Spring naar bijdragen

Trajecto

Moderators
 • Aantal bijdragen

  605
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Trajecto geplaatst

 1. Trajecto

  banmeld topic

  Fundamenteel heeft een weekban opgelegd gekregen.
 2. Trajecto

  Eindtijd

  moderatie: Ik open het topic nog weer, maar mocht het voortgaan zoals het een paar bladzijden gaat dan gaat het topic weer op slot.
 3. Trajecto

  Eindtijd

  moderatie: Ter bestudering dicht.
 4. Trajecto

  Nu of straks: op televisie

  moderatie: Dit topic is bedoeld voor aankondiging van tv-programma's en eventueel kort commentaar erop als men het bekeken heeft. Een lange reeks over de invloed van televisie en muliti-media op kinderen die hier ontstond is afgesplitst tot een afzonderlijk topic.
 5. moderatie: Het topic loopt niet goed. Er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat het in levensbeschouwing loopt en dat er niet zozeer "vaststellingen" dienen te worden gedaan vanuit de Bijbel of kerkleer, dogma's en dergelijke als zijnde "hoe het is". Daarmee wordt dan een soort evangelisatie bedreven maar daar is deze plek niet voor. Breng zulke zaken als je ze gelooft ook als zodanig over; als een geloof dat je hebt en aanhangt. In het algemeen binnen het christendom zijn er verschillende houdingen tegenover homoseksualiteit. De jouwe als de maat der dingen presenteren is niet de bedoeling. Dat verstoort een gesprek en leidt ook gauw tot polarisatie. Ook opmerkingen als "het gaan van de Weg" hetgeen moet gebeuren of zou moeten gebeuren "om het te weten" is niet echt een grote hulp bij een gesprek. Eerder toont het een houding van arrogantie en neerkijken op wie anders denkt dan jijzelf. Probeer met elkaar in gesprek te geraken en elkaars standpunt te begrijpen en er mogelijk wat van te leren.
 6. Trajecto

  alverzoening

  moderatie: Wellicht kan iemand die zich erin verdiept heeft even een uitleg van het begrip Alverzoening geven, van hoe het woord in elkaar steekt. Ik hoor hier in de reeks een opvatting dat het de verzoening met het Al zou zijn. Ik heb me er niet sterk in verdiept maar heb steeds aangenomen dat het "Al" staat voor "allen", oftewel alle mensen (al dan niet via verschillende reincarnaties); die zouden zich dan uiteindelijk allen verzoenen met God met de wil van God; die erkennen en onderschrijven. Allen die zich binnen de verzoening zullen bevinden is tenslotte niet hetzelfde als iedereen zal zich verzoenen met het Al. Op zijn minst is de benadering verschillend. Voor een duidelijk gesprek lijkt het me nodig dit eerst op te helderen.
 7. Trajecto

  De gave van het geloof.

  moderatie: Er zijn heel wat berichten geschrapt. Accepteer dat er over het onderwerp bij de verschillende forummers verschillende gedachten zijn. Het topic is nog weer open, maar bedenk dat er al veel gezegd is. Heb je nog iets dat je hier graag wilde toevoegen dan kan dat, maar vermijd allerlei persoonlijke zaken en stekeligheden.
 8. Trajecto

  Ik neem afscheid

  Gecondoleerd, Kaasjeskruid.
 9. Trajecto

  De gave van het geloof.

  moderatie: Maar even dicht want dit loopt snel en toch wat te ruzie-achtig. Ik ga het later eens uitpluizen -- het is wat te veel om dat zomaar even ertussendoor te doen. En het maar laten doorlopen met grote vaart en ruzie die misschien oploopt is geen goede zaak.
 10. Trajecto

  De gave van het geloof.

  Ja, door hen definitief te negeren. Ze halen je de bloed onder je nagels vandaan met hun oordelen dat God mij niet het geloof gegeven heeft in tijden van nood én door voortdurend over mijn leven te oordelen, alsof ze me persoonlijk kennen . Respect is er hier niet voor het verdriet dat onze familie kent, door een onnatuurlijk sterfgeval. Rekening houden ze niet met mijn pdd-nos, waardoor ik deels een arbeidshandicap heb Oordelen doen ze alsof God niet in mijn zwakheid bijgestaan heeft. Ze negeren al mijn bijdragen, waarin ik getuig van wat God allemaal voor mij gedaan heeft, toen ik in nood zat En WdG denkt dat ik in één gebed direct genezen ben van mijn pdd-nos, mijn dochter van de PVL en dat ik dan opeens rijk word. Mocht dat niet gebeuren, dan is mijn geloof volgens hem verkeerd. Kortom, ik ben genoodzaakt hen te negeren, want zij kunnen mijn hele geloofsleven niet op waarde schatten en lopen voortdurend aan mijn fundament te zagen, die Jezus Christus voor mij zelf is. Oké, negeer ze als dat beter werkt. Problemen hebben jij en je gezin genoeg; daar hoeft niet iets bij te komen wat het jou nog lastiger maakt. Hier op het forum kennen we elkaar een beetje maar goed kennen is vaak toch niet erbij; dat lukt via een forum toch niet gemakkelijk. Sterkte gewenst, voor jou en je gezin.
 11. Trajecto

  De gave van het geloof.

  Ik heb het voor ke weggehaald.
 12. Trajecto

  De gave van het geloof.

  In dit subforum is primair uitgangspunt de Schrift, oftewel de Bijbel. Daarnaast wordt als richtlijn hier aangenomen dat -- zoals in het mainstream christendom geldt -- het dogma van de Drie-eenheid juist is. Wil je onderzoeken aan de hand van Bijbelteksten of ook daar er onderbouwing voor dat dogma is, openlatend wat in jouw optiek de uitkomst gaat wezen, dan is dit geen geschikte plek. Antwoord op je tweede vraag: ja dat klopt.
 13. Trajecto

  Heilige Geest volgens het jodendom

  moderatie: Het topic is verplaatst. In dit topic gaat het er primair om hoe en wat de heilige geest was en is in het jodendom.
 14. Trajecto

  De gave van het geloof.

  moderatie: S,v.p. ontopic blijven en geen zijpaden bewandelen. Het topic is De gave van het geloof en dat bespreken we hier aan de hand van de Bijbel. De Drie-eenheid is niet het topic; en of het dogma dat daarover gaat Waarheid is ook niet. Dat bespreken zou elders in het forum kunnen.
 15. Trajecto

  Eindtijd

  moderatie: Enige berichten verwijderd. Het is hier geen plek om elkaar te prikken. Belgenmoppen of eventueel Hollandermoppen (ben ik nog niet tegengekomen) zijn hier niet de bedoeling.
 16. Trajecto

  Eindtijd

  Mja..., wat men wist bij het WTG is iets wat denk ik onderzoek zou vragen, maar de conferentie en die brief waarover we het hebben zijn wel van in het begin dat het Hitler gelukt was een positie te krijgen van waaruit hij de macht kon uitbouwen tot Führer met een, je kunt wel zeggen, absolute macht. Al snel werden er concentratiekampen ingericht maar dat er nou echt veel bekend was van wat daar gebeurde of ging gebeuren... Ik denk van niet. In het begin was er ook geen sprake van wat met recht als vertnietigingskampen aan te duiden is. Dat was pas jaren later. Dus ik denk wel dat er een gebrek aan weten was, al was er wellicht toch ook wel wat te veel aan opportunisme bij het opstellen van de brief. Jehovah's Getuigen zijn wel vanaf ca. 1936 in concentratiekampen terecht gekomen.
 17. Trajecto

  Eindtijd

  Ja, dat klopt wel. Bedenk wel dat het niet absoluut vreemd is om in verslechterende omstandigheden te trachten de zaken nog een redelijke draai te geven. Zoals in de brief te lezen valt had men hier en daar al problemen dat er in de literatuur dingen zo werden uitgelegd dat er verboden kwamen, en er werd soms iemand van het WTG vastgezet. Het was nog voor de oorlog inderdaad en kort nadat Hitler rijkskanselier geworden was. Met het huidige weten van zaken is het natuurlijk gemakkelijk oordelen. Bij het WTG wil men inderdaad niet aan politiek doen, maar als men al met lagere overheden te maken kreeg met interneren e.d. is het misschien niet vreemd om een brief naar hogere overheden te schrijven. Het was eigenlijk ook een verzoek om met een commissie van het WTG een gesprek te kunnen hebben met de rijkskanselier of de rijksminister van binnenlandse zaken.
 18. Trajecto

  Noa Pothoven overleden

  Ik zie dit topic pas nadat er een TR was binnengekomen. Ik heb het gesloten en laat het nu wel staan. Het is goed om bij zulk triest gebeuren wel stil te staan maar om hier een lang topic van te maken lijkt me niet zo geschikt. Wellicht kunnen zaken als die tot dit trieste gebeuren hebben geleid nog weer eens in andere topics besproken worden. Het lijkt me echter goed om wat betreft het trieste gebeuren met Noa Pothoven het hier even bij te laten. Bij haar dood staan we stil en gebruiken niet al te veel woorden.
 19. Trajecto

  Geestelijke strijd

  @Remco1 Begin in ieder geval, zoals Mullog hier ook al zegt met het raadplegen van de huisarts. Je kunt natuurlijk ook met een geestelijke bij de kerk gaan praten, maar vooral is het belangrijk om niet het gaan naar de dokter te veel uit te stellen. Ik heb in mijn kennissenkring iemand die goed geholpen is via de geestelijke gezondheidszorg en daarvoor maak je een begin door naar de huisarts te gaan.
 20. Trajecto

  Plastische chirurgie als christen

  moderatie: Helaas kan ik natuurlijk ook niet controleren of iemand die hier met een vraag als die hier in het topic een rol speelt oprecht zit met de zaak in kwestie of dat iemand wil trollen. De opmerking van @Lobke was natuurlijk als het gewoon om de zaak gaat zoals in de topicstart staat wel kwetsend, en daarvoor zijn ook inmiddels excuses aangeboden. De post van @Dat beloof ik was natuurlijk sowieso wat gekscherend, maar daarbij een modbreak plaatsen en bij het andere niets doen, doet natuurlijk wat vreemd aan. Daarin heb je beslist gelijk, @Mullog. Mijn streven is natuurlijk om de zaken reëel en niet de ene keer streng en de andere keer heel lankmoedig te behandelen. Dat het weleens lastig is wanneer het niet zo duidelijk is of iets nou serieus bedoeld is of dat er misschien iemand wil trollen is ook zo, maar als je hierin iets ziet misgaan is aan de bel trekken natuurlijk steeds mogelijk.
 21. Trajecto

  Eindtijd

  Mijn excuses. Ik trek me terug. @ Batiaan73 , O gelukkig, ik begon al te vrezen dat ik de enige was die geen duidelijke doorgaande lijn in het gesprek kon vinden.😋 @ Fundamenteel . Neuh, ga gewoon rustig door, hoor! 🙂
 22. Trajecto

  Hoe ik tot het geloof gekomen ben

  Welkom op het forum, @Modestus! Leuk ook al de foto's die je erbij plaatst!
 23. Trajecto

  Under attack

  In de Griekse versie van Tischendorf staat in vers 22: πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ En dat betekent volgens mij "het geloof van Jezus Christus" oftewel "Jezus Christus zijn geloof" Het voorzetsel "van" staat er niet maar zit volgens mij in de naamvalsvorm besloten.
 24. Trajecto

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Oké, dan lijkt me dat de zaken nu helder zijn. En het lijkt me dat de zaken voldoende zijn besproken en dat weliswaar niet iedereen het eens zal zal met je visie maar dat er niet nu reden is voor een klacht en dat het zoeken en bespreken gewoon verder kan in serene sfeer. Mocht iemand vinden dat er wel degelijk nog reden voor een klacht is, omdat er toch iets is blijven hangen wat niet kan bijvoorbeeld, dan is het zenden van een PB naar mij natuurlijk steeds mogelijk.
 25. Trajecto

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Het is niet storend off-topic, daar heb je wel gelijk in. De insteek van de topicstarter was volgens mij echter om uitzoekend proberen te komen tot een duidelijk vermoeden van wat er in de grondtekst zal hebben gestaan en vooral wat er bedoeld werd alhoewel voorhanden vertalingen soms (of vaak) een wat ander beeld kunnen geven in eerste instantie, zo hier en daar. Jij gaat volgens mij een stap verder en gaat het vermoeden van wat er zal zijn bedoeld aan een ethische beoordeling onderwerpen en daarbij verlaat je een idee die de topicstarter in de titel van het topic eigenlijk wel als uitgangspunt aangaf, namelijk dat de Bijbel onfeilbaar zou zijn (in de oerversie). In het geval van onfeilbaarheid hoef je je er wat minder om te bekommeren of een gevonden bedoeling van die oertekst wel voldoet aan ethische normen en of een tekst niet wringt met iets wat elders in de Bijbel staat. "Per definitie feilloos" doorheen alle boeken van de Bijbel" laat niet echt toe dat je een bepaald voorschrift als onethisch beschouwt. Overigens heeft men bij het bepalen van de canon al een schifting gemaakt door sommige boeken die wel bestaan niet op te nemen in de canon; en dat dan dus bijvoorbeeld omdat ze te slecht bij het geheel in te passen waren. Dat de wel opgenomen boeken steeds 100% tot in detail bij elkaar passen mag je best betwijfelen al is dat bij strenge christelijke richtingen niet gebruikelijk of gewenst. De feilloosheid van de Bijbel -- in welke canon dan ook -- is iets dat je gelooft of eventueel niet gelooft. Daarin geef ik geen voorschrift dat forumbreed moet gelden. Maar de topicstarter stelde in de titel de feilloosheid wel als uitgangspunt.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid