Spring naar bijdragen

Flash Gordon

Members
 • Aantal bijdragen

  1437
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Flash Gordon geplaatst

 1. Flash Gordon

  Mantra's, rozenkrans, etc

  In diverse religieuze praktijken bestaan varianten op het fenomeen "mantra". Volgens Wikipedia is de definitie van het woord mantra: Een mantra is een gedicht, woord, uitspraak of een lettergreep die het midden houdt tussen een spreuk met magisch effect en een gebed. In sommige gevallen wordt hij herhaald en is hij bedoeld als een continue recitatie (chant). Even los van de exacte definitie, zomaar wat bekendere voorbeelden. Dankzij de hippies is het "hara Krishna"-mantra vrij bekend geworden in ons deel van de wereld. Het leuke van dit mantra is dat het, door de mogelijkheden van de taal waarin het wordt gesproken, een hele reeks aan betekenissen kan hebben. De tekst is: Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare Ook een vrij complex mantra, maar om andere redenen, is de rozenkrans. De complexiteit zit hier in de combinatie van een drietal "handelingen" die simultaan plaats vinden. In de hand wordt een gebedsketting kraal voor kraal voortbewogen, terwijl hardop een vaste reeks formuliergebeden wordt uitgesproken (Onze Vader, Eer aan de Vader, Wees gegroet) en meestal in een zodanig tempo dat je nauwelijks bewust de woorden kan volgen. Als derde wordt per tien kralen een "geheim" overwogen. Dat zijn momenten uit het leven van Jezus. De bedoeling is dat dit geheim niet alleen genoemd wordt aan het begin van een reeks van tien kralen, maar daadwerkelijk bewust wordt overwogen terwijl je bezig bent de formuliergebeden uit te spreken. Een extreem simpel mantra is het "Jezusgebed" uit de oosters-orthodoxe traditie. In haar meest simpele vorm bestaat het uit niets anders dan het constant herhalen in woord of gedachte van "Jezus". Maar dan wel 24 uur per dag, 7 dagen per week, zonder onderbreking. In de monastieke en klerikale traditie van de Kerk bestaat verder nog het getijdengebed, een systeem van 7 (soms meer, soms minder in de praktijk) gebedsmomenten per dag, waarop volgens een vaste structuur gebeden wordt met als basis de psalmen. In een cyclus van 4 weken worden alle 150 psalmen gebeden. Wat deze gebedsvormen of mantra's nadrukkelijk anders maakt dan de "vrije tekst-gebeden" is dat het doel niet primair is een gesprek oid aan te gaan met de veronderstelde godheid, of God. Het doel is feitelijk niet eens gebonden aan geloof in een godheid, want het werkt evenzeer voor een ongelovige. En inderdaad, het werkt Het eerste effect van deze vorm van bidden is dat het een vorm van rust, ordening en richting brengt in je dagelijks leven. Het gebed omlijst de dag niet zozeer, het draagt de dag. Het brengt contemplatie (niet te verwarren met mediatie) in het dagelijks leven. Het tweede effect is dat het het rationele denken tot zwijgen brengt. Hierin komt het wel overeen met meditatie overigens. Dit stil leggen van het rationele denken is opnieuw niet primair een religieus verschijnsel, hoewel het wel vooral in die hoek is ontwikkeld en bekend geworden. Het stil leggen van het rationele denken stelt de geest open voor, wat in christelijke kringen wordt benoemd als een religieuze ervaring, een mystieke ervaring, en wellicht in gereformeerde kring ook wel "bevinding" kan zijn. Dergelijke ervaringen komen overigens in alle religies in meer of mindere mate wel voor, het is dus niet iets specifieks christelijks, en sinds Timothy Leary ook zeker niet meer iets specifieks religieus. Waarom nu dit topic? Ik ben benieuwd, gezien de veelheid aan achtergronden en ervaringen van mensen op dit forum, welke ervaringen men zoal heeft op dit vlak.
 2. Flash Gordon

  En de aarde bracht voort

  Heeft iemand dit boek gelezen? Het is van een nogal gereformeerde schrijver en daardoor voor mij toch een beetje ver van mijn bed. Wat het bijzonder aardig maakt is dat het geen poging is weg te lopen voor de consequenties van de wetenschap en evenmin een wat beroerde poging wetenschap en een letterlijke lezing van Genesis te verenigen. Maar goed, ik ben dus vooral benieuwd hoe dit boek in niet-katholieke kring valt
 3. Flash Gordon

  De theologie van de machteloze God

  Elders kwam al naar voren dat het christendom een redelijk uniek verschijnsel kent in de wereld van de grote religies, en dan nog vooral bij een deel van dat christendom: de lijdende God. Over de eerste eeuwen van het christendom weten we eigenlijk opmerkelijk weinig, maar we weten wel dat tot pakweg de christelijke revolutie in de 4e eeuw het christendom vooral draaide rond Christus Albeheerser, Christus als koning van het heelal dus. De kruisiging speelde bepaald een kleinere rol dan de verrijzenis, het lijden was vrijwel totaal ondergeschikt. Wie zich bijvoorbeeld in de geschiedenis van Constantijn verdiept (en de begrijpelijke maar historisch storende reformatie-propaganda over deze keizer weglaat) ontdekt bijvoorbeeld dat waar latere christelijke schrijvers een kruis zien, als symbool van Constantijns christelijkheid, hoogst waarschijnlijk een banier gezien moet worden die om puur praktische redenen een kruisvorm heeft. Niks associatie met het kruis van het lijden, maar met een banier van de strijd en de overwinning. Pas in de loop van de vierde eeuw komt de lijdende Christus naar voren, en eigenlijk duurt het tot in de vroege middeleeuwen voor deze het westers christendom volledig domineert. Die dominantie gaat zo ver dat we ons er tegenwoordig zelfs wat ongemakkelijk bij voelen als voetballers voor een wedstrijd bidden, want God is er toch niet om de ene partij te laten winnen van de andere partij? In veel andere religies is het juist absurd dat een godheid zou lijden, slachtoffer kan zijn van mensen, en niet de ultieme hulp is in de strijd. Daar zijn goden juist voor, overwinnen, goede oogsten bezorgen, dat soort dingen. En zit het eens tegen, dan is ofwel een goede godheid boos, ofwel er is sprake van een rotzak-godheid. De christelijke God heeft nog een ander opmerkelijk kenmerk, dat alleen aan de lijdende godheid wordt gekoppeld (ofwel, christenen die de focus daar niet op leggen, zullen dit niet zo snel beamen): de christelijke God doet eigenlijk niet zoveel. Zeg maar rustig, (vrijwel) niets. Hij veroorzaakt geen natuurrampen, maar voorkomt ze evenmin. Gebeden verhoort hij niet statistisch aantoonbaar. Zelfs een heilig boek dicteren, zoals Allah dat met wat omwegen deed, doet hij niet. Ja, "inspireren", maar daar stopt het ook. In de Bijbel treffen we God eigenlijk extreem zelden sprekend of handelend aan. Wel via mensen of natuurverschijnselen, maar vrijwel nooit rechtstreeks. Waarom heeft een almachtige God profeten nodig, of Mozes, om voor hem te spreken? Waarom gedoe met plagen, om je zin te krijgen? Waarom moet zijn volk oorlogen voeren om het land (deels!!) te veroveren terwijl God het ze beloofd had? een blinde genezen door modder met spuug in zijn ogen te smeren, waarom zoveel raar gedoe? Kortom, de christelijke God doet eigenlijk niet zo veel. We noemen hem almachtig, en dat zal allemaal wel, maar daar blijkt dan erg weinig van. Maar hij heeft toch de wereld geschapen, met alle planten en dieren enzo? Mwah, niet echt he. Zelfs als God de lucifer bij de Big Bang heeft aangestoken, dan is hij daarna toch vooral ernstig afzijdig gebleven. En al zou hij het leven begonnen zijn, dan toch aan de voorouders van een stel platwormen, en bepaald niet aan de huidige dieren- en plantenpopulatie. En al die mensen dan die boodschappen van God krijgen in dromen, in de wind, van medegelovigen? En al die genezingen dan? En goudstof dat uit de lucht valt enzo? En al die einde-der-tijdens die al voorspeld zijn maar op het laatste moment toch even uitgesteld? Zelfs als dat Gods werk is, dan is dat toch ook maar een beetje sneu. Tegenstrijdige boodschappen geven aan je gelovigen? Wel mensen met psychosomatische klachten helpen maar nooit eens een afgehakt been laten aangroeien? Iedere keer maar weer mensen vertellen dat de eindtijd nu toch echt aanstaande is en dan gaat het feest toch niet door? Kunnen we niet beter met elkaar constateren wat we allang weten maar wat lastig vinden toe te geven? God is in theorie vast wel almachtig, maar hij presenteert zich toch vooral als een volstrekt machteloze God. En als we dat kunnen zien, wat betekent dat dan?
 4. Flash Gordon

  Hoe & wat ik geloof

  Ik vond het topic van @bernard 3 interessant, en ik hoop dat het navolging krijgt. Om daar iets aan bij te dragen volg ik het in ieder geval: Mijn ouders waren van huis uit katholiek, maar tegen de tijd dat ik geboren werd al goeddeels vertrokken. Mijn vader met een diepe afkeer en minachting voor de kerk en voor alles wat met geloof te maken heeft, maar als kunsthistoricus wel doordrongen van de culturele betekenis van het christendom en met name van de katholieke kerk voor de Europese cultuur. Wij lazen daarom wel de Bijbel en bezochten vele kerken, maar altijd vanuit een cultuur-historisch perspectief en zonder een greintje religie daarbij. Mijn moeder is altijd iets religieuzer gebleven, maar dan meer in de moderne "spiritueel, maar niet gelovig"-manier. Kortom, als kind kende ik Bijbel en Kerk beter dan de meeste leeftijdgenoten, maar van enige gelovige opvoeding was geen sprake. Ik ben gedoopt, min of meer omdat de oudere zussen via school de eerste communie deden, en dan had ik ook wat (toen was ik dus een jaar of 4, wat voor een katholieke doop vier jaar aan de late kant is). Mijn eerste communie deed ik toen ik bij mijn zeer gelovige oma logeerde, niet als apart ritueel, maar ik had geen zin in de bank te blijven zitten. En mijn vormsel ontving ik rond mijn 30e (normaal is rond 11), op eigen aanvraag. Mijn opvoeding heeft me, naast mijn natuurlijke talent voor wis- en natuurkunde, vooral op de weg van rationeel-kritisch denken gezet. Kennis van kerk en geloof waren vooral input voor diezelfde kritische en rationele insteek. Toch heeft met name de "kunst"-achtergrond van mijn vader wel gezorgd voor een bewustzijn dat er meer is dan alleen het wetenschappelijke vocabulaire. Voor mij bestaat er geen werkelijke scheiding tussen atheïsten en gelovigen, maar is er hooguit een gradueel verschil tussen zij die enig gevoel hebben bij het muzische, het poëtische, het beeldende, en zij die dat niet hebben. Die scheiding heeft opmerkelijk weinig te maken met het behoren tot enig georganiseerd geloof. Ik kom het anti-poetische onder atheïsten tegen, maar dat betreft dan opmerkelijk vaak ex-protestanten, en ik kom het onder gelovigen tegen, opmerkelijk vaak protestanten, fundamentalistische moslims, taliban-katholieken, etc. De volksschrijver zei al: de Bijbel is tegen alles bestand, behalve tegen literalisme. Ik denk dat hetzelfde waar is voor iedere religieuze en kunstzinnige uiting. Mijn "tot geloof komen" is er niet echt, want ik heb altijd min of meer op dezelfde manier in het leven gestaan. Toch kan ik wel zeggen dat ik vanaf ongeveer mijn 16e steeds meer ben gaan ontdekken dat ik volledig, tegen wil en dank eigenlijk, geworteld ben in de grote Europese culturele stroom die we als "katholicisme" kennen. Ik heb mij daar zozeer aan verbonden dat ik inmiddels alweer enige jaren behoor tot wat katholieken de clerus noemen, of de geestelijkheid. Ooit vroeg @The Black Mathematician me hoe iemand die kennelijk zo duidelijk een beta is, toch gelovig kon zijn. Ik heb vaker pogingen gedaan dat in detail te beantwoorden, maar ik merk dat ik geen schrijver ben en een aanzet nooit verder komt dan dat, een aanzet. Ik ga hier dus ook maar geen poging doen het helemaal uit te werken. Wat in ieder geval een belangrijk punt is, is dat ik "het geloof" niet zie als bron van kennis, laat staan van feitenkennis, maar als een coherent systeem dat het vocabulaire geeft om te communiceren over wezenlijke zaken die zonder dat vocabulaire onzegbaar blijven. Ik kan dat helaas niet heel goed uitleggen, ander dan door te verwijzen naar een aflevering van Star Trek (ja, sorry), waarin deze kwestie voor mij haarfijn uit de doeken wordt gedaan: http://dai.ly/x494zi5 Ik snap dat dit een lange video is, zeker voor SciFi-haters, en toch vraag ik aan iedereen die werkelijk wil begrijpen wat kim hier schrijf, de hele aflevering te bekijken. Ook als je denkt dat je het allemaal al wel begrijpt. Zonder uitputtend te zijn, maar in de hoop dat het illustreert waar ik sta: 1. Is de Bijbel "waar"? Ja, de Bijbel is waar. Net zoals (who's afraad of red, yellow and blue?) waar is. Of (ushering in banality). 2. Gaan alle homo's naar de hel? Doe me een lol. Homosexualiteit heet in onze traditie "ongeordend" omdat het niet past in de oorspronkelijke ordening van de schepping. Maar ja, aangezien die hele schepping ook niet in zes dagen is gebeurd, maar in feite het resultaat is van miljarden jaren natuurkunde, en daarna nog een fikse periode biologie (lees: evolutie!) koop je daar in het dagelijks leven ook niets voor. 3. Is het katholieke geloof het enige, ware geloof, en gaat de rest naar de hel? Die hel is wel een dingetje he? Ik zou zonder enige moeite moslim kunnen zijn of boeddhist. Sterker nog, ik haal met name uit het boeddhisme veel dat waar en goed is. Wie zich er echt in verdiept kan niet missen dat de ignatiaanse spiritualiteit bijvoorbeeld in hoge mate overeenkomst met de basis van het boeddhisme. Nog erger, ik kan me prima vinden in het geloof van veel protestanten. Toch moet ik daarin eerlijk zijn, het is de enige religie waarin je mij nooit zal vinden. Hoe dol ik op individuele protestanten kan zijn, ik kan er zelf niets mee. 4. Geloof je in de erfzonde, de verlossing en het eeuwige leven? Ja, maar het zijn slechts woorden. Wie ze nader onderzoekt, zal al snel ontdekken dat heel wat atheïsten en boeddhisten, hetzelfde geloven als wat ik geloof. Alleen noemen we het anders. Dat is soms lastig in de communicatie, maar het is alleen onoverkomelijk lastig als we elkaar niet willen verstaan en slechts zoeken elkaar plat te slaan met onze interpretatie van de woorden van de ander. Ik ben er erg voor dat mensen zelf mogen weten wat ze bedoelen. 5. is dat gedonder met Maria nou echt nodig? Geen idee. De laatste keer dat ze me sprak leek ze het wel belangrijk te vinden. 6. Zijn Jehovah's Getuigen gek? Natuurlijk. Stapelgek. Hun geloof is compleet krankzinnig. Net als het mijne trouwens. Persoonlijk vind ik het hilarisch om, bijvoorbeeld op dit forum, te zien hoe de ene verkondiger van absurditeiten redelijk serieus wordt genomen, terwijl de ander met gestrekt been wordt aangevallen. 6. Weet je wel dat de paus de antichrist is, want zijn teken is 666? Jochies, doe me een lol. Ik weet aanzienlijk meer over de misstanden van 20 eeuwen RKK, dan jullie ooit verzonnen krijgen. En dan heb ik het nog over historische feiten ook, in plaats van rare verzinsels. Als je denkt dat je me met feiten of verzinsels op de kast kan krijgen, heb je er echt niets van begrepen. 7. Wetenschap, of geloof? Eh, nee. Beide zijn slechts hulpmiddelen. Ze kunnen nooit strijdig zijn met elkaar, nooit. 8. Waarom reageer je vaak zo lomp? Dat heeft niets met mijn geloof te maken. Er bestaan ook aardige katholieken hoor. Ik heb alleen geen geduld voor domme onwil. En ik ben niet van nature aardig of sympathiek.
 5. Flash Gordon

  De teloorgang van een mooi forum

  Tussen het Nieuwe Revu-artikel en vandaag ligt een lange weg met veel hoogtepunten en een paar dieptepunten. Maar de tendens is al lange tijd neerwaarts. Het lot van veel fora, zonder twijfel. En voor een jongerenforum waarvan de bevolking volwassen of zelfs oud is geworden en waar nieuwe aanwas van jongeren ontbreekt is dat helemaal duidelijk. Dat de crew, op één na, dit forum volledig in de steek laat, helpt niet masr illustreert wel dat het einde onontkoombaar is geworden. De gekkies hebben het overgenomen en als @Thorgrem stopt als mod resteert alleen de gekte. Maar de dingen zijn zoals ze zijn. Ik heb vooral goede herinneringen per saldo. Heb hier veel geleerd en heb mooie mensen leren kennen met wie ik ook buiten dit forum meer of minder intensief, langer of korter, een weg gedeeld heb. Ik heb een dwarse puber zien veranderen tot hij priester werd. Ik heb mensen katholiek zien worden, en ik heb interesse, begrip, waardering en respect zien groeien in alle richtingen. Oprichters, verzorgers, crewleden en users uit het verleden, jullie hebben credible tot iets moois helpen groeien. Dank aan wie dit nog lezen. Moge de patiënt in vrede sterven en als een mooie herinnering zo nu en dan nog eens een glimlach op een gezicht veroorzaken.
 6. Flash Gordon

  crewlid stopt, nieuwe crewleden gezocht

  Zoals je al heel lang weet Past bij je Maar lees dit nog eens
 7. Flash Gordon

  De teloorgang van een mooi forum

  ik heb me al maanden geleden, bij herhaling, beschikbaar gesteld. De crew kent mij en klaagde liever dat ze het zo zwaar hadden en niemand wilde helpen, dan mij accepteren. Dus Zeeland graag, modereren ligt minder in het verschiet
 8. Flash Gordon

  crewlid stopt, nieuwe crewleden gezocht

  Geen zorgen, de onzichtbare crew die de facto dit forum de rug heeft toegekeerd maar wel beslist, wil mij niet als mod. Dus niemand hoeft zich daar zorgen over te maken
 9. Flash Gordon

  De teloorgang van een mooi forum

  Gezellig! En misschien dan meteen eens naar Zeeland @sjako bezoeken!
 10. Flash Gordon

  Hallo allemaal.

  Geloof je niet dat evolutie mogelijk us omdat je het begrijpt of omdat het te veel moeite was je er echt in te verdiepen?
 11. Flash Gordon

  Bedacht de NSA de Bitcoin om wereldmunt te creëren?

  Het is toch aardig om te zien hoe fit forum van dieptepunt naar nieuw dieptepunt hobbelt
 12. Flash Gordon

  crewlid stopt, nieuwe crewleden gezocht

  Mijn steun heb je. Niet dat je daar iets asn hebt, maar toch
 13. Flash Gordon

  Bezoek de wtg, grefo, refo, papen, en wat niet al

  Goed, dankzij de vriendelijke uitnodiging van @sjako, hebben we een evenement. Nu nog nader invullen. graag opgeven: wie nodigt uit voor wat en waar? Wie gaat mee naar wat? En wanneer kan dat zo ongeveer Sjako heeft een uitnodiging gedaan voor bezoek aan een koninkrijkszaal (zeg ik dat goed?) van de Getuigen van Jehova, op een zondag, in Goes voeg daar aan toe: bezoek katholieke Mis, eveneens een zondag, regio Den Bosch
 14. Flash Gordon

  crewlid stopt, nieuwe crewleden gezocht

  Beste Thorgrem, je mag heel tevreden zijn. Uitstekend werk als mod en inderdaad daarmee de oorzaak van een leefbaar forum. Je zal gemist worden. Je bescheidenheid siert je, maar heel nu en dan heb je wel laten doorschemeren hoe de rest van de crew je in de steek gelaten heeft. Voor de gewone users is dat, als ze opletten, ook wel goed zichtbaar. Ik vind het knap dat je het hebt gedaan. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de overdaad aan gekkies, het gebrek aan echte aanwezigheid van de oude garde, de kennelijke volmaakte desinteresse van de rest van de crew en het gebrek aan werkelijk boeiende onderwerpen mij niet geboeid houden. Als jij nu ook nog eens stopt als mod, hoezeer je gerespecteerde keuze ook natuurlijk, denk ik dat ik het hier goeddeels voor gezien houd. Hoe dan ook, dank voor je inzet en tot Facebook
 15. Flash Gordon

  Laatste dagen - Openbaring

  Je toont een fundamenteel gebrek aan theologisch inzicht. Geeft niet en opnieuw is de reactie 100% voorspelbaar, maar het blijft een feit
 16. Flash Gordon

  Laatste dagen - Openbaring

  Alle zonden gebeuren bewust. Het is nu juist het bewuste dat een handeling tot menselijk handelen verheft, en daarmee onderwerp van een moraaltheologische beoordeling. Onbewust zondigen is onmogelijk. Neemt niet weg dat ik weet wat het antwoord gaat zijn hoor.
 17. Flash Gordon

  Wat betreft slavernij in de bijbel (deuteronomium 15)

  Natuurlijk blijkt uit een aantal Bijbelboeken glashelder dat slavernij minstens een periode volkomen normaal werd gevonden. Niet dat we de Bijbel nodig hebben om dat te weten. Er zijn nooit periodes zonder slavernij geweest, en maar weinig culturen die het niet normaal vonden.
 18. Flash Gordon

  Is een "fps" gelijk aan doden in God's ogen ?

  Jij hebt breaking the waves geschreven? WoW
 19. Flash Gordon

  Zijn mensen en dieren gelijkwaardig?

  gelovige
 20. Flash Gordon

  Zijn mensen en dieren gelijkwaardig?

  Wist Orwell veel. Die evidentie ontbreekt volledig, als je die niet eerst axiomatisch introduceert
 21. Flash Gordon

  Zijn mensen en dieren gelijkwaardig?

  Feit is dat onder chimpansees moord, oorlog, verkrachting, zijn aangetoond. Niet uit biologische noodzaak of zoiets, maar als sociologisch verschijnsel. Mensen die er niet tegen kunnen dat we niet uniek zijn ontkennen dat makkelijk, maar dat is gevolg van starten met de aanname dat mensen anders zijn dan dieren. Laat die aanname los, en je constateert al snel dat mensen, chimpansees en bonobo's in hoge mate op elkaar lijken, inclusief allerlei sociaal gedraag (of asociaal), inclusief een kennelijk ethisch bewustzijn en dergelijke. Maar nogmaals, open daar leuk een topic over. Hier is het echt off topic. Chimpansees kennen al een rudimentaire vorm van "rechtspraak"
 22. Flash Gordon

  Hoe & wat ik geloof

  Bijzonder boeiend, die discussie of mensen apart staan of gewoon een van de talloze diersoorten zijn. Zou een nieuw topic waard zijn lijkt me. Maar het raakt niet echt dit topic, dus als jullie het niet erg vinden: get a room
 23. Flash Gordon

  Hoe & wat ik geloof

  1,50 hoe diep zijn de machtigen gevallen
 24. Flash Gordon

  Hoe & wat ik geloof

  Als je het echt wil lezen en niet kan vinden, mag je het hier lezen. Met witte handschoenen asn natuurlijk
 25. Flash Gordon

  Hoe & wat ik geloof

  zeker waar
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid