Spring naar bijdragen

ZENODotus

Members
 • Aantal bijdragen

  502
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over ZENODotus

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Religie
  Christen

Recente profielbezoeken

767 profielweergaven
 1. ZENODotus

  Jehovah's getuigen

  zwart-wit denken is inderdaad nogal eigen aan sektarische mensen... Zoals ik al gezegd heb staat het in de NBV in een voetnoot... Het gaat er ook helemaal niet om of het vers thuishoort in de Bijbel of niet, maar om de manier waarop jij redeneert.
 2. ZENODotus

  Jehovah's getuigen

  Zucht... Hoe komt het dat terwijl je de (neutrale) tekst leest in wikipedia, die het inderdaad weergeeft zoals het hoort trouwens, je altijd maar weer tot valse zekerheden komt. Op die manier werkt tekstkritiek niet... Tekstkritiek is namelijk uitermate subjectief, lees b.v. het artikel van Eldon Jay Epp "Why Does New Testament Textual Criticism Matter? Refined Definitions and Fresh Directions" in the Expository Times van 2014, vol. 129 (9) p. 417-431 Verder wordt het comma in de NBV trouwens weergegeven in een voetnoot.
 3. ZENODotus

  Vervolgtopic; waarheid / hemel / atheïsme / ... etc.

  Ik ga mij niet uitspreken over de waarheidsgehalte van het betoog van de man... Maar dat bloed niet stolt bij het stervensproces is simpelweg niet waar, het is een vrij algemeen fenomeen zelfs.
 4. ZENODotus

  Vervolgtopic; waarheid / hemel / atheïsme / ... etc.

  Ik heb je al gewezen op de drie manieren waarop er genezingen plaatsvinden die in de Bijbel ter sprake komen, waarom doe je dan alsof er maar één is, trouwens het woord valse profeet is nogal treffend voor iemand die vertrouwen stelt in een organisatie die al honderd jaar niet anders gedaan heeft dan valse profetieën heeft verspreidt (vanaf 1874)... Dus misschien een klein beetje minder hard van de toren blazen... Verder vraag je me of ik ooggetuige ben, eigenlijk doet dat niet terzake, het gaat er om of er Bijbels gezien een afschaffing van gaven is, en dat komt nergens in de Bijbel voor (meer nog in de opb wordt er gesproken over jongelingen die zouden profeteren) maar ik ben ook geen ooggetuige van de wonderen die in de eerste eeuw volgens de evangelies en de handelingen hebben plaatsgevonden. Verder heb ik steeds in het midden gelaten of ik zelf geloof in gebedsgenezingen (wat niet wil zeggen dat ik niet in wonderen zou geloven), maar geloof in wonderen is niet eigen aan de pinkstergemeente (waarvan men schat dat tegen 2050 een half miljard mensen zullen zijn toegetreden), zelfs de Katholieke kerk kent dat. En ook de evangelische kerk sluit gebedsgenezing niet uit. Misschien toch eens de twee boeken lezen die ik heb aangehaald.
 5. ZENODotus

  Vervolgtopic; waarheid / hemel / atheïsme / ... etc.

  Dat het wetenschappelijk niet aangetoond is, is een vrij groot drogargument, en niet terzake doend, wdG haalt al aan dat van de wonderen uit de eerste eeuw (zelfs niet van de opstanding) "wetenschappelijke" bewijzen zijn, dat hoeft trouwens ook niet, het gaat om andere zaken... Ook de dag van vandaag kent de medische wereld bijna dagelijks wonderen, mensen die voor onverklaarbare redenen genezen, zoals één dokter het verwoordde in een werrk van sesboué: het wonder is geen zaak van de medische wereld... Het bovennatuurlijke hoeft niet verklaard te worden door het natuurlijke (daarom heet het ook het bovennatuurlijke). De 15de conferentie van Cassianus maakt b.v. Bijbels gezien een onderscheid tussen de gave van genezing (niet iedereen heeft trouwens altijd dezelfde gaves, zoals de bijbel duidelijk leert), enerzijds de gelovige die goedgekeurd zijn door God (Mt 10,8 spreekt hierover), zij die het kunnen ter meerdere glorie van de kerk (dit zijn over het algemeen zondaars die niet Gods goedkeuring genieten, hierover spreekt Mt 7,22-23), en dan de derde groep die jij in hoofdzaak aanhaalt, namelijk zij die het doen vooral voor meerdere eer en glorie van zichzelf. Dat niet iedereen geneest, is een vraag die door vele christenen die in gebedsgenezing geloven een vraag die openblijft naar ik aanneem heeft Wilkin Van Der Kamp hierover een boek geschreven om dit uit te leggen, vrij zijn heeft trouwens ook een interessant boek op de markt va een vrouw die van zichzelf denkt dat ze genezen is: "Geen grappen, God". Beide boeken heb ik nog niet gelezen, maar ik heb heel veel getuigenissen gehoord van mensen die vinden dat ze na een gebedsgenezingsdienst genezen zijn geweest. En hun getuigenis is evenveel waard dan van sceptici die het niet geloven.
 6. ZENODotus

  Vervolgtopic; waarheid / hemel / atheïsme / ... etc.

  Ik wil even reageren op je vraag aan Sjako rond de erfzondeleer... Ik laat even in het midden of die gedateerd kan worden bij de eerste christenen (eigenlijk is er echt heel weinig gekend over de eerste christenen, en verder wordt het altijd een beetje "vervuild" door interpretatie, de reden waarom Plato b.v. zo gekant was tegen het schriftelijke en een grote voorstander was van het mondelinge)... Ik heb het idee dat er heel wat interretaties zijn over de erfzondeleer en dat die door verschillende religies anders wordt geïnterpreteerd. De Katholieke interpretatie, waardoor kinderen b.v. zo snel mogelijk na hun geboorte moeten gedoopt worden om niet door de erfzonde verbannen te worden naar de hel, is inderdaad een misverstand die door Augustinus de wereld is ingeroepen door een verkeerde latijnse vertaling (Augustinus kende geen Grieks) van Rom 5,12. Het is in deze context misschien belangrijk voor Sjako en anderen om even het conflict tussen Pelagius (wiens leer als dwaalleer werd bestempeld op verschillende concilies) en Augustinus onder de loep te nemen.
 7. ZENODotus

  Vervolgtopic; waarheid / hemel / atheïsme / ... etc.

  Het zou al moeten duidelijk zijn dat "bij iemand thuis" zoals de BGT het vertaalt, het eerste deel is niet zo goed weergegeven trouwens, iets helemaal anders betekent dan van huis tot huis. Het Grieks heeft hier namelijk kata oikon wat letterlijk vertaald "volgens het huis" betekent... maar nu moet je natuurlijk naar de context van de eerste eeuwste Christenen kijken, die samenkwamen om te onderwijzen in huizen, het heeft dus niets met het huis-van-huis veldwerk zoals bij JG, meer nog dezelfde constructie wordt b.v. gebruikt in Han 2:46 waar ook JG het in hun NWV vertalen met: "Bij hen thuis". Er is trouwens een constructie die iets meer naar van huis tot huis neigt: οἰκίας εἰς οἰκίαν wat in Luk 10:7 staat: (in de NWV vertaald met: ga niet steeds van het ene huis naar het andere). Dat is wat de BDAG er b.v. over zegt: Primitive Christianity structured its congregations in families, groups and “houses.” The house was both a fellowship and a place of meeting. Thus we read of the house of Stephanas in 1 C. 1:16, the house of Philemon in Phlm. 2, the house of Cornelius in Ac. 11:14, the house of Lydia in Ac. 16:15, the house of the prison governor at Philippi in Ac. 16:31, 34. Ac. 18:8 also refers to the faith of Crispus and his whole house. It is also likely that the house of Onesiphorus in 2 Tm. 1:16: 4:19 is a house fellowship of this kind. In this regard we read expressly in Ac. 2:46 that they broke bread by house (κατ~ οἰ̂κον), and the summary in Ac. 5:42 says that they taught and proclaimed the good news in the temple and in houses (κατ~ οἰ̂κον). It is explicitly emphasised that the conversion of a man leads his whole family to the faith; this would include wife, children, servants and relatives living in the house. 42 The use of οἰ̂κος for “house,” “family,” is found elsewhere in primitive Christianity. This is especially evident in the fact that Christian life is lived in this kind of “house.” One has only to think of the directions in the Past. The bishop must rule his own house well (1 Tm. 3:4), for if he cannot do this, how can he take care of the whole congregation (1 Tm. 3:5)? Deacons, too, should take good care of their children and houses (1 Tm. 3:12). 43 Hence it is no surprise that Tt. 1:11 complains of false teachers leading whole houses astray and ruining them, while 2 Tm. 1:16 and 4:19 stress the particular relation of the house of Onesiphorus to the imprisoned apostle. The house and family are the smallest natural groups in the total structure of the congregation. There is an interesting observation in Ac. 20:20: “And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publicly, and from house to house (δηµοσίᾳ καὶ κατ~ οἴκους).” Along with public preaching the apostle also gave instruction in the house meetings of the community. (vet door mezelf).
 8. ZENODotus

  Vervolgtopic; waarheid / hemel / atheïsme / ... etc.

  De meeste JG die ik van fora ken rekenen hun uurtjes op de fora aan... Zelf vind ik dat niet zo abnormaal, als je dan toch een rapport indient... Ik vind het vooral nuttiger dan b.v. de JG die bij zo'n trolly staan en in twee uur amper iemand spreken. Of huis-tot-huis in buitengebied waar er om de km een huis staat...
 9. ZENODotus

  Vervolgtopic; waarheid / hemel / atheïsme / ... etc.

  Nee, ik ook niet. Ik zeg niet dat ex JG ziek zijn. Maar als je het predikantswerk met tegenzin doet mankeert er iets aan je geestelijke instelling, dat is mijn mening. Als je de brieven van Paulus leest is de prediking erg belangrijk. Het hoort gewoon bij het Christenzijn. Ik moest het even opzoeken of we het over dezelfde persoon hadden, dinsdag was Wim De goeij te gast Bij Jorieke op groot nieuws radio... Hij zegt wel enkele rake dingen hoor en is natuurlijk vooral dogmatisch gekant tegen JG als zijnde nu een protestants (wedergeboren?) christen, dus ik zie in ieder geval niets mis met zijn geestelijke instelling daaromtrent, al is hij wel soms een beetje extreem, maar dat zijn vele christenen. Verder ben ik zelf niet zo om een theologie te voeren tegen, maar vooral om een theologie te voeren voor. Verder was er geen huis tot huis gedoe in de eerste eeuw, velen gingen gewoon op markten staan en verkondigden daar hun filosofie (Paulus die hierover trouwens verschillende malen spreekt, was niet de enige, dit was net zo het geval bij b.v. de sofisten of de epicuristen), verder ging hij naar geloofsgenoten en had hij zendingsreizen, en neen niet iedereen deed het op die manier... Getuigenis geven van God was dan vooral een kwestie van hoe men leefde, niet van wat men zei... Verder vind ik deze uitspraak niet alleen onzinnig, maar ook gespeend van eender welk empathie dan ook... Doet me denken aan een echtpaar speciale pioniers die een dochter hadden die echt een extreme hekel aan de velddienst had (terwijl ze trouwens vrij goed kon spreken, wat ze is later vertegenwoordig van het één of ander geworden), toen zei haar moeder tegen haar, omdat jij het toch doet, terwijl jij het niet graag doet, tellen jou uurtjes voor God zeker dubbel" En dat beste mensen is wat we noemen empathie hebben voor een ander.
 10. Even geheel anders: op www.edx.org is er sinds gisteren een cursus begonnen over het judaïsme kennen door zijn geschriften... Misschien voor sommigen interessant. Het is in een serie van allerhande religies te kennen via hun geschriften trouwens.
 11. ZENODotus

  Vervolgtopic; waarheid / hemel / atheïsme / ... etc.

  Neen, volgens mij is dat niet echt bewust... Volgens mij kennen ze gewoon het verschil niet. Het is trouwens een trek die ik niet alleen zie bij JG, maar zo goed als bij alle unitariërs... Er zijn hele bladzijden discussie waar een trinitariër het modalisme tegenspreekt van een unitariër :D... Bijna hilarisch. Daarom zijn ze nu ook ex-JG. Je moet een geestelijke instelling hebben en deze personen hadden dat niet. Het ligt nooit aan hunzelf natuurlijk. Het is inderdaad nogal een verdraaid beeld dat JG dat "vrijwillig" doen... Elke maand geven ze hiervoor een rapport af over hoeveel uren ze gepredikt hebben, als je geen tien uur kunt opgeven kom je niet in aanmerking voor bepaalde voorrechten (meer nog, als je b;v. Gods Koninkrijk regeert leest dan merk je dat prediken als een belangrijker kenmerk van de broederschap wordt genoemd dan liefde), vroeger stond het zelfs op de invulfiches als je betheldienst wilde doen. Als je geen rapport indient, of geen uren indient dan wordt je gekenmerkt als eerst onregelmatige verkondiger, als je te weinig uren opgeeft word je gegarandeerd bezocht door een ouderling omtrent herderlijk werk... Dat om je een idee te geven over de werkelijkheid. Verder is het vrij ironisch dat sjako hier maar constant heeft over beledigen tegen zijn religie spreekt terwijl hij zelf andersgelovigen die niet langer tot zijn geloof behoren beledigt, meer nog, volgens de Wachttoren zijn ex-JG geestelijk ziek, dat de meeste JG afvalligen zijn van andere religies, en dus blijkbaar ook geen geestelijke instelling hadden, laten we dan maar buiten beschouwing. modbreak Trajecto: We spreken hier steeds voor onszelf. Als iets ooit door "de Wachttoren" is gezegd of nog steeds wordt gezegd mag niet als een automatisme op een andere forummer worden geplakt. Als sjako zegt dat een ex-JG geestelijk ziek is zal daarop gereageerd worden; als "de Wachttoren" iets zegt kan worden gevraagd of hij daarachter staat of niet. Een automatisme dat hij "dus" erachter staat kan hier niet worden gehanteerd.
 12. ZENODotus

  Vervolgtopic; waarheid / hemel / atheïsme / ... etc.

  JG hebben geen flauw idee wat de drie-eenheid inhoudt... Daarom dat ik ze constant betrap op het uitleggen van modalisme (is iets helemaal anders dan drie-eenheid, en trouwens ouder dan de leer van de drie-eenheid), zelfs in hun eigen lectuur... Er wordt zelden of nooit een aspect van de drie-eenheid besproken, wel van modalisme. Verder is de drie-eenheid helemaal niet een idee dat pas "eeuwen later" dan de eerste christenen zou zijn ontstaan... Er zijn uitspraken b.v. over Jezus als God gevonden zo ver terug als de 2de eeuw (dus amper een paar decennia na het ontstaan van sommige bijbelgeschriften) (b.v. Clemens, Hippolitus, Tertulianus), het is pas tijdens het concilie van Nicea in 325 dat er een begin werd gemaakt het dogmatisch te onderschrijven, maar dat was vooral door Arius en zijn achterban, voor Arius was er namelijk zo goed als geen enkele tegenspraak dat Jezus God was. Er werd ook gesteld dat Joden Jezus niet zouden kunnen aannemen omdat hij als God wordt gesteld in het christendom, laten we dan vooral niet vergeten dat Jezus als God een belangrijke kwestie was voor Joden om wàl Jezus te kunnen aannemen in de beginjaren, juist omdat er sprake is van het aanbidden van Jezus, iets wat voor Joden, als Jezus enkel mens was, een gruwel zou zijn, omdat ze niemand anders dan God mochten aanbidden.
 13. ZENODotus

  Kan een atheïst in de hemel komen?

  Zucht, weer die dooddoener... Weet je dat je dit getypt hebt op een netwerk die oorspronkelijk door de DOD is ontworpen om bij nucleaire aanvallen communicatie open te kunnen houden, met andere woorden een netwerk dat oorspronkelijk ontworpen is om aan oorlogsvoering te kunnen doen? Zie je Jezus al typen op een toetsenbord, en welk toetsenbord zou het dan zijn qwerty of azerty? :s De meeste mensen die hier in het westen Yoga doen, doen Yoga als lichamelijke oefening, heeft dan ook niets met God te maken... Ik heb in mijn jeugd toestelturnen gedaan, ik zie Jezus ook geen flik flak of rugwaartse salto uitvoeren. Mezelf trouwens ook niet meer, want de dag van vandaag zou ik mijn nek breken.
 14. ZENODotus

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  Ze zochten een stok om mee te slaan, de voorzitter al zolang hij een ex-Jehovah's getuige is trouwens, en nu heeft hij één gevonden, die officieus is, het is een VZW'tje, zonder enige pressiemiddel of het is de media en zijn achterban, die ra ra ra, vooral uit ex-leden bestaan, ze zijn trouwens eerder naar de media gestapt dan naar de JG, de JG hebben van hun bestaan moeten vernemen via de media, en laten we eerlijk zijn, publiek bespelen is vrij gemakkelijk, kijk naar de witte marsen na de gebeurtenissen van Dutroux. Verder ken ik er die misnoegd zijn omdat de persoon die hen misbruikt heeft (terug) tot de JG is mogen toetreden... Sorry, maar dat gebeurt ook in de maatschappij hoor... Ik ken toevallig mensen die voor zedenfeiten hebben gezeten, één iemand voor zedenfeiten met drie minderjarigen, waarvan de ouders het te weten kwamen en naar het gerecht stapten, na drie jaar stond hij terug op vrije voeten en mocht gaan en staan waar hij wilde, met al zijn seksuele frustratie trouwens erbij, want hij was nogal geobsedeerd door seks, geen hond die er meer naar kraaide, hij had namelijk zijn tijd uitgezeten... Wij kennen in Vlaanderen niet zoiets als in de VS waar een zedendelinquent altijd zich bij de politie moet melden. Verder zijn de JG een religieuze organisatie dus gaan ze uit van zonde, niet van misdaad, dat is een belangrijke nuance. Als je een misdaad te melden hebt moet je dan ook niet naar een ouderling gaan, maar naar de politie. Verder heb ik al vermeld dat het document dateert van april 2018, (waarschijnlijk rond de conclusies van een Australische commissie) dus voor de meeste zaken die bij reclaimed voices binnenkomen (waarvan nummers genoemd worden vaak zonder enige inhoud trouwens, van transparant gesproken) rijkelijk laat, verder "als het kind gevaar loopt" wordt er aan een ouderling geadviseerd om ook zonder meldingsplicht toch aangifte te doen (dat is trouwens dezelfde regel die bij professionele hulpverleners wordt gebruikt; beroepsgeheim (niet ambtsgeheim trouwens, dat is nog wat anders) mag geschonden worden wanneer er gevaar is voor derden of voor de persoon in kwestie zelf), verder stelt het document dat verplicht altijd melden van een misbruikzaak waar er geen meldingsplicht is, dit niet aan de ouderlingen moet worden overgelaten, maar aan de personen in kwestie (zonder dat dit sancties zou hebben binnen het geloof, volgens sommige getuigenissen was dat in het verleden wel het geval)... En terecht... Verder snap ik niet waarom b.v. steeds maar weer de (onschuldige) ouders buiten schot blijven, want uiteindelijk zouden zij de eersten moeten zijn die met hun kind naar de politie stappen, niet een vreemde... Ik herinner me b.v. een pamflet TEGEN pedofilie van twintig jaar geleden waar er zelf gezegd werd dat je als slachtoffer goed moest nadenken of je aangifte zou doen van de feiten omdat het vaak jouw woord (als slachtoffer) tegen dat van de dader was en heel wat pijn terug zou oprakelen.
 15. ZENODotus

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  Ik ben persoonlijk niet erg voor reclaimed voices... Enerzijds omdat ik vind dat ze het vanaf het begin vrij vuil spelen door het vooral in de media te willen spelen... In een rechtstaat (en dat wordt wat kindermisbruik betreft nogal eens vergeten) moet schuld bewezen worden, maar uit reclaimed voices komen er geen strafrechtzaken voort... Meer nog, sommigen die ik erover heb aangesproken willen niet heel de heisa terug bovenhalen rond hun misbruik (wat ik begrijp) maar wat is het verschil om het wel in de media uit te spelen en het niet waar het hoort in het gerecht? Verder heeft reclaimed voices geen enkele bevoegdheid, het is een vzw opgericht door enkele misnoegde ex-leden. Verder vind ik dat er wel met het vingertje wordt gewezen naar JG, maar zelfs als je mij ontmoedigt een kindermisbruikaffaire van mijn kind aan te geven, dan zal ik dat toch doen... Dus ik vind in ieder geval niet dat de naasten hierbij vrij van schuld zijn, voor zover ik weet is er ook geen meldingsplicht langs hier, dus blijven de ouderlingen niet in gebreke wanneer ze het als zonde beschouwen, in plaats van als strafzaak, en niet naar de politie stappen, dat is namelijk hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid niet. Verder vind ik het artikel wel een stap in de goede richting, al komt het rijkelijk laat natuurlijk (het dateert als ik goed lees van april 2018), terwijl het natuurlijk al jaren aansleept.
×