Spring naar bijdragen

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  4157
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Berichten geplaatst door Willempie


 1. 7 minuten geleden zei TTC:

  Jezelf deflateren? Het is kwestie van herstel van het strikt inflatoire denken, dat kan door te gaan omdenken en deflatie terug een plaats te geven in het denken en daar creatief mee te zijn. Op die manier zie je bijvoorbeeld dat de mensheid strijd levert tegen een schuldenberg die eigenlijk niet bestaat, tenzij we deze in stand houden door de manier hoe we daarover denken. De ontwijking is dat wat we vervolgens zien op deze berichtgeving, waarmee het zien van weerzinwekkende omstandigheden zich als spontaan aandient voor wie het zien wil, en ook durft te (h)erkennen. En dat is nog heel wat anders dan gedurig mensen aanvallen en stigmatiseren, zelfs zonder enige notie te hebben waar het inhoudelijk om gaat, iets dat natuurlijk ook niet kan zonder er eerst ernstig over nagedacht te hebben.

  Zelfs indien het schuldenprobleem wordt opgelost zijn we nog helemaal niet bij het echte probleem. Het schuldenprobleem is slechts één van de vele symptomen van een verziekt systeem.


 2. 21 minuten geleden zei TTC:

  Ik heb het niet over oplosmiddelen en bestrijdingsmiddelen, het gaat over mensen die het in deze samenleving bijzonder moeilijk hebben. Onderstaande kenmerken verwijzen hiernaar, als we dat diepgaander onderzoeken dan blijken er gegronde redenen om ons zorgen te maken maar dat wordt maar al te vaak onthaald op wat ik onbewust stigma zou willen noemen. Er bestaan nogal veel psychische afweermechanismen wat dat betreft.

  j7Mxbwf.png

  Zeer ernstig inderdaad en de medische wetenschap staat hier vrijwel machteloos tegenover. Ik denk dat een liefdevolle kerkgemeenschap, waar je gewoon jezelf mag zijn, hier wel uitkomst kan bieden.


 3. 1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

  Iemand die zich vandaag de dag uitgeeft als profeet is gewoonweg een leugenaar.

  Ja, daar kan ik wel mee instemmen. Als iemand zich zelf uitgeeft voor profeet is er alle reden tot argwaan. Zelfs indien ik over profetische gaven zou beschikken zou ik mezelf nooit een profeet durven noemen.

  51 minuten geleden zei Dat beloof ik:

  Oei, dan blijft er niet veel over.

  Dat valt wel mee.

   

  9 minuten geleden zei Mullog:

  Het zou wel eens leuk zijn als  er een profetie zou zijn waarvan degene die hem hoort hem kan begrijpen en weet wat er gaat gebeuren in plaats van dat er eeuwen na een profetie met terugwerkende kracht beredeneerd moet worden wat er bedoeld zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld, de JG's roepen al tijden dat de tekenen duidelijk zijn, de eindtijd is zo goed als hier, de einddatum al verschillende keren genoemd. En wat gebeurt er? Helemaal niks😊

  Ook dat valt wel mee. Je weet ondertussen vast wel dat ik absoluut niets heb met enge sektes, zoals het WTG, maar ik neem wel nog steeds profeten waar. 


 4. 1 uur geleden zei VoiceKiK:

  Zoals wij allemaal weten werden er in het oude testament profeten genoemd die uit de wil en naam van god handelden. We hebben natuurlijk geen letterlijke beschrijving van elke dag in hun leven dus misschien zijn er in de oude geschiedenis van het Christendom best wel wat vreselijke dingen gebeurt in de naam van god. Nu heb ik het over de profeten en niet de tempeliers. Zoals wij ook weten spreken veel terroristen tegenwoordig ook uit de naam van god. Ook deze mensen beweren god zijn wil te kennen. Hoe weten wij nou of het lariekoek is of dat het echt ? Hoe weten we dat een extremist geen profeet is? En hoe weten wij dat de profeten zulke lieverdjes waren als in de bijbel beschreven? Misschien zijn zij net zo extremistisch als de terroristen van nu. Misschien zijn de oude profeten wel terroristen uit het verre verleden. 

  De Bijbel geeft daar een duidelijk antwoord op. Aan de vruchten herken je de boom. Als de profetieën niet letterlijk uitkomen heb je te maken met valse profeten. Maar profeten vertellen niet alleen maar wat er gaat gebeuren. Ze geven God's woord door. In de TeNaCH spreken profeten van God altijd tegen onrecht en de onherroepelijke gevolgen daarvan.


 5. 1 uur geleden zei Dolce Vita:

  Daar zal Israël in de grote verdrukking dan lekker weinig aan hebben. De rotzakken. Ik ben ervan overtuigd dat Israël ook een flinke hand heeft gehad in 9/11

  En ondertussen is Canada in een socialistische dictatuur aan het veranderen. Je hebt je focus verkeerd.

   


 6. 36 minuten geleden zei Mullog:

  Maar veel wel 👹

  Volgens onze massamedia wel, ja. Die bepalen tegenwoordig voor ons wie we aardig moeten vinden en wie niet. Zeer onrustbarend, vooral als je kennis neemt van wie in de media investeren terwijl het waarachtig geen goede investering meer is.


 7. 14 minuten geleden zei Mullog:

  Dan had je daar @Dolce Vita op aan moeten spreken, want die begon met vergelijken. 

  Dat deed ik toch? Of was ik te subtiel?

   

  15 minuten geleden zei Mullog:

  Verder heb je gelijk over mijn mening over Trump. Iemand die zegt dat hij een "great day" heeft gehad  en met zijn duim omhoog op de foto gaat als hij de slachtoffers van een shooting heeft bezocht daar is iets ernstigs mee mis. 

  Dat mag. Er is volgens mij iets ernstigs mis met deze hele wereld. Zelf denk ik dat we heel erg moeten oppassen voor het zondebokmechanisme, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is namelijk niet zo dat alle problemen worden veroorzaakt door Trump of Poetin of zo. En zodra onze massamedia iemand heel erg zwart beginnen te maken word ik heel erg wantrouwend. Dat was namelijk niet het geval met Hitler, Mussolini, Stalin, Mao en Pot. Nog een verschilletje.


 8. 11 uur geleden zei Mullog:

  Eens even kijken, er loopt hier ene @Fundamenteel rond die te pas en te onpas iedereen die hem niet bevalt met Hitler vergelijkt. Ik kan mij niet herinneren daar ooit enige bezwaar van jou over gehoord te hebben. Nu zegt @Dolce Vita dat Hitler geen salaris ontving zoals Trump nu ook niet schijnt te doen. Dan maak ik de opmerking dat beiden ook geen belasting betalen (ook een overeenkomst) en nu is opeens het huis te klein.

  Vind je dat zelf ook niet een rare reactie @Willempie? Al is het maar een beetje?

  Sorry maar ik vind dit een beetje kinderachtig, net zoiets als het spelletje "zoek de verschillen". Want wat moet de conclusie dan zijn? Dat Trump net zo verdorven is als Hitler of dat Hitler zo slecht nog niet was? Het kan namelijk allebei en het is daarom nietszeggend en zinloos. Vandaar dat ik de opmerking maakte dat Hitler ook niet rookte en zo kan ik nog wel een paar overeenkomsten bedenken. Ik kan ook wel wat verschillen bedenken. Trump heeft geen snorretje. Even interessant en waardevol.


 9. 4 uur geleden zei Mullog:

  Hitler betaalde geen belasting en uit het artikel dat mijn bron is kan ik niet halen dat hij van zijn salaris afzag. Eerder dat hij zijn positie gebruikte om van de overheid geld af te troggelen (bron). Trump betaalde tussen 1985 en 1995 ook geen belasting (bron) en is de eerste president sinds Nixon die niet vrijwillig inzage geeft in zijn belastingaangiften. Wat hij tussen 1985 en 1995 flikte lijkt mij dubieus, op zijn zachtst gezegd. Nee dan onze Trix! Die staat haar AOW af aan een goed doel :-) 

  De vergelijking van Trump met Hitler gaat op alle punten mank en is ongepast. Het is ongefundeerde retoriek van zijn tegenstanders en meer niet. De tactiek is duidelijk en wordt al vele jaren toegepast.


 10. 15 minuten geleden zei TTC:

  Bij beperkte- en/of begrensde rationaliteit worden tal van beschikbare opties buiten het cognitieve speelveld gehouden, hebben die voorbeelden al meermaals gegeven maar dan blijkt dat die interesse plots heel iets anders wordt. En zo komen we eenvoudig tot die angst voor vrijheid, alsof er een verkramping plaatsvindt wanneer die vrijheid zich aanbiedt. Vanuit dat perspectief bekeken wordt ook die misleiding des te transparanter, zelfs op een manier dat het bijna ongeloofwaardig wordt.

  Er is maar één manier om werkelijk vrij te worden en dat is om Jezus in ons hart toe te laten en Hem te gehoorzamen. Alleen dan worden we werkelijk mens en waarlijk vrij. De rest is niets anders dan illusionair.


 11. 11 minuten geleden zei TTC:

  Onwetendheid heeft zo z'n gevolgen, mensen alsmaar schrik aanjagen ook.

  We hoeven niet onwetend te zijn. God heeft ons de Bijbel gegeven en die is uitermate duidelijk. God heeft ons geschapen met een vrije wil en we kunnen er voor kiezen Hem te gehoorzamen of niet. Die keuze heeft wel ernstige consequenties en die worden ons ook duidelijk in de Bijbel uitgelegd. We kunnen dat serieus nemen of niet maar onwetendheid is niet nodig en geen excuus. Onwetendheid komt vooral voort uit ongeïnteresseerdheid, hetgeen een ernstige zonde tegen de Schepper is. Voor wat betreft mensen schrik aanjagen beschouw ik dat meer als waarschuwen. Het zijn ernstige zaken waarover we het hebben en onze keuzes hebben ernstige gevolgen, voor onszelf maar ook voor de rest van de schepping. Het is dus ontzettend belangrijk het uiterst serieus te nemen en ons niet te laten misleiden en verblinden door de duivel. 


 12. 35 minuten geleden zei TTC:

  Het is werkelijk zo, bij beperkte- en/of begrensde rationaliteit worden tal van beschikbare opties buiten het collectieve besluitvormingsproces gehouden waardoor een reeks perverse effecten tot normaliteit verheven worden, en binnen die context wordt goedwillend naar oplossingen gezocht zonder doorbraak. Het toelaten van derde orde veranderingen kan hier dan wel soelaas bieden maar is makkelijker gezegd dan gedaan, in hoeverre begrepen zelfs als bedreigend ervaren voor diegenen die hier niet mee vertrouwd zijn. Vanop een afstand bekeken is deze situatie tragisch absurd en een poging wagen hieraan iets te verhelpen quasi onmogelijk, niet door het gemis aan inspiratie en sociale alternatieven maar door het gebrek aan aandacht en de bereidheid tot co-creatieve samenwerking. Ergo, het is rationeel doordacht niet zo moeilijk om je bewust te worden van wat de gevolgen zijn van onwetendheid, het doet hartenpijn om er elke dag getuige van te zijn.

  Vergeet de demonische invloeden niet. Zonder die serieus te nemen kunnen we er altijd over blijven denken en praten zonder er ooit iets van te begrijpen. Er is werkelijk niets menselijks aan mensenhaat en sadisme. Het is gewoon duivels, zoals Jezus ook onomwonden zei. De uitdrukking "addergebroed" mag sommigen zeer tegen de borst stuiten maar Hij spreekt gewoon de onverbloemde en harde waarheid. Als we God en/of mensen haten zijn we van de duivel. Punt.


 13. 6 uur geleden zei TTC:

  Je zei dat het geen angst voor vrijheid is, vandaar de vraag wat je hier dan zelf mee bedoelt. Het is term naar het werk van Erich Fromm.

  Wel, ik ken het niet. Ik was al op mijn zestiende de deur uit en heb altijd gedaan wat ik zelf wilde. Haat en sadisme zijn rechtstreeks afkomstig van de duivel en zijn handlangers maar als je niet in die bovennatuurlijke wereld gelooft moet je er uiteraard andere oorzaken voor bedenken. Floris Bakels schrijft over zijn ervaringen in de concentratiekampen dat niet iedereen in God geloofde maar wel in de duivel en demonen. Je kon ze voortdurend aan het werk zien. Het heeft niets menselijks meer als je niet kunt stoppen met schoppen als je slachtoffer al lang is overleden, om maar eens iets te noemen. Dat zijn gewoon demonische manifestaties en daar is helemaal niets Freudiaans aan. 


 14. 1 uur geleden zei TTC:

  Ik zal wel weer verkeerd zijn, dat mensen worden afgeschilderd als gevaarlijke monsters zonder door te hebben dat zoiets te wijten kan zijn aan dat fenomeen ‘angst voor vrijheid’. Het wordt er natuurlijk niet makkelijker op wanneer dat idee ook in de omgeving begint te circuleren, de betrokkene, die zich onrechtmatig behandeld voelt en zich verweert tegen dit onrecht, kan zich net daardoor misschien ook als een monster gaan gedragen. En erger, vanuit het standpunt voorbij aan deze angst lijken diegenen die je als een gevaarlijk monster beschouwen misschien zelf als des duivels, alsof je nietsvermoedend en goedbedoelend soortgelijk gedrag kan overnemen in een poging om je hiertegen te verweren. En wat denken we dat er zou kunnen gebeuren als beide partijen zich hier niet eens bewust van zijn? Koppijn? Nee, dergelijke situaties zijn werkelijk niet om te lachen, en al zeker niet wanneer je hier onwetend en onmachtig het slachtoffer van wordt. Kortom, ik denk niet dat ‘open dialoog’ zo makkelijk is dan het vaak wordt voorgesteld, we zouden logischerwijs dan ook al een goed begrip moeten hebben over wat die angst voor vrijheid nu precies inhoudt, niet? 

  Het is geen angst voor vrijheid. Het is angst voor afkeuring, hoon, baanverlies, degradatie en erger.


 15. 1 uur geleden zei TTC:

  We could all go mad, in a way we already are, minus the promise. But what if there were another route to hypersanity, one that, compared with madness, was less fearsome, less dangerous, and less damaging? What if, as well as a backdoor way, there were also a royal road strewn with sweet-scented petals? After all, Diogenes did not exactly go mad. Neither did other hypersane people such as Socrates and Confucius, although the Buddha did suffer, in the beginning, with what might today be classed as depression. (bron)

  Ik heb het artikel in je bronvermelding met weerzin gelezen. Je begrijpt hieruit dat ik het met de schrijver van het artikel oneens ben. De zin "100.000.000 normale mensen zijn in de laatste vijftig jaar omgebracht door normale mensen" getuigt m.i. van een ernstig gebrek aan historische kennis en van een voor mij onbevattelijke naïviteit. Hitler, Stalin, Mao en Pot waren geen normale mensen. Het waren bezeten mensen. De mensen in Litouwen die het leuk vonden om Joden met koevoeten en stalen staven de hersenen in te slaan waren geen normale mensen maar bezetenen. De mensen die net deden of ze niet wisten wat er aan het gebeuren was kan ik nog wel als normaal zien. Angst is een slechte raadgever maar wel menselijk. De mensen die hun uiterste best deden om anderen te redden waren geen psychiatrische probleemgevallen maar gewoon normale mensen die hun angst overwonnen.


 16. 10 minuten geleden zei TTC:

  Men zegt dat slapende honden wakker maken gevaarlijk is, het is een stelling die ieder op zijn/haar manier kan invullen maar het zegt niets over wat er kan gebeuren wanneer je ze laat slapen. Vanaf hier zijn er twee mogelijkheden, en naargelang keuze veel twijfel.

  Ik denk helemaal niet dat het gevaarlijk is om deze zaken aan de kaak te stellen. Het helpt alleen zo weinig. De dieven lachen erom en de slachtoffers kunnen weinig of niets aan de situatie veranderen. De enige oplossing is een verandering van hart en ook daarom is het zo belangrijk om het evangelie te blijven uitdragen, in woord en daad. Dieven kunnen van hart veranderen zodat ze ophouden met stelen en de bestolenen kunnen hun zorgen bij God brengen in plaats van in de slachtofferrol te blijven hangen. God helpt iedereen die zijn vertrouwen op Hem stelt i.p.v. op afgoden.


 17. 5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

  Een christen kan en mag dus rijk zijn in materieel opzicht, zolang deze zijn vertrouwen er maar niet op stelt en verantwoordelijk omgaat met zijn rijkdom.

  Dat is wel hoe ik het begrijp, ja. Heeft ook alles te maken met goed rentmeesterschap. Anders is het pure afgoderij, om op het onderwerp van deze draad terug te komen. En die afgoderij is vooral in je eigen nadeel omdat afgoden je niet kunnen helpen als het erop aankomt. Ze kunnen zelfs verbrijzeld worden.


 18. Zojuist zei Kaasjeskruid:

  Dat klopt, zelfs in de bijstand acht ik mij rijk.

  Voedsel, kleding en onderdak. Als je daaraan geen gebrek hebt behoor je al tot de rijke minderheid op deze wereld. Wat heb je eraan om een half miljoen aan bezittingen te hebben als je dood gaat? Maar het gaat natuurlijk niet alleen om jezelf. Het kan zeer pijnlijk zijn om met echte armoede geconfronteerd te worden, vooral als je gaat beseffen hoe de armen worden bestolen en verdrukt.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid