Spring naar bijdragen

Willempie

Members
 • Aantal bijdragen

  3866
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Willempie geplaatst

 1. Willempie

  Heilige Geest volgens het jodendom

  Toch niet. De beschrijving of naamgeving in de TeNach is uiteraard nu nog steeds geldig. De Here Jezus had het over dezelfde Geest als die bekend was in het Jodendom. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Jezus de schriften tegensprak en dat deed Hij dus ook niet.
 2. Willempie

  De gave van het geloof.

  Vrije keuze.
 3. Willempie

  De gave van het geloof.

  Op het moment dat je het op zo'n manier gaat omschrijven stop je het alweer in een doosje, plak je er een etiket op en maak je er iets banaals van. Een nieuw dogma! In werkelijkheid is het een geheimenis dat we maar ten dele kunnen doorgronden. Er zijn nu eenmaal zaken die ons verstand te boven gaan en dat moet nog even zo blijven. modbreak Trajecto: off-topic, want de Drie-eenheid staat hier niet ter discussie.
 4. Willempie

  't Stamcafé; we praten over van alles!

  Gewoon erg interessant om kennis van te nemen:
 5. Je bent niet de enige, broeder. Het overkwam mij gisteravond. Mijn rechterhand is tamelijk gehavend. Ik zit onder de stress en schaam mij diep. En ik bid voor vergeving en wijsheid om het de volgende keer anders aan te pakken, maar ik weet nog niet hoe. Ik zal mijn tegenstander nog wel ontmoeten en zal dan in ieder geval proberen een redelijk gesprek met hem te hebben en hem duidelijk te maken dat het niet hem persoonlijk betrof maar zijn gedrag maar dat ik het zelf niet goed heb aangepakt. Een bijkomend probleem is dat hij achteraf nog een keer te pakken is genomen. Ik heb nu medelijden met hem. Ik hoop ervan te leren dat ik niet uit mijn vlees moet handelen maar eerst om wijsheid moet bidden, hoe moeilijk dat soms ook is. Er zijn zaken die ik gewoon niet kan tolereren maar achteraf weet ik toch telkens weer dat ik uit mijn vlees heb gereageerd. Het is allemaal niet zo gemakkelijk, dit leven. Ik red het niet zonder God's bovennatuurlijke hulp.
 6. Willempie

  't Stamcafé; we praten over van alles!

  Bedoel je niet gewoon uit te drukken dat deze wereld niet ons thuis is? "This world is not my home." Lees Hebreeën 11. We zijn hier op doorreis. En het allemaal precies begrijpen is niet onze taak want dan zouden we ons teveel moeten verdiepen in het verborgen werk van de satan. We moeten ons richten op het goede en niet op het slechte. In deze tijd geldt: "Heft uw hoofden op want uw redding is nabij." Dat zegt dus al dat we ergens van gered moeten en gaan worden.
 7. Willempie

  Is masturberen een zonde?

  Dit is te bizar om er verder nog woorden aan vuil te maken. Veel succes met jouw sekswinkel. Ik hoop dat je snel failliet gaat.
 8. Willempie

  Eindtijd

  Dit is correct. We kunnen niet zeker weten hoe we ons op een bepaald moment zullen gedragen. We kunnen ons wel wapenen en bidden. Het kwaad zit niet in de ander maar loopt dwars door onszelf heen. We kunnen onszelf aanpraten dat we dapper zijn maar als het erop aankomt...... Nochtans zijn er mensen die zich wel goed hebben gedragen, Joden, christenen en ook JG's. En zelfs ongelovigen die het op een gegeven moment te gortig werd. Daar mogen we een voorbeeld aan nemen. Mijn eigen opa heeft zich volgens alle overlevende getuigen goed gedragen en zijn best gedaan het lijden voor anderen zoveel mogelijk te verlichten. Hij heeft het niet overleefd maar ik ben trots op hem en hoop dat ik iets van zijn karakter heb geërfd. Dat is ook iets wat met een onverzettelijke "dwarsheid" heeft te maken. Deze wereld wordt niet in stand gehouden door meelopers maar door mensen die tegen de stroom ingaan. Als er maar tien van die mensen in Sodom waren geweest was Sodom niet vernietigd. We hebben een gigantische verantwoordelijkheid.
 9. Willempie

  't Stamcafé; we praten over van alles!

  Interessant!
 10. Willempie

  Leven wij in een democratie ?

  Hier ben ik het volledig mee eens. En juist hierom wil ik niet dat Nederland zijn autonomie verliest.
 11. Willempie

  Leven wij in een democratie ?

  Prima.
 12. Willempie

  Eindtijd

  Hebben vele Getuigen WEL gedaan. Maar nogmaals: groot respect voor diegenen die stand hielden. Dat deden ze omdat ze God gehoorzaam wilden blijven en daar zullen ze heus wel voor worden beloond.
 13. Willempie

  Leven wij in een democratie ?

  Ik heb er zelf gewoond en heb er nog vele vrienden, kennissen en familieleden wonen. Ik spreek dus uit ervaring. Ik spreek de taal en ik lees het Portugese nieuws. De particuliere gezondheidszorg is inderdaad prima maar die kunnen maar weinig Portugezen betalen. De openbare gezondheidszorg is een ramp. De prijzen voor eerste levensbehoeften zijn veelvoudig gestegen in verhouding tot de lonen en dan kan het dus niet zo zijn dat je koopkracht is toegenomen. Ouderen kunnen niet leven van hun pensioen. (Betaalbare) bejaardentehuizen zijn er nauwelijks. De opvang voor gehandicapten is er om te huilen. Er is vrijwel alleen nog maar zwart werk te krijgen, vanwege de werkgeverskosten en verplichtingen, en dan heb je dus helemaal nergens recht op. Er is heel veel seizoenswerk waardoor je dus maar een deel van het jaar inkomen hebt. Gelukkig helpen de kerken waar ze kunnen. Vooral de Rooms-katholieke kerk doet erg veel. Ze brengen maaltijden rond, maken huizen schoon, wassen mensen en helpen ze waar ze kunnen. Familie zal je ook niet snel laten barsten en in de dorpen helpen de mensen elkaar ook. Jij hebt volgens mij een veel te rooskleurig beeld en ziet niet wat er in het verborgene plaatsvindt. Ik zie dat met eigen ogen, alle cijfertjes en statistieken ten spijt. Bovendien is de gemiddelde Portugees maar zeer matig geïnteresseerd in politiek en zal dat stemrecht ze worst zijn. Mijn ervaring dus. Andere ervaringen zullen er ook zijn.
 14. Willempie

  Eindtijd

  Kleine correctie: Dat geldt diegenen die weigerden de "Verleugnungs Erklarung" te ondertekenen, waarvoor groot respect, maar dus lang niet alle JG's. Het klinkt erg cru maar de Joden en Sinti hadden die keuze niet. Die deden niet aan rassendiscriminatie. Dat bestond toen nog niet eens.
 15. Willempie

  Leven wij in een democratie ?

  Macht en aanzien. Ik heb heel lang geleden de resultaten gelezen van een onderzoek waaruit bleek dat het percentage psychopaten onder politici beduidend hoger is dan onder niet-politici. Je moet ook wel een beetje geschift zijn om te denken dat jij het allemaal beter weet en kunt dan de ander. Het gaat niet om het aantal mensen. Zie globalisme. Zie socialisme. De zwakkeren en de niet-meelopers. Zie de slachtoffers van het nationaal socialisme en die van het internationaal socialisme.
 16. Willempie

  Leven wij in een democratie ?

  Wat mij betreft ben ik dus niet zo optimistisch over het mensdom en vooral niet over politici. Politiek trekt juist foute mensen aan. Een enkele uitzondering is een ware verademing, net zoals die enkele ambtenaar of zakenman in India of Afrika die niet meedoet aan de "normale" corruptie. Ik moet mezelf continu dwingen om naar de goede zaken te kijken en de slechte maar als de "normale" gang van zaken te beschouwen in deze verziekte wereld. Ik begrijp best wel dat er heimelijk gestreefd wordt naar een wereldregering maar zie die met angst en beven tegemoet, niet zozeer voor mezelf want ik kan schuilen bij God, maar wel voor al die arme mensen die naar de bliksem worden geholpen ten behoeve van het grote ideaal, als U me nog kunt volgen. Maar "alles sal reg kom" uiteindelijk. Mijn enige hoop is de terugkomst van Jezus als de enige ware rechtmatige Koning.
 17. Willempie

  Leven wij in een democratie ?

  Er is geen democratische vrijheid waar burgers worden getiranniseerd door ambtenaren. De belastingdienst bijvoorbeeld staat in Portugal boven de wet. Als die meent dat je hen geld schuldig bent halen ze dat gewoon van je bankrekening af. Daar komt geen rechter aan te pas. Een oude taxichauffeur verwoordde het als volgt: "Vroeger hadden we Salazar. Nu hebben we honderd Salazars". En nee, dat ligt niet allemaal aan de EU. Het land is technisch gesproken gewoon failliet. Er is geen geld meer om de schulden te betalen.
 18. Willempie

  Leven wij in een democratie ?

  In Portugal was de situatie dat het zo lang duurde om een bouwvergunning te krijgen dat men alvast maar ging bouwen. De vergunning kwam dan later wel een keer. Toen men opeens ging handhaven kwam bijna alle bouw die er op dat moment plaatsvond tot stilstand omdat de vergunningen niet in orde waren. De gevolgen daarvan zijn vooral te aanschouwen in de Algarve waar veel werd gebouwd in de toeristensector.
 19. Willempie

  Leven wij in een democratie ?

  Zeven miljard. Mijn opmerking doelde erop dat het Portugese volk redelijk gelukkig kon leven. Dat zogenaamde marxistische regiem viel best wel mee. En inderdaad leek het er even op dat de economie zou verbeteren maar dat was dus een kort leven beschoren. Dat is nu verleden tijd. Lege winkelstraten. Gesloten restaurants en cafés. Het ouderdomspensioen is maar liefst bijna € 400. Indien je niet lang genoeg in Portugal hebt gewoond (Angolezen en Mozambikanen) is dat € 207, 01 per maand. En de prijzen voor levensonderhoud zijn inmiddels hoger dan in Nederland. Kan jij leven van € 400 per maand? Ik denk het niet. Maar dat is de keiharde realiteit in Portugal sinds ze lid zijn van de EU.
 20. Willempie

  Eindtijd

  Het is inmiddels wel duidelijk dat je geen enkele kritiek op het WTG kunt verdragen maar het lijkt me niet wijs om keiharde feiten te ontkennen. Aanvaard de feiten en erken dat het WTG niet volmaakt is, zoals jij zo graag wilt geloven. Wees een kerel! https://www.avjg.info/artikelen/open-brief-professor-james-penton.aspx
 21. Willempie

  Eindtijd

  Het ging duidelijk niet over JG's in het algemeen maar over het WTG. Dus voel je maar niet zo aangevallen. Het WTG is verre van perfect en heeft inderdaad met Hitler geheuld, net zoals vele andere kerken. Voor zover ik weet heeft het WTG zich ook nooit aangesloten bij de kerken (de Bekennende Kirche) die wel verzet boden tegen de nazi-ideologie.
 22. Willempie

  Leven wij in een democratie ?

  En weet je toevallig ook hoeveel er in het EU hoofdkantoor in Straatsburg is geïnvesteerd? Om het een beetje in verhouding te zien. Maar inderdaad: Het wegennetwerk is verbeterd (en er zijn enorme schandalen geweest over corruptie bij de aanbestedingen). Ik kan cijfers en statistieken niet bestrijden maar ze geven natuurlijk nooit de volledige werkelijkheid weer. De statisticus verdronk bij het oversteken van een rivier die gemiddeld 1,09 meter diep was. Wat ik zie is slechts mijn perspectief. Zoals ik het zie was er voor de toetreding tot de EU een redelijke maar kwetsbare balans. Na de toetreding werd het volk gek gemaakt met allerlei prachtige beloften voor de toekomst. Het ging ook een tijdje werkelijk beter en iedereen was blij, totdat het kaartenhuis in elkaar begon te storten en de harde werkelijkheid tastbaar werd. Dat was volgens mij zo rond 2006. In 2008 vond de genadeklap plaats. Sinds die tijd heeft de gemiddelde (jonge) Portugees geen hoop meer dat het ooit nog goed komt. Portugal is inderdaad extreem bureaucratisch en redelijk corrupt. Cynici zouden kunnen stellen (en doen dat dan ook) dat de boel pas werkelijk begon te stagneren toen ze, onder druk of in opdracht van de EC, de wet- en regelgeving consequent gingen toepassen. Vandaar ook al die half voltooide gebouwen.
 23. Willempie

  Leven wij in een democratie ?

  Mijn punt is eigenlijk dat de gemiddelde Portugees er behoorlijk op is achteruitgegaan terwijl er maar een zeer kleine elitegroep van de EU profiteert. Portugal was maar een voorbeeld. In een ander EU land, Roemenië, liggen bejaarden op stukken karton op straat te sterven en wonen er groepen kinderen in rioolbuizen. Daar horen wij bijna nooit over. Wat wij horen is dat de EU zo geweldig is voor ons allemaal. Bovendien zijn er diverse Europese landen die niet zijn toegetreden waar het heel behoorlijk gaat. Indien er gezegd wordt dat we weer meer kans op Europese oorlogen krijgen als de EU omvalt vind ik dat een punt. Maar kom niet bij mij aan met economische voordelen voor de gewone mensen. Dat strookt niet met de realiteit. waarvan ze inmiddels de afbetalingen niet meer kunnen opbrengen. Er is tegenwoordig gewoon honger in Portugal. Sociale voorzieningen stellen niets voor. Het minimum loon is dan wel opgetrokken naar € 700.00 per maand (voor diegenen die wit werken want er zijn bijna alleen nog maar zwarte baantjes te krijgen voor minder) maar in de supermarkt ben je inmiddels al meer geld kwijt voor de noodzakelijke levensbehoeften dan in Nederland. Met drie gezinnetjes in een flatje met twee slaapkamers. Je wilt niet eens weten in wat voor ruïnes veel Portugezen wonen. De familiebanden zijn erg sterk en familie zorgt wel voor elkaar. Zo overleven de meesten. Op ieder stukje beschikbare grond kool planten. Vogeltjes eten. Scholen jonge visjes vangen en frituren. Een geluk is nog dat er voldoende amandelen, sinaasappels en citroenen aan de bomen hangen. Maar de omzet van brood daalt!!!
 24. Willempie

  Leven wij in een democratie ?

  Voordat Portugal lid werd van de EU was Portugal arm, in die zin dat de meeste inwoners geen auto hadden, geen wasmachine, geen TV en andere luxe artikelen. Ze konden wel iedere dag in een restaurantje gaan eten, met een fles goede wijn erbij. Er was geen honger. Er waren geen daklozen. De lonen waren laag. De noodzakelijke levensbehoeften waren spotgoedkoop. Het eerste dat het EU lidmaatschap ze heeft opgeleverd is dat de hele (boeren-) middenstand is weggevaagd. Het tweede is dat de prijzen voor de eerste levensbehoeften zijn vervijfvoudigd terwijl de lonen ongeveer zijn verdubbeld. In Portugal daalt de omzet van brood!!! Ja, een heel kleine elitegroep is er inderdaad beter van geworden maar die geven geen ene donder om alle anderen die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Tuurlijk! Maar maak alsjeblieft niet de fout om mensen die er anders over denken als idioten te beschouwen. Dit is onjuist. Al lang voordat Portugal toetrad tot de EU werkte de helft van de Portugese beroepsbevolking in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Zwitserland en Nederland.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid