Spring naar bijdragen

Ursa

Members
 • Aantal bijdragen

  7210
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Ursa geplaatst

 1. Ursa

  Polyamorie kan dat?

  Ontopic: ik vind het raar als je polyamorie als geaardheid wilt zien. 'Sommige mensen worden verliefd op meerdere mensen tegelijk'. Juist ja. Sommige mensen zijn tieners en vliegen hormonaal van hot naar her. Ik vermoed dat polyamorie niet veel meer is dan een legalisering van de aloude zonde van overspel. Vooral mannen hebben nog wel eens moeite met monogamie en lust. Genoeg bastaarden de geschiedenis door, al dan niet met toestemming van de (huwelijks)partner. Het is mij een gek iets: moeten we het accepteren dat iemand aan één partner niet genoeg heeft? Moet die behoefte leidend zijn? Overigens, zoals RobertF aangeeft, bestaat platoonse 'polyamorie' (laten we het maar gewoon vriendschap noemen) gewoon bij christenen en lijkt me dat ook prima. Waarom daar nog weer een extra naamkaartje aan moet vind ik vaag. Dit is overigens de eerste keer dat ik van polyamorie hoor. Ik ken het ook niet uit mijn omgeving (die niet per se christelijk-only is).
 2. Ursa

  [speltopic] Geef een slecht advies

  Er is zoveel muziek... je kunt beter het slapen helemaal laten varen en lekker muziek gaan luisteren. Ik heb nog zes krentenbollen in een zak. Zal ik ze allemaal tegelijk opeten?
 3. Ursa

  Syrisch Orthodox / Aramees

  Het boek was voor mij een soort eye-opener. Dat er sinds het begin van het christendom veel christenen buiten de grenzen van het Romeinse Rijk leefden. De stelling van de auteur was ook dat het Oosterse christendom rond 800 bloeiender en groter was dan in het westen. In de geschiedenisboekjes staat dat de Islam de gebieden van het Midden-Oosten inneemt. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen meteen moslim werd. Het heeft tot 1400 geduurd dat de christenen echt een minderheid werden. In de eeuwen daarvoor waren de christenen zeer invloedrijk en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van cultuur en wetenschap in het Midden-Oosten (als je de auteur mag geloven komt bijna alle vooruitgang die we aan de Islam toeschrijven op z'n minst via de christenen binnen). Helaas is het ook een geschiedenis van teloorgang en soms vervolging. Voor een westerse christen zeker een wereld die voor je opengaat! Ik wist eerst ook nog niet wat het monofysicisme (zeg ik het zo goed?) was, of het miafysicisme.
 4. Ursa

  Syrisch Orthodox / Aramees

  Ik heb een boek gelezen over het Oosterse christendom. Even opgezocht, het heet Het vergeten Christendom. Ken je dat boek? Het beschrijft globaal de geschiedenis en langzame teloorgang van het Christendom in het Midden-Oosten.
 5. Ursa

  De toekomst van Credible

  Betekent wel dat je de ambitie om een actief jongerenforum te zijn opgeeft. Dat is wel jammer, maar ook reëel denk ik. Jongeren komen hier soms langs, maar de grootste inhoud wordt toch geleverd door oudgedienden en forumtijgers. Dat kun je in stand houden zoals het is. De ambitie is er echter wel altijd geweest om christelijke jongeren te blijven aanspreken en voor hen ook aansprekende content te maken.
 6. Ursa

  Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.

  Het is een complot! Waar haal je trouwens vandaan dat er in de eerste eeuw een conflict zou zijn over de opstanding van Jezus?
 7. Ursa

  De toekomst van Credible

  Aan de ene kant snap ik het wel, aan de andere kant is het erg jammer. Een forum in de lucht houden kost (veel) tijd, geld en energie. Michiel en dingo, de twee krachten achter deze site zetten zich al jaren vol overgave in. Dat met een wisselend bestand aan vrijwilligers en soms toch moeite om nieuwe mensen te vinden. Spreekt een forum jongeren minder aan? Ik weet het niet. Misschien dat fora gestorven zijn met de afloop van MSN. Gelukkig zijn christelijke jongeren niet geheel thuisloos als Credible zou verdwijnen. Er is EO Beam, en voor de meiden dingen als Huis van Belle (waar ook een oud-Credible mod aan meedoet). Voor de discussietijgers zijn er ook voldoende alternatieven, op FB bijv. de groep Geloof en wetenschap'. Neemt niet weg dat het allemaal erg jammer is
 8. Ursa

  Het en wel, het andere niet? Over Charie Hebdo

  Ik vind dat 'de atheïsten' wel een punt hebben met het aanhalen van het OT. Het is dan ook wat makkelijk te stellen dat de Tenach er niet meer toe doet en alleen het NT geldt. Het is toch echt ingewikkelder dan dat. De christelijke traditie houdt zich al eeuwen bezig met de interpretatie van de Bijbel, en dus ook met de geweldsteksten in het OT. De kern is Jezus de Christus. Door Zijn werk bestaat er genade en geen directe straf. Ieder mens wordt na zijn leven geoordeeld. Dit oordeel ligt puur bij God en mensen hebben ook niet het recht om zelf het oordeel uit te voeren. Al was het alleen al omdat mensen zich nog kunnen bekeren voor hun dood. Binnen het christendom zijn legio sekten, net zo breed als de creativiteit van de mens. De één onschuldig of slechts een rage, de ander onverdraagzaam of met slechte doeleinden. Het doel heiligt de middelen niet. M.i. wijst het het belang aan van een centraal leergezag zodat ontsporingen verworpen of, indien nodig, bestreden kunnen worden.
 9. Ursa

  Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.

  * ontmaskerd
 10. Ursa

  Twijfel over het Christendom

  Verlicht mij, o grote theosoof! Je hoeft geen theosoof te zijn, dat ben ik overigens ook niet, om te denken dat Jezus een mythe was. Er zijn vele boeken over geschreven, verdiep je daar maar in Julius Ceasar heeft ook niet bestaan immers. Boeken lezen is leuk, maar wees dan ajb wel kritisch. Mijn grootste moeite met theorieën als 'Jezus heeft niet bestaan', 'Jezusmythe', 'Jezus was een filosoof' etc. is dat ze zo weinig recht doen aan de werkelijkheid. Men doet of er een bepaald complot heeft plaatsgevonden om het 'orthodoxe verhaal' te promoten en andere, 'ware' takken uit te roeien of te verbloemen. Dit is overigens niet alleen een opvatting van niet-christenen, maar ook van ongeveer elke christelijke groepering die een hekel heeft aan de RKK. Ooit, in het vroege christendom was er een ware vorm die gecorrumpeerd is (het wanneer al naar gelang de opvattingen van de auteur). Een simpel historisch onderzoek wijst al uit dat 'de feiten' waarschijnlijk anders liggen. Daarvoor verwijs ik jou dan naar boeken, namelijk wetenschappelijke literatuur, over het vroege christendom en de ontwikkeling daarvan. Probleem met een vroeg complot: - Als de discipelen of andere vroege aanhangers van Jezus een aantal dingen verzonnen hebben is het de vraag met welk doel dat dan geweest is. Tot en met de vierde eeuw na Christus hebben christenen absoluut geen bevoorrechte positie in het Romeinse Rijk gehad. Dit soort verklaringen zijn altijd met hindsight: "kijk eens hoe machtig het instituut van de kerk NU is! Die macht hebben de discipelen vast begeerd! Daarom hebben ze dingen verzonnen!" Men vergeet daarbij volkomen dat het Christendom ooit begonnen is als een marginale Joodse sekte. - Incorporeren heidendom. Zoals gezegd kent het christendom een Joodse oorsprong, de (meeste) eerste christenen waren ook van Joodse afkomst. Het idee van een 'Jezusmythe' gaat er van uit dat het vroege christendom leentjebuur heeft gespeeld bij ongeveer elke heidense traditie in het Midden-Oosten. Veel succes als je daarmee vrome Joden wilt bekeren. Het vroege christendom probeerde zich juist te legitimeren in het kader van het Jodendom met het gegeven dat Jezus de Messias is. Hoe minder ruis daarbij, hoe beter. Dat spanningsveld tussen 'radicaal' nieuwe leer en aansluiten bij je wortels is overigens wel interessant. Voor nu mijn twee centjes. Je mag best geloven dat Jezus gewoon een mens was, een Joodse Rabbi wiens gevolg wel geslaagd is een religie neer te zetten. Dat Hij bijzondere dingen heeft gezegd waar we tegenwoordig ook nog wat mee kunnen (net als Boeddha enzo). Maar kom je ajb niet aan met Zeitgeist-achtige complottheorieën die niet stroken met de bevindingen van de moderne geschiedwetenschap.
 11. Ursa

  [kletstopic] Frrom RRRussia with Love

  Zo, dat was me het avondje wel weer...
 12. Ursa

  Twijfel over het Christendom

  Je moet uberhaupt geloven dat hij wat gezegd heeft. Verlicht mij, o grote theosoof!
 13. Ursa

  Twijfel over het Christendom

  Dat was volgens mij niet de vraag van het topic. De vraag was waarom je de ene religie zou verkiezen boven de andere. Daar heb ik antwoord op gegeven. Uiteraard liggen er een aantal aannames aan ten grondslag, o.a. over het wezen van God en Jezus Christus. Voorwaarde is wel dat je gelooft wat Hij te zeggen heeft.
 14. Ursa

  Twijfel over het Christendom

  Wat voor mij het verschil maakt is de kern van het Evangelie: dat God niet eist dat wij aan talloze regeltjes voldoen, maar dat God ons genade schenkt. Geen enkele (andere) religie kent dat principe. Het Jodendom en de Islam vallen wat mij betreft in dezelfde categorie: voldoen aan de regels gesteld in de heilige boeken. Het christendom heeft beseft dat de mens zichzelf niet kan redden, niet kan voldoen aan Gods maatstaf. En ik loop er zelf nog vaak tegenaan. Want het zit in onze aard het zelf te willen doen, zelf de oplossing te vinden. Dat confronteert me weer met mezelf. Het christendom lijkt makkelijk: je hoeft alleen maar je handen op te houden. Maar juist dat vinden mensen erg moeilijk. Elke keer dat ik het zelf weer probeer moet ik leren dat ik alleen maar de genade hoef te ontvangen, en dat het daarmee goed is. Het goede wat christenen doen is dan ook niet gericht op het halen van een maatstaf, maar om uit te delen van het goede dat zij gekregen hebben.
 15. Ursa

  Bij zaadlozing ben je onrein?

  Ik dacht ook aan zo'n grap, jij brengt het wel erg cru. @ikbenBen: vergelijk het met vrouwen die onrein zijn als ze ongesteld zijn. Daar zijn in het OT ook allerlei regels voor. We kunnen niet geheel in de keuken kijken, maar het lijkt er op dat zulke lichaamsstoffen per definitie onrein zijn/waren (bij de vrouw nog meer dan bij de man). Ik denk dat die onreinheid meer een religieuze functie dan een hygiënische functie heeft gehad. Het is voor een vrouw hygiënisch best goed de boel schoon te houden en 'bevlekte' kledingsstukken te wassen. Het totaal aan regels is echter wat overdreven.
 16. Ursa

  Maria was ook zonder zonde?

  Oh, dat wist ik niet. Wat betekent dat, 'staat van Genade'?
 17. Ursa

  gelovig?

  Als bijna dertigjarige levenslange christen begin ik toch wel bepaalde gedeelten beter te kennen. Misschien niet directe citaten (lastig ook als je verschillende vertalingen gebruikt), maar wel de context, waar een stuk over gaat. Aan de hand van de tekst kan ik vaak wel herkennen waar deze vandaan komt. Of het Paulus is, of een profeet, evangelie of geschiedschrijving. Maar letterlijk alles ken ik niet en dat is ook geen vereiste (gelukkig maar).
 18. Ursa

  Gevoel & Ratio

  Je kunt je afvragen of puur rationele keuzes wel bestaan. Daarnaast vind ik het jammer dat de discussie zo afgebogen wordt. De keuze om te geloven is niet per definitie een gevoelskeuze. De aanname van het geloof overstijgt gevoel en ratio. Argumenten spelen daarbij uiteindelijk geen rol.
 19. Ursa

  Twee mannen in Hooglied?

  Haha, met die titel dacht ik dat je de liefde tussen twee mannen dacht te zien in Hooglied. Ik vind het een interessante theorie maar ik weet er te weinig van af om er iets zinnigs over te zeggen.
 20. Ursa

  Vijandig gelijk

  The Grinch +1! Wat voor mij zou meespelen in de Matrix is dat de mens in feite als 'batterij' gebruikt wordt. Ik zou de mensen vrijheid willen geven zelf over hun lot te beschikken.
 21. Ursa

  Gestorven voor de zonden van de mensheid.

  http://www.bol.com/nl/p/christendom-voo ... 001567464/ Succes!
 22. Ursa

  12 artikelen - Vraag aan gelovigen en twijfelaars.

  Niet de wil van antoon?
 23. Ursa

  [speltopic] Of... Of...

  College. Kaaspiet of clownpiet?
 24. Ursa

  [speltopic] Of... Of...

  Schrijven (al doe ik dat veel minder...) HTC of Apple?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid