Spring naar bijdragen

student

Members
 • Aantal bijdragen

  2282
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over student

 • Rang
  CrediBakvis

Profile Information

 • Geslacht
  Man

Recente profielbezoeken

1461 profielweergaven
 1. student

  De grote misleiding

  Het gedeelte achter de komma ondersteunt niet het gedeelte voor de komma, tenzij ik het als een drogreden moet zien. Overigens is het heel erg lastig om te bepalen wat de consensus is binnen de Bijbelwetenschappen. Mike Licona, een apologeet die ik zeer respecteer, baseerde zich bijvoorbeeld op Craig Keener, een nieuwtestamenticus die voor zijn onderzoek altijd een enorme hoeveelheid literatuur tot zich neemt (hij heeft het dikste commentaar op Johannes en het dikste commentaar op Handelingen geschreven), toen hij zei dat de kleine meerderheid van de deskundigen gelooft dat Petrus op een of andere manier de bron is achter het evangelie van Markus en dat Johannes op een of andere manier de bron is achter het evangelie van Johannes en dat een meerderheid van de deskundigen gelooft dat de auteur van Handelingen Lukas is. Ik beweer niet dat die uitspraken wel kloppen, maar ik durf dus niet te zeggen wat de consensus hierover is binnen de Bijbelwetenschappen. Oké, dus het enige probleem is dat de auteurs geen goed motief hebben. Daarover twee dingen. (1) Iedere persoon die iets zegt over de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament of van het christendom is bevooroordeeld, dus daarin verschillen apologeten, die willen dat het NT betrouwbaar is, niet van bijv. Bart Ehrman, die graag wil dat het NT onbetrouwbaar is (en ja, ik weet dat Ehrman vroeger evangelisch christen was, maar dat was vroeger). (2) Het gaat niet om de motieven, maar om de argumentatie. Een onbevooroordeeld persoon kan een artikel schrijven vol met foute redeneringen terwijl een bevooroordeeld persoon een uitstekende argumentatie kan gebruiken. Apologeten zijn doorgaans ook wetenschappers, zoals Mike Licona, William Lane Craig en Gary Habermas. Ik wilde overigens niets op wetenschappelijke basis aantonen. Of hij heeft het intussen wel begrepen en jij nog niet. Dat acht ik in dezen nog wel het meest waarschijnlijk. Zoals ik in het andere topic ook al zei: als je het geen nuttige discussie vindt, bemoei je er dan ook vooral niet mee. Ik heb inderdaad een keer met RRF of FT gediscussieerd over dit onderwerp. Later nog een keer per e-mail, maar daar stopte RRF opeens mee. Uiteraard leg ik redenen om anders te denken niet naast me neer, maar ik weerleg ze. En mijn claims kun je het beste beoordelen op de argumenten, niet op de persoon. Ik ben het zeker met je eens dat de mens en de grote apen geen gemeenschappelijke voorouder delen, maar ik wil wel graag van jou weten welke genen nu precies buitenaardse activiteit aantonen. Wij moeten dat toch kunnen controleren? En hoe zit het met de papyri? Kun je mij een Egyptische tekst laten zien die spreekt over UFO's en dergelijke?
 2. student

  De grote misleiding

  Wellicht zou je nog eens goed kunnen lezen wat ik aan het einde zei: Uiteraard zijn er ook genoeg niet-christelijke tegenstanders, maar christenen vormen wel de meest natuurlijke tegenstanders. Ik heb hier alle nummers van Weet-magazine naast mij liggen. Daar staan artikelen in waarvan het grootste gedeelte niet klopt en ook artikelen die uitstekend geschreven zijn. Ik heb Ruben Jorritsma meerdere keren gesproken en ik weet hoeveel hij weet. In het filmpje zegt hij ook enkel terechte dingen, maar dat is weer iets voor in het schepping/evolutietopic. Bovendien moet je mensen beoordelen op hun argumenten en niet op wat ze nog meer hebben gezegd of welke functie zij hebben. Ruben Jorritsma weet ook meer over de evolutietheorie dan jij, want hij heeft evolutiebiologie gestudeerd. Bovendien klopt het mijns inziens ook nog eens wat hij zegt: de evangeliën zijn namelijk ooggetuigenverslagen. Daar valt nog meer voor te zeggen dan dat de eerste christenen een Egyptische mythe hebben omgevormd die duizenden jaren eerder op papyri zou zijn geschreven in een taal en schrift die de christenen niet eens konden lezen, terwijl de eerste christenen ook niet bepaald veel affiniteiten hadden met de Egyptische cultuur. Ik zou nu gemakkelijk kunnen zeggen dat je een naïeveling bent als je gelooft in een mythologisch ontstaan van het christendom, maar laat ik eerst naar je argumenten luisteren. Kun je uitleggen waarom mijn bronnen rommel zijn?
 3. student

  schepping vs evolutie deel 4633

  Mijn standpunt: ik ben jongeaardecreationist en ben bereid dat te verdedigen; anderzijds besef ik dat er nog heel veel vragen en problemen bij het jongeaardecreationisme liggen. De belangrijkste zin in dit stuk is: 'Het is alleen niet relevant dat te stellen, want het kan niet onderzocht worden met de wetenschappelijke methode.' Als we wetenschap definiëren als het zoeken naar de waarheid, dan maakt het niet uit of iets wel of niet onderzocht kan worden. Het zou leuk zijn als de oorzaak van een bepaald verschijnsel nader onderzocht kan worden, maar een bepaalde oorzaak hoeft niet die eigenschap te hebben. Daarom is de verklaring A - die nader onderzocht kan worden - voor verschijnsel X niet meer waar dan verklaring B - die niet nader onderzocht kan worden. Dat wil zeggen: niet om die reden. Op de laatste vraag kom ik zo terug. Ik voeg hier maar gelijk het volgende bij: De bottomline is dat ik allerlei aannames doe, die ik verder niet onderbouw. Echter, jullie begrijpen kennelijk het punt niet dat ik wilde maken. Ik wilde niet bewijzen dat het creationisme waar is, of dat het de enige mogelijke vorm van wetenschap is. Wat ik aan wilde tonen is (a) dat het niet een typisch probleem voor creationisten is dat zij God kunnen gebruiken als science stopper en daaruit volgend (b) dat creationisme een goede basis vormt voor wetenschapsbeoefening. Ik wil best in een ander topic uitleggen waarom ik denk dat God bestaat, waarom ik denk dat de Bijbel betrouwbaar is en waarom ik denk dat het christelijk geloof het juiste geloof is, maar het is niet van belang voor mijn betoog om dit aan te tonen. Wat ik wilde aantonen, is dat je vanuit de visie dat de Bijbel betrouwbaar is (creationisme) heel goed én gerechtvaardigd wetenschap kunt beoefenen. In mijn eerste bericht gaf ik aan dat de wetenschap het bovennatuurlijke niet a priori uitsluit en dat daarom hypotheses van bovennatuurlijke interventies gerechtvaardigd zijn. Als jij aan kunt tonen dat we het bovennatuurlijke kunnen uitsluiten, dan hoeft de wetenschap er geen rekening meer mee te houden en dus zijn hypotheses van bovennatuurlijke interventies dan niet meer geldig. Dat is inderdaad een bekende respons, maar verder natuurlijk een ontwijking van het antwoord. Jij en ik geloven allebei dat de volgende logische redenering klopt: (1) Als a, dan b (2) a (C) Dus b Nu klopt deze redenering alleen als onze intuïtie voor logica klopt. Het is onmogelijk te bewijzen dat dat waar is. Echter, waar ik vanuit mijn visie op hoe de mens is ontstaan wel een reden heb om aan te nemen dat ons redeneervermogen leidt tot ware conclusies, heb jij dat niet. Jij weet dat de hersenen ons soms voor de gek houden; waarom geloof je dan niet dat onze hersenen ons altijd voor de gek houden? Wetenschap is het zoeken naar waarheid. Dus als er een bovennatuurlijk wezen is dat heeft ingegrepen, dan heeft het 'zin voor de wetenschap' om tot die conclusie te komen. Het doel van de wetenschap - wat we overigens niet weten, maar daar zoeken we naar - is om tot die conclusie te komen, omdat die conclusie waar is. Bovennatuurlijk is iets wat zich buiten het heelal bevindt. Aangezien alle natuurwetten per definitie gebonden zijn aan het heelal, kunnen we dus niet zeggen welke eigenschappen bovennatuurlijke wezens wel of niet kunnen hebben. Ja, kaboutertjes zijn een goede hypothese als zij een verschijnsel kunnen verklaren. Echter - even los van een discussie wat een kabouter precies is - de kabouterhypothese is meer testbaar dan een hypothese over een bovennatuurlijke entiteit, omdat kaboutertjes aanwezig zouden moeten zijn op aarde en dus in principe te vinden zouden moeten zijn. Met inductie kunnen we dat op een gegeven moment uitsluiten. Verder denk jij kennelijk dat het feit dat een bepaalde theorie ('DNA programmeert voor de bouw van lichamen') aantoont dat een andere hypothese ('lichamen worden gemaakt door een bovennatuurlijk wezen') uitsluit. Echter, een bovennatuurlijk wezen kan precies zó handelen, dat het net lijkt alsof DNA voor onze lichaamsbouw programmeert. Zoals ik hierboven al aangaf, is dit voor herhaalbare processen niet zo erg, maar wel voor eenmalige processen. Hetzelfde als hierboven. Dat iets op natuurlijke wijze verklaard kan worden, wil niet zeggen dat het niet op een andere manier gebeurd is. Dit gaf ik in mijn eerste post al aan. Of ik mij slim vind is weer een andere vraag, maar ik denk dat ik wat langer of mijn zienswijze heb nagedacht dan de meeste anderen. En als je denkt dat een discussie over dit onderwerp zinloos is, doe er dan vooral niet aan mee. Kennelijk weet jij meer over wat er in het bovennatuurlijke kan dan ik. Hoe het ook zij, in een ander topic wil ik daar graag op reageren.
 4. student

  De grote misleiding

  @Fundamenteel, Stel dat je gelijk zou hebben - en ik neem aan dat je dat gelooft - dan zou het voor jou toch niet moeilijk moeten zijn om te komen met het bewijs waar onze medeforummers om vragen? Als je gelijk zou hebben, dan zouden er toch papyri zijn die jouw verhaal ondersteunen? Dan zou je de genen die wij van buitenaardse wezens hebben toch met naam en toenaam genoemd kunnen worden, inclusief de wetenschappelijke publicaties waarin deze genen besproken worden? En verder raad ik je aan om de volgende artikelen eens te lezen: http://www.tektonics.org/copycat/osy.php en de hoofdpagina http://www.tektonics.org/copycathub.html https://www.weet-magazine.nl/wp-content/uploads/2015/12/Weet-28-De-Bijbel-en-de-Zeitgeist.pdf Zomaar twee artikelen die ik binnen een minuut gevonden had (omdat ik ze al kende). Meer van hetzelfde moet ook geen probleem zijn. Heb je je verdiept in wat tegenstanders van jouw onz... eh, theorieën, hebben geschreven?
 5. student

  schepping vs evolutie deel 4633

  Ha @Bonjour, Ik denk dat jouw reactie eenvoudig samen te vatten is in 'de wetenschap hoeft geen rekening te houden met bovennatuurlijke interventie, want het bovennatuurlijke is een verzinsel'. Ik ben me er volledig van bewust dat jij niet gelooft in het bestaan van iets bovennatuurlijks. Echter, er zijn geen bewijzen die het bestaan welk bovennatuurlijk wezen dan ook, of het bestaan van het bovennatuurlijke op zich, uitsluiten. Als jij die bewijzen wel hebt, dan zou dat wereldnieuws worden. Dus, aangezien het niet-bestaan van het bovennatuurlijke niet uit te sluiten is, is er de theoretische mogelijkheid dat het bovennatuurlijke bestaat met daarin wezens die geïntervenieerd zouden kunnen hebben in onze wereld. En aangezien die theoretische mogelijkheid er is, is er bij ieder verschijnsel de geldige hypothese mogelijk dat een bovennatuurlijk wezen dit verschijnsel heeft veroorzaakt. En dus gaat heel mijn redenering weer op. Kortom, als jij de hypothese 'het leven is veroorzaakt door een bovennatuurlijk wezen' kunt weerleggen, dan heb je helemaal gelijk. Maar ik wil die weerlegging dan wel graag zien.
 6. student

  schepping vs evolutie deel 4633

  Ik vergat nog een derde manier waarop creationisme wetenschap goed mogelijk maakt, eigenlijk een tweede gevolg van het geschapen zijn naar het beeld van God. Als wij het schepsel zijn van een intelligent wezen en als wij naar diens beeld geschapen zijn, dan mogen we er wel vanuit gaan dat onze redeneervermogens betrouwbaar zijn. Anderzijds, als wij het resultaat zijn van natuurlijke processen, dan is er geen enkele reden om te vertrouwen op onze redeneervermogens.
 7. student

  schepping vs evolutie deel 4633

  Zo, ik kwam weer eens langs op dit forum en zag dat er nog altijd over schepping/evolutie werd gediscussieerd. Nou ja, gediscussieerd... In de bovenstaande reacties zijn nogal wat off topic-berichten aanwezig - wel interessant overigens, discussies over de SV en de grondtekst. Bij mijn medecreationisten tref ik om heel eerlijk te zijn niet bepaald veel kennis van zaken aan, maar wie weet hebben mijn "natuurlijke tegenstanders" op dit onderwerp wel zin in een discussie met mij. In de bovenstaande troep kwam ik meerdere keren het volgende tegen: 'Daar waar de ET aan verandering onderhevig is en openstaat voor kritiek, komen creationisten niet verder dan 'God heeft het gedaan'. Dat is iets waar ik graag op wil reageren. De wetenschap doet a priori geen uitspraak over het al dan niet bestaan van bovennatuurlijke wezens. Een groot deel van de wetenschappers stelt ook dat de wetenschap nooit tot de conclusie mag of kan komen dat er bovennatuurlijke wezens bestaan. Dat is een mening die ik niet deel. Wetenschap is uiteindelijk een zoektocht naar de waarheid, en voor historische wetenschappen - zoals kosmologie, geologie, archeologie/geschiedenis en bepaalde vakgebieden van de biologie - kan het zo zijn dat de waarheid is dat een bovennatuurlijk wezen zodanig heeft geïntervenieerd dat de sporen daarvan terug te zien zijn bij datgene wat die wetenschap onderzoekt. Als er bijvoorbeeld een God is geweest Die de Schepper is geweest van het leven, dan heeft dit implicaties voor de waarheid van de reconstructie van het ontstaan van het leven die biologen en scheikundigen proberen te maken. (Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben. ) Goed, maar a priori staat de wetenschap dus neutraal tegenover bovennatuurlijke entiteiten. Dat betekent dat in principe ieder verschijnsel, ieder gegeven, veroorzaakt kan zijn door een bovennatuurlijke entiteit. Zelfs als een bepaald verschijnsel heel goed verklaard kan worden door een natuurlijk proces, dan wil dat nog steeds niet zeggen dat dat verschijnsel 'gewoon' door een bovennatuurlijk wezen is veroorzaakt. Immers, er is een bovennatuurlijk wezen mogelijk dat zó handelt, dat wij dat handelen als natuurlijke processen zouden zien. Dit is niet erg voor zich herhalende gebeurtenissen, want dan heeft de 'natuurlijkproceshypothese' een voorspellend vermogen in tegenstelling tot 'bovennatuurlijkwezenhypothese', tenzij dit bovennatuurlijke wezen zich op een wetmatige manier gedraagt. In dat laatste geval is er geen onderscheid tussen de twee hypotheses en kunnen we gerust veronderstellen dat natuurlijke processen de oorzaak zijn van een bepaald verschijnsel. Voor eenmalige gebeurtenissen geldt dit voorspellende vermogen echter niet. Wellicht kunnen we een natuurlijk proces uitdenken dat zou verklaren hoe het leven is ontstaan, maar alsnog is de 'bovennatuurlijkwezenhypothese' een even goede hypothese. Het verwijt aan het adres van creationisten is dus niet helemaal terecht. Het feit dat ieder verschijnsel een bovennatuurlijke oorzaak kan hebben, en dat daarom de 'bovennatuurlijkwezenhypothese' altijd een geldige hypothese is, maakt dat wetenschap maar een lastig ding is, zeker historische wetenschap. En ik durf te stellen dat juist creationisten een aardige oplossing hebben voor dit probleem. Creationisten stellen dat er daadwerkelijk een bovennatuurlijk wezen is geweest dat handelingen heeft verricht in de geschiedenis die invloed hebben op de historische wetenschappen. Maar zij stellen ook dat dit geen probleem vormt. We kunnen namelijk redelijk nauwkeurig bepalen wat dit wezen heeft gedaan en wat niet. Hij heeft Zich namelijk geopenbaard in een bepaald Boek, dat de Bijbel heet. Daarin lezen we dat God, want zo heet dat wezen, alles in zes dagen heeft geschapen, een wereldwijde overstroming over de aarde heeft gebracht en daarna verschillende talen heeft doen ontstaan. We lezen in de Bijbel over nog meer bovennatuurlijke ingrepen, maar die zijn niet van wereldomvattend belang. Zelfs in het geval van de schepping en de zondvloed kunnen we ervan uitgaan dat dit nog vergaand met natuurlijke processen te volgen is, want ook daar lijkt God gebruik te hebben gemaakt van (in het geval van de schepping: versnelde) natuurlijke processen (Gn. 1:9,11,24, 2:7, 7:11, 8:1). Creationisme kadert het hierboven beschreven probleem dus in door aan de ene kant bepaalde zaken (bijv. het ontstaan van het leven) af te schermen voor wetenschappelijk onderzoek, maar anderzijds op heel veel punten de wetenschap de ruimte te laten om die punten in te vullen zonder de inmenging van een bovennatuurlijke entiteit. De eerste reden waarom creationisme de oplossing biedt voor het 'metafysisch probleem van de wetenschap' is dus dat we daardoor kunnen weten waar er wel en waar er geen sprake is van de interventie door bovennatuurlijke wezens. De tweede reden is dat volgens creationisten de mens geschapen is naar het beeld van God (Gn. 1:27). Uit de context blijkt dat dit beeld vooral functioneel gezien moet worden: zoals God het gezag heeft over de schepping, zo krijgt de mens het gezag over de aarde. Als we dan om ons heen kijken om te zien of we dat begrip 'beeld van God' nog wat nader kunnen invullen, dan kunnen we als creationisten wel concluderen dat wij ons onderscheiden door onze enorme intellectuele vermogens. Dat gezag, het bestuursvermogen, dat wij van God kregen, hield dus vermoedelijk in dat wij een groot intellectueel vermogen kregen. Maar als 'het beeld van God' ons intellectuele vermogen inhoudt, dan wil dat dus zeggen dat ons intellectueel vermogen een afspiegeling is van Gods intellectuele vermogen. Dat houdt weer in dat we ervan uit kunnen gaan dat God tot op zekere hoogte hetzelfde 'denkt' als wij. En dát houdt dan weer in dat wij de handelingen van God terug kunnen vinden in de natuur, zoals wij de handelingen van mensen binnen de archeologie en forensische wetenschappen proberen te reconstrueren. Dit betekent dat we nog zekerder kunnen zijn over waar God wel heeft ingegrepen in de geschiedenis en waar niet, omdat God op dezelfde manier dingen moet hebben ontworpen en gedaan als wij dat zouden doen. Kortom, creationisme is niet het einde van de wetenschap. Het biedt juist een helder afgekaderde vorm van wetenschap.
 8. student

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  In deze discussie is de volgende post vast interessant: @Magere Hein heeft daar nooit fatsoenlijk op gereageerd en wel om de volgende reden: ik reageerde steeds inhoudelijk en geduldig op zijn posts, terwijl hij constant dezelfde vragen stelde. Op een gegeven moment had hij maar liefst vijf van mijn posts volledig genegeerd, terwijl hij antwoord schuldig was. Toen besloot hij om onduidelijke reden mij te negeren, omdat ik - weet niet wat - fout had gedaan. Wie het vatten kan, vatte het.
 9. student

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  @Magere Hein, En toen ik argumenten voor het tegendeel gaf, was jij verdwenen.
 10. student

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  @Magere Hein, Geen interessante repliek. Kom maar met iets beters en inhoudelijkers.
 11. student

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Nee, die moeite zou ik niet willen nemen. Als jij die moeite wilt nemen, zou je het kunnen doen. Als ik het goed heb begrepen, heb je dus eerste de post over de Wiseman Hypothesis gelezen en vervolgens de discussie over Adam en Eva. Is je geheugen tussen die twee leessessies gewist? Die mening onderbouw ik met de Wiseman Hypothesis. Is je geheugen tussen die twee leessessies gewist? De openbaring waar ik het over heb, wel. Daar hoef jij mij niet mee te voeren. Ik heb daar namelijk meer verstand van dan jij. Het zou me niets verbazen als jij nog nooit een peer-reviewed artikel over één van deze onderwerpen hebt gelezen. Ik geloof dat je Genesis wel gelezen hebt? Is je geheugen vervolgens gewist? Als je wilt volhouden dat Adam en Eva alleen drie zonen hadden, zou ik ervoor zorgend dat Genesis 5:4 uit alle Bijbels gehaald wordt voordat ik het tegen je kan gebruiken. Maar nou zit ik alweer met Magere Hein te discussiëren. Slechts verspilling van m'n tijd. Maar misschien weet hij nog zeer boeiend en inhoudelijk diepgravend commentaar met peer-reviewed bronnen en talloze data te geven. Dan blijf ik natuurlijk nog even.
 12. student

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  @Magere Hein, Ik heb hier geschreven over Adam en Eva, alsook hier. Vooral die eerste is interessant om terug te lezen. In die laatste was je afwezig, terwijl ik juist dáár heb betoogd dat Adam en Eva echt hebben bestaan.
 13. student

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  [Zet een MH-toontje op:] Je durft niet te reageren, hè? Je vindt het niet fijn als ik je de waarheid toon. Dan wring je je er maar gauw uit. Maar ik wil gewoon weten wat WAAR is! [Eind MH-toontje] Klopt, het is oude koek en als ik me niet vergis heb ik er al eens op gereageerd. [Opnieuw MH-toonthe:] Maar ik wil VOORBEELDEN zien! [Einde] Dit slaat echt alles. Je weet zelf ook heel goed dat dit niet klopt. Die vraag heb ik wel beantwoord en dat weet jij heel goed. Even terugkijken in 'God bestaat niet'.
 14. student

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  En dat is inderdaad zo ongeveer het niveau van alle antwoorden die ik kreeg op mijn posts. Een ieder oordele of dat inhoudelijk genoeg is. Definiëren is wel zo handig, hè, dan weten we tenminste waar we het over hebben. 'Bestaan' is geen empirische claim. Bestaan getallen?
 15. student

  Magere Hein de schijnheilige malloot

  Allemensen zeg. Ik was nog een tijdje mee blijven lezen, maar dit slaat echt alles. Om het topic wat inhoud te geven, hier wat antwoorden van mij aan @Magere Hein: Zomaar twee van de rond de tien uitgebreide posts die ik aan MH gewijd heb. Ik zeg niet dat op geen enkele gereageerd heeft, maar het is hem van mijn kant niet van antwoorden ontbroken. Veel plezier ermee! Misschien dat jullie er hier nog iets zinnigs over kunnen zeggen. Ik lees nog even mee.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid