Spring naar bijdragen

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  5431
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Willempie geplaatst

 1. Willempie

  2de coronagolf op komst

  Die onderbouwt het nu juist wel wetenschappelijk. Heeft niets met een dansschool te maken. Eerst beweerde je dat de rechtszaak niet waar was. Daarna beweer je dat het allemaal over een dansschool gaat. Inmiddels ontgaat je blijkbaar dat het e.e.a. over een grove schending gaat van basische mensenrechten. Jouw kleinerende opmerkingen laten trouwens wel degelijk zien dat je een hekel hebt aan kritische mensen. En je hebt nog steeds niet de vraag beantwoord of jij soms een ambtenaar bent. Als je die vraag niet wilt beantwoorden kan je dat gewoon zeggen. Tot dan blijf ik de indruk houden dat je gewoon een gehoorzame ambtenaar bent die bang is zijn baantje te verliezen. Een andere vraag was wat je beloofd hebt en aan wie. Maar als je die vraag ook niet wilt beantwoorden kun je dat eveneens gewoon aangeven. Nee, maar alle verzet, inclusief de rechtszaak, dragen wel bij. Zonder dat verzet zaten we nu met een wet opgescheept die rechtstreeks tegen de grondwet ingaat. Baart dat je geen zorgen? Dat een minister zo'n wet zelfs kan voorstellen? Waarbij de politie, zonder huiszoekingsbevel, zomaar jouw huis mag binnenvallen? Moet daar geen verzet tegen zijn? Of ben jij van mening dat we gewoon moeten gehoorzamen aan de overheid, ondanks wat die willen en doen?
 2. Willempie

  2de coronagolf op komst

  We leven inderdaad in een gezegend en bevoorrecht land. Daar mogen we wel zeer dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd mogen we ook blij zijn met mensen die kritisch tegen de stroom durven ingaan. Dat is ook nodig om democratie overeind te houden. Ik begrijp dan ook jouw weerzin niet tegen deze mensen. "Tot onze grote verrassing kwam de minister een paar uur na de zitting met een brief naar aanleiding van Kamervragen: het COVID-19-virus is aanzienlijk minder gevaarlijk dan de griepepidemie van 2017-18. Het sterftecijfer van mensen die met het virus geïnfecteerd zijn, was toen 1%. Bij dit virus ligt het sterftecijfer ruim onder de 1%." Mr. Jeroen Pols. Critici dwingen de overheid tot openheid en transparantie. Vind jij dat verkeerd? https://viruswaanzin.nl/informeren/wrakingsverzoek-viruswaanzin-afgewezen/
 3. Willempie

  2de coronagolf op komst

  Gewoon niet meer reageren op mensen die geen oor hebben voor andere meningen dan hun eigen overtuiging. Sommigen hebben zich zo laten hersenspoelen dat praten geen enkele zin meer heeft. Die worden dan ergens in de toekomst met een enorme schok uit hun hypnose gewekt. Anderen zijn zo eigenwijs dat ieder gesprek alleen nog maar in ruzie kan ontaarden. Dat moet ik zelf ook steeds weer leren. Er zijn mensen waar je een normaal gesprek mee kunt voeren en er zijn mensen waarmee dat gewoon onmogelijk is. Er zijn ook mensen die er een duivels genoegen in scheppen anderen te kleineren. Misschien heeft dat te maken met een overgecompenseerd minderwaardigheidscomplex. Je komt ze overal tegen, ook op je werk. Mensen die een negatieve invloed op je hebben kun je beter vermijden, voor je eigen bestwil. Ik wil niet fatalistisch zijn maar wel realistisch.
 4. Willempie

  2de coronagolf op komst

  Titel spreekt voor zich.
 5. Willempie

  Donald Trump versus The New World Order

  Dat komt omdat je je, net als heel veel anderen, compleet hebt laten hersenspoelen. Alleen de duivel kan niets goeds doen.
 6. Willempie

  2de coronagolf op komst

  De besmetting niet, inderdaad. Of je er ziek van wordt, en in welke mate, wel. De hoeveelheid coronadeeltjes die je binnenkrijgt is uiteraard ook van belang. Duizend deeltjes? Geen probleem. Je lichaam ruimt die op. Een miljoen deeltjes? Je lichaam gaat afweerstoffen vormen die het virus uitschakelen. Daarnaast gaan onbesmette cellen de besmette cellen vernietigen. Een miljard deeltjes gaat mogelijk problemen geven. Je lichaam kan dat mogelijk niet meer aan, vooral als je immuunsysteem al verzwakt is door andere oorzaken. Dan ga je dus iets eerder dood. Is dat heel erg? Of moeten we gewoon accepteren dat het nu eenmaal zo is, net zoals met "gewone" griepgolven?
 7. Willempie

  Wetten van Mozus

  Hangt er van af wat die persoon met de wetten van Mozes bedoelt. Vanaf Exodus tot en met Deuteronomium kun je de wetten of richtlijnen lezen die God door middel van Mozes aan Israël gaf. De tien geboden zijn de voornaamsten maar daarnaast waren er nog ruim zeshonderd andere wetten, regels of richtlijnen die golden voor de toenmalige Israëlische samenleving, de feestdagen en de tempeldienst. https://www.herschepping.nl/05vs/wet_02wet_van_Mozes.php
 8. Willempie

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  Ik begrijp wat je zegt. We zullen echter toch een keuze moeten maken. Indien het ons niet interesseert hebben we ook al een keuze gemaakt. Als we zeggen dat er teveel keuzemogelijkheden zijn om te hoeven kiezen maken we de keuze om niet te kiezen. Voor mij persoonlijk bestaat er geen alternatief. Niet voor mij en niet voor deze wereld. Ik buig òf voor de almachtige Schepper van het heelal òf voor de duivel, de leugenaar en moordenaar van den beginne. Het is niet anders. Ik weet gewoon dat zolang ik me God's kind weet in ieder geval minder schade veroorzaak dan wanneer ik me laat meeslepen door deze wereld, die in werkelijkheid in zijn algemeenheid nog onder controle staat van de duivel. En ja, die bestaat. Vraag het maar aan de overlevenden van de concentratiekampen. Of aan de slachtoffers van kinderhandel in de seksindustrie. Enzovoorts. En, om terug te komen op het onderwerp: Natuurlijk kan God kan niet zondigen. Jezus kon als mensenzoon wel zondigen maar heeft dat niet gedaan. Daarom is Hij door God uitermate verhoogd en komt Hij terug als de enige rechtmatige Koning van deze wereld, zoals zo mooi beschreven staat in de Bijbel. Uiteindelijk zal elke knie zich voor Hem buigen.
 9. Willempie

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  Ze aanbidden wel dezelfde God als ons maar erkennen nu nog niet Jezus als de Gezalfde. Alhoewel: Er zijn nog nooit zoveel joden geweest die Jezus erkennen als nu het geval is. Het zijn er inmiddels miljoenen. Dat staat trouwens ook duidelijk geprofeteerd. Maar dan moet je wel de TeNaCH lezen om dit te lezen. En als hun verwerping van het evangelie de heidenen al zoveel goeds heeft gebracht, hoeveel te meer zal hun aanvaarding van het evangelie de mensheid tot zegen strekken.
 10. Willempie

  Zou God en Zijn Zoon kunnen zondigen?

  De God die joden en christenen aanbidden kan niet samengevat worden in een beeld. Hij gaat alle beelden te boven. Ook de beelden die wij in onze geest vormen. Het gouden kalf (ronding) kan een consistent beeld zijn. Het klopt allemaal, volgens onze redenaties. Maar toch klopt het niet. Het kenmerk van de God van de Bijbel is dat Hij nu juist niet klopt met onze denkbeelden. Je hebt dan de keuze om jouw denkbeeld te vervangen door die van God of Hem te verwerpen vanwege jouw denkbeelden. In ieder geval is de God van Israël uniek en niet te vergelijken met andere goden.
 11. Willempie

  Rellen Amerika

  Een tijdelijke correctie. Een laatste kans. Ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Wie had tien jaar geleden kunnen bedenken dat God nog één maal zo duidelijk zou ingrijpen in de geschiedenis? De NWO had bijna haar doel bereikt en God steekt er een stokje voor. Nu nog niet! Ik wil nog meer kinderen in Mijn Koninkrijk. Ik houd jullie tegen totdat het de tijd is. God's plan is volmaakt. We kunnen dat nu al zien maar uiteindelijk zal de hele mensheid dit erkennen.
 12. Willempie

  Rellen Amerika

  Of het tij werkelijk keert weet ik niet. Het kan ook tijdelijk zijn, voordat de boel ineenstort. Het is me wel duidelijk dat God een aantal zeer krachtige boodschappers heeft aangesteld. Deze is er één van.
 13. Willempie

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Bijna iedereen begrijpt volgens mij dat hij het heeft over de toenmalige bekende geschriften.
 14. Willempie

  2de coronagolf op komst

  Ik heb het al eerder aan je gevraagd. Als je er geen antwoord op wil geven mag je dat gewoon zeggen. Wat heb jij beloofd en aan wie? Ik heb ook een belofte afgelegd. Ik weet wat en aan wie.
 15. Willempie

  Waarom komt niet iedereen tot geloof?

  Het lijkt bijna of je de betekenis van het woord "soms" niet begrijpt. God kan jou best dwingen maar Hij verkiest om dat niet te doen. In sommige, uitzonderlijke gevallen doet Hij dat wel. Daar heeft Hij dan blijkbaar een bijzondere bedoeling mee. Maar in het algemeen geldt nu dat er genoeg licht is voor diegenen die willen zien en genoeg duisternis voor diegenen die de duisternis prefereren. Dat is rechtvaardig. Want als dit niet zo zou zijn, zouden we geen vrije wil hebben en vrije keuzes kunnen maken. Oké. Ik ben niet katholiek en heb niet de indruk dat God mij iets oplegt. Ik mag me Zijn kind weten en Hem mijn vader noemen. Dat is het in wezen. En dat is mij genoeg. Maar het heeft wel gevolgen. Alles wat wij denken en doen heeft consequenties. We hebben de vrijheid om van onze samenleving een hel te maken. We hebben de vrijheid om anderen bewust schade te doen. Maar dat is geen echte vrijheid. Want als je God niet wilt dienen, dien je automatisch iets of iemand anders. Die zogenaamde vrijheid, zoals jij die blijkbaar bedoelt, is een illusie.
 16. Willempie

  Waarom komt niet iedereen tot geloof?

  Nog even dan want ik moet zo weer naar mijn werk. Een aardse vader voedt zijn kind op tot dat zelfstandig is. Onze hemelse Vader voedt ons op totdat we perfect zijn. Dat proces zou zelfs na ons aardse sterven kunnen doorgaan. Een kind vertrouwt de aardse vader (en moeder) gewoonlijk blindelings, vooral in het beginstadium. Later begint het kind vaak te denken dat de vader en moeder gek zijn en dat hij of zij het allemaal veel beter weet. Dat geldt voor de aardse verhoudingen, hoewel het "eert uw vader en uw moeder" de enige van de tien woorden is waaraan een speciale belofte gekoppeld is. In het christendom hoort dit dus inderdaad anders te werken. Over wiens wil sterker is blijf ik vooralsnog van mening dat dit niet echt ter zake doet. Nogmaals, indien mijn kind een eigen wil heeft en daarnaar handelt, hetgeen ook de bedoeling is, zegt dat helemaal niets over de sterkte van mijn wil. Mijn wil wordt daardoor niet verzwakt. Als ik mijn kind zou tiranniseren en dwingen zou mijn wil niet sterker worden maar dan zou ik mijn wil eigenlijk ten kwade laten gelden. Je lijkt het niet helemaal goed te begrijpen. God wil ons niet dwingen. Dat is wat ik steeds probeer te zeggen. Dat God ons wel wil dwingen heb ik niet beweerd dus hoe je hierbij komt is voor mij weer onbegrijpelijk. Ik moet nu echt weg. Ik weet niet of het zinvol is hier nog op terug te komen. Heeft ook iets met de wil te maken.
 17. Willempie

  Waarom komt niet iedereen tot geloof?

  Soms dus wel. Ik noemde de voorbeelden. Het lijken nu uitzonderingen te zijn. Dat is iets dat God zelf bepaalt. En uiteindelijk misschien wel ons allemaal, tot onze uiteindelijke redding. Dat hoop ik althans en die hoop is Bijbels gezien niet geheel ongegrond. Maar in het algemeen geldt dat je zelf de keuze zult moeten maken om open te staan voor God's liefde of niet. En voor de hel kun je nu ook al vrijwillig kiezen. Niet verstandig maar het kan wel. Dat geldt al voor in dit leven.
 18. Willempie

  2de coronagolf op komst

  Dat blijkt. Je mag wel iets extra's van ze verwachten, denk ik.
 19. Willempie

  Inspirerende christenen

  Nogmaals Phil Robertson. Zo prachtig dit. En zo duidelijk. Een kind kan het snappen.
 20. Willempie

  Waarom komt niet iedereen tot geloof?

  Ik snap niet zo goed waarom dit niets met elkaar te maken heeft. Testen? Die horen bij de levensschool. Zonder testen kom je geen steek verder. Je leert daardoor jezelf beter kennen. Je begrenzingen maar tevens ongekende mogelijkheden. In een militaire opleiding leer je de eigen grenzen te verleggen en dingen te doen waartoe je jezelf nooit in staat had geacht. Je leert ook om niet op te geven en gewoon door te zetten waar een ander het al lang zou hebben opgegeven. Daarnaast leer je discipline, trouw aan en verantwoordelijkheid voor elkaar. Je wordt voor je leven afhankelijk van anderen en de anderen van jou. Daardoor leer je ook echte vriendschap en kameraadschap kennen, die blijft voor het leven. En je kunt ook je leven moeten opofferen. Maar daar kies je dan allemaal zelf voor. Zo zijn er ook christenen die ervoor kiezen de "moeilijke" weg te gaan i.p.v. de gemakkelijkste weg te volgen. Die testen horen er dan gewoon bij. Boos worden? Er bestaat natuurlijk wel gerechtvaardigde woede. Als mijn kind ervoor zou kiezen andere mensen bewust schade te gaan doen zou ik ook boos worden en daar een stokje voor gaan steken. Dat wil dan nog niet zeggen dat ik mijn kind niet langer liefheb of verwerp. Hij of zij kan immers nog altijd tot inkeer komen. En het blijft toch je kind, hè! Maar dat God grenzen stelt is volgens mij heel erg logisch. Daarzonder had de mensheid zichzelf en deze wereld al lang uitgeroeid.
 21. Willempie

  Waarom komt niet iedereen tot geloof?

  Goed. Ik weet ook niet of ik het helemaal eens ben met die stelling. Ik denk dat God dat wel kan, zelfs tegen je wil in. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar Israël. Hij gaat daar, ondanks de hardnekkigheid van het volk, toch door met Zijn proces en plan. Maar ik denk dat @Modestus het iets anders bedoelt, namelijk dat God ons niet wil dwingen Hem lief te hebben en te vertrouwen. Het is wel het beste voor ons maar we moeten dat zelf ontdekken. In mijn geval ging dat nogal hardhandig, waar ik Hem achteraf ontzettend dankbaar voor ben. Paulus werd ook nogal hardhandig tot de orde geroepen en had daarna niet echt een keus meer anders dan om te gehoorzamen. Uiteindelijk loopt de menselijke geschiedenis een keer ten einde en ten goede maar die rol uit Openbaring, van binnen en buiten beschreven en zevenvoudig verzegeld, kan nu nog door niemand geopend worden. Johannes moest daar erg om huilen toen hij dat zag. God houdt dat lossingsdocument in Zijn hand en overhandigt het uiteindelijk aan de Enige die waardig is om het in te zien en de zegels te verbreken.
 22. Willempie

  Inspirerende christenen

  Dat is het helemaal. Ik vind het zelf heel mooi ooit ontdekt te hebben dat wij God zelfs het meeste eren door gewoon voor alles volledig op Hem te vertrouwen, dus ook als het niet gaat zoals wij willen. Als je de Bijbel daarop naslaat lijkt God dat erg te waarderen. Het is voor onszelf natuurlijk ook het allerbeste.
 23. Willempie

  Inspirerende christenen

  Dat is waar. Je zult op een gegeven moment moeten buigen om te kunnen ontvangen. Een andere oplossing is er niet.
 24. Willempie

  Inspirerende christenen

  Dan hoop ik dat hij, na het afgooien van alle geestelijke en kerkelijke ballast, uiteindelijk weer terechtkomt bij de hoeksteen van het universum, namelijk Jezus. Ik krijg de indruk dat hij diep in zijn hart weet dat er geen alternatief is. Maar ik word zelf niet geïnspireerd door "christenen" die alleen maar theoretiseren.
 25. Willempie

  2de coronagolf op komst

  Nee. Heb dat niet gezien. Zal er nog even naar kijken. Maar hij is geen rechter.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid