Spring naar bijdragen

bEngel

Members
 • Aantal bijdragen

  108
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over bEngel

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. bEngel

  Waar komt de ziel vandaan?

  Ach..., ik hou het liever op de Joodse interpretatie van het OT. Ik schiet helemaal niks op met mensen die (al dan niet tegen beter weten in) letterlijk geloven in pratende bomen en dieren en die schijnbaar niks kunnen of willen begrijpen van symboliek, metaforen, hyperbolen, personificatie e.d. Daarbij staat jouw toon mij totaal niet aan, laat staan de bijval die anderen daarbij menen te moeten geven i.p.v. inhoudelijk op de materie in te gaan. Ik was eventjes vergeten dat deze site volledig verziekt wordt door reaguurders zoals jij. Ik ben hier weer weg en veeg het stof van mijn kleding. Adieu. ..
 2. bEngel

  Waar komt de ziel vandaan?

  Waaruit maak jij op dat psalm 150:6 ook de dieren betreft en hoe / op welke wijze zouden dieren JHWH moeten aanbidden/prijzen/loven?
 3. bEngel

  Waar komt de ziel vandaan?

  In de Hebreeuwse grondtekst staat niet dat wij naar Zijn evenbeeld zijn geschapen, maar dat de mens (Hebr. 'adam' grondwoord H120) als een schaduw/beeld (Hebr. 'tselem' grondwoord H6754) naar de aard (Hebr. 'demooth' grondwoord H1823) van God en de engelen geschapen zijn. Zie Gen. 1:26 Verder onderscheidt de mens zich van de dieren (een levend schepsel dat adem heeft. -- Hebr. nefesh chai) aangezien de mens 'extra' uitgerust is met goddelijke inspiratie / intellect (Hebr. 'neshama' grondwoord H5397). Zie Gen. 2:7 Verder staat nergens in de bijbel dat de mens volmaakt werd geschapen. ..
 4. bEngel

  Waar staat dat in de Bijbel?

  Heb je daarvan een linkje? ..over die oude grieken met hun bewijs? Jouw vraag is: waarom is "in de Bijbel staan" of niet, een argument voor wat dan ook, maar vooral voor het "Goddelijke" of menselijke van een visie? En het antwoord op je vraag is als volgt: Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Zo..., en nu niet meer zeuren dat je geen antwoord hebt gekregen op je vraag. Misschien dat het antwoord je niet bevalt, maar dat is dan jouw probleem.
 5. bEngel

  Seks is onchristelijk?

  Ja zeg. Ik hoop toch nog op meer antwoorden op mijn vraag Je denkt serieus dat er antwoorden gaan komen dan? Natuurlijk niet zolang er geen vraag gesteld is.
 6. bEngel

  Waar staat dat in de Bijbel?

  @student en flesh gordon wellicht dat jullie geen begrip hebben voor mensen die geloven in de bijbel, aangezien er geen fysisch c.q. tastbaar bewijs voor te vinden is. dus voor u beiden, wat is geloven? Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. en dat mag u beiden dom en/of naïef vinden maar het zou zomaar kunnen zijn dat u behoort tot een vergelijkbare groep die vroeger van mening waren dat de aarde plat was omdat er geen bewijs was dat deze rond was.
 7. bEngel

  Seks is onchristelijk?

  Ja zeg. Ik hoop toch nog op meer antwoorden op mijn vraag Welke vraag?
 8. bEngel

  De Drie-eenheid

  Natuurlijk mag jij de vroege kerkvaders citeren. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Er is en wordt door mij niks naderhand ingespamd. en van de bijna 50 bijbelcitaten is er geen één uit zijn verband gerukt. dat gebeurd juist wanneer men van mening is dat er wat anders staat dan geschreven is en er vervolgens hele pagina's aan te pas moeten komen om dat 'uit te leggen'. en verder moet je doen wat je niet laten kunt.
 9. bEngel

  Seks is onchristelijk?

  snurk ze!
 10. bEngel

  De Drie-eenheid

  Wat is er mis mee om iets wat reeds goed is beargumenteerd te herschrijven? Maar voorlopig heb ik on topic in een vorige reactie ongeveer vijftig schriftplaatsen gegeven waaruit duidelijk blijkt dat Jeshua niet God is. en zoals een eerdere bezoeker ook al aangaf... ook hij heeft nooit een antwoord /weerlegging gekregen. en dat zal ook nu niet gebeuren.
 11. bEngel

  Seks is onchristelijk?

  doeg doeg
 12. bEngel

  Seks is onchristelijk?

  Nee inderdaad. Ik spreek hem na. that's all. Maar je moet doen wat je niet laten kan. Ah oke, mensen die zichzelf God vinden en/of zijn rechterhand.... daar rest slechts meedelijden en hoop op genezing. Wat een pathetische reactie. Ik refereer slechts aan wat in de bijbel staat geschreven. thats all. en dat dit u niet bevalt is jammer.
 13. bEngel

  Seks is onchristelijk?

  Dan komt bij mij de vraag op of je wel gelooft in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus? Overigens denk ik dat hier heel vaak gelovige wordt aangehaald terwijl iemand bijvoorbeeld religieus is. Helaas denken veel christenen dat christendom een wijze van leven is, namelijk een religie. Als er al een Bijbelse religie of godsdienst bestaat, is het die van de Mozaïsche wet. Een afgeleide daarvan tot in onze dagen blijkt het judaïsme te zijn; de Joodse godsdienst. Die bestaat voor 100% uit wet. Maar christendom naar Bijbelse maatstaven is juist geen godsdienst of religie. Integendeel: christenen zijn juist degenen die verlost zijn van elke vorm van religie of godsdienst. Dat is wat de Bijbel ons leert. We dienen wel God, maar daardoor zijn we niet godsdienstig of religieus in de taalkundige betekenis van de term, zoals we die vinden in alle woordenboeken. Wij worden namelijk niet behouden op grond van werken en dus ook niet op grond van ons praktische leven. Wij worden verlost, danwel gerechtvaardigd, danwel wedergeboren, op grond van geloof. In de praktijk betekent dat: geloof in - en dus vertrouwen op - het werk van iemand anders. Marcus 12:28-34 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.†Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.†Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Heb je God werkelijk lief wanneer je zijn geboden over de schutting gooit? Dat komt door de misleiding dat Jeshua de wet teniet gedaan zou hebben. Matteüs 28 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Matteüs 22 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ Matteüs 7 21 Niet iedereen die “Heer, Heer†tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?â€23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!†Matteüs 5 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Lucas 16 16 De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. 17 Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt.
 14. bEngel

  Seks is onchristelijk?

  Vertel zelf maar eens eerst waar in de bijbel staat dat een huwelijk door een mens/priester/dominee ingezegend zou moeten worden met alle rituelen die ze daarbij bedacht hebben. en wat heb ik aan een 'inzegening' in naam van God door iemand die een paar uur daarvoor nog met zijn tengels aan een kind heeft gezeten of zijn vrind een beurt heeft gegeven. of door een corrupte ambtenaar. ...wat is zo'n zegening waard? ..het heeft alleen belastingtechnische aspecten. Je zou ze de kost moeten geven.... ...alle mensen die gedoopt en/of gehuwd zijn geweest door een pedo of homo of iemand die met de vrouw van een ander in bed ligt. Doe ff normaal joh. Malloot. Wil je nu beweren dat wat ik zeg niet waar is?
 15. bEngel

  Seks is onchristelijk?

  Gelukkig beslis jij niet wat God zou moeten vinden. Nee inderdaad. Ik spreek hem na. that's all. Maar je moet doen wat je niet laten kan.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid