Spring naar bijdragen

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  4349
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Willempie geplaatst

 1. Willempie

  Muziek topic

 2. Willempie

  De gezalfde(n)

  Voortdurend.
 3. Willempie

  Overbevolkte aarde?

  Nelson Mandela is veroordeeld wegens gewelddadig terrorisme, en terecht. Maar na een lange tijd in de gevangenis is hij er als een gelouterd mens uitgekomen. Mandela is als president m.i een zegen voor Zuid-Afrika geweest en heeft een bloedige burgeroorlog voorkomen. De huidige president en zijn aanhangers zijn uiterst corrupt en voeren het land naar de afgrond. En dat terwijl het zo'n prachtig land is met prachtige mensen en overvloedige rijkdom.
 4. Willempie

  Overbevolkte aarde?

  Nee, dat was eenvoudig voorspelbaar. Als je de voedselproducenten van hun land afjaagt krijg te te maken met voedseltekorten. Dat is niet zo moeilijk. De Zuid-Afrikaanse machthebbers lijken niets van hun bovenburen te hebben geleerd. Ze worden dan ook voornamelijk gedreven door haat en niet door verstand.
 5. Willempie

  Overbevolkte aarde?

  ik heb veel compassie met de gewone mensen daar. Ik heb er lang gewoond en veel op gereisd. Het zijn voor het overgrote deel lieve mensen die alles voor je over hebben. De corrupte leiders die de boel vergallen worden altijd ondersteund door westerse mijn- en oliemaatschappijen. ik mag het niet zeggen maar doe het toch. Voor verreweg de meeste landen in Afrika was de tijd dat ze koloniën waren de beste voor alle inwoners. Die tijd heeft voor bijvoorbeeld Angola en Mozambique helemaal niet lang geduurd. We spreken over enkele tientallen jaren. De beslissing van de Portugese regering om die landen officieel tot koloniën te verklaren was om er orde en recht te brengen. Voor die tijd werden die landen uitgebuit door multinationals. De ambtenaren die er toen naar toe werden gestuurd waren voor het overgrote deel gewone mensen die het beste voor het land en de bewoners voorhadden. Nadat de landen gedekoloniseerd en zogenaamd vrij waren namen de multinationals de boel weer over. Die leggen aan niemand verantwoording af en hun enige motivatie is zoveel mogelijk winst maken. Ze hebben genoeg geld en macht om stromannen aan te stellen om hun belangen te behartigen en doen dat dan ook zo'n beetje overal in Afrika. Het is een dieptreurige situatie. Momenteel is China bezig het continent over te nemen, vanwege de grondstoffen. China heeft veel geleerd van de fouten die de Europese landen in Afrika hebben gemaakt en voor veel Afrikanen is de Chinese overname een zegen. Waarom ze het niet zelf kunnen is een lang verhaal. In het kort: Het interesseert ze gewoon te weinig. Ik spreek nu uiteraard veralgemeniserend maar Afrikanen leven van dag tot dag.
 6. Willempie

  Overbevolkte aarde?

  Ik geloof niet eens onvoorwaardelijk in overbevolking, wel in verstedelijking, leegloop van natuurlijke voedselproductiegebieden, monocultuur (met grote dank aan de "groene revolutie allesweters" 😢) met alle nadelige gevolgen van dien, overconsumptie, vluchtelingenstromen door oorlogen, klimaatveranderingen door ontbossing, zeer ernstige vervuiling van het leefklimaat enzovoorts enzovoorts. Afrika bijvoorbeeld zou zeer wel in staat moeten zijn nog veel meer inwoners te voeden en van de eerste levensbehoeften te voorzien dan nu het geval is. Het is vruchtbaar en rijk genoeg. Helaas.......
 7. Willempie

  De gezalfde(n)

  O wat erg! Wanneer ga je nu gewoon eens goed lezen wat de ander schrijft? Of moeten we de moed maar helemaal opgeven?
 8. Willempie

  Ouders als voorbeeld

  Het verschil is dat het ene als (zeer zware) straf is bedoeld en zo wordt ervaren en het andere niet.
 9. Willempie

  De gezalfde(n)

  Nogmaals: Niemand heeft dit volgens mij gezegd, @Kaasjeskruid niet en de schrijver van zijn citaat ook niet. Het is mij een raadsel waarom jij denkt van wel. Indien je dus op deze wijze doorgaat gaan we nog meer langs elkaar heen praten dan alreeds het geval is. Voor alle duidelijkheid: De 144.000 verzegelden zijn niet dezelfden als de de ontelbare schare die uit de grote verdrukking komt. Je hoeft dit dus helemaal niet aan te tonen want dat is ons volkomen duidelijk. Nee en ja: Je begrijpt het blijkbaar verkeerd.
 10. Willempie

  Ouders als voorbeeld

  Vrijwillig je hoofd kaalscheren of een kind voor straf kaalscheren zijn toch wel erg verschillende zaken. Het laatste is gewoon een vorm van ultieme vernedering en dus heel erg fout. Met een hoofddoek is het volgens mij ook niet goed te vergelijken. Mijn moeder droeg ook altijd een hoofddoek als ze buiten kwam. Dat was gewoon een oude gewoonte. Streekgebonden klederdracht, daar is toch ook niets verkeerd mee. Of wel?
 11. Willempie

  De gezalfde(n)

  Wie neemt dit aan dan? Niemand volgens mij.
 12. Willempie

  De gezalfde(n)

  Er staat niet dat de 24 oudsten dezelfden zijn als de 144.000 verzegelden. De rest van je opmerkingen vind ik niet eens relevant m.b.t. het onderwerp. Dat worden ze alleen maar als je alles op een bepaalde wijze wilt invullen om het in een bepaalde leer in te passen. Dat die leer of visie vervolgens ook nog eens verkondigd wordt als de absolute en enige waarheid is zeer verwerpelijk. Indien er binnen een groepering geen verschillende visies of uitlegging (mogen) bestaan is dat m.i. eveneens bijzonder verwerpelijk en afschuwelijk eng. Het spijt me voor jou want ik denk dat je wel van goede wille bent maar je hebt jezelf naïef overgeleverd aan roofgierige wolven.
 13. Willempie

  De gezalfde(n)

  Dit lijkt mij ook een plausibele verklaring. We krijgen dan twee getuigen/profeten te Jeruzalem, mogelijk Elia en Mozes of Henoch, met bijzondere krachten en een zeer krachtige boodschap. Dan 144.000 Joodse zendelingen (Dat is best veel hoor, vergeleken met het huidig aantal zendelingen ter wereld.) en daarna zien we een ontelbare schare die tijdens de grote verdrukking tot geloof komt. We lezen ook dat op een gegeven moment heel Israël zich zal bekeren. En zo zou God dan toch tot zijn doel komen met Israël en veel profetieën m.b.t. Israël en de overige volkeren gewoon letterlijk vervuld worden.
 14. Willempie

  De gezalfde(n)

  Er staat niet dat die 144.000 op tronen zitten. Er wordt niet eens verband gelegd tussen die 144.000 en heerschappij, wel met Israël en eerstelingen (Er volgen er dus meer, de ontelbare schare?).
 15. Willempie

  Ouders als voorbeeld

  Veel wel, zodra ze trouwen, niet allemaal. Zo zijn er wel meer Joodse gebruiken die niet echt Bijbels zijn maar meer op menselijke tradities berusten, zoals bijvoorbeeld het dragen van hoofdbedekking en zelfs zwarte (rouw)kleding door mannen, vanwege de verwoesting van de tempel. Als je het uitzoekt zijn er altijd wel redenen of motivaties voor maar in onze cultuur komt het natuurlijk nogal vreemd over. Er zijn ook Joodse sektes die erg extreem en onverdraagzaam zijn, zoals dat in de tijd van Jezus op aarde ook al het geval was. Gelukkig vormen ze een minderheid. Het merendeel van de Joden is trouwens nu nog atheïst of agnost.
 16. Willempie

  Ouders als voorbeeld

  Er gebeuren afschuwelijke dingen, waarvan sommige te erg zijn om op te noemen. Dat wil niet zeggen dat God's richtlijnen niet goed en voor ons eigen welzijn zijn. Het toont wel aan dat mensen in duivels kunnen veranderen en in staat zijn alles wat goed is kapot te maken. Dan werkt niets meer normaal. Als alle mensen door rood gaan rijden helpen de verkeersregels niet langer. Dan moet er dus iets anders gebeuren om de weg (de wereld) weer leefbaar te maken. God's regels worden niet ongedaan gemaakt door mensen die er geen enkele boodschap aan hebben.
 17. Willempie

  De gezalfde(n)

  Dat gaat over de twaalf leerlingen en over de stammen van Israël en niet over de 144.000 eerstelingen (want zo worden ze wel genoemd) uit de stammen van Israël. Wat je aanvoert heeft dus werkelijk niets met het onderwerp van doen.
 18. Willempie

  De gezalfde(n)

  Niet over die 144.000 verzegelden (want er staat niet eens gezalfden). Dat is een eigen invulling van het WTG die helemaal niet strookt met wat ik in de Bijbel lees.
 19. Willempie

  Daniël en eindtijd

  Maar ook een ontelbare schare die gered gaat worden, waarvan de oogjes ineens opengaan. Alles heeft een bedoeling in God's plan. De mensheid wordt massaal gedwongen om te kiezen tussen goed en kwaad. Het grijze tussengebied is rap aan het verdwijnen. Neutraal blijven wordt steeds onmogelijker. Straks is het kiezen tussen gehoorzaamheid aan de mens van zeer grote zonde of de Schepper. Tijdens de grote verdrukking gaat in het laatste geval je kop eraf. Het zij zo. Buigen voor de vijand zal voor veel mensen gelukkig toch een stap te ver zijn, als het er echt op aankomt.
 20. Willempie

  Daniël en eindtijd

  Scherp opgemerkt. De tekenen zijn volop aanwezig. Wij zijn gewaarschuwd maar miljarden mensen weten niet wat hen overkomt.
 21. Willempie

  De gezalfde(n)

  God onderdrukt het kwaad en doet dat de hele geschiedenis van de mensheid al. Anders had deze wereld al lang niet meer bestaan. God laat het kwaad nooit tot in de eeuwigheid voortwoekeren en daar mogen we Hem wel erg dankbaar voor zijn. "Elke knie zal zich voor Hem buigen". Als ik zo om me heen kijk kan ik me moeilijk voorstellen dat iedereen dat vrijwillig gaat doen. Ook mij heeft God al met harde hand tot de orde geroepen maar daarna liefdevol weer geheeld, dat wel. Nu heb ik Hem lief en ben ik Hem dankbaar voor alles. Maar de zonde in mij maakt het ten alle tijde mogelijk me weer van Hem af te keren. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren omdat ik geloof dat ik zijn Heilige Geest heb ontvangen en dat God zal afmaken wat Hij in mij is begonnen. Maar indien ik kwaad doe is het zelfs mijn wens dat Hij dat kwaad onderdrukt. Ik heb nog liever dat God mij wegneemt dan dat ik schade zou doen aan Zijn Koninkrijk.
 22. Willempie

  De gezalfde(n)

  Jezus komt niet als een lam terug maar als een leeuw. Slechte mensen zullen onder dwang gehoorzamen en daarom zal er vrede zijn. Er zal volkomen rechtvaardigheid heersen en de oorlog zal niet langer worden geleerd. Dat lees ik althans in de Bijbel.
 23. Willempie

  Ouders als voorbeeld

  Het valt niet af te dwingen. Het is een persoonlijke keuze.
 24. Willempie

  De gezalfde(n)

  Met harde hand valt zoiets te regeren.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid