Spring naar bijdragen

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  1770
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  In werkelijkheid is het niet zo simpel. De bijbel spreekt zo'n beetje alle kerkdogma's wel ergens tegen. God is niet simpel en de Bijbel is dat ook niet. Het is wel simpel om andere christenen op grond van kerkdogma's (menselijke pogingen tot simplificering) uit te sluiten, te verbannen, te martelen en te vermoorden. Wij snappen allebei wel dat dat nooit de bedoeling van het evangelie (de blijde boodschap) kan zijn. We moeten God eren door ontzag voor Hem en Zijn Woord te hebben, niet door te proberen Hem in een verklarend doosje te stoppen en daar een etiketje op te plakken. Dat is volkomen zinloos en misleidend. Gij zult U geen gesneden beelden maken om die te aanbidden. We kunnen van God slechts begrijpen wat Hij aan ons openbaart. Dat laat nog heel erg ontzettend veel over. Dat is voor later. Zoals wij en Jezus ook één zijn?
 2. Als christen moet je elke zondag naar de kerk!

  Een gemeente waar de Geest, vrijheid en liefde regeren is een geweldige zaak. Die biedt bescherming, genezing, hulp, onderwijzing, uitdagingen en nog veel meer voor de mensen die daarbij zijn betrokken. Het is ook tot eer van God in de omgeving van die gemeente. Samen kunnen we oneindig veel meer bereiken dan een ieder afzonderlijk. Een heerlijke zaak inderdaad.
 3. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Hier kan Sjako heel gemakkelijk en volkomen terecht op antwoorden dat de Bijbel ons leert dat Jezus zijn koninkrijk zal overdragen aan God. Weet je niet waar dat staat? We moeten volgens mij niet de fout maken kerkdogma's boven God's Woord te stellen. Er blijven misschien veel zaken over die we nu nog niet helemaal begrijpen. Het zij zo. Ik verafschuw en verwerp het WTG maar heb ook zo mijn bedenkingen bij kerkdogma's, die in wezen toch niets meer zijn dan menselijke denkconstructies.
 4. Als christen moet je elke zondag naar de kerk!

  De Bijbel vertelt ons dat we de gemeenschap en samenkomsten niet moeten veronachtzamen, des te meer wanneer we het einde zien naderen. We hebben elkaar gewoon nodig. Ja, het is mogelijk om christen te zijn zonder dit maar het wordt sterk afgeraden. We doen onszelf en anderen, en het lichaam van Jezus, daarmee te kort. Ik preek nu tegen mezelf want ik ga de laatste jaren niet regelmatig genoeg naar een kerk en word daar door de Heilige Geest op aangesproken. Telkens neem ik me het voor en steeds komt er weer wat tussen. Dat moet stoppen. Bid alsjeblieft voor mij. Ondanks dat ik zo'n hekel heb aan die stomme, oppervlakkige liedjes van deze moderne tijd en dat zingen me veeeeels te lang duurt en daarmee het kerkzitten ook.
 5. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Je snapt het volgens mij nog steeds niet helemaal. Een naam hooghouden. Zegt je dat iets?
 6. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Het gaat niet om de juiste uitspraak van een naam. God heeft vele namen in de Bijbel en volgens joodse kennis zijn die namen onbeperkt in aantal. We snappen natuurlijk allemaal wel waar je heen wilt maar joden spreken de naam JHWH niet uit. Niets wijst erop dat Jezus, de apostelen en eerste christenen dat wel deden en overal waar JHWH wordt vertaald met Jehovah is dat slechts één van de vele mogelijkheden en staat het nergens in de grondteksten. Indien andere namen, zoals Elohim of El (met of zonder toevoeging) vertaald worden met Jehovah is dat uiteraard gewoon totaal onjuist. Ik vrees dat we op deze manier niet door het gebed heenkomen. Of kunnen we nu doorgaan naar de volgende bede?
 7. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Zijn Naam wordt ontzettend veel gelasterd, deels uit onwetendheid of onbegrip maar ook uit frustratie en woede. Ook door christenen wordt God soms voorgesteld als een soort boeman. Wij kunnen zijn Naam lasteren door onze woorden en gedrag. Mijn gebed is dat de Naam van God de eer, het respect en de liefde ontvangt die Hem toekomt. En dat Zijn Naam gezuiverd wordt van alle blaam, van alles waarvan wij mensen Hem openlijk of heimelijk beschuldigen. Verder zorgt een Vader voor zijn kinderen en mogen we Hem alles vragen wat we maar willen. We zijn Zijn erfgenamen en Hij wil ons graag alles geven wat Hij heeft. Het is tevens niet mijn Vader maar onze Vader. Dat betekent dat we broers en zusters hebben waarvoor we mede verantwoordelijk zijn. Die behoren tot mijn stellige overtuiging niet allemaal slechts tot één en dezelfde denominatie maar (her)kennen en aanvaarden elkaar uiteraard wel. Dat onze Vader in de hemel is impliceert dat wij Hem dus niet met onze aardse maatstaven kunnen oordelen. Vandaar dat wij van Hem ook geen beelden moeten maken want dan misleiden we onszelf (en anderen). Tenslotte is het duidelijk en logisch dat Jezus niet tot zichzelf bidt. We bidden tot de Vader, in naam van Jezus en door de Heilige Geest. We mogen ook Jezus aanbidden. De Heilige Geest aanbidden is dan weer niet Bijbels.
 8. Russels theepot

  Nee, het heeft geen zin. Je kunt met absurdisme geen zin van onzin onderscheiden en dat is niet eens de bedoeling ervan. Het doel is om iets, waarin je niet gelooft, belachelijk te maken. Dat doen mensen vaak als ze geen overtuigende argumenten hebben. Zelfs ik kan het. Maar het is zinloos. En als je echt niet ziet dat de vergelijking mank gaat...... Tja, wat kan ik dan nog zeggen? Nee, hij wilde dat de Schepper natuurwetenschappelijk gemeten en berekend moet kunnen worden. Dat is postmodernistische onzin natuurlijk.
 9. Russels theepot

  O, ik dacht dat dat inmiddels overduidelijk was maar zal dan wat mankementen in de analogie opsommen. 1. Een theepot is een creatie van de mens, dus intelligent ontworpen en vervaardigd. 2. Het maakt helemaal niet uit of er een theepot in een baan om de zon vliegt. 3. Er is niemand die beweert dat er zo'n theepot door de ruimte vliegt. 4. Er is niemand die zo'n theepot aanbidt of er op vertrouwt. 5. Een theepot is materieel en dus meetbaar. En zo kan ik nog wel even doorgaan maar ik hoop dat dit voldoende is. Het probleem met absurdistische en valse analogieën is dat ze in de eigen staart bijten. Ze kunnen namelijk net zo goed toegepast worden op immateriële zaken en aannames waarin atheïsten geloven. Ze hebben geen zin en niemand wordt er wijzer van.
 10. Russels theepot

  Of die theepot wel of niet bestaat is onbelangrijk voor waarheidsvinding waar we iets mee kunnen. Een theepot is geen fictie maar een door mensen gemaakt gebruiksvoorwerp. Theoretisch is het best mogelijk dat een astronaut met humor ooit een theepot in de ruimte heeft losgelaten. Dat heeft verder geen invloed op ons leven en is daarom irrelevant voor het onderwerp waarover het bedoelt te gaan. De vergelijking die Russel probeerde te maken gaat aan alle kanten mank, is daarom oninteressant en helpt niemand een steek verder.
 11. Saaiste bijbelpassages

  Niets in de bijbel vind ik saai. De geslachtsregisters tonen aan dat de schrijvers van de Bijbelboeken consciëntieuze mensen waren die alles, tot in de kleinste bijzonderheden, getrouw weergaven. Het bevestigt voor mij de betrouwbaarheid van de Bijbelboeken. Daarnaast ben ik van mening, en velen met mij, dat er geen woord of zelfs letter teveel staat in de Bijbel. Alles heeft zijn plaats en betekenis. Ook de geslachtsregisters, ogenschijnlijk slechts een opnoeming van namen, willen ons iets zeggen. Het is niet voor niets dat vele joden hun hele leven bezig zijn met studie van de Thora en, als ze gevraagd wordt wat ze het liefste in het paradijs gaan doen, antwoorden: "De Thora bestuderen". Zij ontdekken daarin, als het ware, een goddelijk universum dat, anders dan de gebroken wereld waarin we leven, hun intellectuele nieuwsgierigheid en hun ziel bevredigt. Om een voorbeeldje te noemen wil ik wijzen op het begin van het boek dat wij Exodus noemen. De Hebreeuwse naam van dat boek is Sjemot en dat betekent "namen". Het boek begint met een opsomming van de namen der zonen van Jacob. Als nu een Hebreeuws sprekend iemand deze namen achter elkaar leest, leest die eigenlijk het volgende: "Zie de zoon. Luister naar hem. Kleef hem aan. Loof hem (de deur naar God). Hij brengt het loon. Hij woont onder ons. De zoon van mijn rechterhand, de rechter, strijdt voor uw geluk en blijdschap." De tabernakel wordt van oudsher beschouwd als een uitbeelding van het universum als schepping en is het bestuderen meer dan waard. Vanuit christelijke hoek heeft Sidney Wilson daar een indrukwekkende studie aan gewijd. Zodra we de Bijbel werkelijk als het Woord van God gaan beschouwen beweegt ons dat tot diepgaande studie en dan ontdekken we zaken die we niet voor mogelijk hadden gehouden. En dan is niets in de Bijbel saai. Openbaring kan alleen begrepen worden vanuit het zogenaamde Oude Testament. Zonder kennis daarvan is het inderdaad onbegrijpelijk.
 12. Eindtijd

  Nu nog niet. Voor zover ik het begrijp moeten we uitzien naar een zevenjarig verdrag (verbond), dat halverwege wordt verbroken. Veel Bijbeluitleggers menen dat dit met Israël heeft te maken.
 13. Eindtijd

  Dit is nu! Op dit moment.
 14. Eindtijd

  Nogmaals: Inderdaad. Je schept echter de indruk dat er geen mensen of organisaties bestaan waarop jij geen kritiek hebt. En dat vind ik zorgelijk. Ik heb echt geen hekel aan je. Ik mag je graag. Juist daarom wil ik je waarschuwen voor zaken die niet goed zijn, niet voor ons en niet voor God's koninkrijk. Je bent lang niet de enige die vol zit met kritiek en ik ga niet stoppen met het waarschuwen van mensen voor deze onheilige, en letterlijk ziekmakende, geest.
 15. Eindtijd

  Ik beticht niemand van een demonische geest. Ik stel, omdat ik daarvan ben overtuigd, dat de geest van kritiek demonisch is en dat we daarvoor moeten waken. Ik ook dus.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat.