Spring naar bijdragen

ineke-kitty

Members
 • Aantal bijdragen

  2076
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over ineke-kitty

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. ineke-kitty

  Waarom steeds opnieuw inloggen?

  @Quest "En Ineke poste van twee verschillende accounts". Een pertinente LEUGEN. Schandalig dit. Ik heb maar EEN account hier . Je bent een lasteraar van de bovenste plank. En als ik er hier niet genoeg van had, zou ik er werk van maken.
 2. ineke-kitty

  Erfzonde

  Het forum wordt inderdaad zo verpest door atheïsten dat IK het in elk geval voor gezien hou. Ik denk dat als het zo nog langer doorgaat, dit forum binnenkort op z'n gat ligt, omdat de een na de ander die nog serieus met Gods Woord bezig is, verdwijnt van dit forum.
 3. ineke-kitty

  Waarom steeds opnieuw inloggen?

  Weet je wat pas godgeklaagd is? Dat er hier lui rondwaren die alleen maar bezig zijn met zieken en beschuldigingen te uiten naar oprechte christenen die Gods Woord nog serieus nemen . Rancuneuze lui die erop uit zijn Gods Woord belachelijk te maken, vol nijd en jaloezie zijn tegen christenen die kennis hebben van het Woord, omdat ze zelf geen bal begrijpen van wat de Bijbel leert. En dat heet dan een christelijk forum. Ik ben het zat om zo behandeld te worden. Ik wil niks meer te maken hebben met een forum waarvan de leiding dit soort gedrag maar blijft toestaan en tolereren. Moderatie: hef mijn account maar op.
 4. ineke-kitty

  Waarom steeds opnieuw inloggen?

  O, ze mogen me bannen hoor, er is hier toch al niets meer te beleven wat het geloof in Christus Jezus betreft. Van serieuze Bijbelstudie is al helemaal geen sprake meer. Succes met z'n allen hier. Van mij zal men geen last meer hebben. Ik ga dus maar uitloggen, weet nog steeds wel hoe DAT moet.
 5. ineke-kitty

  Waarom steeds opnieuw inloggen?

  Heeft niks met strategie te maken, maar gewoon met een vraag, die nog steeds niet beantwoordt is. Men is er wel als de kippen bij om een topic te sluiten, dat dan weer wel.
 6. ineke-kitty

  Waarom steeds opnieuw inloggen?

  Krijg ik nog een antwoord op mijn vraag of is de moderatie compleet afwezig hier?
 7. ineke-kitty

  Waarom steeds opnieuw inloggen?

  Waarom moet ik de laatste tijd steeds opnieuw inloggen?
 8. ineke-kitty

  Wat zegt Jezus Christus over Zichzelf?

  @A-Quidam Helemaal eens. De Bijbel, zoals die samengesteld is, is compleet, en apocriefe boeken zouden wij afwijzen . Ik wijs die epistels van het zogenaamde Thomasevangelie dan ook pertinent af op Bijbelse gronden, dat wij niets zouden af of toedoen aan de Schrift.
 9. ineke-kitty

  Wat zegt Jezus Christus over Zichzelf?

  Als de Here Jezus zegt: " Ik ben het licht der wereld" ; "Ik ben de deur"; " Ik ben de Goede Herder"; " Ik ben de opstanding" ; "Ik ben de weg, de waarheid en het leven"; " Ik ben de ware wijnstok" , zijn dat uiteraard metaforen . Johannes 10:1-11. 1. Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. 2. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. 3. Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. 4. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. 5. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen. 6. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. 7. Jezus zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: IK ben de Deur der schapen. 8. Allen, zovelen als voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord. 9. IK ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. 10. De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. 11. IK ben de Goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. In eerste instantie begrepen de discipelen niet wat Hij bedoelde met deze gelijkenis, en moest het nog een keer uitleggen. Hij heeft Zijn Leven ingezet voor Zijn kiinderen. Zij kennen Zijn stem, en luisteren niet naar de 'dief' die stiekem door een achterdeurtje de stal probeert binnen te komen [ van elders inklimt dus]. Hij kent Zijn kinderen zelfs bij name, en gaat hen voor op hun levenspad. Zij volgen alleen de Goede Herder. En zij zijn door geloof in Hem behouden. Hij is onze Overste Herder zegt 1 Petrus 5:4 " En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen".
 10. ineke-kitty

  Wat zegt Jezus Christus over Zichzelf?

  @Albert57 en @A-Quidam Dank voor de bemoediging. Ik ga zeker door, zonder me af te laten leiden door atheïsten die er meteen weer bovenop zitten .
 11. ineke-kitty

  Wat zegt Jezus Christus over Zichzelf?

  Johannes 15:1 Hier noemt de Here Jezus Zichzelf " Ik ben de ware Wijnstok". De Here Jezus vergelijkt Zichzelf hier met een wijnstok, waarvan wij de ranken zijn. Wij worden veronderstelt vrucht te dragen, en worden opgeroepen in Hem te blijven. Vers 5 zegt dan ook: " IK ben de Wijnstok, en GIJ de ranken, die in Mij blijft, en Ik u hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen". De Wijnstok is een type van nieuw en onvergankelijk leven. Een rank dient om vruchten voort te brengen, maar die vruchten zijn niet haar eigen producten, ze moet levenssap van de wijnstok opnemen. Dat levenssap brengt vruchten voort. De vruchten worden dus voortgebracht door het levenssap van de wijnstok, niet door de wijnranken in eigen kracht. Wie blijft in het levenssap van Christus [ Levend Water = Woord] brengt vruchten voort. De gelovige is in Christus om Zijn levenskracht te openbaren. Wie gelooft in het Woord dat Jezus Christus tot ons gesproken heeft, is rein en blijft gereinigd door Hem, opdat hij veel vrucht draagt.
 12. ineke-kitty

  Christen VS Andere Religies

  Met 'Christus Jezus leren kennen' bedoelt de Bijbel dat je Hem als je Heiland en Verlosser aanneemt in geloof. Je kunt nog zoveel 'kennis' hebben van de Bijbel als je wilt, het heeft geen enkele zin als je Hem niet er-kent als zijnde de Enige Weg, de Waarheid en het Leven.
 13. ineke-kitty

  Christen VS Andere Religies

  "Meer van de Bijbel weten" betekent nog niet dat men Christus kent. M.a.w. atheist , leer Christus Jezus kennen.
 14. ineke-kitty

  Kerstmis...

  Wel, deze gelovige heeft niets met 'kerkgang' , zelfs niet met Kerstmis. Dat scheelt dus alweer.
 15. ineke-kitty

  Kerstmis...

  Dit zag ik op een ander [FB] forum: " Zonder Jezus is Kerst Mis". Schijnt al een 'oudje' te zijn, maar ik vond het wel aardig om hier even te vermelden.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid