Spring naar bijdragen

antoon

Members
 • Aantal bijdragen

  2451
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over antoon

 • Rang
  CrediBakvis

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.bloggen.be/chronologie_oudheid/

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Noordwijk
 • Interesse
  Bijbel Chronologie Wetenschap
 • Beroep
  AOW

Recente profielbezoeken

1300 profielweergaven
 1. antoon

  Profeten extremisten?

  Graag zou ik zeer uitgebreid antwoorden, echter er staan dingen in de schrift waar we niet altijd meteen mee wegkomen of antwoord op weten, God heeft zijn woord laten optekenen, met een goede bedoeling, oa. staat er ook dat er t.z.t. nieuwe rollen geopend zullen worden, progressief geeft de schepper inlichtingen en meer inzicht, ook in wat er al geschreven staat door middel van de geest, dit naarmate ook hoe ver we in de eindtijd zijn. BV.dingen die Daniel toen niet begreep, maar wel op moest schrijven zijn ons in deze eindtijd ook duidelijker, ik denk dat veel van wat verzegeld was ons door middel van de geest nu ook ons duidelijker is, bv. over het beest dat was maar ook weer opstond, Volkerenbond/ Verenigde naties is tijdens de oorlog een lezing geweest waarbij de spreker de verzen aanhaalde en verkondigde dat er een nieuwe vereniging van naties zou ontstaan, ik claim niets maar het kan zijn dat de geest dat ingaf en dat er meer dingen zijn die verzegeld waren door de schepper nu aan zijn ware gelovigen ingegeven wordt. Ik bestudeer het gegeven waar je mee aankomt verder, het is ook geen onredelijke vraagstelling van je, hopelijk kom ik nog met een nog meer gespecificeerd antwoord. Nog even dit, Jezus had zijn boodschap letterlijk kunnen brengen, maar in plaats daarvan gebruikte hij veel illustraties, dit had een bedoeling, gelovigen zouden zijn woorden herkennen en begrijpen, starre ongelovigen niet, dit kan ook het geval zijn met verzegelen, gelovigen kunnen genoeg hebben met wat er al geschreven staat en zoals gezegd, de schepper geeft volgens mij steeds meer info, naarmate de eindtijd nadert.
 2. antoon

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  DBI ben je nu zo dom of fake je dat, niets van wat je zegt over mij klopt of is sterk gekleurd, ik zie hier alleen maar gal spuwen en mijn woorden verdraaien ook enigzins door Mullog, ik heb wel wat beters te doen dan hierop in te gaan. Kijk ik heb een stukje levenservaring, en weet wanneer het de moeite waard is om een onderzoek verder uit te spitten, en vaak kom ik gewoon tot resultaten, verder laat ik mij of een amateur, welke dan ook niet demoniseren, ik weet ook onderhand wat voor wereldje die zgn, professional leven, wedijver en nijd kan daar ook aan de orde zijn. De film, want daar gaat het om, geeft het beeld van een grondig onderzoek met veel matches die duidelijk verwijzen naar de historie en leef omgeving van Noach, mochten het allemaal of grotendeels leugens zijn over de matches dan moet dat gezegd kunnen worden, dan laat ik de amateur vallen en zoek ik nooit meer iets van hem op, en nogmaals ondanks al de overeenkomsten is het voor mij geen uitgemaakte zaak. de impact van de gebeurtenis is daarvoor te groot, is het nu een beetje duidelijk
 3. antoon

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  Je zit weer volkomen verkeerd met je gedrein, ik geloof mensen die wetenschappelijk kunnen aantonen dat een vondst met de Bijbel, en zeker ook met de chronologie te maken heeft en ingeval het een amateur zou zijn ga ik af op de wetenschappelijke resultaten, resultaten die ook in het betreffende onderzoek zijn. Duidelijk stel ik wel dat voorbehoud op zijn plaats is omdat er van amateur onderzoekers weinig of niets gepubliceerd wordt, het kan zeker bedrog zijn, maar het hoeft niet, bedrog kan net zo goed ook bij professionals, in ieder geval komt het filmpje zo over dat wetenschappers bezig zijn met kennis van zaken en dus nog kan het achteraf foutief zijn. voor mij is het zo en zoal een gelopen race, de dingen in de schrift zijn genoeg bevestigd, ook de ark historie zal in de toekomst misschien meer bevestiging krijgen ook van de gesettelde wetenschap, het zal mij niet verbazen Miullog wat jij neerpent is in ieder geval geen weergave van het onderzoek, men ging verder dan alleen wat men eerst zag, hangt de naald stil bij jou , en nogmaals het kan een misser zijn, niet dat de resultaten dat doen vermoeden maar meer omdat Chinese wetenschappers ook claimen , volgens mij op een andere plek, ik maak gewoon een voorbehoud, is dat nu een keer duidelijk of niet.
 4. antoon

  Profeten extremisten?

  Ik zie dat het onderwerp je bezighoudt, dat siert je, 5 maanden is ongeveer de levensduur van de sprinkhaan, dit symboliseert dat gedurende de hele levensduur van het insect, gepredikt wordt, die sprinkhaan weer staat voor individuele predikers van Gods koninkrijk, die hun hele leven naar de Schrift verwijzen voor ongelovigen kan de prediking overkomen als pijniging. Dat zij de prediking symboliseren en ook de ruiterij daarna is op te maken uit de chronologie van gebeurtenissen en omliggende verzen plus begrip met wat er met bepaalde woorden bedoelt wordt, hier is grondige kennis voor nodig. 18 Door deze drie plagen werd een derde deel van de mensen gedood, ten gevolge van het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. 19 Want de macht van de paarden is in hun bek en in hun staart; want hun staarten gelijken op slangen en hebben koppen, en hiermee brengen zij schade toe. 20 Maar de overige mensen, die niet gedood werden door deze plagen, hadden geen berouw van de werken van hun handen, zodat zij de demonen en de afgoden van goud en zilver en Het gaat om prediking, er worden mensen gedood en de overigen hadden geen berouw ondanks de prediking, gedood wil zeggen gedood voor je zonde en inkeer tot de God van de schrift.
 5. antoon

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  Dat aantonen doen Bijbel gelovigen met de Bijbel die zichzelf verklaart, blijkt nu ook weer eens dat je uit je vooroordeel voorbarige conclusies trekt, iedere vondst wordt onderzocht vaak ook door mensen die niets met de Bijbel hebben, nuchtere gelovige Bijbel onderzoekers zullen echt niet iedere vondst meteen geloven, ik ook niet maar als de matches onmiskenbaar en ook in overeenstemming met de Bijbelse chronologie zijn is er geen enkele reden om niet te geloven. Matsches zie ik ook bij het betreffende onderzoek naar de ark, maar aangezien de impact van dergelijke onderzoek, ook omdat het om niets minder dan de ark gaat ben ik voorzichtig, en dat zullen er meer zijn, dat heeft dus wel met zelfrespect te maken en niet wat jij brabbelt.
 6. antoon

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  Het is gewoon niet zo als ik en iedereen in de film en verslag met een nuchtere blik kan zien, jij vult zoals gewoonlijk weer aan met eigen aannames en een vooroordeel, natuurlijk kan het zijn dat het gewoon niet de Ark is dan moeten we verder zoeken, maar wat jij doet lijkt op onderbuik gevoel. Met de vele gelijkenissen in veel opzichten is het niet 100% zeker maar ook niet onwaarschijnlijk dat het de ark is. verder wordt er nergens gelachen, ik zie alleen mensen bezig met hun onderzoek. We hoeven echt geen bewijs in de vorm van artefacten, bewijs is er zo en zoal, als archeologie de schrift ondersteund is dat boeiend om te lezen , maar niet veel gelovigen zullen het als een bewijs of een heilige graal voor geloof zien, goede onderzoekers hebben dat al, daarom wordt ik niet geloviger bij grote vondsten, wel is het boeiend voor mijn hobby om een goede chronologie op te bouwen.
 7. antoon

  Muziek topic

  De moeite waard
 8. antoon

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  Diverse overeenkomsten in maten, materiaal en andere dingen geven gewicht aan de schaal, overheids functionarissen en deskundigen onderzoeken het ook , het is gewoon zo als je niet in de vloed geloofd, dan geloof je ook niet in de argumentatie, voor mij is de vloed net zo geloofwaardig als welk ander positief afgerond onderzoek dan ook, ik twijfel niet.
 9. antoon

  Profeten extremisten?

  Het is ver in de eindtijd volgens openbaring hoofdstuk 10 , de wereldwijde prediking van het koninkrijk gesymboliseerd door sprinkhanen in het vorige hoofdstuk is of loopt aan zijn eind, Jezus heeft werkelijk koninkrijks macht met zijn voeten op aarde en zee, verderop staat ook er zal geen uitstel meer zijn, het WTG doet volgens mij geen bindende uitspraak over het hoofdstuk, volgens mij is het de periode na de afkondiging vrede en zekerheid, waarover de schepper op zijn bestemde tijd meer inlichtingen zal geven Aarde = bijbels, de zogenaamde stabiele organisatie op aarde van Satan Zee = bijbels, de rusteloze goddeloze mensenmassa Ik begrijp ook best dat mensen moeite hebben met de logica , de schrift is niet makkelijk, broeders van ons Sjako en ik hebben jarenlang onder gebed voor Gods geest moeite gedaan om het te begrijpen en uit te dragen, om het maar eventjes op een forum uit te leggen valt nu eenmaal niet mee Ook Daniël spreekt over geheim houden, ver in de eindtijd Het is ver in de eindtijd volgens openbaring , de wereldwijde prediking van het koninkrijk gesymboliseerd door sprinkhanen in het vorige hoofdstuk is of loopt aan zijn eind, Jezus heeft werkelijk koninkrijks macht met zijn voeten op aarde en zee, verderop staat ook er zal geen uitstel meer zijn, het WTG doet volgens mij geen bindende uitspraak over het hoofdstuk, volgens mij is het de periode na de afkondiging vrede en zekerheid De auteur van de schrift zal op zijn bestemde tijd waarschijnlijk door zijn geest meer inlichtingen geven, ik kan daarover geen uitspraak doen
 10. antoon

  Profeten extremisten?

  klopt waarbij wel gezegd dat het inderdaad enkele belangrijke punten over theologie betrof, maar waarbij vaak persoonlijke opvattingen/ verlangens en opportunisme de bovenhand had, de broeders dachten oa. opgenomen te worden in de hemel, ging niet door, aan het scharnierpunt 1914 als het einde der tijden, Jezus op de troon van David, Satan naar de aarde verbannen en Amerika als 7e en laatste wereldmacht, is niet veel, of bijna zo goed als niets meer gesleuteld. Toch geef ik je mee dat de broeders niet slim waren, zij hadden beter kunnen zeggen zoiets als "we verwachten het en hopen er op, maar 100 % zeker is het niet" of iets in die geest. dan komt het beter over. Ook veel uitleggers van andere richtingen komen bij Amerika in de eindtijd uit, het is ook moeilijk voor te stellen dat de wereld nog heel lang intact blijft. Wapenwedloop die opnieuw begonnen is, diverse landen staan op rand van oorlog en het neemt toe. Opwarming van de aarde, uitputting van natuurlijke bronnen en evenwicht. Handelsoorlogen. Banken die in crisis komen. Gigantische volksverhuizingen die het evenwicht in de verhoudingen kunnen verstoren. moet ik nog even doorgaan
 11. antoon

  Profeten extremisten?

  Dat is niet ongewoon, ook Johannes moest een gedeelte van openbaring verzegelen, en wel een gedeelte op het eind, de woorden moesten geheim blijven tot het punt dat de eindtijd zover was, volgens mij ook de periode die overeenkomt met Daniel. Op het moment dat het zover is zal de schepper ongetwijfeld meer inlichtingen geven aan hen die dat toekomt Ik heb inderdaad zo goed als alle WTG publicaties doorgespit, maar daarnaast heb ik ongeveer even veel op Wiki en de Engelse Wiki gezeten, ook naslagwerken had ik tot mijn beschikking, het internet afgesrtruind op redelijke tegenargumenten, niet te vinden, ook sites van verschillende apologeten beschouwd, net als Sjaco kom ik tot de conclusie dat het WTG nog het dichtste bij de waarheid zit Er zijn nog meer lijnen in de Bijbel die naar Amerika als de laatste macht verwijzen, het is niet alleen bovenstaande
 12. antoon

  Profeten extremisten?

  Nee, ik probeer te begrijpen wat jullie schrijven en vraag naar zaken waarvan ik denk dat die niet in lijn zijn met wat jullie vinden dat er voorspeld is. In dat geval excuses.
 13. antoon

  Muziek topic

  Ver voor mijn tijd toch vind ik het humor
 14. antoon

  Profeten extremisten?

  Volgens mij heeft de Volkerenbond nooit enige macht van betekenis kunnen uitoefenen. En de VN heeft zeker zijn nut in internationale politiek maar ook daarvan durf ik te beweren dat het geen organisatie is die in de praktijk veel macht uit kan oefenen. De veiligheidsraad is een krachteloos lichaam waarbij resoluties met regelmaat worden geveto'd door een permanent lid of worden genegeerd door de partijen waarop het betrekking heeft. Ik kan de beelden die jullie schetsen niet echt rijmen met de werkelijkheid. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat de invloed van de VN toonaangevend en doorslaggevend zou zijn, het gaat erom dat het lichaam, een beeld wat adem krijgt zoals Openbaring het treffend schrijft een bepaald gezag krijgt, dat volkeren er maling aan hebben dat weet ik daar heb je gelijk in, daarom is het ook een surrogaat, Gods koninkrijk zal werkelijk problemen oplossen, de genoemde berg uit Daniel dus. En als dit nu eens China wordt? Of misschien de EU. Amerika is de laatste koning op het toneel, er zijn nog meer passages in de Bijbel die dat aangeven Natuurlijk waren die er wel, Maya's, Azteken, Sioux, Delaware en hoe ze zich ook allemaal mochten noemen of door ons genoemd worden. Ze waren er allemaal al. Het is waar dat Amerika ver voor de kolonisatie bewoond is door andere volkeren, een zeer boeiend item opzich maar het was geen wereldmacht dat begon pas nadat Amerika zich los weekte van Engeland, en door samenwerking met de voormalige kolonisator ontpopte het zich na enige tijd als een dualistische wereldmacht
 15. antoon

  Profeten extremisten?

  De Volkenbond is niet de Amerikanen. De VN ook niet. @antoon heeft het over de Amerikanen. Maar als ik het zo lees zit hij er ernstig naast met zijn Amerikanen. Ik zou niet weten waar ik ernaast zit we leggen het allebei grondig aan je uit , het probleem zit erin dat je volgens mij uitvluchten zoekt in diverse vormen. Wilde beest is volkerenbond, later VN 7e en laatste wereldmacht is Amerika, De berg waar Sjako het over had is Gods koninkrijk, toch niet zo moeilijk te snappen.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid