Spring naar bijdragen

Dat beloof ik

Members
 • Aantal bijdragen

  3370
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Dat beloof ik geplaatst

 1. Dat beloof ik

  Is Jezus een pacifist?

  En die heirscharen dan? Wie is daar aanvoerder van?
 2. Dat beloof ik

  Is Jezus een pacifist?

  Jij denkt dat een pacifist zulke teksten gebruikt? Ja hoor. Binnen hun context gezien zijn dit dus heel pacifistische teksten volgens jou?
 3. Dat beloof ik

  Is Jezus een pacifist?

  De gelijkenis zelf eindigt na vers 25. Vers 26 gaat verder met de afsluitende woorden 'Ik zeg jullie' en maakt geen deel uit van de gelijkenis maar bevat de uitleg. Vers 27 maakt deel uit van de uitleg van de gelijkenis.
 4. Dat beloof ik

  Is Jezus een pacifist?

  Al zijn het gelijkenissen, de boodschap er achter kan niet volledig omgedraaid zijn want dan klopt de gelijkenis niet meer.
 5. Dat beloof ik

  Is Jezus een pacifist?

  Dat staat er inderdaad! Maar elders staat het tegenovergestelde, dus je kunt kiezen. Is dat niet mooi? (Lukas 22:36) Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard. en: (Mattheus 10:34) Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. ook, hier al eerder genoemd: (Lukas 19:27) Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.
 6. Dat beloof ik

  Is seks een basisbehoefte?

  Ik lees dat enige verdieping in de materie ook hier geen kwaad kan voordat je verder gaat vanuit onkunde. Testosteron is het mannelijk geslachtshormoon. Dat mannen dat meer aanmaken is nogal logisch. Vrouwen maken weer andere stoffen aan. https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslachtshormoon
 7. Dat beloof ik

  Is seks een basisbehoefte?

  Ik wilde nou net Maslow er bij gaan halen. Waarom mag die niet mee doen?
 8. Dat beloof ik

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  'het wezen van een golf uitsluitend waarnemen in frequenties?". Een golf heeft wel meer eigenschappen dan alleen frequenties. "een verschijnsel dat zich uitsluitend manifesteert aan ons in frequenties?". Niet waar, je kunt licht ook anders meten. Lees voor de lol eens https://nl.wikipedia.org/wiki/Dualiteit_van_golven_en_deeltjes Niet te volgen, je wil wellichts iets duidelijk maken, maar wat precies ? Als je heel de klas op een trein zet, neemt de frequentie toe? Het maakt toch niet uit of de klas in een cirkel of op een trein staat? [Aanvulling: uit de rest van je bericht blijkt dat je een rijdende trein bedoelt, het was handig geweest om dat er bij te zetten] Ik heb je hiervoor al uitgelegd dat snelheid en frequentie twee totaal verschillende zaken zijn. De enige overeenkomst is dat ze per tijdseenheid worden uitgedrukt (trillingen per tijdseenheid en meters per tijdseenheid). Het gaat hier om natuurkunde, het is er of het is er niet. In dit geval zijn snelheid en frequentie 2 verschillende zaken. 'Als je het ziet' is iets dat alleen telt in de wereld van geloof. Een frequentie beweegt zich niet voort. Een golf beweegt zich voort en golven kunnen weer een frequentie hebben. Nee, als je eerst 2 borden voorbij ziet komen en daarna in hetzelfde tijdsbestek 10, dan is de snelheid het 5-voudige. Als de snelheid zou zijn verdubbeld, zou je er 4 voorbij zien komen. Je redenatie begint nu echt een beetje lachwekkend te worden hoor. Jij bent het, die denkt dat je licht alleen in frequenties kunt meten. En dat is een verkeerd uitgangspunt, waaruit blijkt dat je de hele materie niet snapt. Ook dit klopt niet. De toon wordt voor de luisteraar alleen hoger als de zender naar hem toe komt. Als degen die 'Hallo" zegt zich verwijderd, wordt de toon juist lager. De onkunde is schrijnend. Niet de natuur, maar Einstein, leert de constantheid van snelheid van het licht, namelijk in het vacuüm. Ik schreef dan ook niet dat de natuur ons dat leert, maar de natuurkunde. Zo langzamerhand heb ik de motivatie niet meer om je het verschil uit te leggen. We hebben het over licht, weet je nog. Licht kun je op meer manieren meten dan als golf, zie hiervoor in deze post van mij. En in de post daarvoor. Ik vermoed dat dit komt omdat je weigert iets aan te nemen en bij de standpunten blijft die je vanuit het ontbreken van de kennis inneemt. En dat is frustrerend. In de regel is het namelijk zo dat iemand die ergens kennis over vergaard, iets met die kennis doet. Bij jou lijkt dat niet zo te zijn. Het heeft dan in de regel weinig zin om iemand nog iets uit te gaan leggen.
 9. Dat beloof ik

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Jij doet niet eens alsof; en hebt er geen enkel zinnig woord tegenin gebracht waaruit blijkt dat jouw kwalificatie van totale onzin, geen totale onzin is. Dat is vooral enigszins dommig, en wordt pas grappig als een van ons erin vastloopt en dat zelf niet doorheeft. Aangezien je het kennelijk niet snapt, zal ik het nog eens uitleggen. Wat ik schreef sloeg op dit stukje van jouw hand. Licht wordt weliswaar waargenomen in verschillende frequenties (wat logisch is, als je begrijpt dat het elektromagnetische straling is van bepaalde golflengtes), maar dat is iets anders dan de snelheid waarmee het zich voort plant. Een frequentie is geen verschijnsel per tijdseenheid, frequentie is hoe vaak per tijdseenheid van een bepaald verschijnsel zich voor doet. Ik geeft toe dat het een beetje lastig kan zijn, omdat het verschillende betekenissen kan hebben, afhankelijk van het gebied waarin de term wordt gebruikt. Dat zegt niets over de snelheid waarmee dat verschijnsel zich verplaatst. Snelheid is inderdaad ook een eenheid per tijd, dat klopt, maar datgene wat er per tijdseenheid wordt gemeten is iets compleet anders dan bij frequentie. Als je denkt die twee toch met elkaar te kunnen vergelijken, begrijp je het niet. Je kunt het enigszins vergelijken met geluidsgolven. Daarin bestaan ook verschillende frequenties, die zich met dezelfde snelheid voortplanten: het is niet zo dat je de radio aan zet en dan eerst de lage tonen hoort en daarna de hoge.... dat zou wat zijn. Nee, je hoort ze allemaal tegelijk omdat die verschillende frequenties zich met dezelfde snelheid voortbewegen. De leer van de constantheid van het licht bestaat niet. En zegt dus ook niets expliciet. Waarschijnlijk, ik weet ook niet precies waar je dit vandaan hebt, heb je dit op een of andere manier zelf bedacht uit het gegeven dat natuurkunde ons leert dat snelheid van het licht in vacuüm een constante is.
 10. De Vaticaanse beerput gaat nu steeds verder open. Opmerkelijk is dat er nu een 'handboek voor vaders' blijkt te bestaan. Bedoeld voor priesters die er achter komen dat ze vader zijn. Dit is ontdekt door een Ier die er achter kwam dat de plaatselijke priester zijn vader is. Ondertussen heeft, verspreid over de wereld 50.000 (!) lotgenoten gevonden in 175 landen. Ook de heteroseksuele priesters blijken dus massaal het celibaat te ontduiken. https://www.nu.nl/buitenland/5749716/vaticaan-bevestigt-bestaan-geheim-handboek-voor-vader-geworden-priesters.html
 11. Dat beloof ik

  Eindtijd

  Zie daar het gevaar van orthodoxe christenen: ze willen dat we zo snel mogelijk dood gaan.
 12. Dat beloof ik

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Analyserend en vergelijkend stelt ik dan vast dat de bijbel voor U pseudowetenschap (met eu) is en U daar dus geen waarde aan hecht.
 13. Dat beloof ik

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Als U roept dat er kabouters leven 500 meter onder de grond, en ik zeg dat dit niet zo is, gaat U dan ook roepen: Kom, staven!!! U beweert dat er dino's rondlopen en komt daarmee met krokodillen. Dan is het aan U om aan te tonen dat zij van de dino's af stammen; niet aan mij om dat te ontkrachten. Kom, staven !!!
 14. Dat beloof ik

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  U hoeft van mij geen Nederlands te schrijven, maar goed lopende Vlaamse zinnen moet toch mogelijk zijn. Het gaat mij om uw eerste zin: Vergeet ook niet dat wij nog wel met dinosaurussen samenleven. Daarmee ontstaat de verwarring als zou U suggereren dat kroko's en haaien ook dino's zijn. Dat is onzin.
 15. Dat beloof ik

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  De onkunde. Ongelooflijk. Krokodillen en haaien hebben niets met dinosaurussen te maken. De voorouders van krokodillen vormden al een aparte stam voordat de eerste dino's verschenen. Hetzelfde geldt voor haaien. Die zwommen ook al rond voordat dinosaurussen er waren.
 16. Dat beloof ik

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Het blijft grappig: mensen die geen verstand hebben van datgene waar ze over schrijven maar wel doen alsof, waardoor ze totale onzin opschrijven.
 17. Dat beloof ik

  Vaccineren of niet?

  https://www.nu.nl/algemeen/195257/meer-doden-door-bloedtransfusies-in-groot-brittannie.html https://www.blikopnieuws.nl/gezondheid/258427/aantal-mensen-dat-overlijdt-aan-de-leverziekten-chronische-hepatitis-b-en-c-neemt http://www.bloodjournal.org/content/113/15/3406?sso-checked=true Dat zijn links over bloedtransfusie. Jij beweerde dat er meer doden vallen door bloedtransfusie, dan door het weigeren daarvan. Ik vroeg je om dat aan te tonen, en dat doe je hiermee niet omdat je het niet hebt over de doden onder de Jehova's Welnu, dan zal ik hier de cijfers van de andere kant laten zien, eind vorige eeuw is daar eens een berekening op los gelaten. Naar schatting van het Amerikaanse Rode Kruis heeft jaarlijks 10% van de bevolking een bloedtransfusie nodig en dat zou in 1996 betekenen dat 500.000 Jehova's een transfusie nodig zouden hebben, maar dus niet hebben gehad. Aangezien bekend is dat van de bloedloze chirurgische ingrepen bij Jehova's 1.4 % sterft als gevolg van het niet toedienen van bloed, levert dit 7000 doden per jaar op, alleen al in de VS. Omgerekend naar Nederland zou dit zo'n 40 doden per jaar betekenen.
 18. Dat beloof ik

  Vaccineren of niet?

  Als je niet in staat bent om aan te geven wat je wilt, bijv na een ongeluk heb je altijd een medisch document bij je, bijv in je portemonnaie. Dan zit daar een verschil. Ik vertrouw er gewoon op dat doktoren in de 21e eeuw het beter weten dan mensen uit de bronstijd.
 19. Dat beloof ik

  Vaccineren of niet?

  Interessant. Ik heb geen document van anderen nodig om daarop zaken aan te kruisen, ik acht mijzelf wel in staat om in voorkomende gevallen een mening te vormen. Is dat voor Jehova's zo lastig dan? Maar inderdaad, als je de Bijbel interpreteert zoals jij doet, leidt dat tot ingrijpende consequenties. Als ik voor de keus zou staan om mijn dochter een zak bloed te geven of haar dood te laten gaan, dan kies ik direct voor het eerste. Ik hoef daar niet een nachtje over te slapen, om vervolgens het antwoord daarop nog steeds niet te geven.
 20. Precies, dus kan men het celibaat niet zonder meer aanwijzen als de oorzaak. Zowel celibatairen als niet-celibatairen kunnen kinderen misbruiken. Het is dus niet zo dat iemand die ongehuwd leeft en geen seks heeft, sneller een kind zou misbruiken dan iemand die wel gehuwd is en of seksueel actief. Het celibaat hoeft daarbij ook geen verstoorde ontwikkeling op zichzelf te zijn, termeer het ook iets is waar je vrijwillig voor kiest. Anders zou elke persoon die seksueel niet actief is en ook niet wenst te zijn verstoord zijn in diens ontwikkeling en dat geloof ik niet. Het kán wel, maar dat kan net zo goed ook gelden voor personen die wél seksueel actief zijn. Ja dat kan wel. Als je van 1 hoog naar beneden springt, breek je je been. Er zijn ook andere manieren om je been te breken. Van 1 hoog naar beneden springen is niet de enige manier om je been te breken. Maar als je van 1 hoog naar beneden springt is er een grote kans dat je je been breekt. Volledig ten onrechte stel je het celibaat gelijk aan ongehuwd zijn en geen seks hebben. Je weet zelf heel goed dat dit niet hetzelfde is. Iemand die ongehuwd kan (letterlijk) nog wel aan zijn trekken komen, in het celibaat is dat niet toegestaan. Het celibaat houdt per definitie een verstoord seksleven in. dat kan zich op verschillende manieren uiten.
 21. Omdat celibaat niet de enige oorzaak hoeft te zijn van misbruik. Daders kunnen bv zijn op gegroeid in een andere omgeving waarin ook geen sprake is geweest van een normale seksuele ontwikkeling. Je wordt lid van de Kerk omdat ze de waarheid consistent en ononderbroken doorgeeft, maar tegelijkertijd weet je dat er veel zonde en ellende binnen de Kerk is. Kom op zeg... Als de Kerk daadwerkelijk de waarheid consistent en ononderbroken doorgeeft, kan er geen sprake zijn van zonde en ellende binnen die Kerk. Die is er echter wel, en dus is de waarheid niet consistent en ononderbroken door gegeven.
 22. Dat beloof ik

  Actieve donorregistratie.

  Dat laatste lijkt me vrij logisch. Iemand die een gewond persoon op straat ziet en niet 112 belt is een waardeloos stuk vuil. Je geeft alleen antwoord op het eerste deel van de vraag. Het tweede deel van de vraag was: Enfin, dan maar een mop. Een ernstig verkeersongeluk, een zwaar gewonde fietser, Jehova Getuige, wordt per ambulance afgevoerd. Ook deze Jehova weigert bloed en komt dus te overlijden. In de hemel ziet Goed hem komen en vraagt verbaasd: "Wat kom jij hier doen, het is jouw tijd nog niet?" "Ik werd op mijn fiets aangereden en ben daarna overleden" antwoordt de man. "Dat ongeluk heb ik ook wel gezien", zegt God, "Je bloedde als een rund. Maar ik stuurde aan ambulance en zorgde dat ik het ziekenhuis de beste chirurg klaar stond met alle apparatuur en zakken om je bloedverlies weer aan te vullen, wat kan er dan nog fout zijn gegaan?"
 23. Dat beloof ik

  't Stamcafé (Praatvaria)

  Dat klopt maar je haalt dingen door elkaar die weinig of niets met elkaar hebben te maken. Die uitspraak komt nu weer niet van een natuurwetenschapper. Je moet er geen bord spaghetti van maken, hoe lekker dat ook is. Dat Shiva in de magneet van Cern haar dans van vernietiging doet, komt uit jouw filmpje. Je zei dat we ons op de inhoud van het filmpje moeten richten. Daar geeft ik dan een voorbeeld van, en nu haal ik volgens jou dingen door elkaar? Is dat zo, geef eens aan wat ik dan door elkaar haal. Eigenlijk denk ik dat je alleen de kop en staart van het filmpje eens hebt gezien, maar niet eens de inhoud, want anders had je dit niet gepost.
 24. Dat beloof ik

  Actieve donorregistratie.

  In zo'n situatie heb je niet zoveel tijd om na te denken. De keus: luisteren naar de wtg en je kind dood, of niet luisteren naar de wtg en je kind laten leven.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid