Spring naar bijdragen

eenvoudige_katholiek

Members
 • Aantal bijdragen

  134
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over eenvoudige_katholiek

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. eenvoudige_katholiek

  Een Christendom zonder dogma's en leerstellingen e.d.

  Maar ook dat gaat niet buiten een zekere wetmatigheid om. Een alcoholist drank geven kan heel barmhartig bedoeld zijn, maar is toch niet juist. Het gaat er niet zozeer om dat wij bepalen wat Hij vind, maar dat we Hem goed verstaan.
 2. eenvoudige_katholiek

  Een Christendom zonder dogma's en leerstellingen e.d.

  Dat of/of-denken is dan wel weer heel Protestants. Nee, maar zonder gekheid; idealiter moet daar toch geen verschil tussen zitten? Liefde zonder de juiste leer is op z'n best goedbedoelde, maar gemankeerde liefde. Omgekeerd hetzelfde.
 3. eenvoudige_katholiek

  Een Christendom zonder dogma's en leerstellingen e.d.

  Maar dat doe jij toch de facto ook? Zie de relativismeparadox waarover ik sprak. Het is -volgens mijn geloof- een wijze waarop de H. Geest werkt. Dat is hoe jij de Bijbel leest, katholieken leggen 'm anders uit. Dat is een lezing die op zichzelf niet zoveel bewijst, maar ze is wel intern consistent, terwijl jouw lezing dat noodzakelijkerwijs niet kan zijn. Maar dan blijven we nog steeds zitten met 30000 verschillende splitsingen binnen de Protestantse minderheid in het Christendom. Maar dat is het punt nu juist; dogma's zijn, naar hun aard, nu juist geen door mensen opgelegde regels. Daar draait de discussie om. Dat gaat het zeker, maar het zal je, alweer, niet verbazen dat ik dat anders interpreteer. Ik geloof dat 'sola scriptura' een 'voorschrift' en 'lering' van mensen is en het resultaat is de al eerder genoemde 30000 stromingen.
 4. eenvoudige_katholiek

  Een Christendom zonder dogma's en leerstellingen e.d.

  Het klinkt inderdaad wat belerend en ookal zou ik er inhoudelijk naast zitten, dan wil dat nog niet zeggen dat ik niet besef wat ik schrijf. Maar dit is wel precies wat ik bedoel; relativisme zal noodzakelijkerwijs altijd moeten ontaarden in persoonlijke aanvallen c.q. het in twijfel trekken van de vermogens van de ander om jouw visie te (h )erkennen, omdat er geen gezamelijk 'taalveld' is. Alle tekst, waaronder ook de tekst in de Schrift, maar alle tekst. Heb je wat basis in hermeneutische studies? Ken je b.v. het werk van Dilthey? Gadamer? Daarbij komt ook nog dat de Schrift waarschijnlijk een van de meest betwiste teksten is, wat interpretatie alleen nog maar bemoeilijkt. Hier zijn we het niet helemaal over eens. God heeft Zijn laatste Woord gesproken, maar dat Woord is Christus. En dat Woord is logischerwijs, maar ook volgens de Schrift (Joh. 20:25, 20:30) niet een op een gelijk te stellen met de Schrift. Bovendien verschillen katholieken, Orthodoxen en Protestanten dan ook nog eens over de functie, betekenis en de inhoud van canon van mening, dus over wat de Schrift nu eigenlijk is. De Schrift zou je wel als een soort 'Grondwet' kunnen zien, maar er zijn ook situaties die de Schrift niet heel duidelijk kon beschrijven, alleen al door doctrinaire doorontwikkeling. Ik geloof dat Jezus wel een oplossing heeft gegeven voor het door mij geschetste probleem. Als je de Schrift bedoeld; binnen de mogelijkheden die geschreven tekst biedt. Dat de Schrift ‘zelfverklarend’ is, is nu niet bepaald een breedgedragen gedachte binnen het Christendom. Alleen bepaalde groepen Protestanten geloven dat, en juist daar vind je de onderling grootste doctrinaire onenigheid. Een uitleg is geen toevoeging. Niettemin; het sluiten van de canon was ook een buiten-Bijbelse gebeurtenis. Dat kan hij vinden, maar zoals Cyrillisch al aangaf, ondergraaft relativisme altijd zichzelf. Hij introduceert gewoon een nieuw dogma, nl: ‘er zijn geen (Goddelijke) dogma’s’, maar waarom zouden we dat dan aan moeten nemen? Grappig, mensen als Bart Ehrman zeggen precies hetzelfde over de Bijbel zelf. Nee, ik zou eerder zeggen dat Jezus de onmogelijkheid van ‘sola scriptura’ (uiteindelijk ook een dogma wat niet direct in de Schrift terug te vinden valt) al inzag en dus niet alleen een Boek, maar ook een Boekuitlegclub erbij gegeven heeft. Nee hoor, in die periode was dit deorthodoxe lijn. ‘Sola Scriptura’ bestond immers nog niet (of je moet Marcion eronder willen scharen). Op een bepaalde manier mee eens, maar vast niet met de uitvoering ervan. Met dat verschil overigens dat de Bijbels van het meerendeel der Chriustenen ietsje dikker is dan de jouwe. Geheel mee eens. Maar in jouw visie is dat praktisch gezien niet mogelijk. Deze uitleg heeft alleen zin als je er bij voorbaat al vanuit gaat dat dogma’s per definitie menselijk zijn. Wat ik en een meerderheid van Christenen dus niet doe. Inderdaad. En, zo geloof ik, door de Kerk. Rahner zei het eens zo: “Dogma’s zijn als straatlantaarns, ze verlichten de Weg, maar alleen dronkenmannen klampen zich eraan vast†(en waarop een vriend van mij toevoegde: “en alleen honden pissen ertegen aan â€) Wat dan ook gevolgen heeft voor het dogma genaamd ‘sola scriptura’ of het dogma ‘Er zijn geen dogma’s’. Enfin, wat ik al zei. Je stelling verslaat zichzelf m.i. Christus Zegt dat de Wet niet is afgeschaft, maar dat Hij die Wet tot volheid heeft gebracht. Christus volgen = dus de Wet volgen en Zijn Wil doen (Mat. 7:21). Maar dan moet je wel weten wat die Wil is. Als gezegd; niets. Maar relativisme is toch per definitie een slavenjuk? Het is gegarandeerd een recept voor oorlog.
 5. eenvoudige_katholiek

  Een Christendom zonder dogma's en leerstellingen e.d.

  Dat zou dan betekenen dat er een soort 'onfeilbare' standaard voor het 'goede doen' is die los staat van het Christendom? Dat is inderdaad een voorbeeld van hoe men beter met meningsverschillen om had kunnen gaan (met de wijsheid van nu weliswaar), maar dat neemt niet weg dat een oplossing, n.l. het (er)kennen dat we het hier over twee verschillende zijden van dezelfde medaille hebben, wel de mogelijkheid (en de grenzen) van het kennen van die medaille veronderstelt
 6. eenvoudige_katholiek

  Een Christendom zonder dogma's en leerstellingen e.d.

  Ik lees hier geen relativisme in, slechts een waarschuwing tegen particularisme. Dat verplaatst toch alleen maar het probleem? Want wat is dan in concreto het fundament(=hoofdzaak, de leer van Jezus) en wat is bijzaak waarover je van mening kan verschillen? Bijna iedereen zal een voorstander zijn van eenheid-in-verscheidenheid, maar de meningsverschillen gaan er nu juist over wat hoofdzaken zijn (noem het 'Bijbels', noem het 'God's Wil') en wat bijzaken zijn ('menselijke leringen' zo je wil).
 7. eenvoudige_katholiek

  Waarom déze God

  Dat is dus maar de vraag. Er zijn aardig wat theologen in Oost en West die gebruik maken van het denken van Levinas (b.v. John Zizioulas) om dit mysterie nader te verklaren en hun stelling is, kort door de bocht, dat juist volledige eigenheid relatie veronderstelt. En als God dus absoluut een is, dan moet er dus relatie in God Zelf zijn, anders dan verval je in procestheologie. Ze vormen geen nieuwe Ik, dat is nu net het punt. De drie personen zijn totaal Anders, maar toch (of juist) totaal in communio. Dat geldt in een andere mate ook voor Theosis of Deificatie; in de hemel heeft de mens totaal deel aan het Goddelijke, maar wordt daarom juist geheel zichzelf. Hij wordt niet 'opgeslokt' door God a.h.w. Voor een deel is dat waar, voor een ander deel zijn een hoop schijnbare tegenstellingen in werkelijkheid aanvullingen. Maar wat voor mij dan doorslaggevend is (zie dat linkje over Jaki) is dat juist doordat God doorgedrongen is tot het immanente, dat een kettingreactie in gang heeft gebracht waardoor God's Wil uberhaupt kenbaar gemaakt kan worden en eenheid-in-verscheidenheid mogelijk is.
 8. eenvoudige_katholiek

  Een Christendom zonder dogma's en leerstellingen e.d.

  M.a.w. niet op menselijke maar wel Goddelijk geinspireerde dogma's. Tekst is immers multipretabel.
 9. eenvoudige_katholiek

  Protestanten en de Drie-eenheid

  Maar op jouw manier lukt het ook niet zonder in relativisme te vervallen. God wil dat we Zijn wil doen niet waar? Dan zul je toch moeten weten wat dat dan is. Maar goed, zie het topic wat ik geopend heb.
 10. eenvoudige_katholiek

  Een Christendom zonder dogma's en leerstellingen e.d.

  Het is er in zoverre onderdeel van, dat ook liefde gedefinieert moet worden. Voor de een is b.v. abortus een daad van liefde voor een moeder in moeilijkhedenb, voor de ander is het juist moord enz. enz.
 11. eenvoudige_katholiek

  Protestanten en de Drie-eenheid

  @VI: viewtopic.php?f=12&t=28893
 12. eenvoudige_katholiek

  Een Christendom zonder dogma's en leerstellingen e.d.

  Volgens VI is het mogelijk: viewtopic.php?f=17&t=28868&start=80#p1114775 Mijn vraag is dus: hoe dan? Hoe kan zoiets mogelijk zijn zonder te vervallen in relativisme?
 13. eenvoudige_katholiek

  Protestanten en de Drie-eenheid

  Ja dat is zo. Dat kan zelfs heel eenvoudig. Deze Kerken hebben (ook al is het soms nog zo rudimentair) catechismussen/andere leerstellige documenten waarin je terug kan vinden dat het geloof in de Drie-eenheid een verplicht geloofsstuk is. Kijk maar even terug wat ik precies zei. Het is niet alleen 'Heere Heere' roepen he? Waar het om gaat is of het leerstuk waar is of niet. Als het waar is en je verwerpt het, dan verwerp je Christus ook. Als het niet waar is, uiteraard niet. Het punt is nou juist dat deze Christenen niet geloven dat het 'een leer van mensen' is. Juist en wat is het alternatief? Relativisme en dan heb je pas echt strijd.
 14. eenvoudige_katholiek

  Protestanten en de Drie-eenheid

  Ik denk dat het misschien 5% is, die zich er druk over maakt. Voor de rest is het gewoon een dogma waar men geen jota van snapt. En het is nog maar de vraag of die 5% het dan wel snapt, want uitleggen lukt ze óók niet. Is het dan misschien veel praktischer om je te richten op zaken die er werkelijk toe doen én die je ook begrijpt: Christus volgen, bijvoorbeeld? Iets begrijpen of verwerpen zijn geen tegengestelden van elkaar. Bovendien geloven die Christenen nu juist dat je, als je de Drie-eenheid verwerpt, ook Christus verwerpt.
 15. eenvoudige_katholiek

  Protestanten en de Drie-eenheid

  Hoeveel mensen die zichzelf als Christen betitelen, maar niet in de Drie-eenheid geloven, zullen er eigenlijk zijn in totaal op 2 miljard Christenen? 5% hooguit?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid