Spring naar bijdragen

Magere Hein

Members
 • Aantal bijdragen

  2186
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Magere Hein geplaatst

 1. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Snap je nu mijn steeds terugkerende vraag? Ja natuurlijk snap jij (en de rest) die. Maar niemand die er op door durft te gaan omdat ze dan eigen glazen ingooien. MISSCHIEN moeten de bijbelteksten soms wel, soms niet letterlijk/symbolisch gelezen worden! En MISSCHIEN heeft de WTG wel gelijk. DE vraag is: Hoe bepalen we dat?! Maar niemand die zijn/haar vingers hieraan durft te branden en niemand die deze vraag nog accepteert.
 2. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Als Sjako gelijk heeft (en de enige juiste weg/leer is die van de JG-en) dan moet het voor Sjako een eitje zijn ons te overtuigen. Dat wil zeggen....als wij hier open staan voor goede gedegen redelijke argumenten. Dus als Sjako die heeft (waarnaar ik al maanden iedereen naar bevraag) dan is 1 JG genoeg. Maar ik wil argumenten en feiten zien. Verdiep je eerst in eeuwig/oneindig aub. Maar eerst zou ik willen weten of het WAAR is! Kom nou eens met die argumenten aub. Ik sluit me dan morgen aan bij de JG-en.
 3. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Enig idee wat dit betekent? En daar draait het om! Nogmaals: ALS Sjako gelijk heeft dan worden we allemaal JG-en. Maar! Waarom heb jij gelijk @sjako?
 4. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Laat maar. Anders verlaag ik me tot hetzelfde dieptrieste lage "niveau"!
 5. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Fase 2. Herhalen
 6. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Het uitgangspunt voor mijn stelling is de officiële (!) doctrine (HEL) van zowel het christendom als de islam. Mijn stelling is dat het onmogelijk is vol te houden dat in de dialoog met ongelovigen en andersgelovigen sprake is van wederzijds respect wanneer men die doctrine aanhangt. Wanneer een gelovige een (in zijn/haar ogen) algoede, rechtvaardige, perfecte, liefdevolle macht aanbidt, adoreert en liefheeft, die in het hiernamaals een plaats van eeuwige kwelling heeft geprepareerd voor ongelovigen of andersgelovigen, dan is het intrinsiek onmogelijk respect te hebben voor die andersdenkenden. Een gelovige die vindt dat zijn gesprekspartner, wanneer die niet hetzelfde geloof aanhangt, het eigenlijk verdient om eeuwig(!) gestraft te worden door middel van gruwelijke kwellingen, kan onmogelijk volhouden dat hij/zij respect heeft voor die gesprekspartner. De gelovige kan natuurlijk beweren wel degelijk respect te hebben voor zijn ongelovige medemens, en hem/haar vanwege dat respect juist wil bekeren tot het geloof. Dit is een uitermate kromme redenering, vergelijkbaar met: 'ik respecteer kleurlingen mits ze zich blank schminken', of: 'ik respecteer homo's mits ze zich laten "genezen" tot hetero'. Er is in zo'n geval geen enkele sprake van respect. Integendeel: pseudorespect in ruil voor je ziel. http://www.deatheist.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=168:respect-voor-andersdenkenden-is-intrinsiek-onmogelijk-in-de-officiele-christelijke-en-islamitische-doctrine-&catid=2:artikelen&Itemid=3 Hoe pijnlijk duidelijk wordt dit hier? De hel ontkennen leidt tot een zgn. Scaliaans dilemma. Lees de link of ad hominem er weer vrolijk op los....
 7. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Laten we dan nu voor eens en altijd eens uitpraten dingo. Feit is dus dat ik NIET onfatsoenlijk ben geweest (hetgeen ik van een aantal forummers, waaronder jijzelf) niet kan zeggen). Zogenaamd geïnteresseerd? Waar haal je dat zogenaamd vandaan? Zou jij niet bij de 144.000 gezalfden van God willen behoren? ALS @sjako goede valide redelijke en bewezen argumenten heeft voor die stelling, dan weet ik dat redelijke mensen (zoals jij en ik) acuut JG zullen worden! De volgende beschuldiging die je uit is dat ik antwoorden negeer. Stel je vraag zou ik zeggen, want voor zover ik weet heb ik nog GEEN vraag genegeerd. Wat ik van een serieuze vraag wel verlang is dat ze eerlijk en inhoudelijk is. Geen onredelijke eis lijkt mij. Dat ik steeds maar meer dezelfde vragen stel....Hoe zou dat toch komen denk je? Neem dit topic. Is daar ooit 1 antwoord op gekomen? Het blijft maar doormodderen en dreigen met de negeerknop. En je fase-3 opmerking getuigt dan weer van uitermate onfatsoenlijk gedrag.
 8. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Op zich een zeer redelijke vraag. Alleen: IK heb geen geloof. En mijn vraag zou dan zijn: Waarom zou ik moeten gaan geloven (en dan nu m.n. in het geloof van @sjako?
 9. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Copy-paste mijn buitenproportionele onfatsoenlijke opmerkingen maar. Succes. Je gaat ze niet vinden! En dat is op zich wel genieten voor mij....Mensen slingeren van alles naar mijn hoofd (op een christelijk forum n.b.) maar kunnen hun beschuldigingen niet hard maken! Hoogstaande moraal als je niet meer thuis woont, je uitgesloten wordt door je eigen familie (ouder incluis!). Verder negeer (ontduik) je handig de topicvraag. Want het zijn eerlijke vragen: 1. Hoe we kunnen bepalen of elementen kloppen? Wat versta je onder "kloppen"? Want die elementen waarvan JIJ vindt dat ze kloppen gelden b.v. niet voor RobertFrans, Willempie, Lobke of MH. Als mijn club en ik (we geloven in ufo's) 3 anderen weten te overtuigen MAG je spreken van een wonder, maar het maakt het bestaan van ufo;'s echt niet waarschijnlijker. Ook het besturend lichaam maakt fouten (lees Raymond Franz). De paus, de imam, dominee....allemaal maken ze fouten. En dan blijft die ene vraag zich steeds weer opdringen: Hoe weten we (hoe bepalen we) wie er gelijk heeft? Geloof alleen? 2. Voor mij (en iedereen hier) zijn die punten ook belangrijk. DE WAARHEID over... Wat is waarheid Sjako? Is die persoonlijk? Weet het besturend lichaam wat waarheid is? Hoe definieren wij met z'n alleen dit begrip? Is het handig als jullie (JG) een ander waarheidsbegrip hanteren dan RF, Willempie en Lobke? Kunnen zij de waarheid kennen als die tegen jouw waarheid in gaat? 3. Ik kan ALLE geijkte kritiek m.b.t. ufo's ontkrachten en/of ontzenuwen. En ook in je laatste opmerkingen wil ik je vragen: Wat versta je onder 'oprecht' en wat versta je onder 'waarheid'? Je zou toch te allen tijden je mening moeten kunnen bijstellen? Als jij mij met geldige argumenten kunt aantonen dat de JG het zien zoals het is, dan word ik JG! Absoluut. Want zoals jij deze 2 begrippen hier hanteert denk ik dat je het niet helemaal begrijpt (hoe de Nederlandse taal precies werkt). Zijn dit onfatsoenlijke vragen? Speel ik hier op de man? Zijn de vragen off topic? Insinuerend? Wat mij betreft gaat het hier over de waarheid waarvan Sjako meent deze te bezitten omdat hij overduidelijk voor de JG heeft gekozen.
 10. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Nee, het is gekker! Mystic N. moet hier de gebeten hond zijn en op zijn/haar vingers getikt worden. Hij/zij zet MIJ onder de negeerknop maar blijft zijn gal over mij spuien. Je mag de pik op mij hebben, maar dan wel in alle redelijkheid svp. Wat gebeurt hier? Is DIT een christelijk forum????? Ik zie dat ik deze quote verkeerd geïnterpreteerd heb. Dacht dat ik op mijn vingers werd getikt. Macht der gewoonte.
 11. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  STEL: Ik plaats dit bericht--> hou even je huichelarij voor je zeg. Degene die liegt, hypocriet is, zaken verdraait, stookt, off topic post en anderen precies dat verwijt wanneer het hem uitkomt, en in t algemeen alleen maar interessant is in de mate waarin één persoon irritant kan zijn, ben jij.<-- Dan is het exit met een permaban voor MH! En...TERECHT! Maar IK zeg dit soort dingen niet, omdat ik een fatsoenlijk atheïst ben die slechts is geïnteresseerd in een goed en eerlijk gesprek. Vreemde moraal hier!
 12. Magere Hein

  Boek Genesis, deel zondeval

  Waren het geen beloften van God dan? Ik dacht dat -And the Lord said- betekende: En God zei(de). Wat is dan nog betrouwbaar in de bijbel, als dit iets anders betekent of....als er leugens in staan? HOE Gaan we dan dat kaf van het koren scheiden. Doet @Willempie dat?
 13. Magere Hein

  Boek Genesis, deel zondeval

  Dan zit Willempie ernaast: 2 Thessalonisenzen 2:11-12 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Jesaja 19:14 De HEERE heeft een zeer verkeerden geest ingeschonken in het midden van hen, en zij hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen, gelijk een dronkaard zich om en om wentelt in zijn uitspuwsel. And the Lord said, “I will destroy man, whom I have created, from the face of the earth.”—Genesis 6:7 We wachten al lang.... I will make Egypt the most desolate country in the world. For 40 years Egypt’s cities will lie in ruins. They will be ruined more than any other city. —Ezekiel 29:12--> Nooit gebeurd. I will not be angry forever. —Jeremiah 3:12 versus Mine anger, it shall burn forever. —Jeremiah 17:4 ---> Zo kan ik ook beloften maken. “In the same day the Lord made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates.” —Genesis 15:18 This was no small promise. The territory promised to the Jews in this verse would encompass not just the modern-day borders of Israel, but would contain most or all of the modern nations of Egypt, Lebanon, Jordan, Syria, and Iraq. Needless to say, this promise was not kept. Daar heb ik vanmorgen een onderwerp voor geopend. HOE we hieruit komen. Waarheid hangt nl. niet af van verschillend denken.
 14. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Toch zou ik liever antwoord op mijn redelijke vragen zien. Want redelijk zijn ze. Zo niet, hoor ik dat ook graag. Want zolang hier geen antwoord op komt, heeft geen 1 enkele discussie hier zin. Jij bent zeker van je zaak. Willempie is zeker van zijn zaak en RF ook. Waarom: Omdat er geen manier is om te bepalen wie zich baseert op betrouwbare kennis. En dan zijn alle religieuze discussies, non-discussies! Want in het topic "Boek Genesis", deel zondeval zie ik ook weer heel zelfverzekerd debatteren. Dus: Overtuig ons. Waarom heb jij (waarschijnlijk) gelijk? Waarom moet ik jouw zekerheden serieus nemen? Welke argumenten heb je?
 15. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Anti christelijke propaganda? Dat zou je me moeten uitleggen. Ik val ieder geloof aan. Ook geloof in eenhoorns, wichelroede lopen en ufo-ontvoeringen. Kan er dan nergens meer fatsoenlijk inhoudelijk goed beargumenteerd over gesproken worden? Waar doe ik aan propaganda @sjako? Het enige dat ik doe is vragen naar betrouwbare kennis, waarheid en eerlijke betrouwbare argumenten. Ik neem aan dat jij die hebt omdat je zo overtuigd op mij over komt. En Sjako? Normaal gesproken bel jij bij aan de deur aan en sta ik je ALTIJD te woord. Maar nu ga jij (nu ik je een uitnodiging stuur) mij negeren? Waar belaster ik de JG-en? Dit zijn weer totaal ongegronde aanvallen. Is mijn openeningspost niet duidelijk? De vragen van laster die ik stel zijn: Wat versta je onder 'oprecht' en wat versta je onder 'waarheid'? Je zou toch te allen tijden je mening moeten kunnen bijstellen? Als jij mij met geldige argumenten kunt aantonen dat de JG het zien zoals het is, dan word ik JG! Absoluut. Bij deze! Dank voor de gouden tip. Kan hij in z'n eentje doorgaan met zijn monologen.
 16. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Er zijn wetenschappers die menen dat het universum een homogram is....NIET: Wetenschap stelt! Bovendien is het wederom off topic en een afleiding van het onderwerp.
 17. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Dan wil ik je ten zeerste deze youtube aanbevelen. EPISTEMISCHE kennis! Want daar zouden we het over hebben TTC. Niet het diepere persoonlijke "Ik voel het". Lezen TTC
 18. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Een relativist zal nooit te overtuigen zijn. Alle denkbeelden zijn dan immers even valide en waar omdat ze persoonlijk zijn. Epistemisch is ook hier weer het toverwoord. NIET meta-epistemologie. De studie van de studie van kennis is onzin! Epistemisch: Gerelateerd aan kennis en/of weten. Als er voldoende bewijs is, ben ik dan bereid mijn visies te herzien. En dan dringt de volgende vraag zich (helaas voor sommigen) WEER op: Zijn er bepaalde manieren beter geschikt om (epistemische) problemen op te lossen, dan andere manieren? En met beter bedoel ik dat ze de waarschijnlijkheid vergroten om tot juiste overtuigingen te komen. Sjako doet heel stellige uitspraken en is er m.i. van overtuigd dat hij er juiste (epistemische) kennis op nahoudt. IK wil weten waarom dit correct zou zijn.
 19. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Kan er nu tenminste 1 topic verschoond blijven van deze onzin? Zet me aub onder je negeerknop!~Ondertussen zetten jullie ieder topic naar je hand. Mijn tip: Maak een 'ad hominem-topic MH' aan! Maar reageer hier aub voor de verandering een keer INHOUDELIJK!
 20. Magere Hein

  Jehova's getuigen - Een sekte

  Een interessante introductie video: Magere Hein interviewt 2 JG-en: https://www.youtube.com/watch?v=eu03g9tfmQA Er worden vragen m.b.t. de werkelijkheid gesteld. Een kritisch inzicht en logisch antwoord blijkt echter uitermate lastig te zijn. Het laatste stukje had van mij ook niet gehoeven (als MH zelf in beeld komt). Maar inhoudelijk kunnen we hier misschien wel gebruik van maken. Waarheid, logica, oprecht zoeken....
 21. Magere Hein

  Droom over de Duivel?

  Ik blijf tot vervelens toe maar herhalen en vragen, hoe we kunnen bepalen of elementen kloppen? Wat versta je onder "kloppen"? Want die elementen waarvan JIJ vindt dat ze kloppen gelden b.v. niet voor RobertFrans, Willempie, Lobke of MH. Als mijn club en ik (we geloven in ufo's) 3 anderen weten te overtuigen MAG je spreken van een wonder, maar het maakt het bestaan van ufo;'s echt niet waarschijnlijker. Ook het besturend lichaam maakt fouten (lees Raymond Franz). De paus, de imam, dominee....allemaal maken ze fouten. En dan blijft die ene vraag zich steeds weer opdringen: Hoe weten we (hoe bepalen we) wie er gelijk heeft? Geloof alleen? Je zal lid van de pinkstergemeente worden.... Moet je toneelstukjes gaan spelen, uitzinnig zingen en dansen en misschien wel voor een grote groep in tongen gaan spreken. Doodeng! De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging. Een wonder! De kennis halen ze uit de bijbel en staat weergegeven in de Bijbel, met name in Joël 3 en in Handelingen 2. Voor mij (en iedereen hier) zijn die punten ook belangrijk. DE WAARHEID over... Wat is waarheid Sjako? Is die persoonlijk? Weet het besturend lichaam wat waarheid is? Hoe definieren wij met z'n alleen dit begrip? Is het handig als jullie (JG) een ander waarheidsbegrip hanteren dan RF, Willempie en Lobke? Kunnen zij de waarheid kennen als die tegen jouw waarheid in gaat? (Dat er veel tijd in evangeliseren gaat zitten door langs de deuren te moeten gaan is me bekend. Mijn collega is inmiddels gestopt met werken! Ook nemen ze geen kinderen omdat dat niet past in hun levenswijze. Uiteraard een persoonlijke keuze waar ik niets mee te maken heb, maar ik heb er wel zo mijn ideeën over. Ik kan ALLE geijkte kritiek m.b.t. ufo's ontkrachten en/of ontzenuwen. En ook in je laatste opmerkingen wil ik je vragen: Wat versta je onder 'oprecht' en wat versta je onder 'waarheid'? Je zou toch te allen tijden je mening moeten kunnen bijstellen? Als jij mij met geldige argumenten kunt aantonen dat de JG het zien zoals het is, dan word ik JG! Absoluut. Want zoals jij deze 2 begrippen hier hanteert denk ik dat je het niet helemaal begrijpt (hoe de Nederlandse taal precies werkt). P.s. Misschien kan dit afgesplitst worden van dit topic. ?? p.s. 2: https://credible.nl/topic/27926-jehovas-getuigen-en-de-waarheid/
 22. Magere Hein

  Droom over de Duivel?

  Kijk, als het waar is, dan is het waar! Aan Sjako de taak dit hard te gaan maken. Want ALS het waar is, is TS hiermee uiteraard geholpen. En daar gaat het tenslotte om!
 23. Magere Hein

  Droom over de Duivel?

  Maar kwam je tot de conclusie dat Hervormde kerk, gereformeerd, pinkstergemeente, doopsgezind, leger des Heils en islam valse religies waren (wellicht met inmenging van de duivel?) Waar leg je je criteria? Waarom is niet iedereen JG? Als alles zo klip en klaar is? Wat geeft de doorslag om er voor jou voor te zorgen dat al die andere religies ernaast zitten? En studder je nu ook even kritisch je eigen leer? Heb je "Crisis of conscience" van Raymond Franz gelezen? Heb je wel eens ex-JG-sites bezocht?
 24. Magere Hein

  Droom over de Duivel?

  Uitstekend. Vergelijken is altijd goed! Hoeveel heb jij er inhoudelijk gehad? In welke religies heb jij je echt verdiept? Wat weet je van de pinkstergemeente? Islam? Baptistengemeente? Koptisch orthodoxe kerk? Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen? Hersteld Apostolische Zendinggemeente? Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland? Oecemenisch Katholieke Kerkgemeenschap? De vrije Broedergemeente?
 25. Magere Hein

  Droom over de Duivel?

  Ik ga hier niet weer de onderzoeken posten die aantonen dat bidden niet werkt. Mocht dit toch het geval zijn werkt God (of Allah, Shiva of de duivel) wel in heel mysterious ways.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid