Spring naar bijdragen

WdG

Members
 • Aantal bijdragen

  1888
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over WdG

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. WdG

  Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis

  In Johannes 14 zegt Jezus "Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien". Het is niet moeilijk te begrijpen wat Jezus hier bedoelt. Als Hij slechts mens was, kon Hij dit niet menen. Het zou immers godslastering zijn. Conclusie: Jezus is God! Andere teksten die onweerlegbaar bewijzen dat Jezus God is zijn bijvoorbeeld Romeinen 9:5 en Kolossenzen 2:9. Immers, in Jezus woont al de volheid der godheid lichamelijk. Wat betekent dit? Heel eenvoudig, dat de volledige inhoud van de goddelijke natuur in Jezus Christus woont, in Zijn mensheid. De Heilige Geest openbaart de Godheid van Jezus. Immers, de volheid Gods woont in Christus, in Zijn menselijk lichaam. Deze woorden leren duidelijk, dat Jezus God is, in een lichaam van vlees en bloed, t.w. de godheid lichamelijk, de volheid der godheid lichamelijk en al de volheid der godheid lichamelijk. Ofwel: Jezus is God! Slechts door het schrappen van bepaalde Bijbelteksten of door het toevoegen van lidwoorden en komma's hier en daar, kan men een poging doen de Godheid van Jezus te lasteren. modbreak Trajecto: Zoals ik al bij een bericht van je eerder vandaag zei, is het niet de bedoeling om steeds van lasteren te spreken. Dat maakt het vertellen van hoe men zelfs gelooft door de diverse forummers lastiger. Men mag van zijn wijze van geloof vertellen en dient dan niet direct door een ander in de hoek van het lasteren te worden ingedeeld.
 2. WdG

  Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis

  De geest van de waarheid is herkenbaar. Waaraan? Doordat diegenen die Hem kennen, en in Hem zijn luisteren naar diegenen die uit God zijn. Diegenen die Jezus verwerpen als God zullen niet luisteren naar diegenen die uit God zijn. Zo herkennen we de geest der dwaling: de ontkenning van de Godheid van Jezus. De geest van dwaling is gelijk aan de geest van de antichrist, die reeds in de wereld is. Johannes benoemde dit al, en daarom spreken diegenen uit de wereld. Dus, nogmaals, zij die geloven dat Jezus een geschapen wezen is, geloven niet in de ware Jezus. Jezus is God, God is Liefde. Het aannemen daarvan geeft ons de vrijmoedigheid, ook op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Ik wijs dus niet op Johannes 17, zoals vermoed werd... Tegenstanders zullen alles, maar dan ook alles aanvoeren om te "bewijzen" dat Jezus een geschapen wezen is. Het is niet de geest der waarheid, maar de geest der dwaling (volgens Johannes). In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. We weten allemaal Wie het Woord is! Jezus is God! In Johannes 1 (In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God) constateren we drie dingen over Jezus: Ten eerste was Jezus in den beginne. Jezus heeft dus geen begin, Hij was er al! Ten tweede Hij was bij God, ofwel Jezus is een Persoon, en ten derde, Hij was God. Omdat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren en heden en in der eeuwigheid, is de enige conclusie: Jezus is God! Opmerking: er zijn groeperingen die Johannes 1 bewust anders vertalen, door er een lidwoord tussen te proppen. Dan: Johannes 5 bewijst dat Jezus en God beide en gelijk geeerd moeten worden. Wie Jezus niet eert, eert God niet. Aangezien we slechts God mogen eren, is er slechts een logische conclusie: Jezus is God!
 3. WdG

  Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis

  Zeker wel. Je vermoeden klopt niet. Probeer het nog eens.
 4. WdG

  Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis

  In de eerste plaats is het om deze reden des te belangrijker te begrijpen dat de Heilige Geest God is! God is inderdaad in ons. In de tweede plaats is deze vraag essentieel om te begrijpen WIE wij in Christus zijn, immers as He is so are we in this world. Is dit een antwoord op jouw vraag?
 5. WdG

  Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis

  Mensen die ontkennen dat Jezus God is, mensen die Jezus zien als een profeet, een geschapen wezen of een goed mens, bewijzen hun eigen ongelijk! Waarom? Vraag deze mensen of ze wedergeboren zijn! Ze zullen het stuk voor stuk ontkennen. Wedergeboorte en het ontvangen van de Heilige Geest gaan hand in hand. Zonder wedergeboorte geen Heilige Geest, zonder Heilige Geest geen wedergeboorte. Mensen die Jezus als God afwijzen, zullen de Heilige Geest ook afwijzen. Ze hebben de Heilige Geest dus niet ontvangen, en zullen daarom nooit begrijpen en erkennen dat Jezus God is, dat de Heilige Geest God is, dat de Vader God is. Wie Jezus niet als God erkent, gelooft niet in de ware Jezus. Wie Jezus niet als God erkent is niet wedergeboren.
 6. WdG

  Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis

  Het is ook belangrijk te begrijpen dat God niet ontstaan is. God heeft Zichzelf voortgebracht. Hij IS uit Zichzelf, zoals Jezus ook uit Zichzelf is. Jezus werd aanbeden, en Hij aanvaardde en aanvaardt deze aanbidding. Jezus wordt aanbeden op aarde en in de hemel. Mijn Heer, mijn God! De Waarheid is dus dat Jezus God is! Daarom is het zo belangrijk te geloven dat Jezus GEEN geschapen wezen is! Daarom is het godslastering te ontkennen dat Jezus God is. Daarom is het godslastering te beweren dat Jezus een geschapen wezen is! Daarom wilden de joden Hem stenigen. Daarom werd Hij beschuldigd van toverij. Daarom wordt tegenwoordig door velen ontkend dat Hij God is. Daarom wordt Hij door velen gezien als een profeet, een goed mens, een geschapen wezen, of zelfs een aartsengel. Allemaal godslastering. Jezus IS God. Wie dat ontkent, gelooft niet in de ware Jezus! Een verdere discussie hierover is zinloos en hoort NIET thuis in een Christelijk forum! Waarom het belangrijk is? Jezus is de Waarheid. Hij is het Leven. Hij is de Weg. Hij is God. Zonder Hem is er geen leven. Wie Hem niet als God aanvaardt, heeft het leven niet en kent de Waarheid niet. modbreak Trajecto: Niet steeds van (gods)lastering spreken bij een andere geloofsopvatting. Dat maakt het gesprek grimmig. Niet al te overdadig vet, cursief en onderstreept gebruiken.
 7. WdG

  Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis

  Op zich is het niet zo belangrijk, hoe dit te benoemen. "Hedenavond bent gij met mij in het Paradijs", zegt genoeg, toch? Waarom de discussie voeren wat de hemel is? Veel belangrijker is te begrijpen Wie Jezus is. "Waarachtig, ik verzeker u," antwoordde Jezus, "van voordat Abraham er was, BEN IK" Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien, heb ik al genoemd. Jezus werd gelasterd, net zoals tegenwoordig ook nog gebeurt. Echter, de bewering van Jezus is een krachtige bewering! In de eerste plaats beweerde Hij dat Hij al vóór Zijn menselijke geboorte bestond, in de tweede plaats openbaart Hij Zich hier als God. Op basis van dit soort uitspraken wilde men Hem stenigen. De Waarheid is dus dat Jezus God is! Daarom is het zo belangrijk te geloven dat Jezus GEEN geschapen wezen is! Daarom is het godslastering te ontkennen dat Jezus God is. Daarom is het godslastering te beweren dat Jezus een geschapen wezen is! Daarom wilden de joden Hem stenigen. Daarom werd Hij beschuldigd van toverij. Daarom wordt tegenwoordig door velen ontkend dat Hij God is. Daarom wordt Hij door velen gezien als een profeet, een goed mens, een geschapen wezen, of zelfs een aartsengel. Allemaal godslastering. Jezus IS God. Wie dat ontkent, gelooft niet in de ware Jezus!
 8. WdG

  Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis

  Dat ook, maar, Jezus is ook de eeuwige Vader! Immers deze namen zal Jezus dragen: ...., Eeuwige vader, ..... De Waarheid is dus dat Jezus God is! Eer Abraham was, BEN IK. Abraham heeft Jezus ontmoet. Abraham is gerechtvaardigd uit geloof! Zo moeilijk is het allemaal niet. Enige dat je moet aannemen is dat Jezus er altijd was. Daarom is het zo belangrijk te geloven dat Jezus GEEN geschapen wezen is! Daarom is het godslastering te ontkennen dat Jezus God is. Daarom is het godslastering te beweren dat Jezus een geschapen wezen is! Daarom wilden de joden Hem stenigen. Daarom werd Hij beschuldigd van toverij. Daarom wordt tegenwoordig door velen ontkend dat Hij God is. Daarom wordt Hij door velen gezien als een profeet, een goed mens, een geschapen wezen, of zelfs een aartsengel. Allemaal godslastering. Jezus IS God. Wie dat ontkent, gelooft niet in de ware Jezus!
 9. WdG

  Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis

  Nee, dat bedoel ik niet. De Waarheid is dat Jezus God is. Hoe jij of ik daar tegen aan kijken is niet relevant! Eer Abraham was, BEN IK. Abraham heeft Jezus ontmoet. Zo moeilijk is het allemaal niet. Enige dat je moet aannemen is dat Jezus er altijd was. Daarom is het zo belangrijk te geloven dat Jezus GEEN geschapen wezen is! Daarom is het godslastering te ontkennen dat Jezus God is. Daarom wilden de joden Hem stenigen. Daarom werd Hij beschuldigd van toverij. Daarom wordt tegenwoordig door velen ontkend dat Hij God is. Daarom wordt Hij door velen gezien als een profeet, een goed mens, een geschapen wezen, of zelfs een aartsengel. Allemaal godslastering. Jezus IS God. Wie dat ontkent, gelooft niet in de ware Jezus!
 10. WdG

  Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis

  Nee, die mensen zijn er niet. Besef ook: Eer Abraham was, BEN IK. Abraham heeft Jezus ontmoet. Zo moeilijk is het allemaal niet. Enige dat je moet aannemen is dat Jezus er altijd was. Daarom is het zo belangrijk te geloven dat Jezus GEEN geschapen wezen is. Daarom is het godslastering te ontkennen dat Jezus God is. Daarom wilden de joden Hem stenigen. Daarom werd Hij beschuldigd van toverij. Daarom wordt tegenwoordig door velen ontkend dat Hij God is. Daarom wordt Hij door velen gezien als een profeet, een goed mens, een geschapen wezen, of zelfs een aartsengel. Allemaal godslastering. Jezus IS God. Wie dat ontkent, gelooft niet in de ware Jezus!
 11. WdG

  Bestaat god?

  Je zou ook kunnen denken "wat een wonderbaarlijke geweldige God", zonder te gaan interpreteren. God is gelukkig in staat alles in ZES dagen te scheppen. HIJ had het ook in zes seconden kunnen doen. Hij kan het licht zo uitstrekken en daarna de lichtsnelheid vast zetten. Er zijn trouwens aanwijzingen genoeg dat de lichtsnelheid NIET constant is.
 12. WdG

  Bestaat god?

  Je bent ze ongetwijfeld wel eens tegen gekomen. Ik geef verder niks over mijn identiteit prijs, je moet het hiermee doen.
 13. WdG

  Bestaat god?

  Jij gaat God dus ook nameten. Ben je het met me eens dat Zijn Logica ons verstand, onze logica, dus ook die van jou, VER te boven gaat??
 14. WdG

  Bestaat god?

  Je moet niks, je mag geloven wat je wilt.
 15. WdG

  Bestaat god?

  Geef me dan eens een voorbeeld, beste sjako! Je kunt hooguit hier en daar kopieren en aannemen (geloven) dat het zo is. Met de parallax methode kunnen we de afstand tot nabije sterren bepalen, maar zelfs dit is lastig. Met roodverschuiving kan je niks berekenen, als je niet weet HOE sterren ontstaan zijn. Dus nu de vraag: jij beweert dat je de afstand kunt berekenen, dan de vraag HOE? Tweede vraag: zelfs als je de afstand kunt berekenen, dan kan je nog niks over de ouderdom zeggen. Zelfs niet als je kunt bewijzen dat de lichtsnelheid constant is. Ik geloof dat God het licht eerst gemaakt heeft, en daarna de zon, maar en sterren, zoals ik in de Bijbel lees. Waarom negeer je dat toch? Exodus 20 vat het samen: in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is. In hoeveel dagen schiep God de hemel en de aarde, de zee, en al wat erin is? Antwoord? Zes!
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid