Spring naar bijdragen

ZENODotus

Members
 • Aantal bijdragen

  594
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over ZENODotus

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Religie
  Christen

Recente profielbezoeken

970 profielweergaven
 1. ZENODotus

  De Naam van God is onweerlegbaar Jehovah

  Dit riekt naar oneerlijkheid... Dit verdedigen kan alleen door alle feiten (die je gegeven zijn) te negeren. Hij stelt dat Jehovah (een vocalisatie van het tetragram) beter is dan Heer (een titel als vervanging van het tetragram)... Dus niet dat Jehovah een betere weergave is voor het tetragram, maar uitsluitend in vergelijking met Heer. De NBV heeft heel lang nagedacht vooraleer ze besloten de godsnaam weer te geven met Heer (wat ze trouwens niet doen in hun studiebijbel)... Verder vind ik het probleem met de NWV, niet de vocalisatie van de godsnaam met Jehovah, maar wel het aanpassen van plaatsen in het NT van kurios en theos met Jehovah, hierbij verschillende keren opzettelijk de interpretatie van de tekst in hun voordeel veranderend.
 2. ZENODotus

  Eenzaamheid, concrete tips?

  Eenzaamheid komt vrij veel voor bij mensen met ASS. Eenzaamheid hangt ook niet noodzakelijk af van de hoeveelheid mensen, het hangt ook af van de verlangens van de eenzame persoon en de mogelijkheid tot communiceren. Ik dacht dat in Nederland ook PASS bestaat die geregeld activiteiten organiseert voor volwassenen met een ASS of aanverwante stoornissen, verder zijn er verschillende groepen op facebook die zich gericht hebben op mensen met een ASS waar je misschien ook je licht kunt opsteken en eventueel nieuwe mensen kunt leren kennen. Ook hier in de discussie meedoen, kan in ieder geval soms wat je gedachten verzetten. Veel succes.
 3. ZENODotus

  Wel of geen onthouding?

  ja, dat lijkt mij ook het meest plausibele antwoord Niets mis mee trouwens, ook als je je wilt onthouden tot het huwelijk betekent dat niet dat je van steen bent gemaakt en geen lust voelt voor je vriendje of vriendinnetje natuurlijk. Voor de rest volg ik Robert Frans, ook jij moet ermee akkoord gaan, anders is het in onze maatschappij verkrachting. Verder volg ik de anderen die het onderscheid niet vinden tussen huwelijk als een te grote stap en een geregistreerd partnerschap niet, voor de wet is er trouwens niet zo heel veel verschil, voor de kerk natuurlijk is een geregistreerd partnerschap voor zover ik meen te weten niet mogelijk. Het is dan ook zeer belangrijk dat je communiceert met je partner hierover, en ook jouw wensen en denkbeelden naar voren brengt. Wat ook jij bent een volwaardig lid van deze relatie. Je kan hier wel een geestelijke of een pastor voor in vertrouwen nemen, over het algemeen hebben zij seksuele en huwelijksethiek gekregen toen zij theologie studeerden.
 4. ZENODotus

  De hel

  De geleerden die die tijd bestudeerd hebben (zowel joodse als christelijke) zijn het niet met je eens... Verder is het OT heel vaag over het lot van de doden, dus helemaal niet zo zwart-wit als jij hier weer stelt, en duidelijk niet op de hoogte van de geschiedenis van de tweede tempel periode en de eerste eeuw. Dat de Sadduceeën de onsterfelijkheid van de ziel verwierpen (al is er veel meer sprake van dat ze de opstanding van het lichaam verwierpen, naar jouw redenering staat die dus ook niet in de Bijbel) heeft te maken met het feit dat de Sadduceeën uitsluitend naar de Torah keken. Hier een smaakmakertje uit Antiquities of the Jews van Josephus die het geloof in het leven na de dood van de Farizeeën beschreef: ""They also believe that souls have an immortal vigor in them and that under the earth there will be rewards or punishments according as they have lived virtuously or viciously in this life; and the latter are to be detained in an everlasting prison, but the former shall have the power to revive and live again..."
 5. ZENODotus

  De hel

  Het idee van de joodse binnen de hellenistische cultuur verschilde danig genoeg van het hellenistische Griekse denken, dat ze er dingen van overgenomen hadden is niet zo vreemd, ook binnen de tanach merk je sporen van de Ugaritische cultuur (en van de Griekse, zoals in prediker)... Trouwens wat was de officiële leer van de joden? De Farizeeën geloofden in een opstanding en de onsterfelijkheid van de ziel, ook de sekte rond Qumran geloofde in de onsterfelijkheid van de ziel. De sadduceeën geloofden er niet in, maar geloofden dat het einde van het leven ook echt het einde betekende, allen destilleerden ze hun ideeën uit voornamelijk het OT. Verder werden de deuterocannonnieke boeken (dus niet de pseudepigrafen) ook teruggevonden in de LXX, dus ook dat vertelt niet zoveel. Interessant is trouwens wel dat je juist Enoch aanhaalt, die door de Ethiopische kerk als een canoniek boek wordt beschouwd en volgens geleerden in Judas wordt geciteerd. Het gaat dus niet om wat officieel was of niet (als je al op die manier kan spreken), maar of het idee gekend was binnen het judaïsme, en dat was het dus wel.
 6. ZENODotus

  De hel

  Dat is niet correct. De tweedeling hemel-hel (niet in die bewoordingen trouwens) was wel bekend bij de joden uit de eerste eeuw, al werd het dan Gan Eden en Gehinnom genoemd (ook dat zijn bewoordingen die vooral dateren van na de eerste eeuw), respectievelijk de plaats waar de heiligen naar toe gingen en de plaats waar de slechten naar toe gingen. Oorspronkelijk had men het idee dat zowel de slechten als de goeden in Sje'ol terechtkwamen, waar er kamers voor handen waren waar ieder naar zijn deugden werden ingedeeld. Dat was een typisch verschijnsel trouwens uit de tweede tempelperiode. Dit kun je vooral lezen in buitenbijbelse bronnen uit de tijd (en uiteraard ook in de deuterocannonnieke boeken die men terug kan vinden in de Katholieke Bijbel).
 7. ZENODotus

  Gaven van de Heilige Geest

  Dat is niet correct... In handelingen wordt b.v. gebeden om aan de dienstknechten (dus niet apostelen; het woord hier gebruik is douloi (wat slaven of dienstknechten betekent)) vrijmoedigheid van spreken te geven en het verrichten van wonderen en genezingen. Verder in handelingen worden ook wonderen toegeschreven aan b.v. Stefanus en Filippus (die beiden geen apostel waren)... Ook toen Jezus 70 dienaren uitzond zei hij hen om in iedere stad genezingswonderen te doen (dus ook weer niet uitsluitend de apostelen). Verder is 1 Kor 12 er duidelijk in dat er gaven van genezing zijn, en dat die niet uitsluitend gegeven worden aan de apostelen, maar aan leden van de gemeente.
 8. Ik vrees dat ik het met de meesten hier eens ben... Daar bij komt nog dat een strenge school een averechts effect kan hebben, en dat ze nog feller zou kunnen rebelleren. Veertien jaar is nu eenmaal een moeilijke leeftijd, en vaak kun je niet veel meer doen dan hopen dat ze er met niet al te veel kleerscheuren uitkomen. En verder redeneren met haar op een quasi volwassen manier, dingen zoals "je moet dit doen omdat ik het zeg" werken niet meer.
 9. ZENODotus

  Het probleem kindermisbruik

  Thorgrem heeft helemaal geen onzinnig antwoord, hij heeft een rationeel antwoord (in plaats van zoals jij emotionele postings) en hij heeft dan ook nog gelijk ook. Als een kind iemand beschuldigt van misbruik wordt ook in ons rechtssysteem die persoon niet automatisch schuldig bevonden, meer nog, in een strafwetgeving moet zonder <b>enige twijfel</b> bewezen zijn dat de persoon schuldig is. Daarom dat er veel burgerlijke rechtszaken zijn tegen JG, daar is dat namelijk niet nodig. Misschien moet je eens de film Jachten bekijken die een heel mooi beeld schetst van het emotionele karakter rond seksueel kindermisbruik, te begrijpen, maar daarom nog niet te vergoelijken. Ik heb al eens een brochure aangehaald over de precedures rond hoe er in de wetgeving wordt gereageerd omtrent kindermisbruik, en die is veel minder mooi dat jij schetst, meer nog soms wordt afgeraden om een rechtszaak te beginnen omdat het juist het ene woord tegen het andere is. En meestal is dan nog de straf niet in verhouding met de misdaad. Wat wil je dat ze meer doen? Mensen lynchen zoals honderd jaar geleden en nu gebeurt in Aziatische landen met (vermeende) pedofielen? Verder vind je het vervelend dat een kind haar misbruiker moet zien rondbewegen in de gemeentes van JG zonder reprimande; nu als iemand zijn straf heeft uitgezeten dan heeft hij ook in de samenleving vrij spel, zonder dat jij weet dat die persoon ooit veroordeeld is geweest van kindermisbruik. Meer nog als je op een site zou zetten dat er in je wijk een veroordeelde pedofiel woont dan zou je zelf aangeklaagd kunnen worden voor schending van de privacy (in onze maatschappij hebben misdadigers soms meer rechten dan de slachtoffers). Dat wil helemaal niet zeggen dat Thorgrem of ik laks zijn wat kindermisbruik betreft of er geen hart voor hebben, maar we zijn wel een stuk realistischer... In een ideale wereld gebeurt kindermisbruik niet, maar we leven niet in die ideale wereld, je kind goed bewustmaken van zijn grenzen en hoe hij moet ventileren als die grenzen worden overschreden is de beste kans om het probleem aan te pakken. Verder geef ik je wel gelijk dat er altijd naar de instanties zou moeten gegaan worden bij een (vermoeden van) misbruik. Verder is het niet netjes assumpties te maken waar je niets van weet (en die eigenlijk een vrij fundamentalistische houding verraden)... Ik weet trouwens niet waar jij vandaan haalt dat ik Katholiek ben.
 10. ZENODotus

  De hel

  Neen, hij vermoordt er gewoon 8 miljard omdat ze geen JG zijn (in het Vlaams hebben we hier een woord voor: genocide)... Van hetzelfde laken een pak.
 11. ZENODotus

  De hel

  s De apostolistische geloofsbelijdenis dateert waarschijnlijk van rond de 3de eeuw en werd pas gebruikt aan het einde van de vierde eeuw, de huidige vorm dateert uit de achtste eeuw. De NT hoort tot de vroegste bronnen van het christendom, dus dat de eerste christenen het blijkbaar niet geloofden is een stelling die je niet kan waarmaken, zowel modalisme als drie-eenheid (en dan met name de goddelijkheid van Christus) komen vrij vroeg ook in andere christelijke bronnen voor (zoals de eerste brief van Clemens) en de brief aan Barnabas. Zoals ik dus al gezegd heb hoort het NT en zeker de brieven van Paulus tot de vroegste bronnen van het christendom... Je hecht veel te veel belang aan de AG,die uitsluitend de essentie van het katholiek geloof uit de doeken doet... Er staat dus heel veel niet in de AG.
 12. ZENODotus

  Het vereren van de Heilige Maagd Maria

  Als je je er beter door voelt, zou ik zeggen zeker doen. Ikzelf heb er niet zoveel aan, terwijl voor velen het herhalen van mantra's (in dit geval dus gebeden) een rustgevend en meditatief effect kunnen hebben, denk ik dat ik er te rusteloos voor ben (ook aan mindfulness b.v. heb ik niets), verder houd ik ook gewoon niet van het opzeggen van voorgeformuleerde gebeden. Verder herinner ik me dat de rozenkrans vooral als boete bij de biecht werd gebruikt, misschien dat dat nog wat in mij schuilt. Verder verbaast het me dat mensen die beweren uit het katholieke veld te komen (meen ik me te herinneren) denken dat Katholieken geloven dat ze maria aanbidden... Dat wordt namelijk expliciet ontkend... Zij vereren Maria, maar aanbidden haar niet. Volgens eigen zeggen natuurlijk. Verder was Maria grond voor veel ruzie tussen mijn protestantse overgrootvader en mijn katholieke grootvader.
 13. ZENODotus

  De hel

  De drie-eenheid is wel degelijk een onderdeel van de apostolische geloofsbelijdenis, dat jij het anders interpreteert doet hier natuurlijk niets van af, en is een vrij zwart-wit denkbeeld (fundamentalisme). Verder dateert de apostolische geloofsbelijdenis, in tegenstelling tot wat de titel suggereert niet vanaf de apostelen maar is eeuwen later opgesteld. Verder wordt de goddelijkheid van b.v. Christus vrij goed geattesteerd in het Nieuwe Testament, waar b.v. in het Johannes-evangelie Jezus drie maal expliciet God genoemd wordt (god volgens JG), de erfzonde-leer heeft te maken met een probleem in vertaling in Rom waar Augustinus (die geen Grieks kende) de Latijnse vulgaat gebruikt, waar de woorden dubieus zijn... Ook in de bijbel wordt de gedachte dat Jezus gestorven is voor de zonden van de mensheid geopperd, vooral bij paulus, lees dus misschien zijn brieven nog eens na, meer nog die leer wordt over het algemeen in de Katholieke Kerk niet meer aangenomen en is vooral te wijten aan het idee van feodaliteit uit de middeleeuwen (vooral Anselmus wordt hier genoemd). Maar goed, dat is natuurlijk allemaal off topic. Jezus zou waarschijnlijk niet zo gekant zijn tegen de leer van het huidige christendom (waarschijnlijk wel tegen veel van hun leiders), al zijn er uiteraard dingen die Bijbels niet geattesteerd lijken (al zijn die erg miniem; jouw interpretatie hoeft namelijk niet meteen waarheid te zijn), gebeurt wel meer als er tweeduizend jaar evolutie tussen zit, daar Jezus zelf niets geschreven... Dat is anders met Russell waar we de teksten van hebben (lees b.v. zijn schriftstudieën geheel gratis te vinden op Internet), of beter nog vraag het een Bijbelstudent, want ja, die bestaan ook nog steeds... Hij geloofde dat er geen hel of vernietiging bestond, meer nog zijn gekant zijnde tegen de hel was geen verplaatsing naar vernietiging, maar naar het feit dat hij de kerk verzamelde, en dat anderen in het aards paradijs een kans kregen om het geloof aan te nemen. Verder is ook de leer van de hel niet door alle protestanten en Katholieken aangenomen, lees b.v. Moltmann (protestant).
 14. ZENODotus

  De hel

  Interessant is trouwens dat dat niet de oorspronkelijke leer was, maar dat men wel is blijven vasthouden aan dezelfde redenatie dat de hel van de christenheid de mensen onder de duim hield, terwijl moest Russell de dag van vandaag leven hij sterk gekant zou zijn tot wat JG ervan gemaakt hebben.
 15. ZENODotus

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Michael Jackson is in de jaren '80 uitgesloten of heeft zich teruggetrokken (ik weet het niet meer goed), aan het einde van zijn leven dweepte hij met de Islam. Wat Serena Williams betreft zijn er toch enige vraagtekens bij te plaatsen, daar ze zwanger was zonder getrouwd te zijn (een gegronde reden voor uitsluiting) met iemand niet uit de geloofskring, als ik de krantenartikelen mag geloven. Verder kijken JG heel erg fronsend naar wedstrijdsport. Verder is het simpelweg zo dat de eerste christelijke groeperingen gemeenschap van goederen hadden, daaruit is het cenobitische monnikendom gegroeid, maar dat was vrij moeilijk haalbaar voor velen. Verder is het een drogargument te stellen dat Het Christendom van Jezus afkwam, Jezus heeft geen religie gesticht, kort door de bocht gesteld zelfs was Jezus een vrij rechtlijnige jood, die ook deed wat rabbi's in zijn tijd deden... In handelingen zie je dan ook een hele evolutie van een vrij joods christendom naar een heidens christendom.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid