Spring naar bijdragen

WdG

Members
 • Aantal bijdragen

  2824
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door WdG geplaatst

 1. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Interpreteren is heel eenvoudig, door de context te bekijken! Vergelijk "yom" uit Genesis 1 met "yom" op andere plaatsen, en laat de Bijbel zichzelf interpreteren. Het (Hebreeuwse) woord yom wordt, voor zover ik weet, 2301 keer gebruikt in het OT. "yom" in combinatie met een getal (410 keer?) betekent zonder uitzondering een gewone dag, ofwel een tijdsperiode van 24 uur. Wanneer de woorden avond en morgen samen gebruikt worden (38 keer), dan betekent het eveneens zonder uitzondering een gewone dag, en ook als "yom" gebruikt wordt in combinatie met avond of morgen (23 keer), betekent het zonder uitzondering op gewone dag van 24 uur. Hetzelfde geldt voor "yom" in combinatie met nacht (52 keer). Wanneer iemand andere voorbeelden vindt, geef ze maar!
 2. WdG

  Antichrist - topic gesloten

  In het topic over het 1000 jarig rijk (antichrist relevant daarvoor) ontstond een boeiend gesprek. Ik hoop van harte dat ik mijn visie mag geven. Het is duidelijk dat de inbreng van Jehovah's getuigen groot is. Ik constateer slechts wat ze beweren: https://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschriften/wp20150601/wie-is-de-antichrist/ Jehiovah's getuigen, en daarmee dus ook antoon en sjako, zijn zo fel tegen de leer van de Drie-eenheid, dat het zelfs gekoppeld wordt aan de anti-christ. Ik geloof exact het tegenovergestelde! De anti-christ zal de Drie-eenheid ontkennen, en daarmee is het WTG een kandidaat waar de antichrist uit voort zal komen. Waarom wordt dit topic gesloten? Waarom kan dit niet gezegd worden??? Ik hoop niet dat mij de mond wordt gesnoerd. Overigens is het me ook een raadsel waarom Kaasjeskruid een ban heeft gekregen!? Hij doet wel degelijk constructief mee in het forum. Kan dit toegelicht worden?
 3. WdG

  Duizend jarige vredesrijk

  Ik kopieer lettelijk van hun site, thom! Zie https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/antichrist/: Ik beweer dat de anti-christ zal ontkennen dat Jezus God is! Jehovah's getuigen doen exact het omgekeerde. Zij beweren dat een anti-christ zal beweren dat Jezus God is. Twee visies die lijnrecht tegen elkaar in gaan! Wie is nu de of een anti-christ? Iemand die beweert dat Jezus God is of iemand die beweert dat Jezus geen God is? Voor mij is het antwoord duidelijk: Jezus is God! De anti-christ wordt woest wanneer dit beweerd wordt. Immers, de anti-christ zal Jezus NOOIT als God erkennen! Hieruit blijkt dus hoe essentieel het is Jezus als God te erkennen! God Zelf is Koning in het duizend-jarig rijk. De anti-christ wil ten koste van alles niet dat Jezus regeert. De anti-christ zal Jezus NOOIT als God erkennen.
 4. WdG

  Duizend jarige vredesrijk

  Er wordt een zeer hypocriet spel gespeeld. Het lijkt er steeds meer op dat de paradigma's van de Jehovah's getuigen heersen. Het benoemen van een instituut als het WTG als MOGELIJK bolwerk waar de anti-christ uit voorkomt, is heel normaal. Laten we eens kijken wat de Jehovah's getuigen ons willen leren: Ofwel, volgens de Jehovah's getuigen zijn katholieken, de meeste protestanten, anti-christussen! Een duidelijk kenmerk van de huidige tijd. De ware Drie-ene God wordt ontkend. Het onderwijzen daarvan wordt anti-christelijk genoemd! DAT is het werk van de anti-christ, het ontkennen van de Godheid van Christus!
 5. WdG

  Duizend jarige vredesrijk

  Waarom? Ik sluit niet uit dat de anti-christ uit het WTG komt. Dat mag ik vinden. De reden is dat ze Jezus niet als God erkennen, een belangrijk kenmerk van de anti-christ in de eindtijd. Logisch dat ze het zelf ontkennen, en logisch dat de emoties oplaaien. Ik beweer dus niet dat de personen duivels zijn. Ik waarschuw wel tegen het WTG, omdat het m.i. geen Christelijke organisatie is.
 6. WdG

  Duizend jarige vredesrijk

  1 Johannes 5:20: En wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. De dienaren van de antichrist loochenen de leer van Christus. Ze loochenen dat Jezus de Christus is en ze loochenen de Vader en de Zoon. Voorafgaand aan het 1000 jarig rijk, zal de anti-christ korte tijd heersen. Voor moslims is Jezus de anti-christ. Ik deel deze visie natuurlijk niet. Sterker nog, ik wijs deze af: Volgens sommigen is het WTG een bolwerk waar de anti-christ uit voortkomt. Ik kan dat niet veranderen, en ik begrijp de emoties, maar, emoties zijn geen reden het niet te noemen. Waarom sommigen dit denken, is omdat volgens de paradigma's van het WTG Jezus een geschapen wezen is, en niet God. Ik kan me voorstellen dat de gedachte bestaat dat de anti-christ uit het WTG komt. Ik denk niet dat het zo is, maar uitsluiten kan ik het niet. Volgens anderen komt de anti-christ uit het boeddhisme. Een goede mogelijkheid. Feit is dat er een anti-christ komt, of mogelijk al is.
 7. WdG

  Duizend jarige vredesrijk

  Klopt. Het zijn niet mijn beweringen, sjako. Ik weet ook niet of het zo is. Feit is dat het boeddhisme en het WTG ook wel een genoemd worden als satanische bolwerken waar een anti-christ uit voort kan komen. Ik geloof inderdaad dat we waakzaam moeten zijn. De antichrist zou uit het boeddhisme kunnen komen. Persoonlijk geloof ik niet dat de anti-christ uit het WTG komt, maar, dat is mijn persoonlijke mening.
 8. WdG

  Duizend jarige vredesrijk

  Klopt. En, mensen zijn inderdaad blind. Hagee wijst ook op de a.s. "one world religion", en, we zijn hard op weg. Niet alle "goden" zijn gelijk. De anti-christ zal ons wijs maken dat alle "goden" dezelfde zijn. Het tegendeel is waar.
 9. WdG

  Duizend jarige vredesrijk

  Ook goedemorgen, Ja, dat klopt. Waar de anti-christ geboren wordt (is???!) weten we niet, maar, misschien in Europa? Misschien wel in G.B? Sommigen denken dat deze uit de moslim-wereld zal komen, of uit een andere niet-christelijke groepering. Het boeddhisme en het WTG worden ook wel een genoemd als satanische bolwerken waar een anti-christ uit voort kan komen. Ze gaan uit van iets van een wederkomst, maar niet van de wederkomst van de enige echte God, Jezus Christus. De Bijbel waarschuwt dat er vele valse profeten zullen komen, en daar hebben we een belangrijk kenmerk. Wees waakzaam voor groeperingen die wel iets van een komst van een "god" verwachten, maar, die ontkennen dat onze God - Jezus Christus - zal wederkeren. Wees ook waakzaam voor groeperingen die allerlei "voorspellingen" doen! Het zijn de valse profeten waartegen de Bijbel ons waarschuwt! Ander kenmerk is m.i. de enorme technologische revolutie! Zaken die 20 jaar geleden onmogelijk leken, zijn nu wel mogelijk.
 10. WdG

  Duizend jarige vredesrijk

  Klopt helemaal. Ken je John Hagee? Ik ben het niet met alles eens - hij vast ook niet met mij, maar, zijn eindtijd-visie is toch wel heel aardig:
 11. In de rubriek "feedback" las ik onderstaande stelling: Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom Uiteraard deel ik deze stelling volledig. Om te voorkomen dat de discussie verder in de rubriek "feedback" wordt gevoerd lijkt het me verstandig deze stelling hier te bespreken.
 12. WdG

  Vraag over bronvermelding

  Ik constateer dat er regelmatig geknipt en geplakt wordt van de site van de Jehovah's getuigen, jw.org. Overigens is dit door sjako zelf bevestigd: Mijn vraag: moet er bij iedere stukje, al is het slechts enkele regels, dat geknipt en geplakt wordt, een bron-vermelding staan? Voor mij wordt het er wel gemakkelijker op, scheelt een hoop zoekwerk. Ik zoek regelmatig naar de bijbehorende site. En, is het dan voldoende om - in dit geval (maar uiteraard ook voor ander plak en knip werk) - te volstaan met "Bron: jw.org", of moet de volledige url vermeld worden? Zijn er richtlijnen / eisen? Voor de duidelijkheid: persoonlijk heb ik geen moeite met knip en plakwerk van andere sites, ook niet van jw.org, ondanks het feit dat ik de paradigma's niet deel. Graag een reactie om misverstanden te voorkomen. Alvast hartelijk dank!
 13. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Ik dacht dat je verschillende vertalingen gebruikte. Daarnaast had ik werkelijk geen idee waar het citaat vandaan kwam. Nu is het duidelijk. De verwarring ontstond door het sterretje. Zet er voortaan gewoon even bij als het uit jullie Bijbel komt. Maar, dan zijn er toch (grote) verschillen. Ik quote je, en, als ik het goed begrijp staat het zo in jullie Bijbel. Nu pak ik de Bijbel erbij: Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte. Een groot verschil. Je ziet dat de discussie zich dan zou verplaatsen naar "welke Bijbel?". Dat gaan we hier niet doen. Het is duidelijk dat God op dag 1 het licht maakte en op dag 4 de zon. Ik kan niks anders in de Bijbel lezen. Waarom zou er anders staan DE EERSTE DAG en DE VIERDE DAG ?? Ik geloof om dat het de eerste en de vierde dag waren. Jij gelooft dit niet, en dat bevreemdt mij toch!
 14. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Graag. Ik weet oprecht niet waar je op doelt, sjako! Dat lees ik er niet in. Waarom staat in Exodus 20 "en alles daarin", terwijl dat in Genesis 2 niet staat? Beide is geschiedenis: de schepping van hemel en aarde op de eerste dag, en de gehele schepping dag 1 t/m 6. Aha, je knipt en plakt van jw.org. Is het wel jouw eigen inbreng? In dat geval ben je verplicht de bron te melden. Dat weet je? Ik heb geen moeite met knip en plakwerk, sjako. Vermeld wel de bron even. Akkoord?
 15. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Ten eerste lok ik niks uit, sjako. Waar doel je op?? Dan Genesis 2: er staat Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte – en inderdaad, de hemel en de aarde werden op een dag geschapen. Dat bevestigt Genesis 1:1 ook: In het begin schiep God de hemel en de aarde.... de eerste dag. Dus op dag 1: hemel en aarde. De gehele schepping vond plaats in zes dagen, immers, we lezen tevens in de Bijbel: in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is - zie je het verschil? AL WAT ERIN IS staat hier vermeld. Dus, de Bijbel is correct: dag 1 hemel en aarde, de hele schepping in zes dagen. Zo simpel is het. Waarom staat er trouwens een sterretje achter Jehovah???
 16. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Dat doe je niet, sjako. Immers, dan zou je ten eerste geloven dat eerst het licht gemaakt is (dag 1) en pas op dag 4 de zon. Voor het geval je het niet weet: er zijn twee verschillende Hebreeuwse woorden in dit hoofdstuk voor licht, eentje voor "licht" en een voor "drager". Wanneer je NIET gelooft in letterlijke dagen, heb je inderdaad een groot probleem. Ofwel: 1. Je negeert dat eerst het licht gemaakt is, toen pas de zon. 2. Je negeert dat het over dagen gaat. Dus, nee, je redeneert niet vanuit de Bijbel. modbreak Trajecto: Onwelwillende toon. Dit moet anders.
 17. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Dat is jouw mening, antoon, niet de mijne.
 18. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Nee, dat is niet logisch. De Bijbel spreekt over licht en over een lichtdrager. Zoals je weet zijn hier in het Hebreeuws twee woorden voor. Eerst schiep God het licht. De zon werd pas later gemaakt. Dat leert de Bijbel ons. Weet je wie de Schrijver is van de Bijbel? Niemand minder dan de Drie-ene God! Dat mensen het opgeschreven hebben, is waar. Alleen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is eeuwig. Al het andere is door deze God geschapen, het zichtbare en het onzichtbare. Genesis getuigt daarvan. Het NT bevestigt het: Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. Het licht en de zon staan los van elkaar! Een interessant detail is ook dat de Bijbel begint met licht, zonder zon, maar ook eindigt met licht, zonder zon. God openbaart ons daar, door God de Zoon: Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. God Zelf (Jezus) is in de komende hemel en de nieuwe aarde het Licht. De Schepping begint met Licht, zonder zon. Openbaring eindigt met Licht, zonder zon. Een interessante gedachte.
 19. WdG

  Duiveluitdrijving in de 21e eeuw

  De visie van Hagee op de eindtijd is een interessante, en ik deel die voor een groot deel. Politiek correct is hij inderdaad niet! Hij is erg duidelijk over moslims en Jehovah's getuigen; hij houdt van ze, maar, ze zijn ernstig misleid, omdat ze Jezus niet als God aanvaarden. Wanneer je spreekt over duiveluitdrijving, denk ik dat in deze groeperingen sprake is van een ernstige bezetting, hoofdzakelijk veroorzaakt door een aantal leiders.
 20. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. We kunnen dus NIET spreken over een "tijd" voor het begin. God zegt "IK BEN", dezelfde woorden die Jezus spreekt (omdat Jezus God is). Op vragen als "waar was Jezus voor de Schepping?", "wat was er voor de schepping?", enz. kan slechts geantwoord worden "De Drie-ene God IS", en deze God heeft de hemel, de aarde, de zee en alles daarin, zichtbaar en onzichtbaar, gemaakt. De meest briljante zaken zijn vaak uiterst simpel! En, ik geloof dat God alles in zes dagen geschapen heeft, want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is. Ik zie geen reden hieraan te twijfelen, of dit "symbolisch" te lezen.
 21. WdG

  Duiveluitdrijving in de 21e eeuw

  Daarom wijs ik mensen vaak op de video's van bijvoorbeeld Creation Ministries. Ken je die: https://www.youtube.com/channel/UCNYHIPRt3QmzQXv1WPqyoEg
 22. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Kunnen we het hier over de Schepping hebben, waarbij iedereen simpel respecteert dat alleen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest eeuwig zijn?! Al het andere is geschapen. We kunnen van gedachten wisselen hoe dit gegaan is, en bedankt! Moderator???
 23. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Voor de volhouders, die problemen hebben met lichtjaren een aardig filmpje: Zou je deze discussie elders willen voeren? Hier staat de Schepping centraal, waarbij we gewoon uitgaan van de Drie-ene God die alles geschapen heeft. Dus GEEN geschapen Jezus. Dit soort discussies graag in levensbeschouwing. Ik besef dat het een aanstoot is voor Jehovah's getuigen en moslims. Jammer, ze hebben in levensbeschouwing een prima podium voor hun paradigma's. Moderator: zouden dit soort berichten naar levensbeschouwing verplaatst kunnen worden, zodat we ons hier op de "Schepping" kunnen richten, en bedankt! Afstanden tot sterren zijn moeilijk of niet te meten. We weten simpelweg te weinig! Met de parallax-methode kunnen we slechts zeer beperkt meten, alsof je de afstand tot een munt die 3000 km van ons verwijderd is wilt meten met meetkunde. Lastig, misschien mogelijk, maar zeker niet mogelijk voor grote afstanden. Eigenlijk is rood-verschuiving ook geen optie. Men gaat er te gemakkelijk vanuit dat dit het gevolg is van het Doppler-effect, maar zelfs dan weten we te weinig. Een interessant artikel (Engels): https://creation.com/high-redshift-quasars-produce-more-big-bang-surprises
 24. WdG

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Kaasjeskruid constateert slechts dat sjako zijn anto-Drie-eenheid paradigma's poneert, en trekt volkomen terecht aan de rem. Mijn voorstel is deze paradigma's naar levensbeschouwing te verplaatsen (moderator?), zodat we hier verder kunnen met de "Schepping". Je trekt m.i. volkomen terecht aan de rem. Jehovah's getuigen willen keer op keer inbreken in topics, met hun anti-Drie-eenheid paradigma's. Nu weer naar het onderwerp. Moderator: graag verplaatsen naar levensbeschouwing, en bedankt!
 25. WdG

  Duiveluitdrijving in de 21e eeuw

  Dank voor het delen. Ik ben het helemaal met je eens. Ik geloof dat de krachten uit de duisternis meer aanwezig zijn dan menigeen denkt of gelooft. De duivel gaat als een gek tekeer met het doel mensen te misleiden. En een van zijn grootste leugens: mensen wijsmaken dat hij (satan) niet bestaat. De werkelijkheid is anders: satan is echter dan de meesten denken, hij moordt, steelt en vernietigt. Hij vernietigt het geloof van kinderen door ze in de evolutieleer te laten geloven. Hij vernietigt het geloof van mensen door ze te laten denken dat Jezus niet God zou zijn. Hij vernietigt het geloof van mensen door ze te laten geloven dat er geen hel of hemel is. Hij vernietigt het geloof van mensen door ze het humanisme te geven, enz. enz. Het zwaard des geloofs! Dus in feite een simpele opdracht uitvoeren: zieken genezen, demonen uitdrijven. Ervaringen hiermee?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid