Spring naar bijdragen

ZENODotus

Members
 • Aantal bijdragen

  637
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over ZENODotus

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Religie
  Christen

Recente profielbezoeken

1307 profielweergaven
 1. ZENODotus

  Bewijs leven na de dood

  Een vrij vergezochte redenering, die ook helemaal geen rekening houdt met inzichten uit het Judaïsme... Waarschijnlijker is dat Paulus hier gewoon de derde hemel bedoelde zoals die in 1 Enoch werd beschreven en die daar de tuin van Eden (het paradijs dus) wordt genoemd.
 2. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Waar haal jij dat het niet wetenschappelijk verantwoord is? Het rapport doet niet aan waarheidsvinding, maar doet onderzoek naar de aangiftebereidheid van misbruik binnen de JG en hoe de slachtoffers het ervaren hebben. Wat jij in je commentaar doet is hen opnieuw victimaliseren. De aanbevelingen die ze doen zijn echt niet buitensporig, en het rapport zelf is niet schreeuwerig zoals doorgaans wel in het debat het geval was (zowel van contra als pro; wat te begrijpen is, omdat het een zeer emotioneel thema is natuurlijk)... Misschien het enige punt dat echt onhaalbaar is naar de religieuze structuur toe is het investeren in een cultuurverandering (daar wordt gesproken om vrouwen in de hiërarchie toe te laten, wat gezien jullie geloof niet kan), maar al de rest zijn redelijke maatregelen.
 3. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  De JG heten officieel: "De christelijke gemeente van Jehovah's getuigen"... Met JG kan dus zowel de individuele JG die 48 % van dit onderzoek uitmaken en 6 van de 10 diepte-interviews, als het bestuur mee bedoeld worden. Wat JG niet wilden was een onderzoek voeren vanuit zichzelf. Zo staat er b.v. bij de algemene conclusies: "De onderzoekerzs eroveren grote bereidheid van Jehovah's getuigen en ex-Jehovah's getuigen tot medewerking aan dit onderzoek" In diezelfde paragraag staat: "We constateren verder dat debereidheid van het bestuur van de Jehova's getuigen om mee te werken aanons onderzoek groot was. Het bestuur van de Jehova's getuigen werkte actief aanons onderzoek mee, in de vorm van een gesprek, informatie die werd aangeleverd, aandacht die in de koninkrijkzalen aan ons onderzoek werd gegeven end e inzage in een dossier waarom wij verzochten." (p 111)
 4. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Eigenlijk legt Sjako het niet zo goed uit... Bij JG wordt niemand uitgesloten voor een zaak. Er wordt een comité opgestart (bestaande uit drie ouderlingen), die enerzijds de waarheid van de zaak moeten achterhalen, het gemakkelijkste gebeurt dit door een bekentenis. Vervolgens zal gekeken worden of de persoon berouw heeft. Als ze oordelen dat de persoon berouw heeft dan mag de daad nog zo verschrikkelijk zijn als het wilt, dan zal de persoon NIET uit de gemeente worden gesloten. Hij zal eventueel wel op restricties geplaatst worden. Dat is niet correct en het wordt in het besproken rapport verschillende keren aangehaald, dat Jehovah's getuigen bijzonder ijverig waren om wel mee te werken. Wel, hadden ze waarschijnlijk een positievere uitslag verwacht (gezien hun ijver de openbaarheid van dit rapport tegen te gaan). Toch zouden ze er goed aan doen het rapport ter harte te nemen, want het rapport is vrij verzoenend en zeer neutraal. En heeft richtlijnen die voor een betere bescherming van kinderen binnen de JG kunnen zorgen. Dat is trouwens wat ik in de laatste commentaren ook gemerkt heb. De twee JG die hier aan het woord zijn geweest, bevragen steevast de betrouwbaarheid van de getuigenissen, en gaan op de wij-zij toer. Het rapport heeft trouwens ook expliciet aan dat er op het ogenblik nog geen uitsluitsels zijn van de nieuwe maatregelen die JG aan hebben genomen (sinds 2016). Dus dat men daar geen gedegen uitspraak over kan doen. (De meeste getuigenissen dateren van voor 2010).
 5. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Het gaat niet om het seksueel misbruik per sé (opmerking: ook binnen de katholieke kerk niet, uit het DEET-rapport blijkt dat er minder misbruik is b.v. binnen de Katholieke Kerk dan in modale gezinnen in Nederland)... Maar wel hoe er omgegaan wordt met de aangifte binnen JG. 75 % van de JG die die vragen heeft ingevuld geven de JG voor de afhandeling een onvoldoende. JG zouden er goed aan doen om het rapport ter harte te nemen, en eruit te leren, in plaats van bezeten te zijn over hun goede naam.
 6. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Maar er is, en dat is te begrijpen als het onderzoek gedaan wordt door mensen die niet opgeleid zijn voor zulke zaken, en dan alleen mannen, veel onvrede over hoe er met hun zaak werd omgesprongen, waardoor de slachtoffers nog eens gevictimaliseerd werden. Daarom uiteraard ook de zo lage score. Zoals ik dus zei: dit gaat om JG en de afhandeling van pedofiliezaken, niet om het rapport: tezamen met enkele aanvullingen van mij is dat één van de conclusies van het rapport. edit: ik zie juist dat Dingo het al verduidelijkt. Met dank Dingo.
 7. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Begrijpend lezen... Aan wat werd er een score gegeven? Niet aan het rapport, maar aan de JG... Dit gaat dus over de afhandeling van de JG van pedofilie-zaken...
 8. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Ik heb op het ogenblik enkel de samenvatting gelezen dus nog niet het volledig rapport, dat zal moeten wachten tot na het weekend... Maar ik wil toch hier en daar aanvullen... Zo vinden de onderzoekers het niet zeker om een causaal verband te zien tussen het gesloten karakter van de JG en het gebrek aan aangiftebereidheid bij de politie (waarvan 30 % meldingen en 27 % aangifte (als ik me goed herinner zo uit mijn koppie). De onvrede is ook iets complexer dan uitsluitend het gesloten karakter, het gaat ook om de "verzoeningsdrang" van JG, vooral tussen dader en slachtoffer, het hiërachisch systeem en nog enkele andere dingen. De gemiddelde score is 3.3, ex-JG zijn meer ontevreden dan nog JG (de respondenten op het onderzoek waren ongeveer 50/50), de gemiddelde score van afhandeling bij de politie was 6.3. Waarvoor JG de openbaarheid van dit rapport wilden tegenhouden had vooral te maken met de geviseerdheid door de staat op hun organisatie, waarvan het rapport aanbeveling zou doen (in de samenvatting wordt enkel gevraagd naar meer onderzoek trouwens, om tot duidelijkere conclusies te kunnen komen). De manier van onderzoek vinden ze kwalijk vooral daar ze vinden dat omdat het een lid betreft het niet automatisch een institutionele kwestie is, waarin ik hen wel gelijk geef, maar daar doet de samenvatting echter geen duidelijke uitspraken over, het ging trouwens niet in alle gevallen om geloofsgenoten. Maar er is, en dat is te begrijpen als het onderzoek gedaan wordt door mensen die niet opgeleid zijn voor zulke zaken, en dan alleen mannen, veel onvrede over hoe er met hun zaak werd omgesprongen, waardoor de slachtoffers nog eens gevictimaliseerd werden. Daarom uiteraard ook de zo lage score. Verder deelt het rapport wel nadrukkelijk de medewerking van de organisatie van JG mee aan het rapport. Maar het blijft een kwalijke zaak dat ze dit rapport proberen tegen te houden. Uit de samenvatting leid ik een milde, verzoenende, niettemin neutrale toon op, dus ik weet niet waar ze zich op baseren dat het rapport discriminerend of zelfs stigmatiserend zou zijn. Ze zouden beter de aanbevelingen die het rapport doet aan hun adres serieus nemen en leren uit de gemaakte fouten. dat maakt het voor mij iets duidelijker Noel2... Het komt niet zo goed naar voren in je openingsbericht dat je probeerde de dader te begrijpen. Hoe jij het stelde doet mij trouwens denken hoe het kindermisbruik (en eigenlijk het vrouwenmisbruik) binnen de gemeente Gods in de jaren '80 werd gerechtvaardigd: door de seks kwam men dichter bij God. :s
 9. ZENODotus

  Advies gevraagd

  Misschien heb je aan volgende site ook iets: https://cursus.ikzoekgod.nl/ De cursusjes zijn bijzonder eenvoudig hoor, maar ze geven wel de essentie van het christendom weer. Je kunt ook altijd een alpha volgen, maar die vind ik persoonlijk niet zo vrijblijvend en moet je wel graag tussen de mensen komen. Wat Bijbels betreft heeft Robert Frans de essentie al vermeld. De NBV is echter in verschillende variaties te verkrijgen, zowel een protestante versie (met zo'n tien boeken minder) als in een katholieke versie (dan staat er op de cover: met deuterocanonieke boeken). Op www.debijbel.nl kan je eventueel verschillende bijbels inkijken.
 10. ZENODotus

  Vraag aan zowel gelovigen als ongelovigen

  Ik heb geen kinderen. Ik heb echter wel een kinderwens gehad rond mijn dertigste, maar het is er dus niet van gekomen. Ik geloof wel dat een kinderwens altijd egoïstisch is, het is namelijk altijd een antwoord op de stelling: "Ik wil een kind", aan het kind of de wereld wordt er niets gevraagd. Daar is natuurlijk niets mis mee, we doen wel meer uit "egoïstische" motieven. Het is natuurlijk ook zo dat de drang bijzonder sterk in ons is gelegd, daar het voortbestaan van de soort er nu eenmaal door bewerkstelligd wordt.
 11. ZENODotus

  Moeder bidt voor opwekking dode peuter.

  Toen ik een tijdje geleden voor een kind die een bijzonder duur medicijn nodig had kon je via sms geld overmaken om dat kind aan dat medicijn te laten komen. Ik heb toen ook een sms'je gestuurd. In België besliste de minister van volksgezondheid geen te zenden omdat ze vond waarom wel voor dat kind en niet voor een ander... Theoretisch heeft ze gelijk natuurlijk, maar empathisch moet je dan niets meer doen voor een ander. Want waarom zou je de één helpen en de ander niet. Net zoals je zegt met goede doelen is het ook zo. En uiteindelijk pik je die eruit die je het interessantst of het meest genegen bent... Zo is het ook met de "uitverkiezing", waarom mag b.v. Dutroux meer dan zestig worden terwijl dat kind na twee jaar onder de grond verdwijnt. Eigenlijk is het zoals Jezus zei met die personen die onder de toren van Biloam terechtkwamen (dacht ik): toeval treft ons allen, en soms heb je geluk en vergeet je iets waardoor je een trein mist die twee uur later te pletter rijdt, en andere keren ben je op tijd en kun je het niet meer navertellen. Dat doet me trouwens denken aan een preek van enkele weken geleden over nederigheid... Eigenlijk zouden we voor de "verdiensten" die we maken, gewoon dankbaar moeten zijn, want vaak is het te wijten aan het feit waar we wonen dat we iets kunnen bereiken. Wat zou er b.v. van mij geworden zijn als ik een meisje was in een streng Islamitisch land? Dan zou ik misschien al blij mogen zijn als ik kon lezen en schrijven en elke dag eten heb.
 12. ZENODotus

  Het heerlijke feit van de opstanding

  en je denkt dat het klassiek Grieks een taal is waar er maar één woord is voor elk Nederlands equivalent en één Nederlands equivalent voor elk Grieks woord? Het is dan ook geen letterlijke vertaling (en nu we toch bezig zijn (en ik moet eerlijk toegeven dat ik het een beetje muggenzifterij vind) dan is opgeroepenen ook niet zo goed, want ek betekent uit, was het "op" dan zou waarschijnlijk epi gebruikt zijn) (zo uit mijn hoofdje), en zowel opgeroepene(n) als uitgeroepene(n) (in sommige vertalingen die gebruikt worden door sektes wordt dit woord wel gebruikt) staan niet in de Vandale, uitverkorene(n) wel. Verder gaat het volgens Kittel om zij die God toebehoren (als er natuurlijk tou theou (van God) achter staat, om volledig te zijn). Maar Desid heeft wel gelijk dat het er niet veel toe doet juist omdat het in het NT vooral gebruikt wordt als vergadering, kerk (zo zul je het ook in de meeste lexicons terugvinden), het was dan ook ter vervollediging (tussen haakjes ;)). Verder ben ik het niet helemaal met Desid eens, omdat het wel gewoon interessant is.
 13. ZENODotus

  Moeder bidt voor opwekking dode peuter.

  De vrouw komt uit een groep die bijzonder veel waarde hecht aan gebedsgenezing... Dat is trouwens niet zonder problemen, want vele christenen die zich verloren hebben in gebedsgenezing verwijten anderen soms ook dat ze niet genezen. Zo ken ik het verhaal van een blinde man die ze verweten dat zijn geloof niet groot genoeg was omdat hij nog altijd niet genezen was. Verder doen er binnen die kringen wel verhalen de ronde van opwekkingen en genezingen, dus dat sterkt hun geloof hierin wel, denk ik. Dat neemt niet weg natuurlijk dat ik het verschrikkelijk vind voor de moeder, en vraag ik me ook af wat de implicaties voor haar geloof zullen zijn als haar kind uiteindelijk niet herrijst. Ik zou dus eerder bidden om haar kracht te geven om dit een plek te kunnen geven, en vooral haar geloof niet te laten verliezen.
 14. ZENODotus

  Het heerlijke feit van de opstanding

  In feite is kerk gewoon een iets moderner wordt voor eklesia (die in de grondbetekenis uitverkorenen betekent), die je nog terugvindt in talen zoals b.v. het Frans (église)... Ons woord kerk is afgeleid van het Griekse woord kyriake, wat "van de heer" betekent. Je vindt het trouwens in die zin in het NT niet terug, wel in combinaties zoals "dag van de heer" in opb b.v. (Emera kyriake (vervoegd natuurlijk in de datief))
 15. ZENODotus

  Ouders eren?

  Ik vind persoonlijk iedereen in de TS wat snel op zijn tenen getrapt. Ook vind ik het niet iets hebben van "je moet je ouders eren, dus moet je zwijgen als de volwassenen spreken", zo komt het bij mij een beetje over. Ik ben b.v. een bijzonder eerlijk mens, dus mijn moeder weet dat ik altijd eerlijk zal zijn, ook wanneer zij fout is en precies alsof ik de kant van de andere kies, zij weet dus ook wat ze aan me heeft. Dus enerzijds hadden zijn ouders kunnen denken: ons kind heeft eigenlijk wel een punt, we moeten zo niet over mensen praten, en anderzijds kan het kind het ook op zo'n manier uitleggen dat het minder oordelend overkomt naar de ouders.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid