Spring naar bijdragen

Trajecto

Moderators
 • Aantal bijdragen

  523
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Trajecto geplaatst

 1. Trajecto

  Duizend jarige vredesrijk

  Dicht voor de moderatie.
 2. Trajecto

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  moderatie: Reeks berichten weggehaald door en voor iemand die duidelijk niets heeft met het geloof, plus enige andere die niet bijdroegen aan een goed rustig gesprek.
 3. Trajecto

  Vraag over bronvermelding

  Bij de actieve forummers zal het vaak ook wel bekend zijn wie normaal gesproken waaruit citeert, maar het is toch wel handig even die vermelding te doen. Ik ga er niet heel streng op modereren of het steeds gebeurt, maar liefst toch wel even eraan denken.
 4. Trajecto

  Vraag over bronvermelding

  Ja, dat is ook gewoon handig voor de lezer. Bijvoorbeeld dus SV of WV75
 5. Trajecto

  Barmhartigheid wil Ik en geen offers

  Het topic gaat op verzoek weer open!
 6. Trajecto

  Vraag over bronvermelding

  Ja, er moet steeds een bronvermelding bij. En de tekst hoort in een "hok" voor citaten te worden geplaatst. Bijbeltekst hoeft niet in een "hok" maar er moet wel even worden aangegeven uit welke Bijbelvertaling hij komt. Als de bron een internetpagina is, is het handig om een link daarnaartoe te plaatsten. die kan via de het icoontje boven het invulveld waarin je je forumbericht schrijft gekozen worden. in het pop-up-scherm dat je dan krijgt kun je de URL invullen en een tekst die de lezer van je bericht ziet. Dat laatste kan weer de hele URL zijn maar dat hoeft niet. Je kunt daar bijvoorbeeld ook LINK of Bron invullen. Hele lappen tekst citeren is niet de bedoeling en dat mag ook doorgaans niet vanwege copyright. Je forumbericht moet ook niet uitsluitend uit een citaat bestaan. Op zijn minst moet je aangeven waarom je het citaat geeft; toont het iets aan / is het misschien iets waarover je verder wilt praten / etc. ... Inderdaad, zoals @Tomega ook wel aangeeft, moeten citaten meer een ondersteuning zijn bij wat je aan het vertellen bent, of wat je vraagt. Dus het moet duidelijk zijn waarom je het citaat plaatst.
 7. Trajecto

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  moderatie: In dit gedeelte staat de Drie-eenheid niet ter discuissie. In het subforum Bijbelstudie kan wel de authenticiteit van tekstgedeelten in de Bijbel onderwerp van gesprek zijn. Dat het tekstgedeelte dat Comma Johanneum wordt genoemd niet authentiek zal zijn en dat het vermoedelijk in middeleeuwen is toegevoegd, is iets waarover weinig twijfel bestaat. Dat kan hier genoemd worden en het is geen overtreding van de forumregels.
 8. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Dicht voor interne bespreking.
 9. Trajecto

  Vraag n.a.v. topic "de Belofte"

  Bij het aanpakken van de moderatiewerkzaamheden in het topic de BELOFTE blijkt dat nagenoeg het hele topic verziekt is. Vraag aan de deelnemers in dat topic: Zijn jullie wel of niet bereid serieus te forummen in het gedeelte Geloof wanneer er daar ook iemand meedoet die de Drieenheid niet onderschrijft of niet? In principe mag iedereen daar meedoen, alleen: de Drie-eenheid staat er niet ter discussie. Het uitgangspunt dat eenieder mee mag doen wordt in het topic de BELOFTE zwaar gefrustreerd door offtopic te gaan en een element van de Drie-eenheid naar voren te slepen in de plaats van ontopic te posten in het forum. Dus: een topic dat niet over de Drie-eenheid gaat maar loopt in het subforum Bijbelstudie verstoren met het "inpeperen" van een forummer dat hij niet in de Drie-eenheid gelooft. Dit kan zo niet: Ik verwacht een reactie van de deelnemers in het topic wat ze beogen. Dat kan hier gepost worden of via PB aan mij gezonden worden. Het topic de BELOFTE staat momenteel achter de schermen want zo als het nu ging kan het niet.
 10. Trajecto

  Vraag n.a.v. topic "de Belofte"

  Er wordt hier flink gediscussieerd terwijl dit geen discussietopic is. Ik zal wat toelichting geven: Het topic de BELOFTE is weer open en zichtbaar maar is fors ingekort. Het werd er gehakketak en het ging offtopic. De Drie-eenheid staat in het gedeelte waarin het topic staat niet ter discussie en er wordt in de topicstart ook niet naar gevraagd. De Drie-eenheid: Het betreft een dogma dat bij het Concilie van Chalcedon vastgesteld. In het gedeelte Geloof wordt de Drie-eenheid als zijnde een geloofswaarheid aangenomen. Dit betekent niet dat men sprekende in het algemeen kan zeggen dat het "WAARHEID" betreft; nee, het is onderdeel van het geloof van de trinitair gelovige. En dat zijn gelovigen tot wie het forum zich primair richt. Op het forum heten we ook anders-gelovigen welkom, zowel alsook niet-gelovigen, en hen gaan we niet om de oren slaan met "waarheden" of "feiten" maar we vertellen van ons geloof. Degene die niet gelooft in de Drie-eenheid mag dat natuurlijk onderbouwen, maar dat dan wel uitsluitend in een topic dat loopt buiten het gedeelte Geloof.
 11. Trajecto

  de BELOFTE

  moderatie: Topic weer open en teruggeplaatst. Het was veel langer, maar verzandde totaal en werd offtopic. Opletten wat het onderwerp is en niet zijpaden inslaan. Het gaat er dus om wat het betekent erfgenaam te zijn; oftewel wat men dan erft.
 12. Trajecto

  Sluitbeleid

  Zeker, zo -- als bezit -- wordt het ook niet beschouwd. Maar zoals gezegd, ik wilde Gaitema helpen. Als hij het topic weer open wil hebben, kan hij me dat laten weten. En als anderen graag voortpraten naar aanleiding van wat er al stond, stel ik voor dat degene die graag verder praat een nieuw topic opent ervoor.
 13. Trajecto

  Sluitbeleid

  Het was in dit geval niet vanwege afdwalen maar omdat de topicstarter Gaitema erom vroeg. Zo'n verzoek is niet iets dat altijd wordt ingewilligd, maar in dit geval zie ik dat Gaitema een plan had om niet verder door te gaan en dat hij in feite toch wel doorging. Nou is dan natuurlijk niet verboden, maar ik dacht "Laat ik hem tegemoet komen en helpen; anders gaat hij toch voort terwijl hij het niet wil". Maar ik heb verder geen harde reden vanuit de moderatie om het topic dicht te houden. Dus als er behoefte is verder te gaan, laat het me even weten. Verder gaan in een nieuw topic kan ook.
 14. Trajecto

  Barmhartigheid wil Ik en geen offers

  Op slot op verzoek van topicstarter. Overigens is dit verzoek al gedaan ten tijde van dit bericht: De moderatie ziet niet steeds alles direct en ik zie dat er inmiddels toch wel verder werd gepraat. Het topic kan ook weer geopend worden als daar inmiddels behoefte aan is. Laat me dat dan even weten.
 15. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Er wordt hier inmiddels wel weer aardig wat gediscussieerd terwijl dit eigenlijk geen discussie topic is. Er lijken hier zelfs forummers afscheid te nemen van Credible terwijl dat dan niet steunt op beleid dat bekend is gemaakt maar op wat een ander wellicht wel goed beleid zou vinden. Dat is een vreemde gang van zaken. Lees allen: Als er daarover opmerkingen zijn of vragen dan kunnen die hier in dit topic geplaatst worden.
 16. We hebben in Credible het gedeelte Geloof met daarin diverse subforums. Credible is primair gericht op christendom zoals dit in de mainstream daarbinnen beleden wordt. Het gedeelte Geloof is uitsluitend daarop gericht. Dit houdt praktisch gezien voor Nederland en België voornamelijk in: de rooms-katholieke kerk + diverse protestantse kerken die de Drie-eenheid aanvaarden. Dat er ook andere richtingen zijn is bekend en aanhangers daarvan mogen ook meedoen op Credible. Wanneer hun opvattingen duidelijk botsen met wat er in het gedeelte Geloof verwacht wordt, is voor hen het subforum Godsdienst en spiritualiteit in het gedeelte Levensbeschouwing een goede plek waar ze kunnen vertellen van, en discussiëren over, hun opvattingen. Binnen het gedeelte Geloof mag eenieder weliswaar meeforummen, maar het niet geloven van zaken die daar als basis gelden -- zoals de Drie-eenheid -- is een zaak die daar niet aan de orde kan zijn, maar die wel in het subforum Godsdienst en spiritualiteit kan worden besproken. Het plakken van labels op andere forummers is niet de bedoeling; een ruzie over met name of iemand wel of niet een christen genoemd moet of kan worden dient vermeden te worden. (Deze mededeling houdt geen beschouwing in van hoe het wel of niet was in het verleden, maar wel hoe het geldt vanaf het moment van schrijven, 11-01-2019)
 17. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Even enige opmerkingen: Ik ben niet steeds in de gelegenheid snel te reageren, maar er komt nog wel weer eens reactie. Verder is het momenteel zo dat het beleid is als hier verteld: Zoals het daar beschreven is, is er volgens mij geen groot verschil met hoe het eerder was. Natuurlijk kan er bezwaar zijn en dat mag geuit worden. Als dat gebeurt betekent dat niet dat de koers automatisch anders wordt. Als er iets veranderd wordt is het de bedoeling dat daarover mededeling wordt gedaan.
 18. Trajecto

  Nashville-verklaring

  Opmerking moderatie: Het is prettig dat je op schrijffouten let, maar wat je hier noemt is niet juist. Je past nu een regel toe die geldt in het Engels maar niet in het Nederlands. In het Nederlands komt er slechts een s achter een naam wanneer die bezittelijk gebruikt wordt en geen apostrof daarvoor. Uitzonderingen zijn bij het eindigen van een naam die op een klinker eindigt en als er zomaar een s erachter plaatsen dan zou leiden tot een verkeerde uitspraak. Dan moet er wel een apostrof geplaatst worden (bijvoorbeeld: Hajo's huis); een andere uitzondering is wanneer de naam op een s eindigt -- dan komt er slechts een apostrof achter de naam (bijvoorbeeld: Jezus' antwoord was...) en vervalt een extra s. In het Engels is het zoals jij zei -- dus bijvoorbeeld: God's grace...
 19. Trajecto

  Traditie

  De Schrift toen 2 Timotheus geschreven werd was nog niet meer dan het OT. Het NT bestond nog niet. De evangeliën zijn van later datum dan de Paulusbrieven en het samenstellen en een canoniek verklaring van de boeken die we nu in het NT vinden was dus nog iets dat er niet was.
 20. Trajecto

  Het Levende WOORD van het BEGIN

  Voor de vraag of Yeshua JHVH is kunnen we -- aanvaardende de Drie-eenheid*) -- het bovenstaande schema gebruiken. Bij Der Vater links bovenaan kunnen we ook JHVH invullen en rechts waar Der Sohn staat Yeshua. Via de balken naar het midden zien we dat beiden God zijn. Is de Vader nu ook de Zoon? Nee, ze zijn beiden God, maar de Vader is niet de Zoon (zie bovenste balk). _____ *) Het dogma luidt dat God bestaat uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest en dat deze drie Personen (personae) weliswaar zijn te onderscheiden maar niet zijn te scheiden, oftewel God is Één.
 21. Trajecto

  Het Levende WOORD van het BEGIN

  Het topic gaat weer open. Het is verplaatst naar het gedeelte Levensbeschouwing en daar in het subforum Godsdienst en spiritualiteit. De topic-starter heeft me een email gezonden en de vraag waarover we het in dit topic hebben is Waarom is Yeshua dezelfde als YHWH, of is dat niet zo? Voor de verplaatsing stond het topic in het gedeelte Geloof waar gezien de regels daar sommige dingen niet goed gezegd konden worden met in acht nemen van de bedoelingen daar. Bedenk dat wanneer je voorgaande berichten in dit topic doorneemt. Bezwaren, geuit in voorgaande berichten in het topic, kunnen door de huidige nieuwe plaatsing van het topic soms niet meer van toepassing zijn.
 22. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Ik ben eigenaar van een ander forum over geloofszaken en ik was betrokken bij de oprichting daarvan. Er waren kort meerdere admins. Na enige maanden heeft de admin die ook eigenaar was van het forum dit aan mij overgedaan omdat hij wegens gezondheidsproblemen de forumzaken niet kon blijven (mede)behartigen. Dat forum is momenteel meer gericht op vrijzinnig christendom en aanpalende ideeën. En ik ben er inderdaad ook moderator. Het beleid van daar hier pushen is in mijn beleving niet echt het geval, al zou je het beleid om onder christelijk geloof niet slechts orthodox trinitair christendom geldig te verklaren om überhaupt zich christelijk te noemen desnoods wel kunnen aangrijpen voor een bewering als jij nu doet. Belangenverstrengeling waarbij objectiviteit ver te zoeken is, is een zware aantijging. Als anderen dit ook zo beleven kan ik uiteraard moeilijk functioneren als moderator. Het is niet mijn bedoeling om hier onvrede oproepend bezig te zijn. Het kost me ook gewoon behoorlijk wat tijd en als ik ermee vooral ongenoegen zou oproepen ben ik verkeerd bezig. Dan bent ik niet de juiste persoon voor de taak. Eenieder die hierover iets wil zeggen nodig ik uit om dit te doen.
 23. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Een korte maar volgens mij juist omschrijving om christendom te duiden kan volgens mij luiden: Christendom omvat een veelheid aan richtingen binnen het godsdienstige/religieuze veld, gebaseerd op de "biografie" en leringen van Jezus Christus.
 24. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Als je de zaken hier niet serieus te nemen vindt, is dat jammer. Dat het zorgwekkend liep de laatste tijd heb ik denk ik niet ontkent in mijn posts in deze feedbackdraad. Het is mijn taak en de bedoeling om de zaken in geordende banen te leiden en als er vragen zijn een antwoord of uitleg te geven. Dat laatste heb ik inmiddels gedaan in deze feedbackdraad. Als er niettemin vragen open staan, laat dat dan weten. Als je vindt dat ik met twee petten werk dan zie ik dat graag nader toegelicht. Wat betreft mijn collega @sjako zal ik het binnen het team voorleggen dat er problemen worden gezien.
 25. Trajecto

  subforum 'geloof'

  Natuurlijk. Mijn buurman gelooft in Thor de almachtige dondergod en springt op van vreugde bij het horen van de donder. Nu laat je maar even weg dat de volgende zin was: Nog even afgezien ervan dat er in de wereld ook geheel ander geloof is, (...) Die stond er dus omdat er ook mensen met een ander geloof zijn (je weet bijvoorbeeld tenslotte ook maar niet of @Kaasjeskruid misschien niet een buurman heeft die in Thor gelooft). Dus ja, ik had toch al wat rekening gehouden met een scala aan andere geloven in de wereld.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid