft? Onze democratie is door de Mystiek gekomen. Hele culturen floreerden onder de mystiek. Toen kwam het Orthodoxe Christendom, mensen werden vermoord. Bibliotheken werden vernield, en tot de 16e eeuw leefde de mensen in angst voor God. Door de RK, die hun volgelingen onder de duim hielden. Tja, als je mystiek omschrijft als 'niet-christelijke godsdienstbeoefening' kom je al een heel end. Je verdere historische analyse is wat kort door de bocht hier en daar. Waar ik op doelde is dat 'gebruikelijke' godsdienst vaak neerkomt aan het houden van een aantal rituelen, om te zorgen dat de zon weer opkwam, de rivier overvloeide, het ging regenen of om de godheid tevreden te houden. Het Christendom kiest hier een compleet andere insteek. In plaats van dat wij aan een aardse god geven om de schepping draaiende te houden, geeft de God van het heelal Zichzelf - omdat Hij van ons houdt. Quote: Momenteel willen mensen dat iedereen gelijk is, maar de orthodoxe willen hun regels opdringen aan mensen die niet geloven. Daar heb ik zelf ook moeite mee, moet ik zeggen. De regels van het Christendom zijn regels voor de gelovigen. Dat hier veel mis gaat is zeer betreurenswaardig, zowel in het verleden als in het heden. Ik blijf er tot nu toe bij dat de bedoelingen van het Christendom scherp verschillen met wat mensen er soms voor zootje van maken. Quote: Er zijn zelfs mensen die mij een medewerker van de duivel vinden, omdat ik wil dat iedereen gelijk is en zo ook behandeld. Dus het Westerse Christendom en de Oosterse religies. Eerder ben ik wel scherp geweest op de 'vroege' gnostici (die er overigens in de Bijbel ook van langs krijgen). Maar daarbij gaat het meestal om 'interne' ketters. Als je bewust aan de stoelpoten van het Christendom aan het zagen bent, en mensen er van af probeert te halen - dan kom je al gauw in de buurt van het gedrag van de antichrist, en ja, een medewerker van de duivel. Ik moet zeggen dat ik dat soort termen liever vermijd, aangezien ze de discussie al gauw doodgooien. Volgens mij zijn alle mensen, jij en ik incluis, op zoek naar hun plekje in het heelal (meestal op deze aarde) en hun positie tegenover God. We kunnen dus beter ervaringen uitwisselen dan ons krampachtig vasthouden aan wat we ooit geleerd hebben. Samengevoegd: Excuses voor de (zeer) late reactie. Heb nu een momentje gevonden er voor te gaan zitten. Samengevoegd: Quote: Op maandag 21 juni 2010 16:13:05 schreef Iriacynthe het volgende: In jouw realiteit is dat zo, maar blijkbaar zien een hoop mensen een heel andere realiteit en zien zij de Bijbel hoegenaamd niet bevestigd worden. Eerlijk gezegd zie ik dat zelf ook niet bij jouw lezing van de Bijbel. Ik vind het trouwens niet zo'n vreemd idee dat de schrijvers van de Bijbel, en wellicht Jezus zelf, gebruik gemaakt hebben van thema's en verhalen die in de hen omringende culturen leefden. Het christendom is niet plots uit de hemel komen vallen in een soort cultureel vacuüm, natuurlijk waren er invloeden en gelijkenissen. De kracht van het christendom ligt mijns inziens niet in een totale nieuwheid die radicaal brak met alles wat er voorheen al was, maar net in het incorporeren van allerlei bekende thema's, woorden en ideeën om de Boodschap te vertellen op een manier die in die omgeving begrepen werd en weerklank vond. Als christenen geloven we tenslotte ook niet dat God zomaar abstract "mens" geworden is, maar dat hij dié ene concrete mens geworden is, een mens met een heel reële levensgeschiedenis die in een specifieke tijd en maatschappij leefde en daar niet zomaar buitenstond. Hetzelfde geldt voor Paulus en alle andere apostelen en schrijvers van de Bijbelse geschriften. De claim van 'Zeitgeist' en aanverwanten is meer dat alles wat het Christendom te vertellen heeft al eerder bedacht was in andere tradities, en het Jezus-verhaal dus de volgende constructie was van een soort universalistisch religieus idee. Dat gaat dus een heel stuk verder dan dat het Christendom ontstaan is in een - vooral Joodse - context. De 'bewijsvoering' houdt zelfs in dat het Christendom niet waar is, omdat het gekopieerd is. Oh nee, ik zeg het verkeerd. Het Christendom was bij voorbaat al onwaar en er is ook nog een schimmig verhaal waarom het zo is... en (georganiseerde) religie is slecht.
 3. Ursa

  Als Christen in het leger ?

  Quote: Op donderdag 08 juli 2010 19:44:37 schreef mobroer het volgende: Ik vind dat je als christen niet het leger in kan gaan. Het gaat om een voorbeeldfunctie. Geef jij liever het voorbeeld dat je klaar staat om te vechten of het voorbeeld dat vechten niet nodig is? Het zou een belediging van God zijn als je in het leger zou gaan. Dan heb je geen vertrouwen gehad in zijn werk. Klopt. En als je je kinderen laat inenten tegen polio is dat ook een gebrek aan vertrouwen in Gods voorzienigheid. Kom op zeg.
 4. Ursa

  kleding bij warm weer

  Jep.
 5. Ursa

  kleding bij warm weer

  Dan moet je als christen wel je zwemdiploma C gehaald hebben, met kleren aan zwemmen is namelijk geen pretje. Ik vind het goed dat de TS over zulke dingen nadenkt, en je kunt debatteren in hoeverre je de mannelijke primaten gelegenheid moet geven je rondingen te bewonderen. Maar om als zedige non het water te lijf te gaan lijkt me wat overdreven, een badpak is genoeg w.m.b.
 6. Ursa

  kleding bij warm weer

  Ik ga zelf altijd naar het strand om te genieten van de schepping... nee, geintje. Ik denk dat je moet doen waar je je prettig bij voelt. Een zwempak is dan misschien beter dan een bikini bijv. Het lijkt me ook niet handig rond te hannesen in te grote kleding, en ik vraag me af of God dat van je verlangt. In de Bijbel staat wel dat je je ingetogen moet kleden. Tja, als je het daar dan moeilijk mee hebt - waarom zou je dan überhaupt naar het strand gaan?
 7. Ursa

  Theologische concepten Christendom

  Ugh, sorry man. Tot nu toe niet de tijd gehad of genomen om een goede reactie te schrijven. Staat nog wel op de to-do-list maar kan wezen dat het pas na het weekend is...
 8. Ursa

  Haatdragende recensie in Weet.

  Dit is wat ik trachtte te voorkomen met mijn eerdere post: dat er verwarring ontstaat tussen de verschillende begrippen. Die verwarring is er in de wereld al genoeg, daar hoeven wij niet een schepje bovenop te doen. Hitler heeft bijvoorbeeld niet 'gebruik gemaakt van de evolutietheorie'. De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie die de ontwikkeling van het (biologische) leven probeert te verklaren. Frits Boterman beschrijft de ideeën van het Nazisme (de rassentheorie) als een 'vulgaire' vorm van het sociaal-darwinisme. Het sociaal-darwinisme was aan het begin van de twintigste eeuw best 'hot' in Europa; het idee dat er verschillen bestonden tussen verschillende rassen of volken en dat Europa verder ontwikkeld was, hoger op de evolutionaire ladder stond dan andere rassen/volken (hier zie je dus ook weer het is/ought idee terugkomen in combinatie met een vooruitgangsgeloof, i.p.v. de wetenschappelijke evolutie die verder geen waardeoordeel inhoudt). Deze redenering gaf de Europeanen ook het recht om de andere volken te overheersen en te onderwijzen. Het Nazisme heeft dit nog een stapje verder genomen door de maatschappij te willen zuiveren en zo het ras te vervolmaken (de Übermensch). Ik hoop dat het nog een beetje duidelijk is: het gaat dus niet om de wetenschappelijke theorie zelf maar om de metafysische uitspraken die mensen op basis van de theorie menen te moeten doen.
 9. Ursa

  De Drie-eenheid

  Je weet dat dat voor een moslim godslasterlijk is?
 10. Ursa

  Theologische concepten Christendom

  Hoi Foppe, ik beloof binnenkort (waarsch. morgen) in te gaan op je reactie. Interessante discussie tot nu toe, en ik ben wel benieuwd waar we uitbelanden. Waar ik nog wel benieuwd naar ben zijn je bronnen. groeten,
 11. Ursa

  Jezus stond op uit de dood?

  Quote: Op maandag 19 april 2010 13:58:39 schreef michaelw het volgende: Is het verhaal echt gebeurd (...) Het is geen verhaal maar een feit.
 12. Ursa

  Haatdragende recensie in Weet.

  OK. Eigenlijk ben ik ook maar een leek. Bovenstaande termen zijn vooral om voor mezelf wat duidelijkheid te scheppen, en daarom ook voor discussie vatbaar. Ik vind het onderscheid vooral nuttig omdat ik in boeken en bij mensen een kwalijke mengeling tegenkom van de verschillende -ismen (bijv. wanneer metafysische uitspraken met een wetenschappelijke allure gebracht worden). Ik ben dan wel benieuwd welke 'tak van sport' zich bezig houdt met de oorsprong van het leven. De evolutiebiologie of de genetica? Er was laatst een experiment waar een wetenschapper een bacterie 'gekopieerd' had, d.w.z. kunstmatig nagemaakt.
 13. Ursa

  Douchen op Zondag

  Quote: Op donderdag 10 juni 2010 23:11:14 schreef jackjohn het volgende: Haha lekker bijdehand iedereen. Het is duidelijk te moeilijk om voor een simpele vraag je mening op een beleefde en nette manier te geven. Ja, heel duidelijke een 'Christelijke forum' dit. Doe maar lekker dominant als je je daardoor beter voelt Zo, jij komt als toffe heiden ons iets duidelijk maken? Ik koester mijn zondag als rustdag. Eén van m'n manieren om helemaal tot rust te komen en mijn spieren te ontspannen is een warme douche.
 14. Ursa

  Haatdragende recensie in Weet.

  De auteur maakt een te snelle koppeling tussen de evolutie-theorie, het evolutionisme en het sociaal-darwinisme. W.m.b. zijn er de volgende definities: * Evolutie-theorie: resultaat van wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van het leven op deze planeet. * Evolutionisme: metafyische toepassing (onbewijsbare uitspraken) van principes van de evolutie-theorie op allerlei zaken: levensvragen, menselijke eigenschappen, gedrag, verklaring voor allerlei maatschappelijke factoren, zoals sociale cohesie of religie. * Sociaal-darwinisme: gelukkig achterhaalde pseudo-wetenschappelijke toepassing van de evolutionele principes (survival of the fittest, struggle for life etc.) op de maatschappij als geheel. Oftewel, het ras moet 'gezuiverd' worden om de 'strijd' tussen de volkeren te winnen. Dit is overigens de meer 'vulgaire' variant, zoals aangehangen door de Nazi's. Begin deze eeuw was sociaal-darwinisme tamelijk populair in Europa.
 15. Ursa

  Doden bij Israëlische bestorming

  Dit zegt mij wel weer genoeg: link
 16. Ursa

  Hemelvaart

  Hemelvaart is inderdaad een bijzonder feest, omdat het vaak niet direct duidelijk is waar het feest om gaat. De laatste jaren heb ik wel meer preken meegemaakt die bijvoorbeeld wijzen op de troonsbestijging van Jezus: 'opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God'. Het is denk ik het begin van Jezus' tweede 'ambtstermijn' als Koning en pleiter voor God en in de voorbereiding van het nieuwe leven. Ook moet ik nu denken aan Openbaringen 4 en 5 (en verder) waar het hemelse hof beschreven wordt, en gevraagd wordt wie waardig is de boekrol te openen. Dan treedt Jezus naar voren als het Lam dat geslacht is en opent de zegels die de plannen van God voor de toekomst onthullen.
 17. Ursa

  Band- en Artiestennamen

  We were promised jetpacks - maken ook nog eens mooie muziek.
 18. Ursa

  Geloven beinvloedt de hersenwerking

  God powns?
 19. Ursa

  Jawel, nog eens: ethiek

  Statistisch materiaal uit verschillende gebieden van onze aardbol waaruit blijkt dat mensen geneigd zijn dezelfde beslissingen te nemen in ethische situaties.
 20. Ursa

  Jawel, nog eens: ethiek

  @ CvW: zou mooi zijn als je wat bronnenmateriaal hebt, anders filosoferen we toch weer op basis van onze eigen ervaring. Wat betreft een ingebakken besef van goed en kwaad, in de hedendaagse populaire wetenschap is het inderdaad de trend om allerlei zaken toe te schrijven aan evolutionaire ontwikkeling. In die lijn is 'goed' wat zorgt voor voortbestaan en 'kwaad' wat daar tegenin gaat of die orde verstoort. De onbewust ingebakken moraal is dan vooral ter overleving van de soort.
 21. Ursa

  Hoe fundamentalistisch ben je?

  Als je dan al fundamentalist bent, schrijf mij dan ook maar op de lijst. Al eens een profeet gelezen, Foppe?
 22. Ursa

  Hoe fundamentalistisch ben je?

  Funditest : 54% Categorie      Score      Commentaar Fundamentalisme      50%      Fundi Light U bent zeker geen geharnaste fundamentalist. Maar als u eerlijk bent, dan weet u dat u aan de buitenkant wel tolerant lijkt, maar vanbinnen wel erg overtuigd bent van uw eigen gelijk. Religieus fundamentalisme      63%      Doorgewinterde Fundamentalist U bent de prototypische religieuze fundamentalist. Uw opvattingen zijn godsdienstig en u gunt anderen weinig ruimte voor een afwijkende visie. Het liefst legt u uw overtuiging op aan iedereen.
 23. Ursa

  Schoolopdracht: evenementen EO

  Ik heb 'm al eerder ingevuld, als vrijgo maar het vakje 'gereformeerd' aangeklikt, 'anders protestants' is ook weer zowat. Beetje slecht verhaal dan van de EO, dat ze dat niet op een rijtje hebben (het is natuurlijk ook lastig met een X aantal kerkgenootschappen..).
 24. Ursa

  kinderen op de wereld zetten

  Daarbij komt naast de productie nog het probleem van distributie om de hoek kijken. Ik snap trouwens niet wat er zo erg aan is om deze planeet eindig te noemen. Ja, in principe hebben we een oneindige voorraad aan energie en grondstoffen: het heelal. Het gaat echter op de korte termijn (laten we zeggen: de komende 100 jaar) niet lukken daar al te veel van te profiteren. Alle science fiction daargelaten, 's mensen gang in het universum is een moeizaam iets. Dat terwijl de bevolkingsgroei wel problemen zal opleveren. Hier en daar gebeuren al crisissen, en dat zal alleen maar toenemen als de bevolkingsdruk toeneemt.
 25. Ursa

  Game-topic

  Dat is..?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid