Spring naar bijdragen

Dat beloof ik

Members
 • Aantal bijdragen

  6193
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Dat beloof ik geplaatst

 1. Dat beloof ik

  De toekomst van de religies op onze planeet.

  Soefisme is een beweging die alle religies omvat, dus ook christendom. Het is geen specifiek hindoeistische of andere stroming, zoals jij lijkt te suggereren. Daarnaast zijn er binnen het Christendom wel degelijk een heleboel richtingen die vrijheid bieden. Neem bv de Remonstranten, daar mag je als het ware je eigen God invullen e je eigen geloofsbelijdenis schrijven. Zoals het altijd al is gegaan: elkaar verketteren en als men macht heeft de andere vernietigen. Je koppelt om onbekende reden opleidingsniveau aan yoga. Wat heeft dat met elkaar te maken? Yoga is een bewegingsleer en geen religie.
 2. Dat beloof ik

  Wat gebeurde er eigenlijk daar bij de toren van Babel ?

  Wat bedoel je met "hoe wist hij dat " , dat klopt toch niet ?
 3. Dat beloof ik

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Ik zie deze verschillen eerder als een soort van 'panta rhei', alles stroomt..., omdat de evangelisten op verschillende momenten verschillende gebeurtenissen beleefden en/of feiten aanhoorde, daardoor zaken anders opgeschreven werden terwijl de grote rode lijn er wel is... Dat hier echter niet. Goliath kan maar één keer zijn gedood, niet twee keer door verschillende mensen. Dan klopt de rode lijn niet eens.
 4. Dat beloof ik

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  In een andere discussie maakte ik deze opmerking @leren_schoen gaf aan dit dit een mooi nieuw topic zou zijn. Dat ben ik met hem eens. Ik denk dat mensen die stellen de Bijbel van kaft tot kaft te geloven, zoiets zeggen om overtuigend over te komen of om sterkte van hun geloof aan te duiden. Bij doorvragen op details (bv het tegenover elkaar zetten van enkele tegenstrijdige passages) blijkt dat er dan vaal ontwijkend wordt gereageerd met algemene zinnen. Bijvoorbeeld: De evangelien zijn niet tegenstrijdig, maar vullen elkaar aan.
 5. Dat beloof ik

  2de coronagolf op komst

  Klik ik, site begint met "Een crises". Einde. Een amateur die niet eens weet hoe je crisis schrijft maar toch serieus wil worden genomen. Had ie nou maar eerst zijn lagere school afgemaakt, zodat hij Nederlands kon schrijven. Tsja, wat wil je van mensen die graancirkels benaderen alsof ze gemaakt zijn door aliens. Daar kan niet veel zinnigs uit komen.
 6. Dat beloof ik

  2de coronagolf op komst

  Zeker begrepen. Je wilt uitschrijven omgaat je hier niet meer wil zijn. Het heeft dus alles met elkaar te maken.
 7. Dat beloof ik

  2de coronagolf op komst

  Uit de site: Er is geen enkel grondrecht afgenomen. Ivm de gezondheid zijn de mogelijkheden om bij elkaar te komen beperkt, maar niets is onmogelijk gemaakt. Godsdienst kreeg een voorkeurspositie, want men mocht wel met een groep van max 30 bij elkaar komen. Dit is een onjuiste weergave van de situatie. Geen enkele agent mag zomaar je huis binnen, juist vanwege die persoonlijke levenssfeer. De Algemene Wet op Binnentreden is gewoon van toepassing. De dagvaaarding is niet geldig, want bevat geen dagtekening.
 8. Dat beloof ik

  2de coronagolf op komst

  Waarschijnlijk denken ze hetzelfde als ik: "als je hier niet wil zijn, dan kom je hier toch gewoon niet?
 9. Dat beloof ik

  2de coronagolf op komst

  Ach natuurlijk, die 6000 doden zijn alleen maar vermeend dood.
 10. Dat beloof ik

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  "De boom verdorde meteen'. Dat is iets heel anders dan 'de boom begon te verdorren'.
 11. Dat beloof ik

  Complete Jewish Bible (CJB)

  Wat bedoel je met deze zin, wie zijn 'wij allen' en wat wordt er bedoeld met 'dezelfde olijfboom' ?
 12. Dat beloof ik

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Zo werkt het dus niet, als ik alles maar voetstoots aannam wat er tegen de schrift geschreven is, zou ik nu nog in het stenen tijdperk leven, ik neem de aantijgingen aan, en als de tijd ervoor is , of als ik de tijd hebt zoek ik het uit, en niet zelden blijkt dan dat de tegenwerping op los zand berust. Als je alles voetstoots afwijst geef je ook de indruk nog in het stenen tijdperk te leven. Je woordkeuze ( 'aantijgingen' , 'niet zelden blijkt dat het op los zand berust') laten zien dat je er niet neutraal in staat. Tot op de bodem uitzoeken klinkt heel zwaar. Je hoeft alleen maar een paar stukjes tekst van enkele regeltjes naast elkaar te leggen. We zijn nu anderhalve dag verder. Hoe komt het dat je niet inziet dat de constatering dat de boom verdord is, in de 2 boeken op 2 verschillende dagen plaats heeft ? In Matteus zien de discipelen meteen dat hij verdort, in Marcus zien e dat pas de volgende dag. Daar valt weinig 'tot de bodem' te onderzoeken.
 13. Dat beloof ik

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Het schema op jullie site klopt niet helemaal. Het geeft weliswaar aan wanneer de vijgenboom wordt vervloekt, maar daar gaat de discussie niet over. Marcus en Matteus verschillen niet in de dag dat boom wordt vervloekt. Ze verschillen wel in de dag waarop de discipelen zien dat de boom vis verdord; en dat staat nou net niet in het schema. Als je dat niet in de gaten hebt, lijkt het dus alsof er geen tegenstelling is, terwijl die er wel degelijk is. Maar ik denk niet dat de discussie over dit schema moet gaan, maar over de vijgenboom.
 14. Dat beloof ik

  Wat gebeurde er eigenlijk daar bij de toren van Babel ?

  Je beweert dingen die al lang bewezen zijn. De Engelse Wikipedia beweert precies hetzelfde In Hebrew and Christian tradition, Nimrod is considered the leader of those who built the Tower of Babel in the land of Shinar, Daar staat, dat in de Hebreeuwse en Christelijke traditie, Nimrod wordt beschouwd als de leider die de toren van Babel bouwde. Gevolgd door de tekst: Zelfs iemand als ik, die volgens jou niet begrijpend kan lezen, weet dat je dit naar het Nederlands kunt vertalen met : "Het staat h-e-l-e-m-a-a-l nergens in de Bijbel."
 15. Dat beloof ik

  Wat gebeurde er eigenlijk daar bij de toren van Babel ?

  Met het oog op een zuivere discussie stel ik voor dit soort insinuerende en beledigende teksten achterwege te laten. Allerminst. Het is een veel voorkomend misverstand dat dit zo is. Dat een stad de kern van een rijk is onder een heerser, wil nog niet zeggen dat het ook die heerser is gesticht. Aangezien je Wikipedia aanhaalt, doe ik dat dan ook maar. https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Babylonische_Rijk Nee, want er waren honderden verschillende religies of variaties daarop. Dus toen de mens zich ging verspreiden gingen al die verschillende religies de wereld over. De Bijbel spreekt over de drekgoden van Babylon en dat was niet voor niets. Er worden h-e-l-e-m-a-a-l nergens aantallen genoemd in Genesis 10 bij de talen.
 16. Dat beloof ik

  Wat gebeurde er eigenlijk daar bij de toren van Babel ?

  Genesis 10:8 Kusch werd de vader van Nimrod. Hij werd de eerste machtige op aarde. 9 Hij werd een geweldig jager en een tegenstander van Jehovah. Daarom wordt er wel gezegd: ‘Een geweldig jager en tegenstander van Jehovah, net als Nimrod.’ 10 De eerste steden van zijn koninkrijk waren Babel, E̱rech, A̱kkad en Ka̱lne, in het land Si̱near. 11 Vanuit dat land ging hij naar Assyrië en bouwde Ninevé, Reho̱both-Ir, Ka̱lah 12 en Re̱sen, tussen Ninevé en Ka̱lah: dit is de grote stad. Dit is een mooi voorbeeld van hoe je 2 aparte zinnen bij elkaar hebt gevoegd tot één die er niet staat. In de eerste zin (die je vet hebt gemaakt) staat Babel als enen van de oorspronkelijke steden van zijn rijk. In de tweede zin staat dat hij land veroverde en daar steden stichtte. H-e-l-e-m-a-a-l nergens staat dat Nimrod Babel stichtte. Genesis 11:6 En Jehovah zei: ‘Ze zijn één volk met één taal, en kijk eens waar ze aan begonnen zijn. Nu is niets van wat ze verder nog van plan zijn onmogelijk voor ze. Dat was een aanval op,Jehovah’s soevereiniteit, dus ging Hij hun taal verwarren zodat ze de toren niet meer konden afbouwen. Als Jehovah er mee eens was, dan zou hij die taal niet verward hebben. Beetje logisch nadenken ook. Conclusie bij een beetje logisch nadenken: wat ik al eerder schreef klopt. Nergens staat dat men ging bouwen tegen de wil van God in. Wat er wel staat is dat God afdaalde om te kijken naar de mensen en de toren, die toen al in aanbouw was. En toen hij beneden was en het zag (toen pas !!) dacht : Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt binnen hun bereik. En vervolgens bracht hij een spraakverwarring om dat te voorkomen. Niet eens even waarschuwen, zo van "Mensen, nu ik dit zo zie, ik ben het er niet mee eens, stop er mee". Nee gelijk: hoppa, spraakverwarring. 'Een beetje logisch nadenken' zegt dan ook dat de mensen niets in de gaten hebben gehad of ze iets verkeerd deden en waardoor de spraakverwarring kwam. Hij zag dat helemaal niet. Nimrod was een tegenstander van Jehovah. Jehovah heeft het recht om te sturen. Om geweld en nog meer ellende te voorkomen ging Hij inderdaad sturen. Dat is niet wat er staat! Er staat h-e-l-e-m-a-a-l nergens dat er is ingegrepen om geweld en ellende te voorkomen. Wat er wel staat is : "En Jehovah zei: ‘Ze zijn één volk met één taal, en kijk eens waar ze aan begonnen zijn. Nu is niets van wat ze verder nog van plan zijn onmogelijk voor ze. Kom! Laten we afdalen en hun taal verwarren, zodat ze elkaars taal niet meer begrijpen.’ Zo verspreidde Jehovah de mensen daarvandaan over de hele aarde, en geleidelijk stopten ze met de bouw van de stad." Dat heeft dus helemaal niets te maken met het stoppen van geweld en ellende. Dat maak jij er van en ik begrijp werkelijk niet waarom je dat doet. En ik herhaal: Bedenk dat nog eens heel goed, als je volgende keer komt met het argument dat God de mens al 6000 jaar zijn gang laat gaan om te bewijzen dat ze de wereld kunnen regeren. Op het moment dat Hij inzag dat ze dat konden, ging Hij de boel dwarsbomen. Dat is gewoon geschiedenis. Het is gewoon verzonnen. H-e-l-e-m-a-a-l nergens staat dat verschillende taalgroepen hun eigen versie van hun religie mee namen. Je stelt hier: Dát klopt. Maar Genesis zegt echter :" Bijgevolg verstrooide Jehovah hen vandaar over de gehele oppervlakte der aarde,+ en geleidelijk staakten zij de bouw van de stad ". In jouw 'beetje logisch nadenken' past hier dus niet dat ze er allemaal bleven en in Babel hun eigen religie hielden.
 17. Dat beloof ik

  2de coronagolf op komst

  Als je jezelf beperkt tot deze 2 heel eng beschreven mogelijkheden, dan is het antwoord: geen van beide. Dat is jouw vraag. Waarom dan niet veel breder denken dan jouw 2 beperkte keuzes.
 18. Dat beloof ik

  Wat gebeurde er eigenlijk daar bij de toren van Babel ?

  Zo langzamerhand begint het op te vallen dat je in bijna alle onderwerpen met beweringen over de Bijbel komt die domweg niet kloppen. Om te beginnen: het hele verhaal over de toren van Babel is slechts 12 zinnetjes lang. Je bent niet de eerste die er van alles om heen verzint. De volgende zaken in jouw tekst kloppen niet (en als je goed kijkt, is dat inderdaad zo'n beetje de hele tekst). - Nergens staat in de Bijbel dat Nimrod de toren van Babel bouwde of Babel stichtte. Dat dit zo zou zijn, komt uit de Talmoed. Ik wist niet dat je daar zo'n waarde aan hechtte. Joodse roots wellicht ? - Nergens staat dat men ging bouwen tegen de wil van God in. Wat er wel staat is dat God afdaalde om te kijken naar de mensen en de toren, die toen al in aanbouw was. (ook opmerkelijk, vanaf de plek waar hij was, 'boven', want hij moest afdalen, kom hij dat dus niet zien). - Wat er wél staat is dat God dacht : Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt binnen hun bereik. En vervolgens bracht hij een spraakverwarring om dat te voorkomen. Bedenk dat nog eens heel goed, als je volgende keer komt met het argument dat God de mens al 6000 jaar zijn gang laat gaan om te bewijzen dat ze de wereld kunnen regeren. Op het moment dat Hij inzag dat ze dat konden, ging Hij de boel dwarsbomen! - Nergens staat dat de verschillende taalgroepen hun eigen versie van hun religie mee namen. - Nergens staat dat er ca 500 goden werden aanbeden in Babel.
 19. Dat beloof ik

  2de coronagolf op komst

  Over de vraag of iets bestaat, kun je alleen maar geen discussie meer hebben, als je weet wat het is. Daar is dus ook geen discussie meer over. Dat heb je soms in een gesprek he. Dan kun je uitleg geven of zwijgen.
 20. Dat beloof ik

  Het boek Job

  Je vergeet dat het Gods exclusieve volk was. Niet van belang. Jij stelt hier dat en als ik dan vraag waar dat staat kom je met een heerser over Israel. Dat is niet de mensheid. Ook niet als je van mening bent het Israel een heel exclusief land is. Er 15 miljoen Joden (ongeveer). Dat is 0,002 % van de mensheid. Waar staat het , dat "God werkelijk het recht heeft om alleen te heersen over de mensheid zoals eigenlijk de bedoeling was" ? De vraag is vrij eenvoudig, maar het lijkt er op dat je het antwoord niet kunt geven?
 21. Dat beloof ik

  Wat gebeurde er eigenlijk daar bij de toren van Babel ?

  Een mythisch verhaal, waarschijnlijk gebaseerd op de ziggurat bij Borsippa, de Bors Nimrud. Ik zou niet weten wat de Griekse mythologie er mee heeft te maken.
 22. Dat beloof ik

  Het boek Job

  Dat s-t-a-a-t er echt wel. Je maakt er welles-niets spel van als je niet aangeeft waar dat dan staat. Waar staat het , dat "God werkelijk het recht heeft om alleen te heersen over de mensheid zoals eigenlijk de bedoeling was" ? Dat God in een gebed van Samuel zich er over beklaagt dat het volk hem heeft afgewezen als koning, zegt daar niets over. Zoals ik al zei: het staat er h-e-l-e-m-a-a-l niet . Dit is ook niet van toepassing. Het volk Israel is een miniem klein deel van de mensheid. Met alle respect, volgens de Bijbel is dat dus heel even het geval geweest, in de Hof van Eden. En we weten allemaal hoe 'volmaakt' dat volgens het verhaal is afgelopen...
 23. Dat beloof ik

  Het boek Job

  Waar je dat vandaan haalt weet ik niet. Satan wierp geen strijdvraag op. Volgens Job was het God die tegen Satan over Job begon, en niet andersom! Dat er miljoenen engelen getuige waren klinkt heel hoogdravend, maar is nergens op gebaseerd. Job heeft het over hemelbewoners en zegt daar niet bij wie dat zijn, laat staan hoeveel het er waren. Welke strijdvraag, waar staat die in de Bijbel . De vraag in Job, gaat alleen over Job en niemand anders. De vraag of Jehovah God werkelijk het recht heeft om alleen te heersen over de mensheid zoals eigenlijk de bedoeling was. Als dát volgens jou de vraag is, zijn we zo klaar. Dat staat h-e-l-e-m-a-a-l nergens in de Bijbel. De enige tekst die daar een beetje in de buurt komt is dat de mens in de tuin werd gebracht om er over te waken. (Gen 2:15)
 24. Dat beloof ik

  2de coronagolf op komst

  De 3e vraag vind ik niet ter zake doen, en het antwoord op de 4e vraag is flauwekul.
 25. Dat beloof ik

  2de coronagolf op komst

  @Willempie Dus: zeg wat je te zeggen hebt in plaats van bijna anderhalf uur aan filmpjes te posten.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid