Spring naar bijdragen

antoon

Members
 • Aantal bijdragen

  2495
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Berichten geplaatst door antoon


 1. 13 minuten geleden zei Bastiaan73:

  Je hebt niet goed gelezen. Filosofie? Ik citeerde de oorspronkelijke Hebreeuwse grondtekst. Ik probeer niet de drieëenheid aan te tonen maar aan te tonen dat de NWV ver van de oorspronkelijke tekst af staat. Maar goed; je hebt blijkbaar liever een bord voor je hoofd. Succes daarmee verder.

  Dit zijn van die discussies waarbij de opponenten goed bekend moeten zijn met grondteksten dus voor en tegen, ik verdiep mij daar niet altijd in, ik verdiep mij in wat er gewoon geschreven staat in meerdere vertalingen, dus aannemelijk,  waaruit je ook duidelijk kan zien wat de verhouding vader zoon is geestelijk gezien dus, daar hoef ik echt niets voor, voor  mijn hoofd te hebben, dan alleen wel in mijn hoofd logisch nadenken en combineren met wat eerder geschreven staat, in brieven, openbaring en in de Hebreeuwse geschriften ook 

   

   


 2. 22 uur geleden zei Bastiaan73:

  @antoon lees je ook mee? Je hecht (terecht) waarde aan het zuivere Bijbelse woord en m.i. heb ik wederom aangetoond dat de NWV dit niet is.

  ik lees maar ik wil geen geen filosofie lezen, met verdraaien, husselen endergelijke kan je altijd aantonen dat een vertaling niet correct is, wat wel bekend  is dat er in andere vertalingen toevoegingen staan om de drie-eenheid aan te tonen, ik lees gewoon wat er staat De NWV voldoet prima om het zuivere woord aan te tonen. 

  5 uur geleden zei sjako:

  Het gaat erom dat Jezus voor al de andere scheppingen tot bestaan is gebracht. Jehovah en Jezus (toen nog Michaël) hebben samen de schepping tot stand gebracht. Jezus heeft dmv van Gods Geest de schepping gemaakt. Daarom staat er in Genesis dat de Geest van God over de wateren zweefde. 
  Dus Jehovah—> Jezus —> Geest. De kracht van God komt vanuit Jehovah en heeft Jezus tot bestaan gebracht. Daarom is God de Almachtige Schepper. Jezus heeft naast Jehovah als Meesterwerker de kracht of energie omgezet in materie. Uit energie kan massa worden gemaakt (E=mc2) Energie=massa * lichtsnelheid in het kwadraat. Volgens deze formule kan dus uit energie massa worden gemaakt.

  ook Johannes bevestigd het hij is het begin van de schepping, God daarentegen is eeuwig


 3. 7 uur geleden zei Dat beloof ik:

  Frappant. Andere keren schreef je dat slechts na jaren studie en de juiste geest, de Bijbel juist kan worden begrepen.
  Je schakelt dus weer eens tussen onverenigbare standpunten zoals het je zelf uitkomt.

  Het is natuurlijk een kwestie van studie, je kan niet de bijbel lezen en verwachten er meteen uit te komen, in dien je met een lagere school of hbo achtergrond maakt niet uit maar wel met overgave aan de geest studeert dan kom je eruit en hoef je niet te filosoferen om iets wat je eerder geloofde te verdedigen, zo heb ik het gedaan , tot op de dag van vandaag merk ik dat de geest mij het juiste inzicht geeft in allerhande zaken.

  Iedereen kan tot juist inzicht komen en begrijpen maar het kan jaren van studie vergen, dat benadrukte ik dan misschien niet.


 4. Citaat
  6 uur geleden zei Desid:

  Maar dan ben je toch zelf de oorzaak? Je kunt er ook voor kiezen de experts te vertrouwen. Dat is heel verstandig namelijk.

   

  Dat kan in veel gevallen goed zijn, nog beter  is  het om op het zuivere Bijbelse woord te vertrouwen, dat is zo geschreven dat iedereen het kan begrijpen , de positie van de zoon ten opzichte van God wordt er klaar en helder beschreven, God is eeuwig de zoon had een begin, dit samenvoegen kont tot een verwarrende mix, zo werkt de schepper niet 


 5. Ik heb al je berichten gelezen , niet een is er die uwer mening onderbouwd, hopelijk zal ik ook in de volgende week weer eens van het begin af beginnen met uitleggingen nu sluit ik het af, waarschijnlijk zal Sjako je van dienste zijn. tot horens

  Het zijn prima onderbouwingen van @Aristarkos in tegenstelling tot @sjako die nauwelijks ingaat op de uitgebouwde punten van aristarkos. 

  Dat is nieuw, Sjako haalt de bijbel aan met duidelijke verwijzingen dat er geen drie eenheid is, God is eeuwig Jezus heeft een begin gehad en is anders dan God, een geestelijk schepsel en  Gods zoon, is het nu zo erg omdat toe te geven.


 6. Jezus liet zich niet aanbidden, werkelijk totaal niet, als het zo lijkt is het raadzaam ook de omliggende verzen te bestuderen en alles in juiste context te plaatsen, hij bad tot de vader en gaf de eer aan de vader, dat enkele mensen dat mogelijk wilden daar heeft hij niets mee te maken, De schrift legt alles prima uit, Jezus heeft overduidelijk een begin gehad God is eeuwig, ook Sjako geeft je een duidelijke uiteenzetting, ik heb het meer geschreven, als je van Jezus God wil maken moet je filosoferen teksten ontkennen en verdraaien, ik begrijp dat niet, ik zie als enigste verklaring dat veel mensen te trots zijn om toe te geven, of omdat zij van jongs af hiermee opgegroeid zijn en het zo willen houden.

  Ik ben ook met dingen en gebruiken in de kerk grootgebracht waar werkelijk niets van klopt, op latere leeftijd liet ik het aan de schepper en zijn geest over, die hebben mij de dingen laten zien zoals ze zijn, daar ben ik als zondaar dankbaar voor en ik voel  in enkele dingen dat het wederzijds is.

  Ik bedoel dan niet dat de almachtige mij/ons  dankbaar moet zijn, daar heeft hij geen enkele reden toe , maar tot de dag van vandaag geeft hij mij meer inzicht in zijn woord


 7. Zo zullen omstanders die een duidelijke blik hadden het gevoeld hebben, Jezus bedoelde het ook zo, het koninkrijk is nabij in de persoon van Jezus zullen ze dat zo gevoeld hebben van binnenin ook maar Stel dat de opponenten van Sjako gelijk hebben, dan klopt een enorm deel van de Bijbel niet, het letterlijke koninkrijk met 144000 regeerders dat gaat regeren over de grote schare en allen daarna die Jezus als koning aanvaarden is een hoofd thema in de schrift, je kan geen andere uitlegging gaan geven zonder in moeilijkheden te komen.


 8. Je kan niet alles van Robert Frans gaan quoten, daarom geef ik antwoord op het geheel, door de gehele Bijbelse geschiedenis heet de schepper aan structuur en orde vastgehouden, ik vind het heel aannemelijk als ik openbaring lees dat die klasse verdeling aangehouden wordt, de grote schare komt echt niets tekort en aan het einde van de 1000 jaar zijn ze in dezelfde positie als de eerste mens en zullen zij God volledig  kennen.


 9. 6 minuten geleden zei Thinkfree:
  10 minuten geleden zei sjako:

  maar waar valt dan over te regeren dan?

  Alsof dat nog nodig is als alles perfect handeld.

  Toch wordt er in de schrift over regeren gesproken, ik denk dat aan het begin van de 1000 jaar nog niet alles perfect is en er bestuur nodig is


 10. 8 minuten geleden zei Dat beloof ik:

  Vreemd. Dat doe ik wel. Met name 'onbehouwen lomp door het leven gaan' neem ik wel in aanmerking om iemand te beoordelen. En dat dan de meeste Nederlanders.

  We zijn allemaal stumperds , de ene stumperd komt iets verder dan de andere, ook zijn er malloten die hun tekortkomingen goed kunnen camoufleren, en er zijn er die het juist etaleren, ik beoordeel mensen niet op uiterlijke kenmerken, en zeker niet als je de persoon niet van dichtbij kent, wel bepaal ik natuurlijk zelf wie ik als vrienden wil beschouwen, ik denk niet dat Trump in het rijtje voorkomt, maar dat wil niets zeggen over de persoon anzich. Hoe netjes komen Epstein en Clinton en meer van dat lieden wel niet over, je hebt het gewoon het recht niet om mensen te beoordelen. ik raad je aan om daar voorzichtig mee om te gaan.


 11. Als ik iets beschouw laat ik mij leiden door feitelijkheden en probeer onderbuikgevoel te vermeiden, nu gaat het over Trump, vooralsnog neem  ik ontbrekend charisma of onbehouwen lomp door het leven gaan niet als parameter in aanmerking om iemand te veroordelen weg te zetten of te bejubelen.

  Voor veel Amerikanen gaat het om resultaten, indien Trump aan het einde van de rit kan laten zien dat er iets bereikt is , daar waarvoor velen hem gekozen hebben, of dat de economie beter draait, en niet te vergeten als er vrede met Korea komt, zal het Amerikanen een worst wezen dat hij met vuile kleren ongekamd haar rondloopt daarbij moppen tappend die nergens opslaan.

  Voor Bijbelkenners is het duidelijk Satan beheerst de politiek en zeker ook van de nette heren aan de linkerzijde van hem. 

  Het impeachment proces tegen hem met wel of niet valide argumenten kan tot een afzetting van hem komen of een verschrikkelijke burgeroorlog, een ziener in het verleden heeft voorspelt dat een zwarte Amerikaan de laatste president is en dat de huidige Paus ook de laatste zal zijn, in dat licht zal het mij niet vreemd overkomen als de Democraten hun spel doorzetten en winnen en het presidentschap van Trump met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt wordt, maar nogmaals ook dit zal onderdeel zijn van de grote misleiding waarin Satan orkestreert, de wereld komt toch aan zijn eind, er zal een rechtvaardige hemelse regering komen


 12. Citaat

  Daniël 8
  23 En in het laatst van hun koninkrijk, naarmate de overtreders hun daden tot voltooiing brengen, zal er een koning opstaan met bars gelaat en die dubbelzinnige gezegden verstaat. 
  24 En zijn kracht moet machtig worden, maar niet door zijn eigen kracht. En op verwonderlijke wijze zal hij verderf stichten, en hij zal stellig succesvol blijken te zijn en doeltreffend handelen.

  Deze koning met bars gelaat zou misschien Trump kunnen zijn, ik claim niets en ik wil niet suggereren, alleen zeg ik dat het niet uit te sluiten is, het is conform de opkomst der wereldmachten en in het midden van Daniel 8 zitten we aardig ver in  de eindtijd en bij de  laatst aankomende wereldmacht in de schrift , Amerika

  Het is een mening van mij ,ik zeg erbij dat het genootschap deze conclusie niet geheel en al trekt, men plaatst de koning  met bars gelaat als symbool voor de gehele Amerikaanse wereldmacht.
  Trump is inderdaad weleens dubbelzinnig, eerst   moet Noord Korea van de kaart  en kort daarna is hij grote vrienden en noemt Kim iemand die goed is voor zijn volk, ook is hij succesvol in een aantal zaken en drijft zijn zin door, zoals de plaatsing van een ambassade in Jeruzalem

  Hiermee breek ik geen lans voor democraten links rechts  of republikeinen, ik beschouw het even Bijbels, per slot van rekening zijn het bijna allemaal misleiders, van Trump zou je  kunnen zeggen dat hij de kat knijpt maar - zo lijkt het - wel in het licht, de rest knijpt de kat vaak in het donker,  


 13. Ik zou Trump toch liever niet tot mijn vrienden willen rekenen, maar wat Fundi zegt daar zit ook wat in, de zgn. goede diplomatieke mensen aan de top die ieders vrienden lijken te zijn,  daar daar ben ik meer benauwd van. Over Trump maak ik mij natuurlijk ook zorgen, maar over die zogenaamde charismatische mensen  maak ik mij veel meer zorgen. het actuele nieuws zoals bv. over over Epstein  heeft een grote impact daarop


 14. Als jij het werkelijk over de wet van de Christus hebt houdt dat in dat je niet meer meedoet met wettische gebruiken die vervuld zijn in de Christus is het einde van de wet, de wet is aan een paal genageld en nog meer uitspraken in de schrift die dat duidelijk laten zien, en natuurlijk mag je de zondag gebruiken voor rust meditatie of Bijbelstudie daar is niets op tegen, maar als je het ziet als een voorschrift dat nu nog opgaat dan nagel je als het ware christus opnieuw, denk niet dat dat jouw bedoeling is.


 15. Jezus vervulde de wet de wet was daarmee afgedaan, het is te vergelijken met profetie, als een profetie uitkomt of werkelijkheid wordt dan moeten we niet meer gaan verwachten tenzij de profetie een dubbele vervulling heeft die nog uit moet komen.

  In verband met de sabbat is het zo dat je die kan blijven houden als een onderdeel van Gods regeling, maar hou dan in gedachten dat de sabbat ook onderdeel is van de gehele wet, een wet die naar de Christus toe gaat..dus als je toch dit onderdeel wil aanhouden dan moet je ook de andere wetten strikt aanhouden, de wet lijkt op een Mozaïek of compositie haal je een gedeelte eruit dan komt het kunstwerk  niet tot zijn recht, en niet te vergeten er zijn wetten en voorschriften bij die nu onmogelijk zijn te houden zoals aangelegenheden in verband met tempel en priesterdienst.

  Dus je houdt enkele wetten aan zoals de sabbat en bijvoorbeeld varkensvlees desnoods ook besnijdenis dan geef je aan dat je de typologie die naar de Christus verwijst plichtmatig doet, helaas de goede man  Jezus is al 2000 jaar geleden verschenen, we doen er wel goed aan om uit te kijken naar zijn 2e geestelijke komst als gekroonde koning.


 16. Zoals de vorige spreker Sjako beklemtoond "God zou het wel kunnen" maar je dient je dan af te vragen wat voor toegevoegde waarde het heeft, God zou bv. ook de hele schepping in enkele letterlijke dagen tot stand kunnen brengen, maar dat past absoluut niet bij zijn karakter zoals we zien bij het  ingrijpen in gebeurtenissen door de hele schrift, aannemelijker is enkele lange perioden voor schepping. 


 17. Vaak is begeleiding noodzakelijk, ook in zeer veel gevallen kom je met zelfstudie heel ver, ik heb het beiden, eerst  grondkennis verkregen van mensen die meer van de schrift wisten dan ik, daarna heb ik zelfstudie gedaan vertalingen naast elkaar leggen, naslag op internet, in boeken, in de bibliotheek enz. en dit  tot op de dag van vandaag, nu begrijp (niet alles) maar wel wat veel bijbel schrijvers bedoelen ook in het licht van historie en archeologie, ik ben er ongelooflijk dankbaar voor en besef wel dat het zonder de HG niet mogelijk is.

  Ik denk wel dat kennis  overdragen via een forum aan beperkingen onderhevig is.


 18. 4 uur geleden zei Thinkfree:

  In de n.w.v staat wel degelijk schijf Sjako, de s.v heeft het bij het rechte eind, en die wordt als corrupt weggezet door de j.g. Waarom ineens die switch?

  Niet alles is corrupt, ik lees de SV. ook en  ook weleens  met vreugde, we proberen wel onderscheid te maken

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid