Spring naar bijdragen

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  4300
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Willempie geplaatst

 1. Willempie

  Muziek topic

  Nog een keer, met een reactie die me aansprak: Love isn't smiling and hugging people all the time . . . love isn't being relentlessly optimistic about a good ending . . . . love isn't sensational and something to put up in flashing lights . . . . love is sincerity spoken with one's own voice . . . . it's telling the truth even when the truth is ugly . . . . the truth of personal experience, the truth of witnessing horror and not pretending it's something else . . . . in our lives Dylan has proven that the pen is mightier than the sword and that sincerity is more meaningful than pretty words spoken with a smile.
 2. Willempie

  Muziek topic

  Hillsong is ook heel mooi en bijzonder. Dank God voor alle talenten die Hij mensen toebedeelt.
 3. Willempie

  Muziek topic

  Ongelooflijk mooi. Ik zou zelfs willen zeggen: hemels, niet van deze aarde. Ik had het al eerder gehoord maar geniet er nu nog meer van. Dank je wel!
 4. Willempie

  Het hiernamaals

  Doe maar liever een beroep op God's Woord. Dat is veel veiliger. Nee. Absoluut niet. Het had te maken met afgunst en het zondebokmechanisme. Volgens het OT had Jezus nooit veroordeeld mogen worden. Wat er veelzeggend aan is, is dat Mozes de wet vertegenwoordigt. De wet kan ons niet in het beloofde land brengen. Jozua (Jezus) wel.
 5. Willempie

  Profeten extremisten?

  Misschien ben ik zelf wel in staat om op deze zaken een kansberekening toe te passen maar dat zou mij heel erg veel tijd gaan kosten, misschien wel jaren. Daarom hoop ik nog steeds iemand te ontdekken die dit reeds heeft gedaan of er mee bezig is. Het eerste boek over deze materie heb ik niet gelezen maar uit de recensies meen ik te begrijpen dat het boek voortijdig was en sensatie belust, waardoor veel mensen op het verkeerde been zijn gezet. Intussen gaat het onderzoek wel verder en het zijn wel echte wetenschappers die zich hiermee bezig houden. Ik ben geneigd om het serieus te nemen. De resultaten lijken me te duidelijk om dat niet te doen.
 6. Willempie

  Abortus

  Dan moet je dus de aanname maken dat het allemaal leugenaars betreft, of psychiatrische patiënten. Ik kan je verzekeren dat zo'n aanname onjuist is.
 7. Willempie

  Het hiernamaals

  Dat verklaart ook de abnormale schrikreactie van het medium. Ze had dat kennelijk nog niet eerder ervaren.
 8. Willempie

  Abortus

  je zou eens wat (auto)biografieën moeten gaan lezen. Zelf heb ik ook al zeer bijzondere gebedsverhoringen meegemaakt maar die deel ik niet meer in het openbaar en niet met iedereen. Dat heb ik afgeleerd. Veel dingen zijn tussen mij en mijn Vader, en een beperkt aantal anderen.
 9. Willempie

  Profeten extremisten?

  Geen numerologie. Dat beschouw ik als occult, althans in ieder geval de moderne populaire versie daarvan. Wat de codes betreft die met moderne computerprogramma's ontdekt schijnen te worden is mij dat nog niet zo duidelijk. Ik heb mijn zus, die hoogleraar wiskunde en informatietechnologie is, gevraagd hier eens naar te kijken maar zelfs voor haar is het moeilijk te beoordelen. Het lijkt behoorlijk spectaculair maar ik weet niet in hoeverre soortgelijke codes ook niet in andere boeken dan de Bijbel te vinden zijn. Is het echt of gekunsteld? Dat weet ik nog niet zeker en ik heb zelf niet voldoende kennis om het te beoordelen. Het zou me in ieder geval geenszins verbazen als het echt zou blijken te zijn. De Bijbel is net zo'n schepping als het universum, waarin we immers ook allerlei codes en wetmatigheden ontdekken.
 10. Willempie

  Abortus

  Ik las het te laat. Heb ik jou van onwil beschuldigd dan? En ik weet uit ervaring, en velen met mij, dat bidden krachtiger werkt dan atoomkracht. Blijkbaar wil de Schepper dat wij met Hem samenwerken, ook op hoger, geestelijk niveau. Maar communicatie met de medemens blijft uiteraard ook zeer belangrijk.
 11. Willempie

  Abortus

  Corrigeer me als ik het fout interpreteer maar je lijkt de God van de Bijbel te veroordelen als immoreel. En dat de wil een belangrijke factor speelt in onze denkwijze is trouwens al door wetenschappers aangetoond. Dat kan wel zijn maar ik vind dat ik daarover nu al wel genoeg heb geschreven. In ieder geval niet op grond van mijn eigen onderbuikgevoelens. Er is sprake van het tegenovergestelde van onverschilligheid maar ik weet uit ervaring dat ik geen mensen kan overtuigen. Indien mensen bereid zijn om er eerlijk en open over te praten kan ik ze hoogstens overhalen er eens over na te denken. Voordat God mij bij mijn kladden pakte was ik ook niet door anderen te overtuigen. Ik ben van mening dat bidden beter werkt dan discussiëren alhoewel ik dat laatste zeker niet uit de weg ga.
 12. Willempie

  Profeten extremisten?

  Niet helemaal. Ik had het daar nog niet over de betekeniswaarden van getallen als zodanig maar over de getalsmatige overeenkomsten in de opbouw van Hebreeuwse woorden, waardoor we bepaalde verbanden kunnen ontdekken. Dat is iets anders dan gematria.
 13. Willempie

  Abortus

  Onze wil is inderdaad een zeer belangrijke factor voor onze denkwijze. Dat geldt voor ons allemaal en ook dus voor jou. Hoe doe jij dat? Ik kan andere mensen niet overtuigen.
 14. Willempie

  Abortus

  Je begrijpt zelf ook wel dat er een groot verschil bestaat tussen oordelen en veroordelen, ondanks het feit dat oordelen vaak ook in de betekenis van veroordelen wordt gebruikt. De volwassen mens kan niet in leven blijven zonder voortdurend te oordelen. Je moet al oordelen om veilig de straat over te steken. En nogmaals: Ik zie geen enkele reden of rechtvaardiging om de Schepper van het universum te veroordelen. Wel zie ik grote reden tot zelfkritiek alhoewel ik besef dat zelfs mijn oordeel over mijzelf maar beperkt is. Ik begrijp soms niet eens waarom ik sommige dingen doe of nalaat. Ik vertrouw de Schepper voor honderd procent en zie geen enkel alternatief.
 15. Willempie

  Profeten extremisten?

  Alle schrijvers hebben een keuze moeten maken uit de informatie die ze hadden. Als je ervan uitgaat dat het biddende mensen waren die zich lieten leiden door God's Geest kun je ook ontdekken dat ze verschillende aspecten benadrukten. In Mattheüs is dat het Koningschap, in Marcus het dienaarschap, in Lucas het Menszijn en in Johannes het hemelse. Deze aspecten komen trouwens overeen met de vier dieren rondom God's troon zoals die in de TeNaCH staan beschreven. Het is echt heel bijzonder allemaal en getuigt van een overkoepelende eenheid in de hele Bijbel. En dan heb ik het nog niet eens over de getalswaarden in de Hebreeuwse teksten want als je dat gaat ontdekken raak je nog veel meer onder de indruk.
 16. Willempie

  Abortus

  Die voelde ik al aankomen. Ik had beter het woord veroordelen kunnen gebruiken. Hoe ik tot die conclusie ben gekomen is door het bestuderen van God's Woord, mijn eigen geestelijke contact met Hem, o.a. in stilte en gebed, mijn eigen levenservaring en dat van ontelbare anderen. Voor mij is God zelfs lief, ondanks het feit dat hij mij ook soms tuchtigt en terecht wijst. Dat laatste verheugt me zelfs. Het bewijst me dat God persoonlijk aandacht heeft voor mijn persoontje, ondanks het feit dat ik maar een stofje ben ik het onmetelijke heelal.
 17. Willempie

  Abortus

  Zonder enige twijfel. Die goedheid behelst ook absolute rechtvaardigheid, in de zin van de orde handhavend. God is dus geen oude, vriendelijk man met een lange, witte baard, die alles maar goed vindt en op zijn beloop laat.
 18. Willempie

  Profeten extremisten?

  Johannes schrijft bijvoorbeeld dat hij onmogelijk kan verhalen wat Jezus allemaal heeft gedaan. Ieder verslag beperkt zich dus tot bepaalde zaken. Er zijn niet voor niets meerdere verslagen.
 19. Willempie

  Abortus

  Ook al in dit leven. Hier is het prima om mensen te vermoorden omdat we van God vervreemd zijn en zelf godjes zijn geworden. Ik maak me druk om het moorden, inclusief in het geval van nog ongeboren baby's, maar ik ben niet zo hoogmoedig om over de Schepper van hemel en aarde te oordelen. Dat laat ik over aan de duivel en zijn aanhangers.
 20. Willempie

  Abortus

  Zo snel mogelijk hulp zoeken. Verlossing voor de hele mensheid, zelfs voor de hele schepping. Bovendien, als je toch op alle slakken zout wilt leggen, bestonden de Joden in die tijd nog niet.
 21. Willempie

  Abortus

  Het betreft hier een speciaal volk met een speciale opdracht in een speciale tijd. Indien jij de opdracht van God meent te krijgen om iemand te vermoorden moet je zo snel mogelijk hulp zoeken. En wat slavernij betreft gaat de hele Bijbel nu juist over verlossing uit slavernij, mocht je dat nog niet zijn opgevallen.
 22. Willempie

  Abortus

  Wij mogen geen anderen vermoorden maar indien God in het verleden een volk op een speciale manier gebruikte en dat de opdracht gaf om het kwaad met wortel en tak uit te roeien, dan hadden ze dat maar gewoon te doen. Overigens hebben ze dat niet gedaan. In landen waar de doodstraf nog geldt wordt de beul niet als moordenaar beschouwd. Die opmerking is voor jouw eigen rekening. Ik wens hier niet op in te gaan omdat ik het te godslasterlijk vindt. Bovendien is mijn opa door de nazi's vermoord en niet door God.
 23. Willempie

  Abortus

  In dat geval komt de opdracht dus van God zelf en gebruikt hij mensen om te doen wat er gedaan moet worden. Dat komt vaker voor. Het is onterecht om de Schepper van hemel en aarde te negeren, te beschuldigen of te bespotten. Het wordt hoog tijd dat we onszelf eens gaan onderzoeken. De mensheid doet afschuwelijke dingen die het daglicht niet eens kunnen verdragen en we mogen ons er wel over verbazen dat we nog mogen bestaan en dat God niet al lang een einde aan de mensheid op deze aarde heeft gemaakt.
 24. Willempie

  Abortus

  Wij mogen van God geen anderen vermoorden. God geeft en neemt het (aardse) leven terug en wie zijn wij om daarover te oordelen? Alle materie is vergankelijk, tot ons hele universum aan toe.
 25. Willempie

  Abortus

  Even een vergelijking: De geallieerden hebben in de oorlog genocide gepleegd in Duitsland en Japan. Ik heb het nu over het bewust maken van burgerslachtoffers, inclusief onschuldige kinderen. Dat kun je gerust kwaad noemen. De beweegreden was om nog erger kwaad te voorkomen. Daarnaast wil ik graag nog even onder je aandacht brengen dat wij allemaal sterven, jij dus ook. Daar kun je ook God de schuld van geven maar in werkelijkheid is het pure genade. Stel je eens voor dat het kwaad tot in de eeuwigheid zijn gang kon gaan.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid