Spring naar bijdragen

oceansoul

Members
 • Aantal bijdragen

  12
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. oceansoul

  De Heilige Geest in het Oude Testament

  Zou je deze willen uitleggen, Henkjan37 ? Ik wil graag reageren, maar misschien begrijp ik niet helemaal wat je bedoeld. Als ik dan ga reageren dan praten we misschien langs elkaar heen.
 2. oceansoul

  Shemitah

  De toenemende schulden is een erg groot probleem. In Amerika gaan ze van schuldplafond naar schuldplafond. Vorig jaar hebben de republikeinen een wet tegengehouden om meer geld bij te drukken. Het vuil werd niet meer opgeruimd door de vuilnismannen. Een enorme stank in diverse grote steden, het personeel van Disney world werd niet meer betaald en ook naar andere overheidsinstellingen toe vloeide geen geld meer. Uiteindelijk zijn ze toch akkoord gegaan. Het begin van een oplossing zou kunnen zijn dat er wordt gesproken over geldschepping. Er moet een soort van bewustwording worden gecreëerd hoe ons financiële systeem in elkaar zit. Als iedereen zou weten hoe ons systeem functioneert dan zou het Malieveld meteen volstaan.
 3. oceansoul

  Shemitah

  Ik ben het met jou eens. Maar ik denk dat God geen voorstander is van een kapitalistisch systeem. God is voor delen!
 4. oceansoul

  Shemitah

  Op zich een nobel idee. Maar van de andere kant, de mensen die op de pof hebben geleefd hebben zelf daar voor gekozen en ze hebben zich laten verleiden door hebzucht. Mijn ouders hebben altijd tegen me gezegd: "Als je iets wilt hebben dan moet je daarvoor werken en sparen". En volgens mij hebben ze gelijk.
 5. oceansoul

  Shemitah

  Leuke stelling. Op zich vind ik het ook een goede richtlijn. En God heeft ze niet voor niets gegeven. Volgens de mensen die ervoor geleerd hebben, moet de grote financiële implosie nog gaan plaatsvinden. Volgens hen is het kapitalistische model die wij hier kennen met de laatste adem bezig. Het laatste "medicijn" is om de geldpersen open te zetten. Dat gebeurd nu ook. Jammer dat de hele wereld verslaaft is gemaakt aan geld. Geld is voor heel veel mensen "God" geworden. Eigenlijk heel raar want geld is bedoeld als ruilmiddel en rekeneenheid, maar is een machtsmiddel geworden. Op zich is er ook niets mis mee met geld. Er is iets mis met de mens die niet met geld kan omgaan. Eigenlijk triest dat er mensen zijn die vinden dat zij recht hebben op natuurlijke bodemschatten, terwijl die van God zijn.
 6. oceansoul

  Shemitah

  Lol
 7. oceansoul

  De Heilige Geest in het Oude Testament

  God heeft wetten gemaakt om zijn volk rein te houden. In Leviticus gaat het zelfs nog verder. Op overspel staat de dood van zowel vrouw als man. Later toen Jezus is gekomen bestaan deze wetten nog steeds. Maar als mensen zich tot Jezus bekeren dan krijg je de Heilige Geest op je en dan veranderen er werkelijk zaken in je. Er worden zaken opgeruimd die vanuit je zondige identiteit zijn voortgekomen. Door de Heilige Geest word je vervuld. Je krijgt steeds minder de behoefte om te zondigen. Je wordt meer zoals Jezus. Dat is een andere invalshoek dan via wetten proberen de zonde op te geven.
 8. oceansoul

  De Heilige Geest in het Oude Testament

  Dank je. Ja heel veel gelijkenissen. Ik vraag me af waarom het Joodse volk dit niet ziet. Ze blijven zich maar volharden aan wetten om maar die band met God te houden. Waarom niet het hart geven aan Jezus. Er gaat een wereld voor ze open. Gelukkig zijn er ook Joods-Messiaanse Joden en die groep wordt steeds groter.
 9. oceansoul

  De Heilige Geest in het Oude Testament

  Job blijft een intrigerend boek ! Dat we in gerechtigdheid leven wil volgens mij zeggen, dat er geen veroordeling is die in Jezus zijn. Door het kruis zijn wij vergeven voor onze zonden. Door zijn opstanding zijn we gerechtigd. 2 Korinthiërs 5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtvaardigd van God in Hem. Wat de boodschap van Jezus is. Jezus aannemen als jouw redder. Als je dat doet dan ga je vanzelf naar de wetten leven. Dus vanuit liefde. Dit is een andere invalshoek dan dat je zonder Jezus je houdt aan alle wetten. Jezus vergeeft zonden en in het oude testament worden niet alle zonden vergeven. Sla het boek Leviticus maar open. Jezus heeft de wet vervuld betekent volgens mij dat hij alle zonden van de mensheid op zich heeft gedragen. Nu hoeven wij ons alleen maar te richten op Jezus en we zijn verlost van onze ketens. Er zijn nu dan ook geen wetten meer nodig. Wetten waren nodig om bij God te blijven of te komen. Later heeft God Jezus gestuurd en hij is de wet geworden. Alleen niet een koude wet met regeltjes, maar een wet vanuit liefde.
 10. oceansoul

  Shemitah

  Van 25 september 2014 tot 13 september 2015 is het voor het Joodse volk een Shemitah jaar. Iedere 7 jaar is het een shemitah jaar. In de Bijbel werd het volk Israël geboden om het land om de zeven jaar een jaar braak te laten liggen. Er zou geen zaaien en geen oogsten zijn, en dit is iets wat God zeer serieus nam. In feite was de niet-naleving van deze sabbatsjaren een van de belangrijkste redenen die wordt aangehaald in de Schriften, waarom het Joodse volk werd verbannen naar Babylon in 586 v.Chr. Maar er was meer met het Shemitah-jaar dan alleen het land braak te laten liggen. Op de laatste dag van het Shemitah-jaar had het volk van Israël de opdracht kregen om afstand te doen van schulden. Wij vinden het volgende in Deuteronomium 15: "Na verloop van zeven jaar moet u kwijtschelding verlenen. Dit nu is wat de kwijtschelding inhoudt: iedere schuldeiser die iets aan zijn naaste geleend heeft, moet hem dat kwijtschelden. Hij mag van zijn naaste of zijn broeder geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor de HEERE" Jonathan Cahn (Joods Messiaanse Rabbi) heeft het boek "The Harbinger" geschreven en dat gaat over de Shimtah. Zeer interessant boek. Zijn er mensen die van dit onderwerp hebben gehoord ?
 11. oceansoul

  De Heilige Geest in het Oude Testament

  1) Bedoel je het volgen van Jezus. Hij is gestorven voor ons aan het kruis en is weer herrezen uit de dood. Dankzij hem zijn wij vrijgekocht en leven we in gerechtigdheid. Jezus heeft de wet vervuld!! 2) Voor mijn gevoel wordt er mee bedoeld dat je iets moois, dat afkomstig is van de Heilige Geest ontkracht door te zeggen dat het van Satan en dus demonisch is.
 12. oceansoul

  De Heilige Geest in het Oude Testament

  Beste mensen, Gisteren heb ik een discussie gehad tijdens een Bijbelkring. De stelling die ik wil voorleggen is: "Heeft het zin om de wetten uit de Oude testament na te leven terwijl je al gedoopt bent met de Heilige Geest" ? De tweede vraag is. Wat is de zonde tegen de Heilige Geest ? In de Bijbel staat dat alle zonden worden vergeven, behalve de zonde tegen de Heilige Geest. Vriendelijke groeten, Oceansoul
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid