Spring naar bijdragen

Dat beloof ik

Members
 • Aantal bijdragen

  2923
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Dat beloof ik

 • Rang
  CrediRog

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Nee, dat heb ik achter mij gelaten.

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Dat beloof ik

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Hij schreef dan ook over de 'Dies Solis'. Dag van de Zon. Zondag. Dat 'haal ik niet ergens vandaan' en mijn verklaring klopt dus wel degelijk. Ik geef gewoon een geschiedkundig feit weer. De Romeinen hadden een 8-daagse week tot ca. 400. Zie: Romeinse kalender Nee, ik heb dat al eerder uitgelegd en ga hier niet alles tot in den treure herhalen, enkel omdat jij in de ontkenning blijft hangen. Het heeft met beiden te maken. Dat komt omdat Constantijn 'verkaste' van de zonnecultus naar het Christendom. Zo bepaalde hij ook in het zelfde jaar 321 dat op 25 december, voorheen de Dies Natalis Solis Invicti (verjaardag van de onoverwinnelijke zon), de geboorte van Jezus zou worden gevierd. Ongetwijfeld zal jou dat zo niet zijn uitgelegd, maar zo ligt het wel.
 2. Dat beloof ik

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Hij schrijft dat "iedereen die in de nijverheid werkzaam is, moet rusten op de vererenswaardige dag van de Zon". Dus niet dag van de God van de christenen. Als hij dat had geschreven had je helemaal gelijk gehad. Jan Boom schrijft: " Hierna volgt een passage die moeilijk is te interpreteren in relatie tot het voorgaande. De auteur schrijft namelijk ook over de zondag, die hier 'de achtste dag' wordt genoemd." Jan Boom schrijft dus wel degelijk een bepaalde passage moeilijk te kunnen interpreteren. En die passage noemt hij daarop, nl die waarin de zondag de 8e dag wordt genoemd. Vervolgens volgt een gekunstelde redenatie op grond van chiliasme, waarbij Jan Boom voorbij gaat aan de meest logische verklaring, nl. dat de Romeinen tot in de 4e eeuw een 8-daagse week hadden. Ah, een tekst die duizend jaar lang is overgeleverd en overgeleverd, en waarvan we uiteindelijk een handgeschreven kopie in de X-ste uitvoering uit de 11e eeuw hebben. Tsja, het is inderdaad een bron. Of het betrouwbaar is, dat is een tweede. Dat klopt, hij heeft het over de dag van de Zon, en dat die dag vererenswaardig is.
 3. Dat beloof ik

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Je kan aan de christelijke bronnen voorafgaand aan Constantijn in elk geval nog toevoegen: De brief van Barnabas Justinus Martyr Tertullinanus en Origenes Bron: http://www.apologetique.org/nl/artikelen/religie/Christ_liturgie/JB_dit_is_de_dag.htm De tekst lezend, als je de link volgt, die is erg raar. Je komt dan op een pagina waarop de schrijver (Jan Boom) zegt :" de eerste dag van de week is de christelijke vierdag en rustdag" Vervolgens haalt hij de brief van Barnabas aan, waarin duidelijk staat :"En hij rustte op de zevende dag". Jan Boom zegt ook niet te weten hoe hij 'de achtste dag' moet interpreteren. Zo moeilijk is dat niet, als hij nu maar had geweten dat een Romeinse week 8 dagen telde, kennelijk weet Jan Boom dat niet en dan kun je oprecht jezelf afvragen of hij wel voldoende kennis heeft om te schrijven over deze zaken. Kun je dat ook onderbouwen, laten zien, een bron of zo ? Ik kan tot in het oneindige er op wijzen dat Constantijn bij het instellen van de zondag als rustdag, schreef dat hij dit deed ter verering van de Zon. Jij kunt dan voor jezelf blijven herhalen dat je geen verband ziet met de zonnecultus. Veel plezier daarmee. Doe dit dan ook als iemand beweert iets te doen uit verering van Christus. Hou dan ook vol dat je geen verband ziet met het Christendom.
 4. Dat beloof ik

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  En hij schrijft dan, zoals ik hier nu al vele keren heb uitgelegd, dat hij die rustdag in stelt ter verering van de Zon.
 5. Dat beloof ik

  Het Beest

  Wordt dit in geschiedenislessen op christelijke scholen nog steeds zo geleerd? Dat is toch heel erg triest. De in de geschiedenis algemeen gebruikte omschrijving van de opdeling het West-Romeinse Rijk, houdt in dat de Visigoten het gebied Hispania onder beheer kregen, Afrika werd beheerst door de Vandalen, Brittania werd bezet door de Angelen, Saksen, Juten en Friezen, de Franken en Bourgondiërs Gallia beheersten en Italie gebied werd van de Ostrogoten. - Ten eerste zijn dat 9 Germaanse stammen en niet 10. Die 9 kun je op zich wel weer verder verdelen in talloze andere stammetjes. Maar om daar nu willekeurig eentje (de Herulen) uit te pikken om aan 10 te komen en zodoende je visioen maar te vervullen, en daarbij de Skiren, Gepiden, Bastarden en Rugiers links te laten liggen, is wel erg vreemd (om maar een paar van al die anderen te noemen). Maar goed, ik kan natuurlijk altijd iets vergeten zijn. Daarom mijn vraag: onder de Herulen even. Weet jij in welk groot-niet-te-vergeten-gebied de Herulen een rijk stichtten bij het uiteenvallen van het West-Romeinse Rijk? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten.... - Ten tweede ga je er aan voorbij dat ook jouw geloof voortkomt uit die RK-kerk die volgens jouw redenatie de nieuwe verderfelijke, misleidende, kleine hoorn is. - Ten derde gaat je redenatie voorbij aan het gegeven dat er veel meer rijken zijn geëindigd dan de 3 die je noemt. De Visigoten eindigden ergens in de 8e eeuw, de Angelen en Saksen gingen op in de Angelsaksen. De Juten hebben ook geen rijk meer, evenals de Friezen (mochten ze willen!). Bourgondië valt onder Frankrijk, dat je met enige fantasie als enig overgebleven rijk van een Germaanse stam kunt zien. -Ten vierde ga je er aan voorbij dat er, naast een snel uiteengevallen West Romeins rijk, een langer in stand gebleven Oost Romeins rijk was. Met Constantinopel, je weet wel van Constantijn de Grote, onder Christenen bekend vanwege zijn concilie van Nicaea, waarin de canon van de Bijbel werd vastgesteld. De opkomst van de RK-kerk in jouw redenatie uitsluitend wordt gezien vanuit geografisch oogpunt, maar idealistisch lag die oorsprong ook in het Oost Romeinse Rijk. Als je dus de opkomst van de RK-kerk vanuit het Romeinse rijk wil zien, dan moet je het hele Romeinse keizerrijk in ogenschouw nemen. Niet alleen het snel in verval rakende westelijk deel, en het oostelijk deel niet genoemd omdat dit niet uitkomt in de redenatie.
 6. Dat beloof ik

  Teksten over rol Israël

  Waar moet het dan ove rgaan? Sinaasappels, Israel Cycling Team of duiken in Haifa?
 7. Dat beloof ik

  Het Beest

  Als je niet in staat bent om Oud-Nederlands te begrijpen (om wat voor reden dan ook), doe je er misschien beter aan om het bij gewoon ABN te laten, hopende dat ook dit niet te hoog is gegrepen.
 8. Dat beloof ik

  Het Beest

  Wat een vreemd antwoord. Openbaring spreekt immers over 2 beesten. De vraag van de dominee aan jou zou moeten zijn welk beest je bedoelt. Bovendien zie ik dat je een hoop tekst als reactie hebt, maar die tekst is geen antwoord op de vraag die je stelde, nl wat het beest is.
 9. Dat beloof ik

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Kortheidshalve verwijs ik terug naar mijn stukje geschiedenisles van 23 uur geleden. Ik lees alleen maar van jouw hand dat je het daar niet mee eens bent, maar dat het anders zit en hoe dat dan zit, dat lees ik niet. Je komt niet verder dan een zelfbedacht 'dat deed hij om de christenen een plezier te doen', maar dat komt niet overeen met de tekst van Constantijn zelf. Als je een andere tekst van hem hebt, zoals je hier lijkt te stellen, kom daar dan gewoon mee. Ik ken zo'n tekst niet, maar ben zoals altijd bereid mijn mening te herzien aan de hand van feiten.
 10. Dat beloof ik

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  O jij zit zomaar redenen te bedenken die je zelf wel aannemelijk vindt. Ja, dan kun ja natuurlijk met van alles komen. "Hij was dronken en wilde Joodse kennissen die altijd Sabbath vierden eens te grazen nemen", hij stelde immers wel meer regels in tegen de Joden! ….. Het enige bewijs dat we hebben is de uitleg van Constantijn zelf: ter verering van de Zon. Daar is niets onduidelijks aan, maar ook niets Christelijks.
 11. Dat beloof ik

  Bijna Dood Ervaringen

  Het ene moment zie ik je schrijven over een 4 dimensionale ruimte waarin altijd alles bestaat, nu zie ik je ineens tijds volop tijds vergelijkingen maken: heeft bestaan, achtte, zat, heeft genomen, toen kon hij niet meer, was overleden. Kortom, je praat jezelf ontzettend tegen. Het is wel zo makkelijk dat als je zegt uit te gaan van een bepaalde visie, dat je daar dan ook aan houdt. Zo niet, dan ben je ongeloofwaardig. Moet je nagaan. Ik denk eerlijk gezegd dat de Marokkaanse buren van @Zolderworm de draak met hem staken, maar dat hij dat zelf niet in e gaten heeft gehad. Wij hebben ook eens iemand in de buurt gehad met vreemde hallucinaties. Daar kon je de grootste lol mee hebben als je hem gelijk gaf. Maar er tegen in gaan leverde altijd ruzie op. Dus gaf iedereen hem maar gelijk.
 12. Dat beloof ik

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Waar haal je vandaan dat hij dat doet om christenen een plezier te doen ?
 13. Dat beloof ik

  Bijna Dood Ervaringen

  Niet alleen in de eeuwigheid. Het is altijd en overal nu. Hier ook. Nu.
 14. Dat beloof ik

  Doelgroeponderzoek luthermuseum

  Enquete ingevuld. Ik vind het wel lastig om de vraag te beantwoord hoeveel ik zou willen betalen voor een kaartje voor een museum over Luther. Als ik naar een museum over Luther zou gaan, dan ga ik naar Wittenberg en niet ergens in Nederland.
 15. Dat beloof ik

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Je geeft geen enkel bewijs dat de zondag als rustdag ook iets was voor de Sol Invictuscultus. Lees je wel wat anderen schrijven? Ik herhaal: Constantijn schreef dat hij wilde dat de mensen rustten 'op de vererenswaardige dag van de Zon'. Als ik per abuis namen verkeerd heb gespeld spijt me dat. Jammer dat je niet gewoon zegt wat er mankeert, dan kan ik daar wat mee.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid