Spring naar bijdragen

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  5431
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Willempie geplaatst

 1. Willempie

  Als je niet snapt wat antisemitisme is

  Israël is al democratisch.
 2. Willempie

  2de coronagolf op komst

  O, maar dan kun je ook luisteren naar de IC mensen zelf. Die worden grotendeels genegeerd maar die weten heel goed wat er aan de hand is en zijn er inmiddels doodziek van.
 3. Willempie

  Als je niet snapt wat antisemitisme is

  Hoe kom je hierbij? Dus Joden mogen geen eigen (piepklein) stukje land? Omdat ik denk dat ze in wezen precies hetzelfde zijn. Antizionisme is gewoon een nieuw woord voor antisemitisme. Het gaat hier om verbloemend taalgebruik. Na de Shoa is het niet meer zo netjes om jezelf openlijk als Jodenhater te profileren en dan ga je een ander woord gebruiken dat op hetzelfde neerkomt. Martin Luther King zag dit al zeer duidelijk.
 4. Willempie

  2de coronagolf op komst

  Daar gaat het ook niet over. Het gaat om de buitenproportionele en niet onderbouwde maatregelen die nu al van kracht zijn en onnoemelijke schade veroorzaken. Vind jij dat allemaal maar normaal dan? Kun je je misschien voorstellen dat er mensen zijn die zich hier zorgen over maken? Heb je trouwens wel eens van (negatieve) Hegeliaanse dialectiek gehoord? Of geloof jij daar allemaal niet in?
 5. Willempie

  2de coronagolf op komst

  Christenen en Joden groeien steeds dichter naar elkaar toe (niet allemaal natuurlijk maar er zijn wel bijzondere contacten ontstaan in de afgelopen decennia). Laten we zeggen dat alle mensen van goede wil elkaar steeds meer nodig gaan krijgen in deze turbulente wereld.
 6. Willempie

  2de coronagolf op komst

  Ik had hem al gezien. Inderdaad een vlijmscherpe analyse. Ik denk dat verreweg de meeste mensen gewoon niet kunnen geloven dat het zo erg is.
 7. Willempie

  Als je niet snapt wat antisemitisme is

  ?? Een politieke beweging uit opportunisme of uit noodzaak of overlevingsdrang? Je weet toch wel iets van de geschiedenis? ?? ?? ?? Het spijt me maar ik snap helemaal niets van wat je probeert te zeggen.
 8. Willempie

  Als je niet snapt wat antisemitisme is

  En wat als antizionisme gewoon een nieuw woord is voor antisemitisme (zoals Martin Luther King al zei) en uit dezelfde gevoelens voortkomt? Kan de staat Israël eigenlijk wel iets goed doen voor antizionisten? Of kan dat niet omdat die "rotjoden" er wonen? En ben ik nu een "jodenvriendje" omdat ik deze vraag durf te stellen? Ken jij dan Palestijnse groeperingen die Israël wel zullen erkennen? Weet je hoeveel keer die Palestijnse staat al reeds door Israël is aangeboden en door de Palestijnse leiders verworpen? Nee zeker?
 9. Willempie

  Geestig/Humor/grappig

  Grappig en triest tegelijkertijd!
 10. Willempie

  De verstrooide kudde

  Het is ook verre van gemakkelijk. Voor mij is het ook een voortdurende strijd. Kinderen zijn ontzettend beïnvloedbaar door de wereld om hen heen maar zijn we dat zelf ook niet? Misschien zijn we wel te subtiel geworden. We willen zo graag aardig zijn tegen iedereen. Ik weet eigenlijk maar één antwoord en dat is: bidden, bidden en nog eens bidden. "Noch door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Heilige Geest zal het geschieden." zegt de Here. Als er één ding is dat ik geleerd heb is dat ik helemaal niets kan uit mezelf, niet eens ademen. Maar hoe meer ik bid en hoe meer tijd ik in stilte met God doorbreng hoe meer ik zie gebeuren om me heen. In een andere draad ging het over (valse) profeten. Wel, de Bijbelse profeten kwamen niet met mooie verhaaltjes maar met ernstige waarschuwingen. Er komt een tijd dat we niet meer kunnen werken, staat er in de Bijbel. Het is nog niet zover maar het wordt wel steeds duisterder. Het wordt steeds meer een kwestie van staande blijven en koppig vasthouden aan wat we hebben. Gelukkig hebben we de Bijbel en kunnen we weten dat na de de climax van de strijd in de hemelse gewesten, die zijn weerslag heeft op deze wereld, de Koning komt. Onherroepelijk. Niemand kan Hem stoppen. Maar daarvoor komen de oordelen over de wereld die we nu zien. Na de nacht komt de ochtend. Maar zelfs in de nacht zien we nog lichtjes. Blijf standvastig en verlies de hoop niet. Zelfs nu stuurt God nog Zijn profeten om ons te waarschuwen. Waarom die waarschuwingen? Omdat Hij ons liefheeft. Hij heeft beloofd ons nooit in de steek te laten en Hij doet wat Hij belooft. En een hedendaagse soort Johannes de Doper. Heeft inmiddels al duizenden mensen tot de Heer geleid en gedoopt. Ter bemoediging!
 11. Willempie

  De verstrooide kudde

  Ik ben het grotendeels met je eens. Nochtans ben ik ervan overtuigd dat het zuivere evangelie (de blijde boodschap) nog even krachtig is als dat ooit geweest is. Het is helaas zo dat de meeste mensen in onze omgeving daar niets meer van willen weten. Dan schudden we het stof van onze voeten en wenden ons tot de armen, de zieken, gevangenen en verslagenen. Er blijven altijd mensen over die nog bereikbaar zijn. Het wordt wel steeds donkerder. "Werkt dan zolang het nog licht is." Als de kerken aan zeggingskracht verliezen komt dat m.i. omdat ze zich teveel willen aanpassen aan de tijdsgeest. Het evangelie is alleen maar krachtig als het radicaal is. "God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe." En indien je je onbegrepen en vervolgd of onterecht aangevallen voelt, weet dan dat je niet boven jouw Meester staat. Die werd ook zonder reden gehaat en gedood. Maar Hij werd ook weer levend en dat staat ons ook te wachten. Met andere woorden: Houdt moed. Blijf standvastig. Vertrouw op de Schepper voor de volle honderd procent. Niet voor vijftig, zeventig of zelf negentig procent maar voor honderd procent. Voor minder werkt het niet. Dan maak je het jezelf onnodig moeilijk. Voor honderd procent werkt gewoon het gemakkelijkste.
 12. Willempie

  De verstrooide kudde

  Zo bijvoorbeeld. Radicaal. Geweldloos maar met goddelijke kracht die veel verder reikt dan geweld. Het is niet gemakkelijk en God roept ons niet allemaal om precies hetzelfde te doen. Het begint met een stille omgang met God. Als we Hem vragen ons te helpen en te leiden mogen we geloven dat Hij dat doet. God lijkt het nogal leuk te vinden als we ons vertrouwen radicaal op Hem stellen.
 13. Willempie

  Muziek topic

 14. Willempie

  Valse profeet

 15. Willempie

  2de coronagolf op komst

  Griepvaccins zijn niet onomstreden. En trouwens, als die vaccins zo efficiënt zijn, waarom overlijden er dan ieder jaar zoveel mensen aan de griep?Er zijn wel degelijk behandelmethodes tegen corona bekend maar die zijn verboden. Er is de afgelopen decennia ontzettend op de zorg bezuinigd. Misschien moeten we daar nu een enorme prijs voor betalen, vele malen hoger dan de bezuinigingen hebben opgeleverd. Bovendien waren er IC afdelingen gereserveerd voor corona patiënten waardoor er geen plaats was voor mensen met andere ernstige problemen terwijl sommige van die afdelingen in werkelijkheid leeg waren. Het is dus allemaal niet zo simpel als jij lijkt te denken.
 16. Willempie

  2de coronagolf op komst

  https://www.dlmplus.nl/2020/05/15/duitse-professor-meer-doden-door-coronaregels-dan-door-corona/ https://www.dlmplus.nl/2020/06/08/hoogleraar-lockdown-is-schadelijker-dan-het-covid-virus/
 17. Willempie

  2de coronagolf op komst

  Is dat wel zo? Of wordt dat ons steeds, keer op keer, verteld, zodat de meesten van ons dit uiteindelijk voor de waarheid gaan aannemen? Het aantal besmettingen zegt op zich helemaal niets, net zoals het aantal besmettingen door een "normaal" griepvirus niet aantoont hoe dodelijk een virus is. Verhoudingsgewijs is het aantal besmettingen dat wordt aangetoond in de V.S. en in Brazilië helemaal niet zo dramatisch als het in de media wordt voorgekauwd. Het leek in het begin allemaal heel ernstig, met beelden van mensen die zomaar dood op straat neervallen. Nu langzaam maar zeker de wetenschappelijke cijfers bekend worden blijkt dat het virus minder dodelijk is dan het "zware" griepvirus van een paar jaar geleden. De cijfers wijzen meer in de richting van een gemiddelde tot matige griepgolf. President Bolsonaro wordt ontzettend zwart gemaakt en geridiculiseerd maar, als je er een beetje over nadenkt in plaats van klakkeloos de mediaberichten na te kakelen, heeft hij weinig keus gehad. In Brazilië heerst ontzettend veel armoede. Miljoenen mensen daar zijn afhankelijk van het verkopen van een beetje voedsel op de markt. Indien Balsonaro de adviezen van de WHO had opgevolgd zouden er inmiddels miljoenen mensen door honger zijn overleden. Bovendien wordt inmiddels keihard aangetoond dat er veel meer mensen zijn overleden door de Corona-maatregelen dan dat er zijn overleden aan het virus zelf.
 18. Willempie

  De wetenschap bewijst dat God bestaat

  Ja, maar "pistis" houdt meer in. http://www.delevensschool.org/nl/geloven/
 19. Willempie

  Muziek topic

 20. Willempie

  schepping vs evolutie deel 4633

  Racisme is pas van de laatste eeuwen. Tijdens het Romeinse rijk bijvoorbeeld was racisme onbekend. Huidskleur speelde geen enkele rol.
 21. Willempie

  schepping vs evolutie deel 4633

  Deze draad gaat over schepping versus evolutie. Elk verhaal kan waar zijn zonder dat het hiermee heeft te maken. Het is waar dat een Mercedes duurder is dan een Kia maar dat heeft niets met het onderwerp te maken. je had het over verschillende scheppingsverhalen. Nogmaals: Welke andere scheppingsverhalen? Aangaande fictieboeken is het volkomen duidelijk dat het fictie betreft. Dat is dus geen goede vergelijking. Onvolledige waarheid is een deeltje van de waarheid. Een leugen kan ook een deeltje waarheid bevatten. Natuurlijk wel maar dat is een heel ander onderwerp. Voor heel veel vormen van waarheid is dit onnodig. Een scheppingsverhaal bestaat echter natuurlijk niet zonder schepper. Wat jij dus ten onrechte als een "concurrerend" scheppingsverhaal poneert is helemaal geen scheppingsverhaal maar een natuurkundig model. Natuurwetenschap bestudeert de natuur zelf, niet de oorzaak ervan.
 22. Willempie

  schepping vs evolutie deel 4633

  Het weerspreekt het scheppingsverhaal in Genesis niet maar het mist de logische verklaring in Genesis. Het roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Het heeft overeenkomsten met de oerknal theorie. Wat er ontbreekt is een verklaring voor informatie (Logos). Op zich heb ik geen reden om het verhaal als onwaar af te doen. Hoe bepaal jij dan of iets geloofwaardig is of niet? Ken je een betere maatstaf? Je hebt op een manier wel gelijk. Maar je had het over drie scheppingsverhalen. Laat ik dan stellen dat het verhaal onvolledig is en in wezen geen verklaring is maar meer een soort vroeg-wetenschappelijke beschouwing. Eigenlijk is het niet eens een scheppingsverhaal maar meer een soort natuurwetenschappelijk model. Er komt in het verhaal geen schepper of eerste oorzaak voor. Bij nader inzien lijkt het me trouwens niet coherent of logisch dat uit chaos kosmos ontstaat. "Rubbish in, rubbish out".
 23. Willempie

  schepping vs evolutie deel 4633

  Dat klopt, alhoewel dat uiterst moeilijk is. Zelfs het verhaal van de slang, toch zeer uitgekookt, kon best wel worden ontmaskerd als halve waarheid en dus misleidend en leugenachtig. Maar zoals gezegd wordt: "Al is de leugen nog zo snel..........." Uiteindelijk vallen leugens altijd door de mand.
 24. Willempie

  schepping vs evolutie deel 4633

  Welke bijvoorbeeld? Als coherentie dat al niet doet, wat doet het volgens jou dan wel? Hoe maak jij onderscheid tussen waarheid en onwaarheid? Of doe je dat niet? Dat zijn ze niet.
 25. Willempie

  schepping vs evolutie deel 4633

  Het betekent heel eenvoudig dat het geen interne tegenstrijdigheden bevat. Het is geen filosofie maar een logische en zeer bruikbare maatstaf om te kunnen onderscheiden tussen waarheid en onwaarheid.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid