Spring naar bijdragen

WdG

Members
 • Aantal bijdragen

  2824
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over WdG

 • Rang
  CrediRog

Recente profielbezoeken

1233 profielweergaven
 1. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Interpreteren is heel eenvoudig, door de context te bekijken! Vergelijk "yom" uit Genesis 1 met "yom" op andere plaatsen, en laat de Bijbel zichzelf interpreteren. Het (Hebreeuwse) woord yom wordt, voor zover ik weet, 2301 keer gebruikt in het OT. "yom" in combinatie met een getal (410 keer?) betekent zonder uitzondering een gewone dag, ofwel een tijdsperiode van 24 uur. Wanneer de woorden avond en morgen samen gebruikt worden (38 keer), dan betekent het eveneens zonder uitzondering een gewone dag, en ook als "yom" gebruikt wordt in combinatie met avond of morgen (23 keer), betekent het zonder uitzondering op gewone dag van 24 uur. Hetzelfde geldt voor "yom" in combinatie met nacht (52 keer). Wanneer iemand andere voorbeelden vindt, geef ze maar!
 2. WdG

  Antichrist - topic gesloten

  In het topic over het 1000 jarig rijk (antichrist relevant daarvoor) ontstond een boeiend gesprek. Ik hoop van harte dat ik mijn visie mag geven. Het is duidelijk dat de inbreng van Jehovah's getuigen groot is. Ik constateer slechts wat ze beweren: https://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschriften/wp20150601/wie-is-de-antichrist/ Jehiovah's getuigen, en daarmee dus ook antoon en sjako, zijn zo fel tegen de leer van de Drie-eenheid, dat het zelfs gekoppeld wordt aan de anti-christ. Ik geloof exact het tegenovergestelde! De anti-christ zal de Drie-eenheid ontkennen, en daarmee is het WTG een kandidaat waar de antichrist uit voort zal komen. Waarom wordt dit topic gesloten? Waarom kan dit niet gezegd worden??? Ik hoop niet dat mij de mond wordt gesnoerd. Overigens is het me ook een raadsel waarom Kaasjeskruid een ban heeft gekregen!? Hij doet wel degelijk constructief mee in het forum. Kan dit toegelicht worden?
 3. WdG

  Duizend jarige vredesrijk

  Klopt. En, mensen zijn inderdaad blind. Hagee wijst ook op de a.s. "one world religion", en, we zijn hard op weg. Niet alle "goden" zijn gelijk. De anti-christ zal ons wijs maken dat alle "goden" dezelfde zijn. Het tegendeel is waar.
 4. WdG

  Duizend jarige vredesrijk

  Klopt helemaal. Ken je John Hagee? Ik ben het niet met alles eens - hij vast ook niet met mij, maar, zijn eindtijd-visie is toch wel heel aardig:
 5. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Ik dacht dat je verschillende vertalingen gebruikte. Daarnaast had ik werkelijk geen idee waar het citaat vandaan kwam. Nu is het duidelijk. De verwarring ontstond door het sterretje. Zet er voortaan gewoon even bij als het uit jullie Bijbel komt. Maar, dan zijn er toch (grote) verschillen. Ik quote je, en, als ik het goed begrijp staat het zo in jullie Bijbel. Nu pak ik de Bijbel erbij: Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte. Een groot verschil. Je ziet dat de discussie zich dan zou verplaatsen naar "welke Bijbel?". Dat gaan we hier niet doen. Het is duidelijk dat God op dag 1 het licht maakte en op dag 4 de zon. Ik kan niks anders in de Bijbel lezen. Waarom zou er anders staan DE EERSTE DAG en DE VIERDE DAG ?? Ik geloof om dat het de eerste en de vierde dag waren. Jij gelooft dit niet, en dat bevreemdt mij toch!
 6. WdG

  Vraag over bronvermelding

  Ik constateer dat er regelmatig geknipt en geplakt wordt van de site van de Jehovah's getuigen, jw.org. Overigens is dit door sjako zelf bevestigd: Mijn vraag: moet er bij iedere stukje, al is het slechts enkele regels, dat geknipt en geplakt wordt, een bron-vermelding staan? Voor mij wordt het er wel gemakkelijker op, scheelt een hoop zoekwerk. Ik zoek regelmatig naar de bijbehorende site. En, is het dan voldoende om - in dit geval (maar uiteraard ook voor ander plak en knip werk) - te volstaan met "Bron: jw.org", of moet de volledige url vermeld worden? Zijn er richtlijnen / eisen? Voor de duidelijkheid: persoonlijk heb ik geen moeite met knip en plakwerk van andere sites, ook niet van jw.org, ondanks het feit dat ik de paradigma's niet deel. Graag een reactie om misverstanden te voorkomen. Alvast hartelijk dank!
 7. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Graag. Ik weet oprecht niet waar je op doelt, sjako! Dat lees ik er niet in. Waarom staat in Exodus 20 "en alles daarin", terwijl dat in Genesis 2 niet staat? Beide is geschiedenis: de schepping van hemel en aarde op de eerste dag, en de gehele schepping dag 1 t/m 6. Aha, je knipt en plakt van jw.org. Is het wel jouw eigen inbreng? In dat geval ben je verplicht de bron te melden. Dat weet je? Ik heb geen moeite met knip en plakwerk, sjako. Vermeld wel de bron even. Akkoord?
 8. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Ten eerste lok ik niks uit, sjako. Waar doel je op?? Dan Genesis 2: er staat Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte – en inderdaad, de hemel en de aarde werden op een dag geschapen. Dat bevestigt Genesis 1:1 ook: In het begin schiep God de hemel en de aarde.... de eerste dag. Dus op dag 1: hemel en aarde. De gehele schepping vond plaats in zes dagen, immers, we lezen tevens in de Bijbel: in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is - zie je het verschil? AL WAT ERIN IS staat hier vermeld. Dus, de Bijbel is correct: dag 1 hemel en aarde, de hele schepping in zes dagen. Zo simpel is het. Waarom staat er trouwens een sterretje achter Jehovah???
 9. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Dat doe je niet, sjako. Immers, dan zou je ten eerste geloven dat eerst het licht gemaakt is (dag 1) en pas op dag 4 de zon. Voor het geval je het niet weet: er zijn twee verschillende Hebreeuwse woorden in dit hoofdstuk voor licht, eentje voor "licht" en een voor "drager". Wanneer je NIET gelooft in letterlijke dagen, heb je inderdaad een groot probleem. Ofwel: 1. Je negeert dat eerst het licht gemaakt is, toen pas de zon. 2. Je negeert dat het over dagen gaat. Dus, nee, je redeneert niet vanuit de Bijbel. modbreak Trajecto: Onwelwillende toon. Dit moet anders.
 10. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Dat is jouw mening, antoon, niet de mijne.
 11. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Nee, dat is niet logisch. De Bijbel spreekt over licht en over een lichtdrager. Zoals je weet zijn hier in het Hebreeuws twee woorden voor. Eerst schiep God het licht. De zon werd pas later gemaakt. Dat leert de Bijbel ons. Weet je wie de Schrijver is van de Bijbel? Niemand minder dan de Drie-ene God! Dat mensen het opgeschreven hebben, is waar. Alleen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is eeuwig. Al het andere is door deze God geschapen, het zichtbare en het onzichtbare. Genesis getuigt daarvan. Het NT bevestigt het: Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. Het licht en de zon staan los van elkaar! Een interessant detail is ook dat de Bijbel begint met licht, zonder zon, maar ook eindigt met licht, zonder zon. God openbaart ons daar, door God de Zoon: Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. God Zelf (Jezus) is in de komende hemel en de nieuwe aarde het Licht. De Schepping begint met Licht, zonder zon. Openbaring eindigt met Licht, zonder zon. Een interessante gedachte.
 12. WdG

  Duiveluitdrijving in de 21e eeuw

  De visie van Hagee op de eindtijd is een interessante, en ik deel die voor een groot deel. Politiek correct is hij inderdaad niet! Hij is erg duidelijk over moslims en Jehovah's getuigen; hij houdt van ze, maar, ze zijn ernstig misleid, omdat ze Jezus niet als God aanvaarden. Wanneer je spreekt over duiveluitdrijving, denk ik dat in deze groeperingen sprake is van een ernstige bezetting, hoofdzakelijk veroorzaakt door een aantal leiders.
 13. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. We kunnen dus NIET spreken over een "tijd" voor het begin. God zegt "IK BEN", dezelfde woorden die Jezus spreekt (omdat Jezus God is). Op vragen als "waar was Jezus voor de Schepping?", "wat was er voor de schepping?", enz. kan slechts geantwoord worden "De Drie-ene God IS", en deze God heeft de hemel, de aarde, de zee en alles daarin, zichtbaar en onzichtbaar, gemaakt. De meest briljante zaken zijn vaak uiterst simpel! En, ik geloof dat God alles in zes dagen geschapen heeft, want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is. Ik zie geen reden hieraan te twijfelen, of dit "symbolisch" te lezen.
 14. WdG

  Duiveluitdrijving in de 21e eeuw

  Daarom wijs ik mensen vaak op de video's van bijvoorbeeld Creation Ministries. Ken je die: https://www.youtube.com/channel/UCNYHIPRt3QmzQXv1WPqyoEg
 15. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Kunnen we het hier over de Schepping hebben, waarbij iedereen simpel respecteert dat alleen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest eeuwig zijn?! Al het andere is geschapen. We kunnen van gedachten wisselen hoe dit gegaan is, en bedankt! Moderator???
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid