Spring naar bijdragen

Trajecto

Moderators
 • Aantal bijdragen

  594
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Trajecto geplaatst

 1. Trajecto

  De gave van het geloof.

  In dit subforum is primair uitgangspunt de Schrift, oftewel de Bijbel. Daarnaast wordt als richtlijn hier aangenomen dat -- zoals in het mainstream christendom geldt -- het dogma van de Drie-eenheid juist is. Wil je onderzoeken aan de hand van Bijbelteksten of ook daar er onderbouwing voor dat dogma is, openlatend wat in jouw optiek de uitkomst gaat wezen, dan is dit geen geschikte plek. Antwoord op je tweede vraag: ja dat klopt.
 2. Trajecto

  Heilige Geest volgens het jodendom

  moderatie: Het topic is verplaatst. In dit topic gaat het er primair om hoe en wat de heilige geest was en is in het jodendom.
 3. Trajecto

  De gave van het geloof.

  moderatie: S,v.p. ontopic blijven en geen zijpaden bewandelen. Het topic is De gave van het geloof en dat bespreken we hier aan de hand van de Bijbel. De Drie-eenheid is niet het topic; en of het dogma dat daarover gaat Waarheid is ook niet. Dat bespreken zou elders in het forum kunnen.
 4. Trajecto

  Eindtijd

  moderatie: Enige berichten verwijderd. Het is hier geen plek om elkaar te prikken. Belgenmoppen of eventueel Hollandermoppen (ben ik nog niet tegengekomen) zijn hier niet de bedoeling.
 5. Trajecto

  Eindtijd

  Mja..., wat men wist bij het WTG is iets wat denk ik onderzoek zou vragen, maar de conferentie en die brief waarover we het hebben zijn wel van in het begin dat het Hitler gelukt was een positie te krijgen van waaruit hij de macht kon uitbouwen tot Führer met een, je kunt wel zeggen, absolute macht. Al snel werden er concentratiekampen ingericht maar dat er nou echt veel bekend was van wat daar gebeurde of ging gebeuren... Ik denk van niet. In het begin was er ook geen sprake van wat met recht als vertnietigingskampen aan te duiden is. Dat was pas jaren later. Dus ik denk wel dat er een gebrek aan weten was, al was er wellicht toch ook wel wat te veel aan opportunisme bij het opstellen van de brief. Jehovah's Getuigen zijn wel vanaf ca. 1936 in concentratiekampen terecht gekomen.
 6. Trajecto

  Eindtijd

  Ja, dat klopt wel. Bedenk wel dat het niet absoluut vreemd is om in verslechterende omstandigheden te trachten de zaken nog een redelijke draai te geven. Zoals in de brief te lezen valt had men hier en daar al problemen dat er in de literatuur dingen zo werden uitgelegd dat er verboden kwamen, en er werd soms iemand van het WTG vastgezet. Het was nog voor de oorlog inderdaad en kort nadat Hitler rijkskanselier geworden was. Met het huidige weten van zaken is het natuurlijk gemakkelijk oordelen. Bij het WTG wil men inderdaad niet aan politiek doen, maar als men al met lagere overheden te maken kreeg met interneren e.d. is het misschien niet vreemd om een brief naar hogere overheden te schrijven. Het was eigenlijk ook een verzoek om met een commissie van het WTG een gesprek te kunnen hebben met de rijkskanselier of de rijksminister van binnenlandse zaken.
 7. Trajecto

  Noa Pothoven overleden

  Ik zie dit topic pas nadat er een TR was binnengekomen. Ik heb het gesloten en laat het nu wel staan. Het is goed om bij zulk triest gebeuren wel stil te staan maar om hier een lang topic van te maken lijkt me niet zo geschikt. Wellicht kunnen zaken als die tot dit trieste gebeuren hebben geleid nog weer eens in andere topics besproken worden. Het lijkt me echter goed om wat betreft het trieste gebeuren met Noa Pothoven het hier even bij te laten. Bij haar dood staan we stil en gebruiken niet al te veel woorden.
 8. Trajecto

  Geestelijke strijd

  @Remco1 Begin in ieder geval, zoals Mullog hier ook al zegt met het raadplegen van de huisarts. Je kunt natuurlijk ook met een geestelijke bij de kerk gaan praten, maar vooral is het belangrijk om niet het gaan naar de dokter te veel uit te stellen. Ik heb in mijn kennissenkring iemand die goed geholpen is via de geestelijke gezondheidszorg en daarvoor maak je een begin door naar de huisarts te gaan.
 9. Trajecto

  Plastische chirurgie als christen

  moderatie: Helaas kan ik natuurlijk ook niet controleren of iemand die hier met een vraag als die hier in het topic een rol speelt oprecht zit met de zaak in kwestie of dat iemand wil trollen. De opmerking van @Lobke was natuurlijk als het gewoon om de zaak gaat zoals in de topicstart staat wel kwetsend, en daarvoor zijn ook inmiddels excuses aangeboden. De post van @Dat beloof ik was natuurlijk sowieso wat gekscherend, maar daarbij een modbreak plaatsen en bij het andere niets doen, doet natuurlijk wat vreemd aan. Daarin heb je beslist gelijk, @Mullog. Mijn streven is natuurlijk om de zaken reëel en niet de ene keer streng en de andere keer heel lankmoedig te behandelen. Dat het weleens lastig is wanneer het niet zo duidelijk is of iets nou serieus bedoeld is of dat er misschien iemand wil trollen is ook zo, maar als je hierin iets ziet misgaan is aan de bel trekken natuurlijk steeds mogelijk.
 10. Trajecto

  Eindtijd

  Mijn excuses. Ik trek me terug. @ Batiaan73 , O gelukkig, ik begon al te vrezen dat ik de enige was die geen duidelijke doorgaande lijn in het gesprek kon vinden.😋 @ Fundamenteel . Neuh, ga gewoon rustig door, hoor! 🙂
 11. Trajecto

  Hoe ik tot het geloof gekomen ben

  Welkom op het forum, @Modestus! Leuk ook al de foto's die je erbij plaatst!
 12. Trajecto

  Under attack

  In de Griekse versie van Tischendorf staat in vers 22: πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ En dat betekent volgens mij "het geloof van Jezus Christus" oftewel "Jezus Christus zijn geloof" Het voorzetsel "van" staat er niet maar zit volgens mij in de naamvalsvorm besloten.
 13. Trajecto

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Oké, dan lijkt me dat de zaken nu helder zijn. En het lijkt me dat de zaken voldoende zijn besproken en dat weliswaar niet iedereen het eens zal zal met je visie maar dat er niet nu reden is voor een klacht en dat het zoeken en bespreken gewoon verder kan in serene sfeer. Mocht iemand vinden dat er wel degelijk nog reden voor een klacht is, omdat er toch iets is blijven hangen wat niet kan bijvoorbeeld, dan is het zenden van een PB naar mij natuurlijk steeds mogelijk.
 14. Trajecto

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Het is niet storend off-topic, daar heb je wel gelijk in. De insteek van de topicstarter was volgens mij echter om uitzoekend proberen te komen tot een duidelijk vermoeden van wat er in de grondtekst zal hebben gestaan en vooral wat er bedoeld werd alhoewel voorhanden vertalingen soms (of vaak) een wat ander beeld kunnen geven in eerste instantie, zo hier en daar. Jij gaat volgens mij een stap verder en gaat het vermoeden van wat er zal zijn bedoeld aan een ethische beoordeling onderwerpen en daarbij verlaat je een idee die de topicstarter in de titel van het topic eigenlijk wel als uitgangspunt aangaf, namelijk dat de Bijbel onfeilbaar zou zijn (in de oerversie). In het geval van onfeilbaarheid hoef je je er wat minder om te bekommeren of een gevonden bedoeling van die oertekst wel voldoet aan ethische normen en of een tekst niet wringt met iets wat elders in de Bijbel staat. "Per definitie feilloos" doorheen alle boeken van de Bijbel" laat niet echt toe dat je een bepaald voorschrift als onethisch beschouwt. Overigens heeft men bij het bepalen van de canon al een schifting gemaakt door sommige boeken die wel bestaan niet op te nemen in de canon; en dat dan dus bijvoorbeeld omdat ze te slecht bij het geheel in te passen waren. Dat de wel opgenomen boeken steeds 100% tot in detail bij elkaar passen mag je best betwijfelen al is dat bij strenge christelijke richtingen niet gebruikelijk of gewenst. De feilloosheid van de Bijbel -- in welke canon dan ook -- is iets dat je gelooft of eventueel niet gelooft. Daarin geef ik geen voorschrift dat forumbreed moet gelden. Maar de topicstarter stelde in de titel de feilloosheid wel als uitgangspunt.
 15. Trajecto

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Onzinnig is, want we hebben geen 'origineel exemplaar' van de Bijbel. Ze bestaat alleen maar uit vertalingen, en ook de vroegste edities (van delen er van) die we kennen zijn vertalingen. Datgene wat wordt betiteld als onfeilbaar, is er dus niet. Het is een illusie. Je kunt veronderstellen dat er een oerversie was en ervan uitgaan dat die feilloos was. Dat vertalingen altijd niet volkomen gelijk daaraan kunnen zijn klopt wel. Dat die oerversie niet meer aanwezig is verandert daar niet iets aan. Of er ooit echt een complete oerversie is geweest is overigens de vraag. Het geheel loopt over een lange tijd. Het lijkt me best mogelijk dat toen de laatste gedeelten werden geschreven de oerversie van eerdere gedeelten er al niet meer was.
 16. Trajecto

  Tweedeling, on the edge

  Topic op slot: @TTC, Je houdt je onvoldoende aan regels en aan de redelijke wensen van personen die teksten schrijven op andere websites. De topic-start is niet veel anders dan een citaat uit een andere website, waar zoals @Dat beloof ik al aangeeft, staat: Niettemin voldoe je daar niet aan maar gebruikt een fragment voor de topic-start. verderop in een reactie gebruik je dan nog weer een ander fragment van de tekst. Iemand hier een antwoord geven door middel van het knippen van een tekst en niet zelf wat zeggen is een wijze van discussiëren die beslist ongewenst is. Voor bovengenoemde zaken krijg je twee waarschuwingpunten. Tip: Geef in een topicstart duidelijk aan waarover je wilt praten; het formuleren van één of meer concrete vragen kan daarbij handig zijn. De topic-start: "Voor wie de stap reeds gezet heeft en de tweedeling misschien als pijnlijk ervaart." plus dan het gekopieerde fragment klint als een soort van hand toesteken -- een wijs woord spreken, misschien -- maar niet als een aanzet tot gesprek en discussie. Er kwamen wel flink wat reacties maar een duidelijke probleemstelling als topic-start geeft meer kans op een gesprek waar een goede loop in zit, Probeer duidelijker te zijn en niet met allerlei vage vaststellingen de anderen wat te laten ronddwalen zonder dat het helder is wat je nou eigenlijk beoogt. Op zich is de kwestie interessant en een vervolgtopic waard, maar geef zo'n vervolg dan een duidelijke topic-start.
 17. Trajecto

  Schorsing homosexuele priester Pierre Valkering

  moderatie: Topic gaat weer open . Er is een aantal berichten verwijderd. Het is beslist niet toegestaan om een foto van een medeforummer te plaatsen met een opgetekend hitlersnorretje. Voor zoiets wordt een waarschuwingspunt genoteerd. Gaan doorpraten over gegeven waarschuwingspunten in het topic is ook niet echt de bedoeling.
 18. Trajecto

  Schorsing homosexuele priester Pierre Valkering

  Dicht voor de moderatie
 19. Trajecto

  Hallo allemaal

  Welkom bij het Credible-forum, Oyarsa !
 20. Trajecto

  Dingen die Jezus af zou keuren.

  Hoe kom je tot de grote zekerheid dat het inderdaad gaat om het ontmoeten van de Heer, nu weer onverdund en krachtig in zijn oorspronkelijke gedaante? Ik proef althans sterk dat je het niet beschouwt als een interessante hypothese die het overwegen waard is, maar als veel meer dan dat. Zijn er specifieke dingen aan te wijzen die voor jou de doorslag geven om vast te geloven dat het zó zijn moet?
 21. Trajecto

  Topics die geschrapt zijn

  Het topic Jezus houdt van Lucifer, Lucifer houdt van Jezus. Maar dat weten weinigen. is verwijderd. Ook het topic Hadden Adam en Eva een navel? dat eerder al gesloten was, is verwijderd.
 22. Trajecto

  Wie is Jezus?

  Ga je me nu vertellen dat je niet weet wat ik bedoelde? De Bijbel bestaat sowieso uit een reeks van boeken; Bijbelboeken. Die worden dan doorgaans wel in één band gepubliceerd. Maar de canon die men gebruikt is niet steeds gelijk. Zo is de protestantse canon niet gelijk aan de katholieke en elders zijn er nog weer andere. En ook zijn er verschillen wat betreft de brontekst die men gebruikt heeft. En er zijn verschillen bijvoorbeeld omdat men tekstgedeelten wel of niet als latere toevoegingen beschouwt en die dan niet of wel (eventueel via een noot) vermeldt. Nou ja, allemaal redenen om te besluiten dat als men spreekt van "de" Bijbel, dat wat te veel identiek-zijn van verschillende exemplaren van Bijbelgeschriftenreeksen veronderstelt. Twee exemplaren van een bepaalde uitgave verzorgd door een uitgever, en van dezelfde druk, zijn natuurlijk wel hetzelfde.
 23. Trajecto

  Wie is Jezus?

  Maar er zijn wel goede argumenten waarom de ene vertaling te verkiezen is boven de andere. Ja, de vertalingen verschillen ook nog weer. De Statenvertaling is destijds gemaakt om een goede protestantse vertaling te hebben. De NWV vind ik bijvoorbeeld mooi om te kunnen naslaan als er iets aan de orde is waar over "hel" wordt gesproken in andere vertalingen. In de NWV is dat duidelijker weergegeven door niet verschillende zaken met hel weer te geven. De Naardense vertaling heeft ook soms iets mooi weergegeven. Kortom, diverse vertalingen raadplegen om iets uit te pluizen vind ik persoonlijk wel een goed idee.
 24. Trajecto

  Wie is Jezus?

  Nee, "de" Bijbel bestaat eigenlijk niet. Naast de verschillen die je al noemt wordt ook niet overal dezelfde canon gehanteerd.
 25. Trajecto

  Avondmaal of eucharistie

  Ja je hebt gelijk, zo werkt het. Bedankt!
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid