Spring naar bijdragen

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  1881
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. Er bestaat ook zoiets als liefde voor rechtvaardigheid. En haat tegen onrecht. Misschien wordt er in een aantal christelijke kringen wel eens teveel de nadruk gelegd op liefde zonder rechtvaardigheid. Indien dat zo zou zijn kan ik me goed voorstellen dat joodse gelovigen daar wat vreemd tegenaan kijken. En dan ben ik het me ze eens. Dan mogen christenen best wel eens wat bozer worden over onrecht i.p.v. er weg van te kijken. Ik vul nu een hoop in maar mogelijk is dit wat er door @nikie90 wordt bedoeld. De Bijbelse profeten konden ontzettend boos worden. Ze waren niet altijd zo lief. En God kan zo vertoornd raken dat hij hele gebieden en massa's mensen vernietigt, uit liefde voor rechtvaardigheid en haat tegen onrecht, zou je kunnen zeggen.
 2. Thoms overwegingen > Ik ben

  Heb jij G'd lief? Zo ja waarom? Heb jij daar een antwoord op? Waarom zou je G'd liefhebben? Ik weet wat het joodse antwoord daarop is en beaam dit volkomen. Weet jij het ook? Ik denk van wel maar indien niet, zal ik het je vertellen. Maar nu ga ik even slapen. Welterusten!
 3. Thoms overwegingen > Ik ben

  Maar dat heeft toch ook alles met rechtvaardigheid te maken? De prijs die God zelf betaalt om de wereld vrij te kunnen spreken? Juist de rechtvaardigheid van God vereist dit. Zonder rechtvaardigheid zou dit allemaal overbodig zijn en geen enkele zin hebben.
 4. Thoms overwegingen > Ik ben

  Ja, ik snap wat je bedoelt. Wollig taalgebruik kan inderdaad dienen om dingen te bedekken of te verhullen dat de gebruiker ervan er zelf helemaal niets van snapt. We doen ons allemaal gaarne slimmer voor dan we zijn. Laten we proberen eerlijk en open te zijn. En laat ons de tijd en moeite nemen om ons zo nauwkeurig en duidelijk mogelijk uit te drukken. Zelf ben ik daar soms te haastig en te lui voor (of te moe). Het kost allemaal moeite. Ik zie de verwarring ook niet in het NT (ook joods trouwens ). Jij wel? Heb je een voorbeeld?
 5. Thoms overwegingen > Ik ben

  Nu denk je volgens mij toch weer volgens een menselijke chronologische tijdsvolgorde. De Zoon komt uit de Vader voort. Dit betekent volgens mij niet dat er een tijd was waarin de Zoon niet uit de Vader voortkwam. Liefde en rechtvaardigheid zijn in werkelijkheid niet tegengesteld maar één en hetzelfde. Liefde is niet emotioneel maar praktisch van aard. Liefde is ook niet hetzelfde als erotische gevoelens hebben. Onze taal is, vergeleken met oudere talen, nogal beperkt. In het Grieks heb je er drie verschillende woorden voor. Het christelijke perspectief heeft natuurlijk ook alles met rechtvaardigheid te maken. Je zou het zelfs kunnen zien als een juridische transactie. We zijn schuldig. De boete of straf is al geregeld. Daarom kan God ons vrijspreken.
 6. Thoms overwegingen > Ik ben

  Exact. Goed verwoord.
 7. Thoms overwegingen > Ik ben

  Zelf toets ik al mijn gedachten en die van anderen aan de Bijbel omdat ik die als God's geschreven openbaring aan ons beschouw. Ik onderwerp mijn denken dus aan God's Woord. Ik zie geen alternatief. Iets beters ken ik niet. Kenners van de talen waarin de bijbel is geschreven kunnen ons uiteraard wel enorm helpen om betekenissen van het geschrevene te doorgronden. God vraagt gelukkig niet van ons om ons verstand uit te schakelen maar stimuleert ons juist in het denken. Zo vind je jezelf pas ten volle als je je overgeeft aan God. Dit neemt allemaal niet weg dat onze taal beperkt is en het daarom moeilijk is om onze diepste gedachten te verwoorden waardoor het mogelijk te wollig overkomt. We moeten er moeite voor doen om ons begrijpelijk uit te drukken en elkaar te begrijpen, net zoals we er ook moeite voor moeten doen om God's Woord te doorgronden.
 8. Thoms overwegingen > Ik ben

  Hier ben ik het niet mee eens. God is nooit alleen geweest. Er bestaat geen "vóór de schepping". Er bestaat slechts wat uit God voortkomt en dat moet je even los proberen te zien van jouw eigen beleving van tijd.
 9. Thoms overwegingen > Ik ben

  Ik denk dat we teveel in chronologische tijdsvolgorde denken. In het oude Joodse denken is er geen vóór en na in de Tora. Daar zit een diepe wijsheid in. Het is niet zo dat de Schepper vóór de schepping triljarden jaren niets heeft gedaan of zoiets. De schepping komt uit zijn woord voort. Die schepping houdt onze beleving van tijd ook in. God staat boven de tijd. We kunnen dus niet stellen dat God vóór de schepping alleen en eenzaam was en geen liefde kon zijn zonder de drie-eenheid. God was niet maar God is. Het is in dit verband ook interessant te weten dat het oude Hebreeuws van de Tora geen verleden tijd kent. Er staat dus niet dat God schiep maar dat God schept. De Schepper staat boven de tijd zoals wij die ons kunnen voorstellen. Alles komt uit Hem voort. De Zoon ook. Niet alleen vroeger maar ook nu en in de toekomst. Moeilijke materie misschien maar dat komt vooral doordat we veel te causaal en materialistisch denken. Denk ik.
 10. Thoms overwegingen > Ik ben

  Waar ik het mee eens ben is dat er tijden en omstandigheden zijn waarin je je als christen niet kunt aansluiten bij bepaalde bewegingen. Een christen kan zich niet aansluiten bij de SS of de IS of de satanskerk. In de Romeinse tijd is er een periode geweest dat van iedere burger verlangd werd te verklaren dat de Romeinse keizer de hoogste god was en dat konden christenen (en Joden) dus ook niet.
 11. Thoms overwegingen > Ik ben

  Niet noodzakelijk. Katholieken hoeven niet overal hetzelfde over te denken en doen dat ook niet. Dit klopt helemaal. Dat was in een bepaalde tijd zo en dus afhankelijk van verschillende factoren. Je kunt daar dus geen dogma op baseren. Ik heb trouw moeten zweren aan de koningin en heb daar geen gewetensbezwaren over.
 12. Thoms overwegingen > Ik ben

  Dat kan inderdaad ook, alhoewel niet alle christenen het ambt van prediker kunnen uitoefenen, maar het valt me op dat je niet altijd op argumenten reageert en soms in algemeenheden vervalt. Dat kan ook niet anders als je jouw denken en manier van Bijbellezen moet onderwerpen aan een bepaalde leer van een bepaalde instantie.
 13. Thoms overwegingen > Ik ben

  Zoals ik al zei ben ik geen voorstander van christelijke politieke partijen. Maar als God je ergens plaatst, in de politiek of elders, kun je invloed uitoefenen ten goede (zout zijn) zonder verantwoordelijk te worden voor de beslissingen van de leiding of meerderheid en het uiteindelijke resultaat. Dat geldt niet alleen voor de politiek maar ook voor het bedrijfsleven en eigenlijk zo'n beetje alle takken van sport. Onttrekking is volgens mij niet de juiste oplossing. Als je niets doet ben je namelijk net zo medeverantwoordelijk voor het kwade dat je laat gebeuren als wanneer je dat kwade bevordert. Je zegt dat je je dat niet kunt voorstellen maar het kan dus blijkbaar wel, volgens de Bijbel en ook volgens de geschiedenis en ervaring van mensen. Ik heb zelf bij Thom nog geen gnostiek bespeurd maar mogelijk ben ik te naïef. Laat Thom het zelf maar zeggen, denk ik dan.
 14. Thoms overwegingen > Ik ben

  Ik snap wel wat je bedoelt maar kan het er niet mee eens zijn. Volgens jouw redenatie, of die van het WTG, zou God geen gelovige politici kunnen gebruiken? Of gelovige militairen? Het is mij te zwart-wit en te wettisch, zelfs alsof wij God voor willen schrijven wat zijn volgelingen wel of niet mogen.
 15. Thoms overwegingen > Ik ben

  Nee, dat bedoel ik niet zo. Persoonlijk ben ik geen voorstander van zogenaamde christelijke politieke partijen. Ik ben meer voor infiltratie, niet met de bedoeling om anderen iets door de strot te duwen maar om, als zout, bederf zoveel als mogelijk tegen te gaan. Zelf ben ik overigens helemaal niet politiek betrokken omdat ik me daar niet toe geroepen voel. Maar voor anderen zou dat best zo kunnen zijn. Het lijkt me niet goed als alle christenen zich helemaal aan dit soort zaken onttrekken.
×