Spring naar bijdragen

MaartenV

Members
 • Aantal bijdragen

  155
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over MaartenV

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. MaartenV

  God, de eeuwige wiskundige muzikant

  Graag gedaan, Willempie. Het inspireerde me en was deels problematisch omdat ik de dagelijkse dingen niet meer kon doen op dat moment. Ja ik heb dat vaak ook met katholieke gezangen die ik op youtube beluister. Ja. Dat is wat de stringtheorie ons bijvoorbeeld zegt. Misschien ervaart God Zijn schepping als muziek. Ja. Het is ook hoe alles als een systemisch geheel met elkaar in interactie gaat. De consistentie is vooral ook ingenieus. Knap, die video. Dank om te delen!
 2. MaartenV

  God, de eeuwige wiskundige muzikant

  Het is juist wat je zegt, Dat beloof ik. Een psychose doet je het contact met de werkelijkheid (minstens deels) verliezen. Maar eens je terug nuchter bent, kan je psychose voor een deel je leraar worden. In mijn geval was het zo dat elementen van de ervaring me konden inspireren en een symbolische waarde hadden. Het had betekenis voor mij.
 3. MaartenV

  God, de eeuwige wiskundige muzikant

  God, de eeuwige wiskundige muzikant Zo ervoer ik het Goddelijke tijdens een psychose: Stel dat God zou bestaan, dan zou het universum Zijn kenmerk zijn. God moet een, naar menselijke maatstaven, wiskundige en ingenieur zijn die eeuwig onverstaag verder doet bij het maken van perfect symmetrisch harmonische muziek in het universum. Mocht God bestaan, zo zou Hij zijn werk zelf zo kunnen ervaren. Ik had zo eens een psychose waarin eeuwig muziek voorkwam en waar op harmonische muziek wiskundige zinnen ritmisch bleven verschijnen, zin, na zin. Het werd ondragelijk. Eeuwige muziek van voor mensen een teveel aan wiskunde en fysica die met elkaar in verweving blijven gaan. Oneindig bombastisch wiskunde/fysica/chemie producerend die in interactie met al het voorgaande dat gemaakt was, perfect wiskundig klopte. Het werd mij een ondraaglijke dans van de constructie der dingen in het universum in mijn psychotische ervaring. Vooral het oneindig blijven doorgaan was ondragelijk. Dat is Gods goddelijke kant, zeg maar. Muziek die maar blijft doorgaan bij de aanmaak van het heelal. Die wiskundig perfect harmonisch is en de mooiste akkoorden speelt. Een onmenselijk met elkaar in perfecte harmonie zijnd orkest. Dat is onmenselijk. Dat is Goddelijk. Zo ervoer ik dat. Wie God hierin op een dag denkt te kunnen evenaren door het universum als interagerend geheel te kunnen bevatten, moet de menselijke emotie volledig opzijzetten, en wordt daarmee een Goddelijke mathematicus of natuurkundige. Dat kunnen wij mensen onmogelijk aan. Neen, God (gesteld voor even dat Hij/Zij zou bestaan) heeft immers een onmenselijke (Goddelijke) kant. Als eeuwige ingenieur, die ingewikkelde mathematisch perfecte natuurkunde door elkaar heen weeft en ze perfect gezamenlijk doet kloppen. Tegen alle menselijke emotie in. Dit is waar wij verbluft over zouden moeten zijn. Verwonderd en met enige afstand, onze plaats zouden moeten kunnen beseffen in dit universum. Dat besefte ik tijdens mijn psychose. Dat wij ver van Gods Goddelijke kant (als ingenieur) staan en hem dus ook niet moeten proberen te evenaren. Niet zozeer de wetenschap die de dingen beschrijft doet ons inzien dat het Bouwwerk intelligent is. Maar dat alles wat gemaakt is, klopt met al het voorgaande en er mee in harmonie is, maakt het een superintelligent Meesterwerk. Ik wilde dit even meedelen op dit forum.
 4. MaartenV

  Misschien bestaat de hel wel degelijk

  Wat nu volgt is niet zo prettig om lezen voor veel mensen. Maar misschien zit de werkelijkheid wel degelijk zo in elkaar: We hebben op dit forum gezien dat mensen via een bijna doodervaring hemelse ervaringen zeggen te hebben gehad en een prachtig liefdevol Licht zagen. Het onmiskenbare tegenargument van sceptici en kritische denkers is vaak dat er ook heel wat getuigenissen zijn van de ervaringen van een hel, die niet in de boeken van Pim van Lommel, Jeffrey Long en anderen te vinden zijn. Mensen als Eben Alexander ontkennen zelfs dat de hel bestaat. Misschien moeten we hier de sceptici toch gelijk geven. Misschien is er dit Licht, wat sommigen 'God' plachten te noemen, maar behoort het tot yin. En misschien is er een onverbiddelijke symmetrie in de natuur die stelt dat als yin bestaat (het zachte en oneindig liefdevolle (zie Bijna Doodervaringen)), dan de duisternis ook bestaan moeten. (Yang). Dat een oneindig liefdevol Lichtervaring slechts kan bestaan in de balans met het bestaan van een eeuwige duisternis. Dat de getuigenissen tijdens BDE's van die duisternis eveneens waar zijn. Dat de natuur nu eenmaal houdt van deze onverbiddelijke symmetrie. En dat zelfs Het Liefdevolle Licht (zie Bijna doodservaringen) ons niet kan redden van de duisternis die de natuur oplegt aan sommigen als gevolg van karma. De levensschouw/lifereview tijdens BDE's wijst er immers op dat ons gedrag op zijn karma beoordeeld wordt. Massa's mensen, ook atheïsten en ongelovigen, getuigen van deze ervaringen. Kijk naar de wereld. Kijk naar mensen die pijn lijden door kanker. De hel kan een aspect van de (toekomende?) werkelijkheid zijn die we liefst niet willen aanvaarden.
 5. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Als je niks meer hebt, Als je alles verloren bent, Ook je hoop, En je hand reikt vragend, En niemand kijkt naar je, Dan zal een echte Christen Jou tegemoet komen jou helpen jouw recht vrijwaren Zonder iets terug te willen Hij doet het Voor een Koninkrijk Niet van deze wereld
 6. MaartenV

  BDE

  Ik weet dat niet zeker, maar ik geloof dat. Op basis van de verslagen die ik erover lees, die ik au sérieux wil nemen. ( verslagen van bijnadoodservaringen,...) Ik weet ook niet hoe het precies zit, maar het lijkt erop dat via de levensschouw je niet alleen je eigen intenties, denken en handelen herbeleeft tijdens een voorbije gebeurtenis in je leven, maar ook het gevolg ervan voor hoe de ander zich voelt. En wat je bereikt hebt in je leven, je cariëre, lijkt niet van belang te zijn, wel een vriendelijk woord, een liefdevol gebaar voor je naaste wordt gewaardeerd. Dat blijkt een terugkerende getuigenis zijn uit de verslagen van BDE's.
 7. MaartenV

  BDE

  Devootje, je komt niet in de hel. Je zal verlicht worden door de Geest van God's Liefde. (zie de ervaring van Het Licht in BDE's). En out of body experiences bewijzen dat de ziel los kan bestaan van het lichaam. Het feit dat men kunstmatig een 'out of body' experience kan oproepen kan ook geinterpreteerd worden als juist een bewijs voor dat de ziel los van het lichaam kan bestaan.
 8. MaartenV

  BDE

  Ik was atheïstisch ingesteld na mijn confrontatie op vele discussiefora met wetenschappelijk denkende sceptici die zelf ook atheïst zijn. Maar door de meer dan honderden getuigenissen te lezen van mensen die een bijnadoodservaring hebben gehad, ben ik opnieuw gaan geloven: Ik geloof: Op het einde van het leven worden de zielen geoordeeld door Engelen Gods, Lichtwezens of welke namen we de spirituele entiteiten ook willen geven die mensen ervaren tijdens een BDE. Dan peilen zij jouw hart, dan peilen zij jouw geest op 'een liefdevol gebaar' gedurende ons voorbije leven. Dit via een levensschouw, een chronologisch doorlopen van het voorbij leven. Geen heimelijke gedachte blijft voor hen verborgen. Geen gevoel onopgemerkt. Dan legt ieder mens persoonlijk tegenover de puurheid van God's Liefde en dat van zijn Engelen verantwoording af voor zijn daden, zijn denken, zijn donkerste kanten en zijn voelen gedurende het voorbije leven. Hij ziet ons in het verborgene. Hij kent ons hart en doorziet ons denken. Ik raad mensen aan deze wetenschappelijk onderbouwde zoektocht te bestellen en te lezen: https://www.amazon.com/gp/product/00622 ... UTF8&psc=1
 9. MaartenV

  Hij heeft mij nooit laten gaan

  Mirjamm, met deze getuigenis over jezelf stel je je kwetsbaar op. Dat is groots van je. Ik geloof: Op het einde van het leven worden de zielen geoordeeld door Engelen Gods. Dan peilt Hij de harten, dan peilt Hij de geesten op liefdadigheid gedurende hun levens. (via een levensschouw). Dan legt ieder mens persoonlijk tegenover de puurheid van God en zijn Engelen verantwoording af voor zijn daden. Hij ziet in het verborgene. Hij kent jouw hart.
 10. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  ok, zet ze dan maar op.
 11. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Wel, ik raad je de poëtische verzen uit de Willebrordvertaling aan: Spreuken, Wijsheid en Jezus Sirach. Soms prachtig verwoorde poëzie. De wijze waarop het verwoord is, is prachtig. Als je dan ook nog mooie liederen zachtjes op de achtergrond laat horen (vb: Gregoriaanse gezangen) dan voel je je dichter bij God.
 12. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Laat ik nog iets toevoegen aan het voorgaande. Stel dat je heel kwaad bent en heel veel haat voelt tegenover iemand, hoe zal je waarnemingsselectie zijn, hoe zullen je interpretaties klinken, wat zal je morele houding zijn en wat zal je tendens tot handelen zijn? Bepaalde interpretaties blijven ontoegankelijk en een gesloten boek voor het op haat beluste gemoed. Zo zal het mededogen van de Boedhisten of de Christenen wijsheid in hen doen opkomen die verborgen kennis blijft voor het op wraak uitzijnde gemoed. Rituelen, poëtische geschriften, bepaalde liederen kunnen dat gemoed of die Geest toegankelijk brengen in het hier en nu.
 13. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Er is een kennis die zich enkel aan jou openbaart als je in een bepaalde gemoedstoestand bent en in andere niet. Je waarnemingsselectie, interpretatiewijze, handelingstendensen, denktrant en oproepbaarheid uit het geheugen worden geleid vanuit die geestesgesteldheid. Er zijn bepaalde teksten en er is bepaalde Gregoriaanse muziek die je in dat gemoed brengen. Eens je in die toestand bent, openbaart zich morele kennis als vanzelf, de inzichten over hoe je met de ander wijs en met empatie dient om te gaan stromen uit jou. Wat je niet ter beschikking had in nuchtere toestand of in een ander gemoed. De tekstualiteit van sommige geschriften uit het Oude Testament roept die Geest op. Ik heb dat zo ervaren. Ik kan daar enkel maar van getuigen natuurlijk. "aan de zachtmoedigen, openbaart Hij zijn geheimen". (JS 3,19-20) "Wanneer de wijsheid binnentreedt in uw hart, en de kennis lieflijk is voor uw ziel, dan zal de bedachtzaamheid u bewaken, het inzicht u behoeden... (Spreuken 2,10-12) Een bepaalde gemoedstoestand door het opzoeken van (morele) wijsheid via de teksten zorgt ervoor dat die wijsheid je zal behoeden. Het zal op de duur voor zichzelf beginnen werken. Je let op andere zaken dan gewoonlijk, je bent gevoeliger voor bepaalde waarnemingen dan voor andere, je neigt eerder dit dan dat te doen en zaken zijn makkelijker oproepbaar uit je geheugen waar je veel mee bezig bent. Zo werkt dat psychologisch: "Wie Mij zoekt, zal Mij vinden en diens Geest leid ik"
 14. MaartenV

  Hoe omgaan met vluchtelingen, migranten en vreemdelingen

  Het klopt dat we van nature veralgemenen: zo zit ons denken inderdaad in elkaar. Maar het gaat er om dat we die natuurlijke neiging overstijgen door moreel te handelen, ook al is dat tegennatuurlijk. Het feit dat je je eigen natuur kan overstijgen maakt je tot mens (en dient je spiritualiteit).
 15. MaartenV

  BDE

  Wat is er precies tenenkrommend? Kan je meer specifiek uitleggen wat je met 'tenenkrommend' bedoelt en hoe je precies tot die conclusie kwam. (de logische lijn die je volgde). Ik bedoel met profeet: een getuigenis van iemand van een goddelijke openbaring. Iets dat die mens heeft ervaren en van bovennatuurlijke of goddelijke oorsprong was. Voor zover dit mededeelbaar was, heeft zo'n profeet ervan getuigt in het verleden en ook in het heden. Maar zoals ik zei: hier moeten we een onderscheid maken tussen de interpretatie van de ervaring, dat door de bril van de culturele kaders wordt vertaald naar een tijdsgeest in een bepaalde periode, en de ervaring ZELF. Wat ik wil zeggen is dat ik denk dat profeten, vroeger en nu, de interpretatiekaders van hun tijd en cultuur hanteerden/hanteren om hun spirituele ervaringen te kaderen, te verwoorden en er de boodschap uit de distilleren. Allemaal mensenwerk. Wat moet een gelovige of atheïst ermee, vraag je? Er moet niemand iets mee, maar het is voor mij wel hoopgevend dat er meer is dan de materiële werkelijkheid. Dat hangt ook vooral af van jouw definitie van 'dood' en niet zozeer van hun toestand. Wanneer is iemand volgens jou dood? Als ie niet meer terug kan keren? Dat is een typische redenering van atheïsten: enkel als je niet kan terugkeren, ben je dood. Dus 'dood geweest' en terugkeren om van de andere kant te getuigen past niet in het denkkader der atheïsten. Omdat zij aan een (onbewezen) geest/lichaam eenheid geloven. Terwijl BDE's en OBE's getuigen van een geest/lichaam dualiteit. Wanneer er enkel 'valse profeten' bestaan, is het woord 'valse' overbodig. Profeten zouden volgens jou (gebaseerd op welke bewijsmateriaal?) allemaal valst zijn. Wat bedoel je daar precies mee en hoe ben je precies tot die conclusie gekomen?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid