Spring naar bijdragen

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  4238
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Willempie geplaatst

 1. Willempie

  Ordained priesthood

  Ik ben inderdaad niet katholiek. Nadat God mij gered heeft heb ik me laten dopen in een charismatische baptistenkerk in Zuid-Afrika. Ik ben echter nooit lid geworden van een denominatie. Maar ik erken wel, mede dankzij jou, dat de katholieke kerk hier in onze westerse wereld de oudste papieren heeft. Ik heb ook contact met veel katholieke geloofsgenoten. Ik ben heel bewust nooit lid geworden van een kerk, omdat ik de verdeeldheid verafschuw, maar indien ik dat wel zou doen zou het de katholieke kerk moeten zijn omdat die toch de moederkerk is.
 2. Willempie

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Ik ben dit niet met je eens. De Bijbel leert ons gewoon nog steeds dat hoogmoed wordt vernederd en nederigheid verhoogd. De misdaden die er in naam van het christendom zijn gepleegd gingen rechtstreeks tegen de Bijbel in.
 3. Willempie

  Wat deed jou glimlachen vandaag?

  Geweldig! Dat geeft een mens weer hoop. Er zijn dus nog steeds veel goede en lieve mensen. Daarom en alleen daarom bestaan we nog. En daarom heeft God ons geschapen, ondanks alle verschrikkelijke dingen die de mens ook kan doen.
 4. Willempie

  Ordained priesthood

  Maar je mag niet getrouwd zijn? Of zijn ze daar al wat soepeler mee? Ik zou het zelf nog wel willen maar ben wel gehuwd.
 5. Willempie

  Ordained priesthood

  Is er een leeftijdslimiet aan verbonden?
 6. Willempie

  Donkere nacht van de ziel (woestijnervaring)

  Ik zie ons leven hier als leerschool voor het komende Koninkrijk. Het is inderdaad geen leuk spelletje maar alleszins de moeite waard. We laten ons hier vormen en onderwijzen voor onze toekomstige taak. Maar als we niet leren lief te hebben zullen we ongeschikt zijn om verantwoording te dragen. Roddelen, lasteren, haten en oordelen zonder alle feiten te kennen horen niet thuis in dit Koninkrijk. Wat ik eigenlijk wil zeggen is: "Houdt moed, laat je niet ontmoedigen en richt je blik op de Meester. Bid zonder ophouden, doe wat God je opdraagt en wees niet bang." Ik bid dat God je mag troosten en sterken en dat Hij duidelijk tot je hart zal spreken. Moge Hij je Zijn vrede geven die de wereld niet kan geven.
 7. Willempie

  Muziek topic

 8. Willempie

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  Indien die schijnbare tegenstellingen er niet zouden zijn, zou het allemaal bijzonder gekunsteld overkomen, net alsof het allemaal louter (afgesproken) mensenwerk was. Juist dan zou er alle reden tot wantrouwen zijn. En nee, er is nooit gepoogd die weg te vlakken. Apologetiek heeft er weinig tot niets mee te maken en het synoptische vraagstuk al evenmin. Wat het diatessaron er in jouw beleving mee van doen heeft begrijp ik niet. Onze manier van denken verschilt blijkbaar aanzienlijk. Misschien heb je je een beetje te veel laten beïnvloeden door de verkeerde mensen. Maar nogmaals: Ik denk dat onze (onjuiste) westerse manier van denken er ook mee te maken heeft dat we tegenstellingen menen te zien waar die helemaal niet zijn. Het was trouwens pas in de late middeleeuwen dat er mensen over die zogenaamde problemen begonnen te schrijven en het werd allemaal keurig en kundig weerlegd. De "nieuwe atheïsten" lijken te menen dat zij iets nieuws hebben ontdekt en zelfs dat het iets met toegenomen kennis of wetenschap te maken heeft maar dat is volledig onjuist.
 9. Willempie

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  Die ogenschijnlijke contradicties bevestigen voor mij juist de betrouwbaarheid van de (schrijvers van) de boeken. Het feit dat er blijkbaar nooit is gepoogd om die "weg te vlakken" is voor mij een bevestiging van de betrouwbaarheid van de mensen die die boeken hebben bewaard en aan ons overgeleverd. Kun je me volgen?
 10. Willempie

  Boekentopic

  Het laatste boek van Jonathan Cahn. Indrukwekkend! Ben benieuwd wanneer zijn boeken eens in het Nederlands worden vertaald. Of misschien moet ik het zelf maar proberen? Als niemand het doet gebeurt het nooit. 😔
 11. Willempie

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  Het is goed dat je over deze zaken nadenkt. Zelf heb ik het nog nooit als problematisch gezien. God als rechtvaardig, in de zin van de orde handhavend. Jezus als God's vertegenwoordiger in de schepping, als Mens (tweede Adam), die juist als volkomen mens de menselijke zwakheid begrijpt. Zo trad Hij ook op. Verdachte? Niet echt. Hij was volkomen onschuldig en de mensen wisten dat eigenlijk ook wel. Jezus had geen kwaad gedaan. Hij had de wet als mens vervuld, voor ons en namens ons. Hij is door de mensheid ter dood gebracht omdat Hij niet "paste" in deze zondige wereld. Hij is de ultieme zondebok waardoor andere zondebokken onnodig zijn. Een goede analyse.
 12. Willempie

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  Al die zogenaamde contradicties zijn al en breed weerlegd, in de zeventiende eeuw al. De uitleggingen over de TeNaCH gaan natuurlijk veel langer terug. Je denkt toch niet dat de schrijvers van de Bijbelboeken gek waren? Of wel? Maar waarom zou Jezus niet rechter en advocaat kunnen zijn? Leg eens uit. Volgens mij zoek je problemen waar ze niet zijn.
 13. Willempie

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  Beide. En volkomen rechtvaardig. In de Grieks-Hellenistische denkwereld waarin wij leven denken we dat we altijd keuzes moeten maken tussen het ene of het andere. Er kan immers maar één waarheid bestaan en al het andere moet daarom onjuist zijn. Dan loop je in de Bijbel tegen ontelbare ogenschijnlijke contradicties aan, vaak zelfs al in één boek van dezelfde schrijver. De denkwijze die zich openbaart in de Bijbel is volkomen anders. Het is dag en het is nacht, tegelijkertijd. Dat kan eigenlijk niet en toch is het natuurlijk gewoon waar. Het is onze manier van denken die ons is aangeleerd die ons in de problemen kan brengen. We moeten ons dus aanpassen als we de Bijbel willen begrijpen. Het is allemaal gewoon de waarheid.
 14. Willempie

  Muziek topic

  Nog een keer, met een reactie die me aansprak: Love isn't smiling and hugging people all the time . . . love isn't being relentlessly optimistic about a good ending . . . . love isn't sensational and something to put up in flashing lights . . . . love is sincerity spoken with one's own voice . . . . it's telling the truth even when the truth is ugly . . . . the truth of personal experience, the truth of witnessing horror and not pretending it's something else . . . . in our lives Dylan has proven that the pen is mightier than the sword and that sincerity is more meaningful than pretty words spoken with a smile.
 15. Willempie

  Muziek topic

  Hillsong is ook heel mooi en bijzonder. Dank God voor alle talenten die Hij mensen toebedeelt.
 16. Willempie

  Muziek topic

  Ongelooflijk mooi. Ik zou zelfs willen zeggen: hemels, niet van deze aarde. Ik had het al eerder gehoord maar geniet er nu nog meer van. Dank je wel!
 17. Willempie

  Het hiernamaals

  Doe maar liever een beroep op God's Woord. Dat is veel veiliger. Nee. Absoluut niet. Het had te maken met afgunst en het zondebokmechanisme. Volgens het OT had Jezus nooit veroordeeld mogen worden. Wat er veelzeggend aan is, is dat Mozes de wet vertegenwoordigt. De wet kan ons niet in het beloofde land brengen. Jozua (Jezus) wel.
 18. Willempie

  Profeten extremisten?

  Misschien ben ik zelf wel in staat om op deze zaken een kansberekening toe te passen maar dat zou mij heel erg veel tijd gaan kosten, misschien wel jaren. Daarom hoop ik nog steeds iemand te ontdekken die dit reeds heeft gedaan of er mee bezig is. Het eerste boek over deze materie heb ik niet gelezen maar uit de recensies meen ik te begrijpen dat het boek voortijdig was en sensatie belust, waardoor veel mensen op het verkeerde been zijn gezet. Intussen gaat het onderzoek wel verder en het zijn wel echte wetenschappers die zich hiermee bezig houden. Ik ben geneigd om het serieus te nemen. De resultaten lijken me te duidelijk om dat niet te doen.
 19. Willempie

  Abortus

  Dan moet je dus de aanname maken dat het allemaal leugenaars betreft, of psychiatrische patiënten. Ik kan je verzekeren dat zo'n aanname onjuist is.
 20. Willempie

  Het hiernamaals

  Dat verklaart ook de abnormale schrikreactie van het medium. Ze had dat kennelijk nog niet eerder ervaren.
 21. Willempie

  Abortus

  je zou eens wat (auto)biografieën moeten gaan lezen. Zelf heb ik ook al zeer bijzondere gebedsverhoringen meegemaakt maar die deel ik niet meer in het openbaar en niet met iedereen. Dat heb ik afgeleerd. Veel dingen zijn tussen mij en mijn Vader, en een beperkt aantal anderen.
 22. Willempie

  Profeten extremisten?

  Geen numerologie. Dat beschouw ik als occult, althans in ieder geval de moderne populaire versie daarvan. Wat de codes betreft die met moderne computerprogramma's ontdekt schijnen te worden is mij dat nog niet zo duidelijk. Ik heb mijn zus, die hoogleraar wiskunde en informatietechnologie is, gevraagd hier eens naar te kijken maar zelfs voor haar is het moeilijk te beoordelen. Het lijkt behoorlijk spectaculair maar ik weet niet in hoeverre soortgelijke codes ook niet in andere boeken dan de Bijbel te vinden zijn. Is het echt of gekunsteld? Dat weet ik nog niet zeker en ik heb zelf niet voldoende kennis om het te beoordelen. Het zou me in ieder geval geenszins verbazen als het echt zou blijken te zijn. De Bijbel is net zo'n schepping als het universum, waarin we immers ook allerlei codes en wetmatigheden ontdekken.
 23. Willempie

  Abortus

  Ik las het te laat. Heb ik jou van onwil beschuldigd dan? En ik weet uit ervaring, en velen met mij, dat bidden krachtiger werkt dan atoomkracht. Blijkbaar wil de Schepper dat wij met Hem samenwerken, ook op hoger, geestelijk niveau. Maar communicatie met de medemens blijft uiteraard ook zeer belangrijk.
 24. Willempie

  Abortus

  Corrigeer me als ik het fout interpreteer maar je lijkt de God van de Bijbel te veroordelen als immoreel. En dat de wil een belangrijke factor speelt in onze denkwijze is trouwens al door wetenschappers aangetoond. Dat kan wel zijn maar ik vind dat ik daarover nu al wel genoeg heb geschreven. In ieder geval niet op grond van mijn eigen onderbuikgevoelens. Er is sprake van het tegenovergestelde van onverschilligheid maar ik weet uit ervaring dat ik geen mensen kan overtuigen. Indien mensen bereid zijn om er eerlijk en open over te praten kan ik ze hoogstens overhalen er eens over na te denken. Voordat God mij bij mijn kladden pakte was ik ook niet door anderen te overtuigen. Ik ben van mening dat bidden beter werkt dan discussiëren alhoewel ik dat laatste zeker niet uit de weg ga.
 25. Willempie

  Profeten extremisten?

  Niet helemaal. Ik had het daar nog niet over de betekeniswaarden van getallen als zodanig maar over de getalsmatige overeenkomsten in de opbouw van Hebreeuwse woorden, waardoor we bepaalde verbanden kunnen ontdekken. Dat is iets anders dan gematria.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid