Spring naar bijdragen

Mohawk

Members
 • Aantal bijdragen

  287
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Mohawk

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Mohawk

  Het hiernamaals

  Dat komt goed uit want ik heb nog veel te doen. Ik moet allerlei spullen uitzoeken en opruimen. Daar was ik emotioneel gezien nog niet aan toe. Bedankt dat je mij de nodige afleiding hebt bezorgd. Vraag Jezus Christus oprecht om opheldering over wat ik heb geschreven, leg het niet in onverschilligheid naast je neer. Het ga je goed Sjako! Misschien meld ik mij over een paar maanden nog een keer om te vragen of je vooruitgang hebt geboekt. Gods zegen aan allen, tot later, chau ...
 2. Mohawk

  Het hiernamaals

  Sjako, ik wil je niet kwetsen. Ik denk dat je een oprecht mens bent en je met hart en ziel inzet voor je geloof. Toch moet ik je schrijven dat je in gevaar bent. De dwaling waar je in verkeert is schadelijk voor je ziel. Die schade zal alleen maar groter worden als je in de dwaling van het WTG blijft hangen. God heeft je lief, vraag Hem in een oprecht gebed, in Jezus Naam, om opheldering. Vraag Hem, in Jezus Naam, of het waar is wat ik schrijf.
 3. Mohawk

  Het hiernamaals

  Het heeft geen zin Plume. Hersenspoeling werkt .., de volgelingen laten studeren wat je ze als waarheid voorgeschoteld is zeer effectief.
 4. Mohawk

  Het hiernamaals

  Het ging vooral om de stelling dat, volgens het evangelie, Jezus God is en Sjako daar niets van begrijpt. Maar het valt ook niet mee als je geïnspireerd bent door de Heilige WTG. Een organisatie met als doel: "Uitgave en verspreiding van Bijbels, boeken, bladen en andere bijbellectuur". Opgericht door vrijmetselaar C.T. Russel en groot geworden onder Joseph Franklin Rutherford. Dit is wat Wikipedia over hem zegt: "Rutherford was een grote man die alleen al door zijn verschijning respect afdwong. Hij had een luide, diepe stem en leek in alles op een zuidelijke Amerikaanse senator. Hij ging met zijn vrienden om als een despoot en was meedogenloos richting zijn vijanden. Hij was onderhevig aan stemmingen, was soms zo bot dat het grof was en had een explosief karakter dat hem zo nu en dan tot fysiek geweld dreef. Hij was zo overtuigd van zijn eigen (religieuze) opvattingen dat hij een ieder die hem tegenstond zag als aanhangers van de duivel. Historicus Penton beschrijft Rutherford als volgt: Het meest curieuze trekje van Rutherford was wel dat hij in sommige puriteinse zaken "roomser dan de paus was", terwijl hij in andere ronduit losbandig was. Hij gebruikte veelvuldig vulgaire taal, was een alcoholist en werd ooit door een naaste medewerker beschuldigd een klucht met veel naakt te hebben bijgewoond met twee collega-ouderlingen en een jonge vrouwelijke Bijbelonderzoeker op een woensdagavond voorafgaand aan de herdenking van het Avondmaal." En die arme Jehova Getuigen maar van deur tot deur, als vrijwillige vertegenwoordigers van een bedrijf waarin inmiddels miljarden dollars omgaan. Het is ook logisch dat de organisatie er alles aan heeft gedaan om Jezus een andere rol toe te bedelen dan die van God Zelf. Zouden de volgelingen dat geloven zijn ze hun aanhang heel snel kwijt. Dan worden hun volgelingen namelijk in 'kennis van de waarheid' gebracht en zien het bedrog van de organisatie in. Follow the Money modbreak Trajecto: Het is niet echt de bedoeling om zo van wal te steken richting de Jehovah's getuigen. Wat er wel en niet waar is van je verhaal ga ik niet onderzoeken, maar het is gewoon al off-topic.
 5. Mohawk

  Het hiernamaals

  Dan ben jij zeker ook geïnspireerd door de Heilige Geest. Jij schrijft ook dingen op die je zelf niet begrijpt. 😂
 6. Mohawk

  Het hiernamaals

  Ik vermoed dat Bastiaan, in opdracht van het WTG, de aandacht af moet leiden. 😎 Het wordt lastig, "laten we het over wat anders hebben", wat dan? "Liedjes ..", goed idee laten we het over de liedjes hebben ... 😂
 7. Mohawk

  Het hiernamaals

  Zeker ..., want ik heb best medelijden met de Jehova Getuigen en daarom zijn ze bij mij altijd welkom. Ik probeer ze dan duidelijk te maken dat zij in een schadelijke dwaling verkeren en ook waarom, maar er wordt meestal niet naar mij geluisterd. Het WTG of beter gezegd ZWTS (Zion's Watch Tower Society) is een bedrijf .., overigens net als de meeste door mensen opgerichte kerken een bedrijf zijn ... Er werken mensen in loondienst en de activiteiten bestaan uit: A.) De uitgeverij (Van allerlei publicaties en studiemateriaal in meer dan 200 talen in gedrukte vorm en online) B.) Een hotelketen (Verspreid over de hele wereld, alle gebouwen zijn eigendom van het ZWTS) C.) Vastgoed (Wereldwijd zijn tienduizenden Koninkrijkszalen in gebruik en eigendom van het ZWTS) En wie weet waar het ZWTS allemaal nog meer geld aan verdiend. Big Big Business ofwel; winstgevende handel!
 8. Mohawk

  Het hiernamaals

  De Vader is de Liefde, De Zoon is de Waarheid, de Geest is Zijn werkzame Kracht. Deze begrippen omvatten één Wezen en dat is God. Er is geen onderscheid!
 9. Mohawk

  Het hiernamaals

  Dank je Plume. Goed verwoord. Er is maar één ware kerk, de kerk die Jezus Zelf heeft geformeerd, Zijn lichaam. De Jehova Getuigen behoren daar niet toe, hoewel het niet ondenkbaar is dat er Jehova Getuigen zijn die daar wel voor in aanmerking kunnen komen, als ze hun dwaling achter zich laten. Het is te hopen dat Sjako er daar één van is.
 10. Mohawk

  Het hiernamaals

  Mijn broeders en zusters zijn de mensen om mij heen .., mijn naasten die ik liefheb. Troost vind ik bij de Vader die mij liefheeft en ook voor mij zorgt. Je hoeft met mij dus geen medelijden te hebben, ik ben niet alleen.
 11. Mohawk

  Het hiernamaals

  Dat klopt inderdaad. In deze wereld bestaat geen door mensen opgerichte kerk die mijn visie deelt.
 12. Mohawk

  Het hiernamaals

  Ik ben aangesloten bij het Lichaam van Christus. Gelukkig maar dat je daar geen labeltje aan kunt hangen. Wel verontrustend dat jij wat aan mij is geopenbaard als een 'afwijkend inzicht' bestempeld, maar dat is toch echt jouw probleem. Je zou je ook af kunnen vragen of 'jouw inzicht' niet afwijkt, maar dat zal niet meevallen voor iemand die zich als leraar gedraagt, terwijl hij zich in duisternis van geest bevindt. Als je de Vader in Jezus Christus niet erkent wandel je in duisternis, totdat je tot het juiste inzicht komt en vergeving vraagt voor het verspreiden van dwaling.
 13. Mohawk

  Het hiernamaals

  Het moeten wél jouw woorden zijn. Hoe kun je anders duidelijk maken hoe jouw innerlijk tegenover God staat. Ga je ook bijbelteksten citeren als je ter verantwoording wordt geroepen bij het laatste oordeel? En dan nog wat .., uit welke Bijbel ga je dan citeren en weet je ook al in welke vertaling? Ik zie het al voor me ... "Hoi Sjako, ik ben Jezus en Ik wil graag weten wat je voor Mij hebt gedaan?" Je bent Jezus niet, je bent Jehova, want je hebt zelf het tetragrammaton JHWH gebruikt en daar hebben wij Jehova van gemaakt. "Ik vroeg je wat je voor Mij hebt gedaan?" In de bijbel staat dat ik mij aan moet sluiten bij de Jehova Getuigen, dat heb ik gedaan en ik heb hun leer verkondigd. "Sorry man, dat heb ik toch niet van je gevraagd." Jawel, dat staat in de Bijbel!
 14. Mohawk

  Het hiernamaals

  Je begrijpt niet wat er staat want als ik je vraag om het uit te leggen, wat je uit de bijbel citeert, citeer je alleen bijbelteksten en daarmee leg je dus niets uit. "Johannes 17:25-26 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen." Ook als ik zou beweren dat de liefde van de Vader in mij is doordat Jezus in mij is zal je daar zeker tegen ageren. Je zult dan zeggen dat het niet waar is omdat dat niet in de bijbel staat. Je gaat zelfs waarschuwen daar heel voorzichtig mee te zijn, want je gelooft helemaal niet dat het waar is wat er in het evangelie staat. Je gaat ook voorbij aan bovenstaand schriftgedeelte waarin staat dat Jezus Gods Naam bekend heeft gemaakt. Waar heeft Hij gezegd dat wij Jehova als naam van God moeten gebruiken? Nergens toch? Dus wie moet hier nu heel voorzichtig zijn? Jij toch?
 15. Mohawk

  Het hiernamaals

  Sjako citeert graag uit de bijbel, heel graag zelfs, maar begrijpt niet wat er staat. Gods geest openbaart Zich altijd en spreekt door profeten in iedere tijd. Tenminste, dat is de belofte. Dus niet alles wat God te zeggen heeft staat uitvoerig beschreven in de bijbel. Zijn Geest brengt met opheldering en kracht alles over op de Zijnen en helpt hun op weg om de waarheid te achterhalen. De dode letters van de bijbelse geschriften brengen uit zichzelf geen opheldering en hebben uit zichzelf ook geen kracht.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid