Spring naar bijdragen

Dat beloof ik

Members
 • Aantal bijdragen

  4134
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Dat beloof ik geplaatst

 1. Dat beloof ik

  Nibiru

  Het is pas werkbaar als het werkt. Dat is nog niet gebleken. Op het moment dat het werkt is het ook geen hypothese meer. Maar dat gaat in dit geval niet gebeuren. Hier valt niets aan te ontkrachten. Wat je doet is hetzelfde als beweren dat er kabouters op de achterkant van de maan leven en vervolgens zeggen 'bewijs het tegendeel maar'. In plaats van kabouters op de achterkant van de maan heb jij het over sneller reizen dan de snelheid van het licht. Uiteraard hebben mensen daar allerlei ideeën over, waarbij men, als er een 'oplossing' is, steevast gebruik maken van factoren die niet reëel zijn. En dat maakt zo'n oplossing dan een schijnoplossing: het klinkt leuk, maar werkt niet.
 2. Dat beloof ik

  Nibiru

  En daarmee zijn we terug aan het begin: Jij vraagt hier deze zaak te weerleggen. Dat hoeft dus niet, want het is puur speculatie. Wellicht, misschien, het is allemaal speculatie. Ik heb geen reden om te geloven dat de Big BANG niet door God is ontstaan. Och, dat is toch weer een stap verder dan wat het Amerikaanse JG Hoofdkwartier aan het eind van de vorige eeuw nog dicteerde, nl dat de Big Bang onzin was.
 3. Dat beloof ik

  Nibiru

  De NASA weet heel goed wat het doet -- het gehele concept hangt notabene af van deze speculatieve materie. Negatieve massa is een gebied van de ruimte waarin vanuit de waarnemer de massadichtheid als negatief wordt gemeten, hetgeen zou kunnen plaatsvinden vanwege een gebied met ruimte waarin de stresscomponent van de Einstein stress-energietensor groter is dan de massadichtheid. Zelfs ik weet dat in de theoretische fysica negatieve massa materie is waarvan de massa tegenovergesteld is aan de massa van de normale materie. De dichtstbijzijnde bekende vertegenwoordiger is een regio met negatieve drukdichtheid geproduceerd door het Casimir-effect. In het begin zou een massa-equivalent van een astroide nodig zijn (of nog meer), wat nu is teruggebracht tot enkele kilogrammen. Jammer dat je de rest van mijn post weg laat en daar niet op in gaat: Je begint nu over iets totaal anders dat niets met je stelling te maken heeft. Keep it simple.
 4. Dat beloof ik

  De drieëenheid voor Nicea

  @sjako, je bent het toch niet vergeten he ? Bij zo'n onderzoek kan het nooit kwaad om kritisch te lezen. Het stuk waar je aan refereert: https://restitutio.org/2019/04/12/the-trinity-before-nicea/ is ronduit amateuristisch en wel hierom. Hij geeft om te beginnen aan het geloof van de christenen in de 2e en 3e eeuw te onderzoeken ( I intend to investigate the beliefs of key Christians in the second and third centuries to answer this question). Vervolgens geeft hij aan dat er in die enorm veel is geschreven door die mensen. Nou, daar moet je dan als onderzoeker érg blij mee zij. Maar wat doe deze Sean Finnigan? Hij besluit zich te beperken tot het werk van Matt Slick, die het onderzoek dat Finnigan wilde doen, al eens deed. Met alle respect, dan is Finnigan dus helemaal niets aan het onderzoeken, maar gewoon het werk aan het lezen van iemand die dat onderzoek deed. Dan zul je denken "Hoe komt Finnigan er bij om juist Slick te lezen?" , hoe maakt hij het onderscheid met andere onderzoekers? Nou dat is heel simpel: Finnigan heeft gegoogled en gewoon de bovenste treffer gepakt.... (because his article on carm.org rises to the very top in the search engine query). Bovendien, zo zegt hij ook nog eens was het een lekker simpel stuk dat zich baseerde op slechts 6 bronnen (Also, since his article is brief, citing only six sources, I can adequately interact with it in an essay of this length.) Finnigan heeft dus helemaal geen onderzoek gedaan. Hij heeft gegoogled en de bovenste treffer gepakt omdat dit een lekker kort stukje was waarbij weinig bronnen werden geraadpleegd. Als je nu weet dat er over een onderwerp enorm veel bronnen beschikbaar zijn, en je maakt je er zó met een Jantje van Leiden af, kun je niet verwachten serieus te worden genomen. Dit is wel érg doorzichtig en makkelijk.
 5. Dat beloof ik

  Nibiru

  De Bijbel zat niet fout, want de Bijbel zegt al dat de aarde rond is. Als je je een beetje verdiept in de Bijbel dan sta je soms verrast hoe accuraat die wetenschappelijk is Als je nu goed wil discussiëren, geef je daarbij even aan waar dat in de Bijbel staat. Kort : het staat er niet in. Maar als ik hier op ga aandringen, zal ik waarschijnlijk hetzelfde gebeuren als in dit topic, dan negeer je het totaal en komt er helemaal geen antwoord. Waarom 'toeval'? De kans dat het niet goed zou gaan was veel groter. De kracht was precies goed. Was die maar een beetje anders geweest dan was alles weer terug gevallen door de zwaartekracht en was er geen heelal geweest. Wellicht is dat ook wel 'ik-weet-niet-hoe-vaak' gebeurd. Dat het huidige universum er een keer uitrolt heet dan toeval. De kans dat je geen prijs hebt met de loterij is veel groter dan de hoofdprijs. Toch is er altijd iemand die de hoofdprijs wint. Dat lot was precies goed. Was die maar een beetje anders geweest dan had die persoon geen hoofdprijs.
 6. Dat beloof ik

  Nibiru

  Ehm, nee. Daarmee doe je de wetenschap destijds echt te kort. In de Middeleeuwen wist men allang van een ronde aarde. ... en vervolgens volgt een heel stuk tekst waarin je volledig voorbij gaat aan het reeds genoemde feit dat Galilei gelijk had en de kerk dat pas in 1992 toegaf.
 7. Dat beloof ik

  Nibiru

  Vervang 'de hand van God' door 'toeval' en je hebt gewoon een punt dat niet valt tegen te praten. Wellicht nog aangevuld met 'of het er anders uitgezien'.
 8. Dat beloof ik

  Nibiru

  Klinkt goed. Ware het niet dat de bedenker van dit stuk kennelijk niet weet wat vacuüm is. Een vacuüm is een ruimte zonder materie en druk (een absoluut vacuum bestaat trouwens niet). De term vacuüm heeft niets met energieveld te maken. Zo kunnen licht of andere elektromagnetische straling zich gewoon door een vacuüm verplaatsen. Als je stelt 'een energiedichtheidsveld lager dan vacuum, dus negatieve energie' dan snap je de materie dus niet. Het wordt steeds gekker. Energie wordt niet uitgedrukt in kilogrammen, maar in Joules. Misschien toch eerst eens even verdiepen voordat je teksten gaat copy-pasten ? Zeg @Fundamenteel, Het ding neemt geen kiekjes zoals jij dat doet met je camera 😕:
 9. Dat beloof ik

  De gave van het geloof.

  Wat is het verschil tussen zondigen tegen de hg en God? Houden die er verschillende normen op na?
 10. Dat beloof ik

  De gave van het geloof.

  Nog een verschil met een badmeester
 11. Dat beloof ik

  De gave van het geloof.

  Was het maar een badmeester, die redt gewoon om te redden, zonder als bijkomende voorwaarde hem eeuwig te aanbidden.
 12. Dat beloof ik

  De gave van het geloof.

  Wat een zieke gedachte om daar dan gelijk verkrachting en stalking aan te koppelen. Dat zijn jouw gedachten, niet de mijne. Ik zou gewoon op zoek naar een ander meisje gaan.
 13. Dat beloof ik

  De gave van het geloof.

  Het ging mij om deze opmerking: Dat is toch onzin....
 14. Dat beloof ik

  De gave van het geloof.

  Heb je écht niet in de gaten dat dit complete onzin is ? Onvoorwaardelijk betekent..... ehhhh......... onvoorwaardelijk. Dat wil dus zeggen: zonder voorwaarden. Als iemand daarbij dan stelt "ja, maar het moet wel van 2 kanten komen" , dan stelt hij voorwaarden. En dan is dat dus niet onvoorwaardelijk. Je stelling hierboven is dus onzin. Heel erg dat ik dit aan een volwassene moet uitleggen. God heeft 1 onvoorwaardelijke weg gegeven tot behoudt Jezus christus. Buiten die weg is er onvoorwaardelijke haat. Ga gewoon eens in op wat ik schreef. Misschien eerst eens even goed stil staan bij de betekenis van 'onvoorwaardelijk' in plaats van er te pas en te onpas mee te smijten. Het is complete waanzin om tegelijkertijd te beweren dat God onvoorwaardelijk liefheeft én haat.
 15. Dat beloof ik

  De gave van het geloof.

  Heb je écht niet in de gaten dat dit complete onzin is ? Onvoorwaardelijk betekent..... ehhhh......... onvoorwaardelijk. Dat wil dus zeggen: zonder voorwaarden. Als iemand daarbij dan stelt "ja, maar het moet wel van 2 kanten komen" , dan stelt hij voorwaarden. En dan is dat dus niet onvoorwaardelijk. Je stelling hierboven is dus onzin. Heel erg dat ik dit aan een volwassene moet uitleggen.
 16. Dat beloof ik

  Nibiru

  Dan heb ik iets gemist denk ik. Welke archeologische vondst bewijst iets uit Genesis?
 17. Dat beloof ik

  Drie-eenheid en het debat

  Hier ben ik het dus wel mee eens, antoon! Kennelijk wel, want jullie komen er niet uit wat het is. Die zijn er wel. Je moet je er natuurlijk wel voor open stellen en dat doe je niet met je laatste zin.
 18. Dat beloof ik

  De gave van het geloof.

  Als de badmeester iemand ziet verdrinken, zijn hulp aanbiedt, maar geen reactie krijgt en ook geen reddende handelingen verricht. Wiens schuld is het dan dat er iemand verdrinkt ? Die badmeester komt écht niet weg met "Ik heb het gevraagd, maar ik kreeg geen reactie". Debatten over de vrije wil heb ik altijd bijzonder gevonden, dit kwam vooral tot uiting toen ik het idee opperde om de vergrijzing te exporteren naar lage loonlanden. Ik wou hiermee een antwoord bieden op de inkomende migratiestroom waar een aantal problemen mee heeft. Ook financieel zou dit ons land ten goede kunnen komen, maar zover dacht men niet. Ergo, de vrije wil komt met voorwaarden, met angst voor vrijheid en misschien nog een aantal zaken. Dat dacht je maar. Een vierkant heeft wel degelijk 4 hoeken.
 19. Dat beloof ik

  UItlokken van een discussie

  Drie, maar dan wel in 1 glas. Dat is een 3-eenheid waar ik achter sta !
 20. Dat beloof ik

  fine tuning universum

  Neem het magnetisch veld van de aarde; het verandert voortdurend. De zwaartekracht; ze is overal op aarde iets anders. Waaruit blijkt dat als de snelheid van het licht iets anders zou zijn, het universum niet zou bestaan? Kortom: de bewering 'bij de minste verandering van een natuurconstante kan het universum niet bestaan' klinkt heel dramatisch, maar zo steekt de zaak niet in elkaar. Je moet niet alles wat Craig zegt direct geloven, die man weet 9 van de 10 keer niet waar hij het over heeft. Neem bv het filmpje hierboven. De manier waarop hij wetenschap en toeval opzij zet is toch tranentrekkend. Dat mensen dit serieus nemen is echt heel erg. Die afstanden veranderen voortdurend. Grappig is dat de dag indeling niet mogelijk is door, maar een gevolg van, de stand van zon, maan en aarde. Wat is het verschil ? Welnu: Als die stand anders was, dan is het niet zo dat we geen dagindeling zouden hebben, maar die zou anders zijn (gemeten volgens onze aardse tijdmeting, wel te verstaan). En dat is dus ook het geval op de andere planeten in ons zonnestelsel. Verder zijn er zat plekken op aarde waar het een groot deel van het jaar heel anders loopt dan de standaard dagindeling. Als je naar het noorden van Noorwegen gaat wordt het momenteel bv helemaal geen nacht omdat de zon nooit onder gaat. Niks fine tuning dus. Fine tuning is door gelovigen bedacht toen tijdens de verlichting de algemene kennis van veel mensen verder reikte dan de verklaringen die religie hen gaf. Wat we nu weten over het universum is volledig onverenigbaar met het scheppingsverhaal in Genesis. We weten nu dat er geen uitspansel is dat wateren boven de aarde scheidt van de wateren op aarde, en we weten dat er geen lichtjes zijn die in het uitspansel zijn geplaatst en omlaag kunnen vallen, maar dat dit planeten en sterrestelsels zijn die ver weg staan en dat daar geen uitspansel of watermassa tussen zit. Als uitgaat van Finetuning, zul je op zijn minst eerst hebben moeten inzien dat dit scheppingsverhaal niet klopt, en daarmee de basis van het Christelijk geloof.
 21. Dat beloof ik

  UItlokken van een discussie

  1 glas, of 3 dezelfde glazen? (sorry, ik kon het niet laten). Proost!
 22. Dat beloof ik

  fine tuning universum

  Er is helemaal geen fine-tuning, dus een argument daarvoor hoef je niet te zoeken. Het is een door elkaar heen lopende puinhoop, met de ene grootschalige ramp na de andere. Maar als W. Craig begint met "God is de beste verklaring", dan doet hij 2 rare dingen: - Hij slaat de vraag over óf er inderdaad sprake is van fine tuning - Hij zet alle andere goden in deze wereld opzij, terwijl die met evenveel recht als verklaring kunnen dienen. Om verder even op het filmpje in te gaan. De 'argumenten' waarmee hij wetenschap en toeval aan de kant zet, zijn niets anders dan duur klinkende zinnen die, als je ze ontleed, in feite inhoudsloos zijn: hij zegt een aantal woorden, maar toont er werkelijk niets mee aan. Deze 2 argumenten wegstrepend, blijft alleen God over, maar daarbij vergeet hij dat je een optie niet bewijst door 2 willekeurige andere opties te bedenken en belachelijk te maken, maar door een optie met argumenten vóór die optie te bewijzen. Een beetje erg kinderachtig dus, zoals hij hier met zijn ingestudeerde glimlach loopt te doen. Tot slot: het is wel opvallend dat de Craig hier uitgaat van een oerknal, iets waar hij altijd tegen heeft geageerd. Zou hij dan eindelijk een beetje verstandig worden (het werd tijd)?
 23. Dat beloof ik

  De gave van het geloof.

  Soms moet je de grens weten tussen beeldspraak en realiteit. Ik voel me bepaald geen wandelend lijk. Aan het hart? Waar haal je deze onzin vandaan ? Absoluut niet hoor, de Bijbel zegt anders: Absoluut niet dus. Ook hier: waar haal je het vandaan ? Als je gelooft in de drie-eenheid, zul je moeten accepteren (zie hier boven) dat hij in het geheel geen verdriet heeft als er niet wordt open gedaan. Hij ontsteekt dan in vernietigende toorn. Een andere passage dan, om dat te onderstrepen: Wie is degene die hier moeite heeft met de aard van God, @WdG?
 24. Dat beloof ik

  De gave van het geloof.

  En? Nou,dat is duidelijk, de HG klopt regelmatig met zwaar geweld aan en als je dan niet open doet is dat je dood. Op de brandstapel! Is dat dan uit frustratie dat er niet wordt open gedaan?
 25. Dat beloof ik

  De gave van het geloof.

  Nooit met geweld? Ik denk dat de inca's in Zuid Amerika daar anders tegen aan kijken. En de mensen die in Europa door de inquisitie op de brandstapel zijn gezet. En etc etc etc.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid