Spring naar bijdragen

MaartenV

Members
 • Aantal bijdragen

  155
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door MaartenV geplaatst

 1. Jiddu Krishnamurti, een Indisch filosoof, inspireerde mij om mij te vertellen hoe ik dien om te gaan met deze nieuwe mensen. Hoe teksten te lezen die over vluchtelingen gaan en niet bevooroordeeld te zijn, maar een juist beeld te krijgen van 'de vluchtelingen' of 'de vreemdelingen.: De vraag is volgens Krishnamurti niet 'wat is hun levensbeschouwing en hoe ga ik daar mee om'? Want dan heb je een abstract idee van wie de ander is. Dat abstracte idee zal je niet helpen in de ontmoeting. Maar het gaat er louter om om telkens weer te ontdekken en te ervaren in het unieke contact met een nieuw individu hoe hij of zij is. Het gaat er om onbevooroordeeld en zeer nauwkeurig te kijken naar 'wie de ander is als uniek persoon' tijdens een ontmoeting. Je ervaart telkens weer het uniek-zijn van de ander. De ene moslim is de andere niet. De ene christen is de andere niet. De ene atheïst is de andere niet. Het woord 'vluchteling', 'moslim' of 'atheïst' staat tussen jou en de ander. Het belemmert je in het werkelijk kunnen zien van die unieke andere in een unieke ontmoeting op het moment. Een unieke ontmoeting van mens tot mens is altijd nieuw en uniek. Niet gehypothekeerd door de inzichten van gisteren. Niemand kan je leiden in het leren kijken naar de ander zoals deze werkelijk in het moment is. 'Kan je naar die unieke ander zorgvuldig kijken, zonder dat de kennis die je er denkt over te hebben (over hem en de zijnen) ertussen komt' vraagt Krishnamurti zich af. Krishnamurti stelt: Wij hebben in de politiek en de media een abstract beeld van elkaar en het zijn die beelden die in relatie staan tot elkaar, maar we maken niet werkelijk contact met elkaar. "Van zodra deze beeldvorming optreedt is het met de werkelijke relatie tussen twee mensen volledig afgelopen." "Iets of iemand eenvoudigweg als geheel nieuw bekijken en aandachtig gadeslaan, zonder te oordelen en zonder te besluiten, is één van de moeilijkste dingen op de wereld." Dat vraagt om je denken opzij te zetten en open te staan. Om zeer geconcentreerd en nauwkeurig te kijken, in stilte te ontdekken; te voelen, te zien, gade te slaan. Natuurlijk geldt dat ook voor de ander. Als de ander naar jou kijkt met het label 'ongelovige' ziet hij jou niet werkelijk. Hij heeft al een beeld en een conclusie in zijn hoofd over wie jij bent. Het gaat erom dat hij jou als uniek individu ervaart, in de ontmoeting. En ontdekt, zonder tot een conclusie te komen. Dan pas heb je echt contact met de ander. Dan pas kan je de ander pas echt ontmoeten. En dan kan je pas echt zien wie de ander is.
 2. MaartenV

  Misschien bestaat de hel wel degelijk

  Wat nu volgt is niet zo prettig om lezen voor veel mensen. Maar misschien zit de werkelijkheid wel degelijk zo in elkaar: We hebben op dit forum gezien dat mensen via een bijna doodervaring hemelse ervaringen zeggen te hebben gehad en een prachtig liefdevol Licht zagen. Het onmiskenbare tegenargument van sceptici en kritische denkers is vaak dat er ook heel wat getuigenissen zijn van de ervaringen van een hel, die niet in de boeken van Pim van Lommel, Jeffrey Long en anderen te vinden zijn. Mensen als Eben Alexander ontkennen zelfs dat de hel bestaat. Misschien moeten we hier de sceptici toch gelijk geven. Misschien is er dit Licht, wat sommigen 'God' plachten te noemen, maar behoort het tot yin. En misschien is er een onverbiddelijke symmetrie in de natuur die stelt dat als yin bestaat (het zachte en oneindig liefdevolle (zie Bijna Doodervaringen)), dan de duisternis ook bestaan moeten. (Yang). Dat een oneindig liefdevol Lichtervaring slechts kan bestaan in de balans met het bestaan van een eeuwige duisternis. Dat de getuigenissen tijdens BDE's van die duisternis eveneens waar zijn. Dat de natuur nu eenmaal houdt van deze onverbiddelijke symmetrie. En dat zelfs Het Liefdevolle Licht (zie Bijna doodservaringen) ons niet kan redden van de duisternis die de natuur oplegt aan sommigen als gevolg van karma. De levensschouw/lifereview tijdens BDE's wijst er immers op dat ons gedrag op zijn karma beoordeeld wordt. Massa's mensen, ook atheïsten en ongelovigen, getuigen van deze ervaringen. Kijk naar de wereld. Kijk naar mensen die pijn lijden door kanker. De hel kan een aspect van de (toekomende?) werkelijkheid zijn die we liefst niet willen aanvaarden.
 3. MaartenV

  God, de eeuwige wiskundige muzikant

  God, de eeuwige wiskundige muzikant Zo ervoer ik het Goddelijke tijdens een psychose: Stel dat God zou bestaan, dan zou het universum Zijn kenmerk zijn. God moet een, naar menselijke maatstaven, wiskundige en ingenieur zijn die eeuwig onverstaag verder doet bij het maken van perfect symmetrisch harmonische muziek in het universum. Mocht God bestaan, zo zou Hij zijn werk zelf zo kunnen ervaren. Ik had zo eens een psychose waarin eeuwig muziek voorkwam en waar op harmonische muziek wiskundige zinnen ritmisch bleven verschijnen, zin, na zin. Het werd ondragelijk. Eeuwige muziek van voor mensen een teveel aan wiskunde en fysica die met elkaar in verweving blijven gaan. Oneindig bombastisch wiskunde/fysica/chemie producerend die in interactie met al het voorgaande dat gemaakt was, perfect wiskundig klopte. Het werd mij een ondraaglijke dans van de constructie der dingen in het universum in mijn psychotische ervaring. Vooral het oneindig blijven doorgaan was ondragelijk. Dat is Gods goddelijke kant, zeg maar. Muziek die maar blijft doorgaan bij de aanmaak van het heelal. Die wiskundig perfect harmonisch is en de mooiste akkoorden speelt. Een onmenselijk met elkaar in perfecte harmonie zijnd orkest. Dat is onmenselijk. Dat is Goddelijk. Zo ervoer ik dat. Wie God hierin op een dag denkt te kunnen evenaren door het universum als interagerend geheel te kunnen bevatten, moet de menselijke emotie volledig opzijzetten, en wordt daarmee een Goddelijke mathematicus of natuurkundige. Dat kunnen wij mensen onmogelijk aan. Neen, God (gesteld voor even dat Hij/Zij zou bestaan) heeft immers een onmenselijke (Goddelijke) kant. Als eeuwige ingenieur, die ingewikkelde mathematisch perfecte natuurkunde door elkaar heen weeft en ze perfect gezamenlijk doet kloppen. Tegen alle menselijke emotie in. Dit is waar wij verbluft over zouden moeten zijn. Verwonderd en met enige afstand, onze plaats zouden moeten kunnen beseffen in dit universum. Dat besefte ik tijdens mijn psychose. Dat wij ver van Gods Goddelijke kant (als ingenieur) staan en hem dus ook niet moeten proberen te evenaren. Niet zozeer de wetenschap die de dingen beschrijft doet ons inzien dat het Bouwwerk intelligent is. Maar dat alles wat gemaakt is, klopt met al het voorgaande en er mee in harmonie is, maakt het een superintelligent Meesterwerk. Ik wilde dit even meedelen op dit forum.
 4. MaartenV

  God, de eeuwige wiskundige muzikant

  Graag gedaan, Willempie. Het inspireerde me en was deels problematisch omdat ik de dagelijkse dingen niet meer kon doen op dat moment. Ja ik heb dat vaak ook met katholieke gezangen die ik op youtube beluister. Ja. Dat is wat de stringtheorie ons bijvoorbeeld zegt. Misschien ervaart God Zijn schepping als muziek. Ja. Het is ook hoe alles als een systemisch geheel met elkaar in interactie gaat. De consistentie is vooral ook ingenieus. Knap, die video. Dank om te delen!
 5. MaartenV

  God, de eeuwige wiskundige muzikant

  Het is juist wat je zegt, Dat beloof ik. Een psychose doet je het contact met de werkelijkheid (minstens deels) verliezen. Maar eens je terug nuchter bent, kan je psychose voor een deel je leraar worden. In mijn geval was het zo dat elementen van de ervaring me konden inspireren en een symbolische waarde hadden. Het had betekenis voor mij.
 6. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Als je niks meer hebt, Als je alles verloren bent, Ook je hoop, En je hand reikt vragend, En niemand kijkt naar je, Dan zal een echte Christen Jou tegemoet komen jou helpen jouw recht vrijwaren Zonder iets terug te willen Hij doet het Voor een Koninkrijk Niet van deze wereld
 7. Wanneer ik in de Willibrordbijbel Spreuken lees, Wijsheidsboeken, Wijsheid van Jezus Sirach enz, dan raak ik na een tijd in een bepaald gemoed. Misschien was dat de oorspronkeiljke bedoeling van die teksten. Als ik daarenboven ook nog zacht naar Gregoriaanse gezangen op de achtergrond luister, dan voel ik mij dicht bij God. Als ik dan vragen beantwoord in mijn hoofd waar ikzelf mee zit, openbaart er zich kennis als vanzelf uit dat gemoed. (het is Kennis van Gods Geest: wat zou iemand doen die handelt vanuit Gods Geest?) Zo geloof ik nu dat een bepaald soort moraal voortkomt uit een Geest(estoestand). Haat genereert een moraal en zienswijze, liefde genereert een heel andere moraal en zienswijze op de wereld. Zo komt Gods moraal volgens mij uit het gemoed: 'eerlijk voelen', de onschuldige liefde, enz. Maar wanneer we in andere gemoedstoestanden zijn, voelt die moraal ons tot plicht. Wanneer we door wereldse zaken worden afgeleid, en haastig zijn, voelt diezelfde morele wijsheid als plicht aan. Zo kan moraal gedefinieerd worden als datgene wat een bepaalde gemoedstoestand genereert aan inzichten over omgangswijzen met anderen en de wereld. En zij is ons tot plicht wanneer we geen toegang hebben tot de gemoedstoestand die deze moraal genereert. Daar wilde ik toch van getuigen. Ooit schreef ik volgende tekst vanuit dat gemoed: Wie ben Ik Ik ben in U Ik ben het Eerlijk Voelen Daar is Mijn Leiding Wie Mij vertrouwd, Die wordt vertrouwd Die tekst kwam vanuit die Geestestoestand. En ik geloof dat dat gemoed ook de teksten selecteert die vanuit Zijn Geest geschreven zijn en dewelke niet. Vanuit een eerlijk gemoed en door een 'Woordgevoelige' kan herkend worden. (dubbele betekenis). Sommigen zeggen dat de oorspronkelijk Griekse en Hebreeuwse teksten woorden bevatten met en dubbele betekenis. Meer betekenislagen. Ook over Koranteksten wordt gezegd dat zij in de oorspronkelijk Arabische taal soms meer dan één betekenis hebben. Ik geloof dat we Gods Woord en Zijn Geest erin kunnen herkennen als we het poëtische voelen waardoor de tekst je diep raakt. Zo zijn teksten in Spreuken, Wijsheidsboeken, sommige psalmen enzovoort teksten die je kunnen raken. Ook sommige Koranteksten kunnen diep raken. Het ritme in de poëtische tekst lijkt 'een beheersen van timing' wat 'een beheersing van tijd en ruimte' betekent. Gods Geest beheerst tijd en ruimte wanneer je je door die gemoedstoestand laat leiden. (zie ook ritme Gregoriaanse gezangen enzovoort) En als je gevoel voor timing door Gregoriaanse muziek of Bijbelse poëzie toeneemt, dreig je uur en tijd even te vergeten. (= het wereldlijke) Dat wilde ik hier even getuigen.
 8. MaartenV

  BDE

  Ik weet dat niet zeker, maar ik geloof dat. Op basis van de verslagen die ik erover lees, die ik au sérieux wil nemen. ( verslagen van bijnadoodservaringen,...) Ik weet ook niet hoe het precies zit, maar het lijkt erop dat via de levensschouw je niet alleen je eigen intenties, denken en handelen herbeleeft tijdens een voorbije gebeurtenis in je leven, maar ook het gevolg ervan voor hoe de ander zich voelt. En wat je bereikt hebt in je leven, je cariëre, lijkt niet van belang te zijn, wel een vriendelijk woord, een liefdevol gebaar voor je naaste wordt gewaardeerd. Dat blijkt een terugkerende getuigenis zijn uit de verslagen van BDE's.
 9. MaartenV

  BDE

  Devootje, je komt niet in de hel. Je zal verlicht worden door de Geest van God's Liefde. (zie de ervaring van Het Licht in BDE's). En out of body experiences bewijzen dat de ziel los kan bestaan van het lichaam. Het feit dat men kunstmatig een 'out of body' experience kan oproepen kan ook geinterpreteerd worden als juist een bewijs voor dat de ziel los van het lichaam kan bestaan.
 10. MaartenV

  BDE

  Ik was atheïstisch ingesteld na mijn confrontatie op vele discussiefora met wetenschappelijk denkende sceptici die zelf ook atheïst zijn. Maar door de meer dan honderden getuigenissen te lezen van mensen die een bijnadoodservaring hebben gehad, ben ik opnieuw gaan geloven: Ik geloof: Op het einde van het leven worden de zielen geoordeeld door Engelen Gods, Lichtwezens of welke namen we de spirituele entiteiten ook willen geven die mensen ervaren tijdens een BDE. Dan peilen zij jouw hart, dan peilen zij jouw geest op 'een liefdevol gebaar' gedurende ons voorbije leven. Dit via een levensschouw, een chronologisch doorlopen van het voorbij leven. Geen heimelijke gedachte blijft voor hen verborgen. Geen gevoel onopgemerkt. Dan legt ieder mens persoonlijk tegenover de puurheid van God's Liefde en dat van zijn Engelen verantwoording af voor zijn daden, zijn denken, zijn donkerste kanten en zijn voelen gedurende het voorbije leven. Hij ziet ons in het verborgene. Hij kent ons hart en doorziet ons denken. Ik raad mensen aan deze wetenschappelijk onderbouwde zoektocht te bestellen en te lezen: https://www.amazon.com/gp/product/00622 ... UTF8&psc=1
 11. MaartenV

  Hij heeft mij nooit laten gaan

  Mirjamm, met deze getuigenis over jezelf stel je je kwetsbaar op. Dat is groots van je. Ik geloof: Op het einde van het leven worden de zielen geoordeeld door Engelen Gods. Dan peilt Hij de harten, dan peilt Hij de geesten op liefdadigheid gedurende hun levens. (via een levensschouw). Dan legt ieder mens persoonlijk tegenover de puurheid van God en zijn Engelen verantwoording af voor zijn daden. Hij ziet in het verborgene. Hij kent jouw hart.
 12. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  ok, zet ze dan maar op.
 13. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Wel, ik raad je de poëtische verzen uit de Willebrordvertaling aan: Spreuken, Wijsheid en Jezus Sirach. Soms prachtig verwoorde poëzie. De wijze waarop het verwoord is, is prachtig. Als je dan ook nog mooie liederen zachtjes op de achtergrond laat horen (vb: Gregoriaanse gezangen) dan voel je je dichter bij God.
 14. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Laat ik nog iets toevoegen aan het voorgaande. Stel dat je heel kwaad bent en heel veel haat voelt tegenover iemand, hoe zal je waarnemingsselectie zijn, hoe zullen je interpretaties klinken, wat zal je morele houding zijn en wat zal je tendens tot handelen zijn? Bepaalde interpretaties blijven ontoegankelijk en een gesloten boek voor het op haat beluste gemoed. Zo zal het mededogen van de Boedhisten of de Christenen wijsheid in hen doen opkomen die verborgen kennis blijft voor het op wraak uitzijnde gemoed. Rituelen, poëtische geschriften, bepaalde liederen kunnen dat gemoed of die Geest toegankelijk brengen in het hier en nu.
 15. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Er is een kennis die zich enkel aan jou openbaart als je in een bepaalde gemoedstoestand bent en in andere niet. Je waarnemingsselectie, interpretatiewijze, handelingstendensen, denktrant en oproepbaarheid uit het geheugen worden geleid vanuit die geestesgesteldheid. Er zijn bepaalde teksten en er is bepaalde Gregoriaanse muziek die je in dat gemoed brengen. Eens je in die toestand bent, openbaart zich morele kennis als vanzelf, de inzichten over hoe je met de ander wijs en met empatie dient om te gaan stromen uit jou. Wat je niet ter beschikking had in nuchtere toestand of in een ander gemoed. De tekstualiteit van sommige geschriften uit het Oude Testament roept die Geest op. Ik heb dat zo ervaren. Ik kan daar enkel maar van getuigen natuurlijk. "aan de zachtmoedigen, openbaart Hij zijn geheimen". (JS 3,19-20) "Wanneer de wijsheid binnentreedt in uw hart, en de kennis lieflijk is voor uw ziel, dan zal de bedachtzaamheid u bewaken, het inzicht u behoeden... (Spreuken 2,10-12) Een bepaalde gemoedstoestand door het opzoeken van (morele) wijsheid via de teksten zorgt ervoor dat die wijsheid je zal behoeden. Het zal op de duur voor zichzelf beginnen werken. Je let op andere zaken dan gewoonlijk, je bent gevoeliger voor bepaalde waarnemingen dan voor andere, je neigt eerder dit dan dat te doen en zaken zijn makkelijker oproepbaar uit je geheugen waar je veel mee bezig bent. Zo werkt dat psychologisch: "Wie Mij zoekt, zal Mij vinden en diens Geest leid ik"
 16. MaartenV

  Hoe omgaan met vluchtelingen, migranten en vreemdelingen

  Het klopt dat we van nature veralgemenen: zo zit ons denken inderdaad in elkaar. Maar het gaat er om dat we die natuurlijke neiging overstijgen door moreel te handelen, ook al is dat tegennatuurlijk. Het feit dat je je eigen natuur kan overstijgen maakt je tot mens (en dient je spiritualiteit).
 17. MaartenV

  BDE

  Wat is er precies tenenkrommend? Kan je meer specifiek uitleggen wat je met 'tenenkrommend' bedoelt en hoe je precies tot die conclusie kwam. (de logische lijn die je volgde). Ik bedoel met profeet: een getuigenis van iemand van een goddelijke openbaring. Iets dat die mens heeft ervaren en van bovennatuurlijke of goddelijke oorsprong was. Voor zover dit mededeelbaar was, heeft zo'n profeet ervan getuigt in het verleden en ook in het heden. Maar zoals ik zei: hier moeten we een onderscheid maken tussen de interpretatie van de ervaring, dat door de bril van de culturele kaders wordt vertaald naar een tijdsgeest in een bepaalde periode, en de ervaring ZELF. Wat ik wil zeggen is dat ik denk dat profeten, vroeger en nu, de interpretatiekaders van hun tijd en cultuur hanteerden/hanteren om hun spirituele ervaringen te kaderen, te verwoorden en er de boodschap uit de distilleren. Allemaal mensenwerk. Wat moet een gelovige of atheïst ermee, vraag je? Er moet niemand iets mee, maar het is voor mij wel hoopgevend dat er meer is dan de materiële werkelijkheid. Dat hangt ook vooral af van jouw definitie van 'dood' en niet zozeer van hun toestand. Wanneer is iemand volgens jou dood? Als ie niet meer terug kan keren? Dat is een typische redenering van atheïsten: enkel als je niet kan terugkeren, ben je dood. Dus 'dood geweest' en terugkeren om van de andere kant te getuigen past niet in het denkkader der atheïsten. Omdat zij aan een (onbewezen) geest/lichaam eenheid geloven. Terwijl BDE's en OBE's getuigen van een geest/lichaam dualiteit. Wanneer er enkel 'valse profeten' bestaan, is het woord 'valse' overbodig. Profeten zouden volgens jou (gebaseerd op welke bewijsmateriaal?) allemaal valst zijn. Wat bedoel je daar precies mee en hoe ben je precies tot die conclusie gekomen?
 18. MaartenV

  BDE

  Daar kan ik me volledig in herkennen. Ik kan diep geraakt worden door religieuze teksten, en periodes van religiositeit kennen in mijn leven maar ik wil de balans daarna telkens in evenwicht houden met een ander criterium dat ik hoogacht: wetenschappelijkheid. Wetenschap is immers een zeer betrouwbare tool om te ontdekken wat klopt en wat niet klopt. Is het boek van Dick Swaab zeer technisch of is het te doen voor een leek? Dank voor antwoord.
 19. ikzelf heb het nog niet meegemaakt, maar op Youtube en andere websites vind je honderden getuigenissen van mensen die een BDE (bijna-dood-ervaring) meemaakten. Bijna allemaal spreken ze over een enorm prachtig wit licht dat hen onvoorwaardelijke liefde geeft, nadat ze door een tunnel gingen. In dit licht wordt vaak gesteld dat 'er geen zonden zijn'. Men krijgt een overzicht van momenten tijdens het leven en men voelt daarbij wat de anderen voelden wanneer je hen pijn deed, maar ook wanneer je iets goeds deed. Er is geen oordeel. Er is enkel liefde. Mijn vraag is: ziet de Kerk of zien Christenen dit Licht als God? En erkennen zij dat God dan enkel liefde is en iedereen vergeeft. Voor mensen die niet weten wat een bijna-dood-ervaring is, hier heb ik een aantal mooie getuigenissen samengezet: en zoveel meer getuigenissen van Het Licht en De Tunnel. Volgens mij is dit Licht wat wij God noemen. Maar God kan niet in deze wereld ingrijpen. Wel in die andere dimensie liefdevol en alwetend aanwezig zijn.
 20. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Ik geloof dat de gemoedstoestand die sommige zinnen en teksten in de Bijbel en Gregoriaanse gezangen bij ons teweegbrengen, op zich weer woorden in je kan doen opkomen die in de Geest zijn van de Schrift. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste uitstorten, dat gij naar mijn wetten leeft... Dan geef ik u een nieuw hart en stort een nieuwe geest in uw binnenste (Ez, 36, 27.26) Ik zal de wet in hun boezem leggen. Ik zal haar schrijven op hun hart...(Jeremia 31, 31,33) En wanneer je niet in die gemoedstoestand bent, omdat dat meestal niet mogelijk is door dagelijkse beslommeringen, voelen 'de geboden' vanuit de liefde aan als plicht. Als wetten of geboden.
 21. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Je hebt gelijk: ik heb het verwijderd.
 22. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Ik ga je een voorbeeld geven van de teksten 'die tot mij kwamen' vanuit dat diepe gemoed. Wie ben Ik Ik ben in U Ik ben het Eerlijk Voelen Daar is Mijn Leiding Wie Mij vertrouwt Die wordt vertrouwd Elk woord kent zijn plaats Elke zin zijn orde Ik beheers ruimte en tijd Een Woordgevoelige kies Ik Zijn geest leid Ik Ik ben naamloos Voor u onuitspreekbaar Wie Mij zoekt Vindt Mij Diens geest leid ik Ik kan met woorden wat geen land kan met duizend legers Wie Mij zoekt in het zichtbare vindt Mij niet Wie Mij zoekt in het Verborgene Daaraan openbaar ik Mij Doorheen elk wezen kijk ik jou aan Die inzichten waren zo diep en kwamen vanuit 'Zijn Geest'. Ik heb daarbij geweend toen ik die tekst neerschreef.
 23. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Ja, dank je. Ik ben terug nuchter en doe de dingen normaal. Maar ik heb die tijd gekend dat ik door bepaalde zinnen in sommige teksten van de Willibrordbijbel (en dan meer bepaald Spreuken) zeer diep geraakt werd. Omdat het vanuit het hart moet verwoord zijn geweest en het de ziel diep raakt, voor wie luistert. En dat veroorzaakt iets 'psychotisch' voor mij als ik daar te veel mee bezig blijf. Het religieuze kan bij mij tot wat men 'psychoses' noemt leiden. Maar het label 'psychose' devalueert de ervaring ook.
 24. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  dubbel
 25. MaartenV

  Het Woord brengt een gemoed dat kennis openbaart

  Ja, ik ben al een tijdje uit het ziekenhuis. Maar als ik aan die momenten terugdenk dan geloof ik dat de profeten of mensen die gevoelig zijn voor dichtkunst en voor sommige teksten in de Bijbel en daarbij zelf te maken krijgen met openbaringen, al zoekende, vanuit hun dichtkunde, niet anders kunnen dan volledig ontregeld te raken op sommige ogenblikken. Momenten waarop de woorden uit hun stromen en de emoties zeer diep gaan. Tijdelijk althans. Niets verwart en brengt je dichter bij je zwakheden en nietigheid als mens dan een confrontatie met een openbaring. Zo geloof ik dat dat zo was met de profeet Mohamed van de Mohamedanen als met andere profeten uit het verleden. Als je echt voeling hebt met Zijn Geest en dat echt volledig doorvoelt, op een donker uur, en daarbij uur en tijd vergeet en je zelfs het gewone dagdagelijkse niet meer kan doen, tijdelijk althans, dan ben je in het diepste van je menszijn geraakt en had je even een glimp van God. Dat geloof ik. Maar elke profeet is in De Getuigenis tegelijk mens en tegelijk begeesterd. Wat hij of zij vertelt over zijn openbaring is altijd vermengd met zijn eigen culturele zienswijze en komt tevens van God. Dat geloof ik nu. Door die ervaring. Voor de duidelijkheid: ik zie mezelf niet als een profeet. Maar ik heb wel een ervaring gehad waarvan ik vermoed dat Mohammed en andere profeten die met woordkunst bezig waren en tegelijk zoekende waren, deze ervaringen misschien bij momenten ook hebben gehad.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid