Spring naar bijdragen

Jw1234

Members
 • Aantal bijdragen

  26
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit

Over Jw1234

 • Rang
  CrediGup

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.watchtower.org

Profile Information

 • Beroep
  Entrepreneur
 1. Jw1234

  Van deur tot deur

  Ik waardeer je ijver en wil hier eigenlijk geen aandacht meer aan besteden omdat het way off topic is, maar vind het wel belangrijk dat wat geschreven wordt op waarheid is gebaseerd. Je hebt waarschijnlijk nooit een echt gesprek gehad met één van hen, dan had je kunnen weten dat zij niets verkopen. Ik ben zelf nl. een getuige van Jehovah (na andere religies onderzocht te hebben) en kan je meedelen dat alle lektuur kosteloos wordt verspreid. De drukkosten worden puur op basis van vrijwillige bijdragen gedekt. Zullen we nu alsjeblieft on Topic gaan?
 2. Jw1234

  Van deur tot deur

  Misschien even nazoeken wat colportage betekent? Verkopen van goederen of diensten langs de deuren. Jehovah's Getuigen verkopen niets. Hun lektuur is gratis. Bovendien.... was Jezus dan ook een coloporteur. Hij deed precies hetzelfde en gebood z'n volgelingen hetzelfde te doen. Maar zoals gevraagd laten we bij het topic blijven en daarom vraag ik om naar de bijbelse inhoudelijke aspect van mijn eerste reactie te kijken.
 3. Jw1234

  Van deur tot deur

  Wil je bij deze werkelijk ontkennen dat Jehovah's Getuigen van deur tot deur prediken? Daarbij wil ik zeggen dat uit wat ik heb aangehaald JG's helemaal geen uitverkoren volk zijn maar juist iedereen oprecht mens zich bij God's volk kan aansluiten. De Joden waren ooit uitverkoren, maar zijn door God verworpen.
 4. Jw1234

  Van deur tot deur

  Weet niet waar je dat op baseert? Moslims prediken absoluut niet georganiseerd wereldwijd van deur tot deur zoals Jezus dat ook deed. Ook spreken zij niet de zuivere taal waarover Zefanja het had die ik had aangehaald, en zeker niet op basis van Jezus naam.
 5. Jw1234

  De Waarheid

  Maar wat is nu de waarheid omtrent God en Jezus? Bijvoorbeeld? Wat is de naam van God? Hoe kan je de ware discipelen herkennen? Wil God dat we van deur tot deur prediken? Bestaat er een hel? Komt er ooit een paradijs op aarde? Waarom laat God lijden toe?
 6. Jw1234

  Vraag over theorie duizendjarige rijk evangelisatie

  De bijbel leert dat er juist in de periode vóór "de grote verdrukking" gepredikt zal worden. Die periode wordt in de bijbel ook wel de laatste dagen genoemd. Lees ter ondersteuning hiervan maar Matth. 24:14 "En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen" - statenvertaling. In vers 21 wordt vervolgens gesproken over de grote verdrukking, die daarop zal volgen. Zullen volgens de bijbel de joden het voortouw nemen in de prediking gedurende de laatste dagen? Openbaring 7: 14 spreekt over de groep die de grote verdukking overleeft. Welk volk is dit? Het vervolg in Opb 7:9 beschrijft deze groep als een grote schare uit alle natiën, stammen, volken en talen. Er wordt hier niet gesproken over de letterlijke Joodse natie, want die had God reeds verworpen (Matth 21:43) maar over een nieuw figuurlijk volk afkomstig uit alle natiën. Iedereen kan hier deel van uitmaken. In Jes. 2:2-4 wordt o.a. over dit volk gesproken. Waaraan is dit volk herkenbaar? Aan het feit dat er net als in Jezus dagen wereldwijd gepredikt zou worden. Wie prediken net als Jezus discipelen over de gehele aarde? Jehovah's Getuigen. Zij zijn een volk afkomstig uit vele natiën, rassen, stammen en talen en zijn ertoe over gegaan de zuivere taal te gaan spreken, de figuurlijke taal die gebaseerd is op de waarheid van Gods woord. (Zefanja 3:9) "Want dan zal ik volken tot een zuivere taal doen overgaan, opdat zij allen de naam van Jehovah aanroepen, ten einde hem schouder aan schouder te dienen."
 7. Jw1234

  Wat is een 'ware' christen?

  Beste .... Is het niet het beste Jezus zelf te laten verklaren wie ware Christenen zijn? In Matth 7:21 zegt jezus zelf " niet een ieder die tot mij zegt Heer, Heer, zal het koninkrijk binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn vader die in de hemelen is". In het volgende gedeelte zegt hij dan zelfs dat er velen in zijn naam gesproken hebben en zelfs wonderen verricht, maar Jezus verklaart hun dan openlijkL; "Gaat weg van mij, gij erkers der wettelossheid", Kennelijk hebben zij heimelijk of openlijk wetteloze werken verricht, werken die niet in overeenstemming zijn met de bijbelse beginselen. In joh. 4:23 wordt gesproken over "ware aanbidders, die de vader met geest en waarheid zullen aanbidden. Belangrijk is dus dat de aanbidders dus de waarheid uit de bijbel leren en toepassen. Joh. 17:17 zegt: uw woord is waarheid" Hand 20:29 waarschuwt dat er na Jezus dood onderdrukkende wolven de gemeente zouden binnendringen en uit hun midden zouden "mannen verdraaide dingen spreken". verdraaid dus leugen t.o.v. waarheid. Of in Matth. 7:15 hoedt u voor valse profeten die in schaapsklederen tot u komen. Matth 7:16 Aan hun vruchten zult gij hen herkennen (die valse profeten) Matth 7: 20 zegt dat je de ware aanbidders ook aan hun vruchten zult herkennen. Let dus op of hun leer voor 100% overeenkomt met de bijbel en let op de werken van deze christenen. Als er werken door hun kerk of organisatie worden gedaan die niet in overeenstemming zijn met de bijbelse leer zijn het niet de ware christenen!! Enkele voorbeelden: - Geen bloedschuld aan oorlogen (jes. 2:4 - Zij zullen de oorlog niet meer leren - dus geen militaire dienst, waar je de oorlog leert) Zie ook Matth 26:52 ieder die het zwaard opheft zal door het zwaard vergaan en Micha 4:3 zwaarden tot snoeimessen omsmeden. - Liefde onderling (Joh 13:35) - Predikingswerk (Matth. 28:19,20) -Jezus verklaat dat hij met deze personen is t/m het besluit van het samenstel van dingen.) - Werken van het vlees niet toepassen (1kor 6:9-10, en zelfs niet in het gezelschap te verkeren van zulke personen die " een broeder genoemd wordt (niet van buiten de organisatie maar van binnen) - Nieuwe persoonlijkheid aandoen en onwaarheid wegdoen (Efeziërs 4: 20-25, 4:26-32) Als je oprecht tot God bidt zul je deze ware Christenen makkelijk kunnen herkennen.
 8. Jw1234

  Wie naar de hemel voorJezus dood?

  Quote: Op woensdag 23 februari 2011 18:42:49 schreef RobertF het volgende: Volgens de traditie waren Henoch, Mozes en Elia echter alreeds naar de hemel opgevaren. N Hoe kan het dan dat Jezus zelf heeft gezegd in Joh 3:13 en 14 "Bovendien is geen mens tot in de hemel opgestegen dan hij die uit de hemel is neergedaadl, de zon des mensen...... zo moet ook de zoon des mensen omhoog geheven worden." Daarom kon Jezus ook zeggen dat hij een plaats ging bereiden in de hemel. Personen met een hemelse hoop moesten hierop wachten totdat hij terug zou komen om hun te ontvangen: Joh 14:2,3: "Want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En wanneer ik heenga , kom ik terug en zal u thuis bij mij ontvangen opdat ook gij moogt zijn waar ik ben." Kennelijk is er niemand naar de hemel opgestegen tot aan Jezus wederkomst. Dat is gevaar als traditie plaats maakt voor het de waarheden in Gods woord.
 9. Jw1234

  Wat is erger? Geen God of verkeerde

  Quote: Op woensdag 23 februari 2011 23:06:04 schreef Skilltone het volgende: Om ontopic te gaan. Geen God is erger, dan een verkeerde. maar het beste, en dat doen de filosofen boven me, waar behoorlijk veel kennis zit, het beste. Onderzoek en toets het woord. Toch blijft de afloop van beide hetzelfde. Zie mijn vorige argumentatie aan de hand van de bijbel. God verwerpt mensen die zijn wil niet doen, ook al denken ze dat ze (oprecht) God aanbidden. Oprechten zullen blijven onderzoeken aan de hand van de bijbel of hun handelwijze overeen komt met Gods wil.
 10. Jw1234

  Hoe weet ik dat ik gered ben?

  Quote: Op donderdag 24 februari 2011 19:43:17 schreef Dave het volgende: [...] Dus eigenlijk ben je gered zolang je doet wat God van je eist anders ben je weer verloren? Denk je werkelijk dat God zo redt? God is niet zoals een mens. Wij krijgen zijn rechtvaardigheid als een gift, als je die eenmaal hebt ontvangen pakt Hij dat nooit meer af. Je bent opnieuw geboren in Christus, je bent een kind van God. Denk jij nou echt dat je weer ongeboren kan worden, weer wees en verloren kan gaan door jouw daden? Zijn jouw daden/zonden groter dan God's genade? Denk eens aan de illustratie van de verloren zoon. Hij was in de rechtvaardigheid van z'n vader maar koos ervoor om die te verlaten en een goddeloos leven te gaan leiden. Deze illustratie staat synoniem voor personen die uit eigen wil God verlaten. Zij hebben nog wel steeds de keus om terug te komen. Dan aanvaard God hun berouw. Of wat dacht je van Judas? Die was eerst door Jezus uitgekozen als zijn apostel. Ook hij week af. Wie tot het einde volhard, die zal gered worden. Mat. 24:13
 11. Jw1234

  Wie naar de hemel voorJezus dood?

  Bedankt. Wat houdt het dodenrijk dan exact in?
 12. Jw1234

  Wat is erger? Geen God of verkeerde

  Olorin, Ik ben het helemaal met je eens. Je ziet dat heel scherp. Even m.b.t. het Jodendom: De bijbel geeft zelf uitleg hoe het zit: De Joden hebben Jezus niet als Messias aanvaard en letterlijk verworpen en ter dood gebracht. Oorspronkelijk waren zij Gods uitverkoren volk. Zij brachten echter de vruchten ervan niet voort. Mat. 21:43 zegt profetisch: Het koninkrijk Gods zal van u af genomen worden en aan een natie worden gegegeven die de vruchten daarvan voortbrengt. Er werd daardoor een geestelijke natie opgericht waarvan personen van alle nationaliteiten, rassen e.d. deel uit konden maken. Allereerst Cornelius, een Italiaan werd goedhekeurd bevonden. Petrus zei bij de uitstoring van de heilige geest dan ook: Hand. 10:34,35 zegt: "Toen opende Petrus zijn mond en zei: „Ik bemerk zeer zeker dat God niet partijdig is, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem" Rom 2:29 "Maar hij is een jood die het innerlijk is, en [zijn] besnijdenis is die van het hart, door geest, en niet door een geschreven reglement. De lof van zo iemand komt niet van mensen, maar van God" Pb. 7:9,10 geeft dan ook aan dat een grote schare met mensen uit de komende grote verdrukking komt en gered zal zijn. Deze komen uit alle natien, stammen, volken en talen. Joden, Moslims e.a. kunnen daarbij behoren, maar zij dienen dan Gods geboden te onderhouden en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid te komen.
 13. Jw1234

  Waarom Laat God mensen lijden?

  Waarom laat God mensen lijden? Hij is toch almachtig, waarom grijpt hij niet in?
 14. Jw1234

  Wie naar de hemel voorJezus dood?

  Hoeveel personen waren er voordat Jezus op aarde was gestorven al naar de hemel gegaan. Wie behoorden daar onder andere toe?
 15. Jw1234

  Waar Adam en Eva als niet gezondigd

  Waar zouden Adam en Eva naar toe zijn gegaan als ze niet gezondigd hadden? Zouden ze op aarde gebleven zijn of naar de hemel zijn gegaan?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid