Spring naar bijdragen

Minifan

Members
 • Aantal bijdragen

  1420
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Minifan

 • Rang
  CrediBakvis
 • Verjaardag 01/14/1994

Contact Methods

 • MSN
  Vraag maar ;)

Profile Information

 • Interesse
  Nieuws, muziek (maken), films

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Minifan

  Aviator stopt

  Ontzettend bedankt!
 2. Minifan

  Webfish awards 2011

  Spannend
 3. Minifan

  Een komen en een gaan

  Annzie, bedankt We zullen je missen. Joon, erg leuk dat je ons wilt helpen en veel succes!
 4. Minifan

  Nieuwe Bijbel in straattaal

  Het boek 'De torrie van Mattie', met als ondertitel Straatbijbel, verschijnt 10 november. Het boek omvat 96 pagina's met de belangrijkste verhalen van Jezus uit het Bijbelboek Matteüs. Daniel de Wolf vertelt de verhalen in Matteüs opnieuw in de taal van de straat. Van het kerstverhaal tot de opstanding. De Straatbijbel brengt verhalen over Jezus op een nieuwe manier tot leven, rauw en verfrissend. Neem nu het kerstverhaal, waarin over Jozef en Maria te lezen is: 'De gewoonte was toen om geen seks voor het huwelijk te hebben. Maar Maria bleek ineens pregno te zijn. Jowie kwam er achter en hij was omin depressed, want hij dacht dat ze met een ander gebald had. Hij kon het in ieder geval niet geweest zijn! Een grote schande.' Straattaal is een mix van woorden van MSN en sms, van woorden uit buitenlandse talen en meer. In grote steden gebruiken tienduizenden jongeren straattaal, maar ook in de media komt het frequent voor. Bij alle verhalen is er een extra toelichting opgenomen. 'De torrie van Mattie' is gerealiseerd door een samenwerking van Youth for Christ, het Nederlands Bijbelgenootschap en Ark Mission. Vele jongeren en verschillende theologen hebben meegelezen bij het schrijven van de Straatbijbel. De Wolf was jongerenwerker bij Youth for Christ en werkt nu als pastor voor een kleine kerk. Eerder schreef hij het boek 'Jezus in de Millinx'. Hieronder enkele verschillen tussen passages uit de Statenvertaling (1618-1619) en 'De torrie van Mattie'. Mattheüs 1:19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. Maar Jowie was een rustige boy en hij wilde geen buzz en redu en haters praatjes over Maria en hij dacht erover om hun relatie in stilte te verbreken, je weet toch. Gewoon net doen of hij van nix wist en het uitmaken. Mattheüs 2:7-8 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was; En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen. Herodes werd helemaal parra. Hij riep in het geheim de astrologen bij zich. Het werd een hele undercover torrie. Hij wilde precies van hen weten wanneer ze die ster dan gespot hadden. Daarna stuurde hij hen naar Betlehem. Herodes was een sneaky mannetje. Mattheüs 26:57 Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kajafas, den hogepriester, alwaar de Schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. De kills die Jezus gevangen genomen hadden, brachten hem bij Kajafas, de topchef. De andere leiders en bobo's waren er ook. Mattheüs 26:74 Toen begon hij zich te vervloeken, en te zweren: Ik ken den Mens niet. Toen begon Petrus te vloeken en hij zei het nog maar eens: 'Wolla ik ken die kill niet!'  Bron: Kerknieuws.nl Terug naar frontpage
 5. Arie Boomsma schreef zijn eerste roman: de Relishow. Het boek gaat over Barnabas Holee, een rockstar evangelist die volle zalen trekt en met enige regelmaat te gast is in talkshows. Een man die ver gaat om de boodschap te verkondigen. Hij verspreidt de liefde van Jezus bij voorkeur door middel van seks. Met Arie praten Andries en Knevel en Tijs van den Brink in een stevig gesprek over de gevaren van populariteit en de grens van geloof en humor. Kan zijn boek serieus worden genomen door christenen? Boomsma omschrijft in verschillende scenes die groepen christenen aanstootgevend zullen vinden. Zo maakt de hoofdpersoon in het boek reclame voor een spijkerfabrikant door zelf aan een kruis te gaan. Andries Knevel: "Juist omdat ik het kruis zo belangrijk vond dacht ik: 'Arie, dit kun je niet maken.'" Ook haalt hij prolife activist Bert Dorenbos nog even aan in zijn boek, zij het in een persiflage. Met het boek wil Arie Boomsma onder andere christenen een spiegel voorhouden. Het is volgens hemzelf niet de bedoeling zich blasfemisch uit te laten. "Als christenen dit boek lezen stellen ze zich waarschijnlijk de vraag: 'Waar draait het nu echt om?'" Volgens hem willen christenen zich vaak niet openstellen voor dingen die niet in hun straatje passen. 'Hoe kan het dat christenen zo vaak zeggen: 'Dit is onze wereld, daar moet je van af blijven?'"  Bron: CIP.nl Terug naar frontpage
 6. Minifan

  Rouvoet in raad van toezicht IKON en ZvK

  André Rouvoet, oud-minister en voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie, maakt deel uit van de nieuw gevormde raad van toezicht van de stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd (VKZ), waarin IKON en Zendtijd voor Kerken (ZvK) sinds kort zijn verenigd. Zijn medebestuurders zijn: Luitenant-Kolonel dr. Ine Voorham van het Leger des Heils, dr. Otto Scholten (voorzitter), universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, drs. Henk Post, directeur voortgezet onderwijs bij het Ministerie van OCW en drs. Jan van Dijk, oud-beleidsmedewerker mediazaken bij het Ministerie van OCW. IKON en ZvK zorgen samen voor de representatie van de (protestants-) christelijke stroming in het publieke bestel. Zij krijgen hun zendtijd van 15 kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland die samen een achterban hebben van circa drie miljoen leden met een breed scala aan geloofsbelevingen. Algemeen directeur van de stichting VKZ, Martin Fröberg, is blij met de stevige raad van toezicht die in velerlei opzichten van wanten weet. "Wij vinden het van essentieel belang dat de belangrijkste levensbeschouwelijke stromingen in de publieke omroep verankerd én zichtbaar zijn en blijven. Juist nu." De twee niet-ledengebonden protestantse omroepen IKON en Zendtijd voor Kerken zijn afgelopen zomer opgegaan in de stichting VKZ met één raad van toezicht en een gezamenlijke boekhouding, echter met behoud van hun eigen naam en programmering. Het is een eerste stap in de richting van een vereenvoudiging van het publieke bestel die het kabinet voor ogen staat, maar zeker niet de laatste. De nieuwe raad van toezicht zal de omroepstichting VKZ de komende periode door woelige baren moeten leiden. Vóór 15 november 2011 zal de stichting minister Van Bijsterveldt moeten laten weten bij welke omroepvereniging dan wel taakorganisatie zij zich zal aansluiten. De beide omroepen staan hier volledig achter, maar realiseren zich wel dat dit grote consequenties zal hebben. Bron: IKON Bron: Kerknieuws.nl Terug naar frontpage
 7. Minifan

  Thorgrem staat zijn plaats af

  Bedankt voor je inzet!
 8. "Iedereen is vrij om aan gebedsgenezing deel te nemen, ook een arts. Maar dit moet hij dan wel uitdrukkelijk doen als privépersoon". Dat schrijft de artsenvereniging KNMG naar aanleiding van de deelname van een arts aan een gebedsgenezingsreis van TRIN. De charismatisch-evangelische organisatie TRIN reisde in november 2010 af naar Birma en daar zouden verschillende blinden zijn genezen. Ook een arts maakte deel uit van het reisgezelschap. Het zou gaan om de longarts Edward Dompeling. "Het is geen taak van de KNMG om na te gaan in welke hoedanigheid de hoogleraar aan de reis heeft deelgenomen. Wij stellen alleen in zijn algemeenheid welke norm voor artsen geldt," aldus KNMG. "Zodra hij handelt in de hoedanigheid van arts, of in de ogen van omstanders handelt in die hoedanigheid bijvoorbeeld doordat hij (her)kenbaar is als arts, moet hij zich bewust zijn van de verwachtingen die dit wekt. En dan moet hij zich houden aan de eisen die zijn professie aan hem stelt." Onderzoek toonde aan dat de genezingsverhalen van TRIN niet klopten.  Bron: Kerknieuws.nl  Terug naar frontpage
 9. Minifan

  Dominees twitteren vooral met elkaar

  Predikanten die actief zijn op Twitter, staan vooral in contact met collega’s. Twitter levert daarmee vooral een breder netwerk op. Dat is jammer voor predikanten die Twitter zien als een manier om te evangeliseren. Dat concludeert Mirte Martinus in haar masterscriptie die zij schreef voor haar studie Godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed onderzoek naar het twittergedrag van dominees. Hiervoor volgde zij ongeveer 80 voorgangers op het populaire sociale medium. Niet alleen constateert ze dat dominees vooral met elkaar twitteren, ook beschrijft ze dat er drie typen twitterende dominees zijn: de dominee die Twitter gebruikt om te evangeliseren, de dominee die via Twitter de kerk zichtbaar wil maken en tenslotte de dominee die een (ideologische) stem wil zijn. Martinus sluit haar scriptie af met enkele vragen voor mogelijk vervolgonderzoek, waaronder onderzoek naar de vraag hoe de tweets van de dominee vallen bij de gemeente.  Bron: Kerknieuws.nl  Terug naar frontpage
 10. Minifan

  Op pelgrimstocht gaan is populair

  Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, dat onder meer cijfers bijhoudt over pelgrims, bestaat dit jaar 25 jaar. Museum Catharijneconvent in Utrecht houdt daarom vanaf zaterdag een tentoonstelling over de miljoenen Europeanen die sinds de 11e eeuw te voet of te paard reisden over de Camino de Santiago, het pad naar Santiago de Compostela in Noord-Spanje. Wereldwijd is het aantal pelgrims dat aankomt in Santiago explosief gestegen, blijkt uit cijfers van het genootschap. In 1990 gingen er nog 4918 pelgrims op bedevaart, tien jaar later waren dat er 145.878 in totaal. Vorig jaar vertrok een recordaantal van 268.455 mensen op bedevaart naar de heilige plaats. Ook uit Nederland maken ieder jaar meer mensen een pelgrimstocht naar Santiago. In 1998 vertrokken 754 pelgrims uit Nederland naar de heilige plaats, tien jaar later waren dat er 1864. Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob houdt sinds de oprichting in 1986 bij hoeveel pelgrims er aankomen in Santiago. Uit de cijfers komt verder naar voren dat pelgrimeren iets populairder is onder mannen dan vrouwen. Het genootschap splitste de cijfers ook uit naar beroep. De meeste pelgrims noemen zich kantoormedewerker. De tentoonstelling Pelgrims - Onderweg naar Santiago de Compostela is te zien tot en met 26 februari volgend jaar. Bron: Kerknieuws.nl Terug naar frontpage
 11. Minifan

  Weekend lang non stop de Bijbel lezen

  In het centrum van Voorthuizen wordt dit weekend non stop de Bijbel gelezen. Zes jongeren van Bijbel in Context (BIC) organiseren het evenement, waarbij 24 uur per dag wordt voorgelezen. Vrijdagochtend begon een groep jongeren met Genesis 1 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Maandagavond hopen ze de laatste woorden van Openbaring 22 te lezen. Het lezen van de hele Bijbel duurt ongeveer 82 uur. Iedereen die wil mag in Voorthuizen langskomen om mee te lezen. Mensen die slecht ter been zijn kunnen zelfs met een taxi worden opgehaald. De marathon vindt plaats in het kerkgebouw van de gereformeerde kerk aan het Bunckmanplein. Bij de lancering van de Nieuwe Bijbelvertaling organiseerde de IKON een voorleesmarathon in boekhandel Donner in Rotterdam. De daar gemaakte opnames (1435 pericopen) zijn terug te vinden op www.voorleesbijbel.nl. Het voorlezen nam toen 140 uur in beslag. Bron: Omroep Gelderland/IKON  Terug naar frontpage
 12. Minifan

  Geloof in Beweging [Video]

  Het leven van topsporters lijkt te draaien om competitie en overwinning, maar schijn bedriegt. In de IKON-internetserie ‘Geloof in Beweging’ staan sporters centraal voor wie religie een belangrijke inspiratiebron is. IKON-verslaggeefster Anne de Blok maakte deel een in de serie. Geloof in Beweging De Nederlandse sportwereld bereiken met het evangelie van Jezus: dat is de missie van de stichting Geloofshelden. In deze aflevering volgen we de dertienjarige Arne Nieuwenhuis die samen met zijn vriendjes meedoet aan de jaarlijkse sportdag van deze stichting. Medewerkers, oud- profvoetballer Bert Konterman en schaatssprinter Jacques de Koning komen aan het woord over de missie van de stichting en de relatie tussen geloof en (top)sport. Colofon Concept: Guido Attema Camera, montage, regie: Anne de Blok Voice-over: Job de Haan Grafische vormgeving: Govert van der Heijden, Dorus van Lieshout Met dank aan: Stichting Geloofshelden, Arne Nieuwehuis, Rene Ruitenberg, Bert Konterman, Henk van Dijk, Jacques de Koning, de kinderen van het sportkamp. Terug naar frontpage
 13. Minifan

  Rouvoet bij De Grote Bijbelquiz

  Oud-politicus André Rouvoet is één van de bekende Nederlanders die op donderdag 27 oktober meedoen aan De Grote Bijbelquiz van de EO en de NCRV. Ook GTST-acteur Everon Jackson, zangeres en actrice Linda Wagenmakers en mediapersoonlijkheid Marijke Helwegen testen dan hun bijbelkennis. Jaarlijks organiseren de twee omroepen de bijbelquiz in de Grote Kerk in Den Haag. Ook dit jaar wordt het publiek opgedeeld naar regio. Zo strijden oost, west, noord en zuid tegen elkaar. De presentatie van De Grote Bijbelquiz is in handen van Bert van Leeuwen (EO) en Jacobine Geel (NCRV).  Bron: Kerknieuws.nl  Terug naar frontpage
 14. Minifan

  Duitse 'pausbanken' in trek

  De houten banken waarop gelovigen vorige week in Freiburg hebben gezeten tijdens het bezoek van paus Benedictus XVI aan Duitsland, vliegen weg. Van de 5000 banken van ongeveer 5 meter, zijn er binnen een week al 2000 verkocht. Dat heeft het aartsbisdom Freiburg in het zuidwesten van Duitsland zaterdag bekendgemaakt. Vooral de onlineverkoop loopt goed. Via internet zijn uit heel Duitsland bestellingen binnengekomen. Ook een inwoner van de Amerikaanse staat Virginia wilde een bank hebben. De banken, die 140 kilo wegen, kosten 410 euro, exclusief verzendkosten. Bron: Kerknieuws.nl  Terug naar frontpage
 15. Minifan

  Handboek christelijke meditatie gepresenteerd

  De belangstelling voor meditatie uit de christelijke bronnen groeit al enkele jaren. In 2009 werd daarom Vacare gelanceerd, het platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk. Dit platform presenteert vandaag het Handboek christelijke meditatie. Dat gebeurt tijdens de landelijke Vacare-dag in Amersfoort, waar naast de boekpresentatie ook verschillende workshops worden aangeboden. Het handboek is opgedeeld in drie delen: de vertrekpunten, want christelijke meditatie kent oude wortels, de wegen (de verschillende vormen van meditatie) en de vruchten; de resultaten van meditatie. Zo is het handboek een bron van informatie voor degene die zich wil verdiepen in de christelijke meditatie. Vacare bestaat twee jaar. Inmiddels zijn verspreid over het land meditatiegroepen ontstaan waar verschillende vormen van christelijke meditatie worden aangeboden. Het opbouwen van een relatie met God speelt een centrale rol bij al deze meditatievormen. Handboek christelijke meditatie Onder redactie van Lex Boot Uitgeverij Boekencentrum (meer informatie) Bron: IKON Bron: Kerknieuws.nl Terug naar frontpage
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid