Spring naar bijdragen

ZENODotus

Members
 • Aantal bijdragen

  586
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over ZENODotus

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Religie
  Christen

Recente profielbezoeken

935 profielweergaven
 1. ZENODotus

  Het probleem kindermisbruik

  Thorgrem heeft helemaal geen onzinnig antwoord, hij heeft een rationeel antwoord (in plaats van zoals jij emotionele postings) en hij heeft dan ook nog gelijk ook. Als een kind iemand beschuldigt van misbruik wordt ook in ons rechtssysteem die persoon niet automatisch schuldig bevonden, meer nog, in een strafwetgeving moet zonder <b>enige twijfel</b> bewezen zijn dat de persoon schuldig is. Daarom dat er veel burgerlijke rechtszaken zijn tegen JG, daar is dat namelijk niet nodig. Misschien moet je eens de film Jachten bekijken die een heel mooi beeld schetst van het emotionele karakter rond seksueel kindermisbruik, te begrijpen, maar daarom nog niet te vergoelijken. Ik heb al eens een brochure aangehaald over de precedures rond hoe er in de wetgeving wordt gereageerd omtrent kindermisbruik, en die is veel minder mooi dat jij schetst, meer nog soms wordt afgeraden om een rechtszaak te beginnen omdat het juist het ene woord tegen het andere is. En meestal is dan nog de straf niet in verhouding met de misdaad. Wat wil je dat ze meer doen? Mensen lynchen zoals honderd jaar geleden en nu gebeurt in Aziatische landen met (vermeende) pedofielen? Verder vind je het vervelend dat een kind haar misbruiker moet zien rondbewegen in de gemeentes van JG zonder reprimande; nu als iemand zijn straf heeft uitgezeten dan heeft hij ook in de samenleving vrij spel, zonder dat jij weet dat die persoon ooit veroordeeld is geweest van kindermisbruik. Meer nog als je op een site zou zetten dat er in je wijk een veroordeelde pedofiel woont dan zou je zelf aangeklaagd kunnen worden voor schending van de privacy (in onze maatschappij hebben misdadigers soms meer rechten dan de slachtoffers). Dat wil helemaal niet zeggen dat Thorgrem of ik laks zijn wat kindermisbruik betreft of er geen hart voor hebben, maar we zijn wel een stuk realistischer... In een ideale wereld gebeurt kindermisbruik niet, maar we leven niet in die ideale wereld, je kind goed bewustmaken van zijn grenzen en hoe hij moet ventileren als die grenzen worden overschreden is de beste kans om het probleem aan te pakken. Verder geef ik je wel gelijk dat er altijd naar de instanties zou moeten gegaan worden bij een (vermoeden van) misbruik. Verder is het niet netjes assumpties te maken waar je niets van weet (en die eigenlijk een vrij fundamentalistische houding verraden)... Ik weet trouwens niet waar jij vandaan haalt dat ik Katholiek ben.
 2. ZENODotus

  De hel

  Neen, hij vermoordt er gewoon 8 miljard omdat ze geen JG zijn (in het Vlaams hebben we hier een woord voor: genocide)... Van hetzelfde laken een pak.
 3. ZENODotus

  De hel

  s De apostolistische geloofsbelijdenis dateert waarschijnlijk van rond de 3de eeuw en werd pas gebruikt aan het einde van de vierde eeuw, de huidige vorm dateert uit de achtste eeuw. De NT hoort tot de vroegste bronnen van het christendom, dus dat de eerste christenen het blijkbaar niet geloofden is een stelling die je niet kan waarmaken, zowel modalisme als drie-eenheid (en dan met name de goddelijkheid van Christus) komen vrij vroeg ook in andere christelijke bronnen voor (zoals de eerste brief van Clemens) en de brief aan Barnabas. Zoals ik dus al gezegd heb hoort het NT en zeker de brieven van Paulus tot de vroegste bronnen van het christendom... Je hecht veel te veel belang aan de AG,die uitsluitend de essentie van het katholiek geloof uit de doeken doet... Er staat dus heel veel niet in de AG.
 4. ZENODotus

  Het vereren van de Heilige Maagd Maria

  Als je je er beter door voelt, zou ik zeggen zeker doen. Ikzelf heb er niet zoveel aan, terwijl voor velen het herhalen van mantra's (in dit geval dus gebeden) een rustgevend en meditatief effect kunnen hebben, denk ik dat ik er te rusteloos voor ben (ook aan mindfulness b.v. heb ik niets), verder houd ik ook gewoon niet van het opzeggen van voorgeformuleerde gebeden. Verder herinner ik me dat de rozenkrans vooral als boete bij de biecht werd gebruikt, misschien dat dat nog wat in mij schuilt. Verder verbaast het me dat mensen die beweren uit het katholieke veld te komen (meen ik me te herinneren) denken dat Katholieken geloven dat ze maria aanbidden... Dat wordt namelijk expliciet ontkend... Zij vereren Maria, maar aanbidden haar niet. Volgens eigen zeggen natuurlijk. Verder was Maria grond voor veel ruzie tussen mijn protestantse overgrootvader en mijn katholieke grootvader.
 5. ZENODotus

  De hel

  De drie-eenheid is wel degelijk een onderdeel van de apostolische geloofsbelijdenis, dat jij het anders interpreteert doet hier natuurlijk niets van af, en is een vrij zwart-wit denkbeeld (fundamentalisme). Verder dateert de apostolische geloofsbelijdenis, in tegenstelling tot wat de titel suggereert niet vanaf de apostelen maar is eeuwen later opgesteld. Verder wordt de goddelijkheid van b.v. Christus vrij goed geattesteerd in het Nieuwe Testament, waar b.v. in het Johannes-evangelie Jezus drie maal expliciet God genoemd wordt (god volgens JG), de erfzonde-leer heeft te maken met een probleem in vertaling in Rom waar Augustinus (die geen Grieks kende) de Latijnse vulgaat gebruikt, waar de woorden dubieus zijn... Ook in de bijbel wordt de gedachte dat Jezus gestorven is voor de zonden van de mensheid geopperd, vooral bij paulus, lees dus misschien zijn brieven nog eens na, meer nog die leer wordt over het algemeen in de Katholieke Kerk niet meer aangenomen en is vooral te wijten aan het idee van feodaliteit uit de middeleeuwen (vooral Anselmus wordt hier genoemd). Maar goed, dat is natuurlijk allemaal off topic. Jezus zou waarschijnlijk niet zo gekant zijn tegen de leer van het huidige christendom (waarschijnlijk wel tegen veel van hun leiders), al zijn er uiteraard dingen die Bijbels niet geattesteerd lijken (al zijn die erg miniem; jouw interpretatie hoeft namelijk niet meteen waarheid te zijn), gebeurt wel meer als er tweeduizend jaar evolutie tussen zit, daar Jezus zelf niets geschreven... Dat is anders met Russell waar we de teksten van hebben (lees b.v. zijn schriftstudieën geheel gratis te vinden op Internet), of beter nog vraag het een Bijbelstudent, want ja, die bestaan ook nog steeds... Hij geloofde dat er geen hel of vernietiging bestond, meer nog zijn gekant zijnde tegen de hel was geen verplaatsing naar vernietiging, maar naar het feit dat hij de kerk verzamelde, en dat anderen in het aards paradijs een kans kregen om het geloof aan te nemen. Verder is ook de leer van de hel niet door alle protestanten en Katholieken aangenomen, lees b.v. Moltmann (protestant).
 6. ZENODotus

  De hel

  Interessant is trouwens dat dat niet de oorspronkelijke leer was, maar dat men wel is blijven vasthouden aan dezelfde redenatie dat de hel van de christenheid de mensen onder de duim hield, terwijl moest Russell de dag van vandaag leven hij sterk gekant zou zijn tot wat JG ervan gemaakt hebben.
 7. ZENODotus

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Michael Jackson is in de jaren '80 uitgesloten of heeft zich teruggetrokken (ik weet het niet meer goed), aan het einde van zijn leven dweepte hij met de Islam. Wat Serena Williams betreft zijn er toch enige vraagtekens bij te plaatsen, daar ze zwanger was zonder getrouwd te zijn (een gegronde reden voor uitsluiting) met iemand niet uit de geloofskring, als ik de krantenartikelen mag geloven. Verder kijken JG heel erg fronsend naar wedstrijdsport. Verder is het simpelweg zo dat de eerste christelijke groeperingen gemeenschap van goederen hadden, daaruit is het cenobitische monnikendom gegroeid, maar dat was vrij moeilijk haalbaar voor velen. Verder is het een drogargument te stellen dat Het Christendom van Jezus afkwam, Jezus heeft geen religie gesticht, kort door de bocht gesteld zelfs was Jezus een vrij rechtlijnige jood, die ook deed wat rabbi's in zijn tijd deden... In handelingen zie je dan ook een hele evolutie van een vrij joods christendom naar een heidens christendom.
 8. De paus doet vrij veel maar wordt ook wat tegengewerkt door de Curie die vooral hun rijkdom en positie niet willen zien tanen... Lees b.v. het boek "De kruistocht" https://www.bol.com/nl/f/de-kruistocht/9200000054550026/?country=BE
 9. ZENODotus

  Laatste dagen - Openbaring

  Het is ook naar een persoonlijke mening dat hier gepeild wordt, naar wat iemand ziet als "een paradijs", en de meeste mensen zien dat als een beetje in de tuin werken, vooral geen veertiguren week meer, niet meer uit huis werken, een biertje op het terras, altijd zomer, etc etc etc... Feit is dat in de Bijbel en in geen enkel ander boek wordt uitgelegd wat we onder de nieuwe hemel en nieuwe wereld moeten verstaan. We stellen het ook steeds voor zoals we ons eigen tijd kennen... In de middeleeuwen b.v. ging je waarschijnlijk een heel ander beeld van de nieuwe aarde krijgen, dan nu... Verder worden vaak moderne zaken ook langs de kant geschoven en gaan we terug naar een agrarische samenleving van 100 150 jaar geleden. Feit is gewoon dat we het niet weten. Dus jouw idee van een paradijs (even vermelden dat het woord aards paradijs niet voorkomt trouwens in het NT, de enige keren dat paradijs wordt gebruikt, gaat het om iets in de hemel) is net zo goed als die van Sjako.
 10. ZENODotus

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Paulus was vrij goed op de hoogte van de manier waarop de Griekse filosofie werkte, daarom ging hij ook naar de aeriopagus b.v... Het is een misverstand om te denken dat met filosofie die in Kol 2,8a gebezigd worden, de huidige tak van wetenschap wordt bedoeld die wij momenteel filosofie noemen... Dat bestond simpelweg niet in de tijd van Paulus. Daar was zo goed als elke wetenschappelijke tak filosofie (en theologie)... Hier b.v. de uitleg van Thayer wat bedoeld wordt met filosofias gebruikt in dit vers: properly, love (and pursuit) of wisdom; used in the Greek writings of either zeal for or skill in any art or science, any branch of knowledge, see Passow, under the word (cf. Liddell and Scott, under the word). Once in the N. T. of the theology, or rather theosophy, of certain Jewish-Christian ascetics, which busied itself with refined and speculative inquiries into the nature and classes of angels, into the ritual of the Mosaic law and the regulations of Jewish tradition respecting practical life: Colossians 2:8; see Grimm on 4 Macc. 1:1, p. 298f; (Lightfoot on Colossians, the passage cited, and Prof. Westcott in B. D., under the word Philosophy). (Misschien heb je hier ook iets aan: https://biblethingsinbibleways.wordpress.com/2013/07/14/paul-and-his-use-of-greek-philosophy/)
 11. ZENODotus

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Er is geen grotere aanhang van religie dan Jehovah's getuigen, daarom dat ze ook een sekte genoemd worden, omdat ze juist afhangen van wat anderen naar buiten dragen... Het instituut is enorm belangrijk als JG, meer nog, als je niet regelmatig de vergaderingen bezoekt word je gezien als een zwakke gelovige. Ik denk dat Thorgrem vooral op zo'n dingen doelt... Zelfs binnen de katholieke Kerk, die ook een vrij groot instutioneel gezag kent, gaat het niet zo ver. Verder vind ik het gebash van wetenschap (en vooral de theologische takken ervan) ook wel een beetje een zwaktebod. Je moet het niet accepteren volgens mij hoor, maar je moet wel een verklaring kunnen geven waarom je het verwerpt, en je moet ze wel serieus nemen, en dat zie ik in deze discussie niet zo goed gebeuren. Verder moet de wetenschap ook niet heilig verklaard worden, natuurlijk, ook niet de theologische takken ervan, want veel is pure hypothese, tekstkritiek bijvoorbeeld is geen exacte wetenschap (daarom dat de discussies erover ook in wetenschappelijke kringen eindeloos blijven door duren), maar opnieuw moet je dan komen met valabele argumenten, waarom niet.
 12. ZENODotus

  Het joodse volk in Gods plan; etc.

  oh, ik dacht dat het duidelijk was... De beste papieren blijkt monogenhs theos te bezitten, wat de meeste hedendaagse vertalingen gebruiken trouwens.
 13. ZENODotus

  Het joodse volk in Gods plan; etc.

  Opnieuw heeft het te maken met de tekstvarianten, o monogenhs uios heeft het nadeel dat er een gebrek aan oudere handschriften is die deze schriftlezing aanhalen, en vaak wordt het lidwoord weggelaten. Om μονογενὴς θεὸς te vertalen dienen we niet alleen te kijken naar de woorden zelf, maar ook naar de handschriften, die toch enige variatie vertonen in het weergeven van dit versdeel. Men kan er eigenlijk vier terugvinden. (1) Zo vindt men in het Bodmer-papyrus 14, 15 (2de eeuw AD) en de Codex Sinaïticus (4de eeuw AD) b.v. ὁ μονογενὴς θεὸς (met bepaald lidwoord). Het is zeer zwak vertegenwoordigd en volgens Westcott is het waarschijnlijk een combinatie van μονογενὴς θεὸς (zonder lidwoord) met ὁ μονογενὴς υἱός (met lidwoord).1 (2) In de Codex Alexandrinus (5de eeuw AD), Codex Ephraemi Syri rescriptus (5de eeuw AD), Codex Cyprius (9de eeuw AD), Codex Sangallensis (9de eeuw AD), Codex Coridethianus (9de eeuw AD)... vindt men ὁ μονογενὴς υἱός (de eniggeboren zoon). Er zijn vrij veel manuscripten die voor deze schrijfwijze kiezen, die geografisch erg verspreid liggen. Ook hier zou gemakkelijk de afkorting voor θεὸς QS gecorrigeerd kunnen zijn uit de afkorting voor υἱός (US). Verder is de regel niet vreemd aan Johannes die μονογενὴς υἱός ook gebruikt in Joh 3,16.18 en 1 Joh 4,9. Deze manier van uitdrukken heeft echter geen ondersteuning van proto-Alexandrijnse manuscripten. Cullman stelt trouwens ook dat als een copyist υἱός opzettelijk in θεὸς heeft veranderd om Jezus goddelijke status te verlenen, hij waarschijnlijk wel de rest van het vers ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς zou hebben verwijderd. Hort stelt zich zelfs ernstige vragen bij het feit dat iemand ooit opzettelijk die aanpassing zou maken: “...The single fact that μονογενὴς θεὸς was put to polemical use by hardly any of those writers of the fourth century who possessed it, either as a reading or as a phrase, shews how unlikely it is that the writers of our earliest extand MSS were mastered by any such dogmatic impulse in its favour as would overpower the standing habits of their craft.”2 (3) ὁ μονογενὴς die men vooral in de latere handschriften de vulgaat, de Diatessaron en de Aphrahat Ephraem Ps-Athanasius terugvindt. Volgens Sanders ging het niettemin over het oorspronkelijk schrift. μονογενὴς θεὸς zou dan gedestilleerd geweest zijn door bij de zinssnede μονογενὴς ὁ ὢν (MONOGENHJOWN) de SO te corrigeren naar QO, een courante afkorting voor θεὸς, later zou dat dan weer gecorrigeerd geweest zijn naar het eenvoudigere μονογενὴς υἱός.3 (4) En uiteindelijk μονογενὴς θεὸς, de tekst die over het algemeen gehanteerd wordt bij de vertaling van hedendaagse bijbels en die men terug kan vinden in handschriften zoals het Bodmer Papyrus 2 (2de eeuw AD), Codex Sinaïticus (4de eeuw AD), Codex Vaticanus (4de eeuw AD), Codex Ephraemi Rescriptus (5de eeuw AD)... en die vooral terug te vinden is in de Alexandrijnse familie, maar het is niet ongewoon dat dit teksttype een originele lezing heeft bewaard.4 μονογενὴς θεὸς is wel een hapax legomenon in het evangelie van Johannes en in feite in heel het Nieuwe Testament.. Dank, heb het aangepast
 14. ZENODotus

  Het joodse volk in Gods plan; etc.

  1 Joh 5,7 is inderdaad waarschijnlijk een latere toevoeging... Waarschijnlijk een stuk die in de glosse stond door een monnik als commentaar erbij gepend en later door een overschrijver verward voor deel van de tekst. Maar verder vind ik het nogal bizar om te pleiten bij "het boek" en dan laatdunkend te doen over de Statenvertaling. Het boek is namelijk een parafrase en geen vertaling. Wat Gal 6,16 betreft hoef je niet veel Grieks te kennen om te zien waar de fout ligt in de NWV: καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ , letterlijk "en op het Israël van God". In dit vers wordt epi herhaald, wat duidelijk aangeeft dat het om twee aparte delen gaat, kai heeft een paar andere betekenissen en kan epexegetisch gebruikt worden (waarvan geen enkele trouwens de vertaling van de NWV rechtvaardigt volgens mij), maar de hoofdvertaling is nog steeds gewoon "en".
 15. ZENODotus

  Wat is het verschil..

  Trouwens waarom zou ze "lid moeten worden"... Krijg je dan korting bij de koffie?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid