Spring naar bijdragen

Trajecto

Moderators
 • Aantal bijdragen

  635
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Trajecto geplaatst

 1. Trajecto

  Voorstellen Appie B

  Welkom Appie B., hier op het Credible-forum!
 2. Trajecto

  2017

  Een voorspoedig 2017 toegewenst!
 3. Trajecto

  Judas 1:17-25 Vermaning en dankzegging

  Mannen en vrouwen droegen naar mijn idee toen gewaden die beide wellicht met "rok" aangeduid worden.
 4. Trajecto

  Hoe gaan we om met kritiek.

  Lobke: Wanneer dat tijdelijk zo is begrijp ik dat, en het heeft ook niets met af en toe gekissebis te maken. Wanneer dat blijvend zo is zal ik het niet accepteren. Ik zal dan vertrekken maar niet zonder te zeggen hoe ik er tegen aankijk, en m.i zijn het geen onderbuikgevoelens. Het heeft ook niets te maken met wel of niet mogen van mensen, ik hoef geen negeer stand. Eerst dacht ik; "laat maar ik vertrek"". Maar toch het gaat me zo aan het hart, zo'n prima forum. Mag ik eerlijk zeggen dat een echt welkom pas te vinden is op een Vrijdenkers forum en dat vind ik toch triest. Want nog steeds geloof ik in die mensen die Jezus liefde uitdragen. Filippenzen 4: 4,5 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 5 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Peter79: Ik zal een forum niet snel verlaten omdat het een paar deelnemers niet kan schelen hoe zij anderen behandelen. Op een christelijk forum mag je verwachten dat je met elkaar met respect omgaat, zoals jezelf ook zegt. Maar ik wou slechts laten weten dat je niet de enige bent en ik denk dat jij als deelnemer de gave hebt om ontwapenend te zijn en die gave heb ik (althans) op internetfora niet. -------------------- Ik herken het gebeuren beslist ook. Het is heel moeilijk, een gesprek tussen katholieken en niet-katholieken goed te laten verlopen. Een kritische aantekening richting Katholieke Kerk wordt direct ervaren als een een aanval op de katholiek met wie je in gesprek bent. Dat ben je als niet-katholiek niet gewend. Katholieken voelen zich echter één met met de Kerk en kritiek richting die Kerk kan niet. Het één zijn met de Kerk betekent voor hen nimmer afstand nemen, objectiveren van die Kerk en wat ze doet. Afstand nemen in gedachte is reeds jezelf buiten de Kerk plaatsen en je redding op het spel zetten of zelfs eigenlijk wegwerpen. Dat doe je dus niet. De Kerk is de apostolisch doorgegeven waarheid, en die tast je niet aan met opstandigheid of er van buiten af tegenaan gaan roepen, maar die aanvaard je. Dat is in het kort hoe ik ervaar dat de katholieken het zien en geloven. Maar ik ben zelf geen katholiek en als ik het fout zie dan nodig ik uit tot rechtzetting door een der katholieken.
 5. Trajecto

  Rode en groene knop

  Misschien moet er hier en daar nog wat aan gebruiksaanwijzing komen? Ik heb gemerkt dat de rode en groene knop rechtsonder bij een bericht op een waardering betrekking hebben. Ik dacht eerst dat het een scrollen omhoog of omlaag was en ik drukte op het pijltje naar beneden en: hup daar stond er -1 bij het hartje rechts van de knoppen. Oei, dat was niet de bedoeling en ik heb maar gauw op het andere knopje gedrukt en toen was de -1 weer weg. Hopelijk valt daarmee het geheel ook weg en wordt er niet een vreemd draaigedrag genoteerd.
 6. Trajecto

  Rode en groene knop

  Echt vervallen is hij volgens mij niet, maar als er zowel iemand een positieve waardering aan een bericht gegeven heeft als een ander een negatieve waardering staat de teller bij een bericht wel op nul. Als je echter op die nul klikt komt er wel te staan wie welke waardering gegeven heeft. Het probleem blijft dan echter dat je niet kunt zien dat er überhaupt waarderingen gegeven waren als je het niet specifiek gaat checken. Bij de meeste berichten waarbij 0 staat is er helemaal geen waardering gegeven, tenslotte. Bij de meeste berichten levert het klikken op de nul op: ------------ Wie gaf waardering X Er is hier nog niets ------------ Het zou mooier zijn als je toch aan het bericht direct kon zien of er een waardering gegeven is; dat vind ik ook wel.
 7. Trajecto

  Toekomst katholieke kerk Nederland

  Katholieken Aantal katholieken per 31 december 2003 4.532.500 27,9%* 2004 4.622.000 28,4%* 2005 4.406.000 27,0%* 2006 4.352.000 26,6%* 2007 4.311.000 26,3%* 2008 4.267.000 25,9%* 2009 4.212.000 25,4%* 2010 4.166.000 25,0%* 2011 **4.091.000 24,5%* 2012 4.044.000 24,1%* 2013 3.992.000 23,7%* 2014 3.943.000 23,3%* * Aantal katholieken als deel van de Nederlandse bevolking. ** Gecorrigeerd in vergelijking met Kaski-rapport 625 (Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk 2011). Getallen ontleend aan: Kaski: Onderzoekscentrum religie en samenleving Radbout Universiteit
 8. Hier zie ik gebeuren waarvoor het topic bedoeld was, om het te overdenken of we zulk gedrag nu niet eens opzij kunnen zetten. Ik schreef onder andere: "Of is het zo dat we onze eigen visie en opvatting als standaard hier willen brengen; en verwachten we dat een ander daaraan voldoet of gaat voldoen? Kunnen we onze opvatting over een ware kerk of enige kerk die dan de eigen kerk is, wat opzij zetten en een uitwisseling opbouwen met anderen die niet hetzelfde denken?" Hier gebeurt het dus weer: simpelweg bot groeperingen buiten het christendom menen te kunnen plaatsen en eigenlijk niet meer willen praten met degenen die geloven zoals die groeperingen voorstaan. Is dat niet jammer? Is dat echt wat we willen?
 9. Trajecto

  Rechter van levenden en doden

  Oké ik heb een nieuwe topicstart geplaatst:
 10. Trajecto

  Rechter van levenden en doden

  SV Mattheus 5: 46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? 47 En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo? 48 Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. Misschien is een apart topic wat, dat de verdraagzaamheid en interesse in ander zicht/beleving in geloof heeft als onderwerp. Hoe gaan we daarmee om? Er vallen hier in het forum toch wel veel bitse woorden als iemand anders gelooft.
 11. Trajecto

  Rechter van levenden en doden

  Is dit door moeilijke bedienbaarheid? Op zich lijkt het me niet nodig om vijf keer hetzelfde te laten verschijnen, maar ik vind beslist dat het quoten moeilijk werkt in de nieuwe software.
 12. Trajecto

  Rechter van levenden en doden

  Hendrik-NG schreef: Ik stel voor dat we ons "gedrag" erbuiten laten. Dat mijn geloof 'ter discussie' staat, neemt niet weg dat ik blijf geloven dat de mens hier op aarde de keuze heeft om te geloven in de Here Jezus Christus of niet. Ja, dat is zwart-wit denken, en dat is mijn recht om dat te vinden. Het is jouw, en het recht van anderen, om er anders over te denken. Ik bestrijd dat nergens. MysticNetherlands schreef: Doe je dit bewust? Nu met een bewering komen die (bijna) wel klopt? (te weten dat, als we er even van uit gaan dat iedereen wel eens van Jezus heeft gehoord, wat me overigens sterk lijkt, maar goed) Zodat het dan net lijkt alsof het andere zwart-wit denken (over wie behouden wordt) dan ook juist is? Ineke-Kitty schreef: Ik begrijp werkelijk niets van wat je zegt. Kan er geen touw aan vastknopen. --- Ik vermoed dat MysticNetherlands het volgende bedoelt over te brengen: Niet iedereen heeft van Jezus gehoord, maar eventueel kunnen we dat nu even buiten beschouwing laten, maar dan is er nog steeds een zwart-wit-denken. Jouw (Hendrik-NG's) idee van te geloven in de Here Jezus Christus of niet en het geloven dat de mens hier op aarde de keuze heeft dat wel of niet te doen is een ook beperkte keuze die je bedoelt als een zwart-wit-keuze; en de Bijbel laat geen andere interpretatie toe lijkt het. Er zijn echter ook mensen die het wel degelijk anders zien en lezen in de Bijbel dan dat jij het doet. De keuze geloven in de Here Jezus Christus dan behouden of niet op die manier denken/geloven dan niet-behouden is een redeneren puur vanuit je eigen wijze van geloof en Bijbeluitleg en geeft geen ruimte aan een ander zicht en het bespreken daarvan. De keuzemogelijkheid die je geeft is dus minder vrij dan dat het misschien lijkt. (Ik pretendeer niet dat ik het het juist heb, maar de bedoeling komt op mij over als wat ik hierboven zei.)
 13. Trajecto

  Schepping vs. evolutie

  Nee, zo kun je het niet stellen. Het betreft dogma's en een rooms-katholieke gelovige wordt wel geacht hetgeen erin wordt gesteld juist te achten. Over zwaartekracht zal er geen twijfel zijn, maar bij evolutie wordt het lastiger. Als het gebeurt gebeurt het, ook al denken sommigen dat het niet gebeurt. De evolutietheorie gaat overigens niet over hoe leven ontstaan is, maar erover hoe bestaand leven zich verder ontwikkelt.
 14. Trajecto

  Schepping vs. evolutie

  Nou ja... ik heb er nog nooit van gehoord dat miswijn naderhand onderzocht werd en bloed bleek te zijn, maar dat is niet iets wat verlangd wordt. Wat gebeurt is heet transsubstantiatie en daarbij verandert de "verschijningsvorm" niet en van transmaterialisatie is er (afgezien van een keer lang geleden die moeilijk te controleren zal zijn) geen sprake. Natuurlijk kun jij dan zeggen dat het "dus" onzin is. Maar ja...
 15. Trajecto

  Schepping vs. evolutie

  Ja, maar bij geloof is het niet zo gemakkelijk om iets over te dragen als onomstotelijk naar anderen. Die anderen vinden eventueel nog steeds dat het niet klopt.
 16. Trajecto

  Schepping vs. evolutie

  De paus is niet onfeilbaar maar de uitspraak die hij ex cathedra doet is dat wel. Althans, als je rooms-katholiek bent zul je dat geloven. Anderen zullen dat dan weer niet geloven. Een werkelijkheidsuitspraak is moeilijk te doen.
 17. Trajecto

  Schepping vs. evolutie

  Het is een misverstand dat uitspraken van de paus steeds als feilloos te beschouwen zouden zijn. In heel uitzonderlijke gevallen kan de paus een uitspraak ex cathedra doen. Dat komt dus bijna nooit voor. Maar wel is het onfeilbaarheidsdogma aanleiding tot afsplitsing van de RKK geweest.
 18. Trajecto

  Teveel moderatie

  De topicstarter doet volgens mij de laatste tijd niet meer mee op het forum en inderdaad gaat de aandacht naar verschillende dingen. Als het Credible-team wat ideeën aan de hand van het topic heeft kunnen opdoen omtrent de te bevaren koers is dat mooi. Een feedbacktopic hoeft denk ik ook niet heel lang te lopen. Wie weer iets wil vragen of een klacht heeft kan steeds een nieuwe feedback-draad openen, lijkt me. Dus wellicht kan deze draad nu inderdaad dicht.
 19. Trajecto

  Protestantse of orthodoxe oecumene?

  In dit topic gaat het om de oecumene zoals de RKK die voorstaat, maar dat is op zich geen reden om te zeggen dat er maar één oecumene bestaat. Dat de vorm van oecumene bij de Wereldraad van Kerken anders is, klopt. Juist dat verschil erkennende kan er niet meer van slechts één oecumene worden gesproken.
 20. Trajecto

  Protestantse of orthodoxe oecumene?

  Nee, er is ook de Wereldraad van Kerken (Conseil œcuménique des Églises in het Frans). Onder andere de door jou genoemde Oudkatholieke Kerk, de oosters-orthodoxe kerken en de Anglicaanse Kerk zijn lid daarvan. De Rooms-katholieke Kerk is daar echter geen lid, maar stuurt wel geaccrediteerde waarnemers naar de vergaderingen.
 21. Trajecto

  Teveel moderatie

  Dat probeert men vast ook wel. In het geval van het bericht waar de moderatie ingreep met doorstrepen plus een rode balk -- waar jij nu de aandacht op vestigt -- was de tekst vermoedelijk doorgestreept om nog even extra aan te geven om welke tekst het ging bij de moderatie. Bij jouw bericht had je een streep gezet plus Mengele toegevoegd om via een sarcastische draai iemand die niet aan dit forum meedoet als iemand te portretteren die een zwaar manco aan deugdzaamheid vertoont; en zo komt meer dat in de schijnwerper dan de zaak waarom het eigenlijk ging. Verschillende situaties dus, waarin de moderatie niet per se geheel gelijk reageert. Ik vind dat niet storend. Wel lijkt het doorstrepen van tekst me niet echt geschikt als moderatiemiddel, omdat je naderhand niet direct kunt zien of dat doorstrepen door de moderatie is gedaan of dat de forummer zelf al een tekst inclusief doorstreping had gepost.
 22. Trajecto

  Teveel moderatie

  Ik ben even gaan kijken en ook daar hebben ze "Huisregels" voor als je ergens op wilt reageren. Dus het blijft lastig voor je. En wat is volgens jou "de waarheid" (die de meeste mensen niet verdragen kunnen)? Wat waar is, is overigens wel, dat ik het vermoeden heb dat je graag een forumtroll wilt zijn. Misschien ben je het niet, maar het is waar dat ik denk van wel. Het lukt je in ieder geval om de mensen (mij inclusief) ertoe aan te zetten om te reageren op je post!
 23. Trajecto

  Teveel moderatie

  Het forum is er voor de leden en de mods zijn er om de zaken prettig te houden; en ook voor het binnen de bedoelingen van het forum houden van de discussies. Natuurlijk kan een ingrijpen meer- of minder nodig zijn geweest; daarover lopen de meningen dan uiteen. Maar laten we blij zijn dat er mensen moderator willen zijn. Het is toch iets waarbij je nogal eens ongenoegen ontmoet terwijl je toch gewoon je best doet om de zaken fijn te laten verlopen. Dat niet alles kan en mag op een forum is niet vreemd; daarvoor is er dan een reglement. (Hier op Credible kan ik dat nu even niet vinden, maar misschien is het nog niet gereed voor bij de nieuwe software.) Dingen die kwetsend zijn kunnen dan wel degelijk als niet-toegelaten worden gezien en dan door de moderatie worden verwijderd, of van een opmerking worden voorzien. Dat lijkt me een goede en normale gang van zaken; niet iets om in het algemeen tegen te zijn. Dat er dan wel eens iets is waarbij als er ingegrepen is er verschillend over gedacht wordt is natuurlijk zo, maar dat is op zich geen probleem. In het onderhavige geval wil de moderatie het eventueel ook opnieuw bekijken en misschien de originele post weer herstellen. Nou, prima toch? Er is gewoon communicatie en dan is er in mijn beleving volstrekt geen reden om nu maar direct te gaan roepen dat het gauw afgelopen zal zijn met het forum als er niks veranderd wordt. Ik vind dat zwaar overdreven.
 24. Trajecto

  Gasten

  Vraagje: Bij de "Gebruikers online" staan ook altijd gasten. Zijn deze vermeldingen in- of exclusief bots van Google, Bing, etc.?
 25. Trajecto

  Voorbeeld van bericht

  Het is vooral een kwestie van meer tekstruimte (zonder te hoeven scrollen) en die is nu met de nieuwe software al wel groter, lijkt me. Niettemin vind ik het wel handig dat je nu de mogelijkheid van "Voorbeeld" hebt aangezet zodat wanneer een post toch extern wordt opgesteld en met plakken wordt ingevoegd, het mogelijk is om het als voorbeeld te zien en dan pas te plaatsen.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid