Spring naar bijdragen

antoon

Members
 • Aantal bijdragen

  2603
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door antoon geplaatst

 1. antoon

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Ik kan het mis hebben, maar het lijkt dat alleen Markus het heeft over de volgende dag.
 2. antoon

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Zo werkt het dus niet, als ik alles maar voetstoots aannam wat er tegen de schrift geschreven is, zou ik nu nog in het stenen tijdperk leven, ik neem de aantijgingen aan, en als de tijd ervoor is , of als ik de tijd hebt zoek ik het uit, en niet zelden blijkt dan dat de tegenwerping op los zand berust. Wat betreft dit geval van de vijgenboom denk ik dat de aangevers misschien toch wel wel een punt hebben, toch zoek ik het liever tot op de bodem uit. Er wordt ook geopperd dat er gewoon 2 tempel reinigingen waren een voor de vijgenboom en een daarna, ik ben bezig het kan lang duren, want het heeft niet mijn allerhoogste prioriteit
 3. antoon

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/202020122?q=vijgenboom&p=par Volgorde van gebeurtenissen, zelf wil ik het nog uitzoeken om misschien tot een aanvaardbare synthese voor iedereen te te komen, werk aan de winkel. Natuurlijk houd ik er ook rekening mee dat er discussie punten bij zitten, maar daarvoor zijn we op een forum
 4. antoon

  2de coronagolf op komst

  Misschien niet te vertrouwen, maar ik vraag mij ook af of je de gevestigde wetenschap wel zoveel krediet moet geven. ik denk dat er heel wat gerommeld wordt, en allemaal om het geld en de prestige, goede natuurlijk uitgezonderd
 5. antoon

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Ik begrijp je Desid, mijn uitleg is niet geheel en al bevredigend voor je, voor mijzelf ook niet helemaal trouwens, toch denk ik dat wij teveel vanuit onze perceptie van dingen redeneren, er is veel tegengeworpen door critici tegen de schrift in de eerste eeuwen van onze tijdrekening, ja toch, waarschijnlijk weet jij er veel vanaf, toch lijkt het dat de chronologie van het evangelie en met name rondom de laatste dagen van Jezus voor zijn dood, niet ter discussie is gesteld, ik denk dat iedereen die toeschouwer was en/of het kon waarnemen direct hetzij direct of indirect de gang van zaken kon begrijpen. Wij horen het uit de 2e hand, zijn geen toeschouwer geweest en hebben ook geen parallelle verslagen van de Joden die mogelijk gemaakt zijn, en bv. van de Romeinen, die hielden ook alles bij. Toch schaadt het mijn vertrouwen in de Bijbel niet
 6. antoon

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Marcus 11:12 Toen ze de volgende dag uit Bethanië vertrokken, kreeg hij honger. 13 In de verte zag hij een vijgenboom die in blad stond, en hij ging er naartoe om te kijken of er iets aan zat. Maar toen hij bij de boom kwam, vond hij alleen bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen. 14 Daarop zei hij tegen de boom: ‘Vanaf nu zal niemand ooit nog vruchten van je eten.’ En zijn discipelen hoorden het. cursief is van mij. Het kan zijn dat Marcus beknopt was en niet alles vermeld, zoals hij vaak kortaf is, het verdorren kwam misschien op gang, hij vermeldde het niet 19 Laat op de dag gingen ze de stad weer uit. 20 Toen ze ’s morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat die tot aan de wortels verdord was. 21 Petrus herinnerde zich wat er eerder was gebeurd en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, kijk! De vijgenboom die je hebt vervloekt, is verdord.’ Nu was hij mogelijk totaal verdord, ik weet dat ook aan deze uitleg ook haken en ogen zitten, maar hoe vaak gebruiken wij niet een woordspeling die niet letterlijk overeenkomt met de situatie waar het over gaat. _________________ Math. 21:18 Toen hij ’s morgens vroeg naar de stad terugging, kreeg hij honger. 19 Aan de kant van de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij ging er naartoe, maar er zaten alleen bladeren aan. Daarom zei hij: ‘Vanaf nu zul je nooit meer vrucht dragen.’ En de vijgenboom verdorde meteen. 20 Toen de discipelen dat zagen, stonden ze versteld en zeiden: ‘Hoe kan het dat de vijgenboom zo plotseling verdorde?’
 7. antoon

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Desid bedankt voor de info, ik wist het niet, ik had al eens van de boom gehoord en dat er iets niet klopte, ben er echter nooit diep op ingegaan Ik maak nu een sitepagina waarbij de 2 verslagen in zijn naast elkaar komen en probeer tot een synthese te komen, dat is mijn manier van onderzoeken, kan echter niet beloven dat ik met een geheel verlossend antwoord kom, je geloofd het misschien niet, maar ik ben blij om iets uit te zoeken. maakt niet uit van wie het komt.
 8. antoon

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Inderdaad daar heb je theologen en academici voor, het plebs diene te luisteren, helaas voor hen weet het plebs waaronder ik mijn persoontje voeg wel eventjes iets meer van de schrift, wij hoeven niet snel de namen te weten van wat voor wetenschapper dan ook, wij denken zelf en logisch. Dan de narigheid van wat hier neergeplempt wordt over het evangelie, tjonge tjonge wat een intellectueel hoogstandje, het plebs of de gewone bijbel onderzoeker weet dat het gewoon hectische momenten waren , de panelen werden alom verwisseld, door die veranderde omstandigheden kan je niet verwachten dat de schrijvers letterlijk overeenkwamen met elkaar en het geschrevene , Willempie heeft het ook aardig uiteengezet. Gewone mensen als ook ik onderzoeken en denken gewoon rationeel na, academici zoeken dingen die er niet zijn, niets toevoegen, of ze gaan de meest merkwaardige constructie bedissen en bedoen. Wij moeten dan dingen gaan verdedigen, wij hoeven helemaal niet in de verdediging , laat wetenschappers maar met harde bewijzen komen.
 9. antoon

  Jezus en Johannes: platonische liefdesrelatie?

  Het was vroeg in de morgen dat ik schreef, ik draaide inderdaad om, sorry,maar maakt het heel veel uit, Jezus was mens en met de goede menselijke eigenschappen, daardoor had weleens voorkeur voor mensen zoals bijvoorbeeld ook Lazarus, zonder verder iemand uit te sluiten natuurlijk, is het vergezocht om te denken dat het wederzijds was, Johannes straalt ook liefde uit in zijn geschrift, ook al wordt er geen naam genoemd ligt de focus een beetje bij hem.
 10. antoon

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Academici die de inhoud van de Bijbel in vraag stellen, komen alleen maar met aannames , aannames waar ze dan vaak weer op terug moeten komen, Desid let eens op het onderstaande Je vergist je met een beroep op de auteur God die de inspiratie geeft om dat te schrijven is de schrift onaantastbaar, of weet jij het beter, en welke harde gegevens kunnen jij of jullie dan tonen, nogmaals vage aannames, dan de jongens een ruimere blik hebben, die komen met resultaten die er wezen mogen. Als de echte waarheid eenvoudig is, sluiten veel mensen hun oren.
 11. antoon

  Jezus en Johannes: platonische liefdesrelatie?

  Het is allemaal toch zo duidelijk, Johannes had Jezus meer lief dan de anderen, dat blijkt uit de geschriften, net zo als nu iemand je meer nabij kan zijn dan anderen , daarbij hoef je de anderen niet uit te sluiten. Je hebt nu ook kennissen en vrienden, dat een (beperkt) aantal theologen en doorgedraaide academici er een andere uitleg aan geven, dat zijn we onderhand gewend. Als de echte waarheid eenvoudig is, sluiten veel mensen hun oren.
 12. antoon

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Neem maar rustig van mij aan dat ik geen struisvogel politiek volg. wat er tenberde gebracht wordt is weleens een meeewarige glimlach waard voor veel zeer veel nuchtere onderzoekers, academici niet uitgezonderd. Maar laat ik er wel bij zeggen dat ik het heel goed begrijp van Atheisten en ook van veelveel christenen, dit topic is het waard om er op verder te gaan
 13. antoon

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Voor mij ook wetenschappelijk geneuzel
 14. antoon

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Veel mensen die het geheel zien in zijn verbanden zien zullen geen werkelijk onoverkoombare problemen zien, wetenschap moet weer gaan zoeken, als je een hond wil slaan vind je ook altijd een stok Stel er zijn 2 vrouwen die alles samen doen ze gaan samen ook naar ieder evenement en dat valt op, men noemde ze de 2 vrouwen, nu kan het gebeuren dat zij op een gegeven moment naar een gebeurtenis nog 2 andere vrouwen mee nemen, stel dat dat in de evangelien het geval is, de ene schrijver zal neerpennen dat de 2 vrouwen naar dat evenement gingen, dit omdat het spraakgebruik geworden was iedereen begreep wat er met de 2 vrouwen bedoelt werd, een andere schrijver die niet zoveel van doen had met dat spraakgebruik zal zeggen, er waren 4 vrouwen, is dit nu werkelijk onoverkomelijk, ik vind van niet
 15. antoon

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Als er een voorbeeld uit de schrift genoemd kan worden dat enigzins in lijn ligt van wat Desid stelt dan moeten we dat inderdaad bespreken
 16. antoon

  De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

  Goed om over na te denken is dat Jezus in de gelijkenis nergens over een glorieuze hemel heeft, in zo een belangrijke illustratie zou je dat dan verwachten, hij spreekt alleen over de dood en in de schoot van Abraham komen, dus in een goedgekeurde positie. voor de gelijkenis had hij het ook over Johannes, die hield ook verband met een ommekeer/ of symbolische dood, dood voor de wet en goedgekeurd als dicipel van Jezus. Elders in de schrift in een ander verband, wordt ook de dood Symbolisch weergegeven als een ommekeer, de Joodse toehoorders zullen het in verband gebracht hebben met een verandering van positie, en dan de 5 broers, dat zou ook een betekenis kunnen hebben, in de schrift staat niets voor niets, Juda had 5 broers bij dezelfde moeder, dit las ik eens op internet dat ging over de gelijkenis, ik moet het nog eens precies natrekken, ben er nog niet toegekomen. De 5 broers zouden mogelijk symbolisch kunnen staan voor de afvallige natie, dit dus met voorbehoud, het kan ook iets anders betekenen
 17. antoon

  'Eeuwig' is niet voor altijd.

  Als dat laatste het geval is (je ziet het als bijzonder boek en de boodschap als geïnspireerd) , dan ruim je per definitie een bijzondere positie voor dat boek in. Hoe rijm je dat met onderstaande ? Immers, als je de tekst 'geinspireerd ' noemt, neem ik aan dat je hiermee door de HG bedoelt. Als dát zo is, valt het bij de wetenschappelijke methode direct door de mand. De schrift is onder inspiratie van de schepper geschreven, wetenschap kan iets goeds doen, natuurlijk, maar is daar ondergeschikt aan, al wie dat omdraait houdt zichzelf een rad voor ogen, dat komt tegendraads over, de schrift die jij dan denkt te vertegenwoordigen is daar zelf duidelijk in, ik lees hier het een en ander van je en ik moet concluderen dat het je niet aan aan kennis ontbreekt , maar inzicht heb je nog voor geen millimeter, en dat laatste is toch echt wel het belangrijkste voor je geweten waar je het over hebt. En over wetenschap gesproken, met name over de schrift, als zij de inhoud in vraag stellen/ aantasten, waarmee komen zij dan, vaak met prullaria, die achterhaald wordt. ik heb zo een vermoeden dat jij er wel iets van weet dat weet maar bewust/ onbewust niet wil zien. Ik hou mij liever bij de schrift, tot op heden heeft dat mij nog niet een keer teleurgesteld, en natuurlijk bij nuchtere onbevooroordeelde wetenschap, dat kan trouwens ook uit Atheistische hoek komen
 18. antoon

  2de coronagolf op komst

  Je vergeet domweg weer dat de profetie naar de eindtijd verwijst, jouw claim vervalt hiermee., of je het nu leuk vind of niet, je hebt ook geen verweer van betekenis, aan de andere kant weet ik dat de profetie beknopt is. 4 koningen hebben we daar zijn we het over eens, daarna of daaruit komt de kleine horen , een ander koninkrijk , dan heeft de engel het over de slechte koning in verband dit met de eindtijd, ook laat hij duidelijk zien dat Goddelijk ingrijpen volgt, net zoals bij het beeld, dat is nogal wat en jij blijft simplistisch bij de vier koningen en Grieken land. Maar laten we daaruit extrapoleren. 1 Ptolemaeus I Zuiden ↓ Egypte en Palestina 2 Seleucus I Nicator Oosten → Mesopotamië en Syrië 3 Cassander Westen ← Macedonie en Griekenland 4 Lysimachus Noorden ↑ klein Azie en Thracie We schrijven ongeveer 320 voor de gewone tijdtelling Komt dan de Kleine horen als de koningen dood zijn dus ongeveer 276 voor de gewone tijdtelling, ik zie het niet Komt de koning als hun Dynastie eindigt , Ptolemaeus Egypte eindigt als laatste 31 voor de gewone tijdtelling , waar is de kleine horen gebleven, in dit geval is het meest plausibele dat de kleine horen Macedonie is uitmondend op dat moment in Rome
 19. antoon

  2de coronagolf op komst

  Het tweede deel van Daniel 8 IS al een uitleg. Een uitleg hoef je niet nog eens uit te leggen. Tenzij je het niet snapt, uiteraard. Er wordt gesproken over 4 koninkrijken die uit één voorgaand koninkrijk zullen ontstaan, niet over 4 generaals. Er wordt niet gesproken over Alexander. dat haal jij er zelf bij. Waar wel over wordt gesproken, is dat het begint met de koning van de Meden en de Perzen en de koning van de Grieken. En daar gaat het dus over, want het tweede deel van Daniel 8 is de uitleg van het eerste deel. Dat de engel "schakelt" verzin je er zelf bij. Het staat er niet, er wordt gewoon verder gegaan met de uitleg van het eerste deel van Daniel 8. Nergens wordt Amerika genoemd, ook dat is eigen invulling. Neem maar rustig van mij aan dat ik met je meedenkt en weet waar de schoen wringt Even van een andere kant Als de profetie alleen over de Grieken zou gaan is die compleet zinloos, in de andere profetische weergaven van Daniel is het steeds progressief naar opeenvolgende wereldmachten, zo ken ik Daniel dus niet, ook staat dan open met wat er met de kleine horen bedoelt wordt
 20. antoon

  2de coronagolf op komst

  Willempie, dat niet gelovigen er geen steek van geloven begrijp ik, maar Bjbelse Christenen die het onderzoeken komen toch zeer vaak tot de slotsom dat Amerika deel uitmaakt van de profetie en dit in velerlei stromingen, vaak ook als zij maar een klein gedeelte van de Bijbel beschouwen of ook als veel details in hun uitleg niet kloppen, maar het gaat niet om hen, het gaat ook niet om mij , het gaat om wat de Bijbel leert , dus Amerika in de laatste fase, hoe vaak is het niet verwoord uit de Bijbel door Sjako en ook door mij. ik vind het een beetje onbegrijpelijk dat je het in vraag stelt DBI uitleg over het Griekse aandeel in de profetie heb ik gegeven, het ging over 4 generaals die de macht van Alexander overnamen, daarna schakelt de engel over naar een kleine horen dat wil zeggen een niet zo grote macht die uit zou groeien tot een machtige natie, neem in dit verband ook mee dat het over de tijd van het einde gaat. Het is gewoon de samenhang willen zien, ook in verhouding tot andere Bijbelse profetie, maar of iedereen dat ook wil zien is zeer de vraag
 21. antoon

  2de coronagolf op komst

  Ik heb het toch echt duidelijk uiteengezet hoe het zit, ligt het probleem niet bij degene die het niet geloven, is profetie te hoog gegrepen, ik denk dat dat het punt is, het gaat over de eindtijd Amerika, ik heb dat eerder behandelt, als je iets anders wil zien kom je in de problemen, de verzen die overgeslagen zijn gaan verder over theologie, daarover kan je van mening verschillen, nogmaals het kan Trump zijn maar het hoeft ook niet.
 22. antoon

  2de coronagolf op komst

  maar laat weg dat het vervolgens door gaat met : "het schaap met de twee horens dat je hebt gezien, stelt de koningen van Medië en Perzië voor. 21 De harige bok stelt de koning van Griekenland voor." GEEN Amerika dus. Hij verteld over het einde en begint gewoon bij het begin, de harige bok is inderdaad de koning van Griekenland. dat benadruk ik ook, daarna gaat de engel verder met zijn uitleggingen. lijkt mij aardig duidelijk. 21 En de harige geitebok op de koning van Griekenland, en de grote horen die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning. 22 En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan: vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht. Over die vier staat in mijn vorige post meer, maar ik denk dat je dat weet. wanneer is dat geweest dan ? Je laat vers 11 weg : en nog meer vroeg je. Ik begrijp je argwaan heel goed, toch als ik dit moet uitleggen dan moeten er zeer veel teksten aangehaald worden, en je moet dan zo goed op de hoogte zijn wat met begrippen in de schrift bedoelt, vaak een dubbele betekenis of symbolisch naast letterlijk, ik denk niet dat dit lukt op een forum, sorry, nogmaals de engel had het over de tijd van het einde, dat dien je ook voor ogen houden, geen Perzische of Griekse tijd, ook geen Rome tijd, toen was het einde er nog niet. Zonder mensenhanden werd de koning tot een eind gebracht, zo staat het ook in Daniel 2 over het beeld dat de wereldmachten voorstelt, zonder mensenhanden werd(en) de laatste bij de voeten (Amerika, of de laatste toonaangevende land of landen ) vernietigd en het koninkrijk ontstond.
 23. antoon

  Moet ik verder nog iets met de historische Jahsjoea?

  Ik heb net als jij ook een andere mening dan Zendeling, maar jij doet of de wetenschap zaligmakend is, ik blijf je een goede raad geven probeer naast de wetenschap ook meer zelf te denken
 24. antoon

  2de coronagolf op komst

  DBI Ik zal stapsgewijs verder gaan. 8 De geitebok nu maakte zich bovenmate groot, maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af, en vier opvallende horens rezen in diens plaats op, naar de vier windstreken des hemels. De koning geitebok is Alexander de grote die heerste naar zijn wil, zijn macht werd verbroken na zijn dood 323 voor GT. in Babylon, hij had wel een zoon en een broer die enkele jaren de macht opnamen, maar een voor een werden zij vermoord, 4 generaals tenslotte, twistten daarna om de macht 1 Ptolemaeus I Zuiden ↓ Egypte en Palestina 2 Seleucus I Nicator Oosten → Mesopotamië en Syrië 3 Cassander Westen ← Macedonie en Griekenland 4 Lysimachus Noorden ↑ klein Azie en Thracie We zijn met dit vers rond 321 bc., nog lang niet bij Amerika 9 En uit een daarvan kwam weer een horen voort, die klein begon, maar die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het Sieraad, De machten bundelden zich na vele oorlogen en er kwamen grote 2 Hellenistische rijken uit voort, maar we moeten letten op de kleine horen, dat moet Macedonie zijn ten opzichte van de 2 grote rijken Ptolemaeus Egypte/ Juda en Seleuciden geheel Syrie en verder. Macedonie werd een Romijnse provincie Rome groeide verder , dan zijn we tentijde van het Romijnse rijk Engeland/ Amerika nam de rol van Rme over, de kleine horen werd inderdaad zeer groot en monde uit in de hedendaagse wereldmacht, dit ook conform andere profetie Niet te vergeten vers 17 En hij kwam tot waar ik stond, en toen hij kwam, schrikte ik en wierp mij op mijn aangezicht, maar hij zeide tot mij: Versta, mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van het einde. 26 En het gezicht van de avonden en de morgens, waarvan gesproken werd, dat is waarheid. Gij nu, houd het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst. 19 En zeide: Zie, ik maak u bekend wat geschieden zal in het laatst van de gramschap; want het doelt op het tijdstip van het einde. 25 En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Het is duidelijk dat we het over de eindtijd hebben met Amerika als laatste grootste macht Hierbij ook te denken aan Daniel en het beeld het werd in de tijd van het einde ook getroffen door een steen niet uit mensenhanden gehouwen. In het hoofdstuk zitten meer route kaarten naar het einde Verder is het niet het officiele standpunt van het WTG. er zijn meer dingen die niet hun standpunt zijn maar we mogen het onderzoeken, daar is niets op tegen.
 25. antoon

  2de coronagolf op komst

  NBG Daniel 8 1 Daniel, een gezicht, na het gezicht, dat mij eerder verschenen was. 2 Ik zag in het gezicht (ik bevond mij, toen ik dat zag, in de burcht Susan, die in het gewest Elam ligt) ik zag in het gezicht, dat ik mij bevond bij de stroom de Ulai. 3 Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik, en zie, een ram stond voor de stroom; hij had twee horens, en die horens waren hoog, de ene echter was hoger dan de andere, en de hoogste rees het laatst op. 4 Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden, en geen enkel dier kon tegen hem standhouden; er was niemand die redden kon uit zijn macht, en hij deed naar zijn welgevallen en maakte zich groot. 5 Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitebok van uit het westen over de gehele aarde zonder de aarde aan te raken; en de bok had een opvallende horen tussen zijn ogen. 6 En hij kwam tot de ram met de twee horens, die ik voor de stroom had zien staan, en rende op hem toe in zijn grimmige kracht; 7 Ik zag, dat hij tot vlak bij de ram kwam; verbitterd stiet hij de ram, brak zijn beide horens, en er was geen kracht in de ram om tegen hem stand te houden; hij wierp hem ter aarde en vertrad hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht redde. 8 De geitebok nu maakte zich bovenmate groot, maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af, en vier opvallende horens rezen in diens plaats op, naar de vier windstreken des hemels. op dit punt zijn we inderdaad bij het Griekse rijk, maar de profetie gaat verder, ik hoop erop terug te komen
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid