Spring naar bijdragen

antoon

Members
 • Aantal bijdragen

  2451
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door antoon geplaatst

 1. antoon

  Profeten extremisten?

  Graag zou ik zeer uitgebreid antwoorden, echter er staan dingen in de schrift waar we niet altijd meteen mee wegkomen of antwoord op weten, God heeft zijn woord laten optekenen, met een goede bedoeling, oa. staat er ook dat er t.z.t. nieuwe rollen geopend zullen worden, progressief geeft de schepper inlichtingen en meer inzicht, ook in wat er al geschreven staat door middel van de geest, dit naarmate ook hoe ver we in de eindtijd zijn. BV.dingen die Daniel toen niet begreep, maar wel op moest schrijven zijn ons in deze eindtijd ook duidelijker, ik denk dat veel van wat verzegeld was ons door middel van de geest nu ook ons duidelijker is, bv. over het beest dat was maar ook weer opstond, Volkerenbond/ Verenigde naties is tijdens de oorlog een lezing geweest waarbij de spreker de verzen aanhaalde en verkondigde dat er een nieuwe vereniging van naties zou ontstaan, ik claim niets maar het kan zijn dat de geest dat ingaf en dat er meer dingen zijn die verzegeld waren door de schepper nu aan zijn ware gelovigen ingegeven wordt. Ik bestudeer het gegeven waar je mee aankomt verder, het is ook geen onredelijke vraagstelling van je, hopelijk kom ik nog met een nog meer gespecificeerd antwoord. Nog even dit, Jezus had zijn boodschap letterlijk kunnen brengen, maar in plaats daarvan gebruikte hij veel illustraties, dit had een bedoeling, gelovigen zouden zijn woorden herkennen en begrijpen, starre ongelovigen niet, dit kan ook het geval zijn met verzegelen, gelovigen kunnen genoeg hebben met wat er al geschreven staat en zoals gezegd, de schepper geeft volgens mij steeds meer info, naarmate de eindtijd nadert.
 2. antoon

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  DBI ben je nu zo dom of fake je dat, niets van wat je zegt over mij klopt of is sterk gekleurd, ik zie hier alleen maar gal spuwen en mijn woorden verdraaien ook enigzins door Mullog, ik heb wel wat beters te doen dan hierop in te gaan. Kijk ik heb een stukje levenservaring, en weet wanneer het de moeite waard is om een onderzoek verder uit te spitten, en vaak kom ik gewoon tot resultaten, verder laat ik mij of een amateur, welke dan ook niet demoniseren, ik weet ook onderhand wat voor wereldje die zgn, professional leven, wedijver en nijd kan daar ook aan de orde zijn. De film, want daar gaat het om, geeft het beeld van een grondig onderzoek met veel matches die duidelijk verwijzen naar de historie en leef omgeving van Noach, mochten het allemaal of grotendeels leugens zijn over de matches dan moet dat gezegd kunnen worden, dan laat ik de amateur vallen en zoek ik nooit meer iets van hem op, en nogmaals ondanks al de overeenkomsten is het voor mij geen uitgemaakte zaak. de impact van de gebeurtenis is daarvoor te groot, is het nu een beetje duidelijk
 3. antoon

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  Je zit weer volkomen verkeerd met je gedrein, ik geloof mensen die wetenschappelijk kunnen aantonen dat een vondst met de Bijbel, en zeker ook met de chronologie te maken heeft en ingeval het een amateur zou zijn ga ik af op de wetenschappelijke resultaten, resultaten die ook in het betreffende onderzoek zijn. Duidelijk stel ik wel dat voorbehoud op zijn plaats is omdat er van amateur onderzoekers weinig of niets gepubliceerd wordt, het kan zeker bedrog zijn, maar het hoeft niet, bedrog kan net zo goed ook bij professionals, in ieder geval komt het filmpje zo over dat wetenschappers bezig zijn met kennis van zaken en dus nog kan het achteraf foutief zijn. voor mij is het zo en zoal een gelopen race, de dingen in de schrift zijn genoeg bevestigd, ook de ark historie zal in de toekomst misschien meer bevestiging krijgen ook van de gesettelde wetenschap, het zal mij niet verbazen Miullog wat jij neerpent is in ieder geval geen weergave van het onderzoek, men ging verder dan alleen wat men eerst zag, hangt de naald stil bij jou , en nogmaals het kan een misser zijn, niet dat de resultaten dat doen vermoeden maar meer omdat Chinese wetenschappers ook claimen , volgens mij op een andere plek, ik maak gewoon een voorbehoud, is dat nu een keer duidelijk of niet.
 4. antoon

  Profeten extremisten?

  Ik zie dat het onderwerp je bezighoudt, dat siert je, 5 maanden is ongeveer de levensduur van de sprinkhaan, dit symboliseert dat gedurende de hele levensduur van het insect, gepredikt wordt, die sprinkhaan weer staat voor individuele predikers van Gods koninkrijk, die hun hele leven naar de Schrift verwijzen voor ongelovigen kan de prediking overkomen als pijniging. Dat zij de prediking symboliseren en ook de ruiterij daarna is op te maken uit de chronologie van gebeurtenissen en omliggende verzen plus begrip met wat er met bepaalde woorden bedoelt wordt, hier is grondige kennis voor nodig. 18 Door deze drie plagen werd een derde deel van de mensen gedood, ten gevolge van het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. 19 Want de macht van de paarden is in hun bek en in hun staart; want hun staarten gelijken op slangen en hebben koppen, en hiermee brengen zij schade toe. 20 Maar de overige mensen, die niet gedood werden door deze plagen, hadden geen berouw van de werken van hun handen, zodat zij de demonen en de afgoden van goud en zilver en Het gaat om prediking, er worden mensen gedood en de overigen hadden geen berouw ondanks de prediking, gedood wil zeggen gedood voor je zonde en inkeer tot de God van de schrift.
 5. antoon

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  Dat aantonen doen Bijbel gelovigen met de Bijbel die zichzelf verklaart, blijkt nu ook weer eens dat je uit je vooroordeel voorbarige conclusies trekt, iedere vondst wordt onderzocht vaak ook door mensen die niets met de Bijbel hebben, nuchtere gelovige Bijbel onderzoekers zullen echt niet iedere vondst meteen geloven, ik ook niet maar als de matches onmiskenbaar en ook in overeenstemming met de Bijbelse chronologie zijn is er geen enkele reden om niet te geloven. Matsches zie ik ook bij het betreffende onderzoek naar de ark, maar aangezien de impact van dergelijke onderzoek, ook omdat het om niets minder dan de ark gaat ben ik voorzichtig, en dat zullen er meer zijn, dat heeft dus wel met zelfrespect te maken en niet wat jij brabbelt.
 6. antoon

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  Het is gewoon niet zo als ik en iedereen in de film en verslag met een nuchtere blik kan zien, jij vult zoals gewoonlijk weer aan met eigen aannames en een vooroordeel, natuurlijk kan het zijn dat het gewoon niet de Ark is dan moeten we verder zoeken, maar wat jij doet lijkt op onderbuik gevoel. Met de vele gelijkenissen in veel opzichten is het niet 100% zeker maar ook niet onwaarschijnlijk dat het de ark is. verder wordt er nergens gelachen, ik zie alleen mensen bezig met hun onderzoek. We hoeven echt geen bewijs in de vorm van artefacten, bewijs is er zo en zoal, als archeologie de schrift ondersteund is dat boeiend om te lezen , maar niet veel gelovigen zullen het als een bewijs of een heilige graal voor geloof zien, goede onderzoekers hebben dat al, daarom wordt ik niet geloviger bij grote vondsten, wel is het boeiend voor mijn hobby om een goede chronologie op te bouwen.
 7. antoon

  Muziek topic

  De moeite waard
 8. antoon

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  Diverse overeenkomsten in maten, materiaal en andere dingen geven gewicht aan de schaal, overheids functionarissen en deskundigen onderzoeken het ook , het is gewoon zo als je niet in de vloed geloofd, dan geloof je ook niet in de argumentatie, voor mij is de vloed net zo geloofwaardig als welk ander positief afgerond onderzoek dan ook, ik twijfel niet.
 9. antoon

  Profeten extremisten?

  Het is ver in de eindtijd volgens openbaring hoofdstuk 10 , de wereldwijde prediking van het koninkrijk gesymboliseerd door sprinkhanen in het vorige hoofdstuk is of loopt aan zijn eind, Jezus heeft werkelijk koninkrijks macht met zijn voeten op aarde en zee, verderop staat ook er zal geen uitstel meer zijn, het WTG doet volgens mij geen bindende uitspraak over het hoofdstuk, volgens mij is het de periode na de afkondiging vrede en zekerheid, waarover de schepper op zijn bestemde tijd meer inlichtingen zal geven Aarde = bijbels, de zogenaamde stabiele organisatie op aarde van Satan Zee = bijbels, de rusteloze goddeloze mensenmassa Ik begrijp ook best dat mensen moeite hebben met de logica , de schrift is niet makkelijk, broeders van ons Sjako en ik hebben jarenlang onder gebed voor Gods geest moeite gedaan om het te begrijpen en uit te dragen, om het maar eventjes op een forum uit te leggen valt nu eenmaal niet mee Ook Daniël spreekt over geheim houden, ver in de eindtijd Het is ver in de eindtijd volgens openbaring , de wereldwijde prediking van het koninkrijk gesymboliseerd door sprinkhanen in het vorige hoofdstuk is of loopt aan zijn eind, Jezus heeft werkelijk koninkrijks macht met zijn voeten op aarde en zee, verderop staat ook er zal geen uitstel meer zijn, het WTG doet volgens mij geen bindende uitspraak over het hoofdstuk, volgens mij is het de periode na de afkondiging vrede en zekerheid De auteur van de schrift zal op zijn bestemde tijd waarschijnlijk door zijn geest meer inlichtingen geven, ik kan daarover geen uitspraak doen
 10. antoon

  Profeten extremisten?

  klopt waarbij wel gezegd dat het inderdaad enkele belangrijke punten over theologie betrof, maar waarbij vaak persoonlijke opvattingen/ verlangens en opportunisme de bovenhand had, de broeders dachten oa. opgenomen te worden in de hemel, ging niet door, aan het scharnierpunt 1914 als het einde der tijden, Jezus op de troon van David, Satan naar de aarde verbannen en Amerika als 7e en laatste wereldmacht, is niet veel, of bijna zo goed als niets meer gesleuteld. Toch geef ik je mee dat de broeders niet slim waren, zij hadden beter kunnen zeggen zoiets als "we verwachten het en hopen er op, maar 100 % zeker is het niet" of iets in die geest. dan komt het beter over. Ook veel uitleggers van andere richtingen komen bij Amerika in de eindtijd uit, het is ook moeilijk voor te stellen dat de wereld nog heel lang intact blijft. Wapenwedloop die opnieuw begonnen is, diverse landen staan op rand van oorlog en het neemt toe. Opwarming van de aarde, uitputting van natuurlijke bronnen en evenwicht. Handelsoorlogen. Banken die in crisis komen. Gigantische volksverhuizingen die het evenwicht in de verhoudingen kunnen verstoren. moet ik nog even doorgaan
 11. antoon

  Profeten extremisten?

  Dat is niet ongewoon, ook Johannes moest een gedeelte van openbaring verzegelen, en wel een gedeelte op het eind, de woorden moesten geheim blijven tot het punt dat de eindtijd zover was, volgens mij ook de periode die overeenkomt met Daniel. Op het moment dat het zover is zal de schepper ongetwijfeld meer inlichtingen geven aan hen die dat toekomt Ik heb inderdaad zo goed als alle WTG publicaties doorgespit, maar daarnaast heb ik ongeveer even veel op Wiki en de Engelse Wiki gezeten, ook naslagwerken had ik tot mijn beschikking, het internet afgesrtruind op redelijke tegenargumenten, niet te vinden, ook sites van verschillende apologeten beschouwd, net als Sjaco kom ik tot de conclusie dat het WTG nog het dichtste bij de waarheid zit Er zijn nog meer lijnen in de Bijbel die naar Amerika als de laatste macht verwijzen, het is niet alleen bovenstaande
 12. antoon

  Profeten extremisten?

  Nee, ik probeer te begrijpen wat jullie schrijven en vraag naar zaken waarvan ik denk dat die niet in lijn zijn met wat jullie vinden dat er voorspeld is. In dat geval excuses.
 13. antoon

  Muziek topic

  Ver voor mijn tijd toch vind ik het humor
 14. antoon

  Profeten extremisten?

  Volgens mij heeft de Volkerenbond nooit enige macht van betekenis kunnen uitoefenen. En de VN heeft zeker zijn nut in internationale politiek maar ook daarvan durf ik te beweren dat het geen organisatie is die in de praktijk veel macht uit kan oefenen. De veiligheidsraad is een krachteloos lichaam waarbij resoluties met regelmaat worden geveto'd door een permanent lid of worden genegeerd door de partijen waarop het betrekking heeft. Ik kan de beelden die jullie schetsen niet echt rijmen met de werkelijkheid. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat de invloed van de VN toonaangevend en doorslaggevend zou zijn, het gaat erom dat het lichaam, een beeld wat adem krijgt zoals Openbaring het treffend schrijft een bepaald gezag krijgt, dat volkeren er maling aan hebben dat weet ik daar heb je gelijk in, daarom is het ook een surrogaat, Gods koninkrijk zal werkelijk problemen oplossen, de genoemde berg uit Daniel dus. En als dit nu eens China wordt? Of misschien de EU. Amerika is de laatste koning op het toneel, er zijn nog meer passages in de Bijbel die dat aangeven Natuurlijk waren die er wel, Maya's, Azteken, Sioux, Delaware en hoe ze zich ook allemaal mochten noemen of door ons genoemd worden. Ze waren er allemaal al. Het is waar dat Amerika ver voor de kolonisatie bewoond is door andere volkeren, een zeer boeiend item opzich maar het was geen wereldmacht dat begon pas nadat Amerika zich los weekte van Engeland, en door samenwerking met de voormalige kolonisator ontpopte het zich na enige tijd als een dualistische wereldmacht
 15. antoon

  Profeten extremisten?

  De Volkenbond is niet de Amerikanen. De VN ook niet. @antoon heeft het over de Amerikanen. Maar als ik het zo lees zit hij er ernstig naast met zijn Amerikanen. Ik zou niet weten waar ik ernaast zit we leggen het allebei grondig aan je uit , het probleem zit erin dat je volgens mij uitvluchten zoekt in diverse vormen. Wilde beest is volkerenbond, later VN 7e en laatste wereldmacht is Amerika, De berg waar Sjako het over had is Gods koninkrijk, toch niet zo moeilijk te snappen.
 16. antoon

  Profeten extremisten?

 17. antoon

  Profeten extremisten?

  Waar staat in openbaringen dat de Amerikanen op het toneel gaan verschijnen? Er staat niet Amerikanen, die waren er toen Johannes de openbaring optekende nog niet, wel staat er dat er nog een wereldmacht moet komen. Onderstaande uit openbaring openbaring 17:8 Het wilde beest dat je hebt gezien, was, maar is niet, en staat toch op het punt uit de afgrond op te stijgen, en het gaat de vernietiging tegemoet. Dat wat er niet is, is de volkerenbond die met de opkomst van Hitler geen macht meer uitvoerde, als het ware in de afgrond, hij steeg op uit de afgrond in de vorm van de Verenigde naties En de bewoners van de aarde — degenen van wie de namen vanaf de grondlegging van de wereld niet in de boekrol van het leven zijn opgeschreven — zullen zich verbazen als ze zien hoe het wilde beest was, maar niet is en toch aanwezig zal zijn. Men verbaasde zich dat de mensheid ogenschijnlijk kon opstaan en zegevieren in de vorm ook van de VN 9 Hier komt het aan op verstand en wijsheid. De zeven koppen betekenen zeven bergen, Bergen beelden in de schrift vaak koninkrijken uit waar de vrouw op zit.10 Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er en de andere is nog niet gekomen. 7 koningen zijn er in connectie met het Bijbelse land Juda geweest, de eerste 6 Egypte Assyrie Babylon Perzie Griekenland Rome Johannes schreef tijdens deze koning Die nog niet gekomen is dat is 7. Amerika Maar als hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11 En het wilde beest dat was maar niet is, is ook een achtste koning, maar het komt voort uit de zeven en het gaat de vernietiging tegemoet. Hier gaat het doek neer na Ameruika kunnen we geen wereldmacht meer verwachten Dat wilde beest is dus de VN., ook genoemd een 8e koning vanwege zijn bevoegdheden. Wellicht is het niet voldoende voor je toch tekent ook Daniel met zijn eigen woorden deze volgorde op. en verschillende malen uit verschillende invalshoeken Ik zie dat Sjako ook aanwijzingen geeft, op hetzelfde moment
 18. antoon

  Profeten extremisten?

  Het begint nu werkelijk vervelend te worden. De Spaanse griep staat niet helemaal niet vermeld in Openbaring. Er staat iets anders, waarvan jij denkt dat het over de Spaanse griep gaat, maar als je jouw argumentatie daarvoor gaat bekijken, kan dat waarschijnlijk net zo goed over aids of de pest gaan. Het WTG noemt ze volgens mij allebei dus ook aids betreffende de ruiter met het vale paard, de pest komt niet overeen met de chronologie naar de eindtijd, daar is de bijbel wel zeer duidelijk in, dat kan je rustig vergeten. bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog#De_Spaanse_griep https://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_(ziekte) De amerikaanse wereldmacht moest nog op het toneel komen en zich duidelijk laten gelden in grote oorlogen, dat was toch volgens mij nog niet in de periode van de epidemie
 19. antoon

  Profeten extremisten?

  Dat was nog een oude vertaling van het WTG nu is het 7 Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere.
 20. antoon

  Profeten extremisten?

  Ik denk dat je met oorlogen doden bedoelt (schrijffoutje). Tijdens de honderdjarige oorlog is de bevolking van West-Europa gedecimeerd door deze oorlog en de pestepidemieën die rondwaarden. Ik denk dat die tijd veel angstwekkender was dan de huidige tijd en dat "groot zwaard, grote oorlogen" veel meer van toepassing was. Het duurde tot 1600 voor dat het bevolkingspeil in Europa weer op hetzelfde niveau was als rond 1300. Wereldwijd zijn er naar schatting 75 tot 100 miljoen dodelijke slachtoffers gevallen door de pest. Een ongeëvenaard aantal (bron). Ik vind het altijd iets lachwekkends hebben als mensen nu overal tekenen in zien zonder het historische besef te hebben van dat het allemaal ooit veel erger is geweest. Je moet het dan wel in verband zien, ik weet dat er grotere oorlogen geweest zijn ook met miljoenen meer doden dan 14/ 18 maar wat ik duidelijk laat doorschemeren is dat het Bijbels om een conflict gaat ook 40/ 45 heeft zowel Bijbels als geschiedenis kundig met met (14/ 18) te maken, er zat ook maar ongeveer 22 jaar tussen de vrede 1918 en het begin van de 2e wereldoorlog 1940 en ook de profeet in Babylon sprak van een conflict dat de koning van het noorden had met de koning van het zuiden (westerse mogendheden en Amerika centraal) dus helemaal niets om je of iemand anders te amuseren of gebrek aan kennis toe te schrijven dat kan zou kunnen overkomen als ad. hom naar eigen adres.
 21. antoon

  Profeten extremisten?

  Jezus zal toch nooit natie tegen natie gezegd hebben? Het hele begrip natie bestond toen nog niet. Maar ik kom er toch niet uit. Wat heeft het voor zin dat Daniel een eindtijd beschrijft die 2.500 jaar na de profetie uit gaat komen? Er is geen enkele van zijn toehoorders dan nog in leven. Als mij voorspeld wordt dat in het jaar 2150 de wereld vergaat, wat heb ik daar dan aan? Ik ga dat niet halen. Op de keper beschouwd heeft een voorspelling alleen nut als degene die hem hoort er wat mee kan. Voorspellingen ver in de toekomst, je hebt er niks aan... Natuurlijk bestonden er koninkrijken en ook in samenwerking Jezus bedoelde deze tijd waarin koninkrijk tegen koninkrijk oorlog voerde, natuurlijk begon 1914 in het klein maar het groeide uit tot een zeer groot conflict, vergeet in volgorde ook de Spaanse griep niet vermeld in Openbaring. Wat je over Daniël schrijft kan ik vanuit jouw standpunt begrijpen, het is wel gewoon zo dat de profeet steeds meer steun krijgt uit onverdachte hoek, de wetenschap, steeds komen er bevestigingen dat hij in Babylon verbleef en in zijn boeken komen veel kenmerken voor die archeologie en andere wetenschappen nu boven tafel krijgen als zijnd daar geschreven. De boeken zijn te zonder meer geloven ook de chronologie van koningen van het Seleucidische Rijk tot op heden, Daniël komt met zijn profetie vanaf het jaar 1914 tot nu overeen met openbaring, nuchter concluderen noopt dan zeker om gewoon aan te nemen wat hij schrijft.
 22. antoon

  Profeten extremisten?

  Het begin van de eindtijd en ik ga uit van 1914 komt heel goed overeen met de profetie van Jezus dat natie tegen natie op zal staan en koninkrijk tegen koninkrijk, verder zijn er duidelijke parallellen met de eindtijd beschrijving van de profeet Daniel, de overeenkomsten zijn zeer treffend, wat niet het geval zou zijn als de eindtijd 20 jaar later zou beginnen. of ongeacht welk ander tijdstip dan ook, sorry maar ik en veel nuchtere onderzoekers hebben niet het idee met een Muppet show te maken te hebben, integendeel, overigens verlang ik dat de serie weer eens op tv komt altijd goede humor, al vinden 2 heren op de tribune dat niet. Het is ook een kwestie om deze materie (eindtijd) dus in het licht van de gehele Bijbel te bezien en niet isoleren als een alleenstaand geval, in dat geval kom je er gewoon niet uit.
 23. antoon

  Profeten extremisten?

  Geen van deze oorlogen benadert de oorlogen na 1914 en 1945 met tientallen miljoenen doden in heel korte tijd, en ook daarna zeer regelmatig oorlogen met bij elkaar miljoenen en miljoenen oorlogen, groot zwaard, grote oorlogen het is een kwestie om de bijbelboeken goed te begrijpen. ook pestilentie werd voorzegt, dan denken we aan de A griep met miljoenen doden, er werd meer voorzegt, daar wacht ik even mee, BDI je weerlegt dus nauwelijks iets en dat is amusant om je woorden ook eens te gebruiken Dat waren dan dus geen getrouwe en beleidsvolle slaven die door God werden geleid? Hoe kunnen het dan broeders van jou zijn ? Het waren gewoon geen profeten maar uitleggers , menselijke uitleggers die de schepper geen volmaaktheid geeft, en aan wie hij de menselijkheid niet onttrekt, menselijke neigingen laat hij toe, hij corrigeert niet, maar aan wie hij door de jaren heen wel wel progressief licht geeft. Trouwens ook aan de invloed van Satan die hij op iedereen heeft ook op het besturend lichaam laat hij toe, nog toe. Wat zou nu beter kunnen werken om mensen van de waarheid af te houden dan tussen het licht en begrip van de schrift dat men heeft, om ook menselijke trekjes zoals overdrijving, sensatie zucht, en nog meer aan te wakkeren.
 24. antoon

  Profeten extremisten?

  Ik heb de site van Mullog doorgenomen, inderdaad zoals ik eerder schreef de broeders waren te voorbarig met een aantal toch wel belangrijke zaken en de dingen kwamen niet uit zoals gedacht, kern punt blijft wel is 1914 het einde van de tijden der heidenen, of moeten we 20 jaar opschuiven zoals de site suggereert. De grote oorlogen en hongersnoden, de 4 ruiters van openbaring begonnen wel in 1914 - waarbij toegegeven het was enkele maanden voor oktober - een aanvang te nemen van zeer grote proporties (groot zwaard in openbaring wil zeggen grote oorlogen) De wateren rond Babylon begonnen langzaam maar zeker op te drogen (wateren in openbaring wil zeggen volken en scharen die valse religie ondersteunen) er is meer maar ik laat het hierbij
 25. antoon

  Profeten extremisten?

  Ik zie het als opgave om juist in die verdorven wereld te leven. Klopt ik zie het ook als een uitdaging om in een waanzinnige wereld iets gedaan te krijgen, het geeft mij weleens een goed gevoel, toch moeten we uitzien naar een nieuwe eerlijke echte wereld lijkt mij, de schrift beloofd het en de Schepper zal voor ons 2 geen uitzondering maken.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid