Spring naar bijdragen

Zolderworm

Members
 • Aantal bijdragen

  157
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Zolderworm

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Zolderworm

  Nashville-verklaring

  Wat is dan, volgens jou, de manier waarop God zich laat kennen? Ik denk dat God zich alleen laat kennen via Jezus-Christus, want die is de bemiddelaar tussen God en mens, en verder niet.
 2. Zolderworm

  Kerken blijven hard slinken.

  Oké, zal ik niet meer doen.
 3. Zolderworm

  Kerken blijven hard slinken.

  Wees niet boos, want ik zie elk geloof als bijgeloof, of het nou de islam is, het boeddhisme, het hindoeïsme, noem maar op. Ik denk gewoon dat niemand het echt weet en iedereen maar wat gokt. Ik denk wel dat er in veel geloven een dieptepsychologische waarheid zit. Het zijn vaak projecties van dieptepsychologische processen. De diepere werkelijkheid is,volgens mij, niet in een geloof te vangen, want niet in geschreven taal. Op z'n best symbolisch-representerend, maar dan toch nog gebrekkig. Wij leven slechts in gedachtebeelden, maar niet in de werkelijkheid. Persoonlijk geloof ik wel dat een transformatie waarbij we aan de natuur ontstijgen realiteit is, en de Christuskracht is de veroorzaker en begeleider daarvan. Maar zeker weten doe ik het natuurlijk niet.
 4. Zolderworm

  Nashville-verklaring

  Persoonlijk denk ik dat God buiten het menselijk kenvermogen ligt, omdat nu eenmaal wordt gezegd dat wij God niet kunnen zien zonder te sterven. Je zou kunnen zeggen dat wij bij waarneming van God ogenblikkelijk verbranden, zo sterk is zijn energie.
 5. Zolderworm

  Kerken blijven hard slinken.

  Ik was even weg vanwege een ban en een vakantie. Maar hier ben ik weer. Ik kan me voorstellen dat je teleurgesteld ben. Maar ik heb nu eenmaal een ander geloof dan jij. Dat is nu eenmaal zo. Wat sommige dingen betreft kan ik met je meegaan. Maar wat andere dingen betreft niet. Zo denk ik niet dat God en al helemaal niet Jezus de regie hebben over de geestelijke wereld. Voor hen zie ik daarin geen rol. Het enige is dat ik wel een rol zie voor de kracht van Christus als transformerende kracht. Maar die moet je niet verwarren met de persoon Jezus. Maar goed, dat is mijn mening. Met God op zich houd ik me niet zo bezig. Ik kan niet zien of Hij al of niet bestaat. Al denk ik van wel, maar dan in en meer transcendentale vorm. Ik denk dat je op het gebied van uittredingen las mens geen contact met hem hebt. Zijn gebied is wat dat betreft veel hoger dan dat.
 6. Zolderworm

  Nashville-verklaring

  Ja, een normaal vriendelijk gesprek is met jou niet mogelijk. Dus stoppen maar.
 7. Zolderworm

  Nashville-verklaring

  Dat hangt af van de vraag in hoeverre wij in staat zijn om zekere kennis te verwerven. Op zich gaan we ervan uit dat wetenschappelijke kennis die betrekking heeft op herhaalbare experimenten zekere kennis oplevert. Maar wel binnen ons huidige niveau van bewustzijn. Op zich weten we niet of het echt om zekere kennis gaat, omdat we de ware aard van het universum nog niet doorgrond hebben.
 8. Zolderworm

  Nashville-verklaring

  Contradicties zouden er juist op wijzen dat ik gelijk heb, als ik beweer dat ik kentheoretisch beschouwd m'n beperkingen heb.
 9. Zolderworm

  Nashville-verklaring

  Ik geef nou juist aan wat kentheoretisch beschouwd mijn grenzen zijn. Heb je wel de goede bril op.
 10. Zolderworm

  Nashville-verklaring

  Nee, lieverd. Dit is een kentheoretische post.
 11. Zolderworm

  Nashville-verklaring

  Je haalt intelligentie en intellect door elkaar. Ik schep nooit op over het feit dat een IQ heb van 145. Dat is ook gewoon aangeboren en geen verdienste. Maar daarom ben ik me bewust van de relativiteit van m'n denken en zal ik niet zo gauw beweren dat dat wat ik verkondig de absolute waarheid is. Wat de waarheid is weet ik niet, omdat ook bij mij m'n zintuiglijkheid en verstandelijke vermogens hun beperkingen kennen. Hoewel ik best wel slim ben, ben ik beperkt. Zij die beweren dat ze waarheid kennen, kennen die niet. En ze kennen ook hun eigen beperkingen niet.
 12. Zolderworm

  Nashville-verklaring

  Het is niet erg als je niet slim bent. Een mens heet zijn eigen hersenen niet geschapen. Het is dus geen veroordeling, want het heeft geen betrekking op verkeerd gedrag. Ik vind iemand die niet inziet dat zijn mening relatief is en geen absoluut zekere waarheid, niet slim. Jammer maar helaas. Helaas gaan de verklaring niet de prullenbak in. Dat is juist het probleem. Duizenden mensen zien het als de basis om sommige medemensen te kunnen discrimineren.
 13. Zolderworm

  Nashville-verklaring

  De verklaring gaat uit van een aantal premissen, die simpelweg niet zeker zijn. 1. God bestaat. Dit is natuurlijk maar helemaal de vraag. Het bestaan van God is niet bewezen. Het is dus een kwestie van persoonlijk geloof. Om anderen, zoals in dit geval homoseksuelen, te verwerpen en te discrimineren, enkel op basis van iets wat je gelooft, maar niet zeker weet, vind ik op zich verwerpelijk. Ik vind ook dat je dan onvoldoende hebt nagedacht. Komt bij dat indien God bestaat dat niet beslist de God behoeft te zijn zoals die in de Bijbel is beschreven. 2. God heeft, indien Hij bestaat, het huwelijk tussen man en vrouw ingesteld. Dit lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Volgens mij is de instelling van het huwelijk ooit in de geschiedenis door mensen bedacht. Om de regeling van het huwelijk kracht bij te zetten heeft men dan simpelweg bedacht dat God dit zou hebben ingesteld. Misschien heb ik ongelijk. Maar om net te doen alsof het hier om een zekerheid gaat, vind ik verwerpelijk. Zeker als op basis van die gedachten sommige mensen feitelijk worden beschuldigd van verkeerde intenties respectievelijk verkeerd handelen, en worden gediscrimineerd. 3. De mens is zondig. Waarom zou dat zo zijn? Wij leven op basis van onze natuur-instincten, want wij zijn de diersoort homo sapiens. En vanuit sommige van die natuurinstincten doen wij soms dingen waarbij wij onze medemensen schaden. Maar kun je dan spreken van zonde? Nee, alleen maar van het gevolg van onze geworteldheid in de natuur-instincten van onze soort. Uiteraard kun je hier ander over denken. Maar ik vind het verwerpelijk om net te doen of jouw gedachte (d.w.z. de gedachte van de orthodox christen in het algemeen) een onbetwijfelbare waarheid is en op grond daarvan sommige andere mensen te discrimineren. 4. Homoseksualiteit is een ziekte. Het is ernstig de vraag of dit zo is. Er zijn duidelijk aanwijzingen dat homoseksualiteit is ontstaat tijdens de ontogenese van de mens en het gevolg is van de werkzaamheid van onder meer hormonen tijdens het groei- en ontwikkelingsproces. Je kunt natuurlijk doen alsof homoseksualiteit een ziekte is. Maar ik vind het verwerpelijk om te doen alsof dit een zekerheid is en daarmee sommige andere mensen als minderwaardig te bejegenen en te discrimineren. Daarmee vind ik op zich het ondertekenen van de Nashville verklaring een verwerpelijke zaak. Men staat te oreren alsof allemaal zeker is wat met gelooft. Maar dat is natuurlijk niet zo. Persoonlijk denk ik dat het om mensen gaat die niet slim genoeg zijn om de relativiteit van hun eigen denkbeelden te onderkennen.
 14. Zolderworm

  Kunnen wij onze redding verliezen?

  De ziel is eeuwig, omdat zij buiten de tijd leeft. Tijd is op de ziel niet van toepassing.
 15. Zolderworm

  Kerken blijven hard slinken.

  Onze zintuigen zijn op twee manieren beperkt. 1. Ze kunnen bepaalde informatie vanuit de omgeving niet detecteren, wat bijvoorbeeld het geval is bij koolstofmonoxide. 2. Zij zetten prikkels die wel binnenkomen om in andersoortige informatie, zoals bijvoorbeeld licht in elektrische impulsen, waar berekeningen op worden toegepast voordat wij ons ervan bewust worden. Deze twee manieren van informatieverwerking moet je niet door elkaar halen. Wat de laatste zin betreft begrijp ik niet zo goed wat je bedoelt. Informatie als immateriële bezigheid om het immateriële te ontkennen? Ik kan er even niets mee. Die manier van denken is religieus en daar kunnen we kentheoretisch beschouwd niets mee. Aan de hand van religie kun je niet de grenzen van onze kennis verkennen.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid