Spring naar bijdragen

Sarah_

Members
 • Aantal bijdragen

  157
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. Sarah_

  Kan iemand mij vertellen...

  Ik zal hier ook niet meer reageren, aangezien het alleen toegestaan is om negatief (leugens) over de islam te spreken, en ik topics wegkaap wanneer ik de waarheid spreek. Ik wens jullie het beste.
 2. Sarah_

  Twijfel over het Christendom

  Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met het wegkapen van topics? Hij heeft het niet alleen over het christendom maar ook over moslims, islam en andere religies. Waarom zou ik dan volgens jou het onderwerp kapen wanneer ik hierop reageer? Hoezo kunnen anderen(zoals Anja) wel hun leugens over islam verspreiden, maar als ik daarop reageer dan kaap ik het onderwerp. Kapen zij het onderwerp dan niet? Maar prima, ik zal hier niet meer reageren.
 3. Sarah_

  Kan iemand mij vertellen...

  Christenen zijn er zelf nog niet over uit of het oude testament ontbonden is of niet(volgens jou misschien niet, maar volgens andere christenen wel). En dat maakt het geloven in de bijbel alleen maar moeilijker. Dus: als een islamiet Koran + traditie op een andere manier uitlegt, dan is het volgens jou "geen echte islamiet", maar als een christen Bijbel + traditie op een andere manier uitlegt, dan is ineens "het geloven in de Bijbel alleen maar moeilijker"? Dat noemen we: meten met twee maten... er een dubbele standaard op na houden... En als dat gebeurt in een discussie op een forum, dan noemen we dat "het hanteren van drogredenen". En bovendien probeer je je er ook "uit te draaien". Want de hele kwestie begon met je opmerking: "Vreemd dat je beweert dat een profeet niet de voorgaande openbaring ontbindt, terwijl Jezus volgens de bijbel het oude testament heeft ontbonden en met nieuwe wetten is gekomen". Waarbij je aangeeft niet in het OT te kunnen geloven omdat "profeet Jezus de voorgaande openbaring = het OT zou hebben ontbonden". Waarna ik je probeerde uit te leggen dat dat begrip "OT" twee betekenissen heeft binnen het christendom. En dat het in ieder geval NIET zo is dat men van mening is dat "de voorgaande openbaring = OT/de Tenach" is ontbonden. Of dat ook geldt voor het OT = oude verbond tussen God en Israël, daar zijn de boeken niet over gesloten. Feit is intussen dat ook Jezus Zich hield aan die verbondsbepalingen, en Hij er dus van uit ging dat dat verbond voor Hem (als geboren Israëliet!!) gewoon van kracht was. Daar ik zelf geen "geboren Israëliet" ben, is het voor mij geen kwestie "waar het heil van afhangt". Maar het antwoord op de vraag die je je rond dit onderwerp stelt is wel van invloed op je houding ten opzichte van "het volk Israël". E.e.a. is dus in dat kader wel van belang... Anyway: ik heb wat moeite met de dubbele standaard die je hanteert, het gebruik van drogredenen en je "wegdraaien van het onderwerp". Ik kan dat wat moeilijk rijmen met je opmerkingen over jezelf in dat andere topic waarin je actief bent ("twijfel over het Christendom"): Overtuig ons van die oprechtheid door het gesprek oprecht te voeren. NB: bijkomende zorg van mijn kant: blijkbaar zie je dit forum toch eerder als podium voor je "prediking"... Een zorg die al gevoed werd door het gesprek dat ik tot nu toe erg als een "eenrichtinggesprek" heb ervaren. Erg veel "wederkerigheid" kan ik nog niet bespeuren...! Geloven dat de helft van je bijbel niet meer telt is iets anders dan een meningsverschilletje omtrent een aspect van het geloof. Daar zit een wezenlijk groot verschil tussen. Daarnaast heb ik nooit gezegd dat hij dan geen moslim meer is, wel dat hij de islam verkeerd begrepen heeft. Dat is een van de mening van christenen, terwijl volgens de islam Jezus het OT ook niet ontbonden heeft. Weer anti semitisme? Ik heb helemaal niets over 'Israëlieten' gezegd, puur en alleen over degenen die onschuldige mensen doden, of dit nou moslims, christenen of Israëlieten zijn(ik heb ze allemaal weleens genoemd). Maar wat mij wel opvalt is dat men hier maar al te graag het het onderwerp joden/Israël wil aansnijden, om anderen als anti semiet te bestempelen. Ik zie een jood/Israëliet niet anders dan elk ander persoon. Vergeet niet dat anti semitisme iets is wat het westen heeft geïntroduceerd. Vergeet vooral niet bij het onderwerp te blijven. Hetgeen wat jij ziet als dubbele standaard zie ik als twee zaken die totaal van mekaar verschillen, en dit heb ik eerder uitgelegd. Ik heb een topic geopend over de hoofddoek, men begint daar opeens over slavernij in de islam. Ik heb gereageerd op de ts die met twijfel over het geloof zit, men begint over de conflicten in het midden oosten, joden etc. Wie draait er telkens weg van onderwerp? Terwijl ik er continu op wijs om bij het onderwerp te blijven. Dit gaat echt nergens meer over. Ik hoef jullie niet te overtuigen van mijn oprechtheid, dat is namelijk niet waar het hier om gaat. Het gaat hier om de waarheid. Dit forum is zeker een vorm van prediking, dat doet een ieder hier, jij ook. Jij predikt jouw ideeën, en zo predikt een ieder waar hij van overtuigd is. Dit forum is ervoor om te discussiëren.
 4. Sarah_

  Kan iemand mij vertellen...

  Nee. Hier sla je zelf de plank mis, op grond van gebrek aan kennis. In dit geval over de twee betekenissen die het begrip "Oude Testament" heeft: 1) het "Oude Testament" in de betekenis "verbond", het verbond dat God met Israël sloot in de Sinai. 2) het "Oude Testament" in de betekenis "geschriften over dat Verbond" - de geheel van boeken dat het Jodendom TeNaCh noemt... In die laatste betekenis: Christenen zien hetgeen in de geschriften die we "Nieuwe Testament" noemen vervuld worden dat wat in het OT is beschreven. Van een "ontbonden zijn" van die Tenach is dus geen sprake. Jezus grijpt er keer op keer op terug; en zo ook de Evangelisten. Wat betreft die eerste betekenis: sommige christenen zullen je voorhouden dat dat Oude Verbond inderdaad ontbonden is, en er een Nieuw voor in de plaats is gekomen. Anderen dat dat verbond - voor Israël - nog steeds van kracht is, maar dat er ook een Nieuw Verbond is aangeboden. Niet alleen aan Israël, maar met/uit hen aan héél de wereld... Christenen zijn er zelf nog niet over uit of het oude testament ontbonden is of niet(volgens jou misschien niet, maar volgens andere christenen wel). En dat maakt het geloven in de bijbel alleen maar moeilijker. Het mag wel van Wikipedia zijn maar dan moet het wel correct zijn. Ook als een christen, jood of atheïst iets over de islam wat correct is dan nemen wij dat aan, ongeacht de persoon en zijn religie en ideeën. Maar vaak staan er zaken die niet correct blijken te zijn. Als jij vindt dat dat niet correct is dan mag jij dat ook bekritiseren qua inhoud of bron. Hoe kun jij informatie over de bijbel eisen via overleveringen terwijl er delen van de bijbel pas bijna een eeuw geschreven zijn in afwezigheid van Jezus en openbaring.
 5. Sarah_

  Twijfel over het Christendom

  Beste Sarah, je taqiyyah werkt bij mij niet, ik ben een beetje te goed geinformeerd. Ik krijg zo langzamerhand het idee dat je de koran helemaal niet kent en niet hebt gelezen, noch ook maar iets weet van de islam, die veel meer inhoudt dan de koran. Sowieso heb je de koran niet gelezen in de oorspronkelijke Arabische taal - dus niet alleen in modern Arabisch, hoewel ik denk dat je zelfs het moderne Arabisch helemaal niet beheerst. Je diverse bijdragen in diverse topics getuigen van zoveel incongruentie, dat het zeer duidelijk is dat je misleid bent, en wellicht onbedoeld, misleidende berichten plaatst. Ik besteed daar verder geen enkele aandacht aan, want de islam interesseert mij niet. Ga alsjeblieft je broeders en zusters in jouw geloof overtuigen van jouw versie van de islam. Dat zou in elk geval - als men dat al van je zou aannemen en je dat zou overleven - een kleine verbetering opleveren. Ik merk duidelijk dat dit een emotionele reactie is, ver verwijderd van enige onderbouwing. Slechts emotionele beschuldigingen omdat je geen weerwoord meer hebt. Ik studeer meer dan 7 jaar het klassieke Arabisch, en de verschillende wetenschappen van de islam. God weet dat ik oprecht ben in mijn prediking. Taqiyya betekent je anders voordoen dan je bent, wat in de islam ook verboden is en waar ik ook nooit aan zal doen. Hypocrisie, daar heb ik het net nog over gehad. Als je denkt dat je goed geïnformeerd bent door naar onzin van gevallen zoals Wilders te luisteren, met zijn 'taqiyya' waar ook hij niets van begrijpt, dan ben je nog verder van huis. De boodschap is nu duidelijk. Ik wens je veel sterkte.
 6. Sarah_

  Twijfel over het Christendom

  De boodschap van de christen is; 'ga opzoek naar Jezus en je zult hem vinden' mijn boodschap is; ga oprecht opzoek naar God (wie Hij ook moge zijn) zonder vooringenomen standpunt over de juiste Godsbeeld, en je zult hem vinden. Meer dan dit kan ik niet doen..
 7. Sarah_

  Kan iemand mij vertellen...

  1. Dat is absoluut niet waar. Gods Woord is eeuwig en vast gegrond in de hemelen. Er is geen enkel heilig geschrift van profeet of wet gebroken en ontbonden. 2. Jezus is geen profeet. Dat kan niet. Hoe zou hij profeteren dat hij koning is, en dan ook nog dat koningschap opeisen??? Dit is dwaasheid. Alleen macht-usurpators die een aards wereldrijk willen vestigen doen dat. 3. En ook al zou Jezus zijn eigen wereldrijk hebben geprofeteerd, het is geen rijk van wetten die gehandhaafd worden, maar juist van accepteren dat op aarde geen enkele wet gehandhaafd wordt. Dat vraagt enig nadenken. Dit nu is praat in wereldse ongelovigheid. Je zegt van God te zijn, en toch ken je Gods kracht en macht niet. Maar ik zeg je dat ook wereldsen die God zoeken, Hem zullen vinden. Want God is een God van recht en van waarheid, en Zijn vastigheden overtreffen de kennis en het doordenkend vermogen van wetenschap en wijsheid. Niet door blinde onderwerping in primitieve afgestomptheid, maar juist in wijsheid en waarheid. Dit heeft niets met Gods macht te maken, God kan de mens ook beproeven. Even vanuitgaande dat Gods Woord eeuwig is. Hoe kunnen wij uit de huidige bijbel Gods Woord onderscheiden van de woorden van apostelen? En de woorden van degenen die 70 en 80 jaar na Jezus over hem hebben geschreven, terwijl zij hem niet eens hebben ontmoet? En dan niet eens te spreken over de teksten waarvan de auteurs onbekend zijn. Koninkrijk van Jezus was geen wereldse maar koninkrijk van het hiernamaals. En die twee gaan prima samen. Zoals het koninkrijk van Salomon werelds was, en ook van het hiernamaals terwijl hij een profeet was. Islam is geen blinde onderwerping. Maar het is een weloverwogen vrijwillige onderwerping op basis van kennis en bewijzen. Over primitief gesproken: de bijbel en is duizenden jaren oud en de Koran 1400. Jij bespot je eigen boek terwijl jij het niet door hebt. Dat dan opeens de Koran 600 jaar later komt, dat kunnen we ook over de bijbel zeggen, na de tora. Beetje vreemde uitspraken doe je, die nergens op slaan.
 8. Sarah_

  Twijfel over het Christendom

  ..
 9. Sarah_

  Twijfel over het Christendom

  Beste Anja, ook jij bent verkeerd geïnformeerd, zoals die 'jihadis' ook verkeerd geïnformeerd zijn. Het doden van een ziel is ten strengste verboden in de islam, of het nou gaat om je eigen ziel(zelfmoord) of een andere ziel. Allah de verhevene zegt; "En degene die een ziel doodt... Het is alsof hij de gehele mensheid heeft gedood."(maidah) En Allah zegt; "En doodt julliezelf niet, voorwaar, Allah is genadig jegens jullie."(Koran: nisa) Wie of wat zijn mohammedanen? Degenen die zich bevinden in het midden oosten zijn moslims, daarnaast zijn het niet alleen moslims die mekaar 'afslachten' maar ook andersgelovigen waaronder christenen en zionisten die jaren lang islamitische landen binnen vallen, onrust stoken en onschuldige mensen doden onder het mom van 'het brengen van democratie'. Wat betreft de afvallige; daar heb ik eerder antwoord op gegeven(zie vorige reacties). Ik weet niet of jij ervan op de hoogte bent, maar schelden is in de islam verboden. Allah zegt; "En scheldt degene niet uit die iets anders naast Allah aanbidden."(Koran; al-an'am) En deze dieren die je noemt hebben in de islam een nobele positie. Zo is bijvoorbeeld een vrouw het paradijs binnen getreden vanwege het te drinken geven aan een dorstige hond en een andere vrouw zal het hellevuur binnen treden vanwege het opsluiten en uithongeren van een kat. Dit duidt op de verplichting voor de moslim om goed te zijn voor de dieren, of het nou om een hond of varken gaat. Dat de moslim geen varkensvlees mag eten, wil niet zeggen dat dit dier slecht is of onrecht mag worden aangedaan. Uit de realiteit blijk juist het tegenovergestelde van wat jij suggereert, namelijk; veel mensen komen uit bij de islam wanneer zij oprecht opzoek zijn naar de waarheid en oprecht zichzelf richten tot God in hun smeekbeden. Een mooi voorbeeld hiervan; Maar ik ga hier niet over discussiëren, dit is irrelevant. Het belangrijkste is dat elke oprechte zoekende zich tot God moet richten, vragend om leiding. Dit is dan ook mijn oprechte advies aan eenieder die oprecht opzoek is naar God; Richt je enkel en alleen tot God, niet tot Mohammed, Jezus, Mozes of Shiva, maar alleen tot Enige Almachtige God. God zal de oprechte zoekende niet in de steek laten. "En jullie Heer zei; roep Mij aan en Ik zal jullie (smeekbede) verhoren."(Koran; ghafir)
 10. Sarah_

  Twijfel over het Christendom

  Allah de verhevene zegt; "Voorwaar, Allah draagt rechtvaardigheid en goedheid jegens anderen op. En het geven omwille van de behoeftige, en Hij verbiedt het verwerpelijke en het slechte."(Koran; nahl) Ook zegt Allah; "Wees goed(voor een ieder), voorwaar, Allah houdt van de weldoeners."(Baqarah) De profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei; "Het is niet toegestaan om anderen schade te berokkenen." En hij zei; "Onrecht zal duisternissen zijn op de dag des oordeels."(authentieke overleveringen) Allah zegt; "En spreekt tot de mensen goedheid."(baqarah) En Hij zegt; "Allah geeft de vergelijking van een goed woord wat is als een gezonde goede boom, de stam is stevig gegrondvest, en haar takken bevinden zich in de lucht, het geeft haar vruchten op elke moment met de wil van Allah."(Ibrahim) De profeet(vrede zij met hem) zei: "En een man spreekt de waarheid en streeft er altijd naar om de waarheid uit te spreken, totdat hij bij Allah als een waarheidsgetrouwe opgetekend staat. En een man die liegt en ernaar streeft om te liegen, totdat hij bij Allah opgetekend staat als een leugenaar."(authentiek) Ook zegt hij; "De hypocriet heeft 3 eigenschappen; als hij spreekt dan is hij leugenachtig, en als hij een belofte doet dan verbreekt hij die, en als hem iets wordt toevertrouwd dan is hij er niet waakzaam over."(authentiek) Er kwam een man bij de profeet(vrede zij met hem) en zei tegen hem; "O boodschapper van Allah, ik wil mijn zoon een geschenk geven en..", waarop de profeet zei; "heb jij al je kinderen hetzelfde gegeven", waarop de man zei; "nee", hierop zei de profeet; "Ik treed niet op als getuige omtrent onrechtvaardigheid."(authentiek). Allah zegt; "En laat de vijandigheid van een volk jullie er niet toe leiden om onrechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij Godsvrees."(Koran; maidah) Het is dus duidelijk dat jij totaal geen benul hebt van wat de islam inhoudt, je doet er verstandig aan om je hier eerst in te verdiepen alvorens jij dit soort onzin verspreidt.
 11. Sarah_

  Kan iemand mij vertellen...

  Religieuzen discussiëren omwille van de waarheid. Dit onderwerp is het allerbelangrijkste wat een verstandig mens zijn gehele leven zou moeten bezighouden. Aan dit onderwerp staan antwoorden op de volgende levensvragen gelinkt: Waar kom ik vandaan? Hoe dien ik door het leven te gaan? Waar ga ik naar toe? Is er leven na de dood? Etc. Degenen die de waarheid niet in pacht hebben zullen geen duidelijke antwoorden hebben op deze vragen, en zullen een verward leven leiden. En in het hiernamaals tot de verliezers behoren. Ik ben blij, ontzettend dankbaar, dat ik jouw visie en jouw 'waarheid' die jij in pacht denkt te hebben niet deel. Veel plezier verder hier Dat is prima, jij ook nog veel plezier..
 12. Sarah_

  Kan iemand mij vertellen...

  Klinkt als een cirkelredenering: Ik ben er van overtuigd dat ik de waarheid in pacht heb - andere waarheden accepteer ik niet als ze strijdig zijn met mijn eigen waarheid - ik heb dus de waarheid in pacht... Ik denk dat je toch echt wat beter moet lezen, ook mijn voorgaande reacties. Ik heb nog niemand inhoudelijk zien reageren, alleen maar beschuldigingen en meer niet. Daar kan ik echt niets mee. De bijbel wat een samenraapsel is van verhalen over Jezus is in iedere geval geen waarheid(authentieke bron) voor mij. Ik wens je veel sterkte. Discussie baat dus niet aangezien jij alleen deze bijbelverhalen als "waarheid/gezaghebbende" ziet.. @Broer konijn; Als dit die liefde is waar jullie het telkens over hebben..
 13. Sarah_

  Twijfel over het Christendom

  En dat laatste is voor jou reden om zaken niet meer na te zoeken en te onderbouwen? Curieus... In ieder geval is jouw opvoeren van een "autoriteit" (want welke lezer durft er nu jouw basisschool tegen te spreken ) niet dat "hard maken" waar ik op doel. Bovendien verraadt je woordgebruik hier ook een "zelf verder inkleuren van het beeld dat er al bij je bestond"... Als er op een basisschool al aandacht gegeven wordt aan de periode van de kruistochten (op de school van mijn kinderen in ieder geval niet - het gaat hier waarschijnlijk niet om verplichte "Cito"-leerstof), dat van die "geiten" zal toch echt eerder bij je eigen achtergrond passen... Er bestaan ook moslims die me uitleggen dat dat wel degelijk kan... NB: dat is niet eens het punt waarover ik het had. Het gaat hier om een afstand nemen van gedachtegoed. Van geweld. Niet van personen of instituten. Maar in eerste instantie voor jezelf... Daarom schreef ik je: "Ik geloof niet dat je precies begrijpt wat ik je duidelijk probeer te maken. Dat het nemen van afstand van de daden van personen niet betekent dat je meteen ook afstand neemt van die personen als mens..." Want de geschiedenis leert ons dat vrijwel elk mens vatbaar is voor de corrumperende werking van geweld. Lees bijvoorbeeld eens wat er geschreven staat over Hannah Arendt en "de banaliteit van het kwaad". Dat kwaad ontkennen, als "niet passend bij de islam" of "niet passend bij jouw versie van de islam" is daarbij levensgevaarlijk. Je zal mij geen afstand zien nemen van "de Kerk", of van personen. Maar wel van de daden van mensen. In de wetenschap dat ik, in de kern, ook (God verhoede!!) tot dergelijke daden in staat zou kunnen zijn. En ik hoop dat ook jij op je hoede durft te zijn voor de "kwetsbaarheid voor het kwaad" in jezelf... Maar dan is dat "ontkennen van het kwaad als onderdeel van je leefwereld" een onheilspellend teken. Want dat kwaad kleeft aan al het "goede"... Aan ons als mensen... Je lijkt hier te suggereren dat "geweld" gelegitimeerd kan worden. Dat lijkt me een gevaarlijke gedachte... Want waar ligt dan de grens? Adolf Hitler kwam ook "eerlijk", via verkiezingen, aan de macht... En heeft ook "wat minder eerlijke zaken" gedaan om aan de macht te blijven... Ook hier: geen legitimatie van geweld... Ook een "bezet zijn" gebruiken als legitimatie voor geweld is een gevaarlijke. In het voorbeeld van de kruistochten waar je naar wees: De Byzantijnse keizer Alexius I zag meer en meer grondgebied verloren gaan aan islamitische strijders/veroveraars. Dat werd door hen bezet. Hij kan dus, met een beroep op jouw argument, pleiten voor de legitimiteit van zijn eigen verdedigingsgeweld... En het bestrijden van alle "bezetters" (die "vrouwen en kinderen" waren dan echt niet zo "onschuldig als geiten"!!). Sorry hoor. Als iets muur vast staat dan ga ik niet als een gek dat nog bewijzen. Ik ga bijvoorbeeld niet bewijzen dat de aarde rond is. Dat is een afgesloten hoofdstuk. Het is inderdaad confronterend maar het is eenmaal een stukje zwarte geschiedenis van het westen. Zulke informatie staat gewoon netjes in elk geschiedenis boek. Dat is geen geheim hoor. Je kan afstand nemen van de daden van mensen, als zij dit doen uit eigen overwegingen of beweren in naam van hun geloof dat te doen. Maar wanneer de kerk zelf opdracht heeft gegeven tot dit soort wreedheden dan kun je moeilijk volhouden dat de kerk onschuldig is en er vervolgens geen afstand van nemen. Hopende dat het wezenlijk verschil voor jou duidelijk moge zijn. Wat ik duidelijk probeer te maken is dat een volk haar eigen vertegenwoordigers mag kiezen. Dat is democratie. Daarnaast probeer ik duidelijk te maken het onmogelijk is dat een gehele volk op een terroristische partij stemt. Hamas probeert zich te bevrijden van de terroristen die andermans land bezetten. Palestijnen waren de oorspronkelijke bewoners en het land is pas laatst uitgeroepen tot een zionistische staat genaamd Israël. Als de oorspronkelijke inwoners in hun eigen land weer wonen dan is er geen sprake van bezetting. Maar dan zijn degenen die hen uitmoorden en hen aanvallen en hun land proberen te veroveren degenen die hen en hun land wil bezetten. Dan hebben zij alle recht om zich daartegen te verzetten. Uit zelfverdediging van zichzelf en hun eigen land. Even uitgaande van jouw verhaal over de Byzantijnse koning: rechtvaardigt de veroveringen van de gebieden door moslims om vrijheid te brengen, dat vrouwen en kinderen hun kelen als die van geiten worden doorgehaald? Wat voor beschaving is dat? En dan beweer jij dat moslims terroristen zijn, kijk wat voor wrede ideeen jij hebt?! Deze veronderstelling dat dit dan op basis van wat ik ervoor zei rechtvaardigt klopt van geen kant. Maar desondanks is dit niet ons onderwerp. Jij probeer ons onderwerp te ontvluchten omdat jij niets meer tegen in te brengen hebt. Ik ben heel duidelijk en jij probeert jezelf eronder uit te wringen. Iemand die opdracht geeft is niet gelijk aan degene die het beweert te doen in naam van... Dus nogmaals: neem jij afstand van de kerk die opdracht gaf tot dit soort gruwelheden?
 14. Sarah_

  Kan iemand mij vertellen...

  Ik propageer en kom op voor de waarheid waar ik van overtuigd ben. Zolang niemand mij hierin heeft kunnen weerleggen zie ik dit als de waarheid. Dat klinkt vrij logisch. Zoals ik al eerder zei, als je geen behoefte hebt om met mij in discussie te gaan, dan is dat prima. Maar citeer mij dan ook niet. Ik wens slechts dat een ieder de waarheid volgt en daarmee een plekje ik het paradijs zal verdienen. Je baat slechts jezelf ermee. "O mijn volk, wat is er met jullie? Ik nodig jullie uit naar de redding en jullie nodigen mij uit naar het hellevuur. Nodigen jullie mij uit om ongelovig te zijn in Allah, en deelgenoten aan Hem toe te kennen waar ik geen kennis over heb terwijl ik jullie uitnodig naar de Almachtige Vergevensgezinde."(Koran)
 15. Sarah_

  Kan iemand mij vertellen...

  Goed dat je dit stuk hebt geschreven Sarah, want hieruit blijkt dat jij niets, maar dan ook werkeljk helemaal niets van het Christendom snapt. Als je al durft te beweren dat Jezus het OT heeft ontbonden en nieuwe wetten heeft ingevoerd, dan is het Christendom voor jou nog een gesloten boek. Dat de boodschap van Mohammed lijnrecht liep met alle voorgaande profeten, houdt ook in dat je de Bijbel niet kent, want dan was je wel opgevallen dat Mohammed menig Bijbelverhaal drastisch heeft gewijzigd. Ik kan nog wel ff doorgaan, want uit alles wat je beweerd blijkt een totale onwetendheid over het Christendom naar voren te komen. Uit je discussies blijkt ook wel dat jij ook niet voor enig reden vatbaar bent en het altijd aan de ander ligt. Als je hier wenst te discussieren of Islam propaganderen, zorg dan wel dat je i.i.g. het verschil tussen OT en NT kent, waarvan er niet één is opgeheven. Dat het ot ontbonden is is een christelijk standpunt. Ik zie dat jij niet goed geïnformeerd bent over jouw eigen geloof. De profeet heeft niets gewijzigd en kan niets wijzigen. Verschillende bijbels waren er al voor de komst van de profeet. En de verhalen over Jezus in zijn afwezigheid waren er al voor de komst van de profeet. Hetgeen wat overeenkomt met de Koran komt ermee overeen omdat de bron hetzelfde is. God heeft de bijbel geopenbaard destijds en zo ook de Koran om de onduidelijkheden weg te nemen.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid