Spring naar bijdragen

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  4355
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Berichten geplaatst door Willempie


 1. 34 minuten geleden zei Dat beloof ik:

  Mensen die huilen over hun eigen goedheid, ik word daar een beetje misselijk van. Wat een nep ook. Je ziet hem omhoog kijken in de lampen (52:10- 52:20) en dan gaat hij tranen (52:30). Ja, bekend trucje. Prager gaat er direct daarna nog een dunnetjes overheen (53:15): "This is so powerfull, ff that didn't prove my instinct was right, nothing will" Er zullen altijd mensen zijn die er in trappen. Maar ik moet hem complimenteren: hij verdient er erg goed mee.

   Jou raakt het dus niet. :# Wat raakt jou?


 2. 9 uur geleden zei nikie90:

  Was er al een drieeenheid voor de creatie of is dat later ontstaan? Wat was de schepper (één of drie?) voordat de aarde gemaakt was? Als Jezus een schepping is volgens @Aristarkos betekent dat dat er geen drieeenheid was voor de creatie? 

  Misschien helpt het als we hier ons lineaire tijdsdenken los laten. God staat boven (maar niet buiten) de tijd. God's Zoon komt uit God voort. Dus niet ergens lang geleden maar altijd. Dit geldt overigens eveneens voor de schepping.


 3. 13 minuten geleden zei Fundamenteel:

  Beeld je maar eens in wanneer dit andersom was. En daar zit een grote kern van het probleem. Het westen en Israël worden constant op de orde geroepen, maar nooit andersom, nooit.  Dat er vandaag nog mensen zijn die Nelson Mandela prijzen gaat er bij mij niet in. We zouden beter eerlijk zijn over de geschiedenis dan fouten van anderen te verhullen en die van "ons" te overdrijven.

  Nelson Mandela is veroordeeld wegens gewelddadig terrorisme, en terecht. Maar na een lange tijd in de gevangenis is hij er als een gelouterd mens uitgekomen. Mandela is als president m.i een zegen voor Zuid-Afrika geweest en heeft een bloedige burgeroorlog voorkomen. De huidige president en zijn aanhangers zijn uiterst corrupt en voeren het land naar de afgrond. En dat terwijl het zo'n prachtig land is met prachtige mensen en overvloedige rijkdom.


 4. 1 minuut geleden zei Fundamenteel:

  Begrijp me niet verkeerd. Ik wens mensen geen onheil toe. Zeker niet! Maar als je boeren gaat vermoorden, moet je achteraf niet klagen over hongersnood.

  Nee, dat was eenvoudig voorspelbaar. Als je de voedselproducenten van hun land afjaagt krijg te te maken met voedseltekorten. Dat is niet zo moeilijk. De Zuid-Afrikaanse machthebbers lijken niets van hun bovenburen te hebben geleerd. Ze worden dan ook voornamelijk gedreven door haat en niet door verstand.


 5. 1 uur geleden zei Fundamenteel:

  Afrika wijst het westen aan voor hun ellende. Terwijl ze beter eens naar hun corrupte leiders wijzen en in eigen boezem tasten. Kijk eens naar Zuid Afrika en Zimbabwe. In Zimbabwe moesten alle blanken weg, wat volgde? En nu zouden wij compassie met deze mensen moeten hebben? No way in hell.

  ik heb veel compassie met de gewone mensen daar. Ik heb er lang gewoond en veel op gereisd. Het zijn voor het overgrote deel lieve mensen die alles voor je over hebben. De corrupte leiders die de boel vergallen worden altijd ondersteund door westerse mijn- en oliemaatschappijen. ik mag het niet zeggen maar doe het toch. Voor verreweg de meeste landen in Afrika was de tijd dat ze koloniën waren de beste voor alle inwoners. Die tijd heeft voor bijvoorbeeld Angola en Mozambique helemaal niet lang geduurd. We spreken over enkele tientallen jaren. De beslissing van de Portugese regering om die landen officieel tot koloniën te verklaren was om er orde en recht te brengen. Voor die tijd werden die landen uitgebuit door multinationals. De ambtenaren die er toen naar toe werden gestuurd waren voor het overgrote deel gewone mensen die het beste voor het land en de bewoners voorhadden. Nadat de landen gedekoloniseerd en zogenaamd vrij waren namen de multinationals de boel weer over. Die leggen aan niemand verantwoording af en hun enige motivatie is zoveel mogelijk winst maken. Ze hebben genoeg geld en macht om stromannen aan te stellen om hun belangen te behartigen en doen dat dan ook zo'n beetje overal in Afrika. Het is een dieptreurige situatie. Momenteel is China bezig het continent over te nemen, vanwege de grondstoffen. China heeft veel geleerd van de fouten die de Europese landen in Afrika hebben gemaakt en voor veel Afrikanen is de Chinese overname een zegen. Waarom ze het niet zelf kunnen is een lang verhaal. In het kort: Het interesseert ze gewoon te weinig. Ik spreek nu uiteraard veralgemeniserend maar Afrikanen leven van dag tot dag.  


 6. Ik geloof niet eens onvoorwaardelijk in overbevolking, wel in verstedelijking, leegloop van natuurlijke voedselproductiegebieden, monocultuur (met grote dank aan de "groene revolutie allesweters" 😢) met alle nadelige gevolgen van dien, overconsumptie, vluchtelingenstromen door oorlogen, klimaatveranderingen door ontbossing, zeer ernstige vervuiling van het leefklimaat enzovoorts enzovoorts. Afrika bijvoorbeeld zou zeer wel in staat moeten zijn nog veel meer inwoners te voeden en van de eerste levensbehoeften te voorzien dan nu het geval is. Het is vruchtbaar en rijk genoeg. Helaas.......


 7. 4 minuten geleden zei sjako:

  Hier koppel je toch de twee groepen aan elkaar (de 144.000 (eerste groep) die tijdens de grote verdrukking (tweede groep) tot geloof zullen komen. Maar dat kan dus niet omdat de tweede groep uit alle natiën, talen etc komen.

  O wat erg! Wanneer ga je nu gewoon eens goed lezen wat de ander schrijft? Of moeten we de moed maar helemaal opgeven?


 8. 4 minuten geleden zei sjako:

  Als je zegt dat de 144.000 en de grote schare dezelfde zijn wel.

  Nogmaals: Niemand heeft dit volgens mij gezegd, @Kaasjeskruid niet en de schrijver van zijn citaat ook niet. Het is mij een raadsel waarom jij denkt van wel. Indien je dus op deze wijze doorgaat gaan we nog meer langs elkaar heen praten dan alreeds het geval is. Voor alle duidelijkheid: De 144.000 verzegelden zijn niet dezelfden als de de ontelbare schare die uit de grote verdrukking komt. Je hoeft dit dus helemaal niet aan te tonen want dat is ons volkomen duidelijk.

  2 minuten geleden zei sjako:

  Als dit de 144.000 Joden zijn die tijdens de grote verdrukking worden gered dan koppel je toch deze groepen aan elkaar? Of heb ik het verkeerd begrepen?

  Nee en ja: Je begrijpt het blijkbaar verkeerd.


 9. 15 minuten geleden zei Fundamenteel:

  En wat is dan het verschil met een kind kaalscheren of een hoofddoek aan doen? :-)

  Vrijwillig je hoofd kaalscheren of een kind voor straf kaalscheren zijn toch wel erg verschillende zaken. Het laatste is gewoon een vorm van ultieme vernedering en dus heel erg fout. Met een hoofddoek is het volgens mij ook niet goed te vergelijken. Mijn moeder droeg ook altijd een hoofddoek als ze buiten kwam. Dat was gewoon een oude gewoonte. Streekgebonden klederdracht, daar is toch ook niets verkeerd mee. Of wel?


 10. 12 minuten geleden zei sjako:

  Jawel. In Openbaring 5:8-10 en Openbaring 20:6 kan je dat zien. De 24 oudsten die daar worden genoemd zijn hetzelfde als de 144.000. Ze kennen een nieuw lied (wat ook over de 144.000 wordt gezegd). Ook wordt gezegd dat ze uit de mensheid gekocht zijn (wordt ook gezegd over de 144.000).

  In Openbaring 20:6 wordt gezegd dat ze deelhebben aan de eerste opstanding, de eerstelingen dus. (zie punt 4 en 6 uit m'n vorige antwoord)

  Er staat niet dat de 24 oudsten dezelfden zijn als de 144.000 verzegelden. De rest van je opmerkingen vind ik niet eens relevant m.b.t. het onderwerp. Dat worden ze alleen maar als je alles op een bepaalde wijze wilt invullen om het in een bepaalde leer in te passen. Dat die leer of visie vervolgens ook nog eens verkondigd wordt als de absolute en enige waarheid is zeer verwerpelijk. Indien er binnen een groepering geen verschillende visies of uitlegging (mogen) bestaan is dat m.i. eveneens bijzonder verwerpelijk en afschuwelijk eng. Het spijt me voor jou want ik denk dat je wel van goede wille bent maar je hebt jezelf naïef overgeleverd aan roofgierige wolven.


 11. 8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

  Onlangs van een voorganger van een gemeente vernomen dat het 144.000 joden betreft die tijdens de grote verdrukking tot geloof zullen komen. Dit lijkt mij een plausibele interpretatie.

  https://www.gotquestions.org/Nederlands/144000.html

  Dit lijkt mij ook een plausibele verklaring. We krijgen dan twee getuigen/profeten te Jeruzalem, mogelijk Elia en Mozes of Henoch, met bijzondere krachten en een zeer krachtige boodschap. Dan 144.000 Joodse zendelingen (Dat is best veel hoor, vergeleken met het huidig aantal zendelingen ter wereld.) en daarna zien we een ontelbare schare die tijdens de grote verdrukking tot geloof komt. We lezen ook dat op een gegeven moment heel Israël zich zal bekeren. En zo zou God dan toch tot zijn doel komen met Israël en veel profetieën m.b.t. Israël en de overige volkeren gewoon letterlijk vervuld worden.


 12. 14 uur geleden zei sjako:

  De discipelen zouden op tronen zitten. De 144.000 zitten op tronen. Conclusie: de discipelen behoren tot de 144.000. Dat is toch niet moeilijk te begrijpen?

  Er staat niet dat die 144.000 op tronen zitten. Er wordt niet eens verband gelegd tussen die 144.000 en heerschappij, wel met Israël en eerstelingen (Er volgen er dus meer, de ontelbare schare?).  


 13. 33 minuten geleden zei Fundamenteel:

  Scheren orthodoxe Joodse vrouwen zich dan niet kaal? 

  Veel wel, zodra ze trouwen, niet allemaal. Zo zijn er wel meer Joodse gebruiken die niet echt Bijbels zijn maar meer op menselijke tradities berusten, zoals bijvoorbeeld het dragen van hoofdbedekking en zelfs zwarte (rouw)kleding door mannen, vanwege de verwoesting van de tempel. Als je het uitzoekt zijn er altijd wel redenen of motivaties voor maar in onze cultuur komt het natuurlijk nogal vreemd over. Er zijn ook Joodse sektes die erg extreem en onverdraagzaam zijn, zoals dat in de tijd van Jezus op aarde ook al het geval was. Gelukkig vormen ze een minderheid. Het merendeel van de Joden is trouwens nu nog atheïst of agnost. 


 14. 9 uur geleden zei dingo:

  Hij had wel een celstraf mogen krijgen, dit is gewoon kindermishandeling. En het maakt mij geen biet uit of het iemand is die zijn kind teksten uit de Bijbel, de Koran, Dawkin of Das Kapital laat overschrijven. In alle gevallen is zo'n straf geven kindermishandeling.

  Er gebeuren afschuwelijke dingen, waarvan sommige te erg zijn om op te noemen. Dat wil niet zeggen dat God's richtlijnen niet goed en voor ons eigen welzijn zijn. Het toont wel aan dat mensen in duivels kunnen veranderen en in staat zijn alles wat goed is kapot te maken. Dan werkt niets meer normaal. Als alle mensen door rood gaan rijden helpen de verkeersregels niet langer. Dan moet er dus iets anders gebeuren om de weg (de wereld) weer leefbaar te maken. God's regels worden niet ongedaan gemaakt door mensen die er geen enkele boodschap aan hebben.


 15. 3 uur geleden zei sjako:

  Het strookt wel degelijk met de rest van de Bijbel. Neem bijv Lukas 22:30. Daar wordt het verbond dat wordt gesloten met Zijn discipelen verbonden aan het op tronen zitten om de 12 stammen van Israël te oordelen. Als je als op tronen zit, dan ben je een koning.

  Dat gaat over de twaalf leerlingen en over de stammen van Israël en niet over de 144.000 eerstelingen (want zo worden ze wel genoemd) uit de stammen van Israël. Wat je aanvoert heeft dus werkelijk niets met het onderwerp van doen.    


 16. 33 minuten geleden zei sjako:

  Dus zijn we het eens? Dit is wat ik al de tijd al beweer.

  Niet over die 144.000 verzegelden (want er staat niet eens gezalfden). Dat is een eigen invulling van het WTG die helemaal niet strookt met wat ik in de Bijbel lees.


 17. Zojuist zei Fundamenteel:

  En dan nog de heilige stad die nu omsingeld is... 

  Dit is de tijd, we zijn de generatie van de eindtijd. Mass extinction. 

  Maar ook een ontelbare schare die gered gaat worden, waarvan de oogjes ineens opengaan. Alles heeft een bedoeling in God's plan. De mensheid wordt massaal gedwongen om te kiezen tussen goed en kwaad. Het grijze tussengebied is rap aan het verdwijnen. Neutraal blijven wordt steeds onmogelijker. Straks is het kiezen tussen gehoorzaamheid aan de mens van zeer grote zonde of de Schepper. Tijdens de grote verdrukking gaat in het laatste geval je kop eraf. Het zij zo. Buigen voor de vijand zal voor veel mensen gelukkig toch een stap te ver zijn, als het er echt op aankomt.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid