Spring naar bijdragen

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  4349
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Willempie geplaatst

 1. Willempie

  Ordained priesthood

 2. Willempie

  Vraag maar raak

  Het Judaïsme boeit me omdat het iets zinnigs heeft te vermelden. Het christendom komt ook voort uit het jodendom. Mijn mening over Trump, die drie jaar geleden nog voorzichtig optimistisch was, is inmiddels bevestigd. Ik beschouw Trump als een direct ingrijpen van boven om onze totale ondergang nog wat uit te stellen en ons nog een laatste kans te geven. Wat ik niet had verwacht is dat Trump het zo lang zou volhouden.
 3. Willempie

  Ordained priesthood

  Dat is helaas waar. Veel atheïsten gebruiken de verdeeldheid in het christendom als excuus.
 4. Willempie

  Ordained priesthood

  In onze westerse, gekerstende wereld dus wel. Er was geen andere kerk. Luther, Calvijn, Erasmus en Pascal hadden maar één kerk. De reformatie is begonnen binnen die kerk en niet daarbuiten. De afscheiding die ten gevolge van die reformatie ontstond werd door Blaise Pascal gekarakteriseerd als "de geest van afscheiding". Hij lijkt een profeet te zijn geweest want de afscheidingen hebben zich doorgezet tot meer dan tweeduizend verschillende denominaties. Overigens is het nu ook weer niet zo, zoals veel atheïsten graag beweren, dat al die verschillende denominaties wezenlijk van elkaar verschillen. Verreweg de meeste verschillen bestaan meer op organisatorisch niveau dan op leerverschillen. De mensheid heeft zich, onder andere, schuldig gemaakt aan de vernietiging van zo'n slordige tweehonderd miljoen mensen in de vorige eeuw.
 5. Willempie

  Ordained priesthood

  Ik ben, net als jij, lid van de menselijke samenleving, die ongelooflijk afgrijselijke misdaden heeft begaan. Het is niet wijs om onze collectieve schuld af te schuiven op andere mensen of instituten. Ik zie instituten als lichamen, dus als omhulsels, die kunnen zondigen of ziek kunnen worden, maar nochtans de functie hebben om de ziel te omhullen en te beschermen. Er zijn altijd mensen binnen de katholieke kerk geweest die gewoon heel nederig en oprecht Jezus probeerden na te volgen. Indien jij de Kerk afwijst kun jet netzogoed de hele mensheid afwijzen.
 6. Willempie

  Ordained priesthood

  Daarom schreef ik ook "in onze wereld". Ik bedoel dit geografisch. Ik ben op de hoogte van de kerkgeschiedenis.
 7. Willempie

  Vraag maar raak

  Het gaat over dieren. Niet over mensen.
 8. Willempie

  Offeren

  Het Hebreeuwse woord hiervoor is korban. Dat betekent: naderbij brengen. Wat het uitbeeldt is dat de mens, geschapen naar God's beeld en als heer van de schepping, die schepping weer met God verbindt. De vier poten van het offerdier werden aan elkaar vastgebonden tot één. De vier beeldt, als de gekwadrateerde tweeheid, de uiterste grens aan van deze wereld zoals die zich kan ontwikkelen na van het eten van de boom der kennis van goed en kwaad. Het is de taak van de mens om die wereld weer als eenheid nader bij God te brengen. Dit is exact wat de Mens Jezus heeft volbracht. De oudtestamentische offers zijn daar voorafschaduwingen van.
 9. Willempie

  Ordained priesthood

  Niet nodig, broeder. Ik begrijp best wel wat je bedoelt.
 10. Willempie

  Ordained priesthood

  Wat ik bedoel met de moederkerk is dat alle verschillende denominaties terug vertakken naar de katholieke kerk. Ooit was er in onze wereld geen andere kerk.
 11. Willempie

  Offeren

  Volgens de joodse uitleg is het schema als volgt. Bovenaan, in het midden, de hele tortelduif. Daaronder, aan weerskanten, de verdeelde koe, de verdeelde geit en het verdeelde ram. Onderaan, in het midden, de jonge duif. De jonge duif en de tortelduif zijn van dezelfde soort maar de ene is een latere verschijning van de eerste. Met deze indeling is het schema van de schepping weergegeven. De ongedeelde één als begin, als uitgangspunt, waarna de tweedeling komt. Dan komen de wereld van de eerste drie dagen en die van de tweede drie dagen, ook gedeeld, met tenslotte de wereld van de zevende dag, weer als één en weer van dezelfde hoedanigheid als de oorsprong. Aan Abraham wordt dus verteld hoe de schepping is, hoe de wereld is gemaakt. Er wordt ook getoond hoe die tijd van de tweeheid een angstwekkende tijd, is, een verterende tijd, dikke duisternis en een rokende oven. Een vurige fakkel gaat tussen die stukken van de tweeheid door. Een roofvogel wil aanvallen maar Abraham jaagt hem weg. Het is de wereld in tweeheid, die echter weer uitloopt in de eenheid. Want het vierde geslacht keert terug. Het vierde is weer de ongedeelde vogel.
 12. Willempie

  Ordained priesthood

  Ik ben inderdaad niet katholiek. Nadat God mij gered heeft heb ik me laten dopen in een charismatische baptistenkerk in Zuid-Afrika. Ik ben echter nooit lid geworden van een denominatie. Maar ik erken wel, mede dankzij jou, dat de katholieke kerk hier in onze westerse wereld de oudste papieren heeft. Ik heb ook contact met veel katholieke geloofsgenoten. Ik ben heel bewust nooit lid geworden van een kerk, omdat ik de verdeeldheid verafschuw, maar indien ik dat wel zou doen zou het de katholieke kerk moeten zijn omdat die toch de moederkerk is.
 13. Willempie

  Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

  Ik ben dit niet met je eens. De Bijbel leert ons gewoon nog steeds dat hoogmoed wordt vernederd en nederigheid verhoogd. De misdaden die er in naam van het christendom zijn gepleegd gingen rechtstreeks tegen de Bijbel in.
 14. Willempie

  Wat deed jou glimlachen vandaag?

  Geweldig! Dat geeft een mens weer hoop. Er zijn dus nog steeds veel goede en lieve mensen. Daarom en alleen daarom bestaan we nog. En daarom heeft God ons geschapen, ondanks alle verschrikkelijke dingen die de mens ook kan doen.
 15. Willempie

  Ordained priesthood

  Maar je mag niet getrouwd zijn? Of zijn ze daar al wat soepeler mee? Ik zou het zelf nog wel willen maar ben wel gehuwd.
 16. Willempie

  Ordained priesthood

  Is er een leeftijdslimiet aan verbonden?
 17. Willempie

  Donkere nacht van de ziel (woestijnervaring)

  Ik zie ons leven hier als leerschool voor het komende Koninkrijk. Het is inderdaad geen leuk spelletje maar alleszins de moeite waard. We laten ons hier vormen en onderwijzen voor onze toekomstige taak. Maar als we niet leren lief te hebben zullen we ongeschikt zijn om verantwoording te dragen. Roddelen, lasteren, haten en oordelen zonder alle feiten te kennen horen niet thuis in dit Koninkrijk. Wat ik eigenlijk wil zeggen is: "Houdt moed, laat je niet ontmoedigen en richt je blik op de Meester. Bid zonder ophouden, doe wat God je opdraagt en wees niet bang." Ik bid dat God je mag troosten en sterken en dat Hij duidelijk tot je hart zal spreken. Moge Hij je Zijn vrede geven die de wereld niet kan geven.
 18. Willempie

  Muziek topic

 19. Willempie

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  Indien die schijnbare tegenstellingen er niet zouden zijn, zou het allemaal bijzonder gekunsteld overkomen, net alsof het allemaal louter (afgesproken) mensenwerk was. Juist dan zou er alle reden tot wantrouwen zijn. En nee, er is nooit gepoogd die weg te vlakken. Apologetiek heeft er weinig tot niets mee te maken en het synoptische vraagstuk al evenmin. Wat het diatessaron er in jouw beleving mee van doen heeft begrijp ik niet. Onze manier van denken verschilt blijkbaar aanzienlijk. Misschien heb je je een beetje te veel laten beïnvloeden door de verkeerde mensen. Maar nogmaals: Ik denk dat onze (onjuiste) westerse manier van denken er ook mee te maken heeft dat we tegenstellingen menen te zien waar die helemaal niet zijn. Het was trouwens pas in de late middeleeuwen dat er mensen over die zogenaamde problemen begonnen te schrijven en het werd allemaal keurig en kundig weerlegd. De "nieuwe atheïsten" lijken te menen dat zij iets nieuws hebben ontdekt en zelfs dat het iets met toegenomen kennis of wetenschap te maken heeft maar dat is volledig onjuist.
 20. Willempie

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  Die ogenschijnlijke contradicties bevestigen voor mij juist de betrouwbaarheid van de (schrijvers van) de boeken. Het feit dat er blijkbaar nooit is gepoogd om die "weg te vlakken" is voor mij een bevestiging van de betrouwbaarheid van de mensen die die boeken hebben bewaard en aan ons overgeleverd. Kun je me volgen?
 21. Willempie

  Boekentopic

  Het laatste boek van Jonathan Cahn. Indrukwekkend! Ben benieuwd wanneer zijn boeken eens in het Nederlands worden vertaald. Of misschien moet ik het zelf maar proberen? Als niemand het doet gebeurt het nooit. 😔
 22. Willempie

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  Het is goed dat je over deze zaken nadenkt. Zelf heb ik het nog nooit als problematisch gezien. God als rechtvaardig, in de zin van de orde handhavend. Jezus als God's vertegenwoordiger in de schepping, als Mens (tweede Adam), die juist als volkomen mens de menselijke zwakheid begrijpt. Zo trad Hij ook op. Verdachte? Niet echt. Hij was volkomen onschuldig en de mensen wisten dat eigenlijk ook wel. Jezus had geen kwaad gedaan. Hij had de wet als mens vervuld, voor ons en namens ons. Hij is door de mensheid ter dood gebracht omdat Hij niet "paste" in deze zondige wereld. Hij is de ultieme zondebok waardoor andere zondebokken onnodig zijn. Een goede analyse.
 23. Willempie

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  Al die zogenaamde contradicties zijn al en breed weerlegd, in de zeventiende eeuw al. De uitleggingen over de TeNaCH gaan natuurlijk veel langer terug. Je denkt toch niet dat de schrijvers van de Bijbelboeken gek waren? Of wel? Maar waarom zou Jezus niet rechter en advocaat kunnen zijn? Leg eens uit. Volgens mij zoek je problemen waar ze niet zijn.
 24. Willempie

  Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

  Beide. En volkomen rechtvaardig. In de Grieks-Hellenistische denkwereld waarin wij leven denken we dat we altijd keuzes moeten maken tussen het ene of het andere. Er kan immers maar één waarheid bestaan en al het andere moet daarom onjuist zijn. Dan loop je in de Bijbel tegen ontelbare ogenschijnlijke contradicties aan, vaak zelfs al in één boek van dezelfde schrijver. De denkwijze die zich openbaart in de Bijbel is volkomen anders. Het is dag en het is nacht, tegelijkertijd. Dat kan eigenlijk niet en toch is het natuurlijk gewoon waar. Het is onze manier van denken die ons is aangeleerd die ons in de problemen kan brengen. We moeten ons dus aanpassen als we de Bijbel willen begrijpen. Het is allemaal gewoon de waarheid.
 25. Willempie

  Muziek topic

  Nog een keer, met een reactie die me aansprak: Love isn't smiling and hugging people all the time . . . love isn't being relentlessly optimistic about a good ending . . . . love isn't sensational and something to put up in flashing lights . . . . love is sincerity spoken with one's own voice . . . . it's telling the truth even when the truth is ugly . . . . the truth of personal experience, the truth of witnessing horror and not pretending it's something else . . . . in our lives Dylan has proven that the pen is mightier than the sword and that sincerity is more meaningful than pretty words spoken with a smile.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid