Spring naar bijdragen

Trajecto

Moderators
 • Aantal bijdragen

  605
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Trajecto geplaatst

 1. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Een korte maar volgens mij juist omschrijving om christendom te duiden kan volgens mij luiden: Christendom omvat een veelheid aan richtingen binnen het godsdienstige/religieuze veld, gebaseerd op de "biografie" en leringen van Jezus Christus.
 2. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Als je de zaken hier niet serieus te nemen vindt, is dat jammer. Dat het zorgwekkend liep de laatste tijd heb ik denk ik niet ontkent in mijn posts in deze feedbackdraad. Het is mijn taak en de bedoeling om de zaken in geordende banen te leiden en als er vragen zijn een antwoord of uitleg te geven. Dat laatste heb ik inmiddels gedaan in deze feedbackdraad. Als er niettemin vragen open staan, laat dat dan weten. Als je vindt dat ik met twee petten werk dan zie ik dat graag nader toegelicht. Wat betreft mijn collega @sjako zal ik het binnen het team voorleggen dat er problemen worden gezien.
 3. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Natuurlijk. Mijn buurman gelooft in Thor de almachtige dondergod en springt op van vreugde bij het horen van de donder. Nu laat je maar even weg dat de volgende zin was: Nog even afgezien ervan dat er in de wereld ook geheel ander geloof is, (...) Die stond er dus omdat er ook mensen met een ander geloof zijn (je weet bijvoorbeeld tenslotte ook maar niet of @Kaasjeskruid misschien niet een buurman heeft die in Thor gelooft). Dus ja, ik had toch al wat rekening gehouden met een scala aan andere geloven in de wereld.
 4. Trajecto

  subforum 'geloof'

  moderatie: Een feedback draad is er niet om inhoudelijke discussies te gaan houden. Dat klopt. In het geval nu, gaat het om de inrichting van het forum en het beleid dat wordt toegepast. De reacties dienen daarop dan ook te zijn gefocust.
 5. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Dat christendom niet begrensd dient te worden opgevat als trinitair christendom lijkt me geen nieuws. Verreweg het grootse gedeelte van de diverse richtingen die er zijn valt wel daaronder; daar aanvaardt men het dogma van de Drie-eenheid. Zo simpel als jij het wilt stellen is het dus niet. Jij kunt wellicht voor jezelf stellen dat men in een unitaire richting niet met geloof bezig is, maar dan misacht je de algemene betekenis van dat woord. Nog even afgezien ervan dat er in de wereld ook geheel ander geloof is, kan het nauwelijks zijn dat degenen die het (OT+)NT hanteren voor hun geloofsrichting, als ongelovigen zouden worden betiteld als hun richting het dogma van de Drie-eenheid niet aanhangt. Niettemin is het zo, dat niet-trinitair christendom eerder een randverschijnsel is. Credible heeft echter niet als ondertitel "Forum voor trinitair christendom" en ook degenen die anders geloven zijn welkom. Om het echter overzichtelijk te houden en stenen des aanstoots zo veel mogelijk niet te laten ontstaan, zal weer vermeerderd erop worden toegezien dat discussie over "de Drie-eenheid ja of nee" iets is dat in het gedeelte Levensbeschouwing plaatsvindt. Verwijzing/uitleg over de Drie-eenheid kan natuurlijk soms in het gedeelte Geloof weleens voorkomen (juist voor degenen die strikt het dogma accepteren kan het natuurlijk geen verboden term wezen). Een echte discussie over de Drie-eenheid waarbij een duidelijke stellingname contra niet zou mogen zou vreemd zijn; alleen dienen die dan buiten het gedeelte Geloof te worden gehouden om de redenen die genoemd zijn.
 6. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Er zijn in de eerste helft van vorig jaar wat aanpassingen doorgevoerd in het forum. Naast dat er twee nieuwe moderators zijn, is de FAQ wat aangepast. Opvallend hierbij is dat de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel vervangen werd door de Apostolische Geloofsbelijdenis. Hierover zijn vragen gekomen die nooit beantwoord werden (en in deze feedbackdraad zie ik ook dat iemand aangeeft het liever te hebben zoals het eerder was). De Apostolische Geloofsbelijdenis is gekozen om wat minder te beperken en ideeën die het bespreken waard zijn minder moeilijk te kunnen plaatsen. Een belangrijke drijfveer voor het houden van het Concilie van Nicea-Constantinopel was de omstreden leer van Arius; deze is verworpen. Hiermee waren nog niet alle kwesties die men wilde oplossen opgelost; later, op het Concilie van Chalcedon, werd bijvoorbeeld de leer van de Drie-eenheid vastgelegd. Om de zaken in het forum niet te ver dicht te timmeren en voor sommigen (wellicht onverwacht) opeens het geloofsgedeelte nogal dicht te timmeren met verboden, leek de Apostolische Geloofsbelijdenis wel een goede keuze om als een uitgangspunt in de FAQ te plaatsen. We zijn hier op het forum om met elkaar te praten en van elkaars opvattingen te leren. Daarbij zijn er regels nodig maar dichttimmeren met dogma's waarbij vragen stellen en twijfelen eraan taboe zijn leek minder gewenst. Wat de ene groepering of denominatie als onbespreekbaar juist en de andere wellicht een dwaling vindt en een reden om iemand te ontzeggen dat hij/zij christen is en elkaar dan met dergelijke uitspraken om de oren gaan slaan is echt niet de bedoeling, hier. En er is geoordeeld dat met de wijziging in de FAQ er goede kansen waren voor een verloop van de gesprekken op het forum in een levendige maar goede atmosfeer. Het lijkt op het moment dat die veronderstelling in de praktijk helaas niet echt helemaal bewaarheid wordt. Ik stel voor dat een topic als nu "Het Levende WOORD van het BEGIN" in het gedeelte Levensbeschouwing wordt verschoven. Raymond B wil in het topic bediscussiëren waarom Yeshua dezelfde is als YHWH, of niet. Dan worden dus zaken besproken waarover de Drie-eenheid gaat. Wat betreft de kwestie Drie-eenheid en het bespreken ervan liggen de zaken zeer gevoelig en sommige beschouwen een lichte twijfel over hoe het nu precies ligt en of het misschien anders zou kunnen worden opgevat als ketterij; en eventuele afwijzing van het dogma zou heiligschennis zijn die met kracht geweerd zou moeten worden uit het gedeelte Geloof. Om recht te doen en deze problematiek niet over het hoofd te zien lijkt het gewenst om als je een topic opent waarin de bespreking van de Drie-eenheid een rol van enig belang heeft het topic in Levensbeschouwing te starten.
 7. Trajecto

  Het Levende WOORD van het BEGIN

  Topic ontspoort; voorlopig dicht. @Raymond B Wat wil je precies bespreken en wat wil je als vaststaande basis niet bespreken? Er ontstaat geharrewar over wat er wel of niet besproken gaat worden en mag worden. Kun je aangeven wat je als vaststaande basis wilt hebben en wat er het discussie-onderwerp moet zijn. Graag een PB hierover zenden. Dan kan het topic wellicht weer open (eventueel na verplaatst te zijn naar een ander gedeelte).
 8. Trajecto

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  moderatie: Dit heeft allemaal niet meer te maken met "Is de Statenvertaling nog van deze tijd". Dicht dus.
 9. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Even een slot erop. Ik hoop dit weekend een antwoord hier te geven.
 10. Trajecto

  Happy New Year!

  Een Voorspoedig 2019 Gewenst !
 11. Trajecto

  Duizend jarige vredesrijk

  Wat bedoel je precies met kweekvlees? moderartie: @Tomega Het artikel in Wikipedia dat over kweekvlees gaat begint met: "Kweekvlees (ook wel in-vitrovlees of laboratoriumvlees genoemd) is vlees, dat in een laboratorium gekweekt wordt uit stamcellen van dieren." Dat is waar TTC het over heeft. Waar jij het over hebt weet ik niet maar het zal vermoedelijk iets anders zijn. Ik kan althans geen connectie met wat men kweekvlees noemt ontdekken.
 12. Trajecto

  Kerstwensen 2018

  Gezegende Kerstdagen!
 13. Trajecto

  Het sprookje van de dood

  moderatie: Dit kan met de wijze waarop gereageerd wordt nauwelijks een goed gesprek worden, vrees ik. Voorlopig maar even dicht. Ik zal het eens voorleggen in het team.
 14. Trajecto

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  moderatie: Het gaat in dit topic hier en daar te veel off-topic. Ik ga niet overal modbreaks plaatsen maar opletten: het topic is Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?
 15. Trajecto

  Kerken blijven hard slinken.

  Topic weer open!
 16. Trajecto

  banmeld topic

  Zolderworm heeft een weekban voor een bericht dat moeilijk anders dan aanstootgevend te duiden is.
 17. Trajecto

  Kerken blijven hard slinken.

  Het waarschuwingspunt betreft de zinsnede die in de modbreak genoemd wordt. Het je kinderen leren om sceptisch te zijn en bij stellingen te zoeken naar mogelijke bewijzen betreft de waarschuwing op zich niet.
 18. Trajecto

  banmeld topic

  Hermanos kan niet meer meedoen met het forum. Dit is gedaan op zijn eigen verzoek. Vanwege de verharding in sommige discussies heeft hij ons erom verzocht. Natuurlijk kan hij ons vragen om zijn account weer open te stellen als hij zich bedenkt en toch weer graag mee wil forummen.
 19. Trajecto

  Kerken blijven hard slinken.

  Dicht voor de moderatie.
 20. Trajecto

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Wartaal. Je spreekt Mattheüs tegen. moderatie: @Desid Graag wat zuiniger met het woord "wartaal", vooral als een losse uitroep aan het begin van je reactie. Het klinkt wat onvriendelijk. Als je er wat meer woorden aan besteedt om te zeggen dat naar jouw mening iemand iets onduidelijks en vreemds zegt klinkt het vriendelijker. Wat bertreft de kwestie: Tellen is inderdaad niet steeds zo eenvoudig als we nu soms denken. Men gebruikte in de tijd van de Bijbel de methode van "inclusief tellen" en die is anders dan wat we nu normaal doen. Men telt zo: Jesus sterft is de 1e dag de dag erna is de 2e dag de dag daarna is de 3e dag Ook kunnen we nog bedenken dat een dag steeds begint als de zon ondergaat en dus begint met de donker-periode en eindigt als de dag na de licht-periode weer ondergaat. Allemaal zaken die we nu niet gewend zijn. Zie voor het in- en exclusief tellen ook Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tellen
 21. Trajecto

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Waarschijnlijk doel je nu op de doortocht door de Riet- of Schelfzee. Waar dat is, daar is men het niet helemaal over eens -- de Golf van Suez of de Golf van Akaba -- maar de over de Dode Zee gaat dat niet.
 22. Trajecto

  Bijna Dood Ervaringen

  moderatie: Het topic gaf wat problemen mede door de plek waar het liep. Het is -- ook op verzoek van de topicstarter -- verplaatst.
 23. Trajecto

  Jij bent geen christen.

  Ik vrees van niet, maar op zich is het natuurlijk best interessant om erover van gedachte te wisselen. De vraag is op zich wel vaker naar voren gekomen en ik heb het nog niet meegemaakt dat er een eensgezind antwoord op verscheen. Hier op het forum is volgens mij wel een tijd lang als regel gesteld is dat eenieder die de Drie-eenheid onderschrijft als christen geldt en volop kan meedoen in het geloofsgedeelte en dat iemand die dat niet doet zijn opvattingen wel mag verwoorden maar dat dat dan in het gedeelte Levensbeschouwing dient te gebeuren. Maar dat is dan een forumafspraak en niet een algemene zaak. Momenteel wordt het trouwens niet op die manier strikt gehanteerd.
 24. Trajecto

  banmeld topic

  Kaasjeskruid heeft een ban van een week. Hij heeft weer 3 waarschuwingspunten verzameld.
 25. Trajecto

  Abortus? ~ Deel 3

  Dicht voor de moderatie.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid