Spring naar bijdragen

Peter79

Members
 • Aantal bijdragen

  992
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Peter79

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man

Recente profielbezoeken

1080 profielweergaven
 1. Peter79

  Israël

  Toen de cholera in Londen uitbrak, heeft men gelukkig het probleem geanalyseerd: er poepten teveel mensen in de rivier waar anderen hun drinkwater uit haalden. Het is gewoon een kwestie van schaal. De beweging moet zijn terug naar de menselijke maat rekening houdend met wat de natuur qua veerkracht aan kan.
 2. Peter79

  Israël

  Door stikstof verzuurt de bodem, waardoor deze uitloogt en kalk wegspoelt. Daarnaast verandert overmatig stikstof de C-N-ratio in planten dat weer op andere manieren storend werkt in de voedselketen. Subsidies vind ik een heel vreemd argument. Volgens mij gaat het om de oppervlakte aan aangewezen gebied. In de versnipperde Nederlandse situatie kom je dan al snel op een astronomisch aantal gebieden. Bedenk ook dat Texel een gebied is, Vlieland, Terschelling etc. Hetzelfde voor de Hollandse Duinen die zijn benoemd als een stuk of 10 afzonderlijke gebieden. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat deze gebieden daarvoor al een aanwijzing hadden vanuit de Natuurbeschermingswet. Daarnaast lag er vanaf 1990 een heel goed plan om deze gebieden te verbinden tot een robuuste Ecologische Hoofdstructuur. Hiervan is weinig terechtgekomen, waardoor de gebieden die toen kwetsbaar waren dat nog steeds zijn - dertig jaar laksheid. Ik ben blij als de wal het schip keert, maar Nederland is inmiddels een bananenrepubliek, dus eerst zien, dan geloven.
 3. Peter79

  Israël

  Vind je het normaal dat vogels door hun eieren zakken? Of dat jonge vogeltjes gebroken pootjes hebben door kalkgebrek? Jij denkt dat het probleem is dat er een ambitie is om de natuur te beschermen en waarbij er goddank Europese regelgeving is die voorkomt dat Nederland echt alles naar de knoppen helpt? Er was een tijd dat zelfs de VVD hechtte aan natuur (Nijpels en Winsemius). Ik hoop dat het besef van de waarde van natuur toch breder gedragen wordt dan de populistische praat van nu doet vermoeden.
 4. Peter79

  Israël

  Stikstof is op dit moment actueel in Nederland. Er is sprake van een reeel probleem, want we proberen als Nederland de grootste landbouwexporteur, de grootste haven, het grootste vliegveld etc te zijn, maar de consequentie is dat je dus ook bijbehorende viezigheid hebt.
 5. Peter79

  Israël

  Het lijkt mij een kwestie van gezond verstand dat als je viezigheid inademt, dat je daar de consequenties van ervaart. Voor roken is dat uiteindelijk aangetoond, maar dat geldt natuurlijk ook voor luchtvervuiling. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
 6. Peter79

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  (De links van Willempie hebben betrekking op een andere site.)
 7. Peter79

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  Ik denk niet dat het bewust wordt verzwegen. De locatie staat gewoon op Google Maps en er is een wegwijzer naar de locatie. Wat het moeilijk maakt is dat het in Koerdisch gebied ligt vlakbij de grens met Iran en extreem weer kent. Je kan er niet altijd komen afhankelijk van seizoen en politiek. Verder is het (blijkbaar) niet overtuigend voor andere christen, want die zoeken verder in het ijs van de Ararat. Verder degradeert zo'n site tot een toeristisch plekje, want niemand zal ooit met zekerheid kunnen vaststellen of zo iet de ark van Noach is net zo min als dat Troje met zekerheid is gevonden ( wat er gevonden is voldoet aan een aantal criteria waardoor het in het plaatje past).
 8. Peter79

  Noach ark gevonden maar bewust stilgehouden.

  Bedankt voor het delen. Zeker de moeite waard!
 9. Peter79

  fine tuning universum

  Veel protestanten belijden met de Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 2: Wij kennen [God] door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding, en regering der gehele wereld; overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt, Rom 1:20; welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen, en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft Hij Zichzelven ons nog klaarder en volkomener te kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord, te weten, zoveel als ons van node is in dit leven, tot Zijn eer en de zaligheid der Zijnen.
 10. Peter79

  fine tuning universum

  Het leuke van de paleontologie is dat de geologische leeftijd van soorten alleen maar ouder wordt: ze worden steeds vroeger gedateerd. De coelacanth is dan weer een leuk voorbeeld als een soort gedacht wordt miljoenen jaren geleden te zijn uitgestorven nog steeds blijkt voor te komen. (Wel op een andere plek dan gedacht: niet op de overgang van water en land, maar in de diepzee). Zo rekt de bestaanstijd van soorten waarin ze niet noemenswaardig veranderen (op basis van uiterlijke kenmerken) steeds verder op.
 11. Peter79

  fine tuning universum

  Afgezien hoe dit op je overkomt, kan je er in komen dat dit een positie is die een mens kan innemen? Ik herken de zinloosheid heel sterk en voor mij bevestigt dat dat er niets in deze wereld is waarmee we zekerheden kunnen opbouwen ten aanzien God. Alles komt aan op geloof. Ik heb niet precies gevolgd wat hierover is gezegd. Over het algemeen zie ik geen tegenstelling tussen gedetermineerd zijn en toeval. Determinatie gaat volgens mij over de eigenschappen van diverse eenheden, zoals deeltjes en soorten. Toeval houdt de boel in beweging. Als voorbeeld gebruik ik een kale akker die begroeid raakt. De eerste plantensoorten die de akker begroeien, zijn die soorten die bij aanvang al aanwezig zijn als zaad in de bodem of snel vanuit de omgeving kunnen komen. Het gaat vaak om onkruiden die het in open gewoelde grond goed doen, maar in een gesloten vegetatie de concurrentieslag verliezen. Die eerste begroeiingstypen zijn zeer divers; je kan op basis van de abiotische eigenschappen haast niet voorspellen welk begroeiingstype zich ontwikkelt. Hier overheerst toeval. Vervolgens treedt een successie op, waarbij de concurrentiezwakke soorten stapsgewijs vervangen worden door concurrentiekrachtige soorten, tot een climaxbos is bereikt. Dit is op basis van bodem en klimaat bijvoorbeeld een beukenbos (gedetermineerd). Daarmee zou het tot stilstand komen. Gelukkig gebeurt er van alles, waardoor het climaxbos weer plaats maakt voor open plekken waar de successie opnieuw start. Ik kan hier wel inkomen. Elke toevallige gebeurtenis is terug te voeren op oorzaken. Er is gewoon sprake van causaliteit. Toch lijkt het mij in praktische zin goed om van toeval te spreken en lijkt het me niet noodzakelijk om uit fine tuning te concluderen dat toeval niet bestaat.
 12. Peter79

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  De volheid betekent dat het getal vol moet worden, dat het totaal aantal wordt bereikt. de volheid van Israël wordt echter niet bereikt door het toevoegen van Israëlieten/Joden naar het vlees (weggebroken takken) maar door het toevoegen van heidenen (geënte takken). Daarom is het een volheid van heidenen, zij vullen het ontbrekende in.
 13. Peter79

  Oorsprong van moraliteit

  We zijn het dus eens dat dit voor iedereen geldt. De Franse revolutie ging gepaard met de leus: ni dieu et ni maître - geen God en geen meester. Godsdienst waardeert moraliteit positief; een gelovige zal zich eerder aan gezag onderwerpen. Religie gaat niet gepaard met hyperindividualisme. Maar in de zoektocht naar een universele moraal kunnen gelovige en niet-gelovige hand in hand gaan.
 14. Peter79

  Oorsprong van moraliteit

  Rust jouw geloof op moraliteit?
 15. Peter79

  Oorsprong van moraliteit

  Vind ik een lastige. Gaat dit over moraliteit? Ja, maar wel onder oorlogsomstandigheden. Is oorlog moreel verwerpelijk? Om die te starten, wellicht wel. Maar verdediging? Of tegenaanval? voor oorlogen geldt oorlogsrecht. Maar vanaf de twintigste eeuw kennen we ook guerrilla en terreur. De eenling kan alleen iets beginnen tegen een leger als hij onconventioneel handelt. Degene die zich in Allahs naam opblaast, kopieert ie niet het leed dat hij om zich heen ziet? De westerse mogendheden die de oorlog nog slechts vanuit de lucht en op afstand voeren, terwijl hun burgers er niets van voelen. In een plattelandscultuur waar eerwraak nog bestaat, wordt de daar heersende moraal ook versterkt vanuit geloof in God (Allah).
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid