Spring naar bijdragen

Dat beloof ik

Members
 • Aantal bijdragen

  2457
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Dat beloof ik

 • Rang
  CrediBakvis

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Nee, dat heb ik achter mij gelaten.

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Dat beloof ik

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  Helaas het misbruik binnen de kerk weer volop in het nieuws deze week. Het lijkt me dat het voor christenen best wel frustrerend is dat deze zaken alleen kunnen worden gestopt door mensen van buiten de betreffende gemeenschappen. Het geeft de indruk dat geloofsgemeenschappen vanuit zichzelf niet (meer?) in staat zijn om dit misbruik te stoppen. Er móet volgens mij welhaast sprake zijn van een zwijgende meerderheid, je maakt mij niet wijs dat kindermisbruik de meeste christenen koud laat. Waarom zien we die meerderheid niet? Is dit binnen de kerken hiërarchisch niet mogelijk?
 2. Dat beloof ik

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  Jaoh….Uit A begrijp ik dat je liever had gezien dat de vertalers van de Bijbel naar het Nederlands, daarvoor het woord 'oppermachtig' of 'alleenheerser' hadden gebruikt; dat zijn namelijk de woorden waarvan jij hier de omschrijving geeft. Echter, er staat almachtig omdat dit nu eenmaal de betekenis is in het boek (boeken) van waaruit met vertaalde. Almachtig en oppermachtig zijn 2 verschillende woorden met verschillende betekenissen. bij B haal ook weer 2 betekenissen door elkaar. Weten of iemand bestaat is iets anders dan iemand leren kennen.
 3. Dat beloof ik

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  De volgende stap: het O.M gaat een strafrechtelijk onderzoek instellen: https://nos.nl/artikel/2246303-openbaar-ministerie-doet-onderzoek-naar-misbruik-jehovah-s.html Inmiddels zijn er 9 aangiftes, 5 via reclamed voices en 4 anderen. Ik hoop dat men ook naar de samenhang en de rol van de WTG kijkt.
 4. Dat beloof ik

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  Jij zegt: Als er geen feiten zijn en opjectieve waarnemingen, dan is dat natuurlijke niet aangetoond en kun je het feitelijk gezien daar niet onder scharen. De Evolutietheorie zegt dat ten tijde van de eencelligen geen feiten en objectieve waarnemingen kunnen zijn geweest van de later ontwikkelde levensvormen. Dan is het helder en zijn die latere feiten en objectieve waarnemingen niet te klassificeren als natuurlijk. In jouw benadering en in jouw voorstelling valt dus vrijwel heel de schepping op een gegeven moment (elk deel naar zijn aard en staat van voorgekomen zijn in de evolutionaire ontwikkeling) buiten het begrip natuurlijk. Dus inderdaad: niet mijn benadering, maar jouw benadering. Dat je dat zelf niet herkent kan ik niks aan doen, ik volg vooralsnog jouw woorden. Nee je volgt mijn woorden niet, j e probeert jouw woorden in mijn mond te leggen. Over bovenstaande: Je stukje hangt aan elkaar van onkunde over biologie en ET. "Ten tijde van de eencelligen", kennelijk bedoel je daar vroeger mee, maar ook nu zijn er eencelligen. Daar vlieg je dus al uit de bocht. Uiteraard konden wij ten tijde van (ik neem een ander voorbeeld hoor) Willem van Oranje geen feiten en objectieve waarnemingen vaststellen over Koningin Beatrix. De ET zegt zoiets ook helemaal niet: de ET zegt niet dat er waarnemingen moeten kunnen worden gedaan over later ontwikkelde levensvormen. Dat je dit wel stelt, laat wederom zien dat je de ET niet snapt. Je blijft maar doorgaan met het doen van beweringen vanuit dit gebrek aan kennis. Met o.a. de ET kun je wel, teruggaand in de tijd, vaststellen hoe levensvormen zijn ontstaan uit voorgaande levensvormen. Andersom gaat niet: je kunt niet voorspellen welke levensvormen zich gaan ontwikkelen. Dat laatste is echter wel wat je constant aan het doen bent: je probeert maar aannemelijk te maken dat we ons gaan ontwikkelen tot wezens met eigenschappen die we nu als goddelijk bestempelen. Als ik zeg dat ik meerdere voorbeelden heb gegeven, wordt het wat zurig. Dus laten we het beantwoorden door het nog eens op ons gemak te laten bezinken: Hierop schrijf je een hoop , maar je geeft geen enkel concreet voorbeeld. Eencelligen kunnen niet denken. Dit is veel te vaag: "Nu al kan de mens bijna alle wonderen realiseren die voorheen door critici als volstrekt ongeloofwaardig te boek waren gesteld." Vuurgeesten bestaan niet en bij mensen die met geesten menen te spreken, is het bestaan van zo'n geest nog nooit aangetoond. In de regel gaat hij bij de laatste simpelweg om psychiatrische patiënten. Dan ga ik er maar van uit dat je geen duidelijk voorbeeld hebt, dat je deze stelling dus niet kunt onderbouwen en dat we hem dus in dit kader wals 'waardeloos' kunnen vergeten.
 5. Dat beloof ik

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  Nee. Ten eerste is dit niet mijn benadering maar die van jou . Daarnaast is je hele post voornamelijk een herhaling van wat je al eerder schreef. Ik heb je gevraagd om één voorbeeld (ééntje maar!) te geven van "wat we verzinnen dat tot het domein van de goden wordt gerekend, en dat daarna in de natuur is ontwikkeld". Is dat te lastig of heb je er per ongeluk overheen gelezen?
 6. Dat beloof ik

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Dat is niet wat je eerder schreef. Daar beweerde je niet letterlijk dat iedereen naar de hemel gaat, maar het volgt er wel uit. Eerder schreef je nl dit: Daar staat dat je niet in de eeuwige hel gelooft, maar dat het om een periode gaat waar ooit een eind aan komt. Je hebt toch hopelijk zelf ook wel nagedacht over "en wat dan ?!" Je had het de eerste keer ook niet over 'mogelijk' een tweede kans ! Nee, het is waar je in gelooft, dat schrijf je immers. Nu schrijf je "wat er met gebeurt lees ik nergens in de Bijbel'. Klopt, maar je kunt neem ik aan ook zelf wel beredeneren dat er volgens jouw visie na een eindige periode nog iets moet gebeuren en er rest dan nog maar 1 optie en dat is de hemel. Uiteindelijk, zo volgt uit jouw redenatie, iedereen dus naar de hemel. En daar komt dan mijn citaat uit Mattheus om de hoek, waarin staat dat velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Als dat niet zo is, had je zelf duidelijk moeten zijn over wat er volgens jou na de zgn Era gebeurt. "De Bijbel zwijgt daarover" is geen antwoord daarop; dat is een antwoord op de vraag wat de Bijbel daarover zegt. De vraag is wat JIJ er over denkt. Jij laat het open, vooraf gegaan door de opmerking dat de tijd in de hel eindig is. Daarnaast het vriendelijke verzoek om geen tegenstrijdigheden te schrijven. Ik doel hier mee op de bewering: "Ze hebben geen enkele kans op de hemel. Hun kans komt "mogelijk" pas na miljoenen jaren" . Dat is tegenstrijdig. Van iemand die na lange tijd een kans krijgt, kun je niet stellen dat hij geen enkele kans krijgt.
 7. Dat beloof ik

  Toepassing van het onmogelijke

  Het is totale onzin om bij een stelling uit te gaan van afwezigheid van tijd "in geval van afwezigheid van tijd" en aan het eind ervan te concluderen dat tijd altijd heeft bestaan. Dat is namelijk tegengesteld aan elkaar. Bovendien is 'we kunnen veilig aannemen dat' heel bedenkelijk. Vorige week nog reed mijn dochter in Genua tijdens haar vakantie over de nu ingestortte brug, aannemend dat die veilig was. 'Veilig aannemen dat' biedt geen zekerheid.
 8. Dat beloof ik

  Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

  Dat laatste scheiding kun je dus wel aanbrengen. Dat is nu juist wat je benoemt met objectief en feitelijk beschrijven. Als uit feiten en objectieve waarnemingen blijkt dat iets bestaat, dan is dat natuurlijk. Als er geen feiten en objectieve waarnemingen zijn, dan is dat natuurlijke niet aangetoond en kun je het objectief en feitelijk gezien daar niet onder scharen. Dit is niet waar. Ik heb dat al eerder uitgelegd : de ET voorspelt niet hoe we er over 5 miljoen jaar uitzien. Zoiets als hierboven kun je alleen stellen als je geen kennis hebt van de ET. Noem mij 1 voorbeeld van wat je hier stelt: wat we verzinnen dat tot het domein van de goden wordt gerekend, en dat daarna in de natuur is ontwikkeld. Ik zou het niet weten... volgens mij is het er niet. Het 'probleem' dat je hier noemt bestaat volgens mij dus niet. Deze stelling is niet gebaseerd op objectieve waarnemingen en feiten. Het is gebaseerd op speculatie, op de manier waarop jij denkt dat de natuur zich wel eens zou gaan kunnen ontwikkelen. Dat is dus geen objectieve waarneming of feit en dus kunnen we het niet onder natuurlijk scharen. Maar vooruit, verras ons eens en kom met je voorbeeld om je stelling te onderbouwen! Ben je ervan op de hoogte biologen schatten dat van alle diersoorten die tot nu toe op de aarde leefden, 99% is uitgestorven?
 9. Dat beloof ik

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  En waarom dan niet dan? Leg me dat dan uit. Je komt met een bijbeltekst zonder uitleg. Dan vul ik in wat je daarmee wilt zeggen en zeg je dat ik het mis heb. Wat wil je dan met die tekst zeggen? Waarom klopt door jouw bijbeltekst mijn bewering niet? Ik zie niet waarom het dan niet zou kloppen. Ik begrijp daarom jouw binnenpretje een overwinning te zouden hebben gehaald in dit gesprek dan ook niet. Daarbij vind ik nog steeds de toon van jouw gesprek negatief van aard. Ik zal het je nog een keer uitleggen. Dat deed ik al eens eerder en gaf daarbij de Bijbeltekst mét uitleg. Als dat onvoldoende was om te begrijpen, zal ik het iets uitgebreider doen. Eerder schreef ik: Als je denkt dat iedereen uiteindelijk naar de hemel gaat, kan het niet zo zijn dat er een tekst is die daarover gaat en die zegt 'velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren'. De tekst komt uit het verhaal van de arbeiders in de wijngaard. In de loop van de dag huurt de wijnboer op verschillende tijdstippen arbeiders in, en aan het eind van de dag krijgen ze gelijk betaald (allemaal een penning). Degenen die 's-ochtends al waren begonnen, klagen daarover en dán volgt jouw citaat van de eersten en de laatsten. Dat citaat kun je plaatsen als je naar het begin van het verhaal kijkt, waar staat dat je God's koninkrijk kunt vergelijken met een wijngaardboer. Jouw citaat wordt in Mattheus 20 echter gevolgd door een punt komma en de slotzin 'want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren'. Exact dezelfde slotzin komt nog eens voor in Mattheus 22, bij het verhaal van de koninklijke bruiloft. Daarbij zeg ik dus enkel en alleen dat jouw bewering niet klopt, en niets anders! =============================== Kleine correctie: het is de visie van het WTG dat de Duivel eerst wordt gevangen, na 1000 jaar weer los gelaten en dan weer gevangen. Veel andere christenen denken dat je juist met dat beeld van de WTG de Bijbel in het belachelijke trekt. Je geeft hier dus de visie van de WTG weer als de enige juiste, dat mag in jouw ogen, als WTG lid, zo zijn, voor de meeste anderen is dat niet zo. En eerlijk gezegd kan ik me dat wel voorstellen: het is nu eenmaal belachelijk om iemand te vangen, hem vervolgens weer los te laten, om hem daarna nog een keer te kunnen vangen.
 10. Dat beloof ik

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Trump niet. Hij is een Cowboy, doch heeft vele goede kanten. Men denkt nu al dat hij de volgende verkiezingen weer gaat winnen. Het volk steunt hem. Dat laatste zegt niets. Er zijn wel meer leiders geweest die een gruwelijk bewind voerden en de steun van hun volk hadden.
 11. Dat beloof ik

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Waar heb ik dat beweerd? Ik heb dat dus nergens beweerd. Jij stelde dat iedereen een tweede kans kreeg met de woorden 'de eersten zullen de laatsten zijn'. Daarop reageerde ik, met als enige bedoeling om te laten zien dat jouw bewering niet klopt, door ook de rest van die Bijbeltekst er bij te halen en (velen zijn geroepen en weinig uitverkoren). Ik zette er ook bij dat jouw bewering hierdoor niet meer klopte.
 12. Dat beloof ik

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Waar heb ik dat beweerd?
 13. Dat beloof ik

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  We zoeken de personificatie van het kwaad. Dat kan alleen maar Trump zijn.
 14. Dat beloof ik

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Hoe zouden we dat te weten kunnen komen ?
 15. Dat beloof ik

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Vangen en billekoek geven ?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid