Spring naar bijdragen

ZENODotus

Members
 • Aantal bijdragen

  480
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over ZENODotus

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Religie
  Christen

Recente profielbezoeken

726 profielweergaven
 1. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Verder is er buiten dat hij in de annalen van de DSSR wordt genoemd, wetenschappelijk niets over de man te vinden... (Een wetenschapper die zijn werk niet voorlegt aan peers?????) Zijn boeken worden uitgegeven door Hillkiah press, die uitsluitend boeken van Nehemia Gordon uitgeeft... Ik heb hier nu een uur van mijn leven aan verspild... Ik ga me weer met serieuze wetenschappers bezighouden, en laat het hierbij.
 2. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  De klinkers van adonai zijn toegevoegd zodat de lezer wist dat hij adonai moest lezen in plaats van de naam van God, niet dat hij de naam van God moest vocaliseren met de klinkers van adonai (wat niet correct zou zijn, zoals al uitgelegd).
 3. Scheppingscongres

  Ik ben vorige week naar de eerste Vlaamse conferentie van Logos geweest, maar beide hier genoemde congressen liggen zo'n vier uur van mijn deur, dat zie ik mezelf niet rijden... Verder heeft de ugent (een rijksuniversiteit notabene ;)) een paar jaar terug een interessante lezing georganiseerd omtrent de geschiedenis van het creationisme (er is trouwens een boek over de geschiedenis van het creationisme in Europa, die ik graag zou willen lezen). Natuurlijk boeien, gezien mijn voorgeschiedenis, de schriftuurlijke verbanden mij meer dan de geologische en biologische... Verder heb ik geen auditief geheugen, dus een boek doet meer bij mij dan een lezing, vrees ik.
 4. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Dan is er geen probleem meer, en is dat alvast "een onderscheiden puntje van de "waarheid" van JG" dat we kunnen schrappen: Ik wacht in ieder geval nog even op de geleerden die Jehovah als een correcte weergave van het tetragrammaton zien.
 5. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  O ja, welke geleerden? Verder maken JG er wel degelijk een halszaak van, dat zie je aan de manier waarop ze steeds maar weer willen bewijzen hoe goed de uitspraak Jehovah is, de meeste christenen interesseert het feitelijk geen zier, sommigen gebruiken Jehova, anderen jahweh. Dat hij niet gekend (of zelfs niet gebruikt wordt) is ronduit leugens, de meeste christenen kennen de naam van God (die uitsluitend in het OT) voorkomt wel degelijk, als ze dan ook vaak over de God van het OT spreken zullen ze vaak de naam van God gebruiken... Wel bijzonder is dat de naam in het NT niet voorkomt, en dat de naam boven alle andere verheven is, juist Jezus is. Verder stelt Jezus ook dat we hem abba, (Aramees voor pappa) mogen noemen. Dit is b.v. een song van een zeer bekende Christelijke zangeres, en neen, ze is geen JG. Belangrijker als christen is natuurlijk waarover ze zingt.
 6. Kleur en mod-reacties

  Niet alleen bij stieren (misschien gaat het nu te ver om te stellen dat stieren zo goed als kleurenblind zijn, en eerder op de beweging van de lap reageren dan op zijn kleur :p)... Zo worden studenten afgeraden met rood b.v. tekst te onderstrepen of markeringen te maken, omdat rood de ogen vermoeit. (Om maar één voorbeeld te noemen)
 7. Gifgas Douma te Syrië begin van Derde Wereldoorlog?

  https://www.ninefornews.nl/volstrekt-onlogisch-president-assad/ b.v. Het is dus allemaal zo zwart wit niet, en de media bespeelt al jaren de publieke opinie, is het nu omtrent Syrië of gewoon omtrent het binnenland (weet je hoeveel er in het Belgisch nieuws b.v. over de Paasmoorden wordt verteld?)... Ik herinner me trouwens van een syrische christelijke vluchtelinge, het ex-lief van een vriend van me, die nu in Duitsland leeft, dat christenen vaak zo terug willen naar het regime van Assad. Neen, ze hadden ook niet de vrijheid zoals we dat in het Westen kennen, en ja, Assad is een dictator, maar ze konden wel relatief hun religie beoefenen zonder dat ze daarvoor afgeslacht werden.
 8. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Dat doet hier weinig terzake... Niemand betwist namelijk het tetragrammaton (die trouwens in het NT helemaal niet voorkomt). Maar is het zo moeilijk te aanvaarden dat het gaat om vocalisaties? De klinkertekens in het Klassiek Hebreeuws dateren van rond 500 à 600 AD, dus al heel lang nadat de oorspronkelijke uitspraak verloren was gegaan. Verder is interessant op te merken dat in Ex 3,15 Mozes niet gewoon naar de naam vroeg (daarvoor zou hij een ander Hebreeuws woord gebruikt hebben), maar naar de kwaliteit, inhoud en betekenis van de naam.
 9. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Toch dit nog even benadrukken, want dit lijkt wel het geval te zijn... Hij heeft in zo'n duizend manuscripten de naam van God (het tetragrammaton) gevonden met de vocalisatie van adonai... Niets bijzonders aan... En blijkbaar is de wetenschappelijke wereld het hiermee eens... Want ik kon in de peer review journals die ik via de universiteit waar ik aan verbonden ben kan inkijken (en dat zijn er heel wat), hierover zelfs geen woord vinden. Ook op zijn website wordt er nergens een peer review journal vermeld.
 10. Scheppingscongres

  voor de liefhebbers, het logoscongres is ook allicht: 20 en 21 april: https://logos.nl/evenement/tweedaags-logoscongres/#popup-maker-close-popup-12381
 11. De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  zo breaking is dat nieuws niet, ik werd er in ieder geval al zo'n half jaar geleden attent op gemaakt. Hier commentaar omtrent Jehovah van een professor Hebreeuws: Verder doet het me niet zoveel, jahweh, Jehovah... Zolang ik maar weet over wie men het heeft.
 12. pfff... Alweer heel veel neer voren gebracht... Eerst even over de acceptatie van homoseksuelen (niet praktiserend): een vriend van me heeft zich in 2004 teruggetrokken als Jehovah's getuige... Hij was letterlijk op een piëdistal geplaatst, zijn moeder was Jehovah's getuige geworden en hij was meegekomen met zijn moeder, deed hèèl vèèl uurtjes velddienst (zelfs voordat hij gedoopt was) en kwam op bijna alle podia (zowel kring- als dagvergaderingen) over hoe goed hij wel was zowel als prediker en als zoon in een verdeeld huisgezin (zijn vader was geen Jehovah's getuige, zelfs geen christen)... Verschillende keren heb ik klachten gehoord van andere jongeren dat ze steeds maar weer te horen kregen hoe ze een beetje meer op die persoon moesten lijken. Bleek hij echter homoseksueel te zijn en verliefd, daarmee werd hij helemaal niet geholpen en werd er nog allerminst correct op gereageerd... Ik moet eerlijk toegeven dat ik het een beetje loontje komt om zijn boontje vond, vooral van hoe hij in de gemeente voor zijn bekendmaking van zijn homoseksualiteit werd behandeld ten opzichte van andere jongeren, die net zo goed worstelden, maar niet zo nadrukkelijk veel uurtjes deden, sorry maar zo was het... Maar goed dat ik dat een beetje loontje komt om zijn boontje vond, was/is niet netjes van mij. Verder moet wel gezegd worden dat Jehovah's getuigen ook problemen hebben met orale en anale seks b.v. Ten tweede vind ik de zin: Monogame homorelaties ken ik eigenlijk niet, vrij stigmatiserend, ik ken er namelijk vrij veel... Laatst had ik nog een discussie met een vriend van me: ik schreef hem: ik weet dat jij niet in monogamie gelooft... Schreef hij mij terug dat hij wel degelijk in monogamie geloofde, maar dat hij het nooit aan zijn partners oplegde om monogaam aan hem te blijven (hij valt trouwens altijd op de verkeerde mensen, heteroseksuelen die aan het nymfomane neigen), eigenlijk is dat een vrij verheven vorm van liefde (ik ben er persoonlijk veel te egoïstisch voor ;))... Dat de homoscène vrij seksueel georiënteerd is, heeft ook wel te maken met het feit dat er minder mogelijkheid is tot experimenteren als men jonger is, zoals dat bij heteroseksuelen eerder het geval is. Maar opnieuw, niet elke homoseksueel voelt zich bij te expliciete seksualiteit thuis. Verder haalt het wel nog een ander punt aan trouwens waar ik aan denk: als de Bijbel homoseksualiteit niet veroordeelt, waarom wordt er dan meteen wel aan toegevoegd dat polyamorie wel veroordeeld zou moeten worden... Op die manier wordt opnieuw over een seksuele toepassing geoordeeld, namelijk polyamorie. Dit haal ik aan omdat ik van homoseksuelen nogal vaak het argument krijgt omtrent de negatieve homoseksuele passages in de bijbel dat het hier niet om liefde gaat. Verder heb ik helemaal niets met polyamorie trouwens, ik ben voor veel in, maar mijn bed delen met een derde, daar ben ik te egoïstisch voor ;). Blijft eigenlijk de kwestie dat iedereen zelf moet uitmaken hoe hij zijn christelijkheid wilt beleven, en hoe ver hij hierin kan gaan... Als iemand anders de regels oplegt, zullen die altijd met vooroordeel, anachronisme en inlegkunde gepaard gaan... De Bijbel en vooral het NT is geen zwart-wit wetboek (en ook wetboeken zijn onderhevig aan interpretatie; als je rechten studeert kom je hier constant mee in aanmerking, het is één van de moeilijkste dingen om te slagen binnen een rechtenstudie, heb ik door een vriendin van me ervaren). Christelijke homo's worstelen niet met hun geaardheid, ze worstelen met de oordelen van sommige van hun mede christenen. Voor homo's is hun geaardheid volstrekt natuurlijk, het wordt pas vervelend als ze door anderen beoordeeld en veroordeeld worden. Dit vind ik dan weer te simpel... Opnieuw een voorbeeld... Een vriendin van me, duidelijk worstelend met haar geaardheid, heeft op een gegeven moment zelfs alle contact met mij verbroken met als één van de redenen dat ik niet zo afkerig stond tegen homoseksualiteit als zij (ik was als het ware door Satan gezonden)... Ze vertelde me vaak verhalen over haar seksueel verleden met zowel vrouwen als mannen, en als ik dan b.v. stelde dat ze dus met andere woorden biseksueel was, had ze daar grote moeite mee: neen neen, zei ze, ik ben heteroseksueel... Inmiddels is ze alweer twee jaar gelukkig tezamen met een vrouw en ze is christelijk. Met andere woorden worstelde ze vooral zelf met haar homoseksualiteit en haar christelijke oriëntatie. (Wat trouwens niet wil zeggen dat ik het veroordelen of oordelen van homoseksuelen, of van welk ander ding dan ook, wil minimaliseren). Verder wil ik wel weer deThomas aanhalen die het volgens mij heel mooi heeft weergegeven: iemand is vrij om zijn seksualiteit te beleven zoals hij wenst, maar iemand is ook vrij om hier aanstoot aan te geven. En vaak wringt het schoentje juist bij de tweede stelling. edit: ik heb even moeten zoeken, maar ik kreeg ooit van de voorganger van de Kerk waar ik ga, volgende link door: http://hartvanhomos.nl/ dit is b.v. een homoseksueel persoon die het niet met zijn geweten in verzoening kan brengen om praktiserend te zijn.
 13. Het paasverhaal in het Twents

  Het zou dan van Johannes wel heel vreemd zijn om woorden te gebruiken waar in alle bronnen vanaf de tweede eeuw de zondag mee bedoeld wordt, behalve dan dat ene vers in Openbaring... En waarom hij dan niet εμερα κυριου gebruikt heeft zoals in de septuaginta en het NT gebruikt wordt voor de dag des Heren, maar een woord die ook in Bijbelse bronnen gebruikt wordt om de verheerlijking mee duidelijk te maken (zoals in κυριακὸν δεῖπνον), is nog een groter raadsel.
 14. Het paasverhaal in het Twents

  Om de vergelijking te snappen moet je natuurlijk wel een beetje Grieks kennen, vrees ik. In opb wordt ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ gebruikt, wat een heel andere constructie is dan wat normaal met de dag van de Heer als zijnde de eindtijdelijke dag die over het algemeen vertaald wordt met ἡμέρα κυρίου... Bauckham: "Het bijvoeglijk naamwoord van de Heer (kuriakos) komt ook voor in 1 Kor 11,20; de maaltijd die aan de Heer gewijd is. Stott bespreekt de samenhang tussen deze tekst en Opb 1,10; zijns inziens is het uitroepen van het Heer-zijn van Jezus aan het avondmaal en in de eredienst het kenmerkende van kuriakos." (trouwens ook Jes heeft het op een gegeven moment over de heilige dag van de Heer waar hij het niet geeft over de eindtijdelijke dag, maar over de Sabbatsdag). Ook Ignatius bewijst dat het onderhouden van de dag van de Heer tegenover de joodse sabbat een wekelijkse herdenking is (was) (no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day (ad Magn 9,1)
 15. Het paasverhaal in het Twents

  Wat ik hier vanaf Desid's opmerking lees, doet mijn haren overeind staan... "en dat heeft meer autoriteit dan de Brittannica", zeg doe eens wat nazoekwerk alsjeblieft. Let trouwens dat de onderverdeling tussen apocrief en cannonniek niet hier werd gemaakt... Zo staat de Herder van Hermas b.v. zonder problemen ook in de Sinaïticus. Het probleem met "dag des heeren" is dat in het Grieks er verschillende benamingen voor zijn (wat niet kan weergegeven worden in het Nederlands, dus als men het over "de dag des heren" heeft alszijde de eindtijdelijke dag dan gebruikt men een andere constructie in het Grieks. (Vergelijk maaltijd van de Heer in 1 Kor 11,20... En dat de Didaché het hier niet heeft over de eindtijdelijke dag lijkt mij in ieder geval duidelijk.
×