Spring naar bijdragen

Albert57

Members
 • Aantal bijdragen

  73
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Albert57

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Albert57

  Mariologie

  "Maria was belangrijk voor Jezus en was goed Christen" zegt Dolce Vita. Dit klopt zo en zo niet... Christenen zijn vólgelingen van Jezus en ontstonden vologens Handelingen pas veel later...
 2. Albert57

  Het heerlijke feit van de opstanding

  De 1e klap mag misschien 'n daalder waard zijn maar is nog geen overwinning...!!! Deze 1e klap toonde ook de zwakheid van de mens en de vrouw dewelke aan de mens gegeven was. Enne, wat is nou 6000 jaar op de eeuwigheid...??? Een zucht... Uit bovenstaande citaat valt de onwetendheid af te lezen... Zie Hebr.2:9a "Maar wij zien (op) Jezus met heerlijkheid en eer gekroond".... H*A*L*L*E*L*U*J*A*H
 3. Albert57

  Het heerlijke feit van de opstanding

  Wat is dit toch een (h)eerlijke topic voor gelovigen die wéten Jezus Christus te hébben...!!! Jammer dat er zoveel twijfelaars tussen zitten die de vreugde van het geloof dwarsbomen door theologie of filosofie... Blijft bovenstaand citaat van Inneke-Kitty over...!!! H*A*L*L*E*L*U*J*A*H*
 4. Albert57

  Wat zegt Jezus Christus over Zichzelf?

  Helemaal mee eens, A-Q...
 5. Albert57

  Jedidja stelt zich voor

  Shalom Jedidja! Deze naam had je al vóór jouw bijbelse doop...??? Of is het een internet-naam...
 6. Albert57

  Wie ik ben...

  Wellicht ándere mensen...??? Dit bericht is dus duidelijk niet voor jou bestemd daar jij dit al lang wist... Shalom Levi, Baruch ha ba b'shem Adonai En nu niet gelijk denken dat ik Hebreeuws ken... slechts een klein aantal woordjes, hoor...
 7. Albert57

  Wie ik ben...

  ”Het ongeloof sloeg over naar geloof!” Ongeveer een maand nadat mijn vrouw, samen met de kinderen, mij had verlaten, kwam ik in kontakt met een buurman die me hielp met bijbellezen. De pijn van een scheiding is voor buitenstaanders niet of nauwelijks uit te leggen. Dit is een voortdurend proces, mede door het feit dat er kinderen zijn. Buitenstaanders met kinderen kunnen zich, denk ik, wel indenken wat het betekent om je kinderen niet of nauwelijks te mogen zien. In de wet staat hierover het een en ander. Maar over de menselijke waardigheid en gevoelens wordt daarin niet gesproken. Geheel verward ga je dan denken over het mens zijn. En dan zie je pas hoe onmenselijk deze maatschappij is. Geloof? Waar is God dan? Hoe kan God dit toestaan? Praat me er niet van! Toch had ik iets vragends: “God, help me!” Ik was kerkelijk opgevoed en in de kerk getrouwd. In het huwelijk heb ik wel eens de bijbel opengeslagen, maar ik kwam niet verder dan Genesis 5. Met betrekking tot mijn buurman dacht ik ”Praten mag je, maar van m’n geloof blijf je af.” Ik hoefde niet naar een of andere kerk getrokken te worden. Gesprekken Na veel gesprekken met hem begon ik in te zien dat hij in eerste instantie niet een kerk voorstond, maar Jezus Christus. Het geduld en de liefde die hij voor me opbracht had ik nog van niemand anders meegemaakt. Geestelijk kwamen we nader tot elkaar, in Jezus Christus. En ik denk dat het in oktober 1990 was, dat ik op een avond heel sterke liefdesgolven door me heen voelde gaan. Deze golven waren me onbekend en ik vond het onverklaarbaar. Later besefte ik dat dit iets bovennatuurlijks moest zijn. Tijdens een evangelisatieaktie van de groep ‘Vorming en Aktie’, een bijbelschool uit Ede, heb ik nog meer de kat uit de boom gekeken, Mijn gevoelens ten aanzien van het geloof in Jezus Christus gingen op en neer: ja – nee, ja – nee, enzovoorts. Tijdens deze aktie heb ik oprecht gebeden: “Jezus, als U wilt dat ik geloof, dan zult U het moeten doen, helemaal, tot in alle details.” Dat was begin november 1990. Veel veranderd Nu, terugblikkend op de afgelopen negen maanden, kan ik zeggen dat er daarna veel veranderd is. Met Kerst, op 25 december tijdens de samenkomst, voelde ik zoveel liefde in me van de mensen om me heen, dat ik dat graag openlijk wilde zeggen. Dat mocht. De volgende dag was ik er ten volle van overtuigd dat ik gedoopt moest worden. Ik, terwijl ik als baby al gedoopt was? Toch wist ik het zeker. Maar dit dan, en dat dan? Vragen had ik nog genoeg! Toen las ik in een bijbel die al jaren in de kast stond, dat de doop door onderdompeling gebeurde! In de bijbel staat ook duidelijk: “Bekeert u en laat u dopen”, niet andersom. Enfin, op 27 januari 1991 ben ik gedoopt, volledig overtuigd door het Woord van God. Intussen bleef de problematiek rond de echtscheiding, werd zelfs groter. De kinderen mochten mij steeds minder zien. De rust die ik daarentegen van Jezus kreeg werd steeds groter. “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven,” zegt Jezus (Mattheüs 11 vers 28). De problematiek bleef, maar ik keek er nu anders tegenaan. Met hulp en niet zomaar een hulpje – nee, Jezus! Evangeliseren Buiten dit wonder maakte ik nog diverse andere wonderen mee. Had men mij vroeger gevraagd of ik ooit zou evangeliseren, dan had ik met mijn wijsvinger op mijn voorhoofd getikt. U raadt het misschien al: in maart 1991 heb ik daadwerkelijk geëvangeliseerd in Uitgeest. Op een gegeven moment hadden we een gesprek met een vrouw, die wij konden vertellen over de liefde van Jezus. Ze nam Hem als haar Heiland en Verlosser aan en ongeveer drie maanden later werd ze genezen van suikerziekte. (Voor insiders: haar suikerpeil was 20, de volgende dag 4,4!) Volgens huisarts en specialist was dat onmogelijk, maar medische proeven bewezen het! Als je dit van nabij meemaakt is dit een grote geloofsversterking voor je persoonlijk. Zo werd mijn relatie met Jezus steeds hechter. Het ongeloof sloeg over naar geloof. Niet het geloof in een of andere kerk, maar rechtstreeks in Jezus Christus. Telkens weer Telkens weer doet Jezus mij in Hem geloven. Na al deze gebeurtenissen begrijp ik wat er wordt bedoeld met de tekst die staat in Efeziërs 2 vers 8 en 9: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.” Inderdaad, niet uit werken (of daden), zeker niet in mijn geval. Maar door de liefde van Jezus, die mij liefhad voordat ik Hem liefhad! Problemen zullen blijven, ook voor mij: fouten zal ik ook blijven maken, ik ben niet perfekt. Maar toch zal Jezus van me blijven houden. “Want Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal.” Er zijn nog vele ander dingen die Jezus voor mij gedaan heeft. Als ik die een voor een zou beschrijven, zou dit schrijven te lang worden. Ik weet zeker dat Jezus niet alleen van mij houdt, maar ook van u. Wat moet u doen? Niets! Maar als u Zijn liefde zelf wilt ervaren en niet alleen wilt horen of lezen van anderen, dan hoop ik dat u Jezus een kans wilt geven om in uw leven binnen te komen. Hij klopt. Doet u open? www.wijze-vader.nl
 8. Albert57

  Kerstmis...

  Laten we verder gaan in "Het Portaal" - 'Opnieuw Voorstellen'
 9. Albert57

  Opnieuw voorstellen

  Komende vanaf de bijbelstudie "Kerstmis": Ezech.11:19-20 St.V. En Ik zal hun enerlei hart geven, en zal een nieuwen geest in het binnenste van u geven; en Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlesen hart geven; 20 Opdat zij wandelen in Mijn inzettingen, en Mijn rechten bewaren, en dezelve doen; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. Hebr.8:10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn Veel JG'n hebben wel schriftkennis maar geen persoonlijke relatie met Jezus. Ken jij Jezus als een persóónlijke Vriend?
 10. Albert57

  Kerstmis...

  Wellicht is het verstandig om deze hele haatdragende 'discussie' te stoppen...??? 1Joh.2 v.a. vs 9... De wet is idd gegeven tót Christus daar je de gehele wet ná Christus (middels het in het hárt geschreven zijnde...Ezech.11:20-21) gaat doen, zoals Jezus Christus deze wet ook vervuld heeft; niet ontbonden (Matt.5:17-19). De tuchtmeester is tenietgedaan, de wet niet (Rom.3:31 & Matt.22:40) Zelf uit de R.K.-traditie komende ben ik tot wederomgeboorte in de Pinkstergemeente gekomen om aldaar door God Zélf middels wonderen en tekenen (o.a. profetieën) uit te worden geleid. Zie de website www.wijze-vader.nl onder "Persoonlijk". Vanuit welke geloofsrichting kom jij, Sjako...???
 11. Albert57

  Wat ga je doen vandaag?

  Jammer dat de shabbat weer voorbij is... Offe, is het nu innerlijk alle dagen shabbat...???
 12. Albert57

  Kerstmis...

  Wel, wij hébben Gods woord gesproken, toch...??? Fijn om zo'n gemeente te kunnen bezoeken... Door mijn handicap en gemis aan shabbatsgemeenten in deze regio blijf ik hiervan jammerlijk verstoken. Maar dat terzijde (off topic)
 13. Albert57

  Kerstmis...

  De St.V. (al eeuwen langs bewezen zijnde...) zegt het ook zo: 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen [hun] gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Het is niet onze taak om te overtuigen; dat zal God doen (of niet natuurlijk)... Ezech.2:7 "Maar gij zult Mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen; want zij zijn wederspannig". Lev.23...??? (van voorafschaduwing naar realiteit...???)
 14. Albert57

  Kerstmis...

  De meeste christelijke feesten zijn bijbels; kerstmis is - niet - bijbels aan te tonen...
 15. Albert57

  Kerstmis...

  2Tim.4:(3-)4 wel eens gelezen...???
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid