Spring naar bijdragen

Hendrik-NG

Members
 • Aantal bijdragen

  4309
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over Hendrik-NG

 • Rang
  CrediRog
 • Verjaardag 07/19/1971

Profile Information

 • Religie
  Gereformeerd

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Hendrik-NG

  is dat trollen?

  Voor mij wel. Ik heb intussen de knoop doorgehakt. Ik zeg het fenomeen internetforum definitief vaarwel. Bij deze mijn afsluitende bericht... En inderdaad: geen vertrouwen kunnen hebben in sommige gesprekspartners is fnuikend! Alle goeds iedereen!!
 2. Hendrik-NG

  Agressieve Jezus?

  Geef hem aan, zou ik zeggen.
 3. Hendrik-NG

  Agressieve Jezus?

  Wel. Ik. Met enige regelmaat. Zoals je kon lezen. Maar ik ben daar vast niet de enige in... Ging het ook niet om. Ik boog je "zonder daarbij te vervallen in passivisme" om van eventueel "fysiek" activisme (er op los slaan o.i.d.) naar "verbaal" activisme (zeggen waar het op staat: waargenomen onrecht als onrecht benoemen). Maar dat kan m.i. dus ook anders...
 4. Hendrik-NG

  Agressieve Jezus?

  Tja. Of Hij doet ons allen "een aanbod dat we niet kunnen weigeren" op een geweldloze manier... Gewoon door ons te overtuigen van ons ongelijk... Je kan met de volgende Jesajatekst nl. twee kanten op: 11:4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Je kan hem lezen als oordeelstekst, maar (juist ook vanwege de spreek-metafoor) als genadevolle belofte dat God ons ooit definitief "overtuigend weet toe te spreken". Zonder laf onze mond te houden uit vrees voor "een klap in het gezicht"... Zegt iemand die dat nog zeer regelmatig doet...
 5. Hendrik-NG

  Agressieve Jezus?

  Hij ligt anders volledig in het verlengde van het veelgehoorde "Als God dan almachtig is, waarom maakt Hij dan niet een einde aan..." - en dan volgt er vaak een opsomming van een hoop i.h.a. door mensen veroorzaakte ellende... Slap optreden dus, vanuit menselijk perspectief bezien. Want "de ware Messias" en "de ware God" grijpt direct en definitief beslissend in in de mensengeschiedenis. En wij vereren nota bene een God die Zich door die mensen aan een kruis laat spijkeren... Dat is voor mij de boodschap die spreekt uit deze tekst: een God die wel laat horen dat Hij het niet eens is met de manier waarop mensen zich gedragen, maar vervolgens niet doorpakt om orde op zaken te stellen. En dat is natuurlijk niet het héle verhaal: Voor mij is dit de sleutel op het slot: naast "gerechtigheid" (Gods grote gelijk als Hij direct zou ingrijpen) staat "genade" (Gods geduld-met-een-reden). In de Johannestekst: wel een vooruitwijzing naar dat Oordeel, maar tegelijk een teken van genadig geduld. En dus slaan we zo'n God aan het kruis. Immers: de rechtvaardige moet dood... Dat we geduld moeten hebben met mensen die we liever van deze wereld zien verdwijnen?
 6. Hendrik-NG

  Agressieve Jezus?

  Dit is m.i. een voorbeeld van dat "onterecht reduceren van een Schrifttekst tot een ethisch principe" waar ik het over had. Je vraagt om uitleg "waarom deze handelingen gerechtvaardigd zijn", maar je gaat m.i. met je vraag volledig voorbij aan een Messiasverwachting die de Evangelisten schetsen. Over Jezus werd geprofeteerd: "Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur." (Mat 3). Het opvallende in de Johannestekst is nu niet zozeer evt. tekenen van agressie (ja, de omstanders zien het als agressie), maar vooral het feit dat Jezus niet zo ver ging dat Hij ook echt orde op zaken ging stellen! Als dit dat "Godsoordeel" zou moeten zijn dat werd voorspeld, dan stelt dat totaal niets voor!!! Er wordt vooral gedacht dat de Joden een koning verwachten die hen van de Romeinen zou bevrijden. Maar je zou ook kunnen zeggen: als er een zogenaamde koning-Messias zou opstaan die zich zo slap zou opstellen tegenover onrechtvaardigheid als Jezus hier doet, ook dan zal dat leiden tot een kruis met een opschrift: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’. Mijn onderbouwing: Hier staat vooral dat gebrek aan Oordeel dat spreekt uit het handelen van Jezus in de schijnwerpers, en niet zozeer zijn dadendrang!! Net als op andere plekken in de Evangeliën blijkt dat het vooral het uitgestelde oordeel (want dat lijkt me een betere term) is dat Jezus parten speelt, als het gaat om het geaccepteerd worden als Messias. Daarbij: het gaat hier m.i. dus niet om een "ethische tekst" (op basis waarvan je een manier van handelen zou kunnen beoordelen), maar om een tekst waarin het leiderschap van Jezus (de manier waarop Hij Messias is) wordt getekend (op grond waarvan je eerder in verwarring wordt gebracht rond de vraag: "wie is die man??", dan dat je nu precies helder krijgt wie je nu aan het navolgen bent en welke regeltjes je dan precies moet nakomen om Hem te behagen). Het gaat er dus helemaal niet om of dat handelen van Hem "goed of fout" was, maar om de vraag waarom Hij deed wat Hij deed... Ook dan stoot een mens zijn neus, maar op een heel andere manier dan je waarschijnlijk verwacht.
 7. Hendrik-NG

  Agressieve Jezus?

  Nee. Rare discussie is zich trouwens aan het ontvouwen. M.i. bouwend op de (onterechte) aanname dat elke Schrifttekst tot ethische principes is te reduceren... De reden waarom ik hier "nee" zeg? Omdat het tekstgedeelte m.i. gaat over "het lot van de rechtvaardige". Die moet n.l. dood... Zie de tekstverwijzing van de schrijver van dit Evangelie: "Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’", een citaat uit psalm 69. Het zijn inderdaad de leiders van de factie der Judeeërs die hier het vermoeden uitspreken dat Jezus zich hier agressief opstelt (door in twijfel te trekken dat Hij recht van spreken zou hebben als het gaat om tempelaangelegenheden): "Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’" Jezus antwoordt: "Dood me maar, en je zal zien wie er door God in het gelijk wordt gesteld!" ("Breek deze tempel maar af en...") Waarmee Hij feitelijk zegt: Ik zal het lot van de rechtvaardige ondergaan. Want: die moet dood! Let ook op de plaats waar deze geschiedenis staat: tussen het "mijn tijd is nog niet gekomen!" en het "alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien". Ofwel: het begin van het Koninkrijk van God, dat op doorbreken staat in deze wereld. En op dat punt staat Jezus op en keert de zaken om... Wie "niet is wedergeboren" ziet een agressieve Jezus. Wordt misschien zelfs verleid om dat gedrag na te volgen. Ik zie eerder een Jezus die een profetische handeling uitvoert om het volk wakker te schudden: "Zie! De bruidegom komt. Ga op weg, Hem tegemoet!", "Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!!" Wel: dat op weg gaan loopt via Golgotha, weten wij intussen (maar ook al direct vanaf de perikoop zelf: "Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had"). Als deze geschiedenis dan over agressie gaat, dan toch vooral over de agressie van de onrechtvaardigen tegenover de godvrezenden! Ook déze actie van Jezus staat in het teken van het kruis...
 8. Hendrik-NG

  De teloorgang van een mooi forum

  Mijn behoefte ligt sterk in het verlengde van de doelstelling van Credible: "Credible heeft als doel: het met elkaar in contact brengen van christelijke jongeren christenen. Het forum biedt hen een plaats om samen met anderen over het geloof te praten en te discussiëren. Op deze manier kunnen deze jongeren users groeien in hun persoonlijk geloof en een ander daarbij ondersteunen." De praktijk van het forum is nu vooral een andere. Niet dat ik met "anders gelovigen" nooit een mooi gesprek heb kunnen voeren, maar als het aandeel christenen-vanuit-welke-richting-dan-ook onder een kritische waarde zakt, dan komt er van gezamenlijke groei niet zo veel terecht. Komt bij dat ik zelf sterk de behoefte heb aan inhoudelijk sterk beargumenteerde weerwoorden (maar wel duidelijk opbouwend bedoeld!) om te kunnen groeien en me scherp te houden. Maar in een te groot deel van de "gesprekken" komt het niet verder dan een "nietus-wellus" zonder enige onderbouwing. En dat wordt bijzonder frustrerend als je veel denk- en schrijftijd in een reactie stopt. Wat ook niet bijdraagt is een eindeloos offtopic gezemel dat veel topics vervuilt, zodat de enkele bijdrage die wel hout snijdt volledig ondersneeuwt en er geen "normaal" lopend inhoudelijk gesprek meer is te voeren. Dat was een van mijn grote ergernissen op dat andere forum waar ik het over had. En ik zie dat hier ook meer en meer gebeuren (ondanks alle goede acties van Thorgrem - maar het lijkt soms wel dweilen met de kraan open). Ik vroeg om een permaban om maar niet meer in de verleiding te komen om het nog maar weer eens een kans te geven... En nog weer eens mijn neus te stoten. Misschien moet ik eerst eens proberen of ik "40 dagen zonder" kan, en kijken hoe het forum zich ontwikkelt...?! Zal het eens laten bezinken.
 9. Hendrik-NG

  De teloorgang van een mooi forum

  Nadat de stekker uit het GKV-forum werd getrokken heb ik hier een nieuw thuis gevonden. Het wat een mooie tijd, waar ik nu een punt achter wil zetten. Ik merk meer en meer dat de reden waarom ik me niet thuisvoelde op het forum Geloofsgesprek ook steeds meer opgaan voor Credible... Zeker als Thorgrem zijn taak als moderator neer gaat leggen zie ik wat extra buien hangen. Vandaar: Thorgrem, ik zou het een eer vinden als jij als een van je laatste mod-daden hier op dit forum mij een permaban zou willen geven! Hartelijk dank voor al je inzet het afgelopen jaar. Zeer gewaardeerd!!! En alle mede-forummers: het ga jullie goed!
 10. Hendrik-NG

  Actieve donorregistratie.

  Op dit allerlaatste bericht volgden er nog 2 in nogal vette letters... Je lijkt steeds verder uit de bocht te vliegen, als het gaat om je bijdragen. Dat verbaast me. Waar ik je (zoek de 1e reactie er maar bij) enkel op wees is dat één argument van je ongefundeerd was, kennelijk stoelend op vooroordelen. Mijn deel: een aantal ad hominems + een vergelijking met Josef Mengele. Wat je argumenten er niet zuiverder op maken... Ook niet sterker trouwens. Het ging me er simpelweg om het idee bij te stellen dat men bij het uitnemen van organen geen anaesthesie zou toepassen. Dat is volstrekt uit de lucht gegrepen. Sterker: er bestaan alleen al goede medische gronden om dat gewoon wel te doen. En het gebeurt ook. Broodje aap-verhaal dus. Een tweede onjuiste voorstelling van zaken: bij het uitvoeren van een apnoetest wordt geen schade toegebracht aan het lichaam. En ook dat weer op goede medische gronden. Het gaat hier eenvoudigweg om een van de methodes om aan te tonen dat een patient daadwerkelijk is overleden. Een niet functionerende hersenstam is niet met het leven verenigbaar. Punt. Je lijkt er (bij herhaling) wat moeite mee te hebben als je wordt tegengesproken. Ook daar kan ik alleen maar met verbazing op reageren. Misschien moet je langzamerhand wat normaal gaan doen, Dolce... Dit gaat nergens meer over!!
 11. Hendrik-NG

  Actieve donorregistratie.

  Kan hier trouwens ook nog bij zeggen: men is bij die test er niet op uit om de patiënt (mogelijke donor) hypoxisch te laten worden (= in zuurstofnood te laten komen) want van hypoxie komt ventrikelfibrilleren en daarmee een circulatiestilstand en dus orgaanschade!
 12. Hendrik-NG

  Actieve donorregistratie.

  En dan doe jij dat nog met 21% zuurstof, en niet met 80-90% zoals in het ziekenhuis met pre-oxigeneren gebeurt!
 13. Hendrik-NG

  Actieve donorregistratie.

  Jij bent degene die dhr Mengele er bij meende te moeten halen, niet ik... En jij vindt dat de situatie "een gruwel is". Jouw woordkeus, niet de mijne... Daarbij: als je een persoon "in rust" onder gecontroleerde omstandigheden goed pre-oxigeneerd, dan houdt die het best meer dan 10 min vol zonder aanvullende zuurstof/ademteugen zonder schade op te lopen... Met de dan aanwezige zuurstofvoorraad kan men het lang uithouden!! En je mag mijn persoonlijke omstandigheden er buiten laten... Heeft een andere user je ook al eens gemeld trouwens...
 14. Hendrik-NG

  Actieve donorregistratie.

  Je hebt kennelijk geen flauw benul waar je het over hebt. Bij die apneutest laat men het CO2 gehalte in het bloed geleidelijk aan oplopen door niet meer te ventileren. Reageert iemands hersenstam nog normaal, dan volgt hier automatisch een eigen ademhaling. Maar functioneert die hersenstam niet meer (een situatie die niet met het leven verenigbaar is), dan haalt men niet meer spontaan adem... In het klein vindt deze procedures trouwens dagelijks plaats op een operatiekamer, als men de patient weer spontaan wil laten ademen na een ingreep (en uiteraard de condities goed zijn = de spierverslapper is uitgewerkt): ook dan laat men het CO2 oplopen door de beademing terug te schroeven (minder te ventileren) - zodat er weer een prikkel komt om zelf te gaan ademen. Geen Mengelepraktijken dus, maar gewoon standaard, humane, medische procedures. Ik vind het jammer dat je de discussie zo kleurt met die zware termen en associaties!! De kwestie is op zichzelf al ingewikkeld en moeilijk genoeg...
 15. Hendrik-NG

  Actieve donorregistratie.

  Het voelen van pijn is een gewaarwording die plaats vindt in de hersenen. Dat is iets anders dan een reactie vertonen op een prikkel. Dat een kniepeesreflex wordt uitgelokt voel je (neem je waar) via/in je hersenen, maar intussen beweegt dat been al voordat je wat voelt!!
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid