Spring naar bijdragen

broer konijn

Members
 • Aantal bijdragen

  971
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over broer konijn

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. broer konijn

  Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.

  1. VLAGGETJES van behoud De mens is een vlaggetjesbeest. Hij gaat een route op weg naar de heilige berg en zet vlaggetjes bij wat hem treft als aandachtspunt van norm en welzijn. Maar de zaken van aandacht zijn tegelijk vaak typerend voor de mens die er zijn speerpunt van maakt, of voor wie het gewoon een zaak is van eigen identiteit, of eigen afwijking, of eigen territorium. En de vlaggetjes worden als het ware een soort van geurvlaggetjes (steeds zeiken over hetzelfde onderwerp, zeg maar). Denk bijvoorbeeld aan iemand die altijd roept de sleutels niet te laten slingeren maar een vaste plaats te geven. Ook op een moment dat de ander de sleutel bewust ergens anders neerlegt. Of iemand die altijd roept geen deuren open te laten staan, en dat doet terwijl iedereen bezig is weg te gaan en jassen aan te doen. De vlag blijft en houdt waarde met vaak een persoonlijke kleur of ervaringswijsheid. Maar de toepassing staat los van de luisteraar; en ook los van de eigen praktijk van de vlaggetjesplaatser. Het kan zelfs zijn grootste zwakte zijn. 2. VEEL VLAGGETJES MAKEN EEN KENBARE ROUTE Dat is niet alleen negatief maar vooral ook positief. Maar wel een zaak van geest en vlees samen. Een zaak als het waarschuwende gebaar dat nog beproeving behoeft. Als jij struikelt over een valkuil, is het goed dat je er een vlaggetje bij plaatst en er een topic voor aanmaakt in het peloton. Persoonlijk maar tegelijk getuigend van je persoonlijke ervaring met het grotere geheel en het hogere doel. En het geheel van de vlaggetjes, hoe persoonlijk ook, geeft wel een algemeen beeld en een algemene route waarbij heel veel vlaggetjes als een soort aanmoedigingsmenigte langs de Tour de France de renners toejuichen naar de finish. Zo’n vlaggetje is typisch voor een persoon of een bepaalde leer, maar het zegt niet alles over een persoon. Die persoon is als een schip dat onder een vlag vaart: de bemanningsleden hebben allerlei andere aandachtspunten en allerlei van de koers afwijkende dingetjes. Toch zijn de vlaggetjes heel belangrijk. Want de vlaggetjes geven speerpunten en aandachtspunten en richting, en alle vlaggetjes van alle mensen tezamen geven een veld van vlaggetjes. En waar de gemeenschappelijke koers dezelfde is, daar treedt een heel mooi effect op: de vlaggetjes vormen samen een veilige route en een gemeenschappelijke weg die door alle omstanders wordt geteld als gemeenschappelijk. En hoewel iedereen veel verschillen in zijn leven heet, en hoewel iedereen niet steeds leeft met z'n eigen vlaggetjes werkt het geheel toch als een soort van haag of weg of veilig bouwwerk waar iedereen zich veilig voelt. Dit nu, deze vlaggetjes van de individuen, kun je de traditie noemen. En als het wordt geleid vanuit de kerk, kun je het traditie noemen met een hoofdletter. Want dan reken je met de leiding van de Geest en met kennis van wat God wil. Dat is dus een waardevol gebeuren en een grote rijkdom. Want de kostbaarheden van de individuen worden tot een gemeenschappelijk goed. En de bewakers van de leer en de kerk die geleiden alle vlaggetjes en plaatsen deze in het wenselijke kader van de gemeenschappelijke route. Elke vertaling en elke leer en elke bijbeltekst en elk aandachtspunt van het geloof, kan zo plaats en betekenis krijgen in een groter geheel. En het grotere geheel kan goed, of heilig, of normatief ontwikkeld, of sociaal, of vreedzaam, of opbouwend, of iets van soortgelijke strekking genoemd worden.
 2. broer konijn

  Polyamorie kan dat?

  @ logisch: Matth.5:32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Dat betekent dat de verlater zondigt. En die zonde van de verlater blijft ook de verlatene navolgen, tot klacht en schandspreking aan de verlater. En de reden waarom ik het hier noem: degene die de verlatene trouwt doet al overspel. Dat zegt Jezus Christus. Dan is het zeker zo dat wie de verlater trouwt overspel doet. Dus de vrije vrouwen zijn niet vrij, maar plegen overspel als zij het met een verlater houden. De binding van het huwelijk werkt dus door de verlater heen, naar de verlatene, en naar heel de maatschappij. Op die manier onderhoudt de maatschappij mede het huwelijk, en drijft de maatschappij de echtelieden weer terug naar elkaar. Wel geloof ik dat de logica niet zover strekt dat we eruit kunnen concluderen dat de genoemde behoefte gelijksoortig is. Ik denk dat de aard en motieven verschillend zijn.
 3. broer konijn

  Waar heb je moeite mee?

  Begrijpen wel ja, maar ik deel em niet. Je zorg zit em denk ik ook in het niet voldoende vertrouwen hebben in de mens om zijn eigen norm te stellen, terwijl ik dat vertrouwen wel heb. Er is maar een heel dunne scheidslijn tussen het vertrouwen om zijn eigen norm te stellen en vertrouwen om de hogere reeds geldende norm ook te respecteren. Want recht is uit de eigen aard niet geschikt om vaak veranderd te worden. Want recht staat of valt met recht zelf. Zonder een geldingsduur, is recht helemaal geen recht, maar willekeur. Recht dat plotseling wordt gewijzigd, wordt in feite gebroken. We willen dus niet graag overgeleverd worden aan vertrouwen in mensen om hun eigen norm te stellen, maar we weten ons overgeleverd aan de wet en het recht. Dat is nodig om ons leven in te richten om rechtvaardig te kunnen leven. En dat verlangen we ook van de wettenmakers.
 4. broer konijn

  Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.

  Bedankt voor je uitweiding; mooi om te zien hoe inderdaad het goede en opbouwende door vastbijtende volharding, ook een plaats krijgt in het totaalbeeld ! Dat is geen smokkelen, maar een manier om te laten voelen dat het om een inhoudelijke discussie gaat. Dat gedachteloos wat in het wilde weg babbelen fout gaat lopen. Dat elk woord waarde heeft. Zonder scherpstelling blijf je eeuwig bij elkaar langs praten. Confrontatie en scherpstelling biedt daar gewoon meer helderheid. Meer kans dat je elkaar raakt, prikkelt tot nadenken over consequenties van de eigen visie en andere perspectieven, en eventueel uitdaagt. Raken klinkt negatief, maar dat hoeft helemaal niet. Als je geraakt wordt, val je uit het automatisme van de eigen plaat afdraaien, die nergens anders instemming of begrip vindt, dan aan de eigen stamtafel. En wanneer je geraakt wordt spreek je niet meer op de automatische piloot, maar gaat wat je verdedigt of aanvalt ook meer leven. Wat mij betreft biedt de bijbel inderdaad waarheid. Niet slechts digitale waarheid van eentjes en nullen, maar een waarheid die zodanig waar is, dat je er blind op durft te koersen. Dat je je eraan over durft te geven. Op de wijze dat Abraham zich overgaf aan God, toen deze hem het Woord gaf dat hij zijn zoon moest offeren. Dat vraagt een diep vertrouwen, maar vooral een levend geloof dat God echt ook vandaag iets te zeggen heeft en ook vandaag jouw gelovig omgaan met Hem, beantwoordt en zegent. Hoewel in alle oprechtheid gezegd kan worden dat de bijbel nog nooit het vertrouwen heeft beschaamd, en dus wordt ik ook niet teruggeworpen op het geloofsvertrouwen, als het gaat om de erkenning dat de bijbel waarheid is. Maar het is niet fair wanneer je mij deze visie gaat tegenwerpen. Want ik reken met objectieve maatstaven van gesprek. Mijn argumenten steunen dus niet op die visie. Ik stel dus heel specifiek niet dat iemand anders die waarheid op dezelfde manier ziet. Vanzelfsprekend; zou ik denken, want zonder grote verschillen zouden we ook geen inhoud te overbruggen hebben. Ik ga ervan uit dat jij de waarheid juist helemaal niet ziet vastgenageld in de bijbel. Bovendien ga ik ervan uit dat verschillende deelnemers de waarheid uitsluitend kennen uit de traditie, waaruit dan de bijbel ook is voortgevloeid. Ook daar reken ik mee, en ook dat betrek ik in mijn argumenten. Het is echt niet fair om te zeggen dat ik die andere zienswijzen uit de weg zou gaan. Integendeel. En dat weet je. En als het gesprek verstomt of verhardt omdat de inhoud uit de weg wordt gegaan, is het ook niet fair om te doen alsof ik iemand iets door de strot duw. Als iets op je af komt en je hebt geen tegenwerpingen of je staat op glad ijs, dan is logischerwijs aan de orde dat je wordt weggeschoven. Dat los je alleen op door inhoudelijke tegenwerpingen te maken, of gewoon uit de weg te gaan. Het eerste is wat ik waardeer, en het tweede is waar sommigen openlijk ongeestelijk mee schermen dat ik dat zou moeten doen. Zullen we dat maar gewoon negeren? En dan is de inhoudelijke vraag hoe we in een onderwerp dat nota bene gaat over bijbelvertalingen die opzettelijk vervalsen, toch iets zinnigs kunnen zeggen over de bijbel en de waarheid. Hoe zou je als gelovige spreken van vervalsing, als een andere gelovige spreekt van eigen beleving of eigen variante zienswijze van diezelfde waarheid? Wie waarheid ziet als iets anders dan enen en nullen, die is sowieso geneigd om alle variante mogelijkheden als gelijkwaardig te zien. Maar iedereen kan verzinnen dat er ergens grenzen zijn. En ook iedereen weet dat het trouw blijven aan God, geen zaak is vanzelfsprekendheid, maar dat dat ook opofferingen vraagt. Want hoewel we het niet altijd voelen, is ons geleerd dat we het vlees moeten afsterven en dat we een weg moeten gaan van het kruis. Maar aangezien dat weer vreugde brengt naar de geest, is dus elke goede weg ook vatbaar voor een mengelmoesweg van vlees en geest. We hebben dus nodig om te leren wat belangrijk is. Alles op aarde is vergankelijk, maar het geestelijke is blijvend. Het gaat dus voor ons om het geestelijke. Maar wat koop je daarvoor, als je het hebt over een concrete bijbel? En over concrete waarheden van leer? Hoe kunnen we het geestelijke vatten en vasthouden en bewaren, als we er uitsluitend over kunnen lezen en leren in begrippen die we in het vlees moeten verwerken duiden en doorgeven? Hoe kunnen we het geestelijke en het vleselijke onderscheiden als het gaat om heel concrete zaken? Ik heb daarom een aantal onderscheidingspuntjes erbij gesleept: 1. Een wolk van getuigen met vele seinvlaggetjes van behoud; 2. Een kenbare hoofdroute waarin het geestelijke het vleselijke onderwijst; 3. Routeverstorende factoren doordat het vleselijke vecht met het geestelijke; 4. Zelfverloochening die het vlees voortdurend dwingt om terug te keren naar het geestelijke; 5. Breken met de verharding die optreedt als het geestelijke wordt gesteund door het vlees; 6. Afsterving van het aardse, want al het aardse zal voorbij gaan; 7. Blijven in de ware godsdienst; 8. Blijven in de waarheid van God; 9. Geestelijk blijven denken; 10. Achter Christus gaan staan. Elke leer, of traditie, of bijbel, of een vertaling, of andere concrete zaak van geloof, kan niet los worden gezien van het omgevingsveld dat wordt gevormd door deze tien punten.
 5. broer konijn

  Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.

  Ik weet het. Maar wanneer je eenmaal op die golflengte komt, ga je met steeds minder, steeds meer begrijpen. Dat is geen kwestie van moeilijk doen, maar van golflengte. Sorry dat de afstand groot is. Overbrugging kan alleen door communicatie. Wat je citeerde, daar knipte je twee woorden weg: dan kunnen kern: Nope, mijn letter ligt niet buiten de bijbel. Maar niet exclusief. Die kern rechtvaardigt dat ik Thorgrem aanspreek op wat voor hem de bijbel is. Dat is zijn inbreng. Zijn aanspreekbaarheid. Hij vraagt erom. Hij geeft aan dat hij zijn letter niet buiten de bijbel zoekt, en specificeert zijn nuance. Dat is mooi, en mogelijk opbouwend, en daar spreek ik hem op aan. Met nota bene vier smileys in een post. Wat hij daarmee doet is vervolgens aan hem. En aan jou. Het is mooi dat de allereerste aanleiding opgevat kan worden als ironie met een pro-bijbel strekking van Thorgrem. Dat zou ook mooi geweest zijn. Maar daar kiest Thorgrem niet voor. Dan is het ook niet per se pro-bijbels bedoeld. En dat blijkt. Maar wat daarvan ook zij, ik stelde de vraag algemeen en Thorgrem geeft ook algemeen antwoord. Het ging over 'de letter' waar de gelovige zich op baseert. Dus dat jij het algemeen opvat klopt ergens ook wel, maar zó algemeen zei ik het ook weer niet. Ik zei: "dan" (als-dan) en "tussen ons" (tussen bijbel enerzijds, en bijbel-maar niet exclusief anderzijds) Je maakt een denkfout. Ik kan prima spreken met ongelovigen. Maar waar het gaat botsen is waar mensen zeggen zich ergens op te baseren, en dan blijkt gewoon dat ze er een potje van maken, of een potje zitten te liegen, of naast de potjes pissen waar ze op mikken. Maar dan vervolgens doen alsof er niets is gezegd. Nou zijn wij allemaal gebroken vaten, dus dat is niet erg. Ik ben niet meer of minder dan een andere kneus. Maar; samen kunnen we woorden spreken van waarheid of zekerheid of geloof of overtuiging of bezieling, of omgang met mens en dier en natuur, om zo dat wat in een gebroken vat met waarde is, er ook uit te laten stromen. Op die manier bereiken wij een grotere hoogte dan we zelf zijn. Vind je dat niet iets om naar uit te zien en om onze handen naar uit te strekken? Afdwingen mbv dubbelzinnige statements met woorden als waarheid, betrouwbaar, Woord van God...? Dank je ! Kun jij je voorstellen dat er betere criteria zijn waarop wij elkaar aanspreken?! Als de waarheid dubbelzinnig is, dan geeft dat reden tot gesprek. Als betrouwbaar dubbelzinnig is dan geeft dat reden tot gesprek. Als Woord van God dubbelzinnig is dan geeft dat reden tot gesprek. En dan komen we ook ergens. Maar wie in het geheel niet aanspreekbaar wil zijn op waarheid, betrouwbaarheid, en Woord van God, die is het die zich gaat ergeren. Want hij wil heel die discussie niet. Jammer joh! Het zou dus helpen als je erop voorbereid bent dat je aandacht vraagt als je je begeeft op het terrein dat je waarheid of betrouwbaarheid of Woorden van God claimt. Want dat is een terrein dat niet gaat over jouw subjectieve gevoel, maar dat gaat over iets waarop iedereen kan reageren tot beproeving wat precies in jouw woorden waar, en betrouwbaar, en Woord van God is. Dat geldt voor een atheïst en een Jehova getuige en een PKN-er en een Katholiek precies eender, als voor broer konijn. Als het goed was, dan was elke mening niet een losse mening die respect vraagt, maar dan was elke mening een mening die zoekt te bouwen op waarheid en betrouwbaarheid en aanspreekbaarheid en lichtbrenging in de duisternis van het eigen gekozen onderwerp. Dat noemden ze vroeger Verlichting. De statenvertaling in 1637 noemde dat al de Verlichting. En jouw rijkdom rust op de zegen die daarop volgde. Maar na de verlichting werden we lui en hooghartig en hebben we de verduisteringsgordijnen laten zakken, en is ons beleven en ons weten een zaak geworden van een dark room. Da's niet gezond. Wen er dus aan dat dat niet is wat God vraagt, en ook niet wat een wereldse samenleving vraagt wanneer de tijd aanbreekt dat niemand meer vertrouwen heeft in wat dan ook. Ja, daar heb je wel een punt. Wie op een berg staat ziet verder. Wie onderaan een berg staat kan maar niet begrijpen waarom zijn stem anders klinkt dan de stem van een die spreekt vanaf een berg. Maar dat ligt niet aan mij. Ik spreek niet mijn eigen woorden, maar de woorden van de berg waarop ik sta. Het is dus een ongelijke strijd. En dat botst. Waarbij het niet zo simpel is als het lijkt, omdat wij beiden in een bepaald vlak op een berg kunnen staan. En dan kun jij op gronden van eerlijkheid en respect en evenwichtig verdeling van spreekruimte, gaan claimen dat jij evenveel hoogte en reikwijdte krijgt met je stem, en een plaats op de berg van je spreken verdient. Maar dat werkt zo niet. Want die ruimte heb je al, en die berg is geheel aan jou om op te klauteren of als je er al op staat, om er al vanaf te spreken. Net zoveel als je wenst Wil je verder reiken dan het woord van dit moment, dan moet je beginnen met ergens op te gaan staan. Een zeepkistje of zo. En dan is het goed om te kijken of dat kistje genoeg sterkte geeft, en om er kistvervangende middelen bij te zoeken. Zoek een berg! Zoek een rots! Maar ga niet te steil, want dan knetter je weer naar beneden. En: wie hoog klimt valt ook harder - als hij valt. Dus het kan ook een overweging zijn om gewoon te accepteren dat je stem minder ver reikt. Ja, en dan zit ik nu dus met de gebakken peren. Want ik ben niemand en ik claim niets. Maar jij stelt dat het ellenlang is en oeverloos en vooral gaat over onderwerpen als betrouwbaar, waarheid en Woord van God. Dat is dan misschien ook wel zo. En mensen kunnen zich er aan ergeren. Maar zie dan eens naar het gehalte van kortere posts in het algemeen en wees blij dat God je een muis heeft gegeven om je te bedienen en over een tekst heen te scrollen. Niemand vraagt van je om alles te lezen. Maar wat ik zeg, is niet geknipt en niet geplakt, maar is wat ik je ook echt te zeggen heb. En ik vind het alleen maar jammer dat jij zoveel minder te zeggen hebt. Want hoe meer je zegt, hoe meer ik kan kijken in je hart, en door je hart wie Die God is in jouw hart. Want waar je je hart de vrije loop geeft, daar komen stromen van levend water en levendmakende geest. Dat wil zeggen, als je je hart ook laat vullen en ook je voeding is van Die levendmakende Bron. En hoe minder iemand zegt hoe meer de omgeving wordt geconfronteerd met de menselijke beperkingen en onhebbelijkheden. En dat laatste, weet je hoe dat komt? Omdat op een forum mensen geen wachters voor hun lippen willen zetten. Een forum is bedoelt als uitlaatklep. En ik vind dat op zich ook wel prettig - al zijn er grenzen. Leer het hart kennen en vlucht niet weg achter leer en belijdenis. Want alleen dan leer je jezelf kennen - of je wel echt van harte bent in die leer, en die belijdenis, en dat geloof. Maar wie hier zichzelf kent en zijn beperkingen en zichzelf wachters voor zijn lippen laat plaatsen die kan met weinig woorden ook bergen van geloof verzetten. En zulke mensen zijn er ook op dit forum. Wie leest die weet. Koester ze, want ze zijn minder irritant dan ik! Want wie meer vrijuit spreekt, toont ook meer menselijke beperkingen. De wachters voor mijn lippen jagen de woorden er juist uit, in plaats van ze tegen te houden. In wezen zitten jij en ik dus qua zelfdiscipline op vergelijkbaar irritatieniveau. Sorry, en sterkte ermee. Kunnen we weer on-topic gaan?
 6. broer konijn

  Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.

  Beste Konijn. a) Bovenstaande heeft niets te maken met het citaat en mijn commentaar daarop. Throrgrem gebruikte ironie. Het droop ervan af zeg maar. c) ga je je verontschuldiging aanbieden voor je insinuatie dat ik geen waarde aan de Bijbel zou hechten? Graag. Ik wacht geduldig af. Dag Mysticnetherlands, a. jouw citaat was een antwoord aan Thorgrem. Daarom is een en ander direct relevant. b. Die ironie is dan niet gestopt en de lading niet getemperd. c. Dat heb ik niet gezegd. Ik zei dat je zonder Woord van God bent. En dat kan ik ook in mijn eigen perspectief, best verkeerd zien. Mijn welgemeende excuses dat je hebt opgevat dat de bijbel voor jou zonder waarde is; en ook mijn vergelijking is in die zin ongepast. Zie het alstjeblieft uitsluitend in het kader van een gesprek waarin de bijbel op het voetstuk van waarheid wordt geplaatst. Eerlijk gezegd weet ik niet waar het bij jou begint onwaarheid te worden. Ik weet uitsluitend hoe negatief jij en Thorgrem openlijk zijn over mijn zicht op de bijbel als waar en betrouwbaar. Daarom handhaaf ik in zoverre in deze discussie de lijn, als weerwoord op jullie aanvallen, maar ben ik wel oprecht benieuwd naar de nuances.
 7. broer konijn

  Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.

  Je bent dus niet in staat om iets in de context waarin het geplaatst is te lezen. Vrij sneu voor jou natuurlijk maar val mij er niet mee lastig wil je. Het toont echter prima dat jij volstrekt niet in staat bent om een gecompliceerde verzameling boeken als de bijbel zonder begeleiding te lezen en te interpreteren. Die mag je hebben. Maar ik had al gereageerd, en jij had al geantwoord. En een hoop kennis zijn we rijker geworden. Dus als wat je hier zegt over mij hout snijdt, dan ligt het aan mij dat jij geen gelegenheid hebt gehad om te nuanceren, en past geduld aan jouw kant, en doen we het gewoon even over: Elke ketter heeft een letter. Maar jouw letter lijkt buiten de bijbel te liggen. Accepteer jij de bijbel als gezonde bron van gezonde leer?
 8. broer konijn

  Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.

  Thorgrem: Bizar dat zoveel mensen überhaupt waarde aan de bijbel hechten Dat is een uitspraak die wel bij jou past (MysticNetherlands) maar voor een katholiek is 'ie nogal ongenuanceerd. Dus ik zeg/vraag: jouw letter lijkt buiten de bijbel te liggen. Thorgrem: Nope, maar niet exclusief binnen de bijbel. Heb je het gelezen? Dit is inhoudelijk, en relevant, en niet zonder nuance. Tot zover keurig op orde. Maar de nuance is wel wat in tegenspraak met de eerste opmerking. En ook onder katholieken leeft er wel meer ongenuanceerdheid, http://www.stpiusx.be/index.php?page=151&news=276 Dus ik probeer te meten hoe ver die uitspraak gaat en hoe diep die nuance is en ik zeg: Dan kunnen we vanaf nu de bijbel als gemeenschappelijke norm nemen, en tussen ons ervan uitgaan, dat de bijbel als kennisbron juist en betrouwbaar is. En dan wordt het wel duidelijk: Thorgrem zit echt heel nadrukkelijk aan de kant van jou, MysticNetherlands, namelijk in het geheel zonder bijbel: Ik weet echt niet wat Thorgrem bedoelt. Is "zijn reactie" de genuanceerde reactie of die ongenuanceerde reactie die eraan vooraf ging. Duidelijk is er de anti-identificatie, dus daaruit kunnen we weten hoe het ermee is gesteld. Verstandelijk is hier dan de realiteit dat na een aanvankelijke sneer richting de bijbel, ook de nuance sneuvelt en Thorgrem de bijbel ronduit en onverbloemd verwerpt. Daarmee gaat hij verder dan de leer waar hij voor staat, maar zoals blijkt uit de link hierboven is dat anti-bijbelse een katholiek ook niet geheel vreemd. Het verbaasd mij echter wel dat Thorgrem hier zo uitgesproken over is. Het plaatst de opmerking over ketters ook in een ander licht, en de afstand lijkt groter dan die met een ongelovige. Maar eerlijk is eerlijk, ook breder in katholieke kring wordt soms sterk anti-protestant gedacht. Ik citeer maar weer: Als verklaring voor het ongenuanceerde over de bijbel in deze draad, vrees ik dat ikzelf daar behoorlijk debet aan ben geweest en dat Thorgrem niet blij is met de protestantse inbreng vanuit de bijbel. En de bijbel is ook confronterend! Maar wie vanuit 2000 jaar Traditie die traditie minimaliseert tot genade en absolutie, die komt duidelijk niet het recht toe om zich op de leer van zijn geloof te kunnen beroepen. Dat zal ook Thorgrem tever vinden gaan. Dus ergens ligt er wel een grens. De individuele mening is altijd respecteerbaar, maar de leer gaat verder dan het individuele standpunt. En het blijft onduidelijk hoe het nu in de nuances echt is. Laten we daarom de priesters er weer op na slaan: Zie je het? Alleen die waarheid moet geloofd worden, die in niets van de kerkelijke en apostolische overlevering afwijkt. Mooi hé?! Dat is de nuance van de WAARHEID. AMEN ! En dat zeg ik als protestant! Dus het zal duidelijk zijn dat het "niets afwijken" niet inhoudelijk getoetst mag worden in de katholieke praktijk; en als het niet getoetst mag worden, dan ineens is dezelfde uitspraak een canonisering van alles wat er in het heden wordt geleerd. Dezelfde zin krijgt dan een andere klemtoon: Want het wijkt niets af.. Maar als we niet gaan goochelen met klemtonen, dan is het gewoon werkelijk waar, en dan hebben wij een gemeenschappelijke norm. En dat precies is ook de norm waar ik Thorgrem naar vroeg: Dan kunnen we vanaf nu de bijbel als gemeenschappelijke norm nemen, en tussen ons ervan uitgaan, dat de bijbel als kennisbron juist en betrouwbaar is. En daar is nog een extra argument voor dat ik ook ontleen aan diezelfde priesters die zo negatief doen over de protestanten: Zie je de laatste zin?? Z|ie je wel hoe dicht het protestantisme (in principe) komt bij het katholicisme? Als nu maar het katholicisme aanspreekbaar was op haar eigen leer! Uiteindelijk is er heel veel gemeenschappelijk als basis en als kern. Mijn vraag aan Thorgrem over de betekenis van de bijbel is niet zonder grond. Maar in onze gebroken samenleving herkennen we niet wie we zijn, omdat we onszelf onvoldoende beproeven, en daarnaast oordelen we anderen teveel op wie zij niet zijn, omdat we verzuimen om ook hen te beproeven. Of althans de geesten die in hen zijn. En dat geeft niets zolang we in de vrede en in de genade overvloedig zijn. Maar wanneer wij oordelen, dan komt aan de oppervlakte wat het is waar ons hart mee rekent. En wat eruit komt, is wie wij echt zijn. Want wij zijn wat onze werken zijn. In katholieke termen: goede werken zijn verplicht. In protestantse termen: aan de vruchten kent men de boom. En jij MysticNetherlands, hoewel je mening overeen komt met die van Thorgrem, jij valt geheel buiten deze discussie. Van jou begrijp ik wel hoe je reageert, maar jij was het niet die iets zei over de bijbel als bron van waarheid. Ten opzichte van deze discussie ben jij als het ware als een Amerikaanse indiaan die God herkent in de natuur. Zuivere intenties en eerlijk. Maar zonder Gods Woord.
 9. broer konijn

  Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.

  Lees het nou gewoon eens op je gemak door. Dan zul je ontdekken dat je verstand wel welwillend is in eigen context, maar dat er een emotionele factor meespeelt, waardoor je jezelf verliest, als er bepaalde prikkels van ergernis opkomen. Biblicisme is niet mijn term of mijn leer, maar jullie term en jullie verketterende afstandneming, om achteroverleunend te excommuniceren, zonder daarbij een discussie aan te hoeven gaan. Je zou eens kunnen overwegen om te onderbouwen, of om gewoon wat minder snel geërgerd te zijn.
 10. broer konijn

  Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.

  Elke ketter heeft een letter. Ik ben geen ketter en heb dus geen eigen letter. Dat zo zeggen, kenmerkt bij uitstek een ketter. Welkom. Nope, maar niet exclusief binnen de bijbel. Dan kunnen we vanaf nu de bijbel als gemeenschappelijke norm nemen, en tussen ons ervan uitgaan, dat de bijbel als kennisbron juist en betrouwbaar is, en alle reden geeft om deze te leren en na te volgen. Ik accepteer de bijbel als verslaggeving van de Bron en met behulp van de bijbel kan gezonde leer voortvloeien, tevens is het onderdeel van gezonde leer. Uit enkel de bijbel (zoals bijbelisme) komt enkel (onchristelijke) ketterij en verwijdering van Christus. Waarom zou je een dergelijk karikatuur aan iemand toerekenen, en dat in onredelijkheid te pas en te onpas voor de voeten werpen? Dus wat is raadzaam: De Schrift kennen en de kracht van God erkennen. En dan zijn er vele leermeesters in Christus. Wat zullen wij dan doen tot vasthouding van het evangelie? Lees hoe Paulus ermee omgaat. Hij erkent dat er vele leermeesters in Christus zijn, maar vermaant de gemeente te Corinthe om Paulus te zien als vader die nagevolgd wordt. Dat is Paulus die voor ogen ziet dat er geen apostelen overblijven, en die er zijn worden vervolgd en gedood. Lees maar: Nu dan, er zijn hier twee vaders naar de leer. Jij bent van Petrus (en diens opvolgers) en ik van van Paulus en diens nalatenschap. Paulus claimt hier leer-vaderschap over de Corinthiërs. Waarbij een verdieping optreedt dat in het navolgen het sterke minder tot sterkte is en het zwakke dat Paulus claimt te hebben in het vlees, wordt aangeprezen als meer kenmerkend voor de kracht van God. Zullen wij dan elkaar vereten en elkaar de mond snoeren met oneigenlijke argumenten en wegzettingen? of zullen wij niet liever onze vaderen eren en als kinderen tot eer van onze afzonderlijke vaders getuigen wat van onze vaderen uit God is? Want wij worden niet geoordeeld in het kindschap van een ander, maar in ons eigen kindschap. Wij worden niet geoordeeld als de dienstknechten van een andere heer, maar elke dienstknecht dient zijn eigen heer. Wat uit God is kan het daglicht verdragen en is nuttig tot lering toetsing, en confrontatie met wat nog meer uit God is. En wat in de duisternis is, heeft gezag en beklemming en overheersing onder mensen nodig, om overeind te blijven. Want in het licht kan het niet gaan, en eenmaal in het licht gekomen blijft daarvan niet verborgen dat het tot de duisternis behoort.
 11. broer konijn

  Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.

  Elke ketter heeft een letter. Maar jouw letter lijkt buiten de bijbel te liggen. Accepteer jij de bijbel als gezonde bron van gezonde leer?
 12. broer konijn

  Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.

  @ DE TRINITEIT: Merk je wel dat je een automatische koppeling hebt tussen: 1. de tekst en een zekere eenheid 2. een zekere eenheid en de triniteit 3. de triniteit en een zeker belijden daarover. Dat maakt dat je belemmerd wordt om om deze tekst te gaan begrijpen in de eigen context. Vergelijk het met Luther en Jacobus. De kerk leert goede werken en Luther kan daardoor niets met Paulus' waarheid, omdat de kerk Jacobus inbrengt als bewijs. Dus met het zicht op de "hogere" waarheid zegt Luther dat Jacobus een strooien brief is waar het geloof alleen maar last van heeft. Dat is zijn frustratie en zijn zicht op waarheid die hij daadwerkelijk onderuit gehaald ziet. Maar het probleem zit niet in die bewuste brief en ook hier in de bewuste tekst, maar in het accepteren dat een tekst wordt geclaimd door een bepaald leerinzicht. Dat is wat minder handig, omdat je op die manier elke dwaling die solide is gekoppeld aan een concrete tekst als breekijzer laat zijn om de bijbel uit elkaar te trekken en te ontwaarden. Het zou denk ik meer brengen als je niet in allerlei automatismen schiet over een leer, maar meer inhoudelijk ingaat op wat je denkt dat onderscheidend is. Niet onderscheidend voor of iets wel of niet origineel is, is "de triniteit". En de twee discussies (leer-inzicht <> wat is de originele tekst) gelijk op 1 hoop gooien, geeft gewoon steeds ruimte om een inhoudelijke discussie af te breken op een leerpunt, en een leerdiscussie op een verschil in teksten.
 13. broer konijn

  Bestaat God?

  Wanneer je uitgaat van een redelijke tegenspreker, worden ineens veel zaken minder belachelijk. Wat ik zeg is dat de laboratoria schijnresultaten produceren en in redelijkheid niet kunnen gelden als bewijs. Dus honderden faculteiten en (groepen) onderzoekers bedriegen ons ofzo? 1. Hoe weet je dit? 2. Welke motivatie zit daarachter bij de wetenschappers? Inderdaad; inclusief de ofzo varianten. De waardering van iets als waarheid, wordt bepaald door zijn ligging in het geloof, het perspectief van dat geloof, en de aannemelijkheid in het geloof. Meer licht op waarheid wordt niet gebracht door meer kennis of meer overtuiging, maar door meer objectieve middelen en methoden van omgang met wetenschap en empirische waarheidsvinding. Niet iedereen denkt zoals jij. Er zijn mensen die echt de waarheid zoeken dmv onderzoek en van mening veranderen als het bewijs hun aannames tegenspreken. Dat zegt niets. Er is geen objectief kader omdat je integriteit meeneemt als factor van waarheidsvinding. Maar wanneer, wat, de doorslag geeft bij wie, blijft geheel open. Jouw waarheid berust op geloof in andere mensen, dat zij oprecht zijn in hun waarheidsvinding en abstraheren van geloofselementen bij de waarheidsvinding. Maar waarheid komt door overtuiging, en wetenschap door het aannemen van wat anderen reeds voor jou bedacht en gecanoniseerd hebben. Wetenschap is als bergbeklimmen; om het goed te doen moet je hoog reiken, maar als je hoog reikt ben je op dat punt absoluut alleen en kun je iedereen die lager gelegen is, overhalen om jouw zicht te geloven, of althans jouw klimroute en klimhaken te gebruiken. Wie komt, die hoort tot de club met regels, en wie niet op de berg staat is bij voorbaat geëxcommuniceerd. Het beeld is wat eenvoudig voorgesteld, maar in de kern wel communicatief, lijkt me. Laten we dan beginnen met eentje die niet in het lab is gebeurd: http://www.sciencemag.org/content/330/6011/1682.full uitleg door niemand anders dan, jawel, mr Coyne. Ik heb een ander artikel gepakt, http://www.pnas.org/content/104/16/6504.full.pdfWel moedig na het voorgaande dat je het aan Coyne overlaat om te bespreken welke SUGGESTIES uit het onderzoek afgeleid kunnen worden. http://scienceblogs.com/evolution/2011/ ... selection/ Wat overigens wel degelijk een laboratorium-aangelegenheid is. We hebben het over fruitvliegjes die bij onderdrukking van de essentiële kenmerken, overleven. Dat gaat niet over evolutie tot nieuwe levensvormen, maar over dierenmishandeling net zolang tot alle vervormingen die te bedenken zijn ook zichtbaar worden. En wat jij daarin ziet als levensvatbaar of positieve ontwikkeling of evolutie, is zonder enige andere maatvoering dan de gemiddelden. Wat bewijst dat? Nog helemaal niets. Is het overleven een maat? Dan kunnen we volstaan met de geslachtsdrift weg te nemen. Is grootte een maat? Is een overleefbare verandering een maat? Het zegt helemaal niets wat je ook concludeert, want het ontbreekt je gewoon aan maatvoering ten opzichte van het theoretische uitgangspunt in de basis. En dus werkt men met statistieken en overleven en gemiddelden. En wat er wél wordt getest en evolutionair geduid: het laboratorium en de ideale testomgeving. Alles wat je meet zegt iets over het laboratorium / de test. Dat is niet objectief, maar relatief. Er is continu beweging, en in een andere omgeving treedt een andere balans en rusttoestand op. Kijk naar grote populaties. Er is bij een verandering beweging, totdat er weer iets van een balans is met de omgeving. Evolutie is de logische natuurlijke balans die optreedt tussen een levensvorm en zijn omgeving. Voor zover mogelijk. En de rest is fantasie. Zeg maar hoe jij dit anders ziet. Daarentegen wordt wel bewezen dat je niet van die vervelende vliegjes afkomt. Wat je ook doet het blijven maar vliegjes. Sterker nog: je kunt ze gewoon weer terug veranderen tot het ouderpaar. Waarbij het maximum van terugveranderen is waar de vlieg zich goed bij voelt. Vind je dat niet raar? Wat verandert levert jouw bewijs, maar doorveranderen lukt niet, en terugveranderen lukt wel. Zou je daar niet iets van een voorzichtige gedachte kunnen krijgen dat er iets van grenswaarden zijn? Dat een bankje inderdaad niet blijft staan in de lucht of op het water? Dus alles wat je met je experimenten bewijst is hoezeer jij als mens een fruitvliegje kunt behagen, of zijn leven terroriseren en onmogelijk maken. Gefeliciteerd! Maar de natuur zelf zorgt er voor dat er natuurlijke barrières zijn, om te voorkomen dat de dodelijke afwijkingen worden gestimuleerd, die dan dus ook vaak dodelijk zijn als ze wel optreden. Heel eenvoudige door plakkerige chromosomen en dodelijke kruisingen. Maar de mengelende mens meent met monsters van Frankenstein de controle te hebben over iets dat geheel buiten zijn macht ligt. bron: http://www.nu.nl/wetenschap/1898491/wetenschappers-testen-omgekeerde-evolutie-.htmlhttp://www.fruitvliegjes.net/proefdier/ Hoe dan ook, het blijven maar steeds fruitvliegjes die door allerlei ingrepen meer laten zien van de theoretische mogelijkheden die hun levensvorm biedt. Ik ziet dat bewoord in het volgende: De mindere soort met minder verschijningsrepresentatie en overlevingskansen, kan dus snel optreden indien de randvoorwaarden gunstig worden, om zo de soort te behouden. Dat zegt niets over macro-evolutie, maar over het incasseringsvermogen van het beest als soort. Het zegt iets over de Maker. En die proefjes zijn reuze interessant maar het zegt veel meer over de analyse van een levensvorm, dan over het overgaan van die levensvorm in een andere levensvorm. Onvoorstelbaar hoe ver we kunnen gaan met het ontleden, van onze proefdieren alsof ze op de snijtafel in plakjes gesneden kunnen worden. En dan zeg jij: toename van genetisch materiaal is hier bewezen; Evolutie is bewezen. Maar dan zeg ik: doe niet zo vooringenomen. Als je ziet hoe de variaties kunnen overleven, dan leer je iets over de onderliggende levensvorm. En als je dan uit de genen meent te kunnen afleiden dat er iets meer wordt getoond dan er was, dan zegt dat iets over wat je hebt gemist bij je aanname over wat het oorspronkelijk was. Want dat is in een empirische wetenschap logischer, dan uit wat je mist af te leiden dat het dus wel iets anders moet worden; daar zit gewoon een kei van een premisse in gebakken, die het normale denkende vermogen gigantisch belemmert. En voor je nu uitvalt: ik ben het niet die zit te muggenziften, en van een vlieg een olifant te maken! Dus eigenlijk ben ik blij met je reacties, maar tegelijk ook een beetje teleurgesteld in je hoe je met simpele linkjes, nalaat om te laten zien hoe die onderzoeken invloed hebben op jouw eigen oordeel over hoe het werkt.
 14. broer konijn

  Bestaat God?

  Oh; ja, dan had ik het kunnen weten, en is wat ik bij voorbaat stel ook niet meer echt bij voorbaat, en weet ik misschien wat me te wachten staat, waardoor ik zo vrijmoedig kan zijn.
 15. broer konijn

  Bestaat God?

  Laten we ons niet afleiden en intimideren met een stapel van schijnargumenten die niets anders doen dan de bewijskracht van een concreet argument statuur geven. Wat jij meent aangetoond te hebben (toename van genetisch materiaal), is bewijsbaar een proefopstelling waarin de voeling met de realiteit geheel uit het oog is verloren. Dat stel ik, Heb je daar inhoudelijke inbreng over? Jij zei dat je het had aangetoond namelijk, en dat heb ik dan dus kennelijk gemist. Ehm, observatie =/= realiteit stel je nu. Sorry maar dat is belachelijk. De processen die in het lab worden waargenomen kunnen niet in de realiteit plaatsvinden bedoel je? Kun je dat bewijzen? Ja/nee. Wanneer je uitgaat van een redelijke tegenspreker, worden ineens veel zaken minder belachelijk. Wat ik zeg is dat de laboratoria schijnresultaten produceren en in redelijkheid niet kunnen gelden als bewijs. En ik voorzie dat bij voorbaat, omdat ik weet dat het geloofsaspect sterker is dan het kille wetenschappelijke licht dat erop wordt geworpen. Dat is mijn vooroordeel. Ik accepteer dat het belachelijk kan blijken te zijn. Ik stelde het immers voorlopig alleen nog maar. Met andere woorden: ik stel dat wat jij inbrengt zal blijken op losse schroeven te staan. En ik gaf reeds aan in welke richting ik bij voorbaat denk (kopieermachine). Dus ik maak het je gemakkelijk. Dan ben jij nu aan de beurt om jouw inbreng concreter te maken. Het onderwerp is toename van genetisch materiaal. Jij stelt dat. Ik vraag om een concrete toelichting of om een concreet voorbeeld.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid