Spring naar bijdragen

Hanny

Members
 • Aantal bijdragen

  14
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  Beste Hanny Bij het lezen van uw vragen en problemen stel ik vast dat je reeds betreffende bepaalde groepen sommige standpunten hebt ingenomen en je uw vriend naar uw standpunt tracht te over te halen. Alsook dat je ervan overtuigd bent dat indien je vriend uw overtuiging deelt zijn ogen zullen geopend worden voor de waarheid. Toen Jezus op aarde was waren er ook meerdere (grote) groepen, zoals de Farizeeën, de sadduceeën, de Esseenen, de Nazireeërs, die onderling met elkaar twistten en elk op hun beurt de goddelijke macht en vertegenwoordiging claimden op basis van hun kennis, traditie en opvolging( erfenis). Nochtans stel ik vast dat Christus ( en later zijn apostelen) nooit een dergelijke houding heeft aangenomen,. Maar dat Hij steeds heeft vooropgesteld dat het voornaamste om God te dienen er in bestaat om ZIJN geboden te bewaken en te bewaren en dat dit de vrucht zou zijn om te herkennen wie God werkelijk liefheeft en zodoende wie er in feite al dan niet een volgeling van Hem zou zijn. Maar integendeel hen die hun eigen wetten en overleveringen boven deze van God stelden en zichzelf voordeden als dienaars van God; benoemde Hij als afvalligen en huichelaars Marcus 7:6-10) Dit volk eert mij met de lippen maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod gods en houdt u aan de overleveringen der mensen . Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overleveringen in stand te houden. (Matt 7 : 20 – 22 ) Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. Op vandaag is het niet anders. Ook nu hebben wij meerdere ( kleinere of grotere) groepen zoals de RKK, de Lutheranen, de Calvinisten ,de Orthodoxen, de Anglicanen, enz waarvan vele zichzelf hebben uitgeroepen als de vertegenwoordigers van God op aarde op basis van velerlei zaken. En die net als ten tijde van Christus ook met elkaar twisten over allerhande zaken. Doch die ook, net als ten tijde van Christus, Gods geboden niet enkel veronachtzamen maar de stoutmoedigheid hebben om hetgeen Christus eigenhandig heeft opgeschreven ( Exodus 20: 1-17/ 31:18) te veranderen en zelfs te verwijderen. Voor hen geldt dan ook bovenstaande uitspraken van Christus die hen als huichelaars en werkers der wetteloosheid bestempeld. Als je dus met je vriend praat over God en het dienen ervan is het dan ook uiterst belangrijk om eerst en vooral bij jezelf te rade te gaan of je weldegelijk zelf Christus volgt. Want uiteindelijk is Hij, en Hij alleen, de Weg de Waarheid en het Leven. . En niet sommige groepen die beweren iets te zijn maar zich enkel op menselijke wetten , ideeën en tradities beroepen die zelfs totaal ingaan tegen Gods voorschriften en raadgevingen. En zodoende zich als liefdeloze en afvallige instituten gedragen. Succes. Bernard, heel erg bedankt voor deze reactie. Het drukt mij weer even met m'n neus op het feit dat ik inderdaad allereerst met m'n eigen relatie met God bezig moet zijn. Heel erg bedankt! Want ik heb nog al snel de neiging om alleen maar bezig te zijn met hoe ik de andere tot zegen kan zijn en hen dichter tot God te brengen en mezelf vergeet en niet zozeer aan God's geboden aan míj denkt. Thanks again!
 2. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  Het idee dat er geen goed of kwaad bestaat is zeker geen katholiek idee! Hij kan dat vinden, maar dat zal hij niet in de katholieke kerk hebben geleerd. Nee, dat wist ik ook. Maar hoe wat is het beste om daarop te zeggen? Iets waardoor hij het rare van dat idee inziet?
 3. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  Kan ik me voorstellen, dat als je overtuigd bent van je eigen geloof, je liever zou zien dat hij wat dichter in de buurt van je eigen kerkkeuze zou kiezen. Had je trouwens liever gezien dat hij niet naar de kerk zou gaan ipv de RKK, of vind je het in dat opzicht wel een vooruitgang? Nee, ik ben juist heel blij dát hij in elk geval naar de kerk gaat! Ik bedoel, in het begin verwierp hij het hele bestaan van God, maar nu heeft God hem echt aan zich geopenbaard en is hij weer naar God terug gekomen. Daar ben ik echt heel blij mee en ben ook zo blij dat God mij daar een beetje voor heeft kunnen gebruiken Ookal zie ik natuurlijk wel liever (wat jij al vroeg) dat hij bij ons (in de buurt) zou komen, maar als God dat ook wil zal Hij dat hem zelf wel laten zien Mja, vroeger stonden katholieken en protestanten wat vijandig tegenover elkaar. Elkaar vervloeken, elkaar dood maken en meer van dat soort dingen. Dat laatste is er gelukkig een beetje vanaf. Tegenwoordig zijn er ook zat protestanten en katholieken die elkaar als broeders zusters erkennen en geloven dat er ook van de andere kerk er mensen in de hemel rond wandelen. Mijn advies: Zie het niet zo zwart-wit. Natuurlijk zijn er een hoop verschillen, maar er zijn ook een hoop overeenkomsten. Protestanten geloven dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is en uit de dood is opgestaan, Katholieken geloven dat ook. Dan is dat deel van het Katholieke geloof in ieder geval al voor jou de waarheid toch? Je hebt gelijk hoor Ik zie nu wel in dat het niet zo zwart wit is als ik eerst dacht en begin me er nu echt meer in te verdiepen Als historicus zou ik zeggen dat het verleden wel een stuk complexer in elkaar zit dan dat en dat het wat te makkelijk is om te oordelen met de bril van ons, Een middeleeuwer zou wellicht gruwen van hoe makkelijk men tegenwoordig een woord breekt. En over twee honderd jaar zal iemand met verbazing kijken hoe wij de derde wereldlanden uitbuiten omdat we graag goedkope spullen willen. Maar afgezien daarvan: Christenen maken fouten. Soms zonder dat ze dat door hebben, soms zonder kwade wil. Maar ook regelmatig doen ze verkeerde dingen waar ze zich wel bewust van zijn. Tja, hij studeert ook geschiedenis en ik heb nooit geschiedenis gehad, dus kan ik moeilijk iets tegen zijn argumenten die met geschiedenis te maken hebben in brengen En je hebt gelijk, iedereen maakt fouten.... Als hij katholiek wordt zal dat wel meevallen. Maar serieus, verdiep je wat meer in het katholicisme en vorm je eigen mening. Wie weet valt het dan allemaal wel mee... Of niet natuurlijk, blijkt het nog erger te zijn dan je dacht. Met dwaalleer bedoel ik eigenlijk niet de Katholieke kerk opzich, maar meer zijn idee van dat er geen goed of kwaad bestaat. Daar val ik wel een beetje over. Ja, 'k ga me er zeker meer in verdiepen, en zoals ik al zei, een keertje met m'n collega mee naar de katholieke kerk. En dan maar zien wat ik er van vind Verder heel erg bedankt voor jouw input, 't heeft me zeker geholpen!
 4. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  Bedoel je mijn collega?
 5. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  Hoor je zelf de arrogantie van deze woorden niet? Arme jij. Wat ik hiermee bedoelde te zeggen, is dat ik inderdaad nu nog niet echt mijn mening kan geven, omdat ik er inderdaad niet veel van weet Dat bedoelde ik met 'dan kan ik beter uitleggen.' Sorry als je het arrogant opvatte, niet zo bedoeld Dus moet ik eerst meer leren en me meer verdiepen.
 6. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik ben echt heel blij dat hij door God geroepen is en dat ik daar een beetje in mocht helpen. En op zich vind ik het niet erg dat hij in de katholieke kerk zit; als God hem daar heeft geroepen, wie ben ik dan dat ik Hem tegen moet houden? Maar waar ik wel van schrok is dat hij zei dat hij niet in goed of kwaad gelooft; dat is voor mij toch wel iets heel anders dan in welke kerk je zit...
 7. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  Sorry, ik zat even te denken aan zondagsrust Ja, daar heb je gelijk in. Ik ben daarom ook van plan om wat meer rond te kijken en in meer andere kerken langs te gaan. Daarom ga ik ook een keertje mee met m'n collega naar de katholieke kerk Dan kan ik beter uitleggen hoe en waarom ik dat wel of niet vind of denk enzo dan het weer van 'horen zeggen' en van m'n opvoeding
 8. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  Ja, daar ben ik het helemaal met je eens. Het is net zo'n argument: m'n moeder is veel te vroeg overleden dus bestaat er geen liefhebbende God.... Klopt, het katholieke geloof heeft wel een duidelijk goed en kwaad, maar geen goed en kwaad is de persoonlijke opvatting van m'n collega. Daarom ben ik dus ook zo bang dat hij een rare richting opgaat; als je me begrijpt
 9. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  De beelden in protestantse kerken zijn alleen maar ter versiering (zoals je al zegt). En gebruiken het niet als hulpmiddel. Dat is ook iets waar ik over val: waarom zouden we tot Maria moeten bidden? Zij is gewoon een mens (niet oneerbiedig bedoelt hoor) ookal is ze dan de moeder van Jezus. Doordat Jezus naar de hemel is terug gekeert en ons de Heilige Geest heeft gestuurd mogen wij rechtstreeks tot God bidden en hebben we geen tussen persoon nodig. Protestanten houden de sabbat niet? Op wat voor manier dan niet, als ik je vragen mag? Ik zeg niet dat mijn geloof beter is, maar dit is wat God mij duidelijk heeft gemaakt.
 10. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  En wat over het geloven in goed en kwaad? Hebben jullie daar nog info of adviezen over? 'k Hoor het graag!
 11. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  Maar bestaat dan niet het gevaar dat je alleen maar gaat leven zoals de traditie zegt dat het moet?
 12. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  Maar als je bijvoorbeeld de tweede van de 10 geboden bekijkt dat mensen geen gesneden beelden mogen maken en er voor knielen en aanbidden? De katholieken bidden wel tot beelden, tot Maria en de heiligen.
 13. Hanny

  Vragen over Katholisisme en meningen van een collega

  Ja, dat snap ik. Maar ikzelf zie toch wel behoorlijk wat dwaalleren in de Katholieke kerk die niet overeen stemmen met de Bijbel. Ik weet ook dat ik hem niet met woorden over kan halen, maar over deze onderwerpen begint hij en verwacht van mij dan een antwoord, dan vind ik het behoorlijk lastig om daar een antwoord op te geven wat hem 'tevreden stelt' om het maar even zo te zeggen. Bedankt voor jouw info!
 14. Dag allemaal, Ik weet dat er al veel artikelen over dit onderwerp hier en over het hele internet rond gaan, maar toch wil ik het hier graag vragen. Ook omdat ik een paar echt specifieke vragen heb. Ik heb een collega met wie ik best wel vaak over het geloof praat. Hij had God vaarwel gezegd, maar, ook mede doordat wij wat gepraat hebben, is hij weer tot God terug gekomen! Daar ben ik echt heel blij mee. Nu heb ik helaas wel een probleem. Ik zit zelf in een protestantse kerk en ben dus protestants, maar hij is nu naar de katholieke kerk gegaan. Dat vind ik dus heel jammer, omdat ik vind en weet dat het katholieke geloof niet de ECHTE Waarheid is. (off-topic: sorry voor de katholieke mensen hier op dit forum; dit is niet om jullie aan te vallen, maar wat mijn problemen, meningen en vragen zijn) We praten nog best wel vaak over het geloof enzo en nu heb ik wat vragen. Ik ben best wel beschermd opgevoed en heb dus niet heel erg veel kennis van andere religies, geloven, en richtingen; daarom vraag ik jullie graag. En ook om zelf wat meer duidelijkheid te krijgen. Het eerste waar ik tegen aan liep, is dat hij vond dat de protestantse kerk heel veroordelend is tegenover katholieken en vinden dat de katholieken regelrecht naar de hel zullen gaan. Ik schrok daar wel van; dat betekend dus dat protestanten echt vijandig tegenover katholieken staan en dat de katholieke kerk meer van het goede van de mens uitgaat; hoe zou je dan mensen moeten winnen als je geen liefde hebt? Ik bedoel, (zoals ik al zei) voor mij is het katholieke geloof niet DE Waarheid, maar je hoeft zo iemand niet meteen weg te sturen met het bericht: 'Jij bent katholiek dus je gaat naar de hel en heb ik geen liefde voor je.' Ik zou dan voorzichtig zeggen wat ik denk en vind en waarom. Dat is dus eigenlijk mijn eerste punt: wat kan je dan het beste zeggen om duidelijk te maken waarom het katholieke geloof niet DE Waarheid is? Zoals ik al zei: ik ben in mijn eigen kring groot geworden en weet dus niet veel van alle tegenargumenten die bedacht kunnen worden. Wat ik wel weet diep van binnen is dat het ware geloof niet de katholieke kerk is en ik zal daar nooit vanaf keren, maar ik vind het lastig om dat onder woorden te brengen en goede, sterke argumenten te geven. Ja, ik weet dat je niet iemand met woorden over kunt halen en dat God echt moet spreken, maar toch zou ik graag wat kunnen zeggen wat echt iets toevoegt Het tweede waar ik mee zit is dat hij niet in goed of kwaad gelooft. Hoe kan je daar nou het beste mee om gaan? Hij vind dat je zelf niet kan beslissen wat wel en niet goed is. Maar als dat zo is, kan je dus gewoon leven zoals je wil zonder dat je verantwoording af moet leggen en kan je gewoon zondigen zoveel je wilt. Maar zo werkt dat toch niet? (dat is een beetje het probleem met mij, als ik dan thuis kom na een gesprek en ik kan er rustig over nadenken, kom ik opeens met allerlei gedachten die ik eigenlijk had moeten zeggen toen we aan't praten waren, maar waar ik toen niet echt aan dacht ) Toen vroeg hij dus of dat wat ISIS allemaal doet, goed of fout is. Toen ik antwoordde: 'Fout natuurlijk' vroeg hij waarom. 'Omdat het niet goed is om mensen te vermoorden die jouw geloof niet willen aanhangen,' antwoordde ik toen. Toen zei hij dat christenen dat ook deden met de kruistochten en heel Jeruzalem uitmoordden. Wat moet je daar dan weer op antwoorden? Ik vind het zo jammer dat ik daar niet meteen antwoorden op heb/had. In het begin was ik super blij dat hij weer naar God was gekomen (en ben ik nog steeds natuurlijk, begrijp me niet verkeerd) maar ik ben echt bang dat hij een hele aparte richting opgaat, echt richting een dwaalleer. Ik bedoel, er staat toch duidelijk in de Bijbel dat er goed en kwaad is en dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze daden? Ja, het is zo dat er maar Een over onze daden oordeelt en niet de mensen, maar we moeten zelf van God horen wat we wel en niet mogen/kunnen doen en weten (bijna) altijd diep van binnen heel goed wat goed en kwaad is. Goed, dit was mijn verhaal met mijn vragen en problemen. Hopelijk kunnen jullie mij helpen en als jullie nog vragen hebben of opheldering over wat ik heb gevraagd nodig hebben hoor ik het graag. Bid alsjeblieft voor mij dat ik goede antwoorden mag hebben en voor m'n collega dat God z'n ogen opent voor DE Waarheid en dat hij duidelijk zal kunnen zien. Groetjes, Hanny
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid