Spring naar bijdragen

antoon

Members
 • Aantal bijdragen

  2495
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door antoon geplaatst

 1. antoon

  Beste katholieke bijbel? Petrus Canisius?

  Geldelijke bijdragen zijn volstrekt anoniem en vrijwillig, niemand weet van een ander en van wat hij doet, ik begrijp dat de meesten geen interne kennis hebben, reken het ook niet aan maar veel van wat ik hier lees slaat werkelijk nergens op
 2. antoon

  De drieëenheid voor Nicea

  Dit zijn van die discussies waarbij de opponenten goed bekend moeten zijn met grondteksten dus voor en tegen, ik verdiep mij daar niet altijd in, ik verdiep mij in wat er gewoon geschreven staat in meerdere vertalingen, dus aannemelijk, waaruit je ook duidelijk kan zien wat de verhouding vader zoon is geestelijk gezien dus, daar hoef ik echt niets voor, voor mijn hoofd te hebben, dan alleen wel in mijn hoofd logisch nadenken en combineren met wat eerder geschreven staat, in brieven, openbaring en in de Hebreeuwse geschriften ook
 3. antoon

  De drieëenheid voor Nicea

  ik lees maar ik wil geen geen filosofie lezen, met verdraaien, husselen endergelijke kan je altijd aantonen dat een vertaling niet correct is, wat wel bekend is dat er in andere vertalingen toevoegingen staan om de drie-eenheid aan te tonen, ik lees gewoon wat er staat De NWV voldoet prima om het zuivere woord aan te tonen. ook Johannes bevestigd het hij is het begin van de schepping, God daarentegen is eeuwig
 4. antoon

  De drieëenheid voor Nicea

  Het is natuurlijk een kwestie van studie, je kan niet de bijbel lezen en verwachten er meteen uit te komen, in dien je met een lagere school of hbo achtergrond maakt niet uit maar wel met overgave aan de geest studeert dan kom je eruit en hoef je niet te filosoferen om iets wat je eerder geloofde te verdedigen, zo heb ik het gedaan , tot op de dag van vandaag merk ik dat de geest mij het juiste inzicht geeft in allerhande zaken. Iedereen kan tot juist inzicht komen en begrijpen maar het kan jaren van studie vergen, dat benadrukte ik dan misschien niet.
 5. antoon

  De drieëenheid voor Nicea

  Dat kan in veel gevallen goed zijn, nog beter is het om op het zuivere Bijbelse woord te vertrouwen, dat is zo geschreven dat iedereen het kan begrijpen , de positie van de zoon ten opzichte van God wordt er klaar en helder beschreven, God is eeuwig de zoon had een begin, dit samenvoegen kont tot een verwarrende mix, zo werkt de schepper niet
 6. antoon

  De drieëenheid voor Nicea

  Ik heb al je berichten gelezen , niet een is er die uwer mening onderbouwd, hopelijk zal ik ook in de volgende week weer eens van het begin af beginnen met uitleggingen nu sluit ik het af, waarschijnlijk zal Sjako je van dienste zijn. tot horens Het zijn prima onderbouwingen van @Aristarkos in tegenstelling tot @sjako die nauwelijks ingaat op de uitgebouwde punten van aristarkos. Dat is nieuw, Sjako haalt de bijbel aan met duidelijke verwijzingen dat er geen drie eenheid is, God is eeuwig Jezus heeft een begin gehad en is anders dan God, een geestelijk schepsel en Gods zoon, is het nu zo erg omdat toe te geven.
 7. antoon

  De drieëenheid voor Nicea

  Ik ken geen teksten die ontkennen wat je bij gebracht wordt door Sjako, zelf blijf ik liever even terzijde, of beter nog even terzijde, ik heb niet veel tijd over, maar dat kan veranderen
 8. antoon

  De drieëenheid voor Nicea

  Aristarkos je bent aan het filosoferen, hoe het Bijbels in elkaar steekt is toch echt een andere zaak.
 9. antoon

  De drieëenheid voor Nicea

  Jezus liet zich niet aanbidden, werkelijk totaal niet, als het zo lijkt is het raadzaam ook de omliggende verzen te bestuderen en alles in juiste context te plaatsen, hij bad tot de vader en gaf de eer aan de vader, dat enkele mensen dat mogelijk wilden daar heeft hij niets mee te maken, De schrift legt alles prima uit, Jezus heeft overduidelijk een begin gehad God is eeuwig, ook Sjako geeft je een duidelijke uiteenzetting, ik heb het meer geschreven, als je van Jezus God wil maken moet je filosoferen teksten ontkennen en verdraaien, ik begrijp dat niet, ik zie als enigste verklaring dat veel mensen te trots zijn om toe te geven, of omdat zij van jongs af hiermee opgegroeid zijn en het zo willen houden. Ik ben ook met dingen en gebruiken in de kerk grootgebracht waar werkelijk niets van klopt, op latere leeftijd liet ik het aan de schepper en zijn geest over, die hebben mij de dingen laten zien zoals ze zijn, daar ben ik als zondaar dankbaar voor en ik voel in enkele dingen dat het wederzijds is. Ik bedoel dan niet dat de almachtige mij/ons dankbaar moet zijn, daar heeft hij geen enkele reden toe , maar tot de dag van vandaag geeft hij mij meer inzicht in zijn woord
 10. antoon

  De gezalfde(n)

  Zo zullen omstanders die een duidelijke blik hadden het gevoeld hebben, Jezus bedoelde het ook zo, het koninkrijk is nabij in de persoon van Jezus zullen ze dat zo gevoeld hebben van binnenin ook maar Stel dat de opponenten van Sjako gelijk hebben, dan klopt een enorm deel van de Bijbel niet, het letterlijke koninkrijk met 144000 regeerders dat gaat regeren over de grote schare en allen daarna die Jezus als koning aanvaarden is een hoofd thema in de schrift, je kan geen andere uitlegging gaan geven zonder in moeilijkheden te komen.
 11. antoon

  De gezalfde(n)

  Je kan niet alles van Robert Frans gaan quoten, daarom geef ik antwoord op het geheel, door de gehele Bijbelse geschiedenis heet de schepper aan structuur en orde vastgehouden, ik vind het heel aannemelijk als ik openbaring lees dat die klasse verdeling aangehouden wordt, de grote schare komt echt niets tekort en aan het einde van de 1000 jaar zijn ze in dezelfde positie als de eerste mens en zullen zij God volledig kennen.
 12. antoon

  Trump heeft omstreden tv-predikant in dienst

  Ik kan een heel end met je meegaan, maar ik wil in ieder geval geen mensen in een hokje stoppen op uiterlijke kenmerken die mij niet aanstaan, ik maak liever een voorbehoud, althans dat probeer ik
 13. antoon

  Daniël en eindtijd

  Een vraag aan @antoon, van Lobke Waarom zijn Jehova getuigen zo geobsedeerd door de eindtijd? Mag je niet gewoon "genieten'' van je aardse leven? dit naar aanleiding van mijn berichten van JG en waarschijnlijk in het bijzonder van mijn bericht in een topic onder spelletjes daarom verplaats ik het naar hieronder Bijbel studie aniël 02:31-43 31 Gij dan, o koning, aanschouwde, en zie! er was een reusachtig groot beeld. Dat beeld, dat groot was en waarvan de glans buitengewoon was, stond vóór u, en de aanblik ervan was angstwekkend. 32 Wat dat beeld betreft, zijn hoofd was van gedegen goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen waren van koper, 33 zijn benen waren van ijzer , zijn voeten waren deels van ijzer en deels van gevormd leem. Dat was Rome 4e wereldmacht maar nu komt het Er zit nog veel meer aan vast, maar tot zover Als ik meer tijd heb ga ik er opin
 14. antoon

  De gezalfde(n)

  Alsof dat nog nodig is als alles perfect handeld. Toch wordt er in de schrift over regeren gesproken, ik denk dat aan het begin van de 1000 jaar nog niet alles perfect is en er bestuur nodig is
 15. antoon

  Trump heeft omstreden tv-predikant in dienst

  Je zou eens inhoudelijk kunnen reageren Plume en geen onterechte verdachtmakingen zaaien, in een zieke wereld
 16. antoon

  Trump heeft omstreden tv-predikant in dienst

  Plume je weet best wat Fundi bedoelt met die beeldspraak, zoals jij doet is misvorming Trump is, tenminste als hij ook niet meedoet met die vuilnis inderdaad volgens beeldspraak een heilige vergeleken met hen
 17. antoon

  Trump heeft omstreden tv-predikant in dienst

  Ik ben het wel in grote lijnen met je eens Fundi, let wel ook Trump zou deel kunnen zijn van gore kliek, we weten het niet , voor alsnog geef ik hem het voordeel van de twijfel, gewoon alleen omdat we niet alles weten.
 18. antoon

  Trump heeft omstreden tv-predikant in dienst

  We zijn allemaal stumperds , de ene stumperd komt iets verder dan de andere, ook zijn er malloten die hun tekortkomingen goed kunnen camoufleren, en er zijn er die het juist etaleren, ik beoordeel mensen niet op uiterlijke kenmerken, en zeker niet als je de persoon niet van dichtbij kent, wel bepaal ik natuurlijk zelf wie ik als vrienden wil beschouwen, ik denk niet dat Trump in het rijtje voorkomt, maar dat wil niets zeggen over de persoon anzich. Hoe netjes komen Epstein en Clinton en meer van dat lieden wel niet over, je hebt het gewoon het recht niet om mensen te beoordelen. ik raad je aan om daar voorzichtig mee om te gaan.
 19. antoon

  Trump heeft omstreden tv-predikant in dienst

  Als ik iets beschouw laat ik mij leiden door feitelijkheden en probeer onderbuikgevoel te vermeiden, nu gaat het over Trump, vooralsnog neem ik ontbrekend charisma of onbehouwen lomp door het leven gaan niet als parameter in aanmerking om iemand te veroordelen weg te zetten of te bejubelen. Voor veel Amerikanen gaat het om resultaten, indien Trump aan het einde van de rit kan laten zien dat er iets bereikt is , daar waarvoor velen hem gekozen hebben, of dat de economie beter draait, en niet te vergeten als er vrede met Korea komt, zal het Amerikanen een worst wezen dat hij met vuile kleren ongekamd haar rondloopt daarbij moppen tappend die nergens opslaan. Voor Bijbelkenners is het duidelijk Satan beheerst de politiek en zeker ook van de nette heren aan de linkerzijde van hem. Het impeachment proces tegen hem met wel of niet valide argumenten kan tot een afzetting van hem komen of een verschrikkelijke burgeroorlog, een ziener in het verleden heeft voorspelt dat een zwarte Amerikaan de laatste president is en dat de huidige Paus ook de laatste zal zijn, in dat licht zal het mij niet vreemd overkomen als de Democraten hun spel doorzetten en winnen en het presidentschap van Trump met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt wordt, maar nogmaals ook dit zal onderdeel zijn van de grote misleiding waarin Satan orkestreert, de wereld komt toch aan zijn eind, er zal een rechtvaardige hemelse regering komen
 20. antoon

  Trump heeft omstreden tv-predikant in dienst

  Deze koning met bars gelaat zou misschien Trump kunnen zijn, ik claim niets en ik wil niet suggereren, alleen zeg ik dat het niet uit te sluiten is, het is conform de opkomst der wereldmachten en in het midden van Daniel 8 zitten we aardig ver in de eindtijd en bij de laatst aankomende wereldmacht in de schrift , Amerika Het is een mening van mij ,ik zeg erbij dat het genootschap deze conclusie niet geheel en al trekt, men plaatst de koning met bars gelaat als symbool voor de gehele Amerikaanse wereldmacht. Trump is inderdaad weleens dubbelzinnig, eerst moet Noord Korea van de kaart en kort daarna is hij grote vrienden en noemt Kim iemand die goed is voor zijn volk, ook is hij succesvol in een aantal zaken en drijft zijn zin door, zoals de plaatsing van een ambassade in Jeruzalem Hiermee breek ik geen lans voor democraten links rechts of republikeinen, ik beschouw het even Bijbels, per slot van rekening zijn het bijna allemaal misleiders, van Trump zou je kunnen zeggen dat hij de kat knijpt maar - zo lijkt het - wel in het licht, de rest knijpt de kat vaak in het donker,
 21. antoon

  Trump heeft omstreden tv-predikant in dienst

  Ik zou Trump toch liever niet tot mijn vrienden willen rekenen, maar wat Fundi zegt daar zit ook wat in, de zgn. goede diplomatieke mensen aan de top die ieders vrienden lijken te zijn, daar daar ben ik meer benauwd van. Over Trump maak ik mij natuurlijk ook zorgen, maar over die zogenaamde charismatische mensen maak ik mij veel meer zorgen. het actuele nieuws zoals bv. over over Epstein heeft een grote impact daarop
 22. antoon

  Sabbath

  Als jij het werkelijk over de wet van de Christus hebt houdt dat in dat je niet meer meedoet met wettische gebruiken die vervuld zijn in de Christus is het einde van de wet, de wet is aan een paal genageld en nog meer uitspraken in de schrift die dat duidelijk laten zien, en natuurlijk mag je de zondag gebruiken voor rust meditatie of Bijbelstudie daar is niets op tegen, maar als je het ziet als een voorschrift dat nu nog opgaat dan nagel je als het ware christus opnieuw, denk niet dat dat jouw bedoeling is.
 23. antoon

  Sabbath

  Jezus vervulde de wet de wet was daarmee afgedaan, het is te vergelijken met profetie, als een profetie uitkomt of werkelijkheid wordt dan moeten we niet meer gaan verwachten tenzij de profetie een dubbele vervulling heeft die nog uit moet komen. In verband met de sabbat is het zo dat je die kan blijven houden als een onderdeel van Gods regeling, maar hou dan in gedachten dat de sabbat ook onderdeel is van de gehele wet, een wet die naar de Christus toe gaat..dus als je toch dit onderdeel wil aanhouden dan moet je ook de andere wetten strikt aanhouden, de wet lijkt op een Mozaïek of compositie haal je een gedeelte eruit dan komt het kunstwerk niet tot zijn recht, en niet te vergeten er zijn wetten en voorschriften bij die nu onmogelijk zijn te houden zoals aangelegenheden in verband met tempel en priesterdienst. Dus je houdt enkele wetten aan zoals de sabbat en bijvoorbeeld varkensvlees desnoods ook besnijdenis dan geef je aan dat je de typologie die naar de Christus verwijst plichtmatig doet, helaas de goede man Jezus is al 2000 jaar geleden verschenen, we doen er wel goed aan om uit te kijken naar zijn 2e geestelijke komst als gekroonde koning.
 24. antoon

  Daniël en eindtijd

  Zoals de vorige spreker Sjako beklemtoond "God zou het wel kunnen" maar je dient je dan af te vragen wat voor toegevoegde waarde het heeft, God zou bv. ook de hele schepping in enkele letterlijke dagen tot stand kunnen brengen, maar dat past absoluut niet bij zijn karakter zoals we zien bij het ingrijpen in gebeurtenissen door de hele schrift, aannemelijker is enkele lange perioden voor schepping.
 25. antoon

  Samen de Bijbel bestuderen

  Vaak is begeleiding noodzakelijk, ook in zeer veel gevallen kom je met zelfstudie heel ver, ik heb het beiden, eerst grondkennis verkregen van mensen die meer van de schrift wisten dan ik, daarna heb ik zelfstudie gedaan vertalingen naast elkaar leggen, naslag op internet, in boeken, in de bibliotheek enz. en dit tot op de dag van vandaag, nu begrijp (niet alles) maar wel wat veel bijbel schrijvers bedoelen ook in het licht van historie en archeologie, ik ben er ongelooflijk dankbaar voor en besef wel dat het zonder de HG niet mogelijk is. Ik denk wel dat kennis overdragen via een forum aan beperkingen onderhevig is.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid