Spring naar bijdragen

Peter79

Members
 • Aantal bijdragen

  1024
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Peter79

Profile Information

 • Geslacht
  Man

Recente profielbezoeken

1118 profielweergaven
 1. Peter79

  Heeft God ...

  Denk ook aan God die afdaalt om te gaan kijken naar de toren van Babel die tot in de hemel zou moeten reiken.
 2. Peter79

  Hoe denken christenen over een ongeloof zoals het atheïsme?

  Ongeloof zit in ieder mens. Als ik in gesprek gaan met een atheïst, dan is dat eigenlijk ook een gesprek met mezelf. De atheïst is dan degene die mijn twijfels verwoord. De gelovige in mij geeft daar dan antwoord op. Dat is wel het mooie in gesprek met atheïsten, dat de gelovige zich hardop uitspreekt. Dan komt er soms meer uit dan je dacht.
 3. Peter79

  Johari-venster (het verborgen gebied)

  Ik ken Dolce Vita en zij kent mij ook. Plume is echt iemand anders.
 4. Peter79

  De drieëenheid voor Nicea

  Je geeft er hiervoor blijk van dat je weet dat Johannes het woord gebod gebruikt met het oog op zijn hoorders. Toch doe je alsof jij de enige bent die weet heeft van betekenisverschuivingen. Dat maakt je een onprettige gesprekspartner. #edit: waarvan direct acte. Maar doe geen moeite, ik reageer niet meer op je.
 5. Peter79

  De drieëenheid voor Nicea

  Dit ge-jammer is toch vooral het gevolg van dingen lezen die ik niet schrijf. Tip: als je mij niet begrijpt, vraag dan om verduidelijking of bedenk een invulling van mijn woorden waar je wel blij van wordt. Nu is het gesip aan de zijlijn waarmee je jezelf bevestigt. Het komt op me over dat je aandacht vraagt. Wat is er aan de hand?
 6. Peter79

  De drieëenheid voor Nicea

  Het liefhebben van God is gelukkig niet strijdig met het liefhebben van de naaste (Mattheus 22:39 HSV): U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En zo kan je dat gebod natuurlijk ook toepassen voor iedereen die qua positie tussen God en mensen in zit. Als Jezus volmaakt de wil van zijn Vader doet, hoef je nooit tussen die twee te kiezen. In de praktijk zijn Jezus en de Vader altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hebreeën 1:3 (HSV) Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.
 7. Peter79

  De drieëenheid voor Nicea

  Begrijp ik dat je Mattheus 22: 37 toepast op Jezus? U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand (HSV).
 8. Peter79

  De drieëenheid voor Nicea

  Nee, God is (hier) geen Heer. Heer is hier een koninklijke titel die op Jezus slaat. Jezus is door God aangesteld als koning van Gods Koninkrijk. Dit vers slaat op het dienen van het geld. Dus geld meer liefhebben dan God. Moet je God dan ook meer liefhebben dan Jezus?
 9. Peter79

  De drieëenheid voor Nicea

  God is beslist geen Heer, want niemand kan twee heren dienen. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon (Mattheus 6: 24 HSV)
 10. Peter79

  CU leeft op of kabinet valt

  Ik interpreteer, jij wijst dat af. Dan denk ik dat je ook niet moet vertalen.
 11. Peter79

  CU leeft op of kabinet valt

  In de brontekst staat een opeenvolging van tekens in vreemde taal.
 12. Peter79

  CU leeft op of kabinet valt

  De consument. Maar dat doen we nu ook al. De nu nog gangbare landbouw kan zo goedkoop zijn, omdat ze niet betalen voor de vervuiling die ze veroorzaken. Zo zal drinkwater duurder worden omdat stikstofvervuiling doorsijpelt naar het grondwater. In veengebieden wordt de waterstand voor de boeren laaggehouden, maar het wegpompen van water, het versterken van verzakkende wegen en gebouwen wordt betaald door woningbezitters en door de gemeenschap. In Noord-Brabant zijn veel mensen ziek door de Q-koorts. We betalen allemaal voor de gezondheidszorg. Zo zijn er veel verborgen kosten van de "goedkope" landbouw. Als je je eten biologisch koopt, dan weet je dat je wel meer betaalt in de supermarkt, maar dat je de omgeving niet vergiftigd, dat de grond niet wordt uitgeput, etc. Het biologisch eten legt een fors beslag op ons huishoudboekje, dus ik vind zeker dat mensen die het niet kunnen betalen, een soort van compensatie moeten krijgen.
 13. Peter79

  CU leeft op of kabinet valt

  Ik heb nooit gezegd dat de wereld Gods Koninkrijk zou zijn. Ik heb ook nooit gezegd dat deze wereld te verbeteren is. Waar Sjako dan nog een actie van de mens ziet om Gods Koninkrijk te bevorderen, zie ik die niet. Een christen is niet alleen een bewoner van deze aarde, maar ook een hemelburger. En dient strikt volgens waarheid en liefde te leven - zo in de hemel alzo ook op aarde wordt zijn wil gedaan. De wereld overwinnen is inzien dat de machten van geld mensen kapot maken. Jezus, en in zijn spoor zijn discipelen, genezen mensen - ze hebben oog voor de hele mens, zowel geestelijk (vergeving) als lichamelijk (lichamelijke genezing). De wereld moeten we niet liefhebben duidt op de geesteshouding van deze wereld, maar niet op het haten van Gods schepping. Ook jij legt me nu woorden in de mond. Vanaf het begin ben ik duidelijk geweest dat het Koninkrijk Gods werk is.
 14. Peter79

  CU leeft op of kabinet valt

  Maakt Romeinen 12 misschien nog indruk op jou: Overwin het kwade door het goede
 15. Peter79

  CU leeft op of kabinet valt

  Bij jou dus ook nuancering. Noach bouwde een ark op het droge. Dat hoorde bij een toekomst die nog niet gezien werd. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is (Hebreeën 11:7 HSV). Noach stond ook bekend als prediker van de gerechtigheid (2Petrus 2:5). Het doen van waarheid en recht heeft alles met Gods koningsschap te maken. Psalm 24 (HSV) De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de HEERE en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE van de legermachten, Hij is de Koning der ere. Sela
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid