Spring naar bijdragen

GerardB

Members
 • Aantal bijdragen

  91
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over GerardB

 • Rang
  CrediGup
 • Verjaardag 12/13/1959

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.ikbenindehemel.nl

Profile Information

 • Locatie
  Omgeving Haarlem
 • Interesse
  Bijbel, GoPro, fietsen
 • Beroep
  Werkeloos, laat mij voorlopig lekker werkeloos Al dat gezeur van ga toch werken Koos Koos werkeloos Werkeloos, laat mij voorlopig lekker werkeloos Al dat gezeur van ga toch werken Koos Koos werkeloos
 1. GerardB

  Godslasterlijk?

  Hendrik-NG, Misschien als ik zeg dat de film barstensvol met 'typologie' zit, begrijp je me dan?
 2. GerardB

  Godslasterlijk?

  Ik heb het dan ook niet over de boeken maar over de film.
 3. GerardB

  Seks is onchristelijk?

  Dan komt bij mij de vraag op of je wel gelooft in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus? Overigens denk ik dat hier heel vaak gelovige wordt aangehaald terwijl iemand bijvoorbeeld religieus is. Helaas denken veel christenen dat christendom een wijze van leven is, namelijk een religie. Als er al een Bijbelse religie of godsdienst bestaat, is het die van de Mozaïsche wet. Een afgeleide daarvan tot in onze dagen blijkt het judaïsme te zijn; de Joodse godsdienst. Die bestaat voor 100% uit wet. Maar christendom naar Bijbelse maatstaven is juist geen godsdienst of religie. Integendeel: christenen zijn juist degenen die verlost zijn van elke vorm van religie of godsdienst. Dat is wat de Bijbel ons leert. We dienen wel God, maar daardoor zijn we niet godsdienstig of religieus in de taalkundige betekenis van de term, zoals we die vinden in alle woordenboeken. Wij worden namelijk niet behouden op grond van werken en dus ook niet op grond van ons praktische leven. Wij worden verlost, danwel gerechtvaardigd, danwel wedergeboren, op grond van geloof. In de praktijk betekent dat: geloof in - en dus vertrouwen op - het werk van iemand anders.
 4. GerardB

  Seks is onchristelijk?

  even verplaatsen..
 5. GerardB

  Godslasterlijk?

  Eh... In welke bijbeluitgave staan de Kronieken van Narnia 1 t/m 7 eigenlijk? Niet in de vertalingen die ik in de kast heb staan... Maar ik heb er vast een gemist... Very funny... maar 't schijnt dat je voor sommige mensen alles moet uitleggen. Wat ik met Bijbels bedoel is dat er tal van vergelijkingen in de film zaten die overeenkomstig Bijbels waren... de film zat er BOMVOL mee, dat maakte het juist een prachtfilm! Maar ja, niet iedereen ziet dat, hé? (waar is de rolleyes smiley?)
 6. GerardB

  Welke muziek heb je vandaag geluisterd?

  De openingstune van Windows!
 7. GerardB

  Godslasterlijk?

  Dat doet me denken aan wat mijn vader zaliger altijd zei: "God schiep de mens en Yves Rogier* zag dat het niet goed was!" En die 'bepaalde christen' denken er nét zo over.
 8. GerardB

  Godslasterlijk?

  Het is juist een heel leuk filmpje die je behalve bij het drankje ook bij God brengt. Tja, en er zijn nu eenmaal altijd mensen die op slakken zout leggen, net als destijds zoveel ophef maakt over de film Narnia die juist steengoed was en eveneens Bijbels was!
 9. GerardB

  Waar staat dat in de Bijbel?

  2Ti 3:16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 2Ti 3:17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Een menselijk verzinsel met inbreng van de Heilige Geest? Het beste is dat door God te vragen, Hij bevestigt Zich in de Schrift!
 10. GerardB

  Seks is onchristelijk?

  Ik nodig je uit met een ongelovige vrouw te gaan trouwen cq samenwonen. Wedden dat je hard weg holt?!
 11. GerardB

  Ik ben vandaag blij met...

  Ik heb al 2 Ola Viennetta's op, 1 Biscuit Caramel en 1 Vanilla... er liggen er meer in de vriezer. Zal ik? Ach wel ja, 't is immers maar 650ml per doos en das niks.. misschien moet je wat minder suiker eten;) Ik gebruik niet eens suiker.. en dat zit ook niet in dat ijs.
 12. GerardB

  Contract wordt NIET verlengd: Reden: Onbekend

  Dat is correct maar niet voor iedereen te betalen.
 13. GerardB

  Naleving van de wet uit het OT in het NT

  Als je daag'lijkse bezigheid de Statenvertaling onderzoeken is, dan krijg je vanzelf de vragen of je in 1600 of zo bent geboren, wat ik op zich een groot compliment vond. Misschien toch maar eens werk gaan zoeken? Ik heb 2 jaar en 28 tropenjaren van mijn leven gewerkt, de meeste van mijn collega's zijn in het harnas gestorven, ik ben er op tijd uitgestapt, en ik vraag je, ga zelf eens in totaal 56 jaar werken en als je dat hebt gedaan, kom dan maar eens terug! misschien zeg ik jou dan ook wel: "Misschien toch maar eens werk gaan zoeken?"
 14. GerardB

  Dierensoorten niet kruisen?

  God hielp niet mee? Voor zover ik het verhaal in het OT/Thora heb gelezen niet. JHWH gaf Noach alleen de opdracht. (Genesis 6:22, Genesis 7:5) Nergens staat be-/geschreven dat JHWH Noah hielp bij het verzamelen van alle dieren in de wereld. Gen 6:20 Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden.
 15. GerardB

  Seks is onchristelijk?

  Paulus de weduwnaar Paulus, wonend in Jeruzalem, zal in zijn dagen wel een bijzonder man geweest zijn: Farizeeër, geleerd én ongehuwd. Volgens de Joodse traditie kent de wet 613 voorschriften. Enkele van de belangrijkste betreffen het huwelijk. Naar Joodse begrippen was het huwelijk voor de man een morele plicht. De Joodse traditie zegt: ‘Een Jood die geen vrouw heeft is geen man’ (n.a.v. Gen. 5: 2). Omdat het huwelijk zo belangrijk was, werden kinderen al vroeg uitgehuwelijkt. De Misjna stelt dat Jongens bij voorkeur op 17â€jarige leeftijd trouwen en als het echt niet anders kan, dan toch op z’n laatst met 18 jaar. Paulus werd dus ook geacht getrouwd te zijn. Men zegt vaak over Paulus dat hij praat over dingen waar hij helemaal geen verstand van heeft; met name over het huwelijk. Paulus was inderdaad in de dagen waarvan wij hem kennen niet getrouwd, maar de vraag is of dit altijd zo was. Daarom gaan we nu naar 1 Kor. 7. 1 Kor. 7: 7 Want ik wilde, dat alle mensen waren, gelijk als ikzelf ben; maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God, de een wel aldus, maar de andere alzo. 8 Doch ik zeg den ongetrouwden, en den weduwen: Het is hun goed, indien zij blijven, gelijk als ik. Weduwen = vrouwen die getrouwd waren, maar van wie de echtgenoot is overleden. Het Grieks kent echter geen woord voor weduwnaars, mannen die getrouwd waren, maar van wie de echtgenote is overleden. Omdat Paulus in de voorgaande verzen zich eerst richtte tot degenen die nooit getrouwd geweest zijn en vervolgens tot gehuwden, spreekt hij hier kennelijk over weduwnaars en weduwen. ‘Ongetrouwden’ uit vers 8 slaat dus blijkbaar op deze weduwnaars. Zo heeft de ‘Nieuwe Bijbel Vertaling’ dit woord ook vertaald. Weduwnaars en weduwen zouden net zo blijven als Paulus, namelijk ongetrouwd. Hieruit volgt dat Paulus kennelijk zelf ook weduwnaar was. 39 Een vrouw is door de wet verbonden, zo langen tijd als haar man leeft; maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij, om te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in den Heere. Als ze dan toch wil trouwen, dan wel bij voorkeur met iemand die gelovig is. 40 Maar zij is gelukkiger, indien zij alzo blijft, naar mijn gevoelen. En ik meen ook den Geest Gods te hebben. Wat heeft dat laatste er nu mee te maken? Hij heeft de Geest Gods en is weduwnaar. Paulus zegt dat wanneer je in de dienst van God staat het huwelijk je daarin kan belemmeren. En hij spreekt uit ervaring. Uit deze verzen blijkt dus dat Paulus getrouwd geweest is en dat geeft toch wel een ander inzicht in hem. Hoewel men aan de ene kant zegt dat Paulus spreekt over zaken waar hij geen verstand van heeft, zeggen anderen juist dat hij een prachtig inzicht geeft in het huwelijk. Paulus is niet meer hertrouwd, zodat hij zich volledig aan de Heer kon wijden. Maar hij had, net als de andere apostelen, wel het recht om een vrouw te hebben om ‘mee om te voeren’. Petrus en Jakobus deden dat bijvoorbeeld. Paulus had hoogstwaarschijnlijk geen kinderen. Daar worden in ieder geval geen mededelingen over gedaan. Wel over een zuster in Jeruzalem. Zij had een zoon die ook in Jeruzalem woonde. Als Paulus gevangen genomen wordt, komt deze neef naar Paulus toe om hem te waarschuwen dat er een samenzwering tegen hem is en de Joden hem willen ombrengen. Paulus stuurt hem door naar de overste om dat verhaal aan hem te vertellen (zie Hand. 23: 12 – 22). bron: http://vlichthus.nl/ - Paulus de Apostel
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid