Spring naar bijdragen

Chaim

Members
 • Aantal bijdragen

  420
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Chaim

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Locatie
  Sevilla
 • Religie
  agnost

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Chaim

  Vurige slangen, een koperen slang en engelen

  Ja, dat is onzin. Een laatste kunstmatige poging tot een uitvlucht uit het simpele gegeven dat de T'NaCH de slang nergens gelijkstelt aan een gevallen engel of haSatan. Hoewel de getalswaarden kloppen, kan gematria de werkelijke betekenis van een woord natuurlijk nooit veranderen. Om een snel, effectief en duidelijk voorbeeldje te geven: Jezus' Hebreeuwse/Aramese naam (ישוע) heeft exact dezelfde gematria als bijvoorbeeld דרך עצב wat ''De weg van de afgod'' betekent (386) -- Spielerei met getalwaarden van Hebreeuwse letters, hetgeen men eveneens reeds deed in Griekenland en omstreken. En er zijn letterlijk nog honderdduizenden andere betekenissen te geven met precies dezelfde gematria, maar ik denk dat dit voorbeeldje reeds voldoende zal zijn om de claim van Willem te ontzenuwen. ''Willem'' (ולם) heeft overigens dezelfde getalswaarde als ''dwaasheid'' (הוללה): 76 😉 (maar ook als עבד -- ''aanbidder van God'', als מלאה -- ''volheid'', als אדניהו -- ''JHWH is God'', etc., etc., etc.,...). In het Hebreeuws heeft iedere letter een getalswaarde. De Alef is 1, de Bejt is 2, de Gimel is 3, de Dalet is 4, etc. Vanaf de letter jod gaat het verder in tientallen: de kaf is 20, de lamed is 30, etc. En vanaf de koef vervolgt het met honderdtallen: de koef is honderd, de resj is 200, de sjien is 300 en tenslotte de tav is 400. Daarmee valt leuk te spelen. In de kabbalah doet men dit op serieus niveau, maar niet om kunstmatig tot betekenissen te komen die aansluiten bij hetgeen men claimt, maar om betekenissen te onderzoeken. bijv.: vader (אב) + moeder (אם) = kind (ילד), etc.
 2. Chaim

  Satan is Lucifer

  Wat is er mis mee met de term lucifer? Dat deze term veel later een Duivelse connotatie kreeg?
 3. Chaim

  Satan is Lucifer

  De Vulgaat - met name de Latijnse vertaling van Jesaja 14 en eveneens het pseudepigrafische 2 Petrus - bewijst de claim dat morgenster naar Lucifer is vertaald. Dat is je goed recht, maar de grond waarop je anderen als ketters bestempelt is schriftuurlijk onbeargumenteerd gebleven en lijkt naar buiten toe weinig meer te zijn dan een expressie van persoonlijke diepgewortelde gevoelens. Buiten de veel later geïntroduceerde Duivelse connotatie om vind ik het zelf een zeer mooie en toepasselijke term voor Jezus.
 4. Chaim

  Satan is Lucifer

  Okay, je schrijft dat Lucifer een engel van God was maar zich afzette, uit het Koninkrijk werd verbannen en heerschappij kreeg over de aarde en de naam satan kreeg. Dat zegt het Nieuwe Testament, maar Jesaja 14, noch andere plaatsen in de T'NaCH zeggen dat niet. Mwa, dat zal erg meevallen als je de moed op zou kunnen brengen je erin te verdiepen voorafgaand aan een beschuldiging.
 5. Chaim

  Satan is Lucifer

  Geen probleem, je hoeft 2 Petrus niet in het Latijn te lezen natuurlijk. Hieronimus heeft de term in z'n Vulgaat en zelf vind ik het best een mooie term, maar gezien de latere connotatie is het voorstelbaar dat Lucifer tegenwoordig nogal wrang kan klinken als verwijzing naar Jezus. En daar gaat het topic overigens evenmin over.
 6. Chaim

  Satan is Lucifer

  Lees 2 Petrus 1:19 maar eens in het Latijn: ... et lucifer oriatur in cordibus vestris (... ''en de morgenster opga in uw harten''). Hier heb je een verwijzing naar lucifer in de goede zin van het woord. Nee. Met 777 zouden de elementaire deeltjes zo hard tegen de wand aanbotsen.
 7. Chaim

  Satan is Lucifer

  In de Latijnse versie van Openbaringen verwijst lucifer letterlijk naar Jezus, ongeacht of je het leuk vindt of niet. Pas veel later in het Christendom werd dit Latijnse woord eveneens een naam voor de Duivel. Tsja, we wijken enigszins af van het topic. Uit Jesaja 14 blijkt niet dat het lucifer betreft en dat de Satan een gevallen engel is, noch uit andere plaatsen in de T'NaCH. Dat Jezus volgens het Christendom de Heer des Heeren is, is prima. Lucifer is Latijn voor ''lichtbrenger'', zoals je zojuist zelf bevestigde. Daardoor werd eveneens de planeet Venus door de Romeinen soms met deze term aangeduid. Als men teveel hollywood films ziet, dan vliegen termen als lucifer, Satan, 666 en de duivel je om de oren, hetgeen begrijpelijkerwijs enige emotionele weerstand kan opleveren Jezus als Lucifer te zien. Historisch gezien lijkt me Lichtbrenger echter een mooie titel voor Jezus, zou ik zeggen. Maar smaken verschillen.
 8. Chaim

  Satan is Lucifer

  Een gefotoshopte foto. In de T'NaCH vallen engelen niet van hun geloof, ze zijn zich direct bewust van JHWH. Ik denk trouwens dat het antwoord op de topic-vraag reeds lang is geformuleerd: haSatan is in de T'NaCH geen gevallen engel, maar in het Nieuwe Testament wel.
 9. Chaim

  Satan is Lucifer

  Het idee dat een engel zou kunnen 'vallen' c.q. in opstand zou kunnen komen suggereert m.i. een grote fantasie bij mensen en niet zozeer een vrije wil bij engelen. Maar in het religieuze Judaisme volgen mal'achiem het bevel van JHWH, kunnen daarbij zelfs fouten maken en door JHWH terecht worden gewezen. Er bestaat een midrasj waarin engelen aan JHWH voorstellen de mens ongeschapen te laten omdat ze het zelf beter kunnen dan de mens. JHWH ontkende dit en zond hen naar de aarde, waarna ze er een zooitje van maakten. Het verhaaltje is uiteraard midrasj aggadah en niet als geschiedenis bedoeld.
 10. Chaim

  Satan is Lucifer

  In het Judaisme is haSatan een mal'ach van God, de mal'ach van de dood en staat synoniem aan de neiging tot het kwade. Bava Batra 16b is haSatan niet de slang, maar stelt haSatan juist specifiek synoniem met de impuls die de mens had: יֵ֨צֶר֙ מַחְשְׁבֹ֣ת לִבּ֔וֹ (letterlijk: gedachten-inclinatie van zijn hart). Rabbi Resj Lakiesj stelt haSatan - zoals bovenstaand reeds vermeld - gelijk aan de mal'ach van de dood en de menslijke neiging tot het kwade. Hij zei letterlijk: הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות (''Satan is de kwade neiging is de engel van de dood''). HaSatan is geen gevallen engel.
 11. Chaim

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  Wat was het Christendom toen het nog niet de geschreven boeken en brieven had die nu de Christelijke Canon vormen?
 12. Chaim

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  Er was nog geen Schrift in het prille begin van het Christendom. Waar kwam de Schrift uit voort? Nogmaals: hoe weet je wie de schrijver is van het evagelie van Markus? Hoe weet je wie de auteur is van het evangelie van Mattheus? Traditie.
 13. Chaim

  Satan is Lucifer

  Ik denk dat Adam en Chawah teveel paddestoelen hadden gegeten. M.i. nog steeds aanzienlijk aannemelijker dan een sprekende slang, een pratende God en engelen die met zwaarden een tuin bewaken. Het kan ook zijn dat een stel Joden en Kanaänieten hun eigen geschiedenis en regels hadden samengesteld, gebaseerd op mythen en legendes, vermengd met een vleugje realiteit. Hoe het ook zij, in de T'NaCH is haSatan nergens een gevallen engel.
 14. Chaim

  Satan is Lucifer

  De bnej elohiem zijn volgens Rasjie zonen van hoogwaardigheidsbekleders, ''zonen van prinsen'' volgens de Targoemiem, ''zonen van hoge rechters/bestuurders'' volgens midrasj Genesis Rabbah 26:5 en volgens het Christendom zijn het de zonen van God. Take your pick. Nergens staat dat haSatan een gevallen engel is. En vandaar dat geloof geen argument is.
 15. Chaim

  Satan is Lucifer

  Geloof toont nergens het bestaan van goden aan. Soit, een stilstaande zon en een splijtende zee, maar geen spoor van een pratende slang of een communicerende ezel.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid