Spring naar bijdragen

Cybelle Hawke

Members
 • Aantal bijdragen

  58
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Cybelle Hawke

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Locatie
  Brazilie
 • Interesse
  Zijn Wil, mijn weg en de mensen die Hij daarop plaatst
 • Beroep
  Mijn beroep moet nog uitgevonden worden. Toch bestaat het al heel lang: roeper in de woestijn
 1. Russels theepot

  Mijn punt is dat wanneer je van een onzichtbare entiteit op basis van een door een geheel volk, door de tijden heen, ervaren godsbeleving als getuigenis te boek stelt en het aan de zichzelf tot ultieme deskundige verheven mens voorlegt, de standaard weliswaar van geloof naar ongeloof wordt verlegd maar het niet bestaan van de entiteit onbewezen blijft.
 2. Je roeping in het leven

  Het komt mij zo voor dat Jezus tijdens/met zijn doop, zijn roeping kreeg te c.q ging verstaan, in de woestijn de grote verzoekingen/valkuilen van het leven weerstond [en aldaar zijn strategie tot gehoor geven aan deze roeping heeft uitgezet - eigen interpretatie] om vervolgens de eerste stappen tot dit gekozen pad te zetten met het roepen van zijn discipelen. Zelf raak ik er steeds meer van overtuigd dat de doop meer omvat dan in Romeinen beschreven (Rom 6: 1-14) en een verbinding legt met de aan ons door onze Schepper geschonken (unieke) talenten die, opnieuw zoals ik dat zie, weer betrekking hebben op hetgeen onze Schepper voor ogen had toen hij ons de levensadem schonk (type bedoeling van ons leven en tevens een toerusting om onze functie in Zijn Schepping - lees plan - te kunnen volbrengen). Helaas is het bovenstaande geheel gevoelsmatig. Wel heb ik een visualisatie van mijn eigen roeping beleefd maar de grote vraag is altijd, kwam deze van God.... Ik wil in het leggen van deze verbinding de grootst mogelijke terughoudendheid betrachten maar diep in mijzelf is er iets wat deze koppeling bevestigt, temeer omdat ik aan een 'roeping' lang geleden gehoor gaf en mij op dit gekozen pad gedragen voel. Maar om dit als geldende standaard voor eenieder te lanceren...... Oh nee! Het is, en misschien hoort dat ook wel, heel erg persoonlijk.
 3. Online Bijbels / Voor- en nadelen van diverse vertalingen

  Ik had deze bijdrage willen voorzien van een like-hartje maar dan komt ook de rest van je post, gericht aan een ander member, mee en dat is niet de bedoeling. Dus dan maar even zo: Prachtig! Mee eens.
 4. Online Bijbels / Voor- en nadelen van diverse vertalingen

  Wat beweer je nu toch allemaal weer.....Neen dat klopt echt niet hoor. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat als iemand verwijst naar een bijbeltekst in de vorm van het vermelden van boek, hoofdstuk, vers , er dan, als gevolg hiervan vrolijk langs elkaar heen wordt gekletst omdat mensen de tekst in hun eigen goedgekeurde bijbel(vertaling) lezen..... Wat ik wel tot in den treure heb meegemaakt, is dat indien men een bepaalde bijbeltekst citeert, de gehanteerde bijbelvertaling meteen ter discussie wordt gesteld en het onderwerp waarover het gesprek ging, of zou moeten gaan dreigt te verzanden. Meer schreef ik niet op deze topic en meer heb ik er niet aan toe te voegen.
 5. Online Bijbels / Voor- en nadelen van diverse vertalingen

  Onderzoek, voortschrijdende kennis..... het scheert wat langs mijn punt heen. Ik verwijs naar het boek, hoofdstuk en vers. En dan kan eenieder de favoriete codex, en meest actuele vertaling hanteren. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat als ik verwijs naar Joh 14: 1-5 dat de respondenten van mijn betoog elkaar misverstaan. Nogmaals, de verwarring begint als ik besluit naast de verwijzing ook nog even op te schrijven wat in Joh 14: 1-5 staat. In dit voorbeeld, ontstaat meteen ophef over de Statenvertaling die in vers 1 het woord ontroerd meld en een andere b.v Het Boek die het woord bezwaard hanteert. Hoe interessant de discussie over het verschil in woordgebruik en/of vertaling ook moge zijn, de discussie over het GESPREKSONDERWERP verzandt, vaak in oeverloos egostrelend geleuter of een patstellerig welles nietes.... P.S. ik heb het natuurlijk niet over deze thread
 6. Online Bijbels / Voor- en nadelen van diverse vertalingen

  De nieuwe Nieuwewereldvertaling is en blijft een vertaling. een kleine toelichting op wat ik net schreef. Ik verwijs naar Gen 1:1. En jij pakt de door jouw geaccepteerde vertaling en je leest wat daar staat. Een ander, pakt zijn/haar bijbel, slaat Gen 1:1 op en leest wat daar staat. En zodoende kunnen we blijven praten over het onderwerp in plaats te verzanden in de vertaling. Immers, niemand heeft problemen met zijn eigen vertaling!
 7. Online Bijbels / Voor- en nadelen van diverse vertalingen

  Ik vind dit erg grappig...... en ik neem aan dat het zo bedoeld was.
 8. Online Bijbels / Voor- en nadelen van diverse vertalingen

  Tja.... als je dan toch het naadje van de kous wilt weten en alle gevaren van foutieve vertalingen wilt uitsluiten, dan kun je het beste de gedeelten in de oorspronkelijke taal bestuderen. Een vertaling blijft een vertaling. Ook in de franse, duitse en engelse vertalingen zitten verschillen met de nederlandse vertalingen. Deze zijn allen terug te brengen naar het dilemma van een vertaler: wat is het geschikte woord dat niet alleen de betekenis (of dubbele betekenis) maar ook b.v. de connotatie meeneemt. Hoe dan ook.... bij twijfel of discussie.... men gaat altijd terug naar de bronwoorden of grondteksten. Ik ben echt gestopt met het citeren van bijbelteksten, zeker in fora. Vroeger of later, maar meestal meteen komt er gezanik over de gehanteerde vertaling! Ik verwijs naar het boek, hoofdstuk, en vers. Dan kan eenieder het nalezen in zijn eigen vertaling met de commentaren van de eigen goedbevonden scholars!
 9. Hoe geef je je christen-zijn in de praktijk vorm?

  Ja.... wat je hier schrijft onderschrijf ik volledig. Ik wilde zeker niet de indruk wekken dat ik een volmaaktheid nastreef. Meer zoiets als een eeuwige leerling..... altijd onderweg.... maar toeziend op zichzelf (in plaats van keurend naar een ander) Zo zie je maar weer, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in het formuleren van je antwoorden ..... Wat een pakkende omschrijving geef je van je eigen christenzijn in de praktijk. Dank je wel dat je dit deelt. Ik meen erin te herkennen dat je geloof zo onlosmakelijk verweven is met je identiteit dat je handelen niet meer als ZENODotus de christen maar als ZENODotus is. Prachtig!
 10. Hoe geef je je christen-zijn in de praktijk vorm?

  V: Hoe geef je je christen-zijn in de praktijk vorm? A: Ik hoop ooit nog eens een christen te zijn. Ik ben wel al mijn hele leven lang bezig er een te worden. Het grote sleutelwoord hierbij is bekering. Ik zie dingen in mezelf die ik niet kan veranderen maar er zijn ook genoeg dingen die wel te veranderen zijn. Voor de eerstgenoemde weet ik mij in het kostbaar bloed van Jezus gedragen (ik heb uitzicht op vergeving en moet ook accepteren dat Hij mij wil oprichten) en voor het laatste weet ik mij door Jezus' Woorden gemaand en geroepen. Maar veranderen..... oh wat is dat moeilijk!!!! Verder beschouw ik het voeden van mijn geloof als imperatief. Bijbel(studie), gebed en heel veel stilte.... V: Hoe speelt het een rol in je dagelijks leven, in de contacten met anderen die lang niet altijd christen zijn? A: Ik leef vanuit de gedachte dat God de Schepper iets voor ogen had toen Hij mij de levensadem schonk. Dat is dus niet een supermens, een heilige of een engel maar simpelweg een mens … maar wel met een bedoeling. Ik mag er zijn en ik hoor bij Zijn Schepping. Dat ik me op een uitzichtloos dood(lopend) spoor bevond, is door Jezus' onbeschrijflijk grote offer rechtgezet. Ik put daar niet alleen troost uit maar ook inspiratie. Mijn wezen en leven is door de hoogste autoriteit als kostbaar en de moeite waard gezien... Dan wil ik ook zoveel mogelijk me richten op die bedoeling. Gekgenoeg kan ik het best met niet-gelovigen opschieten. Ik merk dat zij vaak met dezelfde vragen rondlopen als ikzelf . Ik ervaar het als verrijkend, verfrissend en zeker ook als een privilege dat mensen zich openstellen en zich durven te uiten wat zij zoal vinden. V: Praat je er veel over of is het meer iets wat weliswaar je manier van leven bepaalt, maar waar je met anderen meestal niet over praat. A: ik ben geen prediker noch een bekeerder. Wel is het zo, dat ik bepaalde dingen beslist niet niet tolereer. Zo wordt er in mijn bijzijn niet gevloekt, ook niet door hierarchisch hoger geplaatsten op mijn werk. Ook loop ik hierom weg uit een bioscoop, bij een lezing of feestje. Daarentegen praat ik erg veel over geloof binnen mijn gezin.... ook een weg van vele eenzaamheden maar “mama vindt het nu eenmaal belangrijk....”
 11. is dat trollen?

  Ik heb helaas geen kant en klare oplossing Lobke. Het enige wat ik kon bedenken was contact zoeken via de berichtenbox maar als dat tot niets heeft geleid....dan is dat pad jammergenoeg doodgelopen. Ik denk dat christenen voor de gek houden voor amusement een walgelijke bezigheid is en ik raad je aan het juist wel aan de mods voor te leggen. Dat is namelijk de enige manier dat zij kunnen ingrijpen. Ik zou het heel jammer vinden als je denkt dat je niets anders rest dan te vertrekken. Ik lees dat de mods stellen dat ze er mee bezig zijn. Hopelijk kun je nog even wachten totdat zij die toezegging gestalte hebben gegeven. Ik hoop ook dat je dit forum met al zijn lusten, lasten en perikelen tot de juiste proporties kunt terug brengen. Je hebt echt een olifantenhuid nodig om de opmerkingen van jan en alle(christen)man op een internetforum te kunnen incasseren. Maar gelukkig kunnen we allemaal onze laptop dichtklappen en met de mensen die we wel kunnen vertrouwen volop van het leven genieten.
 12. is dat trollen?

  Er is ook nog de berichtenbox. Misschien kun je contact zoeken met forumleden waar je geen vertrouwen in hebt of heel veel moeite mee hebt... en kijken wat hun reactie is? Verder acht ik mij te kort hier om een mening te hebben over trollen en dergelijke maar ik wil wel benadrukken dat ik van een christelijk discussieforum verwacht dat deze zich dient te onderscheiden van politiek Den Haag, facebook, een gemeenteraad, en de stichting Korrelatie.... christenen worden gemaand herkenbaar te zijn opdat de liefde onder hen zij. (en blijve) Sommigen zullen dit ervaren als censuur of pampering maar dat is toch wat kort door de bocht. In de (nederlandse) maatschappij moet iedereen zijn bek een duw kunnen geven en alles eruit moeten kunnen gooien maar voor christenen, en dus de grondslag van dit forum, is er een andere lat.... en die ligt tamelijk hoog.
 13. Actieve donorregistratie.

  Een belangrijk aspect binnen de schemerzone hersendood, althans zoals ik dat zie, is niet zozeer de verkeerde diagnose maar een te vroege diagnose. Eerder meldde ik iets over de dubieuze verhouding tussen een lichaam als kostenpost en de waarde van onderdelen van ditzelfde lichaam. Maar daarnaast is er ook nog zoiets als de ontwikkeling van de medische wetenschap. Er druppelen steeds meer berichten binnen dat de medische technologie ook zoiets als hersendood omkeerbaar zou kunnen maken. Onderaan deze post een link naar een pagina met allerhande artikelen hierover. Ik denk dat het buiten deze discussie valt om al deze artikelen uit en te na te bespreken, het enige wat ik hiermee wil aangeven is dat er wel degelijk ontwikkelingen in de medische wetenschap gaande zijn over herstel van wat vandaag de dag als hersendood doorgaat. De vraag is m.i. gerechtvaardigd of hersendood inderdaad het criterium mag zijn voor het bepalen of andere levens gered kunnen worden. Immers, wie zich registreert als donor doet dat met het oog op een toekomstige situatie waarin voor hem/haar de diagnose hersendood wordt gesteld. Vwb de nieuw aangenomen wet, vraag ik me af: Met welke criteria wordt het leven van een ander gered met mijn organen, terwijl ik zelf, hersendood, ook nog een (uiteraard zeer kostbare) redding zou kunnen krijgen. Maar bovenal, zoek ik naar een antwoord op de vraag: Is het zo, dat het redden van mijn medemens boven mijn eigen redding dient te gaan? Ik ben daar nog druk mee in de weer - lees in de bijbel aan het wroeten. Een echte kluif, so to speak. Ben ook heel benieuwd naar hoe jij hier tegenaan kijkt. https://www.google.nl/search?client=ubuntu&channel=fs&dcr=0&ei=FYmaWqnaCsTSwALAxazQAg&q=new+technology+to+cure+brain+dead&oq=new+technology+to+cure+brain+dead&gs_l=psy-ab.3...0.0.0.198.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.SSyG3ICVBuY
 14. ik zal me even voorstellen....

  Ik wil volstaan te antwoorden dat de post die je hierboven aanhaalt heel specifiek gericht was aan een member.
 15. Actieve donorregistratie.

  Tsjonge wat een oprispingen allemaal. Ik wacht even jouw antwoord op mijn vraag af. Dus als je een momentje hebt.... graag een antwoord op de vraag: Waar onderwijst Jezus in de bijbel het principe van een heilig stervensproces?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat.