Spring naar bijdragen

antoon

Members
 • Aantal bijdragen

  2116
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door antoon geplaatst

 1. antoon

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Het komt bij mij ook over om te verdedigen dat de maan niet van een paas ei gemaakt is paas eieren om binnen het topic te blijven.
 2. antoon

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Er zijn voorafschaduwingen in het sterven van Jezus verwerkt zoals de hogepriester zonder lichamelijke gebreken er een was, ook het naderen van de hogepriester in het allerheiligste, het brood, Melchisedek, profetieën, veel in de wet, is het stervensverslag daarom fictie is het verhaal verzonnen om deze punten uit te laten komen, gaat er bij mij niet in.
 3. antoon

  De Bijbel, gezondheid en genezing

  Belangrijk is geloof en wel het juiste geloof waarin je vraagt, accepteer je dan ook de ordening van dingen, of vraag je uit eigen belang, in het onze vader staat ook veel daarover, je kan bidden om genezing van iets, als je oprecht ben zal god niet genezen of niet altijd genezen in die zin zoals wij willen, maar wel een uitweg bieden in je kwaal Ik had een zeer zware lichamelijke kwaal zeer zware hoofdpijn , ik ben niet genezen maar kan er veel beter mee omgaan Maar toegegeven om te zeggen dat God niet geneest is dan misschien niet helemaal waar, het is ook hoe je het bekijkt
 4. antoon

  De Bijbel, gezondheid en genezing

  Volgens mij heeft Kaasjeskruid gelijk, wat is de toegevoegde waarde van die zogenaamde genezingen, waarom zou God ingrijpen in deze wereld terwijl het mandaat nod steeds bij Satan is, dan zou hij Satan een handje helpen , God gaat wel ingrijpen als de nieuwe wereld orde begint en Satan in ketens gebonden is
 5. Vraag je eens af Appie, als er werkelijk een uitlegging komt op dingen en dan zo een beetje alle dingen die heel anders is dan de theologie van JG. en die beter aansluit en logischiser de dingen weergeeft dan spring ik een gat in de lucht van blijdschap, dat zou dan betekenen dat we nog beter bij de waarheid komen, maar dergelijke uitlegging zie ik nergens, wel grote foto,s van mannen en ook vrouwen die in hun onderwijs filosofie vermengen met halve waarheden en hele leugens, niet allemaal zeg ik erbij er zijn er ook met een goede instelling. Ik hou liever gewoon bij de theologie zoals bij JG onderwezen wordt. Dan de uitlegging van rook, dat is een van de punten waarvan we kunnen begrijpen wat de schepper bedoelde en wat hij zijn geïnspireerde schrijvers liet optekenen. Rook wordt nog een keer aangehaald in openbaring 18:17-19 rook herinnrde profiteurs van valse religie aan haar vernietiging, terloops merk ik op dat pijniging en verwoesting totale verwoesting weleens een synoniem is in de schrift. zo werkt de schepper wij noemen het ook weleens een tweede vervulling, net zoals de engel die een molensteen in zee slingerde openbaring 18:21 wil zeggen valse religie zal verdwenen zijn ver gelijk met Jeremia 51:49-62 warin afgebeeld werd dat het letterlijke oude Babylon zal verdwenen zijn, er staat echt niets voor niets in de schrift.
 6. antoon

  Appen met andere vrouwen

  Ik geef niemand de schuld, ik denk dat je bevooroordeeld leest. De problemen van vrouwen zijn net zo erg als bij mannen, alleen bij de laatste heb ik meer ervaring. Ik zeg dat het delen van gevoelens met andere mensen bij samengaan, dat kan een feest zijn of iets anders het gevoel geeft dat je niet alleen staat. De schrift geeft ook vertroostende passages als je schuld hebt, maar ook als je geen schuld hebt. Bij mij tenminste wel. en natuurlijk is een gesprek urgent, maar de topic opener geeft mij het gevoel dat zij dat gedaan heeft en nog doet
 7. antoon

  Appen met andere vrouwen

  Ik draai al een tijdje mee op deze wereld, zelden zie ik een huwelijk waar alles goed gaat, nu zeg ik dat ik misschien bevooroordeeld ben, ik kan de problemen van mannen heel goed begrijpen en van vrouwen veel minder of helemaal niet, in ieder geval snap ik dat je je op een tweede plan voelt. Vraag je eens af heeft hij een reden om dat te doen en kan daar een oplossing voor worden gevonden, is het eenzaamheid of een vlucht uit de eenzaamheid, in een huwelijk kan een man en waarschijnlijk ook een vrouw zich wel eens eenzamer voelen dan een alleenstaande. Geloof je in God dan kan lezen uit de schrift je misschien bemoedigen, bedenk dat je niet alleen staat, als je op een feest over een kwaal begint mentaal of fysiek dan blijkt altijd dat er meer mensen zijn die dat ervaren.
 8. Je ha d schrijver moeten worden Kaasjekruid
 9. Dat weet de schepper, er staan wel aanwijzingen in de schrift, Satan of het kwaad zal geen invloed meer hebben, de mensen zullen naar een volmaakte staat groeien, volmaakt in die zin dat je een mentale en fysieke gezondheid zal krijgen, het werk van hun handen zullen zij geheel verbruiken staat er, nu is het zo dat we een mooi huis kunnen bouwen, maar tenslotte zal toch een ander het gaan bewonen, God beloofd eeuwig leven, we zullen er dan dus altijd van genieten.
 10. Dat er inderdaad vrede en rust is in het komend vredesrijk. Staat in sterk contrast met de woelige wereld van nu die over wonnen is door het bloed van het lam, in dit opzicht is het ook in de ogen van God een eeuwigdurende herinnering, er is ook een vacuüm opgelost, geen geestelijk of menselijk wezen kan nu nog Gods wegen ter discussie stellen, bijna 5000 jaar onder satan is genoeg geweest om iedereen in telaten zien, dat alleen Gods heerschappij vrede kan brengen.
 11. Er staan meer dingen middels beeld spraak bv. Het bloed van Abel roept om wraak, bloed kan niet spreken, maar bedoelt is dat Goddelijke gerechtigheid vergelding wil, Genesis 4: 10-11. Ergens staat ook de rook van hun pijniging blijft zichtbaar, openbaring 14:10-11 , bedoellt is dat rook symbolisch is en de voorgaande vernietiging weergeeft ter herinnering aan alle geslachten zie ook Jesaja 34:9, de staat Edom kan niet in een hel geworpen zijn waar ze alsmaar pijn heeft, nee ze verdween, dat was ook de rook of herinnering aan alle geslachten.
 12. antoon

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Dat is geen fantasie, ik probeer de samenhang te vinden, natuurlijk waren ze in het algemeen een gehate macht, maar op de duur zullen ze van dingen op de hoogte geraakt zijn, dat hoeft niet te verbazen, zoals jij nu weer verbaasd ben bij FT.
 13. antoon

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  De soldaten van Rome waren toch niet geheel separaat tenopzichte van de Joden om hen heen, er zullen weleens diepgaande gesprekken geweest zijn over geloof net zo als we op dit forum doen, ook ik acht het niet ondenkbaar dat de Centurion op de hoogte was van de theologie die Jezus predikte en daarom die uitspraak kon doen, er zijn geen verdere bronnen helaas die dit onderwerp aansnijden. Bedenk wel dat ook Cornelius op de hoogte was van het Joodse denken, en dan de legeroverste die bij Jezus kwam voor genezing van een van zijn genoten, zelfs Romijnse edele vrouwen werden al snel bekeerling bij Paulus, volgens mij was er een bodem van kennis over het Jodendom, en ten tijde van Jezus wisten of waren de soldaten wetende dat hij zich als de zoon van God profileerde. Ergens heb ik gelezen dat Jezus al eerder gesprekken had met Pilatus, als dat werkelijk zo is dan is het begrijpelijker dat ze snel tot een klein filosofisch gesprek kwamen.
 14. Sjako legt het netjes uit, ik voor mij, wat mijn instelling is "wat leert de BIjbel" daar hou ik mij bij, de schrift leert geen hel, vagevuur of nog andere dingen die hier terloops verkondigd worden, ik kan ook zo een soort God niet de schrift lezen, als je een persoon bv. een vriend of buurman goed leert kennen dan ga je zijn karakter doorgronden, zijn belevenissen en ingrijpen bij gebeurtenissen beschouwen, zo leer je ook Jezus kennen en weet je wat te verwachten is als hij gaat regeren in het 1000 jarig vredesrijk samen met 144000 metgezellen. Evenzo als je de Hebreeuwse geschriften goed leert kennen alsook Gods voornemen om zijn zoon naar de aarde te sturen voor een gelijkwaardig loskoopoffer t.o.v. Adam dan ga je beseffen wat voor God wij hebben, dan is het onlogisch dat hij mensen eeuwig pijnigd, een leerstelling die niet in de Bijbel voorkomt en als er al op gezinspeeld wordt dan dienen we het goed te lezen ook in verhouding tot de andere nabij tegen teksten.
 15. antoon

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Jezus is niet jaar 30 gestorven maar jaar 33 Jaar 29 doop, 3,5 jaar prediking maakt 1 april 33 Gregoriaans en 4 april Juliaans.
 16. antoon

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Een aardbeving en een bovennatuurlijke zonsverduistering. Boven natuurlijk omdat het volle maan was. Ook ik heb geen enkele twijfel dat het zo gegaan is. De profetieën passsen ook schitterend in elkaar.
 17. antoon

  Wie kan de Heilige Geest voelen?

  Hoevaak zijn er geen goede verklaringen uit de JG hoek gekomen, trouwens ook al eens van niet JG. de vraag is ook lees je alles wel, denk je erover na, pak jij verschillende vertalingen erbij, ook hier heeft herhaling van zetten weinig zin.
 18. antoon

  Wie kan de Heilige Geest voelen?

  Ik zie God door middel van de Bijbelpassages, van welke vertaling dan ook in verband te brengen, ook met behulp van de geest, maak je over mij maar geen zorgen.
 19. antoon

  Wie kan de Heilige Geest voelen?

  Dat mag je mening zijn, volgens mij toch echt veel besproken op dit forum dat het anders is. Hier laat ik het bij.
 20. antoon

  Wie kan de Heilige Geest voelen?

  Het is zo dat Jezus een weerspiegeling van de vader is met andere woorden , als we Jezus meer gaan begrijpen dan leren we ook meer van de vader. Maar de storing is ook gelegen in het punt dat dan vaak een verschillende uitlegging gegeven word.Eris een God, er moet een uitlegging zijn, dan neig ik ietsje meer naar Trajecto
 21. antoon

  Eindtijd

  Het is waar dat er meer eindtijd gedachten zijn en ook theologen die verschillende visie geven, maar veel van die uitleggingen zijn gebaseerd op onkunde en of verdraaiingen van wat er werkelijk in de schrift staat. Ik hou mij maar liever aan de nuchtere omschrijving in de Bijbel zonder poespas of filosofie. Inderdaad Fundamenteel we dienen ons te houden aan wat geschreven staat en gewoon kijken wat de schepper van plan is, en natuurlijk doorgaan met dagelijkse bezigheden, het is geen vrijbrief om nu maar als een kluizenaar af te wachten.
 22. antoon

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Weetje wat het is met de lectuur van JG. er worden ook vaak deskundigen die niet JG zijn aan het woord gelaten. Voor iedereen hier en niemand uitgezonderd is het een baken van licht niet alleen betreffende de Bijbel maar ook voor aanverwante zaken, die nevenzaken die raakvlakken hebben met de schrift zijn wel zo veelomvattend dat je ook kan zeggen, met bijna alles heeft het boek iets te maken. Terecht kan je stellen dat wat JG uitleggen met iedere vertaling ongeveer wel te staven is, zelf kijk ik ook regelmatig naar andere vertalingen, een must omdat je gesterkt wordt door verschillende woorden of benamingen maar wel een met de strekking van de verzen. De nieuwe versie gaat met de tijd mee, woorden waarvan men verwacht dat ze minder gebezigd gaan worden zijn vervangen, zoals terstond door snel. Er staan een zeer goede mogelijkheden om snel iets op te zoeken, prachtige landkaarten zoals je echt nergens vind en meer. Miljoenen gaan ook de deur of omoet ik zeggen de drukkerij uit.
 23. antoon

  Daniël en Gods Koninkrijk in de hemel

  Sjako heeft de uitleg gegeven dacht ik ook, ik zal uitleg ook al eens gegeven hebben , er is bij elkaar veel uit de doeken gedaan door ons, weet je dat het zeer vermoeiend is om steeds opnieuw te geginnen, wetende dat het vaak niet aangenomen wordt, net als de drie eenheid en evolutie discussie wordt het een herhaling van zetten.
 24. antoon

  Wie kan de Heilige Geest voelen?

  De geest ervaar ik ook met bijbelstudie, hij is bezig met mij, ik krijg steeds weer herkenning, verduidelijking en bevestiging van dingen, geloof wordt zo versterkt. Het is van belang de geest bij je te houden en niet te ontmoedigen. Valt niet mee, zeker niet, de zonde zit zo ongelooflijk vast in ons wezen. Troost voor ons, zelfs Paulus had moeite.
 25. antoon

  De hel

  Robert Frans ik begrijp wat je bedoelt, net of er een boekhouder bezig is om een positief of negatief saldo op te stellen , toch is wat de schrift leert dat Jehovah overal aanwezig is en WDG niet iedereen zal behouden worden, openbaring al eens gelezen. Robert we hoeven het niet zo te voelen Jehovah is begaan met ons, zijn aanwezigheid bij alles moet ons stimuleren.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid