Spring naar bijdragen

Chaim

Members
 • Aantal bijdragen

  791
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Chaim

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Locatie
  Sevilla
 • Religie
  agnost

Recente profielbezoeken

751 profielweergaven
 1. Chaim

  Tussen waan en mysterie, de schuldenberg.

  Ik zou het geen duistere machten willen noemen, maar simpel een gevolg van menselijke machtswellust. Terwijl 0,01% van de mensheid reeds bijna 50% van de wereldeconomie in handen heeft via poliek gelobby, moet de rest steeds meer vechten om de kruimeltjes ten koste van nog kwetsbaardere mensen. Veel banen zijn reeds verdwenen omdat multinationals in het nieuwe globalisme legaal van land naar land springen om de armste en goedkoopste arbeidskrachten te verkrijgen. We leven in een tijd waarin zelfs linkse mensen rechts stemmen om henzelf en hun gezin te kunnen onderhouden. Van de rijke multinationals kunnen we realistisch gezien nou eenmaal geen geld verwachten, maar gelukkig kan men nog de asielzoekers aanpakken en op de ouderen, chronisch zieken, verplegend personeel, kunst & cultuur, etc., bezuinigen.
 2. Chaim

  Geestig/Humor/grappig

  Ook grappig, vooral het contrast tussen het brave bandje en de keiharde rockmuziek. Maar ik vond die chassidische dans beter, omdat alles zo perfect klopt, terwijl je bij dit Tiroler bandje kunt zien dat de instrumenten niet kloppen en het ritme af en toe een beetje afwijkt van hetgeen zij spelen.
 3. Chaim

  Geestig/Humor/grappig

  Hahaha, erg grappig met die muziek erbij 馃ぃ Heb ook veel filmpjes gezien van dansende Christenen met een techno of hardrock deuntje eronder -- bijzonder lachwekkend, maar ik weet niet of die hier worden geaccepteerd zonder een waarschuwing aan m'n broek te krijgen.
 4. Chaim

  Profeten extremisten?

  Vandaar dat de lezing van RaSJI (en Ibn Ezra, de RaMBaN, Radak, R. Bechaje en Sforno) de meest effectieve exegese oplevert en tevens goed binnen het tekstverband past: ''Tot honderdtwintig jaar zal Ik Mijn toorn op hen uitstellen, maar als zij zich niet bekeren, zal Ik een vloed over hen brengen''. Geen enkele contradictie meer.
 5. Chaim

  Profeten extremisten?

  Het Judaisme kent geen ''zondeval''. Bovendien leefden bijv. Adam, Jared, Noach, Seth, Kenan, Enosj, Mahalalel, Lamech, Enoch en Methuselah veeeeeel langer dan 120 jaar. Geen van de Joodse commentatoren heeft het over de ''zondeval'', maar zowel Chizkoenie, Abarbanel, Malbiem, Ha'amek Davar, Talmoed Choellin 139b en Midrasj HaGadol hebben het over de mabboel. Zij opperen de optie dat Genesis 6:3 op de dagen van na de zondevloed slaat, aangezien dat overeenkomstig de context is. Maar -als gezegd - wordt ook dat wat problematisch, omdat Sarah 127 jaar oud werd (Gen. 23: 1), Avraham 175 jaar (Gen. 25: 7) en Ja'akov 147 jaar leefde (Gen. 47:28). De lezing van RaSJI (en Ibn Ezra, de RaMBaN, Radak, R. Bechaje en Sforno) levert m.i. effectievere exegese op en past tevens goed binnen het tekstverband: ''Tot honderdtwintig jaar zal Ik Mijn toorn op hen uitstellen, maar als zij zich niet bekeren, zal Ik een vloed over hen brengen''.
 6. Chaim

  Profeten extremisten?

  Is dat de Christelijke interpretatie? Lijkt me niet correct. Na de ''zondeval'' leefden bijv. Adam, Jared, Noach, Seth, Kenan, Enosj, Mahalalel, Lamech, Enoch en Methuselah reeds veeeeeel langer dan 120 jaar. Het lijkt me redelijker dat Genesis 6:3 op de dagen van na de zondevloed slaat (zie de context), maar ook dat wordt problematisch, aangezien Sarah 127 jaar oud werd (Gen. 23: 1), Avraham 175 jaar (Gen. 25: 7) en Jacob 147 jaar leefde (Gen. 47:28). Ik denk dat RaSJI's lezing effectievere exegese oplevert: ''Tot honderdtwintig jaar zal Ik Mijn toorn op hen uitstellen, maar als zij zich niet bekeren, zal Ik een vloed over hen brengen'' (讜讛讬讜 讬诪讬讜 讜讙讜': 注讚 诪讗讛 讜注砖专讬诐 砖谞讛 讗讗专讬讱 诇讛诐 讗驻讬 讜讗诐 诇讗 讬砖讜讘讜 讗讘讬讗 注诇讬讛诐 诪讘讜诇).
 7. Chaim

  Muziek topic

  Dank. Vond het zelf ook erg mooi. Het is een religieus lied, vandaar dat ik het hier deelde.
 8. Chaim

  Muziek topic

  De naam van het lied is Avinoe malkejnoe, wat betekent ''Onze Vader, onze koning'':
 9. Chaim

  ongelovigen en kwade geesten

  Hahaha, dat is een zooitje dat je daar neerschrijft, hetgeen tevens aantoont dat je werkelijk geen sjoege van Hebreeuws hebt 馃槀. Het betreft de Qal mannelijk enkelvoud, net als overigens alle andere werkwoorden in deze passage -- de po'el maakt het slechts actief. Het woord 专注 (het kwaad/onheil) heeft geen enkele invloed op de betekenis van 讘讜专讗. Vandaar dat eveneens alle bijbels - inclusief jouw eigen Statenvertaling (klik) - de frase 讘讜专讗 专注 dan ook terecht vertalen als ''[Ik] schep het kwaad/onheil''. Je bent mensen aan het misleiden met een incorrecte vertaling van Jesaja 45:7 -- dat is zeer kwalijk.
 10. Chaim

  ongelovigen en kwade geesten

  Het staat er notabene letterlijk: ''Ik vorm (讬讜爪专) het licht, en schep (讘讜专讗) de duisternis; Ik maak (注砖讛) de vrede en schep (讘讜专讗) het kwaad. God wordt wel degelijk onthuld als de schepper van het kwaad, terwijl de mens verantwoordelijk is te kiezen tussen het goede & het kwade. Jouw vertaling ''Ik maak de vrede en breng het kwaad tot stand'' is aantoonbaar incorrect, omdat het werkwoord 讘指旨专指讗 gebruikt wordt bij zowel het scheppen van de duisternis als van het kwade/onheil.
 11. Chaim

  ongelovigen en kwade geesten

  Klopt. De vertaling van Aristarkos is dan ook duidelijk incorrect.
 12. Chaim

  Profeten extremisten?

  Bedoel dit je soms? 馃槈
 13. Chaim

  ongelovigen en kwade geesten

  Nogmaals, je vertaling ''Ik maak den vrede en breng het kwaad tot stand'' is incorrect, omdat het werkwoord 讘指旨专指讗 gebruikt wordt bij zowel het scheppen van de duisternis als van het kwade/het onheil: ''Ik vorm (讬讜爪专) het licht, en schep (讘讜专讗) de duisternis; Ik maak (注砖讛) de vrede en schep (讘讜专讗) het kwaad. God wordt wel degelijk onthuld als de schepper van het kwaad, terwijl de mens verantwoordelijk wordt geacht te kiezen tussen het goede & het kwade.
 14. Chaim

  ongelovigen en kwade geesten

  Je houdt mensen een aantoonbaar valse vertaling voor en blijft vervolgens het issue ontwijken. Je zegt argumentloos ''De juiste vertaling van Jes. 45:7 is dan ook 芦Ik maak den vrede en breng het kwaad tot stand禄 (...)'' en weigert er inhoudelijk op in te gaan. Jesaja 45:7 zegt letterlijk dat God het kwaad/onheil heeft geschapen en zegt niet ''Ik maak den vrede en breng het kwaad tot stand'', zoals jij mensen tracht wijs te maken. Ga eindelijk eens in op het issue dat je nu reeds vijfmaal hebt ontweken: In Jesaja 45:7 wordt het werkwoord 讘指旨专指讗 gebruikt wordt bij zowel het scheppen van de duisternis als van het kwade/het onheil, terwijl bij het aanmaken van het licht en de vrede Jesaja 45:7 daarentegen werkwoorden gebruikt die niet op scheppen ex-nihilo slaan: ''Ik vorm (讬讜爪专) het licht, en schep (讘讜专讗) de duisternis; Ik maak (注砖讛) de vrede en schep (讘讜专讗) het kwaad.
 15. Chaim

  ongelovigen en kwade geesten

  Menselijke zonde is een geheel ander begrip dan de schepping van goed & kwaad door J-H-W-H. Zonde is geen begrip uit de T'NaCH. De T'NaCH heeft vier woorden voor wat vaak onder de noemer "zonde" voorkomt. Wat Eva (of Chavah, zoals ze in het hebreeuws heet) deed, wordt chata genoemd. Chata is geen "zonde", maar een relatief onschuldig afdwalen van de weg. De betekenis van '(het doel/de juiste weg) missen' correspondeert met het woord voor spijt/berouw hebben 'sjoev' en 'tsjoevah' wat letterlijk 'terugkeren' betekent, of 'omkeren'. Het werkwoord wordt veelvuldig als zodanig gebruikt, bijv. in Amos 4:6, 8-11 en Jirem'jah 3:7, 12, 14, 22 en Hosje'a 3:5, 6:1, 7:10, etc. Een mens die oprecht berouw heeft, is volgens de T'NaCH letterlijk iemand die terugkeert -- wroeging of angst zijn onnodig, integendeel: keer eenvoudigweg terug. Toen, in de dagen van Jezus (indien historisch), Johannes de Doper riep: "bekeer jullie, bekeer jullie!", gebruikte hij ongetwijfeld hetzelfde woord: t'sjoevah. Waarom speelt t'sjoevah zo'n belangerijke rol? Het antwoord komt rechtstreeks uit de T'NaCH. David schreef: "Want U hebt geen behagen in slacht-offers, dat ik die brengen zou. Aan brand-offers hebt U geen welgevallen. De offers aan God zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart." Hiermee verkondigde hij een boodschap die door de hele T'NaCH heen telkens wordt benadrukt. Hosje'a 6:6 vertelt bijvoorbeeld: "Want in liefde heb Ik behagen, en niet in het slacht-offer; in kennis van God, en niet in brand-offers." Micha 6:6-8 zegt: "Waamee zal ik J-H-W-H tegemoet treden en mij buigen voor God? Zal ik hem tegemoed komen met brand-offers? Met 茅茅njarige kalveren? Zal J-H-W-H gelukkig zijn met met duizenden rammen, met duizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn schoot voor de schuld van mijn ziel? Hij heeft u bekend gemaakt, mens, wat goed is en wat J-H-W-H van u vraagt: niets anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God." Jesaja 1:10-17 zei het zo: "Stop met het brengen van betekenisloze slacht-offers 鈥 gruwelijk reukwerk is het voor Mij. Nieuwe maan en Shabbat, het bijeenbrengen van gemeentes 鈥 Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke samenkomst. Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel Mijn ziel 鈥 ze zijn mij een last.Ik ben moe ze te dragen. Wanneer u uw handen uitbreidt, dan verberg Ik Mijn ogen voor u. Zelfs wanneer u uw gebed verveelvuldigt, hoor Ik het niet. Uw handen zitten vol bloed. Reinig je, doe je verkeerde daden weg uit Mijn ogen; houd op kwaad te doen, streef naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doe recht aan de wees, verdedig de rechtszaak van de weduwe. Kom toch en laat ons tesamen richten, zegt J-H-W-H; al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden zoals sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn: ze zullen worden als witte wol. Als jullie gewillig zijn en luisteren, zullen jullie het goede van het land eten, maar als jullie weigeren, dan zullen jullie door het zwaard worden verteerd, want de mond van J-H-W-H heeft het gesproken." En Psalm 40: 7 vertelt: "In slacht-offer en spijs-offer hebt U geen behagen. U hebt mij geopende oren gegeven. Brand-offer en zonde-offer heeft U niet gevraagd. Toen zei ik: Zie ik kom. In de boekrol is voor mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, Mijn God. Uw Torah is in mijn binnenste." Dezelfde boodschap komt naar voren uit Amos 5:21: "Zelfs als jullie Mij brand-offers brengen en spijs-offers, dan heb Ik daarin geen behagen. En jullie vrede-offer van mestkalveren wil Ik niet aanzien. Haal van Mij weg dat getier van jullieliederen, het getokkel van jullie harpen wil Ik niet aanhoren. Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid zoals een alijd stromende beek." God vraagt geen perfectie. De T'NaCH is glashelder dat zelfs David zondigde, dat zelfs Mozes zondigde. God wil dat we ons afkeren van de weg van zonde en terugkeren naar Zijn weg. Ezechiel 18:21-23 vertelt: "En wanneer een goddeloze zich bekeert van al de zonden die hij bedreven heeft en al Mijn inzettingen onderhoudt, recht en deugd beoefent, dan zal hij stellig in leven blijven, hij zal niet sterven; al de wanbedrijven, die hij begaan heeft zullen niet in herinnering gebracht worden; om de deugd die hij beoefend heeft zal hij in leven blijven. Zou Ik behagen hebben in de dood van de goddelozen? spreekt J-H-W-H, en niet veeleer hierin dat hij zich bekeert van zijn wandel en in leven blijft?" T'sjoevah. Ezechiel 33:14-16 is nog duidelijker: "En wanneer ik tot de goddeloze zeg: jij zult zeker sterven--en hij bekeert zich van zijn zonde en betracht recht en deugd, geeft het in beslag genomene terug, vergoedt hetgeen hij geroofd heeft, wandelt in de inzettingen van het leven door geen onrecht te bedrijven, dan zal hij zeker in leven blijven en niet sterven. Al de zonden die hij bedreven heeft zullen niet meer herdacht worden: recht en deugd heeft hij beoefend; hij zal stellig in leven blijven." T'sjoevah. Ezechiel 18:27-28: "En wanneer een goddeloze zich afkeert van de goddeloosheid die hij bedreven heeft en recht en deugd beoefent, dan redt hij zijn leven. Hij is bevreesd geworden en heeft zich bekeerd van al de wanbedrijven die hij begaan heeft; hij blijft stellig in leven; hij zal niet sterven." T'sjoevah. Toen David in 2 Samuel 12: 13 zich tegenover Nathan verootmoedigde: "Ik heb tegen J-H-W-H gezondigd", antwoordde Nathan: "Dan heeft J-H-W-H je zonde vergeven: je zult niet sterven." T'sjoevah. Jonah 3:10 schreef : "Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerd hadden van hun slechte wandel, kreeg hij berouw over het onheil dat hij gezegd had hun te zullen aandoen, en hij deed het niet." T'sjoevah. Leviticus 26:40-42: "Dan zullen zij hun schuld en die van hun vaders belijden, hoe zij zich aan mij vergrepen hebben; hoe, toen zij dwars tegen Mij in gegaan waren, ook Ik dwars tegen hen in ging en hen bracht in het land van hun vijanden. Wordt dan hun onbesneden hart gebogen en boeten zij zo hun schuld, dan zal ik het verbond met Jakob gedenken, en het verbond met Izaak en Abraham zal ik gedenken. Ook zal ik het land gedenken." T'sjoevah. En het meest relevante hierbij is, dat je het issue betreffende jouw onjuiste vertaling van Jesaja 45:7 die je mensen wilt voorhouden, weer aan het ontwijken bent en nog steeds niet inhoudelijk op de passage bent ingegaan 馃槖 Zou je daar eens een keer op in willen gaan?

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid